ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ordbanken] Første offisielle versjon av Ordban ken ute


From: Karl Ove Hufthammer
Subject: [ordbanken] Første offisielle versjon av Ordban ken ute
Date: Fri, 01 May 2009 22:11:04 +0200

Den første offisielle (og offentlige) versjonen av Ordbanken-programmet 
er no ute. Sjå https://savannah.nongnu.org/forum/forum.php?forum_id=5766 
for meir informasjon.

Eg har òg skrive ein liten artikkel om prosjektet på 
http://blogg.huftis.org/artiklar/ordbanken/

Denne versjonen av Ordbanken er identisk med versjonen som ligg i SVN. Han er 
basert på databasen til Norsk ordbank for april 2009.

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://blogg.huftis.org/
Jabber: address@hidden

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]