linux-c1
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Kortom, customer service als profit center.


From: Valdez P. Lazarus
Subject: Kortom, customer service als profit center.
Date: Tue, 5 Dec 2006 21:11:47 +0100

crammed
De gemeentelijke contactcentra zijn te bereiken via een samenhangende reeks telefoonnummers. Het gaat om een nulmeting die de gemeente gebruikt om de interne en externe telefonische dienstverlening te verbeteren. De menselijke herinnering werkt echter subjectiever, zo blijkt.
Bijvoorbeeld dient de customer service van kwalitatief hoogwaardige en hooggeprijsde producten eveneens hoogwaardig te zijn.
Bijvoorbeeld dient de customer service van kwalitatief hoogwaardige en hooggeprijsde producten eveneens hoogwaardig te zijn.
De telefoniste verbindt door met een volgende telefoniste.
Bij inbound ligt de verhouding net anders om, daar zullen de inbound mails harder stijgen dan de inbound telefoongesprekken.
Dat vraagt nogal wat van je organisatie.
Zij verbindt door naar een volgende telefoniste, die uiteindelijk de gevraagde afdeling wel aan de lijn brengt. De overige vragen zullen worden doorverbonden met een achterliggende afdeling van de gemeente of andere overheidsorganisatie. Mensen die na lang wachten hebben opgehangen en misschien wel een concurrent hebben gebeld, blijven dan buiten beeld.
Bijvoorbeeld: als er geen oplossing voor het gestelde probleem is aangedragen is men beduidend minder tevreden over de vriendelijkheid van de contactcenter-medewerker.
Het verwerken was een stuk lastiger. De herinnering aan het eindresultaat kleurt immers de herinnering aan het gehele gesprek.
Dit blijkt uit onderzoek naar de bereikbaarheid van de totale gemeentelijke organisatie. Naar bestaande klanten is deze communicatie wel toegestaan zonder toestemming vooraf, mits de klant zijn elektronische contactgegevens heeft verstrekt. Bij het oordeel over wachttijd ligt het moeilijker. Wat vervolgens echt van cruciale betekenis is, is de wijze waarop de contactafhandeling plaatsvindt.
We moved to new offices this summer and figured we would bring along our phone service. Het gaat om een nulmeting die de gemeente gebruikt om de interne en externe telefonische dienstverlening te verbeteren.
Bereikbaarheid en kwaliteit van de dienstverlening zijn twee zaken die in de beleving van klanten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
De zin afmaken was er niet bij, want er was een telefoniste aan de lijn.
In eerste instantie kunnen de burgers bij hun gemeente antwoord krijgen op algemene vragen.
Mensen die na lang wachten hebben opgehangen en misschien wel een concurrent hebben gebeld, blijven dan buiten beeld. Investeren in customer service en in nabijheid dus en vervolgens meer verkopen. De eerste fase is inmiddels gestart. Insourcing wordt door de inhouse contactcenters nog niet veel toegepast. Bovendien speelt de telefoon bij het in stand houden van zakelijke relaties voor bijna tweederde van de Nederlanders een cruciale rol.
In dit tijdperk van massamedia en internet zou je kunnen zeggen dat het een teken van de tijd is, maar als het mensen helpt om dichter tot God te komen, waarom niet? Opnieuw gebeld en gevraagd naar dezelfde afdeling. Burgers moeten via alle kanalen- zoals e-mail, telefoon, internet en aan de balie- dezelfde informatie kunnen krijgen.
Kortom, customer service als profit center.
En we hebben een primeur: Amsterdam is de eerste gemeente die de nieuwe landelijke nummerreeks invoert.
Bij meer specialistische vragen worden burgers doorverwezen naar het juiste loket, bij het Rijk, de gemeente of een uitvoeringsorganisatie.
Ook uit de oprichting van het ITO, het Instituut voor Telecom Organisatie blijkt hoezeer bereikbaarheid in de aandacht staat. Soepel verloopt het allemaal nog niet bij de centrale.
Dat is in belang van de contactcenters, hun opdrachtgevers en het publiek!
Dit blijkt uit onderzoek naar de bereikbaarheid van de totale gemeentelijke organisatie.
Dat maakt de uitdaging voor onze gemeentelijke organisatie des te groter. Goede telefonische bereikbaarheid maakt daar een belangrijk onderdeel vanuit.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]