ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ordbanken] Ny versjon av ordbanken snart klar


From: Kevin Brubeck Unhammer
Subject: Re: [ordbanken] Ny versjon av ordbanken snart klar
Date: Fri, 11 Mar 2011 11:04:59 +0100
User-agent: Gnus/5.13 (Gnus v5.13) Emacs/23.2 (gnu/linux)

Karl Ove Hufthammer <address@hidden> writes:

> Ein ny versjon av programmet «ordbanken» er på trappene. Eg vil derfor be dei 
> som kan om å testa den nyaste utviklingsversjonen, som er tilgjengelig med 
> kommandoen
>
>       svn co svn://svn.savannah.nongnu.org/ordbanken/trunk
>
> og melda frå om feil, enten her til lista eller direkte til meg.

[...]

> Merk for øvrig at det grafiske grensesnittet no *ikkje* vert automatisk 
> installert, heller ikkje når ein kjører «make install». Eg håpar å kanskje få 
> det med på nettsida "http://kde-apps.org/";, for enkel installering direkte 
> frå 
> KDE, men det vert i so fall *etter* at sjølve «ordbanken»-programmet er lagt 
> ut i ny versjon.

Ved «make install» blir desse filene installert:

icons/hicolor/128x128 -> /usr/share/icons/hicolor/128x128
icons/hicolor/16x16 -> /usr/share/icons/hicolor/16x16
icons/hicolor/22x22 -> /usr/share/icons/hicolor/22x22
icons/hicolor/32x32 -> /usr/share/icons/hicolor/32x32
icons/hicolor/42x42 -> /usr/share/icons/hicolor/42x42
icons/hicolor/48x48 -> /usr/share/icons/hicolor/48x48
icons/hicolor/64x64 -> /usr/share/icons/hicolor/64x64
icons/hicolor/scalable -> /usr/share/icons/hicolor/scalable

Skal dei installerast om ikkje plasmoiden er installert? (Vel, dei kan
kanskje vera nyttige for andre brukargrensesnitt…) 

Forresten blei dei installert i feil mappe på mitt system, det blei
t.d. ein «128x128» for mykje:

/usr/share/icons/hicolor/128x128/128x128/apps/ordbanken.png 

Merk: eg endra /usr/local til /usr i PREFIX for å prøva å installera som
distribusjonspakke.


-- 
Kevin Brubeck Unhammerreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]