ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ordbanken] Ny versjon av fullformsordlistene


From: Karl Ove Hufthammer
Subject: Re: [ordbanken] Ny versjon av fullformsordlistene
Date: Mon, 09 Aug 2010 19:35:59 +0200
User-agent: KMail/1.13.3 (Linux/2.6.33.5-desktop-2mnb; KDE/4.4.92; i686; ; )

Torsdag 15. juli 2010 skreiv Karl Ove Hufthammer:
>Hei!
>
>Eg har no lagt inn siste versjon av fullformsordlistene til Norsk ordbank i
>SVN.

Og no har eg lagt inn endringane for august òg. Det er berre éi endring i 
oppslagsorda: «langsvaroppgave» er retta til «langsvarsoppgave» på 
nynorsk. Det er ikkje alt like lett med fuge-s. :-)

(Eg har ikkje undersøkt andre endringar enn dei som gjeld oppslagsorda.)

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: address@hiddenreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]