gwm-general
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Gwm-general] Timkiembaihat.com - Luu tru 10.000 files nhac, phim truc t


From: Timkiembaihat.com
Subject: [Gwm-general] Timkiembaihat.com - Luu tru 10.000 files nhac, phim truc tuyen
Date: Mon, 30 Oct 2006 05:26:28 -0000

Nói về Timkiembaihat.com

1.Là 1 kho lưu trữ khổng lồ dữ liệu: trên 10.000 files media phim, nhạc.Bạn hoàn toàn thể tìm kiếm & thưởng thức tất cả bài hát đang được lưu hành.

   

2.Truy xuất dữ liệu với tốc độ nhanh, cho bạn ở VN hay đang sinh sống tại US, chúng tôi luôn đầu tư tốt nhất để phục vụ người Việt trên toàn Thế giới.

     

3.Lập trình ứng dụng web trên công nghệ mới nhất: Ajax.

 

Hệ thống âm nhạc bản quyền trực tuyến với sở dữ liệu hơn 10.000 bài nhạc chất lượng cao lời thông tin chi tiết cùng với lịch đầy đủ của gần 1.000 ca , nhạc , nghệ thuộc nhiều thế hệ tại địa chỉ www.timkiembaihat.com

 

các dòng sản phẩm thu phí tải nhạc trực tuyến chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu, hòan thiện sớm cung cấp ra thị trường trong thời gian tới.   

 

Máy chủ Timkiembaihat.com tại VN US, đảm bảo việc truy xuất dữ liệu nhanh nhất.

Lập trình bằng ngôn ngữ Ajax tích hợp đầy đủ tính năng để phục vụ giải trí,

 

Chúng tôi mong muốn xây dựng phát triển một hệ thống âm nhạc trực tuyến bản quyền lớn nhất tại Việt Nam, số hóa tòan bộ nền văn hóa âm nhạc đa dạng phong phú của dân tộc để lưu giữ, bảo tồn, quảng phát triển trên phạm vi cả nước cũng như Quốc tế. Cùng với việc hợp tác với Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, Timkiembaihat.com cam kết cung cấp những bài nhạc bản quyền chất lượng phục vụ những người yêu nhạc trong nước cũng như kiều bào đang sinh sống làm việc tại nước ngoài; thu phí từ việc tải nhạc bản quyền trên mạng, đảm bảo quyền lợi về tác quyền của các nhạc .

 

Timkiembaihat.com
----------------------------------------------------------

To remove yourself from this list Click This Link


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]