linphone-developers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Linphone-developers] [PATCH] Czech translation update


From: Petr Pisar
Subject: [Linphone-developers] [PATCH] Czech translation update
Date: Thu, 3 Feb 2011 20:54:05 +0100
User-agent: Mutt/1.5.20 (2009-06-14)

Czech message catalogue update for version 3.4.0.

---
 po/cs.po | 1525 ++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 files changed, 729 insertions(+), 796 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index df52dff..1cb88d1 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -2,52 +2,59 @@
 # This file is distributed under the same license as the linphone package.
 # Copyright (C) 2009 Simon Morlat (msgids)
 # Klara Cihlarova <address@hidden>, 2005.
-# Petr Pisar <address@hidden>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
+# Petr Pisar <address@hidden>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
 #
 # XXX: Don't translate gtk-* messages. They will be replaced from GTK+
 # catalogue.
+#
+# On hold → odložen
+# Pause call → odložit hovor
+# Resume call → obnovit hovor
+# Transfer → přepojit
+#
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: linphone-3.2.99.1-"
-"a4be9bcfe5ebee60493f7c439b5c6616a5c8b6e6\n"
+"Project-Id-Version: linphone-3.4.0\n"
+"linphone-3.2.99.10-803b795c4e50fd568a742e73c129b1b40af83ed7\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-04-22 17:16+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-04-01 21:26+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-02-03 20:45+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-02-03 20:50+0100\n"
 "Last-Translator: Petr Pisar <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech <address@hidden>\n"
+"Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"a4be9bcfe5ebee60493f7c439b5c6616a5c8b6e6\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
-#: ../gtk-glade/support.c:49 ../gtk-glade/support.c:73
-#: ../gtk-glade/support.c:102
+#: ../gtk/support.c:49 ../gtk/support.c:73 ../gtk/support.c:102
 #, c-format
 msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
 msgstr "Nelze najít soubor s obrázkem: %s"
 
-#: ../gtk-glade/chat.c:27
+#: ../gtk/chat.c:27
 #, c-format
 msgid "Chat with %s"
 msgstr "Diskuze s %s"
 
-#: ../gtk-glade/main.c:94
+#: ../gtk/main.c:74
 msgid "log to stdout some debug information while running."
 msgstr "za běhu vypisovat některé ladicí informace na standardní výstup."
 
-#: ../gtk-glade/main.c:101
+#: ../gtk/main.c:81
 msgid "Start only in the system tray, do not show the main interface."
 msgstr "Spouštět se pouze do systémové oblasti, nezobrazovat hlavní okno."
 
-#: ../gtk-glade/main.c:108
+#: ../gtk/main.c:88
 msgid "address to call right now"
 msgstr "zavolat právě teď na tuto adresu"
 
-#: ../gtk-glade/main.c:115
+#: ../gtk/main.c:95
 msgid "if set automatically answer incoming calls"
 msgstr "je-li nastaveno, automaticky zvedne příchozí hovor"
 
-#: ../gtk-glade/main.c:123
+#: ../gtk/main.c:103
 msgid ""
 "Specifiy a working directory (should be the base of the installation, eg: c:"
 "\\Program Files\\Linphone)"
@@ -55,17 +62,12 @@ msgstr ""
 "Zadejte pracovní adresář (měl by být základní instalační adresář, například "
 "c:\\Program Files\\Linphone)"
 
-#: ../gtk-glade/main.c:402
+#: ../gtk/main.c:479
 #, c-format
 msgid "Call with %s"
 msgstr "Hovor s %s"
 
-#: ../gtk-glade/main.c:720
-#, c-format
-msgid "Incoming call from %s"
-msgstr "Příchozí hovor od %s"
-
-#: ../gtk-glade/main.c:759
+#: ../gtk/main.c:862
 #, c-format
 msgid ""
 "%s would like to add you to his contact list.\n"
@@ -78,7 +80,7 @@ msgstr ""
 "do svého adresáře?\n"
 "Odpovíte-li ne, tato osobo bude dočasně blokována."
 
-#: ../gtk-glade/main.c:837
+#: ../gtk/main.c:940
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter your password for username <i>%s</i>\n"
@@ -87,162 +89,163 @@ msgstr ""
 "Prosím, zadejte heslo pro uživatele <i>%s</i>\n"
 "v doméně <i>%s</i>:"
 
-#: ../gtk-glade/main.c:934
+#: ../gtk/main.c:1076
 msgid "Website link"
 msgstr "Odkaz na webovou stránku"
 
-#: ../gtk-glade/main.c:970
+#: ../gtk/main.c:1112
 msgid "Linphone - a video internet phone"
 msgstr "Lipnhone – internetový videofon"
 
-#: ../gtk-glade/main.c:989
+#: ../gtk/main.c:1131
 #, c-format
 msgid "%s (Default)"
 msgstr "%s (Výchozí)"
 
-#: ../gtk-glade/main.c:1221
+#: ../gtk/main.c:1382
 msgid ""
 "No sound cards have been detected on this computer.\n"
 "You won't be able to send or receive audio calls."
 msgstr ""
+"Na tomto počítači nebyla objevena žádná zvuková karta.\n"
+"Nebudete moci vytáčet a přijímat a zvukové hovory."
 
-#: ../gtk-glade/main.c:1275
+#: ../gtk/main.c:1441
 msgid "A free SIP video-phone"
 msgstr "Volný SIP videofon"
 
-#: ../gtk-glade/friendlist.c:192 ../gtk-glade/propertybox.c:258
-#: ../gtk-glade/contact.glade.h:3
+#: ../gtk/friendlist.c:192 ../gtk/propertybox.c:271
 msgid "Name"
 msgstr "Jméno"
 
-#: ../gtk-glade/friendlist.c:205
+#: ../gtk/friendlist.c:205
 msgid "Presence status"
 msgstr "Stav"
 
-#: ../gtk-glade/friendlist.c:242
+#: ../gtk/friendlist.c:242
 #, c-format
 msgid "Search in %s directory"
 msgstr "Hledat v adresáři %s"
 
-#: ../gtk-glade/friendlist.c:450
+#: ../gtk/friendlist.c:450
 msgid "Invalid sip contact !"
 msgstr "Neplatný sipový kontakt!"
 
-#: ../gtk-glade/friendlist.c:492
+#: ../gtk/friendlist.c:495
 #, c-format
 msgid "Call %s"
 msgstr "Volat komu: %s"
 
-#: ../gtk-glade/friendlist.c:493
+#: ../gtk/friendlist.c:496
 #, c-format
 msgid "Send text to %s"
 msgstr "Poslat text komu: %s"
 
-#: ../gtk-glade/friendlist.c:494
+#: ../gtk/friendlist.c:497
 #, c-format
 msgid "Edit contact '%s'"
 msgstr "Upravit kontakt „%s“"
 
-#: ../gtk-glade/friendlist.c:495
+#: ../gtk/friendlist.c:498
 #, c-format
 msgid "Delete contact '%s'"
 msgstr "Odstranit kontakt „%s“"
 
-#: ../gtk-glade/friendlist.c:537
+#: ../gtk/friendlist.c:540
 #, c-format
 msgid "Add new contact from %s directory"
 msgstr "Přidat nový kontakt z adresáře %s"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:264
+#: ../gtk/propertybox.c:277
 msgid "Rate (Hz)"
 msgstr "Rychlost (Hz)"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:270
+#: ../gtk/propertybox.c:283
 msgid "Status"
 msgstr "Stav"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:276
+#: ../gtk/propertybox.c:289
 msgid "Min bitrate (kbit/s)"
 msgstr "Min. rychlost (kbit/s)"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:283
+#: ../gtk/propertybox.c:296
 msgid "Parameters"
 msgstr "Parametry"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:312 ../gtk-glade/propertybox.c:451
+#: ../gtk/propertybox.c:325 ../gtk/propertybox.c:464
 msgid "Enabled"
 msgstr "Povoleno"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:313 ../gtk-glade/propertybox.c:451
+#: ../gtk/propertybox.c:326 ../gtk/propertybox.c:464
 msgid "Disabled"
 msgstr "Zakázáno"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:496
+#: ../gtk/propertybox.c:509
 msgid "Account"
 msgstr "Účet"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:636
+#: ../gtk/propertybox.c:649
 msgid "English"
 msgstr "angličtina"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:637
+#: ../gtk/propertybox.c:650
 msgid "French"
 msgstr "francouzština"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:638
+#: ../gtk/propertybox.c:651
 msgid "Swedish"
 msgstr "švédština"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:639
+#: ../gtk/propertybox.c:652
 msgid "Italian"
 msgstr "italština"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:640
+#: ../gtk/propertybox.c:653
 msgid "Spanish"
 msgstr "španělština"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:641
+#: ../gtk/propertybox.c:654
 msgid "Brazilian Portugese"
 msgstr "brazilská portugalština"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:642
+#: ../gtk/propertybox.c:655
 msgid "Polish"
 msgstr "polština"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:643
+#: ../gtk/propertybox.c:656
 msgid "German"
 msgstr "němčina"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:644
+#: ../gtk/propertybox.c:657
 msgid "Russian"
 msgstr "ruština"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:645
+#: ../gtk/propertybox.c:658
 msgid "Japanese"
 msgstr "japonština"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:646
+#: ../gtk/propertybox.c:659
 msgid "Dutch"
 msgstr "dánština"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:647
+#: ../gtk/propertybox.c:660
 msgid "Hungarian"
 msgstr "maďarština"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:648
+#: ../gtk/propertybox.c:661
 msgid "Czech"
 msgstr "čeština"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:649
+#: ../gtk/propertybox.c:662
 msgid "Chinese"
 msgstr "čínština"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:706
+#: ../gtk/propertybox.c:719
 msgid ""
 "You need to restart linphone for the new language selection to take effect."
 msgstr "Aby se projevil výběr nového jazyka, je nutné znovu spustit linphone."
 
-#: ../gtk-glade/update.c:80
+#: ../gtk/update.c:80
 #, c-format
 msgid ""
 "A more recent version is availalble from %s.\n"
@@ -251,31 +254,31 @@ msgstr ""
 "Na %s je dostupná novější verze.\n"
 "Přejete si otevřít prohlížeč, abyste si ji mohli stáhnout?"
 
-#: ../gtk-glade/update.c:91
+#: ../gtk/update.c:91
 msgid "You are running the lastest version."
 msgstr "Máte spuštěnou poslední verzi."
 
-#: ../gtk-glade/buddylookup.c:85
+#: ../gtk/buddylookup.c:85
 msgid "Firstname, Lastname"
 msgstr "První jméno, Poslední jméno"
 
-#: ../gtk-glade/buddylookup.c:160
+#: ../gtk/buddylookup.c:160
 msgid "Error communicating with server."
 msgstr "Chyba komunikace se serverem."
 
-#: ../gtk-glade/buddylookup.c:164
+#: ../gtk/buddylookup.c:164
 msgid "Connecting..."
 msgstr "Připojuje se…"
 
-#: ../gtk-glade/buddylookup.c:168
+#: ../gtk/buddylookup.c:168
 msgid "Connected"
 msgstr "Připojeno"
 
-#: ../gtk-glade/buddylookup.c:172
+#: ../gtk/buddylookup.c:172
 msgid "Receiving data..."
 msgstr "Přijímají se data…"
 
-#: ../gtk-glade/buddylookup.c:180
+#: ../gtk/buddylookup.c:180
 #, c-format
 msgid "Found %i contact"
 msgid_plural "Found %i contacts"
@@ -283,7 +286,7 @@ msgstr[0] "Nalezen %i kontakt"
 msgstr[1] "Nalezeny %i kontakty"
 msgstr[2] "Nalezeno %i kontaktů"
 
-#: ../gtk-glade/setupwizard.c:25
+#: ../gtk/setupwizard.c:25
 msgid ""
 "Welcome !\n"
 "This assistant will help you to use a SIP account for your calls."
@@ -291,744 +294,142 @@ msgstr ""
 "Vítejte!\n"
 "Tento průvodce vám pomůže používat sipový účet při vašich hovorech."
 
-#: ../gtk-glade/setupwizard.c:34
+#: ../gtk/setupwizard.c:34
 msgid "Create an account by choosing a username"
 msgstr "Vytvořit účet vybráním uživatelského jména"
 
-#: ../gtk-glade/setupwizard.c:35
+#: ../gtk/setupwizard.c:35
 msgid "I have already an account and just want to use it"
 msgstr "Účet již mám a chci jej použít"
 
-#: ../gtk-glade/setupwizard.c:53
+#: ../gtk/setupwizard.c:53
 msgid "Please choose a username:"
 msgstr "Prosím, vyberte si uživatelské jméno:"
 
-#: ../gtk-glade/setupwizard.c:54
+#: ../gtk/setupwizard.c:54
 msgid "Username:"
 msgstr "Uživatelské jméno:"
 
-#: ../gtk-glade/setupwizard.c:92
+#: ../gtk/setupwizard.c:92
 #, c-format
 msgid "Checking if '%s' is available..."
 msgstr "Zjišťuji, zda-li je „%s“ přípustné…"
 
-#: ../gtk-glade/setupwizard.c:97 ../gtk-glade/setupwizard.c:164
+#: ../gtk/setupwizard.c:97 ../gtk/setupwizard.c:164
 msgid "Please wait..."
 msgstr "Prosím, čekejte…"
 
-#: ../gtk-glade/setupwizard.c:101
+#: ../gtk/setupwizard.c:101
 msgid "Sorry this username already exists. Please try a new one."
 msgstr "Je nám líto, ale toto jméno již existuje. Prosím, zvolte jiné."
 
-#: ../gtk-glade/setupwizard.c:103 ../gtk-glade/setupwizard.c:168
+#: ../gtk/setupwizard.c:103 ../gtk/setupwizard.c:168
 msgid "Ok !"
 msgstr "V pořádku!"
 
-#: ../gtk-glade/setupwizard.c:106 ../gtk-glade/setupwizard.c:171
+#: ../gtk/setupwizard.c:106 ../gtk/setupwizard.c:171
 msgid "Communication problem, please try again later."
 msgstr "Chyba při komunikaci. Prosím, zkuste to později."
 
-#: ../gtk-glade/setupwizard.c:134
+#: ../gtk/setupwizard.c:134
 msgid "Thank you. Your account is now configured and ready for use."
 msgstr "Děkujeme vám. Váš účet je nyní nastaven a připraven k použití."
 
-#: ../gtk-glade/setupwizard.c:228
+#: ../gtk/setupwizard.c:228
 msgid "Welcome to the account setup assistant"
 msgstr "Vítejte v průvodci nastavení účtu"
 
-#: ../gtk-glade/setupwizard.c:232
+#: ../gtk/setupwizard.c:232
 msgid "Account setup assistant"
 msgstr "Průvodce nastavením účtu"
 
-#: ../gtk-glade/setupwizard.c:236
+#: ../gtk/setupwizard.c:236
 msgid "Choosing a username"
 msgstr "Výběr uživatelského jména"
 
-#: ../gtk-glade/setupwizard.c:240
+#: ../gtk/setupwizard.c:240
 msgid "Verifying"
 msgstr "Ověřování"
 
-#: ../gtk-glade/setupwizard.c:244
+#: ../gtk/setupwizard.c:244
 msgid "Confirmation"
 msgstr "Potvrzení"
 
-#: ../gtk-glade/setupwizard.c:249
+#: ../gtk/setupwizard.c:249
 msgid "Creating your account"
 msgstr "Vytváření účtu"
 
-#: ../gtk-glade/setupwizard.c:253
+#: ../gtk/setupwizard.c:253
 msgid "Now ready !"
 msgstr "Připraveno!"
 
-#: ../gtk-glade/incall_view.c:113
+#: ../gtk/incall_view.c:113
+msgid "Transfer"
+msgstr "Přepojit"
+
+#: ../gtk/incall_view.c:187
 msgid "<b>Calling...</b>"
 msgstr "<b>Volá se…</b>"
 
-#: ../gtk-glade/incall_view.c:116 ../gtk-glade/incall_view.c:138
+#: ../gtk/incall_view.c:190 ../gtk/incall_view.c:246
 msgid "00::00::00"
 msgstr "00:00:00"
 
-#: ../gtk-glade/incall_view.c:136
-msgid "<b>In call with</b>"
-msgstr "<b>Hovor s</b>"
+#: ../gtk/incall_view.c:206
+msgid "<b>Incoming call</b>"
+msgstr "<b>Příchozí hovor</b>"
+
+#: ../gtk/incall_view.c:216
+msgid ""
+"Pause all calls\n"
+"and answer"
+msgstr ""
+"Odložit všechny hovory\n"
+"a odpovědět"
+
+#: ../gtk/incall_view.c:217
+msgid "Answer"
+msgstr "Odpovědět"
+
+#: ../gtk/incall_view.c:244
+msgid "<b>In call</b>"
+msgstr "<b>Probíhá hovor</b>"
 
-#: ../gtk-glade/incall_view.c:154
+#: ../gtk/incall_view.c:260
+msgid "<b>Paused call</b>"
+msgstr "<b>Odložený hovor</b>"
+
+#: ../gtk/incall_view.c:272
 #, c-format
 msgid "%02i::%02i::%02i"
 msgstr "%02i:%02i:%02i"
 
-#: ../gtk-glade/incall_view.c:170
+#: ../gtk/incall_view.c:288
 msgid "<b>Call ended.</b>"
 msgstr "<b>Hovor skončil.</b>"
 
-#: ../gtk-glade/incall_view.c:188
+#: ../gtk/incall_view.c:309
 msgid "Unmute"
 msgstr "Nahlas"
 
-#: ../gtk-glade/incall_view.c:195 ../gtk-glade/main.glade.h:43
+#: ../gtk/incall_view.c:316
 msgid "Mute"
 msgstr "Ztlumit"
 
-#: ../gtk-glade/loginframe.c:83
+#: ../gtk/incall_view.c:340
+msgid "Resume"
+msgstr "Obnovit"
+
+#: ../gtk/incall_view.c:347
+msgid "Pause"
+msgstr "Odložit"
+
+#: ../gtk/loginframe.c:93
 #, c-format
 msgid "Please enter login information for %s"
 msgstr "Prosím, zadejte své přihlašovací jméno pro %s:"
 
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:1
-msgid "#"
-msgstr "#"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:2
-msgid "*"
-msgstr "*"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:3
-msgid "0"
-msgstr "0"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:4
-msgid "1"
-msgstr "1"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:5
-msgid "2"
-msgstr "2"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:6
-msgid "3"
-msgstr "3"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:7
-msgid "4"
-msgstr "4"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:8
-msgid "5"
-msgstr "5"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:9
-msgid "6"
-msgstr "6"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:10
-msgid "7"
-msgstr "7"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:11
-msgid "8"
-msgstr "8"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:12
-msgid "9"
-msgstr "9"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:13
-msgid "<b>Add contacts from directory</b>"
-msgstr "<b>Přidat kontakty z adresáře</b>"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:14
-msgid "<b>Contact list</b>"
-msgstr "<b>Seznam kontaktů</b>"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:15
-msgid "<b>Welcome !</b>"
-msgstr "<b>Vítejte!</b>"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:16
-msgid "A"
-msgstr "A"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:17
-msgid ""
-"ADSL\n"
-"Fiber Channel"
-msgstr ""
-"ADSL\n"
-"Fiber Channel"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:19
-msgid ""
-"All users\n"
-"Online users"
-msgstr ""
-"všech uživatelích\n"
-"připojených uživatelích"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:21
-msgid "Assistant"
-msgstr "Průvodce"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:22
-msgid "Audio & Video"
-msgstr "Zvuk i obraz"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:23
-msgid "Audio only"
-msgstr "Pouze zvuk"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:24
-msgid "Automatically log me in"
-msgstr "Přihlašovat mě automaticky"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:25
-msgid "B"
-msgstr "B"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:26 ../gtk-glade/parameters.glade.h:21
-msgid "C"
-msgstr "C"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:27
-msgid "Call Details"
-msgstr "Informace o hovoru"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:28 ../gtk-glade/call_logs.glade.h:1
-msgid "Call history"
-msgstr "Historie volání"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:29
-msgid "Check for updates"
-msgstr "Vyhledat aktualizace"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:30
-msgid "Contacts"
-msgstr "Kontakty"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:31
-msgid "D"
-msgstr "D"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:32
-msgid "Default"
-msgstr "Výchozí"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:33
-msgid "Duration"
-msgstr "Délka"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:34
-msgid "Duration:"
-msgstr "Délka:"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:35
-msgid "Enable self-view"
-msgstr "Zobrazovat sám sebe"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:36
-msgid "Enter username, phone number, or full sip address"
-msgstr "Zadejte uživatelské jméno, telefonní číslo nebo plnou sipovou adresu"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:37
-msgid "Homepage"
-msgstr "Domovská stránka"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:38
-msgid "In call"
-msgstr "Telefonuje se"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:39
-msgid "Internet connection:"
-msgstr "Připojení k Internetu:"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:40
-msgid "Keypad"
-msgstr "Klávesnice"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:41
-msgid "Login information"
-msgstr "Informace o přihlášení"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:42
-msgid "Lookup:"
-msgstr "Hledat:"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:44
-msgid "My current identity:"
-msgstr "Moje současná totožnost:"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:45
-msgid "Password"
-msgstr "Heslo"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:46
-msgid "SIP address or phone number:"
-msgstr "SIP adresa nebo telefonní číslo:"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:47
-msgid "Search"
-msgstr "Hledat"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:48
-msgid "Show debug messages"
-msgstr "Zobrazit ladicí zprávy"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:49
-msgid "Start call"
-msgstr "Zahájit hovor"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:50
-msgid "Terminate call"
-msgstr "Ukončit hovor"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:51
-msgid "Username"
-msgstr "Uživatelské jméno"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:52
-msgid "_Linphone"
-msgstr "_Linphone"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:53
-msgid "_Modes"
-msgstr "Reži_my"
-
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:54
-msgid "in"
-msgstr "ve"
-
-# XXX: Dummy string. Make it not translatable or use real message
-#: ../gtk-glade/main.glade.h:55
-msgid "label"
-msgstr ""
-
-#: ../gtk-glade/about.glade.h:1
-msgid "About linphone"
-msgstr "O Linphonu"
-
-# FIXME: standart
-#: ../gtk-glade/about.glade.h:2
-msgid "An internet video phone using the standard SIP (rfc3261) protocol."
-msgstr "Internetový videofon používající standardní protokol SIP (RFC 3261)."
-
-#: ../gtk-glade/about.glade.h:3
-msgid "Created by Simon Morlat\n"
-msgstr "Vytvořil Simon Morlat\n"
-
-#: ../gtk-glade/about.glade.h:5
-msgid ""
-"fr: Simon Morlat\n"
-"en: Simon Morlat and Delphine Perreau\n"
-"it: Alberto Zanoni <address@hidden>\n"
-"de: Jean-Jacques Sarton <address@hidden>\n"
-"sv: Daniel Nylander <address@hidden>\n"
-"es: Jesus Benitez <gnelson at inMail dot sk>\n"
-"ja: YAMAGUCHI YOSHIYA <address@hidden>\n"
-"pt_BR: Rafael Caesar Lenzi <address@hidden>\n"
-"pl: Robert Nasiadek <address@hidden>\n"
-"cs: Petr Pisar <address@hidden>\n"
-"hu: anonymous\n"
-msgstr ""
-"fr: Simon Morlat\n"
-"en: Simon Morlat a Delphine Perreau\n"
-"it: Alberto Zanoni <address@hidden>\n"
-"de: Jean-Jacques Sarton <address@hidden>\n"
-"sv: Daniel Nylander <address@hidden>\n"
-"es: Jesus Benitez <gnelson at inMail dot sk>\n"
-"ja: YAMAGUCHI YOSHIYA <address@hidden>\n"
-"pt_BR: Rafael Caesar Lenzi <address@hidden>\n"
-"pl: Robert Nasiadek <address@hidden>\n"
-"cs: Petr Písař <address@hidden>\n"
-"hu: anonym\n"
-
-#: ../gtk-glade/contact.glade.h:1
-msgid "<b>Contact information</b>"
-msgstr "<b>Informace o kontaktu</b>"
-
-#: ../gtk-glade/contact.glade.h:2
-msgid "Allow this contact to see my presence status"
-msgstr "Dovolit tomuto kontaktu, aby viděl můj stav přítomnosti"
-
-#: ../gtk-glade/contact.glade.h:4
-msgid "SIP Address"
-msgstr "SIP adresa"
-
-#: ../gtk-glade/contact.glade.h:5
-msgid "Show this contact presence status"
-msgstr "U tohoto kontaktu zobrazovat stav přítomnosti"
-
-# XXX: Dummy string. Make it not translatable or use real message
-#: ../gtk-glade/contact.glade.h:6 ../gtk-glade/password.glade.h:5
-#: ../gtk-glade/sip_account.glade.h:9
-msgid "gtk-cancel"
-msgstr ""
-
-# XXX: Dummy string. Make it not translatable or use real message
-#: ../gtk-glade/contact.glade.h:7 ../gtk-glade/password.glade.h:6
-#: ../gtk-glade/sip_account.glade.h:10
-msgid "gtk-ok"
-msgstr ""
-
-#: ../gtk-glade/log.glade.h:1
-msgid "Linphone debug window"
-msgstr "Ladicí okno Linphonu"
-
-# XXX: Dummy string. Make it not translatable or use real message
-#: ../gtk-glade/log.glade.h:2 ../gtk-glade/call_logs.glade.h:2
-#: ../gtk-glade/chatroom.glade.h:2
-msgid "gtk-close"
-msgstr ""
-
-#: ../gtk-glade/password.glade.h:1
-msgid "Linphone - Authentication required"
-msgstr "Linphone – Ověření totožnosti vyžadováno"
-
-#: ../gtk-glade/password.glade.h:2
-msgid "Password:"
-msgstr "Heslo:"
-
-#: ../gtk-glade/password.glade.h:3
-msgid "Please enter the domain password"
-msgstr "Prosím, zadejte heslo pro doménu"
-
-#: ../gtk-glade/password.glade.h:4
-msgid "UserID"
-msgstr "Identifikátor uživatele"
-
-#: ../gtk-glade/sip_account.glade.h:1
-msgid "Configure a SIP account"
-msgstr "Nastavit SIP účet"
-
-#: ../gtk-glade/sip_account.glade.h:2
-msgid "Linphone - Configure a SIP account"
-msgstr "Linphone – Nastav SIP účet"
-
-#: ../gtk-glade/sip_account.glade.h:3
-msgid "Publish presence information"
-msgstr "Zveřejnit stav přítomnosti"
-
-#: ../gtk-glade/sip_account.glade.h:4
-msgid "Register at startup"
-msgstr "Zaregistrovat při spuštění"
-
-#: ../gtk-glade/sip_account.glade.h:5
-msgid "Registration duration (sec):"
-msgstr "Registrační období (s):"
-
-#: ../gtk-glade/sip_account.glade.h:6
-msgid "Route (optional):"
-msgstr "Směrování (volitelné):"
-
-#: ../gtk-glade/sip_account.glade.h:7
-msgid "SIP Proxy address:"
-msgstr "Adresa SIP proxy:"
-
-#: ../gtk-glade/sip_account.glade.h:8
-msgid "Your SIP identity:"
-msgstr "Vaše SIP totožnost:"
-
-#: ../gtk-glade/sip_account.glade.h:11
-msgid "sip:"
-msgstr "sip:"
-
-#: ../gtk-glade/chatroom.glade.h:1
-msgid "Send"
-msgstr "Odeslat"
-
-#: ../gtk-glade/incoming_call.glade.h:1
-msgid "Accept"
-msgstr "Přijmout"
-
-#: ../gtk-glade/incoming_call.glade.h:2
-msgid "Decline"
-msgstr "Odmítnout"
-
-#: ../gtk-glade/incoming_call.glade.h:3 ../coreapi/linphonecore.c:369
-msgid "Incoming call"
-msgstr "Příchozí hovor"
-
-#: ../gtk-glade/incoming_call.glade.h:4
-msgid "Incoming call from"
-msgstr "Příchozí hovor od"
-
-#: ../gtk-glade/incoming_call.glade.h:5
-msgid "Linphone - Incoming call"
-msgstr "Linphone – Příchozí hovor"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:1
-msgid "0 stands for \"unlimited\""
-msgstr "0 znamená „neomezeno“"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:2
-msgid "<b>Audio</b>"
-msgstr "<b>Zvuk</b>"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:3
-msgid "<b>Bandwidth control</b>"
-msgstr "<b>Využití šířky pásma</b>"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:4
-msgid "<b>Codecs</b>"
-msgstr "<b>Kodeky</b>"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:5
-msgid "<b>Default identity</b>"
-msgstr "<b>Implicitní totožnost</b>"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:6
-msgid "<b>Language</b>"
-msgstr "<b>Jazyk</b>"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:7
-msgid "<b>Level</b>"
-msgstr "<b>Úroveň</b>"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:8
-msgid "<b>NAT and Firewall</b>"
-msgstr "<b>NAT a firewall</b>"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:9
-msgid "<b>Ports</b>"
-msgstr "<b>Porty</b>"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:10
-msgid "<b>Privacy</b>"
-msgstr "<b>Soukromí</b>"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:11
-msgid "<b>Proxy accounts</b>"
-msgstr "<b>Proxy účty</b>"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:12
-msgid "<b>Transport</b>"
-msgstr "<b>Přenos</b>"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:13
-msgid "<b>Video</b>"
-msgstr "<b>Obraz</b>"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:14
-msgid "ALSA special device (optional):"
-msgstr "Zvláštní ALSA zařízení (volitelné):"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:15
-msgid "Add"
-msgstr "Přidat"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:16
-msgid "Audio RTP/UDP:"
-msgstr "Zvukový RTP/UDP:"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:17
-msgid ""
-"Audio codecs\n"
-"Video codecs"
-msgstr ""
-"Kodeky zvuku\n"
-"Kodeky obrazu"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:19
-msgid "Behind NAT / Firewall (specify gateway IP below)"
-msgstr "Za NAT/firewallem (adresu brány zadejte níže)"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:20
-msgid "Behind NAT / Firewall (use STUN to resolve)"
-msgstr "Za NAT/firewallem (adresu určí STUN)"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:22
-msgid "CIF"
-msgstr "CIF"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:23
-msgid "Capture device:"
-msgstr "Zařízení pro nahrávání:"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:24
-msgid "Codecs"
-msgstr "Kodeky"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:25
-msgid "Direct connection to the Internet"
-msgstr "Přímé připojení do Internetu"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:26
-msgid "Disable"
-msgstr "Zakázat"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:27
-msgid "Done"
-msgstr "Hotovo"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:28
-msgid "Download speed limit in Kbit/sec:"
-msgstr "Omezení příchozí rychlosti (kb/s):"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:29
-msgid "Edit"
-msgstr "Upravit"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:30
-msgid "Enable"
-msgstr "Povolit"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:31
-msgid "Enable echo cancellation"
-msgstr "Zapnout potlačení ozvěny"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:32
-msgid "Erase all passwords"
-msgstr "Vymazat všechna hesla"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:33
-msgid "Manage SIP Accounts"
-msgstr "Nastavení SIP účtů"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:34
-msgid "Multimedia settings"
-msgstr "Nastavení multimédií"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:35
-msgid "Network settings"
-msgstr "Nastavení sítě"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:36
-msgid "Playback device:"
-msgstr "Zařízení pro přehrávání:"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:37
-msgid "Prefered video resolution:"
-msgstr "Upřednostňované rozlišení obrazu:"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:38
-msgid "Public IP address:"
-msgstr "Veřejná IP adresa:"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:39
-msgid ""
-"Register to FONICS\n"
-"virtual network !"
-msgstr ""
-"Zaregistrovat se do\n"
-"virtuální sítě FONICS!"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:41
-msgid "Remove"
-msgstr "Odstranit"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:42
-msgid "Ring device:"
-msgstr "Zařízení pro vyzvánění:"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:43
-msgid "Ring sound:"
-msgstr "Vyzvánění:"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:44
-msgid "SIP (UDP):"
-msgstr "SIP (UDP):"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:45
-msgid "Send DTMFs as SIP info"
-msgstr "Odesílat tóny DTMF jako SIP INFO zprávy"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:46
-msgid "Set Maximum Transmission Unit:"
-msgstr "Nastavit MTU (největší přenositelná zpráva):"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:47
-msgid "Settings"
-msgstr "Nastavení"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:48
-msgid "Show advanced settings"
-msgstr "Zobrazit podrobnější nastavení"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:49
-msgid "Stun server:"
-msgstr "STUN server:"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:50
-msgid "This section defines your SIP address when not using a SIP account"
-msgstr "Tento oddíl určuje vaši SIP adresu, když se nepoužívá žádný účet"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:51
-msgid "Upload speed limit in Kbit/sec:"
-msgstr "Omezení odchozí rychlosti (kb/s):"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:52
-msgid "Use IPv6 instead of IPv4"
-msgstr "Používat IPv6 místo IPv4"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:53
-msgid "User interface"
-msgstr "Uživatelské rozhraní"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:54
-msgid "Video RTP/UDP:"
-msgstr "Obrazový RTP/UDP:"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:55
-msgid "Video input device:"
-msgstr "Vstupní zařízení obrazu:"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:56
-msgid "Your display name (eg: John Doe):"
-msgstr "Vaše zobrazované jméno (např. Jan Novák):"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:57
-msgid "Your resulting SIP address:"
-msgstr "Vaše výsledná SIP adresa:"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:58
-msgid "Your username:"
-msgstr "Vaše uživatelské jméno:"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:59
-msgid "a sound card\n"
-msgstr "zvuková karta\n"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:61
-msgid "default camera"
-msgstr "implicitní kamera"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:62
-msgid "default soundcard"
-msgstr "implicitní zvuková karta"
-
-#: ../gtk-glade/parameters.glade.h:63
-msgid "default soundcard\n"
-msgstr "implicitní zvuková karta\n"
-
-#: ../gtk-glade/buddylookup.glade.h:1
-msgid "<b>Search somebody</b>"
-msgstr "<b>Hledat někoho</b>"
-
-#: ../gtk-glade/buddylookup.glade.h:2
-msgid "Add to my list"
-msgstr "Přidat na svůj seznam"
-
-#: ../gtk-glade/buddylookup.glade.h:3
-msgid "Search contacts in directory"
-msgstr "Hledat kontakty v adresáři"
-
-#: ../gtk-glade/waiting.glade.h:1
-msgid "Linphone"
-msgstr "Linphone"
-
-#: ../gtk-glade/waiting.glade.h:2
-msgid "Please wait"
-msgstr "Prosím, čekejte"
-
-#: ../coreapi/linphonecore.c:311
+#: ../coreapi/linphonecore.c:166
 #, c-format
 msgid "You have missed %i call."
 msgid_plural "You have missed %i calls."
@@ -1036,19 +437,19 @@ msgstr[0] "Máte %i zmeškaný hovor."
 msgstr[1] "Máte %i zmeškané hovory."
 msgstr[2] "Máte %i zmeškaných hovorů."
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:357
+#: ../coreapi/linphonecore.c:207
 msgid "aborted"
 msgstr "přerušen"
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:360
+#: ../coreapi/linphonecore.c:210
 msgid "completed"
 msgstr "dokončen"
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:363
+#: ../coreapi/linphonecore.c:213
 msgid "missed"
 msgstr "promeškán"
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:368
+#: ../coreapi/linphonecore.c:218
 #, c-format
 msgid ""
 "%s at %s\n"
@@ -1063,11 +464,15 @@ msgstr ""
 "Stav: %s\n"
 "Délka: %i min %i s\n"
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:369
+#: ../coreapi/linphonecore.c:219
+msgid "Incoming call"
+msgstr "Příchozí hovor"
+
+#: ../coreapi/linphonecore.c:219
 msgid "Outgoing call"
 msgstr "Odchozí hovor"
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:626
+#: ../coreapi/linphonecore.c:501
 msgid ""
 "Your machine appears to be connected to an IPv6 network. By default linphone "
 "always uses IPv4. Please update your configuration if you want to use IPv6"
@@ -1075,48 +480,68 @@ msgstr ""
 "Zdá se, že váš počítač je připojen do IPv6 sítě. Standardně linphone používá "
 "pouze IPv4. Prosím, změňte nastavení programu, pokud chcete používat IPv6."
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:1083
+#: ../coreapi/linphonecore.c:994
 msgid "Ready"
 msgstr "Připraven."
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:1513
-msgid "Remote end seems to have disconnected, the call is going to be closed."
-msgstr "Vzdálený konec se asi odpojil, hovor bude ukončen."
-
-#: ../coreapi/linphonecore.c:1725
+#: ../coreapi/linphonecore.c:1768
 msgid "Looking for telephone number destination..."
 msgstr "Vyhledává se umístění čísla…"
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:1727
+#: ../coreapi/linphonecore.c:1771
 msgid "Could not resolve this number."
 msgstr "Toto číslo nelze vyhledat."
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:1771
+#: ../coreapi/linphonecore.c:1815
 msgid ""
 "Could not parse given sip address. A sip url usually looks like sip:"
 "address@hidden"
 msgstr ""
 "Špatně zadaná SIP adresa. Adresa má mít tento formát <sip:address@hidden>"
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:1912
+#: ../coreapi/linphonecore.c:1962
 msgid "Contacting"
 msgstr "Kontaktuji"
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:1918
-msgid "could not call"
-msgstr "Nelze volat."
+#: ../coreapi/linphonecore.c:1969
+msgid "Could not call"
+msgstr "Nelze volat"
+
+#: ../coreapi/linphonecore.c:2076
+msgid "Sorry, you have to pause or stop the current call first !"
+msgstr "Je nám líto, ale nejprve musíte hovor odložit nebo ukončit!"
+
+#: ../coreapi/linphonecore.c:2081
+msgid "Sorry, we have reached the maximum number of simultaneous calls"
+msgstr "Je nám líto, ale byl dosažen maximální počet současných hovorů."
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:1965
-msgid "Sorry, having multiple simultaneous calls is not supported yet !"
-msgstr "Promiňte, vedení více současných hovorů není podporováno!"
+#: ../coreapi/linphonecore.c:2205
+msgid "Modifying call parameters..."
+msgstr "Upravují se parametry hovoru…"
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:2370 ../coreapi/callbacks.c:32
+#: ../coreapi/linphonecore.c:2308
 msgid "Connected."
 msgstr "Připojeno."
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:2404
+#: ../coreapi/linphonecore.c:2331
+msgid "Call aborted"
+msgstr "Hovor přerušen"
+
+#: ../coreapi/linphonecore.c:2371
 msgid "Call ended"
-msgstr "Hovor skončil."
+msgstr "Hovor ukončen"
+
+#: ../coreapi/linphonecore.c:2453
+msgid "Could not pause the call"
+msgstr "Hovor nebylo možné odložit"
+
+#: ../coreapi/linphonecore.c:2457
+msgid "Pausing the current call..."
+msgstr "Současný hovor se odkládá…"
+
+#: ../coreapi/linphonecore.c:2496
+msgid "There is already a call in process, pause or stop it first."
+msgstr "Již probíhá hovor, nejprve jej odložte nebo ukončete."
 
 #: ../coreapi/misc.c:147
 msgid ""
@@ -1142,7 +567,7 @@ msgstr ""
 "oss, který chybí. Prosím zadejte jako uživatel root příkaz\n"
 "'modprobe snd-mixer-oss', kterým modul zavede."
 
-#: ../coreapi/misc.c:497
+#: ../coreapi/misc.c:520
 msgid "Stun lookup in progress..."
 msgstr "Hledá se adresa pomocí STUN…"
 
@@ -1194,7 +619,7 @@ msgstr "Čeká"
 msgid "Unknown-bug"
 msgstr "Neznámá chyba"
 
-#: ../coreapi/proxy.c:176
+#: ../coreapi/proxy.c:187
 msgid ""
 "The sip proxy address you entered is invalid, it must start with \"sip:\" "
 "followed by a hostname."
@@ -1202,7 +627,7 @@ msgstr ""
 "Adresa SIP proxy, kterou jste zadali, není platná. Musí začínat na „sip:“ a "
 "pak musí následovat jméno stroje."
 
-#: ../coreapi/proxy.c:182
+#: ../coreapi/proxy.c:193
 msgid ""
 "The sip identity you entered is invalid.\n"
 "It should look like sip:address@hidden, such as sip:address@hidden"
@@ -1210,94 +635,130 @@ msgstr ""
 "SIP identita, kterou jste zadali, není platná.\n"
 "Měla by mít tvar sip:address@hidden, například sip:address@hidden"
 
-#: ../coreapi/proxy.c:621
+#: ../coreapi/proxy.c:670
 #, c-format
 msgid "Could not login as %s"
 msgstr "Nelze se přihlásit jako %s"
 
-#: ../coreapi/callbacks.c:95
+#: ../coreapi/callbacks.c:170
 msgid "is contacting you"
 msgstr "vás volá"
 
-#: ../coreapi/callbacks.c:96
+#: ../coreapi/callbacks.c:171
 msgid " and asked autoanswer."
 msgstr " a požaduje automatickou zvednutí."
 
-#: ../coreapi/callbacks.c:96
+#: ../coreapi/callbacks.c:171
 msgid "."
 msgstr "."
 
-#: ../coreapi/callbacks.c:120
+#: ../coreapi/callbacks.c:226
 msgid "Remote ringing."
 msgstr "Vyzvání na druhé straně."
 
-#: ../coreapi/callbacks.c:139
+#: ../coreapi/callbacks.c:251
 msgid "Early media."
 msgstr "Časná média."
 
-#: ../coreapi/callbacks.c:248
+#: ../coreapi/callbacks.c:289
+#, c-format
+msgid "Call with %s is paused."
+msgstr "Hovor s %s je odložen."
+
+#: ../coreapi/callbacks.c:300
+#, c-format
+msgid "Call answered by %s - on hold."
+msgstr "Hovor přijat kým: %s – odložen."
+
+#: ../coreapi/callbacks.c:315
+msgid "Call resumed."
+msgstr "Hovor obnoven."
+
+#: ../coreapi/callbacks.c:320
+#, c-format
+msgid "Call answered by %s."
+msgstr "Hovor přijat kým: %s."
+
+#: ../coreapi/callbacks.c:381
+msgid "We are being paused..."
+msgstr "Jsme odkládáni…"
+
+#: ../coreapi/callbacks.c:385
+msgid "We have been resumed..."
+msgstr "Byli jsme obnoveni…"
+
+#: ../coreapi/callbacks.c:422
 msgid "Call terminated."
 msgstr "Hovor ukončen."
 
-#: ../coreapi/callbacks.c:265
+#: ../coreapi/callbacks.c:429
 msgid "User is busy."
 msgstr "Uživatel je zaneprázdněn."
 
-#: ../coreapi/callbacks.c:266
+#: ../coreapi/callbacks.c:430
 msgid "User is temporarily unavailable."
 msgstr "Uživatel je dočasně nedostupný."
 
 #. char *retrymsg=_("%s. Retry after %i minute(s).");
-#: ../coreapi/callbacks.c:268
+#: ../coreapi/callbacks.c:432
 msgid "User does not want to be disturbed."
 msgstr "Uživatel si nepřeje být rušen."
 
-#: ../coreapi/callbacks.c:269
+#: ../coreapi/callbacks.c:433
 msgid "Call declined."
 msgstr "Volání odmítnuto."
 
-#: ../coreapi/callbacks.c:281
+#: ../coreapi/callbacks.c:445
 msgid "No response."
 msgstr "Žádná odpověď."
 
-#: ../coreapi/callbacks.c:284
+#: ../coreapi/callbacks.c:449
 msgid "Protocol error."
-msgstr ""
+msgstr "Chyba protokolu."
 
-#: ../coreapi/callbacks.c:298
+#: ../coreapi/callbacks.c:465
 msgid "Redirected"
 msgstr "Přesměrováno"
 
-#: ../coreapi/callbacks.c:308
+#: ../coreapi/callbacks.c:475
 msgid "Not found"
 msgstr "Nenalezeno"
 
-#: ../coreapi/callbacks.c:318
+#: ../coreapi/callbacks.c:485
 msgid "No common codecs"
 msgstr "Žádný společný formát"
 
-#: ../coreapi/callbacks.c:324
+#: ../coreapi/callbacks.c:491
 msgid "Call failed."
 msgstr "Volání se nezdařilo."
 
-#: ../coreapi/callbacks.c:374
+#: ../coreapi/callbacks.c:527
+msgid "Authentication failure"
+msgstr "Selhání ověření"
+
+#: ../coreapi/callbacks.c:553
 #, c-format
 msgid "Registration on %s successful."
 msgstr "Registrace na %s byla úspěšná."
 
-#: ../coreapi/callbacks.c:375
+#: ../coreapi/callbacks.c:554
 #, c-format
 msgid "Unregistration on %s done."
 msgstr "Odregistrování z %s hotovo."
 
-#: ../coreapi/callbacks.c:383
+#: ../coreapi/callbacks.c:570
+msgid "no response timeout"
+msgstr "odpověď nedorazila včas"
+
+#: ../coreapi/callbacks.c:573
 #, c-format
 msgid "Registration on %s failed: %s"
 msgstr "Registrace na %s selhala: %s"
 
-#: ../coreapi/callbacks.c:383
-msgid "no response timeout"
-msgstr "odpověď nedorazila včas"
+#: ../coreapi/callbacks.c:615
+#, c-format
+msgid "We are transferred to %s"
+msgstr "Byly jsme přepojeni na %s"
 
 #: ../mediastreamer2/src/alaw.c:144 ../mediastreamer2/src/alaw.c:162
 msgid "ITU-G.711 alaw encoder"
@@ -1315,11 +776,11 @@ msgstr "Zdroj zvuku ALSA"
 msgid "Alsa sound output"
 msgstr "Zvukový výstup ALSA"
 
-#: ../mediastreamer2/src/aqsnd.c:1008
+#: ../mediastreamer2/src/aqsnd.c:1005
 msgid "Sound capture filter for MacOS X Audio Queue Service"
 msgstr "Filtr zachytávání zvuku přes MacOS X službu zvukové fronty"
 
-#: ../mediastreamer2/src/aqsnd.c:1032
+#: ../mediastreamer2/src/aqsnd.c:1029
 msgid "Sound playback filter for MacOS X Audio Queue Service"
 msgstr "Filtr přehrávání zvuku přes MacOS X službu zvukové fronty"
 
@@ -1335,11 +796,11 @@ msgstr "Kodek plnopásmového GSM"
 msgid "The GSM codec"
 msgstr "GSM kodek"
 
-#: ../mediastreamer2/src/macsnd.c:1083
+#: ../mediastreamer2/src/macsnd.c:670
 msgid "Sound capture filter for MacOS X Core Audio drivers"
 msgstr "Filtr zachytávání zvuku přes MacOS X ovladače Core Audio"
 
-#: ../mediastreamer2/src/macsnd.c:1098
+#: ../mediastreamer2/src/macsnd.c:684
 msgid "Sound playback filter for MacOS X Core Audio drivers"
 msgstr "Filtr přehrávání zvuku přes MacOS X ovladače Core Audio"
 
@@ -1408,6 +869,10 @@ msgstr "Zvukový přehrávací filtr pro ovladače OSS"
 msgid "A pixel format converter"
 msgstr "Převodník formátu pixelů"
 
+#: ../mediastreamer2/src/sdlout.c:345 ../mediastreamer2/src/sdlout.c:363
+msgid "A video display window using SDL"
+msgstr "Zobrazovaní videa v SDL okně"
+
 #: ../mediastreamer2/src/sizeconv.c:204
 msgid "A video size converter"
 msgstr "Převaděč velikosti videa"
@@ -1550,21 +1015,495 @@ msgstr "Parametrický ekvalizér zvuku."
 msgid "A webcam grabber based on directshow."
 msgstr "Snímač kamer postavený na directshow."
 
+#~ msgid "Call answered - connected."
+#~ msgstr "Hovoř přijat – spojen."
+
+#~ msgid "Incoming call from %s"
+#~ msgstr "Příchozí hovor od %s"
+
+#~ msgid "#"
+#~ msgstr "#"
+
+#~ msgid "*"
+#~ msgstr "*"
+
+#~ msgid "0"
+#~ msgstr "0"
+
+#~ msgid "1"
+#~ msgstr "1"
+
+#~ msgid "2"
+#~ msgstr "2"
+
+#~ msgid "3"
+#~ msgstr "3"
+
+#~ msgid "4"
+#~ msgstr "4"
+
+#~ msgid "5"
+#~ msgstr "5"
+
+#~ msgid "6"
+#~ msgstr "6"
+
+#~ msgid "7"
+#~ msgstr "7"
+
+#~ msgid "8"
+#~ msgstr "8"
+
+#~ msgid "9"
+#~ msgstr "9"
+
+#~ msgid "<b>Add contacts from directory</b>"
+#~ msgstr "<b>Přidat kontakty z adresáře</b>"
+
+#~ msgid "<b>Contact list</b>"
+#~ msgstr "<b>Seznam kontaktů</b>"
+
+#~ msgid "<b>Welcome !</b>"
+#~ msgstr "<b>Vítejte!</b>"
+
+#~ msgid "A"
+#~ msgstr "A"
+
+#~ msgid ""
+#~ "ADSL\n"
+#~ "Fiber Channel"
+#~ msgstr ""
+#~ "ADSL\n"
+#~ "Fiber Channel"
+
+#~ msgid ""
+#~ "All users\n"
+#~ "Online users"
+#~ msgstr ""
+#~ "všech uživatelích\n"
+#~ "připojených uživatelích"
+
+#~ msgid "Assistant"
+#~ msgstr "Průvodce"
+
+#~ msgid "Audio & Video"
+#~ msgstr "Zvuk i obraz"
+
+#~ msgid "Audio only"
+#~ msgstr "Pouze zvuk"
+
+#~ msgid "Automatically log me in"
+#~ msgstr "Přihlašovat mě automaticky"
+
+#~ msgid "B"
+#~ msgstr "B"
+
+#~ msgid "C"
+#~ msgstr "C"
+
+#~ msgid "Call Details"
+#~ msgstr "Informace o hovoru"
+
+#~ msgid "Call history"
+#~ msgstr "Historie volání"
+
+#~ msgid "Check for updates"
+#~ msgstr "Vyhledat aktualizace"
+
+#~ msgid "Contacts"
+#~ msgstr "Kontakty"
+
+#~ msgid "D"
+#~ msgstr "D"
+
+#~ msgid "Default"
+#~ msgstr "Výchozí"
+
+#~ msgid "Duration"
+#~ msgstr "Délka"
+
+#~ msgid "Duration:"
+#~ msgstr "Délka:"
+
+#~ msgid "Enable self-view"
+#~ msgstr "Zobrazovat sám sebe"
+
+#~ msgid "Enter username, phone number, or full sip address"
+#~ msgstr ""
+#~ "Zadejte uživatelské jméno, telefonní číslo nebo plnou sipovou adresu"
+
+#~ msgid "Homepage"
+#~ msgstr "Domovská stránka"
+
+#~ msgid "In call"
+#~ msgstr "Telefonuje se"
+
+#~ msgid "Internet connection:"
+#~ msgstr "Připojení k Internetu:"
+
+#~ msgid "Keypad"
+#~ msgstr "Klávesnice"
+
+#~ msgid "Login information"
+#~ msgstr "Informace o přihlášení"
+
+#~ msgid "Lookup:"
+#~ msgstr "Hledat:"
+
+#~ msgid "My current identity:"
+#~ msgstr "Moje současná totožnost:"
+
+#~ msgid "Password"
+#~ msgstr "Heslo"
+
+#~ msgid "SIP address or phone number:"
+#~ msgstr "SIP adresa nebo telefonní číslo:"
+
+#~ msgid "Search"
+#~ msgstr "Hledat"
+
+#~ msgid "Show debug messages"
+#~ msgstr "Zobrazit ladicí zprávy"
+
+#~ msgid "Start call"
+#~ msgstr "Zahájit hovor"
+
+#~ msgid "Terminate call"
+#~ msgstr "Ukončit hovor"
+
+#~ msgid "Username"
+#~ msgstr "Uživatelské jméno"
+
+#~ msgid "_Linphone"
+#~ msgstr "_Linphone"
+
+#~ msgid "_Modes"
+#~ msgstr "Reži_my"
+
+#~ msgid "in"
+#~ msgstr "ve"
+
+#~ msgid "About linphone"
+#~ msgstr "O Linphonu"
+
+# FIXME: standart
+#~ msgid "An internet video phone using the standard SIP (rfc3261) protocol."
+#~ msgstr ""
+#~ "Internetový videofon používající standardní protokol SIP (RFC 3261)."
+
+#~ msgid "Created by Simon Morlat\n"
+#~ msgstr "Vytvořil Simon Morlat\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "fr: Simon Morlat\n"
+#~ "en: Simon Morlat and Delphine Perreau\n"
+#~ "it: Alberto Zanoni <address@hidden>\n"
+#~ "de: Jean-Jacques Sarton <address@hidden>\n"
+#~ "sv: Daniel Nylander <address@hidden>\n"
+#~ "es: Jesus Benitez <gnelson at inMail dot sk>\n"
+#~ "ja: YAMAGUCHI YOSHIYA <address@hidden>\n"
+#~ "pt_BR: Rafael Caesar Lenzi <address@hidden>\n"
+#~ "pl: Robert Nasiadek <address@hidden>\n"
+#~ "cs: Petr Pisar <address@hidden>\n"
+#~ "hu: anonymous\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "fr: Simon Morlat\n"
+#~ "en: Simon Morlat a Delphine Perreau\n"
+#~ "it: Alberto Zanoni <address@hidden>\n"
+#~ "de: Jean-Jacques Sarton <address@hidden>\n"
+#~ "sv: Daniel Nylander <address@hidden>\n"
+#~ "es: Jesus Benitez <gnelson at inMail dot sk>\n"
+#~ "ja: YAMAGUCHI YOSHIYA <address@hidden>\n"
+#~ "pt_BR: Rafael Caesar Lenzi <address@hidden>\n"
+#~ "pl: Robert Nasiadek <address@hidden>\n"
+#~ "cs: Petr Písař <address@hidden>\n"
+#~ "hu: anonym\n"
+
+#~ msgid "<b>Contact information</b>"
+#~ msgstr "<b>Informace o kontaktu</b>"
+
+#~ msgid "Allow this contact to see my presence status"
+#~ msgstr "Dovolit tomuto kontaktu, aby viděl můj stav přítomnosti"
+
+#~ msgid "SIP Address"
+#~ msgstr "SIP adresa"
+
+#~ msgid "Show this contact presence status"
+#~ msgstr "U tohoto kontaktu zobrazovat stav přítomnosti"
+
+#~ msgid "Linphone debug window"
+#~ msgstr "Ladicí okno Linphonu"
+
+#~ msgid "Linphone - Authentication required"
+#~ msgstr "Linphone – Ověření totožnosti vyžadováno"
+
+#~ msgid "Password:"
+#~ msgstr "Heslo:"
+
+#~ msgid "Please enter the domain password"
+#~ msgstr "Prosím, zadejte heslo pro doménu"
+
+#~ msgid "UserID"
+#~ msgstr "Identifikátor uživatele"
+
+#~ msgid "Configure a SIP account"
+#~ msgstr "Nastavit SIP účet"
+
+#~ msgid "Linphone - Configure a SIP account"
+#~ msgstr "Linphone – Nastav SIP účet"
+
+#~ msgid "Publish presence information"
+#~ msgstr "Zveřejnit stav přítomnosti"
+
+#~ msgid "Register at startup"
+#~ msgstr "Zaregistrovat při spuštění"
+
+#~ msgid "Registration duration (sec):"
+#~ msgstr "Registrační období (s):"
+
+#~ msgid "Route (optional):"
+#~ msgstr "Směrování (volitelné):"
+
+#~ msgid "SIP Proxy address:"
+#~ msgstr "Adresa SIP proxy:"
+
+#~ msgid "Your SIP identity:"
+#~ msgstr "Vaše SIP totožnost:"
+
+#~ msgid "sip:"
+#~ msgstr "sip:"
+
+#~ msgid "Send"
+#~ msgstr "Odeslat"
+
+#~ msgid "Accept"
+#~ msgstr "Přijmout"
+
+#~ msgid "Decline"
+#~ msgstr "Odmítnout"
+
+#~ msgid "Incoming call from"
+#~ msgstr "Příchozí hovor od"
+
+#~ msgid "Linphone - Incoming call"
+#~ msgstr "Linphone – Příchozí hovor"
+
+#~ msgid "0 stands for \"unlimited\""
+#~ msgstr "0 znamená „neomezeno“"
+
+#~ msgid "<b>Audio</b>"
+#~ msgstr "<b>Zvuk</b>"
+
+#~ msgid "<b>Bandwidth control</b>"
+#~ msgstr "<b>Využití šířky pásma</b>"
+
+#~ msgid "<b>Codecs</b>"
+#~ msgstr "<b>Kodeky</b>"
+
+#~ msgid "<b>Default identity</b>"
+#~ msgstr "<b>Implicitní totožnost</b>"
+
+#~ msgid "<b>Language</b>"
+#~ msgstr "<b>Jazyk</b>"
+
+#~ msgid "<b>Level</b>"
+#~ msgstr "<b>Úroveň</b>"
+
+#~ msgid "<b>NAT and Firewall</b>"
+#~ msgstr "<b>NAT a firewall</b>"
+
+#~ msgid "<b>Ports</b>"
+#~ msgstr "<b>Porty</b>"
+
+#~ msgid "<b>Privacy</b>"
+#~ msgstr "<b>Soukromí</b>"
+
+#~ msgid "<b>Proxy accounts</b>"
+#~ msgstr "<b>Proxy účty</b>"
+
+#~ msgid "<b>Transport</b>"
+#~ msgstr "<b>Přenos</b>"
+
+#~ msgid "<b>Video</b>"
+#~ msgstr "<b>Obraz</b>"
+
+#~ msgid "ALSA special device (optional):"
+#~ msgstr "Zvláštní ALSA zařízení (volitelné):"
+
+#~ msgid "Add"
+#~ msgstr "Přidat"
+
+#~ msgid "Audio RTP/UDP:"
+#~ msgstr "Zvukový RTP/UDP:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Audio codecs\n"
+#~ "Video codecs"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kodeky zvuku\n"
+#~ "Kodeky obrazu"
+
+#~ msgid "Behind NAT / Firewall (specify gateway IP below)"
+#~ msgstr "Za NAT/firewallem (adresu brány zadejte níže)"
+
+#~ msgid "Behind NAT / Firewall (use STUN to resolve)"
+#~ msgstr "Za NAT/firewallem (adresu určí STUN)"
+
+#~ msgid "CIF"
+#~ msgstr "CIF"
+
+#~ msgid "Capture device:"
+#~ msgstr "Zařízení pro nahrávání:"
+
+#~ msgid "Codecs"
+#~ msgstr "Kodeky"
+
+#~ msgid "Direct connection to the Internet"
+#~ msgstr "Přímé připojení do Internetu"
+
+#~ msgid "Disable"
+#~ msgstr "Zakázat"
+
+#~ msgid "Done"
+#~ msgstr "Hotovo"
+
+#~ msgid "Download speed limit in Kbit/sec:"
+#~ msgstr "Omezení příchozí rychlosti (kb/s):"
+
+#~ msgid "Edit"
+#~ msgstr "Upravit"
+
+#~ msgid "Enable"
+#~ msgstr "Povolit"
+
+#~ msgid "Enable echo cancellation"
+#~ msgstr "Zapnout potlačení ozvěny"
+
+#~ msgid "Erase all passwords"
+#~ msgstr "Vymazat všechna hesla"
+
+#~ msgid "Manage SIP Accounts"
+#~ msgstr "Nastavení SIP účtů"
+
+#~ msgid "Multimedia settings"
+#~ msgstr "Nastavení multimédií"
+
+#~ msgid "Network settings"
+#~ msgstr "Nastavení sítě"
+
+#~ msgid "Playback device:"
+#~ msgstr "Zařízení pro přehrávání:"
+
+#~ msgid "Prefered video resolution:"
+#~ msgstr "Upřednostňované rozlišení obrazu:"
+
+#~ msgid "Public IP address:"
+#~ msgstr "Veřejná IP adresa:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Register to FONICS\n"
+#~ "virtual network !"
+#~ msgstr ""
+#~ "Zaregistrovat se do\n"
+#~ "virtuální sítě FONICS!"
+
+#~ msgid "Remove"
+#~ msgstr "Odstranit"
+
+#~ msgid "Ring device:"
+#~ msgstr "Zařízení pro vyzvánění:"
+
+#~ msgid "Ring sound:"
+#~ msgstr "Vyzvánění:"
+
+#~ msgid "SIP (UDP):"
+#~ msgstr "SIP (UDP):"
+
+#~ msgid "Send DTMFs as SIP info"
+#~ msgstr "Odesílat tóny DTMF jako SIP INFO zprávy"
+
+#~ msgid "Set Maximum Transmission Unit:"
+#~ msgstr "Nastavit MTU (největší přenositelná zpráva):"
+
+#~ msgid "Settings"
+#~ msgstr "Nastavení"
+
+#~ msgid "Show advanced settings"
+#~ msgstr "Zobrazit podrobnější nastavení"
+
+#~ msgid "Stun server:"
+#~ msgstr "STUN server:"
+
+#~ msgid "This section defines your SIP address when not using a SIP account"
+#~ msgstr "Tento oddíl určuje vaši SIP adresu, když se nepoužívá žádný účet"
+
+#~ msgid "Upload speed limit in Kbit/sec:"
+#~ msgstr "Omezení odchozí rychlosti (kb/s):"
+
+#~ msgid "Use IPv6 instead of IPv4"
+#~ msgstr "Používat IPv6 místo IPv4"
+
+#~ msgid "User interface"
+#~ msgstr "Uživatelské rozhraní"
+
+#~ msgid "Video RTP/UDP:"
+#~ msgstr "Obrazový RTP/UDP:"
+
+#~ msgid "Video input device:"
+#~ msgstr "Vstupní zařízení obrazu:"
+
+#~ msgid "Your display name (eg: John Doe):"
+#~ msgstr "Vaše zobrazované jméno (např. Jan Novák):"
+
+#~ msgid "Your resulting SIP address:"
+#~ msgstr "Vaše výsledná SIP adresa:"
+
+#~ msgid "Your username:"
+#~ msgstr "Vaše uživatelské jméno:"
+
+#~ msgid "a sound card\n"
+#~ msgstr "zvuková karta\n"
+
+#~ msgid "default camera"
+#~ msgstr "implicitní kamera"
+
+#~ msgid "default soundcard"
+#~ msgstr "implicitní zvuková karta"
+
+#~ msgid "default soundcard\n"
+#~ msgstr "implicitní zvuková karta\n"
+
+#~ msgid "<b>Search somebody</b>"
+#~ msgstr "<b>Hledat někoho</b>"
+
+#~ msgid "Add to my list"
+#~ msgstr "Přidat na svůj seznam"
+
+#~ msgid "Search contacts in directory"
+#~ msgstr "Hledat kontakty v adresáři"
+
+#~ msgid "Linphone"
+#~ msgstr "Linphone"
+
+#~ msgid "Please wait"
+#~ msgstr "Prosím, čekejte"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Remote end seems to have disconnected, the call is going to be closed."
+#~ msgstr "Vzdálený konec se asi odpojil, hovor bude ukončen."
+
+#~ msgid "Sorry, having multiple simultaneous calls is not supported yet !"
+#~ msgstr "Promiňte, vedení více současných hovorů není podporováno!"
+
 #~ msgid "Error."
 #~ msgstr "Chyba."
 
-#~ msgid "<b>Terminate call</b>"
-#~ msgstr "<b>Ukončit hovor</b>"
-
 #~ msgid "Digits"
 #~ msgstr "Číslice"
 
 #~ msgid "Main view"
 #~ msgstr "Hlavní zobrazení"
 
-#~ msgid "Show current call"
-#~ msgstr "Zobrazit současný hovor"
-
 #~ msgid "No nat/firewall address supplied !"
 #~ msgstr "Žádná adresa NATu/firewallu nebyla zadána!"
 
@@ -1635,9 +1574,6 @@ msgstr "Snímač kamer postavený na directshow."
 #~ msgid "A video for macosx compatible source filter to stream pictures."
 #~ msgstr "Zdrojový filtr kompatibilní s MacOS X videem proudující obrázky."
 
-#~ msgid "A video display window using SDL"
-#~ msgstr "Zobrazovaní videa v SDL okně"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Show All\n"
 #~ "Show Online"
@@ -1910,9 +1846,6 @@ msgstr "Snímač kamer postavený na directshow."
 #~ msgid "Clear all stored authentication information (username,password...)"
 #~ msgstr "Vyprázdnit všechny ověřovací informace (uživatelské jméno, heslo…)"
 
-#~ msgid "Authentication information"
-#~ msgstr "Ověřovací informace"
-
 #~ msgid "SIP"
 #~ msgstr "SIP"
 
-- 
1.7.3.4

Attachment: pgpHDR0vwdA_3.pgp
Description: PGP signature


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]