linphone-users
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Linphone-users] Please help! => Configure Linphone 3.2.1 for voipbuster


From: Wim Dukker
Subject: [Linphone-users] Please help! => Configure Linphone 3.2.1 for voipbuster
Date: Sat, 23 Apr 2011 12:25:12 +0200

Dear Readers,

I have installed Linphone 3.2.1 for linux on my Lubuntu netbook but have any clue how to configure my voipbuster settings.
Have searched the internet but did not found any guidance for this version of Linphone and the documentation on the Linphone website on this subject is very poor.

Can somebody give my any help? Many thanks in advance
 
Met vriendelijke groet, / with kind regards

Wim Dukker
Email : address@hidden
            address@hidden
Mobiel : +316.40.10.37.25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd
voor geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoek
ik u vriendelijk contact met mij op te nemen per kerende e-mail. Verder
verzoek ik u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud
aan niemand openbaar te maken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]