koha-cvs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Koha-cvs] CVS: koha/koha-tmpl/opac-tmpl/default/pl opac-reserve.tmpl,1.


From: Benedict P. Barszcz
Subject: [Koha-cvs] CVS: koha/koha-tmpl/opac-tmpl/default/pl opac-reserve.tmpl,1.3,1.4 opac-detail.tmpl,1.3,1.4 opac-moredetail.tmpl,1.3,1.4
Date: Sun, 26 Oct 2003 14:54:56 -0800

Update of /cvsroot/koha/koha/koha-tmpl/opac-tmpl/default/pl
In directory sc8-pr-cvs1:/tmp/cvs-serv26051

Modified Files:
    opac-reserve.tmpl opac-detail.tmpl opac-moredetail.tmpl 
Log Message:
translation improvements, typos corrected.

Index: opac-reserve.tmpl
===================================================================
RCS file: /cvsroot/koha/koha/koha-tmpl/opac-tmpl/default/pl/opac-reserve.tmpl,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -C2 -r1.3 -r1.4
*** opac-reserve.tmpl  3 Oct 2003 20:04:18 -0000    1.3
--- opac-reserve.tmpl  26 Oct 2003 22:54:54 -0000   1.4
***************
*** 24,28 ****
    <p>Strona rezerwacji dla pozycji: <b><TMPL_VAR NAME="title"> ( 
<TMPL_VAR NAME="author"> <TMPL_VAR name="biblionumber">)</b></p>
    <p> Z³o¿ono ju¿ <b><TMPL_VAR NAME="rank"></b> zamówieñ na tê pozycjê. 
</p>
!    <p>Prosimy wybraæ, który typ pozycji Ciê interesuje. Pierwsza z 
pozycji,która stanie siê dostêpna a nale¿y do jednego z tych typów zostanie dla 
Ciebie zatrzymana.
 
    <FORM ACTION="/cgi-bin/koha/opac-reserve.pl" method=post>
--- 24,28 ----
    <p>Strona rezerwacji dla pozycji: <b><TMPL_VAR NAME="title"> ( 
<TMPL_VAR NAME="author"> <TMPL_VAR name="biblionumber">)</b></p>
    <p> Z³o¿ono ju¿ <b><TMPL_VAR NAME="rank"></b> zamówieñ na tê pozycjê. 
</p>
!    <p>Prosimy wybraæ, który typ pozycji Ciê interesuje. Pierwsza z 
pozycji, która stanie siê dostêpna a nale¿y do jednego z tych typów zostanie 
dla Ciebie zatrzymana.
 
    <FORM ACTION="/cgi-bin/koha/opac-reserve.pl" method=post>

Index: opac-detail.tmpl
===================================================================
RCS file: /cvsroot/koha/koha/koha-tmpl/opac-tmpl/default/pl/opac-detail.tmpl,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -C2 -r1.3 -r1.4
*** opac-detail.tmpl  3 Oct 2003 20:04:18 -0000    1.3
--- opac-detail.tmpl  26 Oct 2003 22:54:54 -0000   1.4
***************
*** 1,5 ****
 <TMPL_INCLUDE NAME="opac-top.inc">
 
! <TMPL_IF NAME="loggedinuser">
   <p align=left>Zalogowany jako: <TMPL_VAR NAME="loggedinuser"> [<a 
href=/cgi-bin/koha/opac-user.pl>Strony Cz³onkowskie</a>][<a 
href=/cgi-bin/koha/opac-main.pl?logout.x=1>Wyloguj siê</a>]</p>
 <TMPL_ELSE>
--- 1,5 ----
 <TMPL_INCLUDE NAME="opac-top.inc">
 
! <TMPL_IF NAME="loggedinusername">
   <p align=left>Zalogowany jako: <TMPL_VAR NAME="loggedinuser"> [<a 
href=/cgi-bin/koha/opac-user.pl>Strony Cz³onkowskie</a>][<a 
href=/cgi-bin/koha/opac-main.pl?logout.x=1>Wyloguj siê</a>]</p>
 <TMPL_ELSE>
***************
*** 11,16 ****
 </TMPL_UNLESS>
 
- 
- 
 <TMPL_LOOP NAME="BIBLIO_RESULTS">
 <font SIZE=6><em><TMPL_VAR NAME="title"> (<TMPL_VAR NAME="author">)
--- 11,14 ----
***************
*** 18,73 ****
 <!-- FIXME - "callpadding" should be "cellpadding", right? -->
 <table cellspacing="0" callpadding="5" border="1" align="left" width="220">
! <!-----------------BIBLIO RECORD TABLE--------->
! <tr valign="top">
! 
! <td bgcolor="#99cccc">
! <b>OPIS BIBLIO</b>
! 
! <TMPL_VAR NAME="biblionumber">
! </td>
! </tr>
! <tr valign="top">
! <td>
! <FONT SIZE=2 face="arial, helvetica">
! <b>Podtytu³:</b> <TMPL_VAR NAME="subtitle"><br>
! <b>Autor:</b> <TMPL_VAR NAME="author"><br>
! <b>Przedmiot:</b> <TMPL_VAR NAME="subject"><br>
! <b>Copyright:</b> <TMPL_VAR NAME="copyrightdate"><br>
! <b>Ca³kowita liczba pozycji:</b> <TMPL_VAR NAME="count">
! <p>
! </font></td>
! </tr>
 </table>
 </TMPL_LOOP>
 <center>
 <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=2>
! <tr bgcolor="#99cccc">
! <td>Typ Pozycji</td>
! <td>Klasa</td>
! <td>Lokalizacja</td>
! <td>Data zwrotu</td>
! <td>Ostatnio Zdano</td>
! <td>Pasek Kreskowy</td>
! </tr>
! <TMPL_LOOP NAME="ITEM_RESULTS">
! <tr>
! <td><TMPL_VAR NAME="itemtype"></td>
! <td><TMPL_VAR NAME="class"></td>
! <td><TMPL_VAR NAME="branchname"></td>
! <td><TMPL_VAR NAME="datedue"></td>
! <td><TMPL_VAR NAME="datelastseen"></td>
! <td><TMPL_VAR NAME="barcode"></td>
! </tr>
! </TMPL_LOOP>
! <TMPL_LOOP NAME="WEB_RESULTS">
! <tr>
! <td><TMPL_VAR NAME="itemtype"></td>
! <td>Witryna</td>
! <td>Online</td>
! <td>Dostêpna</td>
! <td></td>
! <td><TMPL_VAR NAME="url"></td>
! </tr>
! </TMPL_LOOP>
 </table>
 <p>
--- 16,80 ----
 <!-- FIXME - "callpadding" should be "cellpadding", right? -->
 <table cellspacing="0" callpadding="5" border="1" align="left" width="220">
!    <!-----------------BIBLIO RECORD TABLE--------->
!    <tr valign="top">
!        <td bgcolor="#99cccc">
!            <b>OPIS BIBLIO</b>
!            <TMPL_VAR NAME="biblionumber">
!        </td>
!    </tr>
!    <tr valign="top">
!        <td>
!            <FONT SIZE=2 face="arial, helvetica">
!                <TMPL_IF 
name="subtitle"><b>Podtytu³:</b></TMPL_IF> <TMPL_VAR NAME="subtitle">
!                <TMPL_IF name="author"><b>Autor:</b> <a 
href=/cgi-bin/koha/search.pl?author=<TMPL_VAR NAME="author" 
ESCAPE=URL>><TMPL_VAR NAME="author"></a></TMPL_IF><br>
!                <TMPL_IF name="additional"><b>Autor 
dodatkowy:</b><TMPL_VAR NAME="additional"><br></TMPL_IF>
!                <TMPL_IF name="publishercode"><b>Wydano przez 
:</b></TMPL_IF> <TMPL_VAR NAME="publishercode">
!                <TMPL_IF name="publicationyear"><b>w 
</b></TMPL_IF><TMPL_VAR NAME="publicationyear">
!                <TMPL_IF name="pages">, </TMPL_IF><TMPL_VAR 
name="pages">
!                <TMPL_IF name="size">, </TMPL_IF><TMPL_VAR 
name="size"><br/>
!                <TMPL_IF 
name="collection"><b>Collection:</b></TMPL_IF> <TMPL_VAR 
NAME="seriestitle"><br/>
!                <TMPL_IF name="subject"><b>Has³o 
przedmiotowe:</b></TMPL_IF> <TMPL_VAR NAME="subject"><br/>
!                <TMPL_IF name="copyrightdate"><b>Rok 
:</b></TMPL_IF> <TMPL_VAR NAME="copyrightdate"><br/>
!                <TMPL_IF name="notes"><b>Uwagi:</b></TMPL_IF> 
<TMPL_VAR NAME="notes"><br/>
!                <TMPL_IF 
name="unititle"><b>Unititle:</b></TMPL_IF> <TMPL_VAR NAME="unititle"><br/>
!                <TMPL_IF name="serial"><b>Serial:</b><TMPL_VAR 
NAME="serial"></TMPL_IF><br/>
!                <TMPL_IF 
name="dewey"><b>Dewey:</b></TMPL_IF><TMPL_VAR name="dewey"><br/>
!                <TMPL_IF name="url"><b>URL:</b> <a 
hre="<TMPL_VAR name="url"><TMPL_VAR NAME="url"></a></TMPL_IF><br>
!                <b>ca³kowita liczba pozycji:</b> <TMPL_VAR 
NAME="count">
!            </font>
!        </td>
!    </tr>
 </table>
 </TMPL_LOOP>
 <center>
 <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=2>
!    <tr bgcolor="#99cccc">
!        <td>Typ Pozycji</td>
!        <td>Klasa</td>
!        <td>Lokalizacja</td>
!        <td>Data zwrotu</td>
!        <td>Ostatnio Zdano</td>
!        <td>Pasek Kreskowy</td>
!    </tr>
!    <TMPL_LOOP NAME="ITEM_RESULTS">
!        <tr>
!            <td><TMPL_VAR NAME="itemtype"></td>
!            <td><TMPL_VAR NAME="class"></td>
!            <td><TMPL_VAR NAME="branchname"></td>
!            <td><TMPL_VAR NAME="datedue"></td>
!            <td><TMPL_VAR NAME="datelastseen"></td>
!            <td><TMPL_VAR NAME="barcode"></td>
!        </tr>
!    </TMPL_LOOP>
!    <TMPL_LOOP NAME="WEB_RESULTS">
!        <tr>
!            <td><TMPL_VAR NAME="itemtype"></td>
!            <td>Witryna</td>
!            <td>Online</td>
!            <td>Dostêpna</td>
!            <td></td>
!            <td><TMPL_VAR NAME="url"></td>
!        </tr>
!    </TMPL_LOOP>
 </table>
 <p>

Index: opac-moredetail.tmpl
===================================================================
RCS file: 
/cvsroot/koha/koha/koha-tmpl/opac-tmpl/default/pl/opac-moredetail.tmpl,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -C2 -r1.3 -r1.4
*** opac-moredetail.tmpl    1 Oct 2003 12:46:58 -0000    1.3
--- opac-moredetail.tmpl    26 Oct 2003 22:54:54 -0000   1.4
***************
*** 78,85 ****
 <b>Ostatnio zdano:</b> <TMPL_VAR NAME="datelastseen"><br>
 <b>Ostatnio po¿yczono:</b> <TMPL_VAR NAME="timestamp0"><br>
! on issue bit <!-- FIXME - What's this, then? -->
 <b>Ostatni czytelnik 1:</b> <TMPL_VAR NAME="card0"><br>
 <b>Ostatni czytelnik 2:</b> <TMPL_VAR NAME="card1"><br>
! <b>Current Branch:</b> <TMPL_VAR NAME="holdingbranch"><br>
 <b>Cena wymiany:</b> <TMPL_VAR NAME="replacementprice"><br>
 <b>Pozycja zagubiona:</b> <TMPL_VAR NAME="itemlost"><br>
--- 78,85 ----
 <b>Ostatnio zdano:</b> <TMPL_VAR NAME="datelastseen"><br>
 <b>Ostatnio po¿yczono:</b> <TMPL_VAR NAME="timestamp0"><br>
! issue bit <!-- FIXME - What's this, then? -->
 <b>Ostatni czytelnik 1:</b> <TMPL_VAR NAME="card0"><br>
 <b>Ostatni czytelnik 2:</b> <TMPL_VAR NAME="card1"><br>
! <b>Bie¿±cy oddzia³:</b> <TMPL_VAR NAME="holdingbranch"><br>
 <b>Cena wymiany:</b> <TMPL_VAR NAME="replacementprice"><br>
 <b>Pozycja zagubiona:</b> <TMPL_VAR NAME="itemlost"><br>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]