koha-cvs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Koha-cvs] CVS: koha/koha-tmpl/intranet-tmpl/default/pl modbibitem.tmpl,


From: Benedict P. Barszcz
Subject: [Koha-cvs] CVS: koha/koha-tmpl/intranet-tmpl/default/pl modbibitem.tmpl,1.2,1.3
Date: Sat, 04 Oct 2003 02:52:38 -0700

Update of /cvsroot/koha/koha/koha-tmpl/intranet-tmpl/default/pl
In directory sc8-pr-cvs1:/tmp/cvs-serv2303

Modified Files:
    modbibitem.tmpl 
Log Message:
latest code update

Index: modbibitem.tmpl
===================================================================
RCS file: 
/cvsroot/koha/koha/koha-tmpl/intranet-tmpl/default/pl/modbibitem.tmpl,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -C2 -r1.2 -r1.3
*** modbibitem.tmpl   26 Jan 2003 03:36:37 -0000   1.2
--- modbibitem.tmpl   4 Oct 2003 09:52:36 -0000    1.3
***************
*** 1,7 ****
 <TMPL_INCLUDE Name="cat-top.inc">
! 
! <BLOCKQUOTE><FONT SIZE=6>
! <em><a href=/cgi-bin/koha/detail.pl?bib="<TMPL_VAR 
Name="biblionumber">"&type=intra><TMPL_VAR Name="title"> (<TMPL_VAR 
Name="author">)</a><br>
! Modyfikuj Grupê - <TMPL_VAR Name="description"></em></FONT><br>
 
 <form action=updatebibitem.pl method=post>
--- 1,5 ----
 <TMPL_INCLUDE Name="cat-top.inc">
! <h1><a href=/cgi-bin/koha/detail.pl?bib="<TMPL_VAR 
Name="biblionumber">"&type=intra><TMPL_VAR Name="title"> (<TMPL_VAR 
Name="author">)</a><br>
! Modyfikuj Grupê - <TMPL_VAR Name="description"></h1><br>
 
 <form action=updatebibitem.pl method=post>
***************
*** 70,75 ****
 
        <TR VALIGN=TOP bgcolor="99cc33">
!            <TD bgcolor="99cc33" 
background="/images/background-mem.gif" colspan=5 ><b>ZMIANY DOTYCZ¡CE TYCH 
KODÓW KRESKOWYCH<br>
!            Zaznacz te kody kreskowe, których zmiany maj± dotyczyæ. 
Te nie-zaznaczone zachowaj± swoj± oryginaln± grupê.</td>
        </tr>
 
--- 68,73 ----
 
        <TR VALIGN=TOP bgcolor="99cc33">
!            <TD bgcolor="99cc33" 
background="/images/background-mem.gif" colspan=5 ><b>ZMIANY MAJ¡CE DOTYCZYÆ 
TYCH KODÓW KRESKOWYCH<br>
!            Zaznacz TE kody kreskowe, których zmiany maj± dotyczyæ. 
Wszystkie nie-zaznaczone zachowaj± swoj± oryginaln± grupê.</td>
        </tr>
 
***************
*** 101,110 ****
 
 
! <B>POMOC:</B><b> Musisz</b> klikn±æ w ¿adane kó³ko wyboru (na zielonym tle), 
i albo przypisaæ pozycjê/e do istniej±cego ju¿ w systemie rekordu,
! albo zmodyfikowaæ ten rekord. JE¦LI zmiany maj± dotyczyæ jedynie niektórych 
pozycji, zaznacz je odpowiednio, wówczas utworzony zostanie dla nich
! automatycznie osobny rekord grupowy.
  <br clear=all>
  <p> &nbsp; </p>
 
 <TMPL_INCLUDE Name="cat-bottom.inc">
- </html>
--- 99,106 ----
 
 
! <B>POMOC:</B><b> Musisz</b> klikn±æ w ¿±dane kó³ko wyboru (na zielonym tle), 
nastêpnie albo przypisaæ pozycjê/e do istniej±cego ju¿ w systemie rekordu,
! albo zmodyfikowaæ ten rekord. JE¦LI zmiany maj± dotyczyæ jedynie niektórych 
pozycji, zaznacz je odpowiednio, wówczas utworzony zostanie dla nich 
automatycznie osobny rekord grupowy.
  <br clear=all>
  <p> &nbsp; </p>
 
 <TMPL_INCLUDE Name="cat-bottom.inc">
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]