ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ordbanken] Ny versjon av fullformsordlistene klar


From: Karl Ove Hufthammer
Subject: [ordbanken] Ny versjon av fullformsordlistene klar
Date: Sat, 13 Oct 2012 10:35:13 +0200

For nokre dagar sidan kom versjon 2012-10-13 av fullformsordlistene til
Norsk ordbank ut. Den nye utgåva inneheld ein god del rettingar for
nynorsk (og kanskje nokre nye feil, så vidt eg kan sjå). For bokmål er
dette berre nokre få ord med trippelkonsonant som er endra/retta:
https://savannah.nongnu.org/bugs/index.php?37228

Eg har ikkje gjeve ut ein ny versjon av Ordbanken-programmet, men dei
nye ordlistefilene ligg som vanleg i SVN:
svn://svn.sv.gnu.org/ordbanken/trunk

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: address@hidden
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]