ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ordbanken] Støtte for a-infinitiv i ordbanken


From: Karl Ove Hufthammer
Subject: [ordbanken] Støtte for a-infinitiv i ordbanken
Date: Sun, 26 Aug 2012 10:29:13 +0200

Eg har no lagt til støtte for a-infinitiv ved oppslag i ordbanken.
Oppslaga gjev informasjon om verbet og tilhøyrande adjektiv laga av
partisippet. For eksempel vil oppslag på «møta» finna verbbøyingane av
«å møta» og adjektivformene «møtande», «møtte» («dei vart møtte») og
«møtt», men ikkje substantivet «møte» (eks. bøyinga «møtet»).

$ ord møta
møte møtte  adj  <perf-part> fl
møte møtte  adj  <perf-part> bu  eint
møte møtt   adj  <perf-part> m/f  ub  eint
møte møtt   adj  <perf-part> nøyt ub  eint
møte møtande adj  <pres-part>
møte møtast  verb
møte møt   verb imp
møte møta   verb inf
møte møte   verb inf
møte møtt   verb perf-part
møte møter  verb pres
møte møtte  verb pret

Tilsvarande vil eit oppslag på «undra» finna det avleidde adjektivet
«undrande» men ikkje adjektivet «undst» (som er avleidd av *adjektivet*
«undre», ikkje av *verbet* «undre»/«undra»).

Det kan altso vera ein fordel å bruka a-infinitiv ved oppslag på verb,
då ein unngår unødvendig støy i resultata.

Endringa er førebels berre tilgjengeleg i SVN-versjonen av ordbanken.
Som vanleg: Test, og meld frå om eventuelle feil.

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: address@hidden
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]