ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ordbanken] Nytt grafisk brukargrensesnitt til Ordbanken


From: Karl Ove Hufthammer
Subject: Re: [ordbanken] Nytt grafisk brukargrensesnitt til Ordbanken
Date: Fri, 19 Feb 2016 22:13:07 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:38.0) Gecko/20100101 Thunderbird/38.5.1

Karl Ove Hufthammer skreiv 19. feb. 2016 22:06:
Den nye versjonen er tilgjengeleg via SVN: https://savannah.nongnu.org/svn/?group=ordbanken Sjå LESMEG-fila for installeringsinstruksar. Det nye brukargrensesnittet kan reknast som ein alfaversjon, og eg set derfor pris på tilbakemeldingar på korleis det fungerer. (Send til lista eller direkte til meg.)

Og viss det er snakk om *feil*, er det fint om de melder dei inn direkte https://savannah.nongnu.org/bugs/?func=additem&group=ordbanken (Det er ikkje nødvendig å ha ein konto der for å melda inn feil, men viss du har, hugs å logga inn før du melder inn feilen, slik at du i framtida vert varsla på e-post ved oppdateringar i feilrapporten.)

--
Karl Ove Hufthammerreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]