gwm-general
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Gwm-general] BAN DANG KINH DOANH HOA


From: tran dao
Subject: [Gwm-general] BAN DANG KINH DOANH HOA
Date: Tue, 31 Oct 2006 10:33:16 +0700

 

De co the trien khai va mo rong dich vu DIEN HOA tren pham vi toan quoc, chung toi can hop tac voi tat ca cac doi tac hien dang   co cua hang hoa va quan tam den dich vu nay.

Day la loai dich vu co nhieu trien vong vi hien tai thi truong gan nhu duy nhat chi co nganh Buu Dien dang chiem uu the, trong khi do nhu cau cua xa hoi ngay mot tang. Trong nhung dip le,tet, nhan ngay tinh yeu, ngay 8 thang 3 nhung doanh nghiep lam dich vu nay gan nhu khong lam xue viec.

Neu ban quan tam den dich vu tren chung ta se cung bat tay nhau de co chung mot thi truong rong lon tren toan quoc va di xa hon nua la thi truong nuoc ngoai. Ve nguyen tac tru Ha Noi va thanh pho HCM ra moi tinh thanh chung toi chi cong tac voi mot doi tac vay nen khi lien he rat mong quy vi gioi thieu doi net ve dia chi cua hang minh.

 Quy vi quan tam den dich vu nay xin vui long lien he voi :

Nguyen Van Luan

DT: 04 – 9 43 43 43; 0983 600 661

Email: address@hidden

 

 

 

Để có thể triển khai và mở rộng dịch vụ điện hoa trên phạm vi toàn quốc, chúng tôi cần cộng tác với các đối tác hiện đang kinh doanh hoa và đang quan tâm đến dịch vụ này. Đây là dịch vụ có rất nhiều triển vọng vì hiện tại gần như chiếm ưu thế cho dịch vụ này chỉ duy nhất có ngành Bưu Điện, trong khi đó nhu cầu của xã hội ngày một tăng cao. Vào những dịp lễ, tết, ngày tình yêu, ngày 8 tháng 3 các doanh nghiệp làm dịch vụ này gần như không làm xuể việc.

Nếu quý vị quan tâm đến dịch vụ này chúng ta sẽ cùng cộng tác để chúng ta có thể có chung một thị trường rộng lớn trên toàn quốc và có thể còn đi xa hơn nữa là ra phạm vi nước ngoài.

Về nguyên tắc trừ Hà Nội và thành phố HCM ra mỗi tỉnh thành chúng tôi chỉ cộng tác với một đối tác vậy nên khi liên hệ quý vị làm ơn giới thiệu đôi nét về mình, địa chỉ nơi đang làm việc.

Nếu bạn quan tâm đến dịch vụ xin vui lòng liên hệ.

Nguyễn Văn Luận

27 Tây Sơn – Hà Nội

ĐT: (04) 5332038; 0983 600 661

Email: address@hidden

 

Thành thực xin lỗi nếu mail này làm phiền quý vị !

 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]