maposmatic-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Maposmatic-dev] [PATCH] Updated Polish translation


From: Łukasz Jernaś
Subject: [Maposmatic-dev] [PATCH] Updated Polish translation
Date: Wed, 7 Jul 2010 18:37:38 +0200

---
 www/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po |   31 +++++++++++++++++--------------
 1 files changed, 17 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/www/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po 
b/www/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po
index 5e4a093..328863e 100644
--- a/www/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po
+++ b/www/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po
@@ -6,17 +6,17 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-07-07 15:36+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-06-20 22:49+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-07-07 18:27+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-07-07 18:32+0200\n"
 "Last-Translator: Łukasz Jernaś <address@hidden>\n"
-"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 "X-Poedit-Country: Poland\n"
 
@@ -125,7 +125,7 @@ msgstr ""
 
 #: maposmatic/templatetags/extratags.py:50
 msgid "Rendering was cancelled by the user"
-msgstr ""
+msgstr "Renderowanie zostało anulowane przez użytkownika"
 
 #: templates/404.html:3 templates/500.html:3 templates/maposmatic/base.html:67
 msgid "Home"
@@ -178,8 +178,8 @@ msgid ""
 "href=\"http://www.openstreetmap.org\";>OpenStreetMap</a> and free\n"
 "software contributor of Rennes area, France. From his idea, a group of\n"
 "crazy <a\n"
-"href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Hacker_%28programmer_subculture";
-"%29\">hackers</a>\n"
+"href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Hacker_%28programmer_subculture%29";
+"\">hackers</a>\n"
 "met together during a one-week <em>Hackfest</em> in August 2009 and\n"
 "brought the idea of Gilles Lamiral to life by writing the code and\n"
 "named the project <strong>MapOSMatic</strong>. The group of crazy\n"
@@ -189,8 +189,8 @@ msgstr ""
 "MapOSMatic powstało jako pomysł Gillesa Lamiral, współtwórcy projektu <a 
"
 "href=\"http://www.openstreetmap.org\";>OpenStreetMap</a> i innych projektów "
 "na bazie wolnego oprogramowania, z okolice Rennes we Francji. Z powodu Jego "
-"pomysłu, grupa szalonych <a href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Haker_";
-"%28slang_komputerowy%29\">hackerów</a> spotkała się ze sobą, podczas "
+"pomysłu, grupa szalonych <a href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Haker_%";
+"28slang_komputerowy%29\">hackerów</a> spotkała się ze sobą, podczas "
 "jednotygodniowego <em>hackfestu</em> w sierpniu 2009 roku i pisząc kod "
 "sprawiła, że projekt nazwany <strong>MapOSMatic</strong> powstał do 
życia. "
 "Grupa tych hackerów chciałaby podziękować Gillesowi za podzielenie się 
tym "
@@ -504,8 +504,8 @@ msgstr "Kanał MapOSMatic"
 #, python-format
 msgid "No map starts with %(current_letter)s in our database!"
 msgstr ""
-"Nazwa żadnej z map w naszej bazie danych nie zaczyna się od "
-"%(current_letter)s."
+"Nazwa żadnej z map w naszej bazie danych nie zaczyna się od 
%(current_letter)"
+"s."
 
 #: templates/maposmatic/all_maps.html:53
 msgid "Our database does not contain any rendered maps for the moment."
@@ -654,7 +654,7 @@ msgstr ""
 
 #: templates/maposmatic/job.html:52
 msgid "Cancel request"
-msgstr ""
+msgstr "Anuluj żądanie"
 
 #: templates/maposmatic/job.html:62
 msgid "Rendering: "
@@ -681,9 +681,8 @@ msgid "Failed on"
 msgstr "Zakończono niepowodzeniem:"
 
 #: templates/maposmatic/job.html:69
-#, fuzzy
 msgid "Cancelled on"
-msgstr "Zakończono niepowodzeniem:"
+msgstr "Anulowano"
 
 #: templates/maposmatic/job.html:70
 #, python-format
@@ -713,6 +712,10 @@ msgid ""
 "href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Getting_Involved\";>OSM Wiki</a> "
 "for a start. "
 msgstr ""
+"Indeks ulic nie został wygenerowany, ponieważ w bazie danych OpenStreetMap "
+"brakuje potrzebnych informacji. Zapraszamy do samodzielnego wprowadzenia "
+"takich danych &mdash; więcej informacji znajduje się na stronach <a "
+"href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Getting_Involved\";>wiki OSM</a>."
 
 #: templates/maposmatic/job.html:82 templates/maposmatic/map-feed.html:53
 #: templates/maposmatic/map.html:66
-- 
1.7.0.4
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]