linphone-developers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Linphone-developers] [PATCH] Czech translation update


From: Simon Morlat
Subject: Re: [Linphone-developers] [PATCH] Czech translation update
Date: Mon, 07 Feb 2011 10:24:40 +0100

Can you please send as an attachement, and as a full file ? I can't
apply the patch, there are many errors.
I suspect this is because of unicode characters being transformed by
mailers.

Thanks

Simon

Le jeudi 03 février 2011 à 20:54 +0100, Petr Pisar a écrit :
> Czech message catalogue update for version 3.4.0.
> 
> ---
> po/cs.po | 1525 
> ++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
> 1 files changed, 729 insertions(+), 796 deletions(-)
> 
> diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
> index df52dff..1cb88d1 100644
> --- a/po/cs.po
> +++ b/po/cs.po
> @@ -2,52 +2,59 @@
> # This file is distributed under the same license as the linphone package.
> # Copyright (C) 2009 Simon Morlat (msgids)
> # Klara Cihlarova <address@hidden>, 2005.
> -# Petr Pisar <address@hidden>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
> +# Petr Pisar <address@hidden>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
> #
> # XXX: Don't translate gtk-* messages. They will be replaced from GTK+
> # catalogue.
> +#
> +# On hold → odložen
> +# Pause call → odložit hovor
> +# Resume call → obnovit hovor
> +# Transfer → přepojit
> +#
> msgid ""
> msgstr ""
> -"Project-Id-Version: linphone-3.2.99.1-"
> -"a4be9bcfe5ebee60493f7c439b5c6616a5c8b6e6\n"
> +"Project-Id-Version: linphone-3.4.0\n"
> +"linphone-3.2.99.10-803b795c4e50fd568a742e73c129b1b40af83ed7\n"
> "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
> -"POT-Creation-Date: 2010-04-22 17:16+0200\n"
> -"PO-Revision-Date: 2010-04-01 21:26+0200\n"
> +"POT-Creation-Date: 2011-02-03 20:45+0100\n"
> +"PO-Revision-Date: 2011-02-03 20:50+0100\n"
> "Last-Translator: Petr Pisar <address@hidden>\n"
> "Language-Team: Czech <address@hidden>\n"
> +"Language: cs\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
> "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> +"a4be9bcfe5ebee60493f7c439b5c6616a5c8b6e6\n"
> "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
> 
> -#: ../gtk-glade/support.c:49 ../gtk-glade/support.c:73
> -#: ../gtk-glade/support.c:102
> +#: ../gtk/support.c:49 ../gtk/support.c:73 ../gtk/support.c:102
> #, c-format
> msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
> msgstr "Nelze najít soubor s obrázkem: %s"
> 
> -#: ../gtk-glade/chat.c:27
> +#: ../gtk/chat.c:27
> #, c-format
> msgid "Chat with %s"
> msgstr "Diskuze s %s"
> 
> -#: ../gtk-glade/main.c:94
> +#: ../gtk/main.c:74
> msgid "log to stdout some debug information while running."
> msgstr "za běhu vypisovat některé ladicí informace na standardní výstup."
> 
> -#: ../gtk-glade/main.c:101
> +#: ../gtk/main.c:81
> msgid "Start only in the system tray, do not show the main interface."
> msgstr "Spouštět se pouze do systémové oblasti, nezobrazovat hlavní okno."
> 
> -#: ../gtk-glade/main.c:108
> +#: ../gtk/main.c:88
> msgid "address to call right now"
> msgstr "zavolat právě teď na tuto adresu"
> 
> -#: ../gtk-glade/main.c:115
> +#: ../gtk/main.c:95
> msgid "if set automatically answer incoming calls"
> msgstr "je-li nastaveno, automaticky zvedne příchozí hovor"
> 
> -#: ../gtk-glade/main.c:123
> +#: ../gtk/main.c:103
> msgid ""
> "Specifiy a working directory (should be the base of the installation, eg: 
> c:"
> "\\Program Files\\Linphone)"
> @@ -55,17 +62,12 @@ msgstr ""
> "Zadejte pracovní adresář (měl by být základní instalační adresář, například 
> "
> "c:\\Program Files\\Linphone)"
> 
> -#: ../gtk-glade/main.c:402
> +#: ../gtk/main.c:479
> #, c-format
> msgid "Call with %s"
> msgstr "Hovor s %s"
> 
> -#: ../gtk-glade/main.c:720
> -#, c-format
> -msgid "Incoming call from %s"
> -msgstr "Příchozí hovor od %s"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.c:759
> +#: ../gtk/main.c:862
> #, c-format
> msgid ""
> "%s would like to add you to his contact list.\n"
> @@ -78,7 +80,7 @@ msgstr ""
> "do svého adresáře?\n"
> "Odpovíte-li ne, tato osobo bude dočasně blokována."
> 
> -#: ../gtk-glade/main.c:837
> +#: ../gtk/main.c:940
> #, c-format
> msgid ""
> "Please enter your password for username <i>%s</i>\n"
> @@ -87,162 +89,163 @@ msgstr ""
> "Prosím, zadejte heslo pro uživatele <i>%s</i>\n"
> "v doméně <i>%s</i>:"
> 
> -#: ../gtk-glade/main.c:934
> +#: ../gtk/main.c:1076
> msgid "Website link"
> msgstr "Odkaz na webovou stránku"
> 
> -#: ../gtk-glade/main.c:970
> +#: ../gtk/main.c:1112
> msgid "Linphone - a video internet phone"
> msgstr "Lipnhone – internetový videofon"
> 
> -#: ../gtk-glade/main.c:989
> +#: ../gtk/main.c:1131
> #, c-format
> msgid "%s (Default)"
> msgstr "%s (Výchozí)"
> 
> -#: ../gtk-glade/main.c:1221
> +#: ../gtk/main.c:1382
> msgid ""
> "No sound cards have been detected on this computer.\n"
> "You won't be able to send or receive audio calls."
> msgstr ""
> +"Na tomto počítači nebyla objevena žádná zvuková karta.\n"
> +"Nebudete moci vytáčet a přijímat a zvukové hovory."
> 
> -#: ../gtk-glade/main.c:1275
> +#: ../gtk/main.c:1441
> msgid "A free SIP video-phone"
> msgstr "Volný SIP videofon"
> 
> -#: ../gtk-glade/friendlist.c:192 ../gtk-glade/propertybox.c:258
> -#: ../gtk-glade/contact.glade.h:3
> +#: ../gtk/friendlist.c:192 ../gtk/propertybox.c:271
> msgid "Name"
> msgstr "Jméno"
> 
> -#: ../gtk-glade/friendlist.c:205
> +#: ../gtk/friendlist.c:205
> msgid "Presence status"
> msgstr "Stav"
> 
> -#: ../gtk-glade/friendlist.c:242
> +#: ../gtk/friendlist.c:242
> #, c-format
> msgid "Search in %s directory"
> msgstr "Hledat v adresáři %s"
> 
> -#: ../gtk-glade/friendlist.c:450
> +#: ../gtk/friendlist.c:450
> msgid "Invalid sip contact !"
> msgstr "Neplatný sipový kontakt!"
> 
> -#: ../gtk-glade/friendlist.c:492
> +#: ../gtk/friendlist.c:495
> #, c-format
> msgid "Call %s"
> msgstr "Volat komu: %s"
> 
> -#: ../gtk-glade/friendlist.c:493
> +#: ../gtk/friendlist.c:496
> #, c-format
> msgid "Send text to %s"
> msgstr "Poslat text komu: %s"
> 
> -#: ../gtk-glade/friendlist.c:494
> +#: ../gtk/friendlist.c:497
> #, c-format
> msgid "Edit contact '%s'"
> msgstr "Upravit kontakt „%s“"
> 
> -#: ../gtk-glade/friendlist.c:495
> +#: ../gtk/friendlist.c:498
> #, c-format
> msgid "Delete contact '%s'"
> msgstr "Odstranit kontakt „%s“"
> 
> -#: ../gtk-glade/friendlist.c:537
> +#: ../gtk/friendlist.c:540
> #, c-format
> msgid "Add new contact from %s directory"
> msgstr "Přidat nový kontakt z adresáře %s"
> 
> -#: ../gtk-glade/propertybox.c:264
> +#: ../gtk/propertybox.c:277
> msgid "Rate (Hz)"
> msgstr "Rychlost (Hz)"
> 
> -#: ../gtk-glade/propertybox.c:270
> +#: ../gtk/propertybox.c:283
> msgid "Status"
> msgstr "Stav"
> 
> -#: ../gtk-glade/propertybox.c:276
> +#: ../gtk/propertybox.c:289
> msgid "Min bitrate (kbit/s)"
> msgstr "Min. rychlost (kbit/s)"
> 
> -#: ../gtk-glade/propertybox.c:283
> +#: ../gtk/propertybox.c:296
> msgid "Parameters"
> msgstr "Parametry"
> 
> -#: ../gtk-glade/propertybox.c:312 ../gtk-glade/propertybox.c:451
> +#: ../gtk/propertybox.c:325 ../gtk/propertybox.c:464
> msgid "Enabled"
> msgstr "Povoleno"
> 
> -#: ../gtk-glade/propertybox.c:313 ../gtk-glade/propertybox.c:451
> +#: ../gtk/propertybox.c:326 ../gtk/propertybox.c:464
> msgid "Disabled"
> msgstr "Zakázáno"
> 
> -#: ../gtk-glade/propertybox.c:496
> +#: ../gtk/propertybox.c:509
> msgid "Account"
> msgstr "Účet"
> 
> -#: ../gtk-glade/propertybox.c:636
> +#: ../gtk/propertybox.c:649
> msgid "English"
> msgstr "angličtina"
> 
> -#: ../gtk-glade/propertybox.c:637
> +#: ../gtk/propertybox.c:650
> msgid "French"
> msgstr "francouzština"
> 
> -#: ../gtk-glade/propertybox.c:638
> +#: ../gtk/propertybox.c:651
> msgid "Swedish"
> msgstr "švédština"
> 
> -#: ../gtk-glade/propertybox.c:639
> +#: ../gtk/propertybox.c:652
> msgid "Italian"
> msgstr "italština"
> 
> -#: ../gtk-glade/propertybox.c:640
> +#: ../gtk/propertybox.c:653
> msgid "Spanish"
> msgstr "španělština"
> 
> -#: ../gtk-glade/propertybox.c:641
> +#: ../gtk/propertybox.c:654
> msgid "Brazilian Portugese"
> msgstr "brazilská portugalština"
> 
> -#: ../gtk-glade/propertybox.c:642
> +#: ../gtk/propertybox.c:655
> msgid "Polish"
> msgstr "polština"
> 
> -#: ../gtk-glade/propertybox.c:643
> +#: ../gtk/propertybox.c:656
> msgid "German"
> msgstr "němčina"
> 
> -#: ../gtk-glade/propertybox.c:644
> +#: ../gtk/propertybox.c:657
> msgid "Russian"
> msgstr "ruština"
> 
> -#: ../gtk-glade/propertybox.c:645
> +#: ../gtk/propertybox.c:658
> msgid "Japanese"
> msgstr "japonština"
> 
> -#: ../gtk-glade/propertybox.c:646
> +#: ../gtk/propertybox.c:659
> msgid "Dutch"
> msgstr "dánština"
> 
> -#: ../gtk-glade/propertybox.c:647
> +#: ../gtk/propertybox.c:660
> msgid "Hungarian"
> msgstr "maďarština"
> 
> -#: ../gtk-glade/propertybox.c:648
> +#: ../gtk/propertybox.c:661
> msgid "Czech"
> msgstr "čeština"
> 
> -#: ../gtk-glade/propertybox.c:649
> +#: ../gtk/propertybox.c:662
> msgid "Chinese"
> msgstr "čínština"
> 
> -#: ../gtk-glade/propertybox.c:706
> +#: ../gtk/propertybox.c:719
> msgid ""
> "You need to restart linphone for the new language selection to take effect."
> msgstr "Aby se projevil výběr nového jazyka, je nutné znovu spustit 
> linphone."
> 
> -#: ../gtk-glade/update.c:80
> +#: ../gtk/update.c:80
> #, c-format
> msgid ""
> "A more recent version is availalble from %s.\n"
> @@ -251,31 +254,31 @@ msgstr ""
> "Na %s je dostupná novější verze.\n"
> "Přejete si otevřít prohlížeč, abyste si ji mohli stáhnout?"
> 
> -#: ../gtk-glade/update.c:91
> +#: ../gtk/update.c:91
> msgid "You are running the lastest version."
> msgstr "Máte spuštěnou poslední verzi."
> 
> -#: ../gtk-glade/buddylookup.c:85
> +#: ../gtk/buddylookup.c:85
> msgid "Firstname, Lastname"
> msgstr "První jméno, Poslední jméno"
> 
> -#: ../gtk-glade/buddylookup.c:160
> +#: ../gtk/buddylookup.c:160
> msgid "Error communicating with server."
> msgstr "Chyba komunikace se serverem."
> 
> -#: ../gtk-glade/buddylookup.c:164
> +#: ../gtk/buddylookup.c:164
> msgid "Connecting..."
> msgstr "Připojuje se…"
> 
> -#: ../gtk-glade/buddylookup.c:168
> +#: ../gtk/buddylookup.c:168
> msgid "Connected"
> msgstr "Připojeno"
> 
> -#: ../gtk-glade/buddylookup.c:172
> +#: ../gtk/buddylookup.c:172
> msgid "Receiving data..."
> msgstr "Přijímají se data…"
> 
> -#: ../gtk-glade/buddylookup.c:180
> +#: ../gtk/buddylookup.c:180
> #, c-format
> msgid "Found %i contact"
> msgid_plural "Found %i contacts"
> @@ -283,7 +286,7 @@ msgstr[0] "Nalezen %i kontakt"
> msgstr[1] "Nalezeny %i kontakty"
> msgstr[2] "Nalezeno %i kontaktů"
> 
> -#: ../gtk-glade/setupwizard.c:25
> +#: ../gtk/setupwizard.c:25
> msgid ""
> "Welcome !\n"
> "This assistant will help you to use a SIP account for your calls."
> @@ -291,744 +294,142 @@ msgstr ""
> "Vítejte!\n"
> "Tento průvodce vám pomůže používat sipový účet při vašich hovorech."
> 
> -#: ../gtk-glade/setupwizard.c:34
> +#: ../gtk/setupwizard.c:34
> msgid "Create an account by choosing a username"
> msgstr "Vytvořit účet vybráním uživatelského jména"
> 
> -#: ../gtk-glade/setupwizard.c:35
> +#: ../gtk/setupwizard.c:35
> msgid "I have already an account and just want to use it"
> msgstr "Účet již mám a chci jej použít"
> 
> -#: ../gtk-glade/setupwizard.c:53
> +#: ../gtk/setupwizard.c:53
> msgid "Please choose a username:"
> msgstr "Prosím, vyberte si uživatelské jméno:"
> 
> -#: ../gtk-glade/setupwizard.c:54
> +#: ../gtk/setupwizard.c:54
> msgid "Username:"
> msgstr "Uživatelské jméno:"
> 
> -#: ../gtk-glade/setupwizard.c:92
> +#: ../gtk/setupwizard.c:92
> #, c-format
> msgid "Checking if '%s' is available..."
> msgstr "Zjišťuji, zda-li je „%s“ přípustné…"
> 
> -#: ../gtk-glade/setupwizard.c:97 ../gtk-glade/setupwizard.c:164
> +#: ../gtk/setupwizard.c:97 ../gtk/setupwizard.c:164
> msgid "Please wait..."
> msgstr "Prosím, čekejte…"
> 
> -#: ../gtk-glade/setupwizard.c:101
> +#: ../gtk/setupwizard.c:101
> msgid "Sorry this username already exists. Please try a new one."
> msgstr "Je nám líto, ale toto jméno již existuje. Prosím, zvolte jiné."
> 
> -#: ../gtk-glade/setupwizard.c:103 ../gtk-glade/setupwizard.c:168
> +#: ../gtk/setupwizard.c:103 ../gtk/setupwizard.c:168
> msgid "Ok !"
> msgstr "V pořádku!"
> 
> -#: ../gtk-glade/setupwizard.c:106 ../gtk-glade/setupwizard.c:171
> +#: ../gtk/setupwizard.c:106 ../gtk/setupwizard.c:171
> msgid "Communication problem, please try again later."
> msgstr "Chyba při komunikaci. Prosím, zkuste to později."
> 
> -#: ../gtk-glade/setupwizard.c:134
> +#: ../gtk/setupwizard.c:134
> msgid "Thank you. Your account is now configured and ready for use."
> msgstr "Děkujeme vám. Váš účet je nyní nastaven a připraven k použití."
> 
> -#: ../gtk-glade/setupwizard.c:228
> +#: ../gtk/setupwizard.c:228
> msgid "Welcome to the account setup assistant"
> msgstr "Vítejte v průvodci nastavení účtu"
> 
> -#: ../gtk-glade/setupwizard.c:232
> +#: ../gtk/setupwizard.c:232
> msgid "Account setup assistant"
> msgstr "Průvodce nastavením účtu"
> 
> -#: ../gtk-glade/setupwizard.c:236
> +#: ../gtk/setupwizard.c:236
> msgid "Choosing a username"
> msgstr "Výběr uživatelského jména"
> 
> -#: ../gtk-glade/setupwizard.c:240
> +#: ../gtk/setupwizard.c:240
> msgid "Verifying"
> msgstr "Ověřování"
> 
> -#: ../gtk-glade/setupwizard.c:244
> +#: ../gtk/setupwizard.c:244
> msgid "Confirmation"
> msgstr "Potvrzení"
> 
> -#: ../gtk-glade/setupwizard.c:249
> +#: ../gtk/setupwizard.c:249
> msgid "Creating your account"
> msgstr "Vytváření účtu"
> 
> -#: ../gtk-glade/setupwizard.c:253
> +#: ../gtk/setupwizard.c:253
> msgid "Now ready !"
> msgstr "Připraveno!"
> 
> -#: ../gtk-glade/incall_view.c:113
> +#: ../gtk/incall_view.c:113
> +msgid "Transfer"
> +msgstr "Přepojit"
> +
> +#: ../gtk/incall_view.c:187
> msgid "<b>Calling...</b>"
> msgstr "<b>Volá se…</b>"
> 
> -#: ../gtk-glade/incall_view.c:116 ../gtk-glade/incall_view.c:138
> +#: ../gtk/incall_view.c:190 ../gtk/incall_view.c:246
> msgid "00::00::00"
> msgstr "00:00:00"
> 
> -#: ../gtk-glade/incall_view.c:136
> -msgid "<b>In call with</b>"
> -msgstr "<b>Hovor s</b>"
> +#: ../gtk/incall_view.c:206
> +msgid "<b>Incoming call</b>"
> +msgstr "<b>Příchozí hovor</b>"
> +
> +#: ../gtk/incall_view.c:216
> +msgid ""
> +"Pause all calls\n"
> +"and answer"
> +msgstr ""
> +"Odložit všechny hovory\n"
> +"a odpovědět"
> +
> +#: ../gtk/incall_view.c:217
> +msgid "Answer"
> +msgstr "Odpovědět"
> +
> +#: ../gtk/incall_view.c:244
> +msgid "<b>In call</b>"
> +msgstr "<b>Probíhá hovor</b>"
> 
> -#: ../gtk-glade/incall_view.c:154
> +#: ../gtk/incall_view.c:260
> +msgid "<b>Paused call</b>"
> +msgstr "<b>Odložený hovor</b>"
> +
> +#: ../gtk/incall_view.c:272
> #, c-format
> msgid "%02i::%02i::%02i"
> msgstr "%02i:%02i:%02i"
> 
> -#: ../gtk-glade/incall_view.c:170
> +#: ../gtk/incall_view.c:288
> msgid "<b>Call ended.</b>"
> msgstr "<b>Hovor skončil.</b>"
> 
> -#: ../gtk-glade/incall_view.c:188
> +#: ../gtk/incall_view.c:309
> msgid "Unmute"
> msgstr "Nahlas"
> 
> -#: ../gtk-glade/incall_view.c:195 ../gtk-glade/main.glade.h:43
> +#: ../gtk/incall_view.c:316
> msgid "Mute"
> msgstr "Ztlumit"
> 
> -#: ../gtk-glade/loginframe.c:83
> +#: ../gtk/incall_view.c:340
> +msgid "Resume"
> +msgstr "Obnovit"
> +
> +#: ../gtk/incall_view.c:347
> +msgid "Pause"
> +msgstr "Odložit"
> +
> +#: ../gtk/loginframe.c:93
> #, c-format
> msgid "Please enter login information for %s"
> msgstr "Prosím, zadejte své přihlašovací jméno pro %s:"
> 
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:1
> -msgid "#"
> -msgstr "#"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:2
> -msgid "*"
> -msgstr "*"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:3
> -msgid "0"
> -msgstr "0"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:4
> -msgid "1"
> -msgstr "1"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:5
> -msgid "2"
> -msgstr "2"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:6
> -msgid "3"
> -msgstr "3"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:7
> -msgid "4"
> -msgstr "4"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:8
> -msgid "5"
> -msgstr "5"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:9
> -msgid "6"
> -msgstr "6"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:10
> -msgid "7"
> -msgstr "7"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:11
> -msgid "8"
> -msgstr "8"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:12
> -msgid "9"
> -msgstr "9"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:13
> -msgid "<b>Add contacts from directory</b>"
> -msgstr "<b>Přidat kontakty z adresáře</b>"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:14
> -msgid "<b>Contact list</b>"
> -msgstr "<b>Seznam kontaktů</b>"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:15
> -msgid "<b>Welcome !</b>"
> -msgstr "<b>Vítejte!</b>"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:16
> -msgid "A"
> -msgstr "A"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:17
> -msgid ""
> -"ADSL\n"
> -"Fiber Channel"
> -msgstr ""
> -"ADSL\n"
> -"Fiber Channel"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:19
> -msgid ""
> -"All users\n"
> -"Online users"
> -msgstr ""
> -"všech uživatelích\n"
> -"připojených uživatelích"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:21
> -msgid "Assistant"
> -msgstr "Průvodce"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:22
> -msgid "Audio & Video"
> -msgstr "Zvuk i obraz"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:23
> -msgid "Audio only"
> -msgstr "Pouze zvuk"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:24
> -msgid "Automatically log me in"
> -msgstr "Přihlašovat mě automaticky"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:25
> -msgid "B"
> -msgstr "B"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:26 ../gtk-glade/parameters.glade.h:21
> -msgid "C"
> -msgstr "C"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:27
> -msgid "Call Details"
> -msgstr "Informace o hovoru"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:28 ../gtk-glade/call_logs.glade.h:1
> -msgid "Call history"
> -msgstr "Historie volání"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:29
> -msgid "Check for updates"
> -msgstr "Vyhledat aktualizace"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:30
> -msgid "Contacts"
> -msgstr "Kontakty"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:31
> -msgid "D"
> -msgstr "D"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:32
> -msgid "Default"
> -msgstr "Výchozí"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:33
> -msgid "Duration"
> -msgstr "Délka"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:34
> -msgid "Duration:"
> -msgstr "Délka:"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:35
> -msgid "Enable self-view"
> -msgstr "Zobrazovat sám sebe"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:36
> -msgid "Enter username, phone number, or full sip address"
> -msgstr "Zadejte uživatelské jméno, telefonní číslo nebo plnou sipovou adresu"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:37
> -msgid "Homepage"
> -msgstr "Domovská stránka"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:38
> -msgid "In call"
> -msgstr "Telefonuje se"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:39
> -msgid "Internet connection:"
> -msgstr "Připojení k Internetu:"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:40
> -msgid "Keypad"
> -msgstr "Klávesnice"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:41
> -msgid "Login information"
> -msgstr "Informace o přihlášení"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:42
> -msgid "Lookup:"
> -msgstr "Hledat:"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:44
> -msgid "My current identity:"
> -msgstr "Moje současná totožnost:"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:45
> -msgid "Password"
> -msgstr "Heslo"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:46
> -msgid "SIP address or phone number:"
> -msgstr "SIP adresa nebo telefonní číslo:"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:47
> -msgid "Search"
> -msgstr "Hledat"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:48
> -msgid "Show debug messages"
> -msgstr "Zobrazit ladicí zprávy"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:49
> -msgid "Start call"
> -msgstr "Zahájit hovor"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:50
> -msgid "Terminate call"
> -msgstr "Ukončit hovor"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:51
> -msgid "Username"
> -msgstr "Uživatelské jméno"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:52
> -msgid "_Linphone"
> -msgstr "_Linphone"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:53
> -msgid "_Modes"
> -msgstr "Reži_my"
> -
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:54
> -msgid "in"
> -msgstr "ve"
> -
> -# XXX: Dummy string. Make it not translatable or use real message
> -#: ../gtk-glade/main.glade.h:55
> -msgid "label"
> -msgstr ""
> -
> -#: ../gtk-glade/about.glade.h:1
> -msgid "About linphone"
> -msgstr "O Linphonu"
> -
> -# FIXME: standart
> -#: ../gtk-glade/about.glade.h:2
> -msgid "An internet video phone using the standard SIP (rfc3261) protocol."
> -msgstr "Internetový videofon používající standardní protokol SIP (RFC 3261)."
> -
> -#: ../gtk-glade/about.glade.h:3
> -msgid "Created by Simon Morlat\n"
> -msgstr "Vytvořil Simon Morlat\n"
> -
> -#: ../gtk-glade/about.glade.h:5
> -msgid ""
> -"fr: Simon Morlat\n"
> -"en: Simon Morlat and Delphine Perreau\n"
> -"it: Alberto Zanoni <address@hidden>\n"
> -"de: Jean-Jacques Sarton <address@hidden>\n"
> -"sv: Daniel Nylander <address@hidden>\n"
> -"es: Jesus Benitez <gnelson at inMail dot sk>\n"
> -"ja: YAMAGUCHI YOSHIYA <address@hidden>\n"
> -"pt_BR: Rafael Caesar Lenzi <address@hidden>\n"
> -"pl: Robert Nasiadek <address@hidden>\n"
> -"cs: Petr Pisar <address@hidden>\n"
> -"hu: anonymous\n"
> -msgstr ""
> -"fr: Simon Morlat\n"
> -"en: Simon Morlat a Delphine Perreau\n"
> -"it: Alberto Zanoni <address@hidden>\n"
> -"de: Jean-Jacques Sarton <address@hidden>\n"
> -"sv: Daniel Nylander <address@hidden>\n"
> -"es: Jesus Benitez <gnelson at inMail dot sk>\n"
> -"ja: YAMAGUCHI YOSHIYA <address@hidden>\n"
> -"pt_BR: Rafael Caesar Lenzi <address@hidden>\n"
> -"pl: Robert Nasiadek <address@hidden>\n"
> -"cs: Petr Písař <address@hidden>\n"
> -"hu: anonym\n"
> -
> -#: ../gtk-glade/contact.glade.h:1
> -msgid "<b>Contact information</b>"
> -msgstr "<b>Informace o kontaktu</b>"
> -
> -#: ../gtk-glade/contact.glade.h:2
> -msgid "Allow this contact to see my presence status"
> -msgstr "Dovolit tomuto kontaktu, aby viděl můj stav přítomnosti"
> -
> -#: ../gtk-glade/contact.glade.h:4
> -msgid "SIP Address"
> -msgstr "SIP adresa"
> -
> -#: ../gtk-glade/contact.glade.h:5
> -msgid "Show this contact presence status"
> -msgstr "U tohoto kontaktu zobrazovat stav přítomnosti"
> -
> -# XXX: Dummy string. Make it not translatable or use real message
> -#: ../gtk-glade/contact.glade.h:6 ../gtk-glade/password.glade.h:5
> -#: ../gtk-glade/sip_account.glade.h:9
> -msgid "gtk-cancel"
> -msgstr ""
> -
> -# XXX: Dummy string. Make it not translatable or use real message
> -#: ../gtk-glade/contact.glade.h:7 ../gtk-glade/password.glade.h:6
> -#: ../gtk-glade/sip_account.glade.h:10
> -msgid "gtk-ok"
> -msgstr ""
> -
> -#: ../gtk-glade/log.glade.h:1
> -msgid "Linphone debug window"
> -msgstr "Ladicí okno Linphonu"
> -
> -# XXX: Dummy string. Make it not translatable or use real message
> -#: ../gtk-glade/log.glade.h:2 ../gtk-glade/call_logs.glade.h:2
> -#: ../gtk-glade/chatroom.glade.h:2
> -msgid "gtk-close"
> -msgstr ""
> -
> -#: ../gtk-glade/password.glade.h:1
> -msgid "Linphone - Authentication required"
> -msgstr "Linphone – Ověření totožnosti vyžadováno"
> -
> -#: ../gtk-glade/password.glade.h:2
> -msgid "Password:"
> -msgstr "Heslo:"
> -
> -#: ../gtk-glade/password.glade.h:3
> -msgid "Please enter the domain password"
> -msgstr "Prosím, zadejte heslo pro doménu"
> -
> -#: ../gtk-glade/password.glade.h:4
> -msgid "UserID"
> -msgstr "Identifikátor uživatele"
> -
> -#: ../gtk-glade/sip_account.glade.h:1
> -msgid "Configure a SIP account"
> -msgstr "Nastavit SIP účet"
> -
> -#: ../gtk-glade/sip_account.glade.h:2
> -msgid "Linphone - Configure a SIP account"
> -msgstr "Linphone – Nastav SIP účet"
> -
> -#: ../gtk-glade/sip_account.glade.h:3
> -msgid "Publish presence information"
> -msgstr "Zveřejnit stav přítomnosti"
> -
> -#: ../gtk-glade/sip_account.glade.h:4
> -msgid "Register at startup"
> -msgstr "Zaregistrovat při spuštění"
> -
> -#: ../gtk-glade/sip_account.glade.h:5
> -msgid "Registration duration (sec):"
> -msgstr "Registrační období (s):"
> -
> -#: ../gtk-glade/sip_account.glade.h:6
> -msgid "Route (optional):"
> -msgstr "Směrování (volitelné):"
> -
> -#: ../gtk-glade/sip_account.glade.h:7
> -msgid "SIP Proxy address:"
> -msgstr "Adresa SIP proxy:"
> -
> -#: ../gtk-glade/sip_account.glade.h:8
> -msgid "Your SIP identity:"
> -msgstr "Vaše SIP totožnost:"
> -
> -#: ../gtk-glade/sip_account.glade.h:11
> -msgid "sip:"
> -msgstr "sip:"
> -
> -#: ../gtk-glade/chatroom.glade.h:1
> -msgid "Send"
> -msgstr "Odeslat"
> -
> -#: ../gtk-glade/incoming_call.glade.h:1
> -msgid "Accept"
> -msgstr "Přijmout"
> -
> -#: ../gtk-glade/incoming_call.glade.h:2
> -msgid "Decline"
> -msgstr "Odmítnout"
> -
> -#: ../gtk-glade/incoming_call.glade.h:3 ../coreapi/linphonecore.c:369
> -msgid "Incoming call"
> -msgstr "Příchozí hovor"
> -
> -#: ../gtk-glade/incoming_call.glade.h:4
> -msgid "Incoming call from"
> -msgstr "Příchozí hovor od"
> -
> -#: ../gtk-glade/incoming_call.glade.h:5
> -msgid "Linphone - Incoming call"
> -msgstr "Linphone – Příchozí hovor"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:1
> -msgid "0 stands for \"unlimited\""
> -msgstr "0 znamená „neomezeno“"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:2
> -msgid "<b>Audio</b>"
> -msgstr "<b>Zvuk</b>"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:3
> -msgid "<b>Bandwidth control</b>"
> -msgstr "<b>Využití šířky pásma</b>"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:4
> -msgid "<b>Codecs</b>"
> -msgstr "<b>Kodeky</b>"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:5
> -msgid "<b>Default identity</b>"
> -msgstr "<b>Implicitní totožnost</b>"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:6
> -msgid "<b>Language</b>"
> -msgstr "<b>Jazyk</b>"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:7
> -msgid "<b>Level</b>"
> -msgstr "<b>Úroveň</b>"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:8
> -msgid "<b>NAT and Firewall</b>"
> -msgstr "<b>NAT a firewall</b>"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:9
> -msgid "<b>Ports</b>"
> -msgstr "<b>Porty</b>"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:10
> -msgid "<b>Privacy</b>"
> -msgstr "<b>Soukromí</b>"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:11
> -msgid "<b>Proxy accounts</b>"
> -msgstr "<b>Proxy účty</b>"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:12
> -msgid "<b>Transport</b>"
> -msgstr "<b>Přenos</b>"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:13
> -msgid "<b>Video</b>"
> -msgstr "<b>Obraz</b>"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:14
> -msgid "ALSA special device (optional):"
> -msgstr "Zvláštní ALSA zařízení (volitelné):"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:15
> -msgid "Add"
> -msgstr "Přidat"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:16
> -msgid "Audio RTP/UDP:"
> -msgstr "Zvukový RTP/UDP:"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:17
> -msgid ""
> -"Audio codecs\n"
> -"Video codecs"
> -msgstr ""
> -"Kodeky zvuku\n"
> -"Kodeky obrazu"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:19
> -msgid "Behind NAT / Firewall (specify gateway IP below)"
> -msgstr "Za NAT/firewallem (adresu brány zadejte níže)"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:20
> -msgid "Behind NAT / Firewall (use STUN to resolve)"
> -msgstr "Za NAT/firewallem (adresu určí STUN)"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:22
> -msgid "CIF"
> -msgstr "CIF"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:23
> -msgid "Capture device:"
> -msgstr "Zařízení pro nahrávání:"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:24
> -msgid "Codecs"
> -msgstr "Kodeky"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:25
> -msgid "Direct connection to the Internet"
> -msgstr "Přímé připojení do Internetu"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:26
> -msgid "Disable"
> -msgstr "Zakázat"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:27
> -msgid "Done"
> -msgstr "Hotovo"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:28
> -msgid "Download speed limit in Kbit/sec:"
> -msgstr "Omezení příchozí rychlosti (kb/s):"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:29
> -msgid "Edit"
> -msgstr "Upravit"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:30
> -msgid "Enable"
> -msgstr "Povolit"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:31
> -msgid "Enable echo cancellation"
> -msgstr "Zapnout potlačení ozvěny"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:32
> -msgid "Erase all passwords"
> -msgstr "Vymazat všechna hesla"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:33
> -msgid "Manage SIP Accounts"
> -msgstr "Nastavení SIP účtů"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:34
> -msgid "Multimedia settings"
> -msgstr "Nastavení multimédií"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:35
> -msgid "Network settings"
> -msgstr "Nastavení sítě"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:36
> -msgid "Playback device:"
> -msgstr "Zařízení pro přehrávání:"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:37
> -msgid "Prefered video resolution:"
> -msgstr "Upřednostňované rozlišení obrazu:"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:38
> -msgid "Public IP address:"
> -msgstr "Veřejná IP adresa:"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:39
> -msgid ""
> -"Register to FONICS\n"
> -"virtual network !"
> -msgstr ""
> -"Zaregistrovat se do\n"
> -"virtuální sítě FONICS!"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:41
> -msgid "Remove"
> -msgstr "Odstranit"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:42
> -msgid "Ring device:"
> -msgstr "Zařízení pro vyzvánění:"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:43
> -msgid "Ring sound:"
> -msgstr "Vyzvánění:"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:44
> -msgid "SIP (UDP):"
> -msgstr "SIP (UDP):"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:45
> -msgid "Send DTMFs as SIP info"
> -msgstr "Odesílat tóny DTMF jako SIP INFO zprávy"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:46
> -msgid "Set Maximum Transmission Unit:"
> -msgstr "Nastavit MTU (největší přenositelná zpráva):"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:47
> -msgid "Settings"
> -msgstr "Nastavení"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:48
> -msgid "Show advanced settings"
> -msgstr "Zobrazit podrobnější nastavení"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:49
> -msgid "Stun server:"
> -msgstr "STUN server:"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:50
> -msgid "This section defines your SIP address when not using a SIP account"
> -msgstr "Tento oddíl určuje vaši SIP adresu, když se nepoužívá žádný účet"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:51
> -msgid "Upload speed limit in Kbit/sec:"
> -msgstr "Omezení odchozí rychlosti (kb/s):"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:52
> -msgid "Use IPv6 instead of IPv4"
> -msgstr "Používat IPv6 místo IPv4"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:53
> -msgid "User interface"
> -msgstr "Uživatelské rozhraní"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:54
> -msgid "Video RTP/UDP:"
> -msgstr "Obrazový RTP/UDP:"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:55
> -msgid "Video input device:"
> -msgstr "Vstupní zařízení obrazu:"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:56
> -msgid "Your display name (eg: John Doe):"
> -msgstr "Vaše zobrazované jméno (např. Jan Novák):"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:57
> -msgid "Your resulting SIP address:"
> -msgstr "Vaše výsledná SIP adresa:"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:58
> -msgid "Your username:"
> -msgstr "Vaše uživatelské jméno:"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:59
> -msgid "a sound card\n"
> -msgstr "zvuková karta\n"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:61
> -msgid "default camera"
> -msgstr "implicitní kamera"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:62
> -msgid "default soundcard"
> -msgstr "implicitní zvuková karta"
> -
> -#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:63
> -msgid "default soundcard\n"
> -msgstr "implicitní zvuková karta\n"
> -
> -#: ../gtk-glade/buddylookup.glade.h:1
> -msgid "<b>Search somebody</b>"
> -msgstr "<b>Hledat někoho</b>"
> -
> -#: ../gtk-glade/buddylookup.glade.h:2
> -msgid "Add to my list"
> -msgstr "Přidat na svůj seznam"
> -
> -#: ../gtk-glade/buddylookup.glade.h:3
> -msgid "Search contacts in directory"
> -msgstr "Hledat kontakty v adresáři"
> -
> -#: ../gtk-glade/waiting.glade.h:1
> -msgid "Linphone"
> -msgstr "Linphone"
> -
> -#: ../gtk-glade/waiting.glade.h:2
> -msgid "Please wait"
> -msgstr "Prosím, čekejte"
> -
> -#: ../coreapi/linphonecore.c:311
> +#: ../coreapi/linphonecore.c:166
> #, c-format
> msgid "You have missed %i call."
> msgid_plural "You have missed %i calls."
> @@ -1036,19 +437,19 @@ msgstr[0] "Máte %i zmeškaný hovor."
> msgstr[1] "Máte %i zmeškané hovory."
> msgstr[2] "Máte %i zmeškaných hovorů."
> 
> -#: ../coreapi/linphonecore.c:357
> +#: ../coreapi/linphonecore.c:207
> msgid "aborted"
> msgstr "přerušen"
> 
> -#: ../coreapi/linphonecore.c:360
> +#: ../coreapi/linphonecore.c:210
> msgid "completed"
> msgstr "dokončen"
> 
> -#: ../coreapi/linphonecore.c:363
> +#: ../coreapi/linphonecore.c:213
> msgid "missed"
> msgstr "promeškán"
> 
> -#: ../coreapi/linphonecore.c:368
> +#: ../coreapi/linphonecore.c:218
> #, c-format
> msgid ""
> "%s at %s\n"
> @@ -1063,11 +464,15 @@ msgstr ""
> "Stav: %s\n"
> "Délka: %i min %i s\n"
> 
> -#: ../coreapi/linphonecore.c:369
> +#: ../coreapi/linphonecore.c:219
> +msgid "Incoming call"
> +msgstr "Příchozí hovor"
> +
> +#: ../coreapi/linphonecore.c:219
> msgid "Outgoing call"
> msgstr "Odchozí hovor"
> 
> -#: ../coreapi/linphonecore.c:626
> +#: ../coreapi/linphonecore.c:501
> msgid ""
> "Your machine appears to be connected to an IPv6 network. By default 
> linphone "
> "always uses IPv4. Please update your configuration if you want to use IPv6"
> @@ -1075,48 +480,68 @@ msgstr ""
> "Zdá se, že váš počítač je připojen do IPv6 sítě. Standardně linphone 
> používá "
> "pouze IPv4. Prosím, změňte nastavení programu, pokud chcete používat IPv6."
> 
> -#: ../coreapi/linphonecore.c:1083
> +#: ../coreapi/linphonecore.c:994
> msgid "Ready"
> msgstr "Připraven."
> 
> -#: ../coreapi/linphonecore.c:1513
> -msgid "Remote end seems to have disconnected, the call is going to be 
> closed."
> -msgstr "Vzdálený konec se asi odpojil, hovor bude ukončen."
> -
> -#: ../coreapi/linphonecore.c:1725
> +#: ../coreapi/linphonecore.c:1768
> msgid "Looking for telephone number destination..."
> msgstr "Vyhledává se umístění čísla…"
> 
> -#: ../coreapi/linphonecore.c:1727
> +#: ../coreapi/linphonecore.c:1771
> msgid "Could not resolve this number."
> msgstr "Toto číslo nelze vyhledat."
> 
> -#: ../coreapi/linphonecore.c:1771
> +#: ../coreapi/linphonecore.c:1815
> msgid ""
> "Could not parse given sip address. A sip url usually looks like sip:"
> "address@hidden"
> msgstr ""
> "Špatně zadaná SIP adresa. Adresa má mít tento formát <sip:address@hidden>"
> 
> -#: ../coreapi/linphonecore.c:1912
> +#: ../coreapi/linphonecore.c:1962
> msgid "Contacting"
> msgstr "Kontaktuji"
> 
> -#: ../coreapi/linphonecore.c:1918
> -msgid "could not call"
> -msgstr "Nelze volat."
> +#: ../coreapi/linphonecore.c:1969
> +msgid "Could not call"
> +msgstr "Nelze volat"
> +
> +#: ../coreapi/linphonecore.c:2076
> +msgid "Sorry, you have to pause or stop the current call first !"
> +msgstr "Je nám líto, ale nejprve musíte hovor odložit nebo ukončit!"
> +
> +#: ../coreapi/linphonecore.c:2081
> +msgid "Sorry, we have reached the maximum number of simultaneous calls"
> +msgstr "Je nám líto, ale byl dosažen maximální počet současných hovorů."
> 
> -#: ../coreapi/linphonecore.c:1965
> -msgid "Sorry, having multiple simultaneous calls is not supported yet !"
> -msgstr "Promiňte, vedení více současných hovorů není podporováno!"
> +#: ../coreapi/linphonecore.c:2205
> +msgid "Modifying call parameters..."
> +msgstr "Upravují se parametry hovoru…"
> 
> -#: ../coreapi/linphonecore.c:2370 ../coreapi/callbacks.c:32
> +#: ../coreapi/linphonecore.c:2308
> msgid "Connected."
> msgstr "Připojeno."
> 
> -#: ../coreapi/linphonecore.c:2404
> +#: ../coreapi/linphonecore.c:2331
> +msgid "Call aborted"
> +msgstr "Hovor přerušen"
> +
> +#: ../coreapi/linphonecore.c:2371
> msgid "Call ended"
> -msgstr "Hovor skončil."
> +msgstr "Hovor ukončen"
> +
> +#: ../coreapi/linphonecore.c:2453
> +msgid "Could not pause the call"
> +msgstr "Hovor nebylo možné odložit"
> +
> +#: ../coreapi/linphonecore.c:2457
> +msgid "Pausing the current call..."
> +msgstr "Současný hovor se odkládá…"
> +
> +#: ../coreapi/linphonecore.c:2496
> +msgid "There is already a call in process, pause or stop it first."
> +msgstr "Již probíhá hovor, nejprve jej odložte nebo ukončete."
> 
> #: ../coreapi/misc.c:147
> msgid ""
> @@ -1142,7 +567,7 @@ msgstr ""
> "oss, který chybí. Prosím zadejte jako uživatel root příkaz\n"
> "'modprobe snd-mixer-oss', kterým modul zavede."
> 
> -#: ../coreapi/misc.c:497
> +#: ../coreapi/misc.c:520
> msgid "Stun lookup in progress..."
> msgstr "Hledá se adresa pomocí STUN…"
> 
> @@ -1194,7 +619,7 @@ msgstr "Čeká"
> msgid "Unknown-bug"
> msgstr "Neznámá chyba"
> 
> -#: ../coreapi/proxy.c:176
> +#: ../coreapi/proxy.c:187
> msgid ""
> "The sip proxy address you entered is invalid, it must start with \"sip:\" "
> "followed by a hostname."
> @@ -1202,7 +627,7 @@ msgstr ""
> "Adresa SIP proxy, kterou jste zadali, není platná. Musí začínat na „sip:“ a 
> "
> "pak musí následovat jméno stroje."
> 
> -#: ../coreapi/proxy.c:182
> +#: ../coreapi/proxy.c:193
> msgid ""
> "The sip identity you entered is invalid.\n"
> "It should look like sip:address@hidden, such as sip:address@hidden"
> @@ -1210,94 +635,130 @@ msgstr ""
> "SIP identita, kterou jste zadali, není platná.\n"
> "Měla by mít tvar sip:address@hidden, například sip:address@hidden"
> 
> -#: ../coreapi/proxy.c:621
> +#: ../coreapi/proxy.c:670
> #, c-format
> msgid "Could not login as %s"
> msgstr "Nelze se přihlásit jako %s"
> 
> -#: ../coreapi/callbacks.c:95
> +#: ../coreapi/callbacks.c:170
> msgid "is contacting you"
> msgstr "vás volá"
> 
> -#: ../coreapi/callbacks.c:96
> +#: ../coreapi/callbacks.c:171
> msgid " and asked autoanswer."
> msgstr " a požaduje automatickou zvednutí."
> 
> -#: ../coreapi/callbacks.c:96
> +#: ../coreapi/callbacks.c:171
> msgid "."
> msgstr "."
> 
> -#: ../coreapi/callbacks.c:120
> +#: ../coreapi/callbacks.c:226
> msgid "Remote ringing."
> msgstr "Vyzvání na druhé straně."
> 
> -#: ../coreapi/callbacks.c:139
> +#: ../coreapi/callbacks.c:251
> msgid "Early media."
> msgstr "Časná média."
> 
> -#: ../coreapi/callbacks.c:248
> +#: ../coreapi/callbacks.c:289
> +#, c-format
> +msgid "Call with %s is paused."
> +msgstr "Hovor s %s je odložen."
> +
> +#: ../coreapi/callbacks.c:300
> +#, c-format
> +msgid "Call answered by %s - on hold."
> +msgstr "Hovor přijat kým: %s – odložen."
> +
> +#: ../coreapi/callbacks.c:315
> +msgid "Call resumed."
> +msgstr "Hovor obnoven."
> +
> +#: ../coreapi/callbacks.c:320
> +#, c-format
> +msgid "Call answered by %s."
> +msgstr "Hovor přijat kým: %s."
> +
> +#: ../coreapi/callbacks.c:381
> +msgid "We are being paused..."
> +msgstr "Jsme odkládáni…"
> +
> +#: ../coreapi/callbacks.c:385
> +msgid "We have been resumed..."
> +msgstr "Byli jsme obnoveni…"
> +
> +#: ../coreapi/callbacks.c:422
> msgid "Call terminated."
> msgstr "Hovor ukončen."
> 
> -#: ../coreapi/callbacks.c:265
> +#: ../coreapi/callbacks.c:429
> msgid "User is busy."
> msgstr "Uživatel je zaneprázdněn."
> 
> -#: ../coreapi/callbacks.c:266
> +#: ../coreapi/callbacks.c:430
> msgid "User is temporarily unavailable."
> msgstr "Uživatel je dočasně nedostupný."
> 
> #. char *retrymsg=_("%s. Retry after %i minute(s).");
> -#: ../coreapi/callbacks.c:268
> +#: ../coreapi/callbacks.c:432
> msgid "User does not want to be disturbed."
> msgstr "Uživatel si nepřeje být rušen."
> 
> -#: ../coreapi/callbacks.c:269
> +#: ../coreapi/callbacks.c:433
> msgid "Call declined."
> msgstr "Volání odmítnuto."
> 
> -#: ../coreapi/callbacks.c:281
> +#: ../coreapi/callbacks.c:445
> msgid "No response."
> msgstr "Žádná odpověď."
> 
> -#: ../coreapi/callbacks.c:284
> +#: ../coreapi/callbacks.c:449
> msgid "Protocol error."
> -msgstr ""
> +msgstr "Chyba protokolu."
> 
> -#: ../coreapi/callbacks.c:298
> +#: ../coreapi/callbacks.c:465
> msgid "Redirected"
> msgstr "Přesměrováno"
> 
> -#: ../coreapi/callbacks.c:308
> +#: ../coreapi/callbacks.c:475
> msgid "Not found"
> msgstr "Nenalezeno"
> 
> -#: ../coreapi/callbacks.c:318
> +#: ../coreapi/callbacks.c:485
> msgid "No common codecs"
> msgstr "Žádný společný formát"
> 
> -#: ../coreapi/callbacks.c:324
> +#: ../coreapi/callbacks.c:491
> msgid "Call failed."
> msgstr "Volání se nezdařilo."
> 
> -#: ../coreapi/callbacks.c:374
> +#: ../coreapi/callbacks.c:527
> +msgid "Authentication failure"
> +msgstr "Selhání ověření"
> +
> +#: ../coreapi/callbacks.c:553
> #, c-format
> msgid "Registration on %s successful."
> msgstr "Registrace na %s byla úspěšná."
> 
> -#: ../coreapi/callbacks.c:375
> +#: ../coreapi/callbacks.c:554
> #, c-format
> msgid "Unregistration on %s done."
> msgstr "Odregistrování z %s hotovo."
> 
> -#: ../coreapi/callbacks.c:383
> +#: ../coreapi/callbacks.c:570
> +msgid "no response timeout"
> +msgstr "odpověď nedorazila včas"
> +
> +#: ../coreapi/callbacks.c:573
> #, c-format
> msgid "Registration on %s failed: %s"
> msgstr "Registrace na %s selhala: %s"
> 
> -#: ../coreapi/callbacks.c:383
> -msgid "no response timeout"
> -msgstr "odpověď nedorazila včas"
> +#: ../coreapi/callbacks.c:615
> +#, c-format
> +msgid "We are transferred to %s"
> +msgstr "Byly jsme přepojeni na %s"
> 
> #: ../mediastreamer2/src/alaw.c:144 ../mediastreamer2/src/alaw.c:162
> msgid "ITU-G.711 alaw encoder"
> @@ -1315,11 +776,11 @@ msgstr "Zdroj zvuku ALSA"
> msgid "Alsa sound output"
> msgstr "Zvukový výstup ALSA"
> 
> -#: ../mediastreamer2/src/aqsnd.c:1008
> +#: ../mediastreamer2/src/aqsnd.c:1005
> msgid "Sound capture filter for MacOS X Audio Queue Service"
> msgstr "Filtr zachytávání zvuku přes MacOS X službu zvukové fronty"
> 
> -#: ../mediastreamer2/src/aqsnd.c:1032
> +#: ../mediastreamer2/src/aqsnd.c:1029
> msgid "Sound playback filter for MacOS X Audio Queue Service"
> msgstr "Filtr přehrávání zvuku přes MacOS X službu zvukové fronty"
> 
> @@ -1335,11 +796,11 @@ msgstr "Kodek plnopásmového GSM"
> msgid "The GSM codec"
> msgstr "GSM kodek"
> 
> -#: ../mediastreamer2/src/macsnd.c:1083
> +#: ../mediastreamer2/src/macsnd.c:670
> msgid "Sound capture filter for MacOS X Core Audio drivers"
> msgstr "Filtr zachytávání zvuku přes MacOS X ovladače Core Audio"
> 
> -#: ../mediastreamer2/src/macsnd.c:1098
> +#: ../mediastreamer2/src/macsnd.c:684
> msgid "Sound playback filter for MacOS X Core Audio drivers"
> msgstr "Filtr přehrávání zvuku přes MacOS X ovladače Core Audio"
> 
> @@ -1408,6 +869,10 @@ msgstr "Zvukový přehrávací filtr pro ovladače OSS"
> msgid "A pixel format converter"
> msgstr "Převodník formátu pixelů"
> 
> +#: ../mediastreamer2/src/sdlout.c:345 ../mediastreamer2/src/sdlout.c:363
> +msgid "A video display window using SDL"
> +msgstr "Zobrazovaní videa v SDL okně"
> +
> #: ../mediastreamer2/src/sizeconv.c:204
> msgid "A video size converter"
> msgstr "Převaděč velikosti videa"
> @@ -1550,21 +1015,495 @@ msgstr "Parametrický ekvalizér zvuku."
> msgid "A webcam grabber based on directshow."
> msgstr "Snímač kamer postavený na directshow."
> 
> +#~ msgid "Call answered - connected."
> +#~ msgstr "Hovoř přijat – spojen."
> +
> +#~ msgid "Incoming call from %s"
> +#~ msgstr "Příchozí hovor od %s"
> +
> +#~ msgid "#"
> +#~ msgstr "#"
> +
> +#~ msgid "*"
> +#~ msgstr "*"
> +
> +#~ msgid "0"
> +#~ msgstr "0"
> +
> +#~ msgid "1"
> +#~ msgstr "1"
> +
> +#~ msgid "2"
> +#~ msgstr "2"
> +
> +#~ msgid "3"
> +#~ msgstr "3"
> +
> +#~ msgid "4"
> +#~ msgstr "4"
> +
> +#~ msgid "5"
> +#~ msgstr "5"
> +
> +#~ msgid "6"
> +#~ msgstr "6"
> +
> +#~ msgid "7"
> +#~ msgstr "7"
> +
> +#~ msgid "8"
> +#~ msgstr "8"
> +
> +#~ msgid "9"
> +#~ msgstr "9"
> +
> +#~ msgid "<b>Add contacts from directory</b>"
> +#~ msgstr "<b>Přidat kontakty z adresáře</b>"
> +
> +#~ msgid "<b>Contact list</b>"
> +#~ msgstr "<b>Seznam kontaktů</b>"
> +
> +#~ msgid "<b>Welcome !</b>"
> +#~ msgstr "<b>Vítejte!</b>"
> +
> +#~ msgid "A"
> +#~ msgstr "A"
> +
> +#~ msgid ""
> +#~ "ADSL\n"
> +#~ "Fiber Channel"
> +#~ msgstr ""
> +#~ "ADSL\n"
> +#~ "Fiber Channel"
> +
> +#~ msgid ""
> +#~ "All users\n"
> +#~ "Online users"
> +#~ msgstr ""
> +#~ "všech uživatelích\n"
> +#~ "připojených uživatelích"
> +
> +#~ msgid "Assistant"
> +#~ msgstr "Průvodce"
> +
> +#~ msgid "Audio & Video"
> +#~ msgstr "Zvuk i obraz"
> +
> +#~ msgid "Audio only"
> +#~ msgstr "Pouze zvuk"
> +
> +#~ msgid "Automatically log me in"
> +#~ msgstr "Přihlašovat mě automaticky"
> +
> +#~ msgid "B"
> +#~ msgstr "B"
> +
> +#~ msgid "C"
> +#~ msgstr "C"
> +
> +#~ msgid "Call Details"
> +#~ msgstr "Informace o hovoru"
> +
> +#~ msgid "Call history"
> +#~ msgstr "Historie volání"
> +
> +#~ msgid "Check for updates"
> +#~ msgstr "Vyhledat aktualizace"
> +
> +#~ msgid "Contacts"
> +#~ msgstr "Kontakty"
> +
> +#~ msgid "D"
> +#~ msgstr "D"
> +
> +#~ msgid "Default"
> +#~ msgstr "Výchozí"
> +
> +#~ msgid "Duration"
> +#~ msgstr "Délka"
> +
> +#~ msgid "Duration:"
> +#~ msgstr "Délka:"
> +
> +#~ msgid "Enable self-view"
> +#~ msgstr "Zobrazovat sám sebe"
> +
> +#~ msgid "Enter username, phone number, or full sip address"
> +#~ msgstr ""
> +#~ "Zadejte uživatelské jméno, telefonní číslo nebo plnou sipovou adresu"
> +
> +#~ msgid "Homepage"
> +#~ msgstr "Domovská stránka"
> +
> +#~ msgid "In call"
> +#~ msgstr "Telefonuje se"
> +
> +#~ msgid "Internet connection:"
> +#~ msgstr "Připojení k Internetu:"
> +
> +#~ msgid "Keypad"
> +#~ msgstr "Klávesnice"
> +
> +#~ msgid "Login information"
> +#~ msgstr "Informace o přihlášení"
> +
> +#~ msgid "Lookup:"
> +#~ msgstr "Hledat:"
> +
> +#~ msgid "My current identity:"
> +#~ msgstr "Moje současná totožnost:"
> +
> +#~ msgid "Password"
> +#~ msgstr "Heslo"
> +
> +#~ msgid "SIP address or phone number:"
> +#~ msgstr "SIP adresa nebo telefonní číslo:"
> +
> +#~ msgid "Search"
> +#~ msgstr "Hledat"
> +
> +#~ msgid "Show debug messages"
> +#~ msgstr "Zobrazit ladicí zprávy"
> +
> +#~ msgid "Start call"
> +#~ msgstr "Zahájit hovor"
> +
> +#~ msgid "Terminate call"
> +#~ msgstr "Ukončit hovor"
> +
> +#~ msgid "Username"
> +#~ msgstr "Uživatelské jméno"
> +
> +#~ msgid "_Linphone"
> +#~ msgstr "_Linphone"
> +
> +#~ msgid "_Modes"
> +#~ msgstr "Reži_my"
> +
> +#~ msgid "in"
> +#~ msgstr "ve"
> +
> +#~ msgid "About linphone"
> +#~ msgstr "O Linphonu"
> +
> +# FIXME: standart
> +#~ msgid "An internet video phone using the standard SIP (rfc3261) protocol."
> +#~ msgstr ""
> +#~ "Internetový videofon používající standardní protokol SIP (RFC 3261)."
> +
> +#~ msgid "Created by Simon Morlat\n"
> +#~ msgstr "Vytvořil Simon Morlat\n"
> +
> +#~ msgid ""
> +#~ "fr: Simon Morlat\n"
> +#~ "en: Simon Morlat and Delphine Perreau\n"
> +#~ "it: Alberto Zanoni <address@hidden>\n"
> +#~ "de: Jean-Jacques Sarton <address@hidden>\n"
> +#~ "sv: Daniel Nylander <address@hidden>\n"
> +#~ "es: Jesus Benitez <gnelson at inMail dot sk>\n"
> +#~ "ja: YAMAGUCHI YOSHIYA <address@hidden>\n"
> +#~ "pt_BR: Rafael Caesar Lenzi <address@hidden>\n"
> +#~ "pl: Robert Nasiadek <address@hidden>\n"
> +#~ "cs: Petr Pisar <address@hidden>\n"
> +#~ "hu: anonymous\n"
> +#~ msgstr ""
> +#~ "fr: Simon Morlat\n"
> +#~ "en: Simon Morlat a Delphine Perreau\n"
> +#~ "it: Alberto Zanoni <address@hidden>\n"
> +#~ "de: Jean-Jacques Sarton <address@hidden>\n"
> +#~ "sv: Daniel Nylander <address@hidden>\n"
> +#~ "es: Jesus Benitez <gnelson at inMail dot sk>\n"
> +#~ "ja: YAMAGUCHI YOSHIYA <address@hidden>\n"
> +#~ "pt_BR: Rafael Caesar Lenzi <address@hidden>\n"
> +#~ "pl: Robert Nasiadek <address@hidden>\n"
> +#~ "cs: Petr Písař <address@hidden>\n"
> +#~ "hu: anonym\n"
> +
> +#~ msgid "<b>Contact information</b>"
> +#~ msgstr "<b>Informace o kontaktu</b>"
> +
> +#~ msgid "Allow this contact to see my presence status"
> +#~ msgstr "Dovolit tomuto kontaktu, aby viděl můj stav přítomnosti"
> +
> +#~ msgid "SIP Address"
> +#~ msgstr "SIP adresa"
> +
> +#~ msgid "Show this contact presence status"
> +#~ msgstr "U tohoto kontaktu zobrazovat stav přítomnosti"
> +
> +#~ msgid "Linphone debug window"
> +#~ msgstr "Ladicí okno Linphonu"
> +
> +#~ msgid "Linphone - Authentication required"
> +#~ msgstr "Linphone – Ověření totožnosti vyžadováno"
> +
> +#~ msgid "Password:"
> +#~ msgstr "Heslo:"
> +
> +#~ msgid "Please enter the domain password"
> +#~ msgstr "Prosím, zadejte heslo pro doménu"
> +
> +#~ msgid "UserID"
> +#~ msgstr "Identifikátor uživatele"
> +
> +#~ msgid "Configure a SIP account"
> +#~ msgstr "Nastavit SIP účet"
> +
> +#~ msgid "Linphone - Configure a SIP account"
> +#~ msgstr "Linphone – Nastav SIP účet"
> +
> +#~ msgid "Publish presence information"
> +#~ msgstr "Zveřejnit stav přítomnosti"
> +
> +#~ msgid "Register at startup"
> +#~ msgstr "Zaregistrovat při spuštění"
> +
> +#~ msgid "Registration duration (sec):"
> +#~ msgstr "Registrační období (s):"
> +
> +#~ msgid "Route (optional):"
> +#~ msgstr "Směrování (volitelné):"
> +
> +#~ msgid "SIP Proxy address:"
> +#~ msgstr "Adresa SIP proxy:"
> +
> +#~ msgid "Your SIP identity:"
> +#~ msgstr "Vaše SIP totožnost:"
> +
> +#~ msgid "sip:"
> +#~ msgstr "sip:"
> +
> +#~ msgid "Send"
> +#~ msgstr "Odeslat"
> +
> +#~ msgid "Accept"
> +#~ msgstr "Přijmout"
> +
> +#~ msgid "Decline"
> +#~ msgstr "Odmítnout"
> +
> +#~ msgid "Incoming call from"
> +#~ msgstr "Příchozí hovor od"
> +
> +#~ msgid "Linphone - Incoming call"
> +#~ msgstr "Linphone – Příchozí hovor"
> +
> +#~ msgid "0 stands for \"unlimited\""
> +#~ msgstr "0 znamená „neomezeno“"
> +
> +#~ msgid "<b>Audio</b>"
> +#~ msgstr "<b>Zvuk</b>"
> +
> +#~ msgid "<b>Bandwidth control</b>"
> +#~ msgstr "<b>Využití šířky pásma</b>"
> +
> +#~ msgid "<b>Codecs</b>"
> +#~ msgstr "<b>Kodeky</b>"
> +
> +#~ msgid "<b>Default identity</b>"
> +#~ msgstr "<b>Implicitní totožnost</b>"
> +
> +#~ msgid "<b>Language</b>"
> +#~ msgstr "<b>Jazyk</b>"
> +
> +#~ msgid "<b>Level</b>"
> +#~ msgstr "<b>Úroveň</b>"
> +
> +#~ msgid "<b>NAT and Firewall</b>"
> +#~ msgstr "<b>NAT a firewall</b>"
> +
> +#~ msgid "<b>Ports</b>"
> +#~ msgstr "<b>Porty</b>"
> +
> +#~ msgid "<b>Privacy</b>"
> +#~ msgstr "<b>Soukromí</b>"
> +
> +#~ msgid "<b>Proxy accounts</b>"
> +#~ msgstr "<b>Proxy účty</b>"
> +
> +#~ msgid "<b>Transport</b>"
> +#~ msgstr "<b>Přenos</b>"
> +
> +#~ msgid "<b>Video</b>"
> +#~ msgstr "<b>Obraz</b>"
> +
> +#~ msgid "ALSA special device (optional):"
> +#~ msgstr "Zvláštní ALSA zařízení (volitelné):"
> +
> +#~ msgid "Add"
> +#~ msgstr "Přidat"
> +
> +#~ msgid "Audio RTP/UDP:"
> +#~ msgstr "Zvukový RTP/UDP:"
> +
> +#~ msgid ""
> +#~ "Audio codecs\n"
> +#~ "Video codecs"
> +#~ msgstr ""
> +#~ "Kodeky zvuku\n"
> +#~ "Kodeky obrazu"
> +
> +#~ msgid "Behind NAT / Firewall (specify gateway IP below)"
> +#~ msgstr "Za NAT/firewallem (adresu brány zadejte níže)"
> +
> +#~ msgid "Behind NAT / Firewall (use STUN to resolve)"
> +#~ msgstr "Za NAT/firewallem (adresu určí STUN)"
> +
> +#~ msgid "CIF"
> +#~ msgstr "CIF"
> +
> +#~ msgid "Capture device:"
> +#~ msgstr "Zařízení pro nahrávání:"
> +
> +#~ msgid "Codecs"
> +#~ msgstr "Kodeky"
> +
> +#~ msgid "Direct connection to the Internet"
> +#~ msgstr "Přímé připojení do Internetu"
> +
> +#~ msgid "Disable"
> +#~ msgstr "Zakázat"
> +
> +#~ msgid "Done"
> +#~ msgstr "Hotovo"
> +
> +#~ msgid "Download speed limit in Kbit/sec:"
> +#~ msgstr "Omezení příchozí rychlosti (kb/s):"
> +
> +#~ msgid "Edit"
> +#~ msgstr "Upravit"
> +
> +#~ msgid "Enable"
> +#~ msgstr "Povolit"
> +
> +#~ msgid "Enable echo cancellation"
> +#~ msgstr "Zapnout potlačení ozvěny"
> +
> +#~ msgid "Erase all passwords"
> +#~ msgstr "Vymazat všechna hesla"
> +
> +#~ msgid "Manage SIP Accounts"
> +#~ msgstr "Nastavení SIP účtů"
> +
> +#~ msgid "Multimedia settings"
> +#~ msgstr "Nastavení multimédií"
> +
> +#~ msgid "Network settings"
> +#~ msgstr "Nastavení sítě"
> +
> +#~ msgid "Playback device:"
> +#~ msgstr "Zařízení pro přehrávání:"
> +
> +#~ msgid "Prefered video resolution:"
> +#~ msgstr "Upřednostňované rozlišení obrazu:"
> +
> +#~ msgid "Public IP address:"
> +#~ msgstr "Veřejná IP adresa:"
> +
> +#~ msgid ""
> +#~ "Register to FONICS\n"
> +#~ "virtual network !"
> +#~ msgstr ""
> +#~ "Zaregistrovat se do\n"
> +#~ "virtuální sítě FONICS!"
> +
> +#~ msgid "Remove"
> +#~ msgstr "Odstranit"
> +
> +#~ msgid "Ring device:"
> +#~ msgstr "Zařízení pro vyzvánění:"
> +
> +#~ msgid "Ring sound:"
> +#~ msgstr "Vyzvánění:"
> +
> +#~ msgid "SIP (UDP):"
> +#~ msgstr "SIP (UDP):"
> +
> +#~ msgid "Send DTMFs as SIP info"
> +#~ msgstr "Odesílat tóny DTMF jako SIP INFO zprávy"
> +
> +#~ msgid "Set Maximum Transmission Unit:"
> +#~ msgstr "Nastavit MTU (největší přenositelná zpráva):"
> +
> +#~ msgid "Settings"
> +#~ msgstr "Nastavení"
> +
> +#~ msgid "Show advanced settings"
> +#~ msgstr "Zobrazit podrobnější nastavení"
> +
> +#~ msgid "Stun server:"
> +#~ msgstr "STUN server:"
> +
> +#~ msgid "This section defines your SIP address when not using a SIP account"
> +#~ msgstr "Tento oddíl určuje vaši SIP adresu, když se nepoužívá žádný účet"
> +
> +#~ msgid "Upload speed limit in Kbit/sec:"
> +#~ msgstr "Omezení odchozí rychlosti (kb/s):"
> +
> +#~ msgid "Use IPv6 instead of IPv4"
> +#~ msgstr "Používat IPv6 místo IPv4"
> +
> +#~ msgid "User interface"
> +#~ msgstr "Uživatelské rozhraní"
> +
> +#~ msgid "Video RTP/UDP:"
> +#~ msgstr "Obrazový RTP/UDP:"
> +
> +#~ msgid "Video input device:"
> +#~ msgstr "Vstupní zařízení obrazu:"
> +
> +#~ msgid "Your display name (eg: John Doe):"
> +#~ msgstr "Vaše zobrazované jméno (např. Jan Novák):"
> +
> +#~ msgid "Your resulting SIP address:"
> +#~ msgstr "Vaše výsledná SIP adresa:"
> +
> +#~ msgid "Your username:"
> +#~ msgstr "Vaše uživatelské jméno:"
> +
> +#~ msgid "a sound card\n"
> +#~ msgstr "zvuková karta\n"
> +
> +#~ msgid "default camera"
> +#~ msgstr "implicitní kamera"
> +
> +#~ msgid "default soundcard"
> +#~ msgstr "implicitní zvuková karta"
> +
> +#~ msgid "default soundcard\n"
> +#~ msgstr "implicitní zvuková karta\n"
> +
> +#~ msgid "<b>Search somebody</b>"
> +#~ msgstr "<b>Hledat někoho</b>"
> +
> +#~ msgid "Add to my list"
> +#~ msgstr "Přidat na svůj seznam"
> +
> +#~ msgid "Search contacts in directory"
> +#~ msgstr "Hledat kontakty v adresáři"
> +
> +#~ msgid "Linphone"
> +#~ msgstr "Linphone"
> +
> +#~ msgid "Please wait"
> +#~ msgstr "Prosím, čekejte"
> +
> +#~ msgid ""
> +#~ "Remote end seems to have disconnected, the call is going to be closed."
> +#~ msgstr "Vzdálený konec se asi odpojil, hovor bude ukončen."
> +
> +#~ msgid "Sorry, having multiple simultaneous calls is not supported yet !"
> +#~ msgstr "Promiňte, vedení více současných hovorů není podporováno!"
> +
> #~ msgid "Error."
> #~ msgstr "Chyba."
> 
> -#~ msgid "<b>Terminate call</b>"
> -#~ msgstr "<b>Ukončit hovor</b>"
> -
> #~ msgid "Digits"
> #~ msgstr "Číslice"
> 
> #~ msgid "Main view"
> #~ msgstr "Hlavní zobrazení"
> 
> -#~ msgid "Show current call"
> -#~ msgstr "Zobrazit současný hovor"
> -
> #~ msgid "No nat/firewall address supplied !"
> #~ msgstr "Žádná adresa NATu/firewallu nebyla zadána!"
> 
> @@ -1635,9 +1574,6 @@ msgstr "Snímač kamer postavený na directshow."
> #~ msgid "A video for macosx compatible source filter to stream pictures."
> #~ msgstr "Zdrojový filtr kompatibilní s MacOS X videem proudující obrázky."
> 
> -#~ msgid "A video display window using SDL"
> -#~ msgstr "Zobrazovaní videa v SDL okně"
> -
> #~ msgid ""
> #~ "Show All\n"
> #~ "Show Online"
> @@ -1910,9 +1846,6 @@ msgstr "Snímač kamer postavený na directshow."
> #~ msgid "Clear all stored authentication information (username,password...)"
> #~ msgstr "Vyprázdnit všechny ověřovací informace (uživatelské jméno, 
> heslo…)"
> 
> -#~ msgid "Authentication information"
> -#~ msgstr "Ověřovací informace"
> -
> #~ msgid "SIP"
> #~ msgstr "SIP"
> 
> _______________________________________________
> Linphone-developers mailing list
> address@hidden
> http://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/linphone-developers

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]