ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ordbanken] Ordbanken versjon 2009-06-07 klar


From: Karl Ove Hufthammer
Subject: [ordbanken] Ordbanken versjon 2009-06-07 klar
Date: Mon, 15 Jun 2009 22:46:21 +0200
User-agent: KMail/1.11.4 (Linux/2.6.29.3-desktop-1mnb; KDE/4.2.4; i686; ; )

Eg gløymte visst å melda om at eg hadde lagt ut ein ny versjon av 
ordbankprogramvaren for ei veke sidan. Her er det viktigaste nye:

– Alle skripta (med det naturlege unntaket «bash_completion»)
 er no fullstendig POSIX-kompatible, og skal derfor òg fungera
 perfekt i alle andre POSIX-kompatible skal, ikkje berre i BASH.
 Det same gjeld bruk av hjelpeverktøya (som «grep» og «sed»).  

– Brukar no verktøyet «look» (del av «util-linux-ng»-pakken) for
 over 10 gongar så raske ordbokoppslag. Viss dette programmet
 ikkje er installert (lite truleg), fell me tilbake på den
 gamle, trege metoden.

– Brukar optimerte/kompilerte ordlistefiler. Dei installerte
 filene er no rundt 35 % mindre, og går derfor litt raskare
 å slå opp i (sjølv om ein brukar «gamlemåten»). Det negative
 er at det tar ganske lang tid å generera dei filene.

– Støtte for DESTDIR-variabelen ved installering. Takk til
 Ketil Kvifte <address@hidden> for dette.

– Retta veldig mange småfeil (nokon som kom av optimerings-
 endringane over). Sjå SVN-loggen for fullstendig oversikt.

– Oppdatert fullformsordlistene til 2009-06-07-utgåva frå
 Norsk ordbank.

– La til oversikt over større endringar (denne teksten).

De kan lasta ned programmet frå
https://savannah.nongnu.org/files/?group=ordbanken

Som vanlige er kommentarar, tips og programkode 
hjertelig velkomne.

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: address@hidden
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]