gwm-general
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Gwm-general] cable cold turkey


From: Raymond Hess
Subject: [Gwm-general] cable cold turkey
Date: Tue, 17 Oct 2006 22:46:53 +0300
User-agent: Thunderbird 1.0.6 (Windows/20050716)


En weersta de verleiding om meteen te verkopen. Enorm veel vrijheid dus.
om de aan- en afwezigheid van bedrijven onbeperkt aantal medewerkers bij te houden.
Dat kan allemaal veel sneller, maar waarom lukt dat niet?
Een totaal overzicht kan naar directie of office manager gestuurd worden. Ook IVR's zijn nog altijd niet populair, meestal door een onduidelijk of onvolledig keuzemenu.
Net als een telefoniste ter plekke verbindt zij wel of niet door, afhankelijk van de wensen van de betreffende medewerker. Een totaal overzicht kan naar directie of office manager gestuurd worden. Veelorganisaties zijn daar nog niet klaar voor. Het contact met de gewenste klant legt u deze dagen, want de grote baas neemt zelf de telefoon op.
Net als een telefoniste ter plekke verbindt zij wel of niet door, afhankelijk van de wensen van de betreffende medewerker.
Benut de afwezigheid van batterijen secretaresses en leg het eerste contact. Benut de afwezigheid van batterijen secretaresses en leg het eerste contact. Internet is daarvoor ideaal, maar dan moet de verwachting van de klant wel worden waargemaakt, benadrukt Gerrits.
Je moet de actie niet bij de beller leggen, maar bij de organisatie: wanneer kunnen wij u terugbellen? Net zoals de ondernemer die u al tijden probeert te strikken.
Altijd met de juiste 'tone of voice'.
Bovendien moet de muziek passen bij de onderneming. Geen gedoe met nieuwe visitekaartjes, geen nieuwe interne telefoonlijsten en nog belangrijker: de klanten weten u als vanouds te vinden!
Aangezien meer dan de helft van het personeel er bijna toch nooit is, is er een prima kans om de kosten te verminderen. In de Verenigde Staten kan de wachtende beller soms aan een quiz meedoen, maar daar zijn we volgens mij in Nederland nog niet aan toe.
U wordt overgeplaatst naar een andere locatie. Ook al bellen ze zijn directe nummer niet.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]