ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ordbanken] Oppdateringar i fullformslistene til ordbanken i SVN


From: Karl Ove Hufthammer
Subject: [ordbanken] Oppdateringar i fullformslistene til ordbanken i SVN
Date: Mon, 20 Apr 2015 21:28:15 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:31.0) Gecko/20100101 Thunderbird/31.6.0

Hei!

Til orientering har eg no oppdatert fullformsordlistene som ordbanken-programmet brukar til nyaste versjon, og meldt desse inn i SVN-arkivet. Ordlistefilene er frå november 2014.

Informasjon om nedlasting frå SVN finn de som vanleg på https://savannah.nongnu.org/svn/?group=ordbanken

Merk at eg *ikkje* har lagt ut ein ny offisiell versjon av programmet; endringane gjeld berre utviklingsversjonen, og er berre tilgjengelege via SVN.

--
Karl Ove Hufthammerreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]