maposmatic-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Maposmatic-dev] [PATCH] [maposmatic] Updated Dutch translation


From: Jeroen van Rijn
Subject: [Maposmatic-dev] [PATCH] [maposmatic] Updated Dutch translation
Date: Sun, 1 Apr 2012 12:29:19 +0200

Includes recent donate-thanks.html changes.

Signed-off-by: Jeroen van Rijn <address@hidden>
---
 www/locale/nl_NL/LC_MESSAGES/django.po | 434 ++++++++++++--------------------
 1 file changed, 159 insertions(+), 275 deletions(-)

diff --git a/www/locale/nl_NL/LC_MESSAGES/django.po
b/www/locale/nl_NL/LC_MESSAGES/django.po
index 420156a..72e8b28 100644
--- a/www/locale/nl_NL/LC_MESSAGES/django.po
+++ b/www/locale/nl_NL/LC_MESSAGES/django.po
@@ -19,8 +19,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: mapOSMatic 0.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-04-01 11:26+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-23 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-04-01 01:39+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-04-01 12:11+0100\n"
 "Last-Translator: Jeroen van Rijn <address@hidden>\n"
 "Language-Team: MapOSMatic Dutch Translation team\n"
 "Language: nl\n"
@@ -51,12 +51,12 @@ msgid "Bounding box"
 msgstr "Kader"

 #: maposmatic/forms.py:60
-msgid "Portrait"
-msgstr ""
+msgid "Landscape"
+msgstr "Landschap"

 #: maposmatic/forms.py:61
-msgid "Landscape"
-msgstr ""
+msgid "Portrait"
+msgstr "Portret"

 #: maposmatic/forms.py:73
 msgid "Area"
@@ -94,14 +94,13 @@ msgid "%(title)s %(format)s Index"
 msgstr "Straatindex voor %(title)s (bestandsindeling %(format)s)"

 #: maposmatic/nominatim.py:229
-#, fuzzy
 msgid "Administrative area too big for rendering"
-msgstr "Administratieve grens"
+msgstr "Administratieve grens te groot voor weergave"

-#: maposmatic/nominatim.py:285 maposmatic/nominatim.py:299
-#, fuzzy
+#: maposmatic/nominatim.py:285
+#: maposmatic/nominatim.py:299
 msgid "No administrative boundary"
-msgstr "Administratieve grens"
+msgstr "Geen administratieve grens"

 #: maposmatic/widgets.py:88
 msgid "Latitude of the top left corner"
@@ -120,47 +119,36 @@ msgid "Longitude of the bottom right corner"
 msgstr "Lengtegraad van de hoek rechtsonder"

 #: maposmatic/templatetags/extratags.py:34
-#, fuzzy
 msgid "Waiting for rendering to begin..."
-msgstr "De opdracht staat in de wachtrij"
+msgstr "Wachten tot reproductie start..."

 #: maposmatic/templatetags/extratags.py:36
-#, fuzzy
 msgid "The rendering is in progress..."
-msgstr "Reproductie is gaande..."
+msgstr "De reproductie is gaande..."

 #: maposmatic/templatetags/extratags.py:39
-#, fuzzy
 msgid "Rendering was successful."
-msgstr "Reproductie is succesvol afgerond"
+msgstr "Reproductie was succesvol."

 #: maposmatic/templatetags/extratags.py:41
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Rendering failed! Please contact address@hidden for more information."
-msgstr ""
-"De reproductie van uw kaart is mislukt, gelieve contact op te nemen met "
-"address@hidden"
+msgid "Rendering failed! Please contact address@hidden for
more information."
+msgstr "De reproductie van uw kaart is mislukt, gelieve contact op te
nemen met address@hidden voor meer informatie."

 #: maposmatic/templatetags/extratags.py:44
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Rendering is obsolete: the rendering was successful, but the files are no "
-"longer available."
-msgstr "De gegenereerde bestanden zijn niet langer beschikbaar."
+msgid "Rendering is obsolete: the rendering was successful, but the
files are no longer available."
+msgstr "Reproductie is te oud: De reproductie was gelukt, maar de
bestanden zijn niet langer beschikbaar."

 #: maposmatic/templatetags/extratags.py:46
-msgid ""
-"Obsolete failed rendering: the rendering failed, and the incomplete files "
-"have been removed."
-msgstr ""
+msgid "Obsolete failed rendering: the rendering failed, and the
incomplete files have been removed."
+msgstr "Verouderde mislukte productie: het produceren is mislukt en
de incomplete bestanden zijn verwijderd."

 #: maposmatic/templatetags/extratags.py:48
-#, fuzzy
 msgid "The rendering was cancelled by the user."
-msgstr "Reproductie is door de gebruiker geannuleerd"
+msgstr "Reproductie is door de gebruiker geannuleerd."

-#: templates/404.html:3 templates/500.html:3 templates/maposmatic/base.html:59
+#: templates/404.html:3
+#: templates/500.html:3
+#: templates/maposmatic/base.html:59
 msgid "Home"
 msgstr "Thuis"

@@ -196,7 +184,8 @@ msgstr "Interne fout <em>500</em>"
 msgid "There's been an error."
 msgstr "Er is een fout opgetreden."

-#: templates/maposmatic/about.html:35 templates/maposmatic/base.html:65
+#: templates/maposmatic/about.html:35
+#: templates/maposmatic/base.html:65
 msgid "About"
 msgstr "Over..."

@@ -205,15 +194,14 @@ msgid "History"
 msgstr "Geschiedenis"

 #: templates/maposmatic/about.html:39
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "MapOSMatic has been started thanks to an idea of\n"
 "Gilles Lamiral, an <a\n"
 "href=\"http://www.openstreetmap.org\";>OpenStreetMap</a> and free\n"
 "software contributor of Rennes area, France. From his idea, a group of\n"
 "crazy <a\n"
-"href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Hacker_%28programmer_subculture";
-"%29\">hackers</a>\n"
+"href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Hacker_%28programmer_subculture%29\";>hackers</a>\n"
 "met together during a one-week <em>Hackfest</em> in August 2009 and\n"
 "brought the idea of Gilles Lamiral to life by writing the code and\n"
 "named the project <strong>MapOSMatic</strong>. The group of crazy\n"
@@ -221,15 +209,10 @@ msgid ""
 "idea!"
 msgstr ""
 "MapOSMatic is gestart naar een idee van\n"
-"Gilles Lamiral, een bijdrager aan <a href=\"http://www.openstreetmap.org";
-"\">OpenStreetMap</a>\n"
-"en Vrije Software uit de regio Rennes in Frankrijk. Tijdens een weeklang "
-"<em>Hackfest</em>\n"
-"gehouden in Augustus 2009, zijn een groep gekke <a href=\"http://nl.";
-"wikipedia.org/wiki/Hacker\">hackers</a>\n"
-"aan de slag gegaan met zijn idee; het idee van Gilles werd in broncode en "
-"realiteit omgezet, ze noemden het project <strong>MapOSMatic</strong>. De "
-"groep <em>hackers</em>\n"
+"Gilles Lamiral, een bijdrager aan <a
href=\"http://www.openstreetmap.org\";>OpenStreetMap</a>\n"
+"en Vrije Software uit de regio Rennes in Frankrijk. Tijdens een
weeklang <em>Hackfest</em>\n"
+"gehouden in Augustus 2009, zijn een groep gekke <a
href=\"http://nl.wikipedia.org/wiki/Hacker\";>hackers</a>\n"
+"aan de slag gegaan met zijn idee; het idee van Gilles werd in
broncode en realiteit omgezet, ze noemden het project
<strong>MapOSMatic</strong>. De groep <em>hackers</em>\n"
 "wenst Gilles te bedanken voor het delen van zijn briljant idee!"

 #: templates/maposmatic/about.html:53
@@ -264,34 +247,26 @@ msgstr ""
 "<a href=\"http://www.postgresql.org\";>PostgreSQL</a> server met de\n"
 "<a href=\"http://postgis.refractions.net\";>PostGIS</a> uitbreiding. In deze\n"
 "database hebben we de kaartgegevens van\n"
-"<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Planet.osm\";>OpenStreetMap voor "
-"de gehele wereld</a>\n"
+"<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Planet.osm\";>OpenStreetMap
voor de gehele wereld</a>\n"
 "geladen met gebruik van het hulpprogramma <a\n"
 "href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osm2pgsql\";>osm2pgsql</a>. Dit\n"
 "zelfde programma werkt de <a\n"
-"href=\"http://planet.openstreetmap.org/daily/\";>dagelijkse verschillen</a> "
-"bij\n"
-", opdat we de nieuwe contributies aan OpenStreetMap door hun gebruikers "
-"kunnen volgen."
+"href=\"http://planet.openstreetmap.org/daily/\";>dagelijkse
verschillen</a> bij\n"
+", opdat we de nieuwe contributies aan OpenStreetMap door hun
gebruikers kunnen volgen."

 #: templates/maposmatic/about.html:77
 msgid ""
 "For the map rendering, we use the\n"
 "famous <a href=\"http://www.mapnik.org\";>Mapnik</a> with the OpenStreetMap\n"
 "stylesheet\n"
-"available <a href=\"http://svn.openstreetmap.org/applications/rendering/";
-"mapnik\">in\n"
+"available <a 
href=\"http://svn.openstreetmap.org/applications/rendering/mapnik\";>in\n"
 "OpenStreetMap Subversion repository</a>. Using Mapnik\n"
 "and <a href=\"http://cairographics.org/pycairo/\";>Cairo</a>, we\n"
 "built <i>OCitySMap</i>, a Python module that:"
 msgstr ""
 "Voor de reproductie van de kaart gebruiken we het beroemde <a\n"
-"href=\"http://www.mapnik.org\";>Mapnik</a>, tezamen met de in OpenStreetMap's "
-"<a\n"
-"href=\"http://svn.openstreetmap.org/applications/rendering/mapnik\";>SVN "
-"versiebeheer</a> verkrijgbare stylesheet</a>. Gebruikmakende van Mapnik en "
-"<a href=\"http://cairographics.org/pycairo/\";>Cairo</a>, hebben we de "
-"<i>OCitySMap</i> Python module geschreven, deze:"
+"href=\"http://www.mapnik.org\";>Mapnik</a>, tezamen met de in
OpenStreetMap's <a\n"
+"href=\"http://svn.openstreetmap.org/applications/rendering/mapnik\";>SVN
versiebeheer</a> verkrijgbare stylesheet</a>. Gebruikmakende van
Mapnik en <a href=\"http://cairographics.org/pycairo/\";>Cairo</a>,
hebben we de <i>OCitySMap</i> Python module geschreven, deze:"

 #: templates/maposmatic/about.html:87
 msgid ""
@@ -342,11 +317,9 @@ msgid ""
 "OpenStreetMap city maps."
 msgstr ""
 "Deze Python module kan gebruikt worden via een commandoregel\n"
-" geleverd bij OCitySMap, zodat een ieder zijn/haar eigen "
-"stadskaartproductie\n"
+" geleverd bij OCitySMap, zodat een ieder zijn/haar eigen
stadskaartproductie\n"
 " kan voeren. Niettemin, het installeren van de verschillende modules\n"
-" is redelijk gecompliceerd, dus is er een kleine 'web service' opgezet zodat "
-"iedereen\n"
+" is redelijk gecompliceerd, dus is er een kleine 'web service'
opgezet zodat iedereen\n"
 " gemakkelijk OpenStreetMap stadskaarten kan aanvragen en laten reproduceren."

 #: templates/maposmatic/about.html:110
@@ -362,14 +335,11 @@ msgid ""
 "intensive nature of the map rendering process."
 msgstr ""
 "Deze web service is <i>MapOSMatic</i> genoemd,\n"
-" naar <i>map-o-matic</i> maar met een verwijzing naar OpenStreetMap (OSM). "
-"Deze\n"
+" naar <i>map-o-matic</i> maar met een verwijzing naar OpenStreetMap
(OSM). Deze\n"
 " web service is in Python geschreven\n"
 " met behulp van <a href=\"http://www.djangoproject.com\";>Django</a>. Het is\n"
-" en is verantwoordelijk voor het verwerken en weergeven van aanvragen voor "
-"kaartproductie.\n"
-" Het reproduceren van de kaart zelf gebeurd asynschroon via de "
-"<i>maposmaticd</i> daemon;\n"
+" en is verantwoordelijk voor het verwerken en weergeven van
aanvragen voor kaartproductie.\n"
+" Het reproduceren van de kaart zelf gebeurd asynschroon via de
<i>maposmaticd</i> daemon;\n"
 " deze verwerkt de opdrachten een voor een, omdat het maken van een kaart\n"
 " een intensief proces is welke veel vraagt van de processor en harddisk."

@@ -383,11 +353,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Voor de zoekmachine om plaatsen te vinden gebruiken we de geweldige\n"
 " <a href=\"http://nominatim.openstreetmap.org\";>Nominatim</a> service. Deze\n"
-" service heeft het erg gemakkelijk gemaakt om een fijne zoekmachine aan te "
-"bieden die\n"
+" service heeft het erg gemakkelijk gemaakt om een fijne zoekmachine
aan te bieden die\n"
 " toestaat om te kiezen tussen meerdere plaatsen met dezelfde naam\n"
-" door informatie te verschaffen over de locatie waar deze plaatsen zich "
-"bevinden."
+" door informatie te verschaffen over de locatie waar deze plaatsen
zich bevinden."

 #: templates/maposmatic/about.html:130
 msgid "Contributing"
@@ -405,7 +373,6 @@ msgstr ""
 " om bij te dragen. Hier volgen wat startpunten om ons te helpen:"

 #: templates/maposmatic/about.html:140
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The\n"
 " <a href=\"http://wiki.maposmatic.org\";>MapOSMatic Wiki</a>,\n"
@@ -429,13 +396,11 @@ msgstr ""
 #: templates/maposmatic/about.html:147
 msgid ""
 "The <a\n"
-" href=\"http://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/maposmatic-dev";
-"\">development\n"
+" 
href=\"http://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/maposmatic-dev\";>development\n"
 " mailing-list</a>;"
 msgstr ""
 "De <a\n"
-" href=\"http://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/maposmatic-dev\";>email "
-"distributielijst voor ontwikkelaars (de voertaal is Engels)</a>&nbsp;;"
+" href=\"http://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/maposmatic-dev\";>email
distributielijst voor ontwikkelaars (de voertaal is
Engels)</a>&nbsp;;"

 #: templates/maposmatic/about.html:150
 msgid ""
@@ -448,14 +413,12 @@ msgstr ""
 #: templates/maposmatic/about.html:152
 msgid ""
 "The <a\n"
-" href=\"http://git.savannah.gnu.org/cgit/maposmatic/ocitysmap.git";
-"\">OCitySMap\n"
+" 
href=\"http://git.savannah.gnu.org/cgit/maposmatic/ocitysmap.git\";>OCitySMap\n"
 " Git repository</a>, which can be cloned using <tt>git clone\n"
 " git://git.sv.gnu.org/maposmatic/ocitysmap.git</tt>;"
 msgstr ""
 "De <a\n"
-" href=\"http://git.savannah.gnu.org/cgit/maposmatic/ocitysmap.git";
-"\">OCitySMap\n"
+" 
href=\"http://git.savannah.gnu.org/cgit/maposmatic/ocitysmap.git\";>OCitySMap\n"
 " Git depot</a>, welke gekloond kan worden via &laquo; <tt>git clone\n"
 " git://git.sv.gnu.org/maposmatic/ocitysmap.git</tt> &raquo;&nbsp;;"

@@ -468,8 +431,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "De <a href=\"http://git.savannah.gnu.org/cgit/maposmatic.git\";>MapOSMatic\n"
 " Git depot</a>, welke gekloond kan worden via\n"
-" &laquo; <tt>git clone git://git.sv.gnu.org/maposmatic.git</tt> &raquo;"
-"&nbsp;;"
+" &laquo; <tt>git clone git://git.sv.gnu.org/maposmatic.git</tt>
&raquo;&nbsp;;"

 #: templates/maposmatic/about.html:160
 msgid ""
@@ -478,8 +440,7 @@ msgid ""
 " and ideas</a>."
 msgstr ""
 "<a\n"
-" href=\"https://savannah.nongnu.org/task/?group=maposmatic\";>Taken- en "
-"ideeenlijst</a>."
+" href=\"https://savannah.nongnu.org/task/?group=maposmatic\";>Taken-
en ideeenlijst</a>."

 #: templates/maposmatic/about.html:167
 msgid "Authors"
@@ -509,7 +470,8 @@ msgstr "russische vertaling"
 msgid "arabic translation"
 msgstr "arabische vertaling"

-#: templates/maposmatic/about.html:186 templates/maposmatic/about.html:187
+#: templates/maposmatic/about.html:186
+#: templates/maposmatic/about.html:187
 msgid "brasilian portuguese translation"
 msgstr "braziliaans portugese vertaling"

@@ -522,42 +484,34 @@ msgid "dutch translation"
 msgstr "nederlandse vertaling"

 #: templates/maposmatic/about.html:190
-#, fuzzy
 msgid "croatian translation"
-msgstr "catalaanse vertaling"
+msgstr "kroatische vertaling"

 #: templates/maposmatic/about.html:191
-#, fuzzy
 msgid "polish translation"
-msgstr "deense vertaling"
+msgstr "poolse vertaling"

 #: templates/maposmatic/about.html:192
-#, fuzzy
 msgid "indonesian translation"
-msgstr "russische vertaling"
+msgstr "indonesische vertaling"

 #: templates/maposmatic/about.html:193
-#, fuzzy
 msgid "norvegian bokmål translation"
-msgstr "russische vertaling"
+msgstr "noorse (bokmål) vertaling"

 #: templates/maposmatic/about.html:194
 msgid "printable stylesheet"
-msgstr ""
+msgstr "afdrukbaar stijlblad"

 #: templates/maposmatic/all_jobs.html:35
 msgid "Job list"
 msgstr "Opdrachtenlijst"

 #: templates/maposmatic/all_jobs.html:39
-#, fuzzy
-msgid ""
-"This page gives the status of the rendering queue, showing all requests "
-"received during the last 24 hours as well as all unprocessed requests "
-"without time limit. They are ordered starting from the most recent ones."
+msgid "This page gives the status of the rendering queue, showing all
requests received during the last 24 hours as well as all unprocessed
requests without time limit. They are ordered starting from the most
recent ones."
 msgstr ""
 "Deze pagina geeft de status weer van alle aanvragen\n"
-" die in de laatste 24 uur zijn ontvangen, beginnend met de meest recente."
+" die in de laatste 24 uur zijn ontvangen, zowel als aanvragen zonder
tijd limiet die onbewerkt zijn, beginnend met de meest recente."

 #: templates/maposmatic/all_jobs.html:54
 msgid ""
@@ -565,11 +519,13 @@ msgid ""
 "hours."
 msgstr "Geen aanvragen gedaan in de afgelopen 24 uur."

-#: templates/maposmatic/all_maps.html:34 templates/maposmatic/index.html:61
+#: templates/maposmatic/all_maps.html:34
+#: templates/maposmatic/index.html:61
 msgid "Search"
 msgstr "Zoek"

-#: templates/maposmatic/all_maps.html:38 templates/maposmatic/base.html:62
+#: templates/maposmatic/all_maps.html:38
+#: templates/maposmatic/base.html:62
 msgid "Maps"
 msgstr "Kaarten"

@@ -586,9 +542,8 @@ msgid "No map matches your query."
 msgstr "Geen kaart voldoet aan uw vraag."

 #: templates/maposmatic/all_maps.html:54
-#, fuzzy
 msgid "Create a new map!"
-msgstr "Maak kaart"
+msgstr "Maak nieuwe kaart!"

 #: templates/maposmatic/base.html:57
 msgid "Your free city maps!"
@@ -606,40 +561,35 @@ msgstr "Opdrachten"
 msgid "News"
 msgstr "Nieuws"

-#: templates/maposmatic/base.html:64 templates/maposmatic/donate.html:30
+#: templates/maposmatic/base.html:64
+#: templates/maposmatic/donate.html:30
 msgid "Donate"
-msgstr ""
+msgstr "Doneer"

 #: templates/maposmatic/base.html:80
-msgid ""
-"The MapOSMatic rendering daemon is currently not running! Jobs will be "
-"queued until the rendering daemon is back up."
-msgstr ""
-"De MapOSMatic reproductie daemon draait op het moment niet! Opdrachten "
-"zullen in de wachtrij geplaatst worden tot deze terug is."
+msgid "The MapOSMatic rendering daemon is currently not running! Jobs
will be queued until the rendering daemon is back up."
+msgstr "De MapOSMatic reproductie daemon draait op het moment niet!
Opdrachten zullen in de wachtrij geplaatst worden tot deze terug is."

 #: templates/maposmatic/base.html:91
 msgid "Donate to MapOSMatic"
-msgstr ""
+msgstr "Doneer aan MapOSMatic"

 #: templates/maposmatic/base.html:101
-msgid ""
-"You can donate to help us improve the service. See our <a href=\"/donate"
-"\">donation</a> page."
-msgstr ""
+msgid "You can donate to help us improve the service. See our <a
href=\"/donate\">donation</a> page."
+msgstr "U kunt doneren om ons te helpen deze service te verbeteren.
Zie onze <a href=\"/donate\">donatiepagina</a>."

 #: templates/maposmatic/base.html:106
 msgid "OSM database status"
-msgstr ""
+msgstr "OSM database-status"

 #: templates/maposmatic/base.html:108
 #, python-format
 msgid "Lag of MapOSMatic OSM database: %(date)s."
-msgstr ""
+msgstr "Vertraging van MapOSMatic OSM database: %(date)s."

 #: templates/maposmatic/base.html:110
 msgid "Lag of MapOSMatic OSM database: unknown."
-msgstr ""
+msgstr "Vertraging van MapOSMatic OSM database: onbekend."

 #: templates/maposmatic/base.html:114
 msgid "Random map"
@@ -676,13 +626,15 @@ msgstr "op"

 #: templates/maposmatic/donate-thanks.html:30
 msgid "Thanks for your donation!"
-msgstr ""
+msgstr "Bedankt voor uw donatie!"

 #: templates/maposmatic/donate-thanks.html:32
 msgid ""
 "We have received your donation, thanks for your\n"
 "support to the MapOSMatic project!"
 msgstr ""
+"We hebben uw donatie ontvangen, bedankt voor uw\n"
+"ondersteuning van het MapOSMatic project!"

 #: templates/maposmatic/donate-thanks.html:35
 msgid ""
@@ -693,54 +645,41 @@ msgid ""
 "gathering of developers, and we have not (yet) created a non-profit\n"
 "organization to support the project."
 msgstr ""
+"U zal een email over uw donatie ontvangen.\n"
+"Deze email zal aangeven dat de donatie is ontvangen door\n"
+"<i>Thomas Petazzoni</i>, dit is de MapOSMatic developer\n"
+"die donaties en fondsen afhandelt. MapOSMatic is nog steeds een informele\n"
+"groep ontwikkelaars en we hebben (nog) geen stichting opgericht\n"
+"om het project te ondersteunen."

 #: templates/maposmatic/donate.html:31
 msgid "Why donations are useful?"
-msgstr ""
+msgstr "Waarvoor zijn donaties nodig?"

 #: templates/maposmatic/donate.html:35
 #, python-format
-msgid ""
-"MapOSMatic is a project entirely developed and maintained by a team of "
-"volunteers (see our <a href=\"%(about_url)s\">About</a> page for details). "
-"However, running the MapOSMatic service and making improvements to it have "
-"various costs beyond the time of the volunteer developers."
-msgstr ""
+msgid "MapOSMatic is a project entirely developed and maintained by a
team of volunteers (see our <a href=\"%(about_url)s\">About</a> page
for details). However, running the MapOSMatic service and making
improvements to it have various costs beyond the time of the volunteer
developers."
+msgstr "MapOSMatic is een projekt dat geheel ontwikkeld en
onderhouden word door een team van vrijwillgers (zie onze <a
href=\"%(about_url)s\">Over</a>-pagina voor details). Dat gezegd, het
in de lucht houden en verbeteren van de MapOSMatic-service brengt
enkele kosten met zich mee buiten de tijd die vrijwilligers
investeren."

 #: templates/maposmatic/donate.html:37
 msgid "Therefore, we are currently seeking donations to help us funding:"
-msgstr ""
+msgstr "Dus, we vragen momenteel donaties om ons het volgende te veroorloven:"

 #: templates/maposmatic/donate.html:40
-msgid ""
-"Acquisition of a Solid-State Disk for the storage of our local copy of the "
-"OpenStreetMap database. A SSD drive performs 40 to 50 times better than the "
-"conventional hard drive we are using today, and would therefore help us to "
-"reduce the lag between our local database and the official one, providing "
-"more up-to-date maps. The cost of such hardware is about 500 to 700 €."
-msgstr ""
+msgid "Acquisition of a Solid-State Disk for the storage of our local
copy of the OpenStreetMap database. A SSD drive performs 40 to 50
times better than the conventional hard drive we are using today, and
would therefore help us to reduce the lag between our local database
and the official one, providing more up-to-date maps. The cost of such
hardware is about 500 to 700 €."
+msgstr "Aanschaf van een Solid-State Disk voor de opslag van onze
lokale kopie van de OpenStreetMap-database. Een SSD drive presteert 40
tot 50 keer beter dan een conventionele harddisk zoals we die
momenteel gebruiken; dit zou ons helpen de vertraging ten opzichte van
de officiële database te verkleinen en u te voorzien van meer courante
kaarten. De kosten van zulke hardware ligt tussen de €500 en €700."

 #: templates/maposmatic/donate.html:42
-msgid ""
-"Participation to the transportation expenses of the MapOSMatic developers "
-"when they gather for <i>hackfests</i> (meeting of developers). You can read "
-"our <a href=\"http://news.maposmatic.org\";>blog</a> to learn more about what "
-"we achieve during those hackfests. We usually implement a huge number of "
-"improvements, new features and bug fixes during those meetings. They take "
-"place during the holidays of the developers, and we would like to at least "
-"compensate their travel expenses."
-msgstr ""
+msgid "Participation to the transportation expenses of the MapOSMatic
developers when they gather for <i>hackfests</i> (meeting of
developers). You can read our <a
href=\"http://news.maposmatic.org\";>blog</a> to learn more about what
we achieve during those hackfests. We usually implement a huge number
of improvements, new features and bug fixes during those meetings.
They take place during the holidays of the developers, and we would
like to at least compensate their travel expenses."
+msgstr "Een bijdrage in de reiskosten van de MapOSMatic ontwikkelaars
wanneer deze samenkomen voor de <i>hackfests</i> (bijeenkomsten van
ontwikkelaars). U kunt ons <a
href=\"http://news.maposmatic.org\";>blog</a> lezen om meer te weten
te komen over wat we bereiken tijdens deze hackfests. Normaliter
implementeren we een enorm aantal verbeteringen, nieuwe
functionaliteit en foutoplossingen tijdens deze samenkomsten. Deze
vinden plaats in de vakantie van deze ontwikkelaars en we zouden ze
graag tenminste hun reiskosten vergoeden."

 #: templates/maposmatic/donate.html:46
 msgid "Donating?"
-msgstr ""
+msgstr "Doneren?"

 #: templates/maposmatic/donate.html:48
-msgid ""
-"Donations can be done through the well-known <a href=\"http://www.paypal.com";
-"\">PayPal</a> service. We accept donations of any amount: all donations are "
-"helpful, even the smallest ones."
-msgstr ""
+msgid "Donations can be done through the well-known <a
href=\"http://www.paypal.com\";>PayPal</a> service. We accept donations
of any amount: all donations are helpful, even the smallest ones."
+msgstr "Donaties kunnen gemaakt worden via de welbekende <a
href=\"http://www.paypal.com\";>PayPal</a>-dienst. We accepteren
donaties in elke hoeveelheid: alle donaties zijn behulpzaam, zelfs de
kleinste."

 #: templates/maposmatic/index.html:33
 msgid "Introduction"
@@ -748,84 +687,58 @@ msgstr "Introductie"

 #: templates/maposmatic/index.html:37
 msgid "Plan de la ville"
-msgstr ""
+msgstr "Stadskaart"

 #: templates/maposmatic/index.html:42
-#, fuzzy
-msgid ""
-"MapOSMatic is a free software web service that allows you to generate maps "
-"of cities using <a href=\"http://www.openstreetmap.org\";>OpenStreetMap</a> "
-"data. MapOSMatic can generate two kinds of maps: :"
+msgid "MapOSMatic is a free software web service that allows you to
generate maps of cities using <a
href=\"http://www.openstreetmap.org\";>OpenStreetMap</a> data.
MapOSMatic can generate two kinds of maps: :"
 msgstr ""
 "MapOSMatic is een web service en Vrije Software die u\n"
 " toestaat om kaarten van plaatsen te genereren met gebruikmaking\n"
-" van informatie van <a href=\"http://www.openstreetmap.org\";>OpenStreetMap</"
-"a>. Een stadskaart\n"
-" bestaat uit twee paginas:"
+" van informatie van <a
href=\"http://www.openstreetmap.org\";>OpenStreetMap</a>. MapOSMatic
kan twee soorten kaarten maken::"

 #: templates/maposmatic/index.html:46
-msgid ""
-"Single page posters, where the map and the street index are rendered side by "
-"side. The map itself is split in squares so that streets are easy to find. "
-"This format is typically useful for printing on large paper sheets."
-msgstr ""
+msgid "Single page posters, where the map and the street index are
rendered side by side. The map itself is split in squares so that
streets are easy to find. This format is typically useful for printing
on large paper sheets."
+msgstr "Posters (enkele bladzijde), waarbij de kaart en index zij aan
zij getekend staan. De kaart zelf is ingedeeld in vakjes zodat straten
gemakkelijk te vinden zijn. Dit formaat is typisch bruikbaar om op
grote papierformaten af te drukken."

 #: templates/maposmatic/index.html:48
-msgid ""
-"Multiple page booklets, where the map and the street index are split into "
-"several pages. This format is typically useful for printing on standard "
-"paper sheets."
-msgstr ""
+msgid "Multiple page booklets, where the map and the street index are
split into several pages. This format is typically useful for printing
on standard paper sheets."
+msgstr "Boekjes (meerdere bladzijdes), waarbij de kaart en index in
meerdere paginas zijn opgedeeld. Dit formaat is typisch bruikbaar om
op normaal papier af te drukken."

 #: templates/maposmatic/index.html:52
-#, fuzzy
-msgid ""
-"The generated maps are available in PNG, PDF and SVG formats and are ready "
-"to be printed."
+msgid "The generated maps are available in PNG, PDF and SVG formats
and are ready to be printed."
 msgstr ""
 "Deze gegenereerde kaarten zijn beschikbaar in PNG, PDF en \n"
 "SVG bestandsindeling en zijn geschikt om te printen."

 #: templates/maposmatic/index.html:56
-#, fuzzy
-msgid ""
-"As the data used to generate maps is coming from OpenStreetMap, you can "
-"freely (under the <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/License";
-"\">terms of OpenStreetMap license</a>) reuse, sell, modify, ... the "
-"generated maps."
+msgid "As the data used to generate maps is coming from
OpenStreetMap, you can freely (under the <a
href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/License\";>terms of
OpenStreetMap license</a>) reuse, sell, modify, ... the generated
maps."
 msgstr ""
 "De gegevens die gebruikt worden om de kaarten te maken komen van\n"
 " OpenStreetMap, het staat u vrij om (onder de\n"
-" voorwaarden van de <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/License";
-"\">OpenStreetMap licentie</a>)\n"
+" voorwaarden van de <a
href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/License\";>OpenStreetMap
licentie</a>)\n"
 " de kaarten te hergebruiken, verkopen, dan wel aanpassen."

 #: templates/maposmatic/index.html:60
-#, fuzzy
 msgid "Create a map"
-msgstr "Maak kaart"
+msgstr "Maak een kaart"

 #: templates/maposmatic/index.html:61
-#, fuzzy
 msgid "Find map"
-msgstr "Willekeurige kaart"
+msgstr "Vind kaart"

 #: templates/maposmatic/index.html:62
 msgid "More details"
 msgstr "Meer details"

-#: templates/maposmatic/job-page.html:39 templates/maposmatic/job.html:35
+#: templates/maposmatic/job-page.html:39
+#: templates/maposmatic/job.html:35
 #: templates/maposmatic/map.html:35
-#, fuzzy
 msgid "Recreate map"
-msgstr "Maak kaart"
+msgstr "Maak kaart opnieuw"

 #: templates/maposmatic/job-page.html:48
-msgid ""
-"You have been redirected to a similar map, rendered less than 24 hours ago."
-msgstr ""
-"U bent naar een soortgelijke kaart omgeleid, deze is minder dan 24 uur "
-"geleden gemaakt."
+msgid "You have been redirected to a similar map, rendered less than
24 hours ago."
+msgstr "U bent naar een soortgelijke kaart omgeleid, deze is minder
dan 24 uur geleden gemaakt."

 #: templates/maposmatic/job-page.html:56
 msgid "Refresh the status"
@@ -833,17 +746,12 @@ msgstr "Ververs de status"

 #: templates/maposmatic/job-page.html:56
 #, python-format
-msgid ""
-"(the page will refresh automatically every %(refresh)s seconds until the "
-"rendering is completed)."
-msgstr ""
-"(de pagina zal elke %(refresh)s seconden automatisch verversen tot de "
-"reproductie voltooid is)."
+msgid "(the page will refresh automatically every %(refresh)s seconds
until the rendering is completed)."
+msgstr "(de pagina zal elke %(refresh)s seconden automatisch
verversen tot de reproductie voltooid is)."

 #: templates/maposmatic/job.html:48
-#, fuzzy
 msgid "Reported error: "
-msgstr "Interne fout"
+msgstr "Gemelde fout:"

 #: templates/maposmatic/job.html:58
 msgid "Cancel request"
@@ -874,53 +782,50 @@ msgid "Failed on"
 msgstr "Mislukt op"

 #: templates/maposmatic/job.html:75
-#, fuzzy
 msgid "Cancelled on"
-msgstr "Mislukt op"
+msgstr "Afgebroken op"

 #: templates/maposmatic/job.html:76
 #, python-format
 msgid "rendering took %(rendering)s"
 msgstr "reproductie duurde %(rendering)s"

-#: templates/maposmatic/job.html:79 templates/maposmatic/map-feed.html:44
+#: templates/maposmatic/job.html:79
+#: templates/maposmatic/map-feed.html:44
 #: templates/maposmatic/map.html:57
 msgid "Files: "
 msgstr "Bestanden:"

-#: templates/maposmatic/job.html:81 templates/maposmatic/map-feed.html:46
+#: templates/maposmatic/job.html:81
+#: templates/maposmatic/map-feed.html:46
 #: templates/maposmatic/map.html:59
 msgid "Map: "
 msgstr "Kaarten:"

-#: templates/maposmatic/job.html:82 templates/maposmatic/map-feed.html:47
+#: templates/maposmatic/job.html:82
+#: templates/maposmatic/map-feed.html:47
 #: templates/maposmatic/map.html:60
 msgid "Index: "
 msgstr "Index:"

-#: templates/maposmatic/job.html:85 templates/maposmatic/map-feed.html:50
+#: templates/maposmatic/job.html:85
+#: templates/maposmatic/map-feed.html:50
 #: templates/maposmatic/map.html:63
-msgid ""
-"No index was generated because no information was available in OpenStreetMap "
-"to create one. Feel free to contribute the missing data yourself. See the <a "
-"href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Getting_Involved\";>OSM Wiki</a> "
-"for a start. "
-msgstr ""
-"Er is geen index gegenereerd omdat er geen informatie beschikbaar was in "
-"OpenStreetMap om er een te maken. Het staat U vrij de missende informatie te "
-"contribueren. Zie de <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/";
-"Getting_Involved\">OSM Wiki</a> voor meer informatie. "
+msgid "No index was generated because no information was available in
OpenStreetMap to create one. Feel free to contribute the missing data
yourself. See the <a
href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Getting_Involved\";>OSM
Wiki</a> for a start. "
+msgstr "Er is geen index gegenereerd omdat er geen informatie
beschikbaar was in OpenStreetMap om er een te maken. Het staat U vrij
de missende informatie te contribueren. Zie de <a
href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Getting_Involved\";>OSM
Wiki</a> voor meer informatie. "

 #: templates/maposmatic/job.html:88
 msgid "View on OpenStreetMap"
 msgstr "Bekijk op OpenStreetMap"

-#: templates/maposmatic/job.html:92 templates/maposmatic/map-feed.html:53
+#: templates/maposmatic/job.html:92
+#: templates/maposmatic/map-feed.html:53
 #: templates/maposmatic/map.html:66
 msgid "The generated files are no longer available."
 msgstr "De gegenereerde bestanden zijn niet langer beschikbaar."

-#: templates/maposmatic/map-feed.html:41 templates/maposmatic/map.html:54
+#: templates/maposmatic/map-feed.html:41
+#: templates/maposmatic/map.html:54
 msgid "Rendering completed on"
 msgstr "Reproductie beeindigd op"

@@ -936,88 +841,71 @@ msgstr "Locatie"
 msgid "Title"
 msgstr "Titel"

-#: templates/maposmatic/new.html:51 templates/maposmatic/new.html.py:123
+#: templates/maposmatic/new.html:51
+#: templates/maposmatic/new.html.py:123
 msgid "Layout"
-msgstr ""
+msgstr "Indeling."

-#: templates/maposmatic/new.html:54 templates/maposmatic/new.html.py:128
+#: templates/maposmatic/new.html:54
+#: templates/maposmatic/new.html.py:128
 msgid "Stylesheet"
-msgstr ""
+msgstr "Stijlblad"

 #: templates/maposmatic/new.html:57
 msgid "Paper size"
-msgstr ""
+msgstr "Papiergrootte"

-#: templates/maposmatic/new.html:60 templates/maposmatic/new.html.py:145
-#, fuzzy
+#: templates/maposmatic/new.html:60
+#: templates/maposmatic/new.html.py:145
 msgid "Language"
-msgstr "Taal:"
+msgstr "Taal"

 #: templates/maposmatic/new.html:63
 msgid "Summary"
-msgstr ""
+msgstr "Samenvatting"

 #: templates/maposmatic/new.html:72
 msgid "Back"
-msgstr ""
+msgstr "Terug"

 #: templates/maposmatic/new.html:77
-#, fuzzy
 msgid "Geographic area selection"
-msgstr "arabische vertaling"
+msgstr "Geografisch gebied-selectie"

 #: templates/maposmatic/new.html:79
-#, fuzzy
 msgid ""
 "To select the city to be rendered, two modes are\n"
 "   available:"
-msgstr ""
-"Om een plaats te selecteren om te reproduceren zijn twee modi beschikbaar:"
+msgstr "Om een plaats te selecteren om te reproduceren zijn twee modi
beschikbaar:"

 #: templates/maposmatic/new.html:89
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Latitude and longitude of the top left and bottom right\n"
 "    corners of the area to render."
-msgstr ""
-"Breedte- en lengtegraad van de hoeken linksboven en rechtsonder van het te "
-"reproduceren kader."
+msgstr "Breedte- en lengtegraad van de hoeken linksboven en
rechtsonder van het te reproduceren kader."

 #: templates/maposmatic/new.html:95
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You can use <tt>Shift+drag</tt> to zoom on a specific\n"
-"    area of the map. Then, you must select with <tt>Control+drag</tt> "
-"the\n"
+"    area of the map. Then, you must select with
<tt>Control+drag</tt> the\n"
 "    limits of the area you wish to render."
-msgstr ""
-"U kunt <tt>Shift+drag</tt> gebruiken om in te zoomen op een specifiek "
-"gedeelte van de kaart. Als U alleen een bepaald gedeelte van de kaart wilt "
-"reproduceren, kunt U <tt>Control+slepen</tt> gebruiken om dit gedeelte te "
-"omkaderen."
+msgstr "U kunt <tt>Shift+drag</tt> gebruiken om in te zoomen op een
specifiek gedeelte van de kaart. Als U alleen een bepaald gedeelte van
de kaart wilt reproduceren, kunt U <tt>Control+slepen</tt> gebruiken
om dit gedeelte te omkaderen."

 #: templates/maposmatic/new.html:101
 msgid ""
 "Area too big to be rendered. Please select a\n"
 "    smaller area."
 msgstr ""
+"Gebied te groot om te weergeven. Kies a.u.b. een \n"
+"kleiner gebied."

 #: templates/maposmatic/new.html:112
 msgid "No results."
 msgstr "Geen resultaten gevonden."

 #: templates/maposmatic/new.html:113
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Wondering why you can't choose some of these results?<br />Their "
-"administrative boundaries are missing from the OSM database.<br />Look at "
-"the <a href=\"http://wiki.maposmatic.org/doku.php?id=faq\";>FAQ</a> for more "
-"details."
-msgstr ""
-"Vraagt u zich af waarom sommige resultaten niet gekozen kunnen worden?<br /"
-">De administratieve grenzen missen in de OSM database.<br />Zie de <a href="
-"\"http://wiki.maposmatic.org/doku.php?id=faq\";>veelgestelde vragen</a> voor "
-"meer details."
+msgid "Wondering why you can't choose some of these results?<br
/>Their administrative boundaries are missing from the OSM
database.<br />Look at the <a
href=\"http://wiki.maposmatic.org/doku.php?id=faq\";>FAQ</a> for more
details."
+msgstr "Vraagt u zich af waarom sommige resultaten niet gekozen
kunnen worden?<br />De administratieve grenzen missen in de OSM
database.<br />Zie de <a
href=\"http://wiki.maposmatic.org/doku.php?id=faq\";>veelgestelde
vragen</a> voor meer details."

 #: templates/maposmatic/new.html:118
 msgid "Map title"
@@ -1025,7 +913,7 @@ msgstr "Kaarttitel"

 #: templates/maposmatic/new.html:133
 msgid "Paper"
-msgstr ""
+msgstr "Papier"

 #: templates/maposmatic/new.html:146
 msgid "Map Index Language:"
@@ -1033,32 +921,29 @@ msgstr "Taal van de kaart index:"

 #: templates/maposmatic/new.html:149
 msgid "Summary:"
-msgstr ""
+msgstr "Samenvatting:"

 #: templates/maposmatic/new.html:151
-#, fuzzy
 msgid "Location:"
-msgstr "Locatie"
+msgstr "Locatie:"

 #: templates/maposmatic/new.html:153
-#, fuzzy
 msgid "Title:"
-msgstr "Titel"
+msgstr "Titel:"

 #: templates/maposmatic/new.html:155
 msgid "Layout:"
-msgstr ""
+msgstr "Indeling:"

 #: templates/maposmatic/new.html:157
 msgid "Paper size:"
-msgstr ""
+msgstr "Papiergrootte:"

 #: templates/maposmatic/new.html:159
 msgid "Stylesheet:"
-msgstr ""
+msgstr "Stijlblad:"

 #: templates/maposmatic/new.html:161
-#, fuzzy
 msgid "Language:"
 msgstr "Taal:"

@@ -1067,9 +952,8 @@ msgid "Generate"
 msgstr "Genereer"

 #: templates/maposmatic/new.html:172
-#, fuzzy
 msgid "Continue"
-msgstr "Bijdragen"
+msgstr "Ga door"

 #: templates/maposmatic/paginator.html:33
 msgid "Previous"
-- 
1.7.10.rc1.22.gf5241reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]