help-gnu-emacs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re


From: Slavka Ilieva
Subject: Re
Date: Mon, 23 Sep 2002 15:21:43 +0200

предлагаме ви различни възможности за реализация в чужбина:

 

1. Посредничество при намиране на работа в Република Ирландия;

2. Програма за културен обмен - Au Pair - за Германия, Франция и САЩ;

3. Информация за легална имиграция в Квебек - Канада;

4. Обучение в Канада.

 

Ако не желаете да получавате актуализираща информациа от нас моля натиснете тук.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]