linphone-developers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Linphone-developers] [PATCH] Czech translation update (after 3.2.1)


From: Petr Pisar
Subject: [Linphone-developers] [PATCH] Czech translation update (after 3.2.1)
Date: Fri, 19 Feb 2010 11:24:28 +0100
User-agent: Mutt/1.5.20 (2009-06-14)

Hello,

updated Czech translation follows.

BTW, the nine untranslated messages are GTK widget identifier. They are
automatically translated by GTK library, thous you should mark them as
untranslatable in Glade template to avoid linphone translators confussion.

-- Petr


---
 po/cs.po |  289 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 146 insertions(+), 143 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 1329052..c49413b 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -2,16 +2,16 @@
 # This file is distributed under the same license as the linphone package.
 # Copyright (C) 2009 Simon Morlat (msgids)
 # Klara Cihlarova <address@hidden>, 2005.
-# Petr Pisar <address@hidden>, 2006, 2007, 2008, 2009.
+# Petr Pisar <address@hidden>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
 #
 # XXX: Don't translate gtk-* messages. They will be replaced from GTK+
 # catalogue.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: linphone-3.2.0-r659\n"
+"Project-Id-Version: linphone-3.2.1-01cd17d3c6798af285180aec762761aec2b969a8\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-10-16 15:24+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-09-21 21:44+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-02-19 11:04+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-02-19 11:14+0100\n"
 "Last-Translator: Petr Pisar <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -30,34 +30,41 @@ msgstr "Nelze najít soubor s obrázkem: %s"
 msgid "Chat with %s"
 msgstr "Diskuze s %s"
 
-#: ../gtk-glade/main.c:90
+#: ../gtk-glade/main.c:91
 msgid "log to stdout some debug information while running."
 msgstr "za běhu vypisovat některé ladicí informace na standardní výstup."
 
-#: ../gtk-glade/main.c:97
+#: ../gtk-glade/main.c:98
 msgid "Start only in the system tray, do not show the main interface."
-msgstr ""
+msgstr "Spouštět se pouze do systémové oblasti, nezobrazovat hlavní okno."
 
-#: ../gtk-glade/main.c:104
+#: ../gtk-glade/main.c:105
 msgid "address to call right now"
 msgstr "zavolat právě teď na tuto adresu"
 
-#: ../gtk-glade/main.c:111
+#: ../gtk-glade/main.c:112
 msgid "if set automatically answer incoming calls"
 msgstr "je-li nastaveno, automaticky zvedne příchozí hovor"
 
-#: ../gtk-glade/main.c:119
+#: ../gtk-glade/main.c:120
 msgid ""
 "Specifiy a working directory (should be the base of the installation, eg: c:"
 "\\Program Files\\Linphone)"
 msgstr ""
+"Zadejte pracovní adresář (měl by být základní instalační adresář, například 
c:"
+"\\Program Files\\Linphone)"
+
+#: ../gtk-glade/main.c:386
+#, c-format
+msgid "Call with %s"
+msgstr "Hovor s %s"
 
-#: ../gtk-glade/main.c:675
+#: ../gtk-glade/main.c:698
 #, c-format
 msgid "Incoming call from %s"
 msgstr "Příchozí hovor od %s"
 
-#: ../gtk-glade/main.c:707
+#: ../gtk-glade/main.c:736
 #, c-format
 msgid ""
 "%s would like to add you to his contact list.\n"
@@ -70,158 +77,160 @@ msgstr ""
 "do svého adresáře?\n"
 "Odpovíte-li ne, tato osobo bude dočasně blokována."
 
-#: ../gtk-glade/main.c:777
-#, fuzzy, c-format
+#: ../gtk-glade/main.c:814
+#, c-format
 msgid ""
 "Please enter your password for username <i>%s</i>\n"
 " at domain <i>%s</i>:"
-msgstr "Prosím, zadejte svoje heslo pro doménu %s:"
+msgstr ""
+"Prosím, zadejte heslo pro uživatele <i>%s</i>\n"
+"v doméně <i>%s</i>:"
 
-#: ../gtk-glade/main.c:871
+#: ../gtk-glade/main.c:911
 msgid "Website link"
-msgstr ""
+msgstr "Odkaz na webovou stránku"
 
-#: ../gtk-glade/main.c:907
+#: ../gtk-glade/main.c:947
 msgid "Linphone - a video internet phone"
 msgstr "Lipnhone – internetový videofon"
 
-#: ../gtk-glade/main.c:926
+#: ../gtk-glade/main.c:966
 #, c-format
 msgid "%s (Default)"
 msgstr "%s (Výchozí)"
 
-#: ../gtk-glade/main.c:1168
+#: ../gtk-glade/main.c:1205
 msgid "A free SIP video-phone"
 msgstr "Volný SIP videofon"
 
-#: ../gtk-glade/friendlist.c:205 ../gtk-glade/propertybox.c:245
+#: ../gtk-glade/friendlist.c:195 ../gtk-glade/propertybox.c:247
 #: ../gtk-glade/contact.glade.h:3
 msgid "Name"
 msgstr "Jméno"
 
-#: ../gtk-glade/friendlist.c:212
+#: ../gtk-glade/friendlist.c:208
 msgid "Presence status"
 msgstr "Stav"
 
-#: ../gtk-glade/friendlist.c:243
+#: ../gtk-glade/friendlist.c:245
 #, c-format
 msgid "Search in %s directory"
 msgstr "Hledat v adresáři %s"
 
-#: ../gtk-glade/friendlist.c:432
+#: ../gtk-glade/friendlist.c:453
 msgid "Invalid sip contact !"
 msgstr "Neplatný sipový kontakt!"
 
-#: ../gtk-glade/friendlist.c:474
+#: ../gtk-glade/friendlist.c:495
 #, c-format
 msgid "Call %s"
 msgstr "Volat komu: %s"
 
-#: ../gtk-glade/friendlist.c:475
+#: ../gtk-glade/friendlist.c:496
 #, c-format
 msgid "Send text to %s"
 msgstr "Poslat text komu: %s"
 
-#: ../gtk-glade/friendlist.c:476
+#: ../gtk-glade/friendlist.c:497
 #, c-format
 msgid "Edit contact '%s'"
 msgstr "Upravit kontakt „%s“"
 
-#: ../gtk-glade/friendlist.c:477
+#: ../gtk-glade/friendlist.c:498
 #, c-format
 msgid "Delete contact '%s'"
 msgstr "Odstranit kontakt „%s“"
 
-#: ../gtk-glade/friendlist.c:519
+#: ../gtk-glade/friendlist.c:540
 #, c-format
 msgid "Add new contact from %s directory"
 msgstr "Přidat nový kontakt z adresáře %s"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:251
+#: ../gtk-glade/propertybox.c:253
 msgid "Rate (Hz)"
 msgstr "Rychlost (Hz)"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:257
+#: ../gtk-glade/propertybox.c:259
 msgid "Status"
 msgstr "Stav"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:263
+#: ../gtk-glade/propertybox.c:265
 msgid "Min bitrate (kbit/s)"
 msgstr "Min. rychlost (kbit/s)"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:269
+#: ../gtk-glade/propertybox.c:271
 msgid "Parameters"
 msgstr "Parametry"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:296 ../gtk-glade/propertybox.c:435
+#: ../gtk-glade/propertybox.c:298 ../gtk-glade/propertybox.c:437
 msgid "Enabled"
 msgstr "Povoleno"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:297 ../gtk-glade/propertybox.c:435
+#: ../gtk-glade/propertybox.c:299 ../gtk-glade/propertybox.c:437
 msgid "Disabled"
 msgstr "Zakázáno"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:480
+#: ../gtk-glade/propertybox.c:482
 msgid "Account"
 msgstr "Účet"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:620
+#: ../gtk-glade/propertybox.c:622
 msgid "English"
 msgstr "angličtina"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:621
+#: ../gtk-glade/propertybox.c:623
 msgid "French"
 msgstr "francouzština"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:622
+#: ../gtk-glade/propertybox.c:624
 msgid "Swedish"
 msgstr "švédština"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:623
+#: ../gtk-glade/propertybox.c:625
 msgid "Italian"
 msgstr "italština"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:624
+#: ../gtk-glade/propertybox.c:626
 msgid "Spanish"
 msgstr "španělština"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:625
+#: ../gtk-glade/propertybox.c:627
 msgid "Brazilian Portugese"
-msgstr ""
+msgstr "brazilská portugalština"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:626
+#: ../gtk-glade/propertybox.c:628
 msgid "Polish"
 msgstr "polština"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:627
+#: ../gtk-glade/propertybox.c:629
 msgid "German"
 msgstr "němčina"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:628
+#: ../gtk-glade/propertybox.c:630
 msgid "Russian"
 msgstr "ruština"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:629
+#: ../gtk-glade/propertybox.c:631
 msgid "Japanese"
 msgstr "japonština"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:630
+#: ../gtk-glade/propertybox.c:632
 msgid "Dutch"
 msgstr "dánština"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:631
+#: ../gtk-glade/propertybox.c:633
 msgid "Hungarian"
 msgstr "maďarština"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:632
+#: ../gtk-glade/propertybox.c:634
 msgid "Czech"
 msgstr "čeština"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:633
+#: ../gtk-glade/propertybox.c:635
 msgid "Chinese"
-msgstr ""
+msgstr "čínština"
 
-#: ../gtk-glade/propertybox.c:690
+#: ../gtk-glade/propertybox.c:692
 msgid ""
 "You need to restart linphone for the new language selection to take effect."
 msgstr "Aby se projevil výběr nového jazyka, je nutné znovu spustit linphone."
@@ -237,33 +246,29 @@ msgstr ""
 
 #: ../gtk-glade/update.c:91
 msgid "You are running the lastest version."
-msgstr ""
+msgstr "Máte spuštěnou poslední verzi."
 
-#: ../gtk-glade/buddylookup.c:66
+#: ../gtk-glade/buddylookup.c:85
 msgid "Firstname, Lastname"
 msgstr "První jméno, Poslední jméno"
 
-#: ../gtk-glade/buddylookup.c:73
-msgid "SIP address"
-msgstr "SIP adresa"
-
-#: ../gtk-glade/buddylookup.c:121
+#: ../gtk-glade/buddylookup.c:160
 msgid "Error communicating with server."
 msgstr "Chyba komunikace se serverem."
 
-#: ../gtk-glade/buddylookup.c:125
+#: ../gtk-glade/buddylookup.c:164
 msgid "Connecting..."
 msgstr "Připojuje se…"
 
-#: ../gtk-glade/buddylookup.c:129
+#: ../gtk-glade/buddylookup.c:168
 msgid "Connected"
 msgstr "Připojeno"
 
-#: ../gtk-glade/buddylookup.c:133
+#: ../gtk-glade/buddylookup.c:172
 msgid "Receiving data..."
 msgstr "Přijímají se data…"
 
-#: ../gtk-glade/buddylookup.c:141
+#: ../gtk-glade/buddylookup.c:180
 #, c-format
 msgid "Found %i contact"
 msgid_plural "Found %i contacts"
@@ -348,7 +353,7 @@ msgstr "Vytváření účtu"
 msgid "Now ready !"
 msgstr "Připraveno!"
 
-#: ../gtk-glade/incall_view.c:98
+#: ../gtk-glade/incall_view.c:97
 msgid "<b>Calling...</b>"
 msgstr "<b>Volá se…</b>"
 
@@ -370,9 +375,8 @@ msgid "<b>Call ended.</b>"
 msgstr "<b>Hovor skončil.</b>"
 
 #: ../gtk-glade/incall_view.c:176
-#, fuzzy
 msgid "Unmute"
-msgstr "Neomezená"
+msgstr "Nahlas"
 
 #: ../gtk-glade/incall_view.c:180 ../gtk-glade/main.glade.h:40
 msgid "Mute"
@@ -476,9 +480,8 @@ msgid "Audio only"
 msgstr "Pouze zvuk"
 
 #: ../gtk-glade/main.glade.h:24
-#, fuzzy
 msgid "Automatically log me in"
-msgstr "Automaticky uhodnout platné jméno"
+msgstr "Přihlašovat mě automaticky"
 
 #: ../gtk-glade/main.glade.h:25
 msgid "B"
@@ -490,7 +493,7 @@ msgstr "C"
 
 #: ../gtk-glade/main.glade.h:27
 msgid "Check for updates"
-msgstr ""
+msgstr "Vyhledat aktualizace"
 
 #: ../gtk-glade/main.glade.h:28
 msgid "D"
@@ -633,9 +636,8 @@ msgstr ""
 "hu: anonym\n"
 
 #: ../gtk-glade/contact.glade.h:1
-#, fuzzy
 msgid "<b>Contact information</b>"
-msgstr "Informace o kontaktu"
+msgstr "<b>Informace o kontaktu</b>"
 
 #: ../gtk-glade/contact.glade.h:2
 msgid "Allow this contact to see my presence status"
@@ -682,7 +684,7 @@ msgstr "Prosím, zadejte heslo pro doménu"
 
 #: ../gtk-glade/password.glade.h:4
 msgid "UserID"
-msgstr ""
+msgstr "Identifikátor uživatele"
 
 #: ../gtk-glade/call_logs.glade.h:1
 msgid "Call history"
@@ -736,7 +738,7 @@ msgstr "Přijmout"
 msgid "Decline"
 msgstr "Odmítnout"
 
-#: ../gtk-glade/incoming_call.glade.h:3 ../coreapi/linphonecore.c:235
+#: ../gtk-glade/incoming_call.glade.h:3 ../coreapi/linphonecore.c:315
 msgid "Incoming call"
 msgstr "Příchozí hovor"
 
@@ -1016,7 +1018,7 @@ msgstr "Linphone"
 msgid "Please wait"
 msgstr "Prosím, čekejte"
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:195
+#: ../coreapi/linphonecore.c:261
 #, c-format
 msgid "You have missed %i call."
 msgid_plural "You have missed %i calls."
@@ -1024,19 +1026,19 @@ msgstr[0] "Máte %i zmeškaný hovor."
 msgstr[1] "Máte %i zmeškané hovory."
 msgstr[2] "Máte %i zmeškaných hovorů."
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:223
+#: ../coreapi/linphonecore.c:303
 msgid "aborted"
 msgstr "přerušen"
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:226
+#: ../coreapi/linphonecore.c:306
 msgid "completed"
 msgstr "dokončen"
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:229
+#: ../coreapi/linphonecore.c:309
 msgid "missed"
 msgstr "promeškán"
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:234
+#: ../coreapi/linphonecore.c:314
 #, c-format
 msgid ""
 "%s at %s\n"
@@ -1051,11 +1053,11 @@ msgstr ""
 "Stav: %s\n"
 "Délka: %i min %i s\n"
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:235
+#: ../coreapi/linphonecore.c:315
 msgid "Outgoing call"
 msgstr "Odchozí hovor"
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:445
+#: ../coreapi/linphonecore.c:594
 msgid ""
 "Your machine appears to be connected to an IPv6 network. By default linphone "
 "always uses IPv4. Please update your configuration if you want to use IPv6"
@@ -1063,59 +1065,59 @@ msgstr ""
 "Zdá se, že váš počítač je připojen do IPv6 sítě. Standardně linphone používá "
 "pouze IPv4. Prosím, změňte nastavení programu, pokud chcete používat IPv6."
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:739
+#: ../coreapi/linphonecore.c:948
 msgid "Ready"
 msgstr "Připraven."
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:1014
+#: ../coreapi/linphonecore.c:1397
 msgid "Remote end seems to have disconnected, the call is going to be closed."
 msgstr "Vzdálený konec se asi odpojil, hovor bude ukončen."
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:1172
+#: ../coreapi/linphonecore.c:1632
 msgid "Looking for telephone number destination..."
 msgstr "Vyhledává se umístění čísla…"
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:1174
+#: ../coreapi/linphonecore.c:1634
 msgid "Could not resolve this number."
 msgstr "Toto číslo nelze vyhledat."
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:1239
+#: ../coreapi/linphonecore.c:1698
 msgid ""
 "Could not parse given sip address. A sip url usually looks like sip:"
 "address@hidden"
 msgstr ""
 "Špatně zadaná SIP adresa. Adresa má mít tento formát <sip:address@hidden>"
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:1340
+#: ../coreapi/linphonecore.c:1812
 msgid "Sorry, having multiple simultaneous calls is not supported yet !"
 msgstr "Promiňte, vedení více současných hovorů není podporováno!"
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:1387
+#: ../coreapi/linphonecore.c:1856
 msgid "Contacting"
 msgstr "Kontaktuji"
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:1402
+#: ../coreapi/linphonecore.c:1872
 msgid "could not call"
 msgstr "Nelze volat."
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:1787 ../coreapi/exevents.c:50
+#: ../coreapi/linphonecore.c:2288 ../coreapi/exevents.c:50
 msgid "Connected."
 msgstr "Připojeno."
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:1813
+#: ../coreapi/linphonecore.c:2322
 msgid "Call ended"
 msgstr "Hovor skončil."
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:2175
+#: ../coreapi/linphonecore.c:2846
 msgid "No nat/firewall address supplied !"
 msgstr "Žádná adresa NATu/firewallu nebyla zadána!"
 
-#: ../coreapi/linphonecore.c:2187 ../coreapi/linphonecore.c:2199
+#: ../coreapi/linphonecore.c:2858 ../coreapi/linphonecore.c:2870
 #, c-format
 msgid "Invalid nat address '%s' : %s"
 msgstr "Neplatná adresa NATu '%s': '%s"
 
-#: ../coreapi/misc.c:134
+#: ../coreapi/misc.c:142
 msgid ""
 "Your computer appears to be using ALSA sound drivers.\n"
 "This is the best choice. However the pcm oss emulation module\n"
@@ -1127,7 +1129,7 @@ msgstr ""
 "oss, který chybí. Prosím zadejte jako uživatel root příkaz\n"
 "'modprobe snd-pcm-oss', kterým modul zavede."
 
-#: ../coreapi/misc.c:137
+#: ../coreapi/misc.c:145
 msgid ""
 "Your computer appears to be using ALSA sound drivers.\n"
 "This is the best choice. However the mixer oss emulation module\n"
@@ -1139,7 +1141,7 @@ msgstr ""
 "oss, který chybí. Prosím zadejte jako uživatel root příkaz\n"
 "'modprobe snd-mixer-oss', kterým modul zavede."
 
-#: ../coreapi/misc.c:610
+#: ../coreapi/misc.c:606
 msgid "Stun lookup in progress..."
 msgstr "Hledá se adresa pomocí STUN…"
 
@@ -1210,16 +1212,20 @@ msgstr ""
 "Uživatel je nedostupný, ale navrhuje tyto alternativní\n"
 "setkání:"
 
-#: ../coreapi/exevents.c:861
+#: ../coreapi/exevents.c:836
+msgid "Remote ringing."
+msgstr "Vyzvání na druhé straně."
+
+#: ../coreapi/exevents.c:860
 msgid "Early media."
 msgstr "Časná média."
 
-#: ../coreapi/exevents.c:972
+#: ../coreapi/exevents.c:971
 #, c-format
 msgid "Registration on %s failed: %s"
 msgstr "Registrace na %s selhala: %s"
 
-#: ../coreapi/exevents.c:972
+#: ../coreapi/exevents.c:971
 msgid "no response timeout"
 msgstr "odpověď nedorazila včas"
 
@@ -1229,44 +1235,44 @@ msgid "Registration on %s successful."
 msgstr "Registrace na %s byla úspěšná."
 
 #: ../coreapi/exevents.c:999
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unregistration on %s done."
-msgstr "Registrace na %s byla úspěšná."
+msgstr "Odregistrování z %s hotovo."
 
 #. people for which we don't have yet an answer should appear as offline
-#: ../coreapi/presence.c:112 ../coreapi/presence.c:164 ../coreapi/friend.c:147
+#: ../coreapi/presence.c:111 ../coreapi/presence.c:163 ../coreapi/friend.c:147
 msgid "Gone"
 msgstr "Pryč"
 
-#: ../coreapi/presence.c:129
+#: ../coreapi/presence.c:128
 msgid "Waiting for Approval"
 msgstr "Čekám na schválení"
 
-#: ../coreapi/presence.c:133 ../coreapi/friend.c:38
+#: ../coreapi/presence.c:132 ../coreapi/friend.c:38
 msgid "Online"
 msgstr "Připojeno"
 
-#: ../coreapi/presence.c:137 ../coreapi/friend.c:41
+#: ../coreapi/presence.c:136 ../coreapi/friend.c:41
 msgid "Busy"
 msgstr "Zaneprázdněn"
 
-#: ../coreapi/presence.c:142
+#: ../coreapi/presence.c:141
 msgid "Be Right Back"
 msgstr "Na chvíli pryč"
 
-#: ../coreapi/presence.c:146 ../coreapi/friend.c:47
+#: ../coreapi/presence.c:145 ../coreapi/friend.c:47
 msgid "Away"
 msgstr "Pryč"
 
-#: ../coreapi/presence.c:151
+#: ../coreapi/presence.c:150
 msgid "On The Phone"
 msgstr "Na příjmu"
 
-#: ../coreapi/presence.c:156
+#: ../coreapi/presence.c:155
 msgid "Out To Lunch"
 msgstr "Na obědě"
 
-#: ../coreapi/presence.c:160 ../coreapi/friend.c:71
+#: ../coreapi/presence.c:159 ../coreapi/friend.c:71
 msgid "Closed"
 msgstr "Zavřeno"
 
@@ -1310,7 +1316,7 @@ msgstr "Čeká"
 msgid "Unknown-bug"
 msgstr "Neznámá chyba"
 
-#: ../coreapi/proxy.c:221
+#: ../coreapi/proxy.c:265
 msgid ""
 "The sip proxy address you entered is invalid, it must start with \"sip:\" "
 "followed by a hostname."
@@ -1318,7 +1324,7 @@ msgstr ""
 "Adresa SIP proxy, kterou jste zadali, není platná. Musí začínat na „sip:“ a "
 "pak musí následovat jméno stroje."
 
-#: ../coreapi/proxy.c:227
+#: ../coreapi/proxy.c:271
 msgid ""
 "The sip identity you entered is invalid.\n"
 "It should look like sip:address@hidden, such as sip:address@hidden"
@@ -1326,7 +1332,7 @@ msgstr ""
 "SIP identita, kterou jste zadali, není platná.\n"
 "Měla by mít tvar sip:address@hidden, například sip:address@hidden"
 
-#: ../coreapi/proxy.c:634
+#: ../coreapi/proxy.c:889
 #, c-format
 msgid "Could not login as %s"
 msgstr "Nelze se přihlásit jako %s"
@@ -1399,11 +1405,11 @@ msgstr "Filtr, který směšuje několik vstupů do jednoho 
výstupu."
 msgid "frequency resampler"
 msgstr "měnič frekvence"
 
-#: ../mediastreamer2/src/msrtp.c:233 ../mediastreamer2/src/msrtp.c:251
+#: ../mediastreamer2/src/msrtp.c:358 ../mediastreamer2/src/msrtp.c:376
 msgid "RTP output filter"
 msgstr "Filtr RTP výstupu"
 
-#: ../mediastreamer2/src/msrtp.c:348 ../mediastreamer2/src/msrtp.c:366
+#: ../mediastreamer2/src/msrtp.c:492 ../mediastreamer2/src/msrtp.c:510
 msgid "RTP input filter"
 msgstr "Filtr RTP vstupu"
 
@@ -1412,7 +1418,7 @@ msgstr "Filtr RTP vstupu"
 msgid "The free and wonderful speex codec"
 msgstr "Svobodný a úžasný kodek speex"
 
-#: ../mediastreamer2/src/msvolume.c:390 ../mediastreamer2/src/msvolume.c:405
+#: ../mediastreamer2/src/msvolume.c:400 ../mediastreamer2/src/msvolume.c:415
 msgid "A filter that controls and measure sound volume"
 msgstr "Filtr, který měří a řídí hlasitost zvuku"
 
@@ -1420,11 +1426,11 @@ msgstr "Filtr, který měří a řídí hlasitost zvuku"
 msgid "A video4linux compatible source filter to stream pictures."
 msgstr "Zdrojový filtr kompatibilní s Video4Linux proudující obrázky."
 
-#: ../mediastreamer2/src/msv4l2.c:458
+#: ../mediastreamer2/src/msv4l2.c:470
 msgid "A filter to grab pictures from Video4Linux2-powered cameras"
 msgstr "Filtr zachytávající obrázky z Video4Linux2 kamer"
 
-#: ../mediastreamer2/src/nowebcam.c:1780
+#: ../mediastreamer2/src/nowebcam.c:1786
 msgid "A filter that outputs a static image."
 msgstr "Filtr, který vydává nehybný obrázek."
 
@@ -1449,8 +1455,8 @@ msgid "a small video size converter"
 msgstr "Převaděč velikosti malých videí"
 
 #: ../mediastreamer2/src/speexec.c:349 ../mediastreamer2/src/speexec.c:367
-msgid "Echo canceler using speex library"
-msgstr "Potlačení ozvěny používající knihovnu speex"
+msgid "Echo canceller using speex library"
+msgstr "Potlačení ozvěny prostřednictvím knihovny speex"
 
 #: ../mediastreamer2/src/tee.c:80 ../mediastreamer2/src/tee.c:98
 msgid "A filter that reads from input and copy to its multiple outputs."
@@ -1488,9 +1494,8 @@ msgid "A MPEG4 decoder using ffmpeg library"
 msgstr "Dekodér MPEG4 používající knihovnu ffmpeg"
 
 #: ../mediastreamer2/src/videodec.c:704
-#, fuzzy
 msgid "A RTP/JPEG decoder using ffmpeg library"
-msgstr "Dekodér MPEG používající knihovnu ffmpeg"
+msgstr "Dekodér RTP/JPEG používající knihovnu ffmpeg"
 
 #: ../mediastreamer2/src/videodec.c:720
 msgid "A MJPEG decoder using ffmpeg library"
@@ -1500,11 +1505,11 @@ msgstr "Dekodér MPEG používající knihovnu ffmpeg"
 msgid "A snow decoder using ffmpeg library"
 msgstr "Dekodér snow používající knihovnu ffmpeg"
 
-#: ../mediastreamer2/src/videoenc.c:840 ../mediastreamer2/src/videoenc.c:922
+#: ../mediastreamer2/src/videoenc.c:861 ../mediastreamer2/src/videoenc.c:943
 msgid "A video H.263 encoder using ffmpeg library."
 msgstr "Kodér H.263 používající knihovnu ffmpeg."
 
-#: ../mediastreamer2/src/videoenc.c:856
+#: ../mediastreamer2/src/videoenc.c:877
 msgid ""
 "A video H.263 encoder using ffmpeg library. It is compliant with old RFC2190 "
 "spec."
@@ -1512,27 +1517,26 @@ msgstr ""
 "Kodér H.263 videa používající knihovnu ffmpeg. Vyhovuje staré specifikaci "
 "RFC 2190."
 
-#: ../mediastreamer2/src/videoenc.c:872 ../mediastreamer2/src/videoenc.c:954
+#: ../mediastreamer2/src/videoenc.c:893 ../mediastreamer2/src/videoenc.c:975
 msgid "A video MPEG4 encoder using ffmpeg library."
 msgstr "Kodér MPEG4 videa používající knihovnu ffmpeg."
 
-#: ../mediastreamer2/src/videoenc.c:888
+#: ../mediastreamer2/src/videoenc.c:909
 msgid "A video snow encoder using ffmpeg library."
 msgstr "Kodér snow videa používající knihovnu ffmpeg."
 
-#: ../mediastreamer2/src/videoenc.c:904
-#, fuzzy
+#: ../mediastreamer2/src/videoenc.c:925
 msgid "A RTP/MJPEG encoder using ffmpeg library."
-msgstr "Dekodér MPEG používající knihovnu ffmpeg"
+msgstr "Kodér RTP/MJPEG používající knihovnu ffmpeg."
 
-#: ../mediastreamer2/src/videoenc.c:938
+#: ../mediastreamer2/src/videoenc.c:959
 msgid ""
 "A video H.263 encoder using ffmpeg library, compliant with old RFC2190 spec."
 msgstr ""
 "Kodér H.263 videa používající knihovnu ffmpeg, vyhovuje staré specifikaci "
 "RFC 2190."
 
-#: ../mediastreamer2/src/videoenc.c:970
+#: ../mediastreamer2/src/videoenc.c:991
 msgid ""
 "The snow codec is royalty-free and is open-source. \n"
 "It uses innovative techniques that makes it one of most promising video "
@@ -1546,20 +1550,19 @@ msgstr ""
 "Avšak stále se vyvíjí, je trochu nestabilní a kompatibilita s ostatními "
 "verzemi není zaručena."
 
-#: ../mediastreamer2/src/videoenc.c:990
-#, fuzzy
+#: ../mediastreamer2/src/videoenc.c:1011
 msgid "A MJPEG encoder using ffmpeg library."
-msgstr "Dekodér MPEG používající knihovnu ffmpeg"
+msgstr "Kodér MJPEG používající knihovnu ffmpeg."
 
-#: ../mediastreamer2/src/videoout.c:974 ../mediastreamer2/src/videoout.c:992
+#: ../mediastreamer2/src/videoout.c:1295 ../mediastreamer2/src/videoout.c:1313
 msgid "A generic video display"
 msgstr "Obecné zobrazování videa"
 
-#: ../mediastreamer2/src/wincevideods.c:966
-#: ../mediastreamer2/src/wincevideods.c:984
+#: ../mediastreamer2/src/wincevideods.c:969
+#: ../mediastreamer2/src/wincevideods.c:987
 #: ../mediastreamer2/src/winvideo.c:596 ../mediastreamer2/src/winvideo.c:614
-#: ../mediastreamer2/src/winvideods.c:1306
-#: ../mediastreamer2/src/winvideods.c:1324
+#: ../mediastreamer2/src/winvideods.c:1346
+#: ../mediastreamer2/src/winvideods.c:1364
 msgid "A video4windows compatible source filter to stream pictures."
 msgstr "Zdrojový filtr kompatibilní s video4windows proudující obrázky."
 
@@ -1577,7 +1580,7 @@ msgid "A filter that trashes its input (useful for 
terminating some graphs)."
 msgstr ""
 "Filtr, který zahazuje svůj vstup (užitečné na zakončení některých grafů)."
 
-#: ../mediastreamer2/src/equalizer.c:337 ../mediastreamer2/src/equalizer.c:355
+#: ../mediastreamer2/src/equalizer.c:338 ../mediastreamer2/src/equalizer.c:356
 msgid "Parametric sound equalizer."
 msgstr "Parametrický ekvalizér zvuku."
 
@@ -1585,6 +1588,9 @@ msgstr "Parametrický ekvalizér zvuku."
 msgid "A webcam grabber based on directshow."
 msgstr "Snímač kamer postavený na directshow."
 
+#~ msgid "SIP address"
+#~ msgstr "SIP adresa"
+
 #~ msgid "Bresilian"
 #~ msgstr "brazilská portugalština"
 
@@ -1878,9 +1884,6 @@ msgstr "Snímač kamer postavený na directshow."
 #~ msgid "Add proxy/registrar"
 #~ msgstr "Přidat proxy/registraci"
 
-#~ msgid "Remote services"
-#~ msgstr "Vzdálené služby"
-
 #~ msgid "Clear all stored authentication information (username,password...)"
 #~ msgstr "Vyprázdnit všechny ověřovací informace (uživatelské jméno, heslo…)"
 
-- 
1.6.4.4

Attachment: pgplhjXJTITsE.pgp
Description: PGP signature


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]