ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ordbanken] Oppslag i Norsk Ordbog


From: Kevin Brubeck Unhammer
Subject: Re: [ordbanken] Oppslag i Norsk Ordbog
Date: Mon, 13 Jul 2009 09:10:42 +0200

Veldig kult =D


-Kevin----

http://apertium.org Fri og open maskinomsetjing


2009/7/12 Karl Ove Hufthammer <address@hidden>:
> I kveld starta eg på eit lite prosjekt eg reknar med vil vera av interesse for
> de på ordbanklista – eit program for oppslag i Norsk Ordbog – Ivar Aasens
> «nynorskordbok» frå 1873.
>
> Her er eit bilde:
> http://huftis.org/kritikk/norsk-ordbog.png
>
> (Legg spesielt merke til den intelligente handtering av «å» i søketeksten.)
>
> Elles oppdaga eg noko litt artig når eg såg gjennom ordboka. Det er ingen
> oppslagsord på «C». Boka hoppar rett frå «B» til «D». Dette er kanskje
> allmennkunnskap for nynorskvetarar, men for meg var det nytt. :-)
>
> --
> Karl Ove Hufthammer
> http://huftis.org/
> Jabber: address@hidden
>
>
>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]