nsl-development
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Nsl-development] ITCube CRM (Dziennik Ustaw nr 144 poz 1204 - 18 lipca


From: dominik . rozek
Subject: [Nsl-development] ITCube CRM (Dziennik Ustaw nr 144 poz 1204 - 18 lipca 2002 r.)
Date: Wed, 16 Dec 2009 10:04:55 +0100 (CET)

Szanowni Państwo!

W związku z obowiązującą ustawą DZ.U. nr 144 poz 1204 z dnia 18 lipca 2002 r. "O świadczeniu usług drogą elektroniczną" pragnę zapytać czy jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji na temat systemu do zarządzania informacją o kliencie ITCube CRM. W skład pakietu wchodzą między innymi następujące moduły: CRM, MAIL, PROJEKTY, SERWIS oraz INTEGRACJA z systemem CDN OPT!MA, WF-MAG, SUBIEKT GT i SYMFONIA.

Pozdrawiam
------------------------
Dominik Rożek
ITCube Software Sp. j.
ul. Walerego Sławka 3
30-653 Kraków
KRS: 0000282511
NIP: 677-22-04-674
tel.: (12) 637 35 41 wew. 554
gsm: 0 508 116 057
fax.: (12) 623 00 14
email : address@hidden
www : www.itcube.pl
------------------------
Państwa adres pochodzi z bazy danych ITCube Software, Panoramy Firm lub ogólnodostępnych internetowych baz danych.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]