koha-cvs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Koha-cvs] CVS: koha/koha-tmpl/intranet-tmpl/default/pl/user userpage.tm


From: Benedict P. Barszcz
Subject: [Koha-cvs] CVS: koha/koha-tmpl/intranet-tmpl/default/pl/user userpage.tmpl,NONE,1.1
Date: Fri, 10 Jan 2003 15:01:57 -0800

Update of /cvsroot/koha/koha/koha-tmpl/intranet-tmpl/default/pl/user
In directory sc8-pr-cvs1:/tmp/cvs-serv11003/user

Added Files:
    userpage.tmpl 
Log Message:
First round translation

--- NEW FILE ---
<html>
<TMPL_INCLUDE NAME="members-top.inc">

<TMPL_IF NAME="loggedinuser">
    <p align=left>Zalogowano jako: <TMPL_VAR NAME="loggedinuser"> [<a 
href=/cgi-bin/koha/logout.pl>Wyloguj</a>]</p>
    <p>
    <center>
    <h3>Ta strona to po prostu prowizorka</h3>

    <table border=0 cellspacing=15>
    <tr><td valign=top>

    <table border=1 cellpadding=10>
    <tr><th bgcolor=#99cccc background=/images/background-opac.gif><font 
size=+2>Rezerwacje</font></th></tr>
    <tr><td>
    <b>Czekaj± na Ciebie do odebrania nastêpuj±ce ksi±¿ki:</b>
    <ul>
    <li>The Great Mom Swap by Betsy Hanes at Main Library
    <li>Between Brothers by Irene Morck at Main Library
    </ul>
    <p>
    <b>Posiadasz nastepuj±ce pozycje, które zosta³y zamówione przez 
innych:</b>
    <ul>
    <li>The Amazing Apple Book by Paulette Bourgeois
    <li>Tracey the Great by Alan Cliburn
    <li>The biography of a grizzly by Ernest Thompson Seton
    </ul>
    </td></tr>
    </table>

    </td><td valign=top>

        <form method=post>
        <table border=1 cellpadding=10>
        <tr><th bgcolor=#99cccc 
background=/images/background-opac.gif><font size=+2>Preferencja 
U¿ytkownika</font></th></tr>
        <tr><td align =center>
        <table border=0 cellpadding=5>
            <tr><td>Jêzyk</td><td>
            <select name=language>
            <option value=english>English
            <option value=english>French
            <option value=english>German
            <option value=english>Polski
            </select>
            </td></tr>
            <tr><td>Adres E-mail</td><td><input name=email size=30 
value=<TMPL_VAR NAME=loggedinuser>@mylibrary.com></td></tr>
            <tr><td>Preferowany oddzia³<br>do odbioru 
zamówieñ</td><td>
            <select name=pickupbranch>
            <option value=MAIN>Biblioteka G³ówna
            <option value=SEDGE>Sedgewick Library
            <option value=HANSEN selected>Rick Hansen Library
            <option value=CAT>Cataline Library
            </select>
            </td></tr>
            <tr><td colspan=2>
            <input name=specialeventsbyemail type=checkbox checked> 
Powiadom mnie e-poczt± o specjalnych imprezach<br>
            <input name=overduesbyemail type=checkbox checked> 
Powiadom mnie e-poczt± o zaleg³ych pozycjach<br>
            <input name=recordreadingrecord type=checkbox> Zachowaj 
historiê ksi±¿ek, które czyta³em/am<br>
            <input name=recordreadingrecord type=checkbox> Zezwalam 
obs³udze biblioteki na przegl±danie historii wypo¿yczeñ<br>
            </td></tr>
            <tr><td align=center colspan=2>
            <input type=submit value="Zapisz preferencje">
            </td>
            </tr>
        </table>
        </td></tr>
    </table>
    </form>

    </td></tr>
    </table>

    </center>
<TMPL_ELSE>
    <center>
    <form method=post>
        <table border=1 cellpadding=10>
        <tr><th bgcolor=#99cccc background=/images/background-opac.gif 
colspan=2><font size=+2>Preferencja u¿ytkownika</font></th></tr>
        <tr><td>Nazwa:</td><td><input name="userid"></td></tr>
        <tr><td>Has³o:</td><td><input type=password 
name=password></td></tr>
        <tr><td align=center colspan=2>
          <input type=submit value="Wejd¼">
        </td>
        </tr>
      </table>
    </form>
    </center>
</TMPL_IF>

<TMPL_INCLUDE NAME="members-bottom.inc">
<html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]