ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ordbanken] Ordbanken versjon 2010-05-11 klar


From: Karl Ove Hufthammer
Subject: [ordbanken] Ordbanken versjon 2010-05-11 klar
Date: Tue, 11 May 2010 20:34:58 +0200
User-agent: KMail/1.13.2 (Linux/2.6.31.13-desktop-1mnb; KDE/4.4.2; i686; ; )

Eg har no lagt ut versjon 2010-05-11 av ordbanken. Det er 
ikkje so mange endringar i sjølve programmet, men fleire i 
fullformsordlistene, og det var på tide å få ut ein ny versjon. 
Her er det nye:

– Det er no mogleg å endra namnet på programfila,
 eller laga eit alias til ho, utan at autofullføringa
 tolkar programnamnet som eit ord å gje forslag til.
 Det kan for eksempel vera greitt å leggja til

 alias ord=ordbanken
 complete -F _ordbanken ord

 i oppstartsfila «~/.bashrc», slik at det vert mindre 
 å skriva kvar gong ein vil slå opp eit ord.

– Autofullføring av «-»- og «--»-argument fungerer no 
 skikkeleg igjen.

– Oppdatert fullformsordlistene til 2010-05-11-utgåva frå
 Norsk ordbank. Merk at -as-verba no er fjerna som
 oppslagsord på nynorsk. For å finna for eksempel 
 infinitivsformene «å andas» og «å vrengjas», må ein 
 altso slå opp på orda «andast» og «vrengjast».

Programmet har to nettsider, heimesida http://huftis.org/artiklar/ordbanken/ 
og prosjektsida https://savannah.nongnu.org/projects/ordbanken/

De kan lasta det ned frå
http://download.savannah.gnu.org/releases-noredirect/ordbanken/

Som vanlig er kommentarar, tips og forbetringar hjertelig velkomne. 

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: address@hiddenreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]