info-gnu-chess
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

abuse reply


From: Abuse
Subject: abuse reply
Date: 1 Sep 2004 07:35:45 -0000

*** English version included below


Geachte, 


Dit bericht werd u automatisch toegestuurd omdat u (of iemand die uw 
email-adres gebruikt) een bericht stuurde naar address@hidden De inhoud van ons 
bericht is mogenlijks niet van toepassing op het bericht dat u ons stuurde. 
Toch zouden we u willen vragen onderstaande even te willen lezen.

Gelieve rekening te houden met het feit dat Telenet enkel kan optreden tegen 
wangedrag van haar eigen klanten. Wanneer u melding deed van Internet Abuse 
door niet-Telenet klanten, verzoeken we u vriendelijk uw klacht opnieuw te 
versturen ditmaal naar de juiste internetprovider, dus diegene die toegang 
verschaft aan de abuser. U kan deze vinden op http://www.arin.net/ , 
http://www.ripe.net/ of http://www.apnic.net/
 
Klachten omtrent wangedrag van Telenet-klanten worden ernstig genomen, en 
Telenet zal hiervoor de nodige stappen ondernemen. Hieromtrent ontvangt u niet 
noodzakelijk nog verdere berichten.
 
Om een correct en snel optreden mogelijk te maken, heeft Telenet nood aan 
onomstotelijke bewijzen die het misbruik van haar klant aantonen.

Wanneer het gaat om email abuse of usenetabuse (spam, crosspostings, 
mailbombing), dan dienen we de volledige headers van de berichten in kwestie te 
krijgen. Zonder deze zouden we uw klacht niet kunnen behandelen.

Wanneer het gaat om "denial of service attacks" of "inbraakpogingen", 
uitgevoerd door één van onze klanten, hebben we fragmenten uit de logs van uw 
firewall nodig die ons gedetailleerd aangeven wat er gebeurd is. Dus inclusief 
betrokken ip-adressen, gebruikte poortnummers en het exact tijdstip. Zonder 
deze zouden we uw klacht niet kunnen behandelen.

Gelieve deze logs ook te beperken tot de informatie die echt nodig is om deze 
klacht te onderzoeken. Het heeft weinig zin logs door te sturen van enkele 
dagen terug, wanneer u een attack van vandaag wil rapporteren.

We zouden het verder op prijs stellen dat u deze logs gewoon in het 
emailbericht zelf opneemt. Wenst u toch met een attachment te werken, gelieve 
dan enkel plain-text bestanden bij te voegen. Mails met louter andere 
bestandsformaten (jpeg, bmp, tiff, xls, doc, msg, etc.) zullen we jammergenoeg 
niet kunnen behandelen. Veelal worden deze om veiligheidsredenen weggefilterd.


Bedankt voor uw aandacht hierin.
Tevens houden we eraan u te bedanken voor uw inzet om het Internet leefbaar te 
houden !

 

Met vriendelijke groeten,


Telenet Internet Fairplay Department

address@hidden
http://fairplay.telenet.be/


***


Dear Sir,


This message was automatically sent to you because you (or someone using your 
email-address) sent a message to address@hidden The content of this message 
possibly doesn't apply to the message that you sent us. We would still 
appreciate it if you could find the time to read this.

Please keep in mind that Telenet can only deal with abuse originating from 
Telenet customers. If you reported any kind of Internet Abuse originating from 
another ISP, please redirect your complaints to the correct Internet Service 
Provider, the one who provides access to the "abuser". You can locate these by 
http://www.arin.net/ , http://www.ripe.net/ or http://www.apnic.net/
 
Reports of Internet Abuse by Telenet customers will be taken seriously, and all 
necessary actions will be taken. It is possible that you might not always 
receive a follow-up to your complaint.
 
In order to allow us to do so, we need evidence which proves that our customer 
has committed any kind of abuse.

For e-mailabuse and usenetabuse we need the full messageheaders. Without them 
we could not investigate your complaint.

For denial of service and other intrusion attacks we need excerpts of the 
logfiles of your firewall. This includes involved ip-addresses, used 
port-numbers and the exact time and time-zone. Without them we could not 
investigate your complaint.
 
Please would you also be so kind as to limit these logfiles to the time of the 
incident. There's little use in sending us last week's log as well when you 
want to report an incident of today.

If possible kindly copy-paste the headers or log to the body of your message. 
If you would prefer to attach a file to your complaint, then kindly only use 
plain-text files. Mails with only other types of files attachmed (jpeg, bmp, 
tiff, xls, doc, msg, etc.) will unfortuantely be igonred.
Quite often these attachments are, because of security reasons, automatically 
deleted. 


Thank you for taking the time to read this.
We would also want to thank you for your efforts in making the Internet livable.

 

Yours Faithfully,


Telenet Internet Abuse Department

address@hidden
http://fairplay.telenet.be/reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]