maposmatic-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Maposmatic-dev] [PATCH] Updated nl_NL django.po


From: Jeroen van Rijn
Subject: [Maposmatic-dev] [PATCH] Updated nl_NL django.po
Date: Mon, 11 Jan 2010 22:34:21 +0100

---
 www/locale/nl_NL/LC_MESSAGES/django.po | 222 +++++++++++--------------------
 1 files changed, 79 insertions(+), 143 deletions(-)

diff --git a/www/locale/nl_NL/LC_MESSAGES/django.po 
b/www/locale/nl_NL/LC_MESSAGES/django.po
index 7ef3137..fef7f93 100644
--- a/www/locale/nl_NL/LC_MESSAGES/django.po
+++ b/www/locale/nl_NL/LC_MESSAGES/django.po
@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: mapOSMatic 0.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-01-11 21:44+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-01-11 01:11+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-01-11 22:28+0100\n"
 "Last-Translator: Jeroen van Rijn <address@hidden>\n"
 "Language-Team: MapOSMatic Dutch Translation team\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -91,11 +91,11 @@ msgstr "Reproductie is succesvol afgerond"
 
 #: maposmatic/templatetags/extratags.py:47
 msgid "Rendering failed, please contact address@hidden"
-msgstr ""
-"De reproductie van uw kaart is mislukt, gelieve contact op te nemen met "
-"address@hidden"
+msgstr "De reproductie van uw kaart is mislukt, gelieve contact op te nemen 
met address@hidden"
 
-#: templates/404.html:3 templates/500.html:3 templates/maposmatic/base.html:63
+#: templates/404.html:3
+#: templates/500.html:3
+#: templates/maposmatic/base.html:63
 msgid "Home"
 msgstr "Thuis"
 
@@ -131,7 +131,8 @@ msgstr "Interne fout <em>500</em>"
 msgid "There's been an error."
 msgstr "Er is een fout opgetreden."
 
-#: templates/maposmatic/about.html:35 templates/maposmatic/base.html:68
+#: templates/maposmatic/about.html:35
+#: templates/maposmatic/base.html:68
 msgid "About"
 msgstr "Over..."
 
@@ -146,8 +147,7 @@ msgid ""
 "href=\"http://www.openstreetmap.org\";>OpenStreetMap</a> and free\n"
 "software contributor of Rennes area, France. From his idea, a group of\n"
 "crazy <a\n"
-"href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Hacker_%28programmer_subculture%29";
-"\">hackers</a>\n"
+"href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Hacker_%28programmer_subculture%29\";>hackers</a>\n"
 "met together during a one-week <em>Hackfest</em> in August 2009 and\n"
 "brought the idea of Gilles Lamiral to life by writing the code and\n"
 "named the project <strong>MapOSMatic</strong>. The group of crazy\n"
@@ -155,15 +155,10 @@ msgid ""
 "idea!"
 msgstr ""
 "MapOSMatic is gestart naar een idee van\n"
-"Gilles Lamiral, een bijdrager aan <a href=\"http://www.openstreetmap.org";
-"\">OpenStreetMap</a>\n"
-"en Vrije Software uit de regio Rennes in Frankrijk. Tijdens een weeklang "
-"<em>Hackfest</em>\n"
-"gehouden in Augustus 2009, zijn een groep gekke <a href=\"http://nl.";
-"wikipedia.org/wiki/Hacker\">hackers</a>\n"
-"aan de slag gegaan met zijn idee; het idee van Gilles werd in broncode en "
-"realiteit omgezet, ze noemden het project <strong>MapOSMatic</strong>. De "
-"groep <em>hackers</em>\n"
+"Gilles Lamiral, een bijdrager aan <a 
href=\"http://www.openstreetmap.org\";>OpenStreetMap</a>\n"
+"en Vrije Software uit de regio Rennes in Frankrijk. Tijdens een weeklang 
<em>Hackfest</em>\n"
+"gehouden in Augustus 2009, zijn een groep gekke <a 
href=\"http://nl.wikipedia.org/wiki/Hacker\";>hackers</a>\n"
+"aan de slag gegaan met zijn idee; het idee van Gilles werd in broncode en 
realiteit omgezet, ze noemden het project <strong>MapOSMatic</strong>. De groep 
<em>hackers</em>\n"
 "wenst Gilles te bedanken voor het delen van zijn briljant idee!"
 
 #: templates/maposmatic/about.html:53
@@ -198,34 +193,26 @@ msgstr ""
 "<a href=\"http://www.postgresql.org\";>PostgreSQL</a> server met de\n"
 "<a href=\"http://postgis.refractions.net\";>PostGIS</a> uitbreiding. In deze\n"
 "database hebben we de kaartgegevens van\n"
-"<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Planet.osm\";>OpenStreetMap voor "
-"de gehele wereld</a>\n"
+"<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Planet.osm\";>OpenStreetMap voor 
de gehele wereld</a>\n"
 "geladen met gebruik van het hulpprogramma <a\n"
 "href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osm2pgsql\";>osm2pgsql</a>. Dit\n"
 "zelfde programma werkt de <a\n"
-"href=\"http://planet.openstreetmap.org/daily/\";>dagelijkse verschillen</a> "
-"bij\n"
-", opdat we de nieuwe contributies aan OpenStreetMap door hun gebruikers "
-"kunnen volgen."
+"href=\"http://planet.openstreetmap.org/daily/\";>dagelijkse verschillen</a> 
bij\n"
+", opdat we de nieuwe contributies aan OpenStreetMap door hun gebruikers 
kunnen volgen."
 
 #: templates/maposmatic/about.html:77
 msgid ""
 "For the map rendering, we use the\n"
 "famous <a href=\"http://www.mapnik.org\";>Mapnik</a> with the OpenStreetMap\n"
 "stylesheet\n"
-"available <a href=\"http://svn.openstreetmap.org/applications/rendering/";
-"mapnik\">in\n"
+"available <a 
href=\"http://svn.openstreetmap.org/applications/rendering/mapnik\";>in\n"
 "OpenStreetMap Subversion repository</a>. Using Mapnik\n"
 "and <a href=\"http://cairographics.org/pycairo/\";>Cairo</a>, we\n"
 "built <i>OCitySMap</i>, a Python module that:"
 msgstr ""
 "Voor de reproductie van de kaart gebruiken we het beroemde <a\n"
-"href=\"http://www.mapnik.org\";>Mapnik</a>, tezamen met de in OpenStreetMap's "
-"<a\n"
-"href=\"http://svn.openstreetmap.org/applications/rendering/mapnik\";>SVN "
-"versiebeheer</a> verkrijgbare stylesheet</a>. Gebruikmakende van Mapnik en "
-"<a href=\"http://cairographics.org/pycairo/\";>Cairo</a>, hebben we de "
-"<i>OCitySMap</i> Python module geschreven, deze:"
+"href=\"http://www.mapnik.org\";>Mapnik</a>, tezamen met de in OpenStreetMap's 
<a\n"
+"href=\"http://svn.openstreetmap.org/applications/rendering/mapnik\";>SVN 
versiebeheer</a> verkrijgbare stylesheet</a>. Gebruikmakende van Mapnik en <a 
href=\"http://cairographics.org/pycairo/\";>Cairo</a>, hebben we de 
<i>OCitySMap</i> Python module geschreven, deze:"
 
 #: templates/maposmatic/about.html:87
 msgid ""
@@ -276,11 +263,9 @@ msgid ""
 "OpenStreetMap city maps."
 msgstr ""
 "Deze Python module kan gebruikt worden via een commandoregel\n"
-" geleverd bij OCitySMap, zodat een ieder zijn/haar eigen "
-"stadskaartproductie\n"
+" geleverd bij OCitySMap, zodat een ieder zijn/haar eigen 
stadskaartproductie\n"
 " kan voeren. Niettemin, het installeren van de verschillende modules\n"
-" is redelijk gecompliceerd, dus is er een kleine 'web service' opgezet zodat "
-"iedereen\n"
+" is redelijk gecompliceerd, dus is er een kleine 'web service' opgezet zodat 
iedereen\n"
 " gemakkelijk OpenStreetMap stadskaarten kan aanvragen en laten reproduceren."
 
 #: templates/maposmatic/about.html:110
@@ -296,14 +281,11 @@ msgid ""
 "intensive nature of the map rendering process."
 msgstr ""
 "Deze web service is <i>MapOSMatic</i> genoemd,\n"
-" naar <i>map-o-matic</i> maar met een verwijzing naar OpenStreetMap (OSM). "
-"Deze\n"
+" naar <i>map-o-matic</i> maar met een verwijzing naar OpenStreetMap (OSM). 
Deze\n"
 " web service is in Python geschreven\n"
 " met behulp van <a href=\"http://www.djangoproject.com\";>Django</a>. Het is\n"
-" en is verantwoordelijk voor het verwerken en weergeven van aanvragen voor "
-"kaartproductie.\n"
-" Het reproduceren van de kaart zelf gebeurd asynschroon via de "
-"<i>maposmaticd</i> daemon;\n"
+" en is verantwoordelijk voor het verwerken en weergeven van aanvragen voor 
kaartproductie.\n"
+" Het reproduceren van de kaart zelf gebeurd asynschroon via de 
<i>maposmaticd</i> daemon;\n"
 " deze verwerkt de opdrachten een voor een, omdat het maken van een kaart\n"
 " een intensief proces is welke veel vraagt van de processor en harddisk."
 
@@ -317,11 +299,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Voor de zoekmachine om plaatsen te vinden gebruiken we de geweldige\n"
 " <a href=\"http://nominatim.openstreetmap.org\";>Nominatim</a> service. Deze\n"
-" service heeft het erg gemakkelijk gemaakt om een fijne zoekmachine aan te "
-"bieden die\n"
+" service heeft het erg gemakkelijk gemaakt om een fijne zoekmachine aan te 
bieden die\n"
 " toestaat om te kiezen tussen meerdere plaatsen met dezelfde naam\n"
-" door informatie te verschaffen over de locatie waar deze plaatsen zich "
-"bevinden."
+" door informatie te verschaffen over de locatie waar deze plaatsen zich 
bevinden."
 
 #: templates/maposmatic/about.html:130
 msgid "Contributing"
@@ -345,6 +325,9 @@ msgid ""
 " which contains valuable technical information and documents about\n"
 " MapOSMatic;"
 msgstr ""
+"De\n"
+" <a href=\"https://wiki.maposmatic.org\";>MapOSMatic Wiki</a> bevat\n"
+" waardevolle technische informatie en documenten over MapOSMatic;"
 
 #: templates/maposmatic/about.html:144
 msgid ""
@@ -359,13 +342,11 @@ msgstr ""
 #: templates/maposmatic/about.html:147
 msgid ""
 "The <a\n"
-" href=\"http://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/maposmatic-dev";
-"\">development\n"
+" 
href=\"http://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/maposmatic-dev\";>development\n"
 " mailing-list</a>;"
 msgstr ""
 "De <a\n"
-" href=\"http://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/maposmatic-dev\";>email "
-"distributielijst voor ontwikkelaars (de voertaal is Engels)</a>&nbsp;;"
+" href=\"http://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/maposmatic-dev\";>email 
distributielijst voor ontwikkelaars (de voertaal is Engels)</a>&nbsp;;"
 
 #: templates/maposmatic/about.html:150
 msgid ""
@@ -378,14 +359,12 @@ msgstr ""
 #: templates/maposmatic/about.html:152
 msgid ""
 "The <a\n"
-" href=\"http://git.savannah.gnu.org/cgit/maposmatic/ocitysmap.git";
-"\">OCitySMap\n"
+" 
href=\"http://git.savannah.gnu.org/cgit/maposmatic/ocitysmap.git\";>OCitySMap\n"
 " Git repository</a>, which can be cloned using <tt>git clone\n"
 " git://git.sv.gnu.org/maposmatic/ocitysmap.git</tt>;"
 msgstr ""
 "De <a\n"
-" href=\"http://git.savannah.gnu.org/cgit/maposmatic/ocitysmap.git";
-"\">OCitySMap\n"
+" 
href=\"http://git.savannah.gnu.org/cgit/maposmatic/ocitysmap.git\";>OCitySMap\n"
 " Git depot</a>, welke gekloond kan worden via &laquo; <tt>git clone\n"
 " git://git.sv.gnu.org/maposmatic/ocitysmap.git</tt> &raquo;&nbsp;;"
 
@@ -398,8 +377,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "De <a href=\"http://git.savannah.gnu.org/cgit/maposmatic.git\";>MapOSMatic\n"
 " Git depot</a>, welke gekloond kan worden via\n"
-" &laquo; <tt>git clone git://git.sv.gnu.org/maposmatic.git</tt> &raquo;"
-"&nbsp;;"
+" &laquo; <tt>git clone git://git.sv.gnu.org/maposmatic.git</tt> 
&raquo;&nbsp;;"
 
 #: templates/maposmatic/about.html:160
 msgid ""
@@ -408,8 +386,7 @@ msgid ""
 " and ideas</a>."
 msgstr ""
 "<a\n"
-" href=\"https://savannah.nongnu.org/task/?group=maposmatic\";>Taken- en "
-"ideeenlijst</a>."
+" href=\"https://savannah.nongnu.org/task/?group=maposmatic\";>Taken- en 
ideeenlijst</a>."
 
 #: templates/maposmatic/about.html:167
 msgid "Authors"
@@ -432,23 +409,31 @@ msgstr ""
 "Deze pagina geeft de status weer van alle aanvragen\n"
 " die in de laatste 24 uur zijn ontvangen, beginnend met de meest recente."
 
-#: templates/maposmatic/all_jobs.html:46 templates/maposmatic/all_jobs.html:60
-#: templates/maposmatic/all_maps.html:43 templates/maposmatic/all_maps.html:68
+#: templates/maposmatic/all_jobs.html:46
+#: templates/maposmatic/all_jobs.html:60
+#: templates/maposmatic/all_maps.html:43
+#: templates/maposmatic/all_maps.html:68
 msgid "Previous"
 msgstr "Vorige"
 
-#: templates/maposmatic/all_jobs.html:47 templates/maposmatic/all_jobs.html:61
-#: templates/maposmatic/all_maps.html:44 templates/maposmatic/all_maps.html:69
+#: templates/maposmatic/all_jobs.html:47
+#: templates/maposmatic/all_jobs.html:61
+#: templates/maposmatic/all_maps.html:44
+#: templates/maposmatic/all_maps.html:69
 msgid "Page"
 msgstr "Pagina"
 
-#: templates/maposmatic/all_jobs.html:47 templates/maposmatic/all_jobs.html:61
-#: templates/maposmatic/all_maps.html:44 templates/maposmatic/all_maps.html:69
+#: templates/maposmatic/all_jobs.html:47
+#: templates/maposmatic/all_jobs.html:61
+#: templates/maposmatic/all_maps.html:44
+#: templates/maposmatic/all_maps.html:69
 msgid "of"
 msgstr "van"
 
-#: templates/maposmatic/all_jobs.html:48 templates/maposmatic/all_jobs.html:62
-#: templates/maposmatic/all_maps.html:45 templates/maposmatic/all_maps.html:70
+#: templates/maposmatic/all_jobs.html:48
+#: templates/maposmatic/all_jobs.html:62
+#: templates/maposmatic/all_maps.html:45
+#: templates/maposmatic/all_maps.html:70
 msgid "Next"
 msgstr "Volgende"
 
@@ -466,7 +451,8 @@ msgstr "Zoek"
 msgid "Search coming soon!"
 msgstr "Zoekmogelijkheid komt snel!"
 
-#: templates/maposmatic/all_maps.html:35 templates/maposmatic/base.html:66
+#: templates/maposmatic/all_maps.html:35
+#: templates/maposmatic/base.html:66
 msgid "Maps"
 msgstr "Kaarten"
 
@@ -487,7 +473,8 @@ msgstr "Onze database bevat op het moment geen 
gereproduceerde kaarten."
 msgid "Your free city maps!"
 msgstr "Uw vrije stadskaarten!"
 
-#: templates/maposmatic/base.html:64 templates/maposmatic/index.html:78
+#: templates/maposmatic/base.html:64
+#: templates/maposmatic/index.html:78
 msgid "Create map"
 msgstr "Maak kaart"
 
@@ -501,7 +488,7 @@ msgstr "Nieuws"
 
 #: templates/maposmatic/base.html:79
 msgid "Random map"
-msgstr "Willekeurge kaart"
+msgstr "Willekeurige kaart"
 
 #: templates/maposmatic/base.html:86
 msgid "No random map found."
@@ -553,15 +540,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "MapOSMatic is een web service en Vrije Software die u\n"
 " toestaat om kaarten van plaatsen te genereren met gebruikmaking\n"
-" van informatie van <a href=\"http://www.openstreetmap.org\";>OpenStreetMap</"
-"a>. Een stadskaart\n"
+" van informatie van <a 
href=\"http://www.openstreetmap.org\";>OpenStreetMap</a>. Een stadskaart\n"
 " bestaat uit twee paginas:"
 
 #: templates/maposmatic/index.html:60
-msgid ""
-"The map itself, splitted in squares allowing to easily look for streets;"
-msgstr ""
-"De kaart an sich, verdeeld in sectoren om gemakkelijk straten op te zoeken;"
+msgid "The map itself, splitted in squares allowing to easily look for 
streets;"
+msgstr "De kaart an sich, verdeeld in sectoren om gemakkelijk straten op te 
zoeken;"
 
 #: templates/maposmatic/index.html:61
 msgid "An index of the streets with references to the squares on the map."
@@ -585,8 +569,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "De gegevens die gebruikt worden om de kaarten te maken komen van\n"
 " OpenStreetMap, het staat u vrij om (onder de\n"
-" voorwaarden van de <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/License";
-"\">OpenStreetMap licentie</a>)\n"
+" voorwaarden van de <a 
href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/License\";>OpenStreetMap 
licentie</a>)\n"
 " de kaarten te hergebruiken, verkopen, dan wel aanpassen."
 
 #: templates/maposmatic/index.html:79
@@ -594,24 +577,17 @@ msgid "More details"
 msgstr "Meer details"
 
 #: templates/maposmatic/job-page.html:41
-msgid ""
-"You have been redirected to a similar map, rendered less than 24 hours ago."
-msgstr ""
-"U bent naar een soortgelijke kaart omgeleid, deze is minder dan 24 uur "
-"geleden gemaakt."
+msgid "You have been redirected to a similar map, rendered less than 24 hours 
ago."
+msgstr "U bent naar een soortgelijke kaart omgeleid, deze is minder dan 24 uur 
geleden gemaakt."
 
 #: templates/maposmatic/job-page.html:49
 msgid "Refresh the status"
 msgstr "Ververs de status"
 
 #: templates/maposmatic/job-page.html:49
-#, fuzzy, python-format
-msgid ""
-"(the page will refresh automatically every %(refresh)s seconds until the "
-"rendering is completed)."
-msgstr ""
-"(de pagina zal elke 5 seconden automatisch verversen tot de reproductie "
-"voltooid is)."
+#, python-format
+msgid "(the page will refresh automatically every %(refresh)s seconds until 
the rendering is completed)."
+msgstr "(de pagina zal elke %(refresh)s seconden automatisch verversen tot de 
reproductie voltooid is)."
 
 #: templates/maposmatic/job.html:44
 msgid "Rendering: "
@@ -646,19 +622,23 @@ msgstr "reproductie duurde %(rendering)s"
 msgid "Rendering in progress..."
 msgstr "Reproductie is gaande..."
 
-#: templates/maposmatic/job.html:61 templates/maposmatic/map.html:45
+#: templates/maposmatic/job.html:61
+#: templates/maposmatic/map.html:45
 msgid "Files: "
 msgstr "Bestanden:"
 
-#: templates/maposmatic/job.html:63 templates/maposmatic/map.html:47
+#: templates/maposmatic/job.html:63
+#: templates/maposmatic/map.html:47
 msgid "Map: "
 msgstr "Kaarten:"
 
-#: templates/maposmatic/job.html:64 templates/maposmatic/map.html:48
+#: templates/maposmatic/job.html:64
+#: templates/maposmatic/map.html:48
 msgid "Index: "
 msgstr "Index:"
 
-#: templates/maposmatic/job.html:67 templates/maposmatic/map.html:51
+#: templates/maposmatic/job.html:67
+#: templates/maposmatic/map.html:51
 msgid "The generated files are no longer available."
 msgstr "De gegenereerde bestanden zijn niet langer beschikbaar."
 
@@ -675,17 +655,13 @@ msgid ""
 "<em>MapOSMatic</em> covers the whole world but we need\n"
 "contributors to translate and adapt the few parts of <em>MapOSMatic</em>\n"
 "that are country specific."
-msgstr ""
-"<em>MapOSMatic</em> beslaat de hele wereld, maar we hebben vrijwilligers "
-"nodig om een paar gedeeltes van <em>MapOSMatic</em> te vertalen en aan te "
-"passen die landsspecifiek zijn."
+msgstr "<em>MapOSMatic</em> beslaat de hele wereld, maar we hebben 
vrijwilligers nodig om een paar gedeeltes van <em>MapOSMatic</em> te vertalen 
en aan te passen die landsspecifiek zijn."
 
 #: templates/maposmatic/new.html:47
 msgid ""
 "To select the city to be rendered, two modes are\n"
 "available:"
-msgstr ""
-"Om een plaats te selecteren om te reproduceren zijn twee modi beschikbaar:"
+msgstr "Om een plaats te selecteren om te reproduceren zijn twee modi 
beschikbaar:"
 
 #: templates/maposmatic/new.html:52
 msgid ""
@@ -693,10 +669,7 @@ msgid ""
 " to get a map with precise boundaries of the city when such limits are\n"
 " available in the database. Otherwise, you need to use a bounding\n"
 " box."
-msgstr ""
-"<em>Gebruikmakend van een administratieve grens</em>. Het staat toe een "
-"kaart te maken met een exacte grens van de plaats wanneer deze grens bekend "
-"is in de database. Anders zult u een omkaderd gebied moeten kiezen."
+msgstr "<em>Gebruikmakend van een administratieve grens</em>. Het staat toe 
een kaart te maken met een exacte grens van de plaats wanneer deze grens bekend 
is in de database. Anders zult u een omkaderd gebied moeten kiezen."
 
 #: templates/maposmatic/new.html:56
 msgid "<em>Using a traditional bounding box</em>."
@@ -709,12 +682,7 @@ msgid ""
 "rendering is completed (that might take some time depending on the queue\n"
 "length), this page will contain links to the generated\n"
 "map."
-msgstr ""
-"Nadat uw opdracht ingegeven is zal een pagina worden weergegeven waar de "
-"status van uw aanvraag te lezen is. Wanneer de reproductie van uw gekozen "
-"kaart voltooid is &mdash; dit kan enige tijd duren afhankelijk van de drukte "
-"&mdash; zal u na het verversen van de pagina koppelingen naar uw kaart "
-"aantreffen."
+msgstr "Nadat uw opdracht ingegeven is zal een pagina worden weergegeven waar 
de status van uw aanvraag te lezen is. Wanneer de reproductie van uw gekozen 
kaart voltooid is &mdash; dit kan enige tijd duren afhankelijk van de drukte 
&mdash; zal u na het verversen van de pagina koppelingen naar uw kaart 
aantreffen."
 
 #: templates/maposmatic/new.html:69
 msgid "Area selection mode:"
@@ -741,97 +709,65 @@ msgid "Generate"
 msgstr "Genereer"
 
 #: templates/maposmatic/new.html:106
-msgid ""
-"Wondering why you can't choose some of these results?<br />Their "
-"administrative boundaries are missing from the OSM database.<br />Look at "
-"the <a href=\"http://wiki.maposmatic.org/doku.php?id=faq\";>FAQ</a> for more "
-"details."
-msgstr ""
-"Vraagt u zich af waarom sommige resultaten niet gekozen kunnen worden?<br /"
-">De administratieve grenzen missen in de OSM database.<br />Zie de <a href="
-"\"http://wiki.maposmatic.org/doku.php?id=faq\";>veelgestelde vragen</a> voor "
-"meer details."
+msgid "Wondering why you can't choose some of these results?<br />Their 
administrative boundaries are missing from the OSM database.<br />Look at the 
<a href=\"http://wiki.maposmatic.org/doku.php?id=faq\";>FAQ</a> for more 
details."
+msgstr "Vraagt u zich af waarom sommige resultaten niet gekozen kunnen 
worden?<br />De administratieve grenzen missen in de OSM database.<br />Zie de 
<a href=\"http://wiki.maposmatic.org/doku.php?id=faq\";>veelgestelde vragen</a> 
voor meer details."
 
 #: templates/maposmatic/new.html:107
-#, fuzzy
 msgid "No results."
 msgstr "Geen resultaten gevonden."
 
 #~ msgid "Please fill in the form before trying to proceed"
 #~ msgstr "Vul a.u.b. het formulier in alvorens verder te gaan"
-
 #~ msgid ""
 #~ "This place cannot be rendered by MapOSMatic, administrative boundary "
 #~ "missing. Please contribute !"
 #~ msgstr ""
 #~ "Deze plaats kan niet door MapOSMatic worden gereproduceerd, de "
 #~ "administratieve grens ontbreekt. Gelieve bij te dragen!"
-
 #~ msgid "search"
 #~ msgstr "Zoek"
-
 #~ msgid "Title"
 #~ msgstr "Titel"
-
 #~ msgid "Location"
 #~ msgstr "Locatie"
-
 #~ msgid "Job status"
 #~ msgstr "Opdracht status"
-
 #~ msgid "Submission at"
 #~ msgstr "Datum van aanvraag"
-
 #~ msgid "Rendering finished at"
 #~ msgstr "Reproductie beeindigd op"
-
 #~ msgid "Position in queue"
 #~ msgstr "Nummer in de wachtrij"
-
 #~ msgid "not started"
 #~ msgstr "niet gestart"
-
 #~ msgid "not finished"
 #~ msgstr "niet beeindigd"
-
 #~ msgid "Thumbnail"
 #~ msgstr "Miniatuur"
-
 #~ msgid "Language:"
 #~ msgstr "Taal:"
-
 #~ msgid "Map <i>%(job_t)s</i> Status"
 #~ msgstr "Status van de kaart <i>%(job_t)s</i>"
-
 #~ msgid "Map title"
 #~ msgstr "Kaarttitel"
-
 #~ msgid "Administrative city"
 #~ msgstr "Administratieve grens"
-
 #~ msgid "Bounding-box coordinates"
 #~ msgstr "Coordinaten van het omkaderd gebied (lengte/breedte)"
-
 #~ msgid "Status"
 #~ msgstr "Status"
-
 #~ msgid "Submission time"
 #~ msgstr "Datum van aanvraag"
-
 #~ msgid "Start of rendering time"
 #~ msgstr "Begintijd van de reproductie"
-
 #~ msgid "Rendering not started yet"
 #~ msgstr "Reproductie is nog niet begonnen"
-
 #~ msgid "End of rendering time"
 #~ msgstr "Eindtijd van de reproductie"
-
 #~ msgid "Rendering not finished yet"
 #~ msgstr "Reproductie is nog niet voltooid"
-
 #~ msgid "Current position in queue"
 #~ msgstr "Positie van uw aanvraag in de wachtrij"
-
 #~ msgid "Result files"
 #~ msgstr "Gegenereerde bestanden"
+
-- 
1.6.3.3

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]