linphone-users
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Linphone-users] How to start video call using command line?


From: Paweł Bliźniuk
Subject: Re: [Linphone-users] How to start video call using command line?
Date: Thu, 2 Jul 2020 13:53:23 +0200

Hello.

I changed [video] section in linphonerc.

Now it's looks this:
[video]
displaytype=MSOGL
capture=1
display=1
size=vga
show_local=0
preset=default
enabled=1
automatically_initiate=1

But after execute command call, I still haven't Video.


I no need to send video (only needed receive from sip_client@MY_SERVER), so I changed "Video input device" to "StaticImage: Static picture" in Settings.


In log file I have this:

2020-07-01 10:36:01:689 [/belle-sip] ERROR fast_header_address parser error for [call sip-address=sip:sip_client@MY_SERVER]
2020-07-01 10:36:01:689 [/liblinphone] WARNING Cannot create Address, bad uri [call sip-address=sip:sip_client@MY_SERVER]
2020-07-01 10:36:01:721 [/liblinphone] MESSAGE New MediaSession [0CED7C6C] initialized (LinphoneCore version: 4.4.0-beta-19-g3ff12c8df)
2020-07-01 10:36:01:721 [/liblinphone] MESSAGE Stream indexes selected (-1 = unassigned): mainAudioStreamIndex=0, mainVideoStreamIndex=-1, mainTextStreamIndex=-1
2020-07-01 10:36:01:721 [/liblinphone] MESSAGE Found media local-ip from signaling.
2020-07-01 10:36:01:721 [/liblinphone] MESSAGE stream#0 [audio] in state [Stopped]: multicast role is [inactive]
2020-07-01 10:36:01:721 [/ortp] MESSAGE RtpSession bound to [0.0.0.0] ports [7078] [7079]
2020-07-01 10:36:01:721 [/liblinphone] MESSAGE Configured srtp crypto suite: AES_CM_128_HMAC_SHA1_80
2020-07-01 10:36:01:721 [/liblinphone] MESSAGE Configured srtp crypto suite: AES_CM_128_HMAC_SHA1_32
2020-07-01 10:36:01:721 [/liblinphone] MESSAGE Configured srtp crypto suite: AES_256_CM_HMAC_SHA1_80
2020-07-01 10:36:01:721 [/liblinphone] MESSAGE Configured srtp crypto suite: AES_256_CM_HMAC_SHA1_32
2020-07-01 10:36:01:721 [/mediastreamer] MESSAGE Creating ZRTP engine on rtp session [1070EF00] ssrc 0xb0361884
2020-07-01 10:36:01:722 [/ortp] MESSAGE rtp_session_enable_network_simulation:DISABLING NETWORK SIMULATION
2020-07-01 10:36:01:722 [/mediastreamer] MESSAGE Setting DSCP to 46 for MSAudio stream.
2020-07-01 10:36:01:722 [/ortp] MESSAGE check OS support for qwave.lib
2020-07-01 10:36:01:723 [/ortp] ERROR QOSAddSocketToFlow failed to add a flow with error 87
2020-07-01 10:36:01:723 [/liblinphone] MESSAGE Created stream#0 [audio] in state [Stopped]
2020-07-01 10:36:01:723 [/liblinphone] MESSAGE Linphone core [08A83BB0] notified [call_created]
2020-07-01 10:36:01:723 [/liblinphone] MESSAGE CallSession [0CED7C6C] moving from state LinphoneCallIdle to LinphoneCallOutgoingInit
2020-07-01 10:36:01:759 [/liblinphone] MESSAGE linphone_core_get_call_history_2(): completed in 0 ms
2020-07-01 10:36:01:955 [/liblinphone] MESSAGE Linphone core [08A83BB0] notified [call_state_changed]
2020-07-01 10:36:01:956 [/liblinphone] MESSAGE [ToneManager] linphoneCoreStopDtmfStream
2020-07-01 10:36:01:956 [/liblinphone] MESSAGE [ToneManager] doStopTone
2020-07-01 10:36:01:956 [/liblinphone] MESSAGE ICE state is IceStateNotActivated for stream#0 [audio] in state [Stopped]
2020-07-01 10:36:01:956 [/liblinphone] MESSAGE Contact has been fixed using proxy

Regards
Pawel

wt., 30 cze 2020 o 16:46 Peio Rigaux <peio.rigaux@belledonne-communications.com> napisał(a):

Hello.

To initiate calls with video, you can add the following parameter to the [video] section of your linphonerc file :

automatically_initiate=1

Reminder: linphonerc file is located in %LOCALAPPDATA%/linphone (you can even enter it in the file explorer, it should work)


Regards

Peio Rigaux
Junior Software Engineer
Belledonne Communications, the company behind Linphone
Linphone.org

Le 30/06/2020 à 13:46, Paweł Bliźniuk a écrit :
Hello.
I try to make video call using command line on Windows and Linphone Desktop.

I have only audio call, when I using command:
linphone.exe "call sip-address=sip:sip_client@sip_server"

How to start call with video?

Regards
Pawel

Ta wiadomość oraz wszelkie załączniki zawierają informacje o poufnym charakterze i są chronione przed ujawnieniem, podobnie jak wszelkie informacje przekazywane przez Klientów firmie Keratronik drogą elektroniczną. Jeśli nie godzą się Państwo na korzystanie w kontakcie z firmą Keratronik z komunikacji drogą elektroniczną, prosimy o skorzystanie z innych środków łączności. Jeśli ta wiadomość nie jest przeznaczona dla jej odbiorcy, uprzedzamy, że ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z tej wiadomości oraz wszelkich załączników jest zabronione. W przypadku omyłkowego otrzymania tej wiadomości, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej i wszelkich załączników ze swojego systemu.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy wiadomość lub jej załącznik zawiera dane osobowe, do zasad ich przetwarzania znajdują zastosowanie przepisy RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).


_______________________________________________
Linphone-users mailing list
Linphone-users@nongnu.org
https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/linphone-users
_______________________________________________
Linphone-users mailing list
Linphone-users@nongnu.org
https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/linphone-users


--
Pozdrawiam,
Paweł Bliźniuk

Keratronik A.W.
ul. Ostródzka 75
03-289 Warszawa
www.keratronik.pl

Ta wiadomość oraz wszelkie załączniki zawierają informacje o poufnym charakterze i są chronione przed ujawnieniem, podobnie jak wszelkie informacje przekazywane przez Klientów firmie Keratronik drogą elektroniczną. Jeśli nie godzą się Państwo na korzystanie w kontakcie z firmą Keratronik z komunikacji drogą elektroniczną, prosimy o skorzystanie z innych środków łączności. Jeśli ta wiadomość nie jest przeznaczona dla jej odbiorcy, uprzedzamy, że ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z tej wiadomości oraz wszelkich załączników jest zabronione. W przypadku omyłkowego otrzymania tej wiadomości, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej i wszelkich załączników ze swojego systemu.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy wiadomość lub jej załącznik zawiera dane osobowe, do zasad ich przetwarzania znajdują zastosowanie przepisy RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]