ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ordbanken] Ny versjon av fullformsordlistene


From: Karl Ove Hufthammer
Subject: [ordbanken] Ny versjon av fullformsordlistene
Date: Mon, 12 Apr 2010 19:52:20 +0200
User-agent: KMail/1.13.2 (Linux/2.6.31.12-desktop-3mnb; KDE/4.4.2; i686; ; )

Problemet med lisensen med Norsk ordbank er ordna opp i, og eg har lagt ut dei 
nyaste fullformsordlistene i SVN. Det er rett nok ei lita endring i fila 
opphavsrett.txt likevel: Norsk ordbank vert no ikkje lenger utvikla og 
vedlikehalden av «Universitetet i Oslo», men av «Institutt for lingvistiske og 
nordiske studier ved Universitetet i Oslo og Språkrådet» (er det berre meg, 
eller manglar det eit komma her?).

Eg tok ein kjapp kikk på nye og fjerna grunnord (ikkje bøyingar). For bokmål 
var det berre nyord:

Amazonas-elv
apasjekriger
baklabb
blomsterduk
BNI
bætsjler
bætsjlergrad
bønnerop
elskovsakt
elskovsstund
feberdøs
fjellsko
gromlyd
indianerrop
liksomliv
livsnett
myrorkide
myrorkidé
nattedyp
ostebørek
pide
piderestaurant
raki
rosahvit
rosengård
sengeende
sequoiatre
snydens
spyrest
stammeliv
svunnen
tankedyp
tehage

Ikkje vert for sjokkert no! «Bætsjler» er merkt som «unormert» (og vert dermed 
ikkje tilgjengelig i ordbank-programmet). Dette kan òg gjelda andre av orda 
her; eg har ikkje sjekka.

For nynorsk er det ikkje so mange nye ord:

burmanar
Internet
internet
Internetet
konkurranseutsetje
skrivegreie

Til gjengjeld er det mange ord som er fjerna.

aldras
andas
attras
avdagas
avstyggas
avstyggjas
bannas
bendas
betras
bitas
blandas
blidkas
blygjas
brevbytas
brevskiftas
burmanarar
bøyas
dagas
devlas
dimmas
djervas
doggas
dragas
druknas
dyrkas
døkkas
dåfurdas
einas
eldas
falmas
fattas
fegnas
ferdas
finnas
forfaras
forgåas
forkomas
forkommas
forvitnas
furdas
fyllas
føyras
fånas
galnas
gantas
gjeras
gjøras
grynnas
grønas
grønkas
grønskas
gåras
handrekkas
handrekkjas
handtakas
holas
holdas
hugas
høras
høyras
hålkas
idas
ilengas
ilengjas
ilskas
kampas
kappas
kivas
kjeftas
kjennas
kjeppas
lagas
leggas
leggjas
leias
lengas
lengjas
levras
likas
likjas
ljugas
lognas
lukkas
lydas
lygas
lykkas
låss
magras
maktas
mannas
minnas
mislukkas
misminnas
mistrivas
modnas
mognas
munnhoggas
myklas
mødas
møtas
nappas
nebbas
nennas
nevas
nevetakas
nøydas
olmas
omfaras
omgåas
ordskiftas
ormektas
orminnas
orvonas
ottas
pacebo
piras
pjuskas
plagas
rekas
rengas
rengjas
rennas
ringas
rivas
ryggas
ryggjas
ryktas
rømas
rømmas
røynas
råkas
samfaras
samstavas
seias
semjas
sjåas
skiljas
skiplas
skjemmas
skjennas
skrankas
skrinnas
skrivegreier
skumas
skymas
slitas
sløvas
slåss
spørjas
stangas
stevjas
stortrivas
styggas
styggjas
sykjas
synas
sælas
sålas
talmas
tekkas
tekkjas
timas
toras
treffas
trengas
trivas
tufsas
turkas
turvas
tvislas
tvisynas
tykkas
tykkjas
tynnas
tørkas
tåras
ugjeras
ugjøras
uheppas
ulagas
unas
undras
utrivas
vantrivas
varas
vaslas
vederfaras
vemjas
vemmas
vêras
vitras
vreidas
vrengas
vrengjas
vægjas
vønas
våras
yllas
ylmas
yngas
yngjas
ynkas
yppas
yvas
ættas
ølnas
øras
ørvænas
øydas
åbyrgjas
åras

Men sjølv om grunnorda er fjerna, ligg dei alternative infinitivformene inne 
som «bøyingar» av grunnordet. Av dei fjerna orda som ikkje endar på «as» 
er det for øvrig berre fire:

burmanarar
låss
pacebo
skrivegreier
slåss

I tillegg er det ein del endringar i bøyingar og paradigmekodar.

For nynorsk har det òg dukka opp ein stygg feil i fullformsfila. Kodane 
«normert», «unormert» og «klammeform» ha mista eit mellomrom, slik at 
dei vert slått saman med ordet før. Eksempel:

ubnormert
buunormert
eintklammeform
flklammeform

Dette gjer at ordbankprogrammet ikkje verkar sikkelig. Eg skal melda frå om 
feilen til rette vedkommande.

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: address@hidden
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]