jason-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Jason-dev] emission service charge


From: Gabriel Burch
Subject: [Jason-dev] emission service charge
Date: Wed, 18 Oct 2006 15:17:26 +0200
User-agent: Thunderbird 1.0.7 (Windows/20050923)


In de tijd dat ik bij EKc werkte ben ik door verschillende voormalige klanten gebeld of ik beschikbaar was.
Gedurende het weekend stond-ie stilletjes te glimmen, op de parkeerplaats van de overburen. Fluks Rineke en Jochum achterin het huur-Golfje gepropt en op naar de Toyotadealer. Toen de auto met in graniet geschreven maten en verhoudingen op de tafel van de designers werd gelegd, konden die niet veel meer doen dan in een vloeiende lijn een dak op het onderstel schetsen.
Given the important disorder observed in the latter compound, only a combination of non-harmonic waves, crenel functions and TLS tensors offered a good modelling of the structure. Lees hun uitleg, die is uitstekend. En nu zitten wij met de gebakken peren.
Ik waardeer de ervaring die ik bij EKc heb opgedaan en ik bewaar prettige herinneringen aan de samenwerking met mijn collega's.
In oorverdovende stilte.
The classification of these special twins is based on the coincidence site lattice concept.
De stemmen worden opgeslagen op een verwisselbaar medium; aan het eind van de dag worden alle verwisselbare media naar een verzamelpunt gebracht en uitgelezen.
Sinds de oprichting van de actiegroep volg ik de mailinglist, en ze hebben beslist een valide punt.
This polymorphism seems to be correlated to the thermal history of the sample.
Dat conflicteert sterker dan ik vooraf had ingeschat, en het went niet.
Dat proces moet volledig controleerbaar en transparant zijn.
Het zijn machines waar een volk zijn toekomst mee kiest. In dat half jaar is er ontzettend veel gebeurd. In dat half jaar is er ontzettend veel gebeurd.
"Zo, dat zal ze leren! De software is closed source, wat wil zeggen dat alleen Nedap precies weet wat het doet.
Bovendien is er een heel stelsel van controles en hercontroles, door meerdere mensen.
De software moet voorafgaand aan de verkiezingen worden gecontroleerd door teams van onafhankelijke derden, of desnoods ter plekke pas worden geinstalleerd. Die punten raken de bedrijfsvoering en zijn daarom alleen voor intern gebruik. De stemcommissies hebben geen inzicht in wat er gebeurt. A theoretical basis for this surprising result is established. Dat proces moet volledig controleerbaar en transparant zijn. The obtained fraction of monoclinic grains develop twinned structures, but there is still a lack of information about the character of grain boundaries formed in doped monoclinic solid solutions. The hydroxyl moieties are distributed along the outer edges of the ribbon and in phase I they connect the ribbons into a layer by chains of OD. Nederlandsche Apparatenfabriek oftewel Nedap.
Het geroffel van de banden is het enige dat de rust verstoort. Deze teams worden samengesteld uit twee technici en een controleur van het stembureau: de technici horen pas op de dag van de verkiezingen waar ze aan het werk gaan.
Leren omgaan met de complexe dynamiek van een bedrijf dat is ontstaan uit meer dan honderd organisaties.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]