help-guix
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: guix-a dokumentaro en Esperanto


From: swedebugia
Subject: Re: guix-a dokumentaro en Esperanto
Date: Sat, 27 Apr 2019 08:37:46 +0200

On 2019-04-17 23:06, Ludovic Courtès wrote:
> Konrad Hinsen <address@hidden> skribis:
> 
>> Laŭ mia scio nenia dokumentaro en Esperanto ekzistas. Sed ja troviĝas
>> esperantistoj inter la Guix-istoj kaj Guix-umantoj. Eblas do esperi
>> iaman pliboniĝon de la situacio.
> 
> Estas multaj Esperanto-parolantoj ĉi tie, iu devus traduki la manlibron!
> :-)
> 
>   https://translationproject.org/domain/guix-manual.html

Unue ni eble eltrovi kiel nomi "Guix" en Esperanto.

Gikso? (laux la proponata elparolo "Geeks")

-- 
Cheers Swedebugia

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]