linphone-developers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Linphone-developers] [PATCH] Update Czech translation (after 3.4.3)


From: Simon Morlat
Subject: Re: [Linphone-developers] [PATCH] Update Czech translation (after 3.4.3)
Date: Fri, 08 Apr 2011 22:30:54 +0200

Hi Petr,

Nice to hear from you !
Please re-send as attachement: diffs with unicode characters don't pass
mailers apparently. Send the entire file, there is no reason to use diff
for that as msgmerge is always re-synchronizing the po files with the
actual content of the source files.

Thanks a lot

address@hidden:~/sources/git/linphone$ patch -p1 --dry-run
<po/cs.po.diff 
patching file po/cs.po
Hunk #1 FAILED at 14.
Hunk #2 FAILED at 39.
Hunk #3 FAILED at 103.
Hunk #4 FAILED at 161.
Hunk #5 FAILED at 169.
Hunk #6 FAILED at 498.
Hunk #7 FAILED at 531.
Hunk #8 FAILED at 568.
Hunk #9 FAILED at 580.
Hunk #10 FAILED at 603.
Hunk #11 FAILED at 622.
Hunk #12 FAILED at 646.
Hunk #13 FAILED at 658.
Hunk #14 FAILED at 740.
Hunk #15 FAILED at 750.
Hunk #16 FAILED at 762.
Hunk #17 FAILED at 869.
Hunk #18 FAILED at 970.
Hunk #19 FAILED at 1019.
Hunk #20 FAILED at 1040.
Hunk #21 FAILED at 1292.
Hunk #22 FAILED at 1437.
Hunk #23 FAILED at 1467.
Hunk #24 FAILED at 1613.
Hunk #25 FAILED at 1649.
25 out of 25 hunks FAILED -- saving rejects to file po/cs.po.rej


Le mardi 05 avril 2011 à 21:46 +0200, Petr Písař a écrit :
> ---
> po/cs.po | 128 
> +++++++++++++++++++++++---------------------------------------
> 1 files changed, 47 insertions(+), 81 deletions(-)
> 
> diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
> index 210f922..9c1b63b 100644
> --- a/po/cs.po
> +++ b/po/cs.po
> @@ -14,17 +14,16 @@
> #
> msgid ""
> msgstr ""
> -"Project-Id-Version: linphone-3.4.0\n"
> +"Project-Id-Version: linphone-3.4.3\n"
> "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
> -"POT-Creation-Date: 2011-04-05 00:37+0200\n"
> -"PO-Revision-Date: 2011-02-07 18:00+0100\n"
> +"POT-Creation-Date: 2011-04-05 20:58+0200\n"
> +"PO-Revision-Date: 2011-04-05 21:38+0200\n"
> "Last-Translator: Petr Pisar <address@hidden>\n"
> "Language-Team: Czech <address@hidden>\n"
> "Language: cs\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
> "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> -"a4be9bcfe5ebee60493f7c439b5c6616a5c8b6e6\n"
> "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
> 
> #: ../gtk/support.c:49 ../gtk/support.c:73 ../gtk/support.c:102
> @@ -39,15 +38,15 @@ msgstr "Diskuze s %s"
> 
> #: ../gtk/main.c:74
> msgid "log to stdout some debug information while running."
> -msgstr "za běhu vypisovat některé ladicí informace na standardní výstup."
> +msgstr "Za běhu vypisuje některé ladicí informace na standardní výstup."
> 
> #: ../gtk/main.c:81
> msgid "Start only in the system tray, do not show the main interface."
> -msgstr "Spouštět se pouze do systémové oblasti, nezobrazovat hlavní okno."
> +msgstr "Spustí se pouze do systémové oblasti, nezobrazí hlavní okno."
> 
> #: ../gtk/main.c:88
> msgid "address to call right now"
> -msgstr "zavolat právě teď na tuto adresu"
> +msgstr "Zavolá právě teď na tuto adresu"
> 
> #: ../gtk/main.c:95
> msgid "if set automatically answer incoming calls"
> @@ -103,7 +102,7 @@ msgstr "%s (Výchozí)"
> 
> #: ../gtk/main.c:1186
> msgid "Windows"
> -msgstr ""
> +msgstr "Okna"
> 
> #: ../gtk/main.c:1363
> msgid ""
> @@ -161,7 +160,7 @@ msgstr "Přidat nový kontakt z adresáře %s"
> 
> #: ../gtk/propertybox.c:277
> msgid "Rate (Hz)"
> -msgstr "Rychlost (Hz)"
> +msgstr "Kmitočet (Hz)"
> 
> #: ../gtk/propertybox.c:283
> msgid "Status"
> @@ -169,7 +168,7 @@ msgstr "Stav"
> 
> #: ../gtk/propertybox.c:289
> msgid "Min bitrate (kbit/s)"
> -msgstr "Min. rychlost (kbit/s)"
> +msgstr "Min. rychlost (kb/s)"
> 
> #: ../gtk/propertybox.c:296
> msgid "Parameters"
> @@ -498,21 +497,19 @@ msgstr "A"
> 
> #: ../gtk/main.ui.h:17
> msgid "ADSL"
> -msgstr ""
> +msgstr "ADSL"
> 
> #: ../gtk/main.ui.h:18
> -#, fuzzy
> msgid "Add contact"
> -msgstr "Nalezen %i kontakt"
> +msgstr "Přidat kontakt"
> 
> #: ../gtk/main.ui.h:19
> msgid "All users"
> -msgstr ""
> +msgstr "všech uživatelích"
> 
> #: ../gtk/main.ui.h:21
> -#, fuzzy
> msgid "Audio & video"
> -msgstr "Zvuk i obraz"
> +msgstr "Zvuk a obraz"
> 
> #: ../gtk/main.ui.h:22
> msgid "Audio only"
> @@ -531,9 +528,8 @@ msgid "C"
> msgstr "C"
> 
> #: ../gtk/main.ui.h:26
> -#, fuzzy
> msgid "Check _Updates"
> -msgstr "Vyhledat aktualizace"
> +msgstr "Vyhledat akt_ualizace"
> 
> #: ../gtk/main.ui.h:27
> msgid "Contacts"
> @@ -568,11 +564,8 @@ msgid "Enter username, phone number, or full sip address"
> msgstr "Zadejte uživatelské jméno, telefonní číslo nebo plnou sipovou adresu"
> 
> #: ../gtk/main.ui.h:35
> -#, fuzzy
> msgid "Fiber Channel"
> -msgstr ""
> -"ADSL\n"
> -"Fiber Channel"
> +msgstr "Fiber Channel"
> 
> #: ../gtk/main.ui.h:36
> msgid "In call"
> @@ -580,7 +573,7 @@ msgstr "Telefonuje se"
> 
> #: ../gtk/main.ui.h:37
> msgid "Initiate a new call"
> -msgstr ""
> +msgstr "Zahájit nový hovor"
> 
> #: ../gtk/main.ui.h:38
> msgid "Internet connection:"
> @@ -603,11 +596,8 @@ msgid "My current identity:"
> msgstr "Moje současná totožnost:"
> 
> #: ../gtk/main.ui.h:44
> -#, fuzzy
> msgid "Online users"
> -msgstr ""
> -"všech uživatelích\n"
> -"připojených uživatelích"
> +msgstr "připojených uživatelích"
> 
> #: ../gtk/main.ui.h:45
> msgid "Password"
> @@ -622,23 +612,20 @@ msgid "Search"
> msgstr "Hledat"
> 
> #: ../gtk/main.ui.h:49
> -#, fuzzy
> msgid "Show debug window"
> -msgstr "Ladicí okno Linphonu"
> +msgstr "Zobrazit ladicí okno"
> 
> #: ../gtk/main.ui.h:50
> msgid "Username"
> msgstr "Uživatelské jméno"
> 
> #: ../gtk/main.ui.h:51
> -#, fuzzy
> msgid "_Help"
> -msgstr "Nápověda"
> +msgstr "Nápo_věda"
> 
> #: ../gtk/main.ui.h:52
> -#, fuzzy
> msgid "_Homepage"
> -msgstr "Domovská stránka"
> +msgstr "_Domovská stránka"
> 
> #: ../gtk/main.ui.h:53
> msgid "_Linphone"
> @@ -646,7 +633,7 @@ msgstr "_Linphone"
> 
> #: ../gtk/main.ui.h:54
> msgid "_Options"
> -msgstr ""
> +msgstr "V_olby"
> 
> #: ../gtk/main.ui.h:55
> msgid "in"
> @@ -658,13 +645,12 @@ msgstr ""
> 
> #: ../gtk/about.ui.h:1
> msgid "(C) Belledonne Communications,2010\n"
> -msgstr ""
> +msgstr "© Belledonne Communications, 2010\n"
> 
> #: ../gtk/about.ui.h:3
> msgid "About linphone"
> msgstr "O Linphonu"
> 
> -# FIXME: standart
> #: ../gtk/about.ui.h:4
> msgid "An internet video phone using the standard SIP (rfc3261) protocol."
> msgstr "Internetový videofon používající standardní protokol SIP (RFC 3261)."
> @@ -740,9 +726,8 @@ msgid "UserID"
> msgstr "Identifikátor uživatele"
> 
> #: ../gtk/call_logs.ui.h:1
> -#, fuzzy
> msgid "Call back"
> -msgstr "Volat komu: %s"
> +msgstr "Zavolat zpátky"
> 
> #: ../gtk/call_logs.ui.h:2
> msgid "Call history"
> @@ -750,7 +735,7 @@ msgstr "Historie volání"
> 
> #: ../gtk/call_logs.ui.h:3
> msgid "Clear all"
> -msgstr ""
> +msgstr "Vše smazat"
> 
> #: ../gtk/sip_account.ui.h:1
> msgid "Configure a SIP account"
> @@ -762,11 +747,11 @@ msgstr "Linphone – Nastav SIP účet"
> 
> #: ../gtk/sip_account.ui.h:3
> msgid "Looks like sip:<proxy hostname>"
> -msgstr ""
> +msgstr "Vypadá jako sip:<název proxy>"
> 
> #: ../gtk/sip_account.ui.h:4
> msgid "Looks like sip:<username>@<domain>"
> -msgstr ""
> +msgstr "Vypadá jako sip:<uživatel>@<doména>"
> 
> #: ../gtk/sip_account.ui.h:5
> msgid "Publish presence information"
> @@ -869,9 +854,8 @@ msgid "Audio RTP/UDP:"
> msgstr "Zvukový RTP/UDP:"
> 
> #: ../gtk/parameters.ui.h:17
> -#, fuzzy
> msgid "Audio codecs"
> -msgstr "Kodeky obrazu"
> +msgstr "Kodeky zvuku"
> 
> #: ../gtk/parameters.ui.h:18
> msgid "Behind NAT / Firewall (specify gateway IP below)"
> @@ -970,9 +954,8 @@ msgid "Ring sound:"
> msgstr "Vyzvánění:"
> 
> #: ../gtk/parameters.ui.h:43
> -#, fuzzy
> msgid "SIP (TCP):"
> -msgstr "SIP (UDP):"
> +msgstr "SIP (TCP):"
> 
> #: ../gtk/parameters.ui.h:44
> msgid "SIP (UDP):"
> @@ -1019,7 +1002,6 @@ msgid "Video RTP/UDP:"
> msgstr "Obrazový RTP/UDP:"
> 
> #: ../gtk/parameters.ui.h:55
> -#, fuzzy
> msgid "Video codecs"
> msgstr "Kodeky obrazu"
> 
> @@ -1040,9 +1022,8 @@ msgid "Your username:"
> msgstr "Vaše uživatelské jméno:"
> 
> #: ../gtk/parameters.ui.h:60
> -#, fuzzy
> msgid "a sound card"
> -msgstr "zvuková karta\n"
> +msgstr "zvuková karta"
> 
> #: ../gtk/parameters.ui.h:61
> msgid "default camera"
> @@ -1292,9 +1273,8 @@ msgid "Remote ringing."
> msgstr "Vyzvání na druhé straně."
> 
> #: ../coreapi/callbacks.c:242
> -#, fuzzy
> msgid "Remote ringing..."
> -msgstr "Vyzvání na druhé straně."
> +msgstr "Vyzvání na druhé straně…"
> 
> #: ../coreapi/callbacks.c:253
> msgid "Early media."
> @@ -1437,14 +1417,12 @@ msgid "The GSM codec"
> msgstr "GSM kodek"
> 
> #: ../mediastreamer2/src/macsnd.c:627
> -#, fuzzy
> msgid "Sound capture filter for MacOS X Audio Unit"
> -msgstr "Filtr zachytávání zvuku přes MacOS X ovladače Core Audio"
> +msgstr "Filtr zachytávání zvuku přes MacOS X ovladač Audio Unit"
> 
> #: ../mediastreamer2/src/macsnd.c:642
> -#, fuzzy
> msgid "Sound playback filter for MacOS X Audio Unit"
> -msgstr "Filtr přehrávání zvuku přes MacOS X ovladače Core Audio"
> +msgstr "Filtr přehrávání zvuku přes MacOS X ovladač Core Audio"
> 
> #: ../mediastreamer2/src/msconf.c:787 ../mediastreamer2/src/msconf.c:805
> msgid "A filter to make conferencing"
> @@ -1467,17 +1445,16 @@ msgstr "Filtr, který směšuje několik vstupů do 
> jednoho výstupu."
> 
> #: ../mediastreamer2/src/msresample.c:159
> #: ../mediastreamer2/src/msresample.c:177
> -#, fuzzy
> msgid "Audio resampler"
> -msgstr "měnič frekvence"
> +msgstr "Převzorkování zvuku"
> 
> #: ../mediastreamer2/src/msrtp.c:369 ../mediastreamer2/src/msrtp.c:387
> msgid "RTP output filter"
> -msgstr "Filtr RTP výstupu"
> +msgstr "Filtr RTP výstupu"
> 
> #: ../mediastreamer2/src/msrtp.c:505 ../mediastreamer2/src/msrtp.c:523
> msgid "RTP input filter"
> -msgstr "Filtr RTP vstupu"
> +msgstr "Filtr RTP vstupu"
> 
> #: ../mediastreamer2/src/msspeex.c:360 ../mediastreamer2/src/msspeex.c:378
> #: ../mediastreamer2/src/msspeex.c:548 ../mediastreamer2/src/msspeex.c:567
> @@ -1613,9 +1590,8 @@ msgid "A MJPEG encoder using ffmpeg library."
> msgstr "Kodér MJPEG používající knihovnu ffmpeg."
> 
> #: ../mediastreamer2/src/videoout.c:933
> -#, fuzzy
> msgid "A SDL-based video display"
> -msgstr "Obecné zobrazování videa"
> +msgstr "Zobrazování videa přes SDL"
> 
> #: ../mediastreamer2/src/wincevideods.c:969
> #: ../mediastreamer2/src/wincevideods.c:987
> @@ -1649,66 +1625,56 @@ msgstr "Snímač kamer postavený na directshow."
> 
> #: ../mediastreamer2/src/drawdib-display.c:552
> #: ../mediastreamer2/src/drawdib-display.c:570
> -#, fuzzy
> msgid "A video display based on windows DrawDib api"
> -msgstr "Zobrazovaní videa v SDL okně"
> +msgstr "Zobrazovaní videa přes API Windows DrawDib"
> 
> #: ../mediastreamer2/src/audiomixer.c:192
> #: ../mediastreamer2/src/audiomixer.c:211
> -#, fuzzy
> msgid "A filter that mixes down 16 bit sample audio streams"
> -msgstr "Filtr, který měří hlasitost na 16b zvukovém PCM proudu"
> +msgstr "Filtr, který smísí 16b vzorkované zvukové proudy"
> 
> #: ../mediastreamer2/src/chanadapt.c:110 
> ../mediastreamer2/src/chanadapt.c:128
> -#, fuzzy
> msgid "A filter that converts from mono to stereo and vice versa."
> -msgstr "Filtr, který měří a řídí hlasitost zvuku"
> +msgstr "Filtr, který převádí mono na stereo a obráceně."
> 
> #: ../mediastreamer2/src/itc.c:97 ../mediastreamer2/src/itc.c:115
> #: ../mediastreamer2/src/itc.c:197 ../mediastreamer2/src/itc.c:215
> -#, fuzzy
> msgid "Inter ticker communication filter."
> -msgstr "Chyba komunikace se serverem."
> +msgstr "Komunikační filtr mezitiku."
> 
> #: ../mediastreamer2/src/extdisplay.c:62 
> ../mediastreamer2/src/extdisplay.c:79
> msgid "A display filter sending the buffers to draw to the upper layer"
> -msgstr ""
> +msgstr "Zobrazovací filtr odesílající buffery na vykreslení do vyšší vrstvy"
> 
> #: ../mediastreamer2/src/msiounit.c:650
> -#, fuzzy
> msgid "Sound capture filter for MacOS X Audio Unit Service"
> -msgstr "Filtr zachytávání zvuku přes MacOS X službu zvukové fronty"
> +msgstr "Filtr zachytávání zvuku přes MacOS X službu Audio Unit"
> 
> #: ../mediastreamer2/src/msiounit.c:664
> -#, fuzzy
> msgid "Sound playback filter for MacOS X Audio Unit Service"
> -msgstr "Filtr přehrávání zvuku přes MacOS X službu zvukové fronty"
> +msgstr "Filtr přehrávání zvuku přes MacOS X službu Audio Unit"
> 
> #: ../mediastreamer2/src/x11video.c:562
> -#, fuzzy
> msgid "A video display using X11+Xv"
> -msgstr "Zobrazovaní videa v SDL okně"
> +msgstr "Zobrazovaní videa pomocí X11+Xv"
> 
> #. .id=
> #. .name=
> #. .text=
> #: ../mediastreamer2/src/msandroid.cpp:370
> -#, fuzzy
> msgid "Sound capture filter for Android"
> -msgstr "Zvukový zachytávací filtr pro ovladače OSS"
> +msgstr "Zvukový zachytávací filtr pro Android"
> 
> #. .id=
> #. .name=
> #. .text=
> #: ../mediastreamer2/src/msandroid.cpp:667
> -#, fuzzy
> msgid "Sound playback filter for Android"
> -msgstr "Zvukový přehrávací filtr pro ovladače OSS"
> +msgstr "Zvukový přehrávací filtr pro Android"
> 
> #: ../mediastreamer2/src/msandroidvideo.cpp:134
> -#, fuzzy
> msgid "A filter that captures Android video."
> -msgstr "Filtr, který měří a řídí hlasitost zvuku"
> +msgstr "Filtr, který zachytává obraz za Androidu."
> 
> #~ msgid ""
> #~ "Your machine appears to be connected to an IPv6 network. By default "

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]