guix-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

02/04: nls: Update da translations.


From: guix-commits
Subject: 02/04: nls: Update da translations.
Date: Fri, 3 May 2019 11:47:37 -0400 (EDT)

civodul pushed a commit to branch master
in repository guix.

commit adb5506b2cfb47f696d66a03ede897e9bfa829bb
Author: Ludovic Courtès <address@hidden>
Date:  Fri May 3 17:25:38 2019 +0200

  nls: Update da translations.
---
 po/guix/da.po   | 2297 +++++++++----
 po/packages/da.po | 9686 +++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 2 files changed, 6699 insertions(+), 5284 deletions(-)

diff --git a/po/guix/da.po b/po/guix/da.po
index 6af971f..95d5fb5 100644
--- a/po/guix/da.po
+++ b/po/guix/da.po
@@ -16,12 +16,13 @@
 # substitut -> substitut
 # unloading -> afslutter
 #
+#: guix/ui.scm:204
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: guix 0.16.0\n"
+"Project-Id-Version: guix 1.0.0-pre3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2018-11-28 15:05+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-02-14 14:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-04-29 21:57+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-05-02 14:10+0200\n"
 "Last-Translator: joe Hansen <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Danish <address@hidden>\n"
 "Language: da\n"
@@ -32,12 +33,12 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
 
-#: gnu.scm:82
+#: gnu.scm:83
 #, scheme-format
 msgid "module ~a not found"
 msgstr "modulet ~a blev ikke fundet"
 
-#: gnu.scm:100
+#: gnu.scm:101
 msgid ""
 "You may use @command{guix package --show=foo | grep location} to search\n"
 "for the location of package @code{foo}.\n"
@@ -49,12 +50,12 @@ msgstr ""
 "Hvis du møder linjen @code{location: gnu/packages/bar.scm:174:2},\n"
 "tilføj @code{bar} til formen @code{use-package-modules}."
 
-#: gnu.scm:108
+#: gnu.scm:109
 #, scheme-format
 msgid "Try adding @code{(use-package-modules ~a)}."
 msgstr "Prøv at tilføje @code{(use-package-modules ~a)}."
 
-#: gnu.scm:123
+#: gnu.scm:124
 #, scheme-format
 msgid ""
 "You may use @command{guix system search ~a} to search for a service\n"
@@ -67,47 +68,47 @@ msgstr ""
 "Hvis du møder linjen @code{location: gnu/services/foo.scm:188:2},\n"
 "tilføj @code{foo} til formen @code{use-service-modules}."
 
-#: gnu.scm:132
+#: gnu.scm:133
 #, scheme-format
 msgid "Try adding @code{(use-service-modules ~a)}."
 msgstr "Prøv at tilføje @code{(use-service-modules ~a)}."
 
-#: gnu/packages.scm:94
+#: gnu/packages.scm:103
 #, scheme-format
 msgid "~a: patch not found"
 msgstr "~a: rettelse blev ikke fundet"
 
-#: gnu/packages.scm:110
+#: gnu/packages.scm:119
 #, scheme-format
 msgid "could not find bootstrap binary '~a' for system '~a'"
 msgstr "kunne ikke finde bootstraps binære »~a« for system »~a«"
 
-#: gnu/packages.scm:270
+#: gnu/packages.scm:480 gnu/packages.scm:521
 #, scheme-format
 msgid "ambiguous package specification `~a'~%"
 msgstr "tvetydig pakkespecifikation »~a«~%"
 
-#: gnu/packages.scm:271
+#: gnu/packages.scm:481 gnu/packages.scm:522
 #, scheme-format
 msgid "choosing address@hidden from ~a~%"
 msgstr "vælger address@hidden fra ~a~%"
 
-#: gnu/packages.scm:276 guix/scripts/package.scm:206
+#: gnu/packages.scm:486 guix/scripts/package.scm:212
 #, scheme-format
 msgid "package '~a' has been superseded by '~a'~%"
 msgstr "pakken »~a« er blevet efterfulgt af »~a«~%"
 
-#: gnu/packages.scm:283
+#: gnu/packages.scm:493 gnu/packages.scm:510
 #, scheme-format
 msgid "~A: package not found for version ~a~%"
 msgstr "~A: pakke ikke fundet for version ~a~%"
 
-#: gnu/packages.scm:284
+#: gnu/packages.scm:494 gnu/packages.scm:511
 #, scheme-format
 msgid "~A: unknown package~%"
 msgstr "~A: ukendt pakke~%"
 
-#: gnu/packages.scm:312
+#: gnu/packages.scm:546
 #, scheme-format
 msgid "package `~a' lacks output `~a'~%"
 msgstr "pakke »~a« mangler uddata »~a«~%"
@@ -216,42 +217,42 @@ msgstr "mere end en måltjeneste af typen »~a«"
 msgid "service of type '~a' not found"
 msgstr "tjenste af typen »~a« blev ikke fundet"
 
-#: gnu/system.scm:317
+#: gnu/system.scm:335
 #, scheme-format
 msgid "unrecognized boot parameters at '~a'~%"
 msgstr "ikke genkendte opstartsparametre ved »~a«~%"
 
-#: gnu/system.scm:725
+#: gnu/system.scm:736
 #, scheme-format
 msgid "using a string for file '~a' is deprecated; use 'plain-file' instead~%"
 msgstr "brug af en streng for filen »~a« er forældet; brug »plain-file« i 
stedet~%"
 
-#: gnu/system.scm:741
+#: gnu/system.scm:752
 #, scheme-format
 msgid "using a monadic value for '~a' is deprecated; use 'plain-file' 
instead~%"
 msgstr "brug af en unik værdi for »~a« er forældet; brug »plain-file« i 
stedet~%"
 
-#: gnu/system.scm:885
+#: gnu/system.scm:897
 #, scheme-format
 msgid "~a: invalid locale name"
 msgstr "~a: ugyldigt navn for regionsindstillinger"
 
-#: gnu/services/shepherd.scm:192
+#: gnu/services/shepherd.scm:194
 #, scheme-format
 msgid "service '~a' provided more than once"
 msgstr "tjenesten »~a« tilbudt mere end en gang"
 
-#: gnu/services/shepherd.scm:207
+#: gnu/services/shepherd.scm:209
 #, scheme-format
 msgid "service '~a' requires '~a', which is not provided by any service"
 msgstr "tjenesten »~a« kræver »~a«, som ikke tilbydes af nogen tjeneste"
 
-#: gnu/system/mapped-devices.scm:147
+#: gnu/system/mapped-devices.scm:136
 #, scheme-format
 msgid "you may need these modules in the initrd for ~a:~{ ~a~}"
 msgstr "du kan få brug for disse moduler i initrd for ~a:~{ ~a~}"
 
-#: gnu/system/mapped-devices.scm:151
+#: gnu/system/mapped-devices.scm:140
 #, scheme-format
 msgid ""
 "Try adding them to the\n"
@@ -282,42 +283,755 @@ msgstr ""
 "Hvis du tror denne diagnostik er upræcis, så brug tilvalget\n"
 "@option{--skip-checks} for @command{guix system}.\n"
 
-#: gnu/system/mapped-devices.scm:230
+#: gnu/system/mapped-devices.scm:219
 #, scheme-format
 msgid "no LUKS partition with UUID '~a'"
 msgstr "ingen LUKS-partition med UUID »~a«"
 
-#: gnu/system/shadow.scm:258
+#: gnu/system/shadow.scm:236
 #, scheme-format
 msgid "supplementary group '~a' of user '~a' is undeclared"
 msgstr "supplerende gruppe »~a« for bruger »~a« er ikke erklæret"
 
-#: gnu/system/shadow.scm:268
+#: gnu/system/shadow.scm:246
 #, scheme-format
 msgid "primary group '~a' of user '~a' is undeclared"
 msgstr "primær gruppe »~a« for brugeren »~a« er ikke erklæret"
 
-#: guix/scripts.scm:60
+#: guix/import/opam.scm:133
+#, scheme-format
+msgid "Package not found in opam repository: ~a~%"
+msgstr "Pakke blev ikke fundet i opam-arkiv: ~a~%"
+
+#: guix/import/opam.scm:344
+msgid "Updater for OPAM packages"
+msgstr "Opdateringsprogram for OPAM-pakker"
+
+#: gnu/installer.scm:191
+msgid "Locale"
+msgstr "Sprog"
+
+#: gnu/installer.scm:207 gnu/installer/newt/timezone.scm:58
+msgid "Timezone"
+msgstr "Tidszone"
+
+#: gnu/installer.scm:223
+msgid "Keyboard mapping selection"
+msgstr "Valg af tastaturlayout"
+
+#: gnu/installer.scm:232
+msgid "Partitioning"
+msgstr "Partitionering"
+
+#: gnu/installer.scm:240 gnu/installer/newt/hostname.scm:26
+msgid "Hostname"
+msgstr "Værtsnavn"
+
+#: gnu/installer.scm:249
+msgid "Network selection"
+msgstr "Netværksvalg"
+
+#: gnu/installer.scm:256 gnu/installer/newt/user.scm:60
+msgid "User creation"
+msgstr "Brugeroprettelse"
+
+#: gnu/installer.scm:264
+msgid "Services"
+msgstr "Tjenester"
+
+#: gnu/installer.scm:271 gnu/installer/newt/final.scm:51
+msgid "Configuration file"
+msgstr "Konfigurationsfil"
+
+#: gnu/installer/connman.scm:196
+msgid "Could not determine the state of connman."
+msgstr "Kunne ikke bestemme tilstanden for connman."
+
+#: gnu/installer/connman.scm:322
+msgid "Unable to find expected regexp."
+msgstr "Kunne ikke finde forventet regulært udtryk."
+
+#: gnu/installer/newt.scm:60
+#, scheme-format
+msgid "The installer has encountered an unexpected problem. The backtrace is 
displayed below. Please report it by email to <~a>."
+msgstr "Installationsprogrammet har mødt et uventet problem. 
Tilbageregistreringen er vist nedenfor. Rapport den venligst per e-post til 
<~a>."
+
+#: gnu/installer/newt.scm:63
+msgid "Unexpected problem"
+msgstr "Der opstod et uventet problem"
+
+#: gnu/installer/newt/ethernet.scm:65
+msgid "No ethernet service available, please try again."
+msgstr "Ingen ethernettjeneste tilgængelig, prøv venligst igen."
+
+#: gnu/installer/newt/ethernet.scm:66
+msgid "No service"
+msgstr "Ingen tjeneste"
+
+#: gnu/installer/newt/ethernet.scm:71
+msgid "Please select an ethernet network."
+msgstr "Vælg venligst et ethernetnetværk."
+
+#: gnu/installer/newt/ethernet.scm:72
+msgid "Ethernet connection"
+msgstr "Ethernetforbindelse"
+
+#: gnu/installer/newt/ethernet.scm:75 gnu/installer/newt/keymap.scm:44
+#: gnu/installer/newt/locale.scm:43 gnu/installer/newt/network.scm:61
+#: gnu/installer/newt/network.scm:76 gnu/installer/newt/page.scm:159
+#: gnu/installer/newt/page.scm:492 gnu/installer/newt/page.scm:549
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:52 gnu/installer/newt/partition.scm:80
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:112 gnu/installer/newt/partition.scm:123
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:624 gnu/installer/newt/partition.scm:645
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:685 gnu/installer/newt/partition.scm:736
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:747 gnu/installer/newt/services.scm:85
+#: gnu/installer/newt/timezone.scm:63 gnu/installer/newt/user.scm:181
+#: gnu/installer/newt/wifi.scm:202
+msgid "Exit"
+msgstr "Afslut"
+
+#: gnu/installer/newt/final.scm:44
+#, scheme-format
+msgid "We're now ready to proceed with the installation! A system 
configuration file has been generated, it is displayed below. This file will 
be available as '~a' on the installed system. The new system will be created 
from this file once you've pressed OK. This will take a few minutes."
+msgstr "Vi er nu klar til at fortsætte med installationen! En 
systemkonfigurationsfil er blevet oprettet, den er vist nedenfor. Denne fil vil 
være tilgængelig som »~a« på det installerede system. Det nye system vil blive 
oprettet fra denne fil, når du trykker O.k. Dette vil tage nogle få minutter."
+
+#: gnu/installer/newt/final.scm:64
+msgid "Installation complete"
+msgstr "Installationen er færdig"
+
+#: gnu/installer/newt/final.scm:65 gnu/installer/newt/welcome.scm:115
+msgid "Reboot"
+msgstr "Genstart"
+
+#: gnu/installer/newt/final.scm:66
+msgid "Congratulations! Installation is now complete. You may remove the 
device containing the installation image and press the button to reboot."
+msgstr "Tillykke! Installationen er nu færdig. Du kan fjerne enheden 
indeholdende installationsaftrykket og trykke på knappen for at genstarte."
+
+#: gnu/installer/newt/final.scm:75
+msgid "Installation failed"
+msgstr "Installation mislykkedes"
+
+#: gnu/installer/newt/final.scm:76
+msgid "Restart installer"
+msgstr "Genstart installationsprogrammet"
+
+#: gnu/installer/newt/final.scm:77
+msgid "Retry system install"
+msgstr "Prøv at lave en systeminstallation igen"
+
+#: gnu/installer/newt/final.scm:78
+msgid "The final system installation step failed. You can retry the last 
step, or restart the installer."
+msgstr "Den sidste trin i systeminstallationen mislykkedes. Du kan prøve det 
sidste trin, eller genstarte installationsprogrammet."
+
+#: gnu/installer/newt/hostname.scm:25
+msgid "Please enter the system hostname."
+msgstr "Indtast venligst systemværtsnavnet."
+
+#: gnu/installer/newt/keymap.scm:37
+msgid "Layout"
+msgstr "Layout"
+
+#: gnu/installer/newt/keymap.scm:40
+msgid "Please choose your keyboard layout."
+msgstr "Vælg venligst dit tastaturlayout."
+
+#: gnu/installer/newt/keymap.scm:52
+msgid "Variant"
+msgstr "Variant"
+
+#: gnu/installer/newt/keymap.scm:55
+msgid "Please choose a variant for your keyboard layout."
+msgstr "Vælg venligst en variant for dit tastaturlayout."
+
+#: gnu/installer/newt/keymap.scm:59 gnu/installer/newt/locale.scm:63
+#: gnu/installer/newt/locale.scm:78 gnu/installer/newt/locale.scm:94
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:580 gnu/installer/newt/timezone.scm:64
+msgid "Back"
+msgstr "Tilbage"
+
+#: gnu/installer/newt/locale.scm:36
+msgid "Locale language"
+msgstr "Lokalt sprog"
+
+#: gnu/installer/newt/locale.scm:37
+msgid "Choose the language to use for the installation process and for the 
installed system."
+msgstr "Vælg sproget til installationsprocessen og for det installerede 
system."
+
+#: gnu/installer/newt/locale.scm:57
+msgid "Locale location"
+msgstr "Sprogplacering"
+
+#: gnu/installer/newt/locale.scm:60
+msgid "Choose a territory for this language."
+msgstr "Vælg et territorie for dette sprog"
+
+#: gnu/installer/newt/locale.scm:71
+msgid "Locale codeset"
+msgstr "Sprogkodesæt"
+
+#: gnu/installer/newt/locale.scm:74
+msgid "Choose the locale encoding."
+msgstr "Vælg sprogkodningen."
+
+#: gnu/installer/newt/locale.scm:86
+msgid "Locale modifier"
+msgstr "Sprogtilvalg"
+
+#: gnu/installer/newt/locale.scm:89
+msgid "Choose your locale's modifier. The most frequent modifier is euro. It 
indicates that you want to use Euro as the currency symbol."
+msgstr "Vælg dit sprogtilvalg. Det oftest anvendte tilvalg er euro. Det 
indikerer at du ønsker at bruge Euro som valutasymbol."
+
+#: gnu/installer/newt/locale.scm:190
+msgid "No location"
+msgstr "Ingen placering"
+
+#: gnu/installer/newt/locale.scm:217
+msgid "No modifier"
+msgstr "Intet sprogtilvalg"
+
+#: gnu/installer/newt/menu.scm:35
+msgid "Choose where you want to resume the install.You can also abort the 
installation by pressing the Abort button."
+msgstr "Vælg hvor du ønsker at genoptage installationen. Du kan også afbryde 
installationen ved at trykke på knappen Annuler."
+
+#: gnu/installer/newt/menu.scm:37
+msgid "Installation menu"
+msgstr "Installationsmenu"
+
+#: gnu/installer/newt/menu.scm:41
+msgid "Abort"
+msgstr "Annuller"
+
+#: gnu/installer/newt/network.scm:59 gnu/installer/newt/network.scm:73
+msgid "Internet access"
+msgstr "Internetadgang"
+
+#: gnu/installer/newt/network.scm:60 gnu/installer/newt/page.scm:158
+msgid "Continue"
+msgstr "Fortsæt"
+
+#: gnu/installer/newt/network.scm:62
+msgid "The install process requires Internet access but no network device were 
found. Do you want to continue anyway?"
+msgstr "Installationsprocessen kræver internetadgang men ingen netværksenhed 
blev fundet. Ønsker du at fortsætte alligevel?"
+
+#: gnu/installer/newt/network.scm:71
+msgid "The install process requires Internet access. Please select a network 
device."
+msgstr "Installationsprocessen kræver internetadgang. Vælg venligt en 
netværksenhed."
+
+#: gnu/installer/newt/network.scm:95
+msgid "Powering technology"
+msgstr "Strømteknologi"
+
+#: gnu/installer/newt/network.scm:96
+#, scheme-format
+msgid "Waiting for technology ~a to be powered."
+msgstr "Venter på at teknologien ~a bliver tændt."
+
+#: gnu/installer/newt/network.scm:116
+msgid "Checking connectivity"
+msgstr "Kontroller forbindelse"
+
+#: gnu/installer/newt/network.scm:117
+msgid "Waiting for Internet access establishment..."
+msgstr "Venter på at internetadgang etableres ..."
+
+#: gnu/installer/newt/network.scm:127
+msgid "The selected network does not provide access to the Internet, please 
try again."
+msgstr "Det valgte netværk tilbyder ikke adgang til internettet, prøv igen."
+
+#: gnu/installer/newt/network.scm:129 gnu/installer/newt/wifi.scm:106
+msgid "Connection error"
+msgstr "Forbindelsesfejl"
+
+#: gnu/installer/newt/page.scm:71
+#, scheme-format
+msgid "Connecting to ~a, please wait."
+msgstr "Forbinder til ~a, vent venligst."
+
+#: gnu/installer/newt/page.scm:72
+msgid "Connection in progress"
+msgstr "Forbindelse i gang"
+
+#: gnu/installer/newt/page.scm:92 gnu/installer/newt/page.scm:491
+#: gnu/installer/newt/page.scm:548 gnu/installer/newt/partition.scm:443
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:623 gnu/installer/newt/partition.scm:644
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:683 gnu/installer/newt/user.scm:58
+#: gnu/installer/newt/user.scm:180
+msgid "OK"
+msgstr "O.k."
+
+#: gnu/installer/newt/page.scm:107
+msgid "Please enter a non empty input."
+msgstr "Udfyld venligst"
+
+#: gnu/installer/newt/page.scm:108 gnu/installer/newt/user.scm:100
+msgid "Empty input"
+msgstr "Tom indtastning"
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:45
+msgid "Everything is one partition"
+msgstr "Alt er på en partition"
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:46
+msgid "Separate /home partition"
+msgstr "Adskilt /home-partition"
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:48
+msgid "Please select a partitioning scheme."
+msgstr "Vælg venligst et partitioneringsskema."
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:49
+msgid "Partition scheme"
+msgstr "Partitioneringsskema"
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:59
+msgid "We are about to format your hard disk. All its data will be lost. Do 
you wish to continue?"
+msgstr "Vi er ved at formatere din harddisk. Alle dens data vil gå tabt. 
Ønsker du at fortsætte?"
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:61
+msgid "Format disk?"
+msgstr "Formater disk?"
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:64
+msgid "Partition formatting is in progress, please wait."
+msgstr "Partitioneringsformatering er i gang, vent venligst."
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:65
+msgid "Preparing partitions"
+msgstr "Forbereder partitioner"
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:76
+msgid "Please select a disk."
+msgstr "Vælg venligst en disk."
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:77
+msgid "Disk"
+msgstr "Disk"
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:88
+msgid "Select a new partition table type. Be careful, all data on the disk 
will be lost."
+msgstr "Vælg en ny partitionstabeltype. Vær forsigtig, alle data på disken vil 
gå tabt."
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:90
+msgid "Partition table"
+msgstr "Partitionstabel"
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:107
+msgid "Please select a partition type."
+msgstr "Vælg venligst en partitionstype."
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:108
+msgid "Partition type"
+msgstr "Partitionstype"
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:118
+msgid "Please select the file-system type for this partition."
+msgstr "Vælg venligst filsystemtype for denne partition."
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:119
+msgid "File-system type"
+msgstr "Filsystemtype"
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:132
+msgid "Primary partitions count exceeded."
+msgstr "Antallet af primære partitioner er for højt."
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:133 gnu/installer/newt/partition.scm:138
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:143
+msgid "Creation error"
+msgstr "Oprettelsesfejl"
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:137
+msgid "Extended partition creation error."
+msgstr "Der opstod en fejl ved oprettelse af udvidet partition."
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:142
+msgid "Logical partition creation error."
+msgstr "Der opstod en fejl ved oprettelse af logisk partition."
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:160
+#, scheme-format
+msgid "Please enter the password for the encryption of partition ~a (label: 
~a)."
+msgstr "Indtast venligst adgangskoden for krypteringen af partitionen ~a 
(etiket: ~a)."
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:162 gnu/installer/newt/wifi.scm:91
+msgid "Password required"
+msgstr "Adgangskode krævet"
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:166
+#, scheme-format
+msgid "Please confirm the password for the encryption of partition ~a (label: 
~a)."
+msgstr "Bekræft venligst adgangskoden for krypteringen af partitionen ~a 
(etiket: ~a)."
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:168 gnu/installer/newt/user.scm:137
+msgid "Password confirmation required"
+msgstr "Adgangskodebekræftelse krævet"
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:180 gnu/installer/newt/user.scm:145
+msgid "Password mismatch, please try again."
+msgstr "Forskellige adgangskoder, prøv igen."
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:181 gnu/installer/newt/user.scm:146
+msgid "Password error"
+msgstr "Adgangskodefejl"
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:267
+msgid "Please enter the partition gpt name."
+msgstr "Indtast venligst partitions-gpt-navnet."
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:268
+msgid "Partition name"
+msgstr "Partitionsnavn"
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:298
+msgid "Please enter the encrypted label"
+msgstr "Indtast venligst den krypterede etiket"
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:299
+msgid "Encryption label"
+msgstr "Krypteringsetiket"
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:316
+#, scheme-format
+msgid "Please enter the size of the partition. The maximum size is ~a."
+msgstr "Indtast venligst størrelsen for partitionen. Den maksimale størrelse 
er ~a."
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:318
+msgid "Partition size"
+msgstr "Partitionsstørrelse"
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:336
+msgid "The percentage can not be superior to 100."
+msgstr "Procenten kan ikke være større end 100."
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:337 gnu/installer/newt/partition.scm:342
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:347
+msgid "Size error"
+msgstr "Størrelsesfejl"
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:341
+msgid "The requested size is incorrectly formatted, or too large."
+msgstr "Den anmodte størrelse er ikke korrekt formateret, eller er for stor."
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:346
+msgid "The request size is superior to the maximum size."
+msgstr "Den anmodte størrelse er større end tilladt maksimal størrelse."
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:366
+msgid "Please enter the desired mounting point for this partition. Leave this 
field empty if you don't want to set a mounting point."
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:368
+msgid "Mounting point"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:432
+#, scheme-format
+msgid "Creating ~a partition starting at ~a of ~a."
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:434
+#, scheme-format
+msgid "You are currently editing partition ~a."
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:437
+msgid "Partition creation"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:438
+msgid "Partition edit"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:620
+#, scheme-format
+msgid "Are you sure you want to delete everything on disk ~a?"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:622
+msgid "Delete disk"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:636
+msgid "You cannot delete a free space area."
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:637 gnu/installer/newt/partition.scm:643
+msgid "Delete partition"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:641
+#, scheme-format
+msgid "Are you sure you want to delete partition ~a?"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:658
+msgid ""
+"You can change a disk's partition table by selecting it and pressing ENTER. 
You can also edit a partition by selecting it and pressing ENTER, or remove it 
by pressing DELETE. To create a new partition, select a free space area and 
press ENTER.\n"
+"\n"
+"At least one partition must have its mounting point set to '/'."
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:664
+#, scheme-format
+msgid "This is the proposed partitioning. It is still possible to edit it or 
to go back to install menu by pressing the Exit button.~%~%"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:674
+msgid "Guided partitioning"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:675
+msgid "Manual partitioning"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:694
+msgid "No root mount point found."
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:695
+msgid "Missing mount point"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:728
+msgid "Guided - using the entire disk"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:729
+msgid "Guided - using the entire disk with encryption"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:730
+msgid "Manual"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:732
+msgid "Please select a partitioning method."
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/partition.scm:733
+msgid "Partitioning method"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/services.scm:36
+msgid "Please select the desktop(s) environment(s) you wish to install. If you 
select multiple desktops environments, you will be able to choose the one to 
use on the log-in screen."
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/services.scm:39
+msgid "Desktop environment"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/services.scm:56
+msgid "You can now select networking services to run on your system."
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/services.scm:58
+msgid "Network service"
+msgstr "Netværkstjeneste"
+
+#: gnu/installer/newt/services.scm:71
+msgid "Network management"
+msgstr "Netværkshåndtering"
+
+#: gnu/installer/newt/services.scm:74
+msgid ""
+"Choose the method to manage network connections.\n"
+"\n"
+"We recommend NetworkManager or Connman for a WiFi-capable laptop; the DHCP 
client may be enough for a server."
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/timezone.scm:59
+msgid "Please select a timezone."
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/user.scm:40
+msgid "Name"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/user.scm:42
+msgid "Real name"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/user.scm:44
+msgid "Home directory"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/user.scm:46
+msgid "Password"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/user.scm:99
+msgid "Empty inputs are not allowed."
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/user.scm:136
+msgid "Please confirm the password."
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/user.scm:153
+msgid "Please choose a password for the system administrator (\"root\")."
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/user.scm:155
+msgid "System administrator password"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/user.scm:168
+msgid "Please add at least one user to system using the 'Add' button."
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/user.scm:171
+msgid "Add"
+msgstr "Tilføj"
+
+#: gnu/installer/newt/user.scm:172
+msgid "Delete"
+msgstr "Slet"
+
+#: gnu/installer/newt/user.scm:231
+msgid "Please create at least one user."
+msgstr "Opret venligst mindst en bruger"
+
+#: gnu/installer/newt/user.scm:232
+msgid "No user"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/welcome.scm:95
+msgid "GNU Guix install"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/welcome.scm:96
+msgid ""
+"Welcome to GNU Guix system installer!\n"
+"\n"
+"You will be guided through a graphical installation program.\n"
+"\n"
+"If you are familiar with GNU/Linux and you want tight control over the 
installation process, you can instead choose manual installation. 
Documentation is accessible at any time by pressing Ctrl-Alt-F2."
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/welcome.scm:105
+msgid "Graphical install using a terminal based interface"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/welcome.scm:108
+msgid "Install using the shell based process"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/wifi.scm:81
+msgid "Unable to find a wifi technology"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/wifi.scm:85
+msgid "Scanning wifi for available networks, please wait."
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/wifi.scm:86
+msgid "Scan in progress"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/wifi.scm:90
+msgid "Please enter the wifi password."
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/wifi.scm:96
+#, scheme-format
+msgid "The password you entered for ~a is incorrect."
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/wifi.scm:98
+msgid "Wrong password"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/wifi.scm:104
+#, scheme-format
+msgid "An error occurred while trying to connect to ~a, please retry."
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/wifi.scm:197
+msgid "Please select a wifi network."
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/wifi.scm:203
+msgid "Scan"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/wifi.scm:208
+msgid "No wifi detected"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/newt/wifi.scm:223
+msgid "Wifi"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/parted.scm:428 gnu/installer/parted.scm:465
+msgid "Free space"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/parted.scm:1345
+#, scheme-format
+msgid "Device ~a is still in use."
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/services.scm:85
+msgid "OpenSSH secure shell daemon (sshd)"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/services.scm:89
+msgid "Tor anonymous network router"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/services.scm:93
+msgid "Mozilla NSS certificates, for HTTPS access"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/services.scm:100
+msgid "NetworkManager network connection manager"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/services.scm:105
+msgid "Connman network connection manager"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/services.scm:110
+msgid "DHCP client (dynamic IP address assignment)"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/timezone.scm:110
+#, scheme-format
+msgid "Unable to locate path: ~a."
+msgstr "Kan ikke lokalisere stien: ~a."
+
+#: gnu/installer/utils.scm:64
+#, scheme-format
+msgid "Press Enter to continue.~%"
+msgstr ""
+
+#: gnu/installer/utils.scm:86
+#, scheme-format
+msgid "Command failed with exit code ~a.~%"
+msgstr ""
+
+#: guix/scripts.scm:61
 #, scheme-format
 msgid "invalid argument: ~a~%"
 msgstr "ugyldigt argument: ~a~%"
 
-#: guix/scripts.scm:88 guix/scripts/download.scm:135
-#: guix/scripts/import/cran.scm:84 guix/scripts/import/elpa.scm:85
-#: guix/scripts/publish.scm:881 guix/scripts/edit.scm:81
-#: guix/scripts/describe.scm:197 guix/scripts/processes.scm:216
+#: guix/scripts.scm:89 guix/scripts/download.scm:135
+#: guix/scripts/search.scm:60 guix/scripts/import/cran.scm:84
+#: guix/scripts/import/elpa.scm:85 guix/scripts/publish.scm:888
+#: guix/scripts/edit.scm:79 guix/scripts/describe.scm:205
+#: guix/scripts/processes.scm:216
 #, scheme-format
 msgid "~A: unrecognized option~%"
 msgstr "~A: ikke genkendt tilvalg~%"
 
-#: guix/scripts.scm:182
+#: guix/scripts.scm:172
 #, scheme-format
 msgid "Your Guix installation is ~a day old.\n"
 msgid_plural "Your Guix installation is ~a days old.\n"
 msgstr[0] "Din Guix-installation er ~a dag gammel.\n"
 msgstr[1] "Din Guix-installation er ~a dage gammel.\n"
 
-#: guix/scripts.scm:187
+#: guix/scripts.scm:178
 #, scheme-format
 msgid ""
 "Consider running 'guix pull' followed by\n"
@@ -326,54 +1040,48 @@ msgstr ""
 "Tag i betragtning at afvikle »guix pull« efterfulgt af\n"
 "»~a« for at få opdaterede pakker og sikkerhedsopdateringer.\n"
 
-#: guix/scripts.scm:211
+#: guix/scripts.scm:202
 #, scheme-format
 msgid "only ~,1f% of free space available on ~a~%"
 msgstr "kun ~,1f% ledig plads tilgængelig på ~a~%"
 
-#: guix/scripts.scm:214
-#, scheme-format
+#: guix/scripts.scm:204
 msgid ""
 "Consider deleting old profile\n"
 "generations and collecting garbage, along these lines:\n"
 "\n"
 "@example\n"
-"guix package -p ~s --delete-generations=1m\n"
-"guix gc\n"
+"guix gc --delete-generations=1m\n"
 "@end example\n"
 msgstr ""
 "Overvej at slette de gamle profiloprettelser\n"
 "og affaldsindsamling; på denne måde:\n"
 "\n"
 "@example\n"
-"guix package -p ~s --delete-generations=1m\n"
-"guix gc\n"
+"guix gc --delete-generations=1m\n"
 "@end example\n"
 
-#: guix/scripts.scm:222
-msgid ""
-"Consider running @command{guix gc} to free\n"
-"space."
-msgstr ""
-"Overvej at afvikle @command{guix gc} for at\n"
-"frigøre plads."
-
-#: guix/scripts/build.scm:84
+#: guix/scripts/build.scm:86
 #, scheme-format
 msgid "cannot access build log at '~a':~%"
 msgstr "kan ikke tilgå kompileringsloggen på »~a«:~%"
 
-#: guix/scripts/build.scm:138
+#: guix/scripts/build.scm:140
 #, scheme-format
 msgid "failed to create GC root `~a': ~a~%"
 msgstr "kunne ikke oprette GC-root »~a«: ~a~%"
 
-#: guix/scripts/build.scm:240
+#: guix/scripts/build.scm:245 guix/scripts/build.scm:310
 #, scheme-format
 msgid "invalid replacement specification: ~s~%"
 msgstr "ugyldig erstatningsspecifikation: ~s~%"
 
-#: guix/scripts/build.scm:297
+#: guix/scripts/build.scm:292
+#, scheme-format
+msgid "the source of ~a is not a Git reference~%"
+msgstr ""
+
+#: guix/scripts/build.scm:417
 msgid ""
 "\n"
 "   --with-source=SOURCE\n"
@@ -383,7 +1091,7 @@ msgstr ""
 "   --with-source=KILDE\n"
 "             brug KILDE når den tilsvarende pakke kompileres"
 
-#: guix/scripts/build.scm:300
+#: guix/scripts/build.scm:420
 msgid ""
 "\n"
 "   --with-input=PACKAGE=REPLACEMENT\n"
@@ -393,7 +1101,7 @@ msgstr ""
 "   --with-input=PAKKE=ERSTATNING\n"
 "             erstat afhængighedsPAKKE med ERSTATNING"
 
-#: guix/scripts/build.scm:303
+#: guix/scripts/build.scm:423
 msgid ""
 "\n"
 "   --with-graft=PACKAGE=REPLACEMENT\n"
@@ -403,12 +1111,42 @@ msgstr ""
 "   --with-graft=PAKKE=ERSTATNING\n"
 "             pod ERSTATNING på pakker som refererer til PAKKE"
 
-#: guix/scripts/build.scm:328
+#: guix/scripts/build.scm:426
+msgid ""
+"\n"
+"   --with-branch=PACKAGE=BRANCH\n"
+"             build PACKAGE from the latest commit of BRANCH"
+msgstr ""
+"\n"
+"   --with-branch=PAKKE=GREN\n"
+"             byg PAKKE fra seneste version af GREN"
+
+#: guix/scripts/build.scm:429
+msgid ""
+"\n"
+"   --with-commit=PACKAGE=COMMIT\n"
+"             build PACKAGE from COMMIT"
+msgstr ""
+"\n"
+"   --with-commit=PAKKE=COMMIT\n"
+"             byg PAKKE fra COMMIT"
+
+#: guix/scripts/build.scm:432
+msgid ""
+"\n"
+"   --with-git-url=PACKAGE=URL\n"
+"             build PACKAGE from the repository at URL"
+msgstr ""
+"\n"
+"   --with-git-url=PAKKE=URL\n"
+"             byg PAKKE fra arkivet på adressen URL"
+
+#: guix/scripts/build.scm:463
 #, scheme-format
 msgid "transformation '~a' had no effect on ~a~%"
 msgstr "transformation »~a« havde ingen effekt på ~a~%"
 
-#: guix/scripts/build.scm:346
+#: guix/scripts/build.scm:481
 msgid ""
 "\n"
 " -L, --load-path=DIR  prepend DIR to the package module search path"
@@ -416,7 +1154,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " -L, --load-path=MAPPE foranstil MAPPE til pakkemodulets søgesti"
 
-#: guix/scripts/build.scm:348
+#: guix/scripts/build.scm:483
 msgid ""
 "\n"
 " -K, --keep-failed   keep build tree of failed builds"
@@ -424,7 +1162,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " -K, --keep-failed   bevar kompileringstræ for mislykkede kompileringer"
 
-#: guix/scripts/build.scm:350
+#: guix/scripts/build.scm:485
 msgid ""
 "\n"
 " -k, --keep-going    keep going when some of the derivations fail"
@@ -432,7 +1170,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " -k, --keep-going    fortsæt når nogle af derivaterne fejler"
 
-#: guix/scripts/build.scm:352
+#: guix/scripts/build.scm:487
 msgid ""
 "\n"
 " -n, --dry-run     do not build the derivations"
@@ -440,7 +1178,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " -n, --dry-run     kompiler ikke derivater"
 
-#: guix/scripts/build.scm:354
+#: guix/scripts/build.scm:489
 msgid ""
 "\n"
 "   --fallback     fall back to building when the substituter fails"
@@ -448,7 +1186,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --fallback     fald tilbage til kompilering når substituten fejler"
 
-#: guix/scripts/build.scm:356
+#: guix/scripts/build.scm:491
 msgid ""
 "\n"
 "   --no-substitutes  build instead of resorting to pre-built substitutes"
@@ -457,7 +1195,7 @@ msgstr ""
 "   --no-substitutes  kompiler i stedet for at bruge prækompilerede\n"
 "             substitutter"
 
-#: guix/scripts/build.scm:358 guix/scripts/size.scm:223
+#: guix/scripts/build.scm:493 guix/scripts/size.scm:233
 msgid ""
 "\n"
 "   --substitute-urls=URLS\n"
@@ -467,7 +1205,7 @@ msgstr ""
 "   --substitute-urls=ADRESSER\n"
 "             hent substitut fra ADRESSER hvis de er godkendt"
 
-#: guix/scripts/build.scm:361
+#: guix/scripts/build.scm:496
 msgid ""
 "\n"
 "   --no-grafts    do not graft packages"
@@ -475,7 +1213,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --no-grafts    pod ikke pakker"
 
-#: guix/scripts/build.scm:363
+#: guix/scripts/build.scm:498
 msgid ""
 "\n"
 "   --no-build-hook  do not attempt to offload builds via the build hook"
@@ -484,7 +1222,7 @@ msgstr ""
 "   --no-build-hook  forsøg ikke at aflaste kompileringer via\n"
 "             kompileringskrogen"
 
-#: guix/scripts/build.scm:365
+#: guix/scripts/build.scm:500
 msgid ""
 "\n"
 "   --max-silent-time=SECONDS\n"
@@ -495,7 +1233,7 @@ msgstr ""
 "             marker kompileringen som mislykket efter SEKUNDERs\n"
 "             stilhed"
 
-#: guix/scripts/build.scm:368
+#: guix/scripts/build.scm:503
 msgid ""
 "\n"
 "   --timeout=SECONDS mark the build as failed after SECONDS of activity"
@@ -504,15 +1242,7 @@ msgstr ""
 "   --timeout=SEKUNDER marker kompileringen som mislykket efter SEKUNDERs\n"
 "             aktivitet"
 
-#: guix/scripts/build.scm:370
-msgid ""
-"\n"
-"   --verbosity=LEVEL use the given verbosity LEVEL"
-msgstr ""
-"\n"
-"   --verbosity=NIVEAU brug det angivne uddybnings-NIVEAU"
-
-#: guix/scripts/build.scm:372
+#: guix/scripts/build.scm:505
 msgid ""
 "\n"
 "   --rounds=N     build N times in a row to detect non-determinism"
@@ -521,7 +1251,7 @@ msgstr ""
 "   --rounds=N     kompiler N gange i træk for at detektere\n"
 "             ikkedeterminisme"
 
-#: guix/scripts/build.scm:374
+#: guix/scripts/build.scm:507
 msgid ""
 "\n"
 " -c, --cores=N     allow the use of up to N CPU cores for the build"
@@ -530,7 +1260,7 @@ msgstr ""
 " -c, --cores=N     tillad brugen af op til N cpu-kerner til\n"
 "             kompileringen"
 
-#: guix/scripts/build.scm:376
+#: guix/scripts/build.scm:509
 msgid ""
 "\n"
 " -M, --max-jobs=N    allow at most N build jobs"
@@ -538,12 +1268,20 @@ msgstr ""
 "\n"
 " -M, --max-jobs=N    tillad højst N kompileringsjob"
 
-#: guix/scripts/build.scm:486 guix/scripts/build.scm:493
+#: guix/scripts/build.scm:511
+msgid ""
+"\n"
+"   --debug=LEVEL   produce debugging output at LEVEL"
+msgstr ""
+"\n"
+"   --debug=NIVEAU   lav fejlsøgningsrapport på NIVEAU"
+
+#: guix/scripts/build.scm:621 guix/scripts/build.scm:628
 #, scheme-format
 msgid "not a number: '~a' option argument: ~a~%"
 msgstr "ikke et nummer: »~a« tilvalgsparameter: ~a~%"
 
-#: guix/scripts/build.scm:514
+#: guix/scripts/build.scm:649
 msgid ""
 "Usage: guix build [OPTION]... PACKAGE-OR-DERIVATION...\n"
 "Build the given PACKAGE-OR-DERIVATION and return their output paths.\n"
@@ -551,7 +1289,7 @@ msgstr ""
 "Brug: guix build [TILVALG]... PAKKE-ELLER-DERIVAT...\n"
 "Kompiler den angivne PAKKE-ELLER-DERIVAT og returner deres uddatastier.\n"
 
-#: guix/scripts/build.scm:516
+#: guix/scripts/build.scm:651
 msgid ""
 "\n"
 " -e, --expression=EXPR build the package or derivation EXPR evaluates to"
@@ -560,7 +1298,7 @@ msgstr ""
 " -e, --expression=UDTRYK\n"
 "             kompiler pakken eller derivatet UDTRYK evaluerer til"
 
-#: guix/scripts/build.scm:518
+#: guix/scripts/build.scm:653
 msgid ""
 "\n"
 " -f, --file=FILE    build the package or derivation that the code 
within\n"
@@ -570,7 +1308,7 @@ msgstr ""
 " -f, --file=FIL     kompiler pakken eller derivatet som koden i FIL\n"
 "             evaluerer til"
 
-#: guix/scripts/build.scm:521
+#: guix/scripts/build.scm:656
 msgid ""
 "\n"
 " -S, --source      build the packages' source derivations"
@@ -578,7 +1316,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " -S, --source      kompiler pakkernes kildederivater"
 
-#: guix/scripts/build.scm:523
+#: guix/scripts/build.scm:658
 msgid ""
 "\n"
 "   --sources[=TYPE]  build source derivations; TYPE may optionally be 
one\n"
@@ -588,7 +1326,8 @@ msgstr ""
 "   --sources[=TYPE]  kompileringskildederivater; TYPE kan valgfrit være\n"
 "             »package«, »all« (standard) eller »transitive«"
 
-#: guix/scripts/build.scm:526 guix/scripts/pack.scm:712
+#: guix/scripts/build.scm:661 guix/scripts/pull.scm:97
+#: guix/scripts/pack.scm:754
 msgid ""
 "\n"
 " -s, --system=SYSTEM  attempt to build for SYSTEM--e.g., \"i686-linux\""
@@ -596,7 +1335,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " -s, --system=SYSTEM  forsøger at kompilere for SYSTEM--f.eks. 
»i686-linux«"
 
-#: guix/scripts/build.scm:528 guix/scripts/pack.scm:714
+#: guix/scripts/build.scm:663 guix/scripts/pack.scm:756
 msgid ""
 "\n"
 "   --target=TRIPLET  cross-build for TRIPLET--e.g., \"armel-linux-gnu\""
@@ -604,7 +1343,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --target=TRIPLET  krydskompiler for TRIPLET--f.eks. »armel-linux-gnu«"
 
-#: guix/scripts/build.scm:530
+#: guix/scripts/build.scm:665
 msgid ""
 "\n"
 " -d, --derivations   return the derivation paths of the given packages"
@@ -612,7 +1351,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " -d, --derivations   returner de derivate stier for de givne pakker"
 
-#: guix/scripts/build.scm:532
+#: guix/scripts/build.scm:667
 msgid ""
 "\n"
 "   --check      rebuild items to check for non-determinism issues"
@@ -621,7 +1360,7 @@ msgstr ""
 "   --check      kompiler elementer igen for at kontrollere\n"
 "             ikkedeterminisme"
 
-#: guix/scripts/build.scm:534
+#: guix/scripts/build.scm:669
 msgid ""
 "\n"
 "   --repair      repair the specified items"
@@ -629,7 +1368,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --repair      reparer de specificerede elementer"
 
-#: guix/scripts/build.scm:536
+#: guix/scripts/build.scm:671
 msgid ""
 "\n"
 " -r, --root=FILE    make FILE a symlink to the result, and register it\n"
@@ -639,7 +1378,19 @@ msgstr ""
 " -r, --root=FIL     gør FIL til en symbolsk henvisning for resultatet, 
og\n"
 "             registrer den som en affaldsindsamlerroot"
 
-#: guix/scripts/build.scm:539
+#: guix/scripts/build.scm:674 guix/scripts/package.scm:364
+#: guix/scripts/install.scm:36 guix/scripts/remove.scm:36
+#: guix/scripts/upgrade.scm:36 guix/scripts/pull.scm:95
+#: guix/scripts/system.scm:1032 guix/scripts/copy.scm:120
+#: guix/scripts/pack.scm:771
+msgid ""
+"\n"
+" -v, --verbosity=LEVEL use the given verbosity LEVEL"
+msgstr ""
+"\n"
+" -v, --verbosity=NIVEAU brug det angivne uddybnings-NIVEAU"
+
+#: guix/scripts/build.scm:676
 msgid ""
 "\n"
 " -q, --quiet      do not show the build log"
@@ -647,7 +1398,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " -q, --quiet      vis ikke kompileringsloggen"
 
-#: guix/scripts/build.scm:541
+#: guix/scripts/build.scm:678
 msgid ""
 "\n"
 "   --log-file     return the log file names for the given derivations"
@@ -655,18 +1406,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --log-file     returner logfilnavnen for de givne derivater"
 
-#: guix/scripts/build.scm:548 guix/scripts/download.scm:83
-#: guix/scripts/package.scm:366 guix/scripts/gc.scm:76
-#: guix/scripts/hash.scm:60 guix/scripts/import.scm:93
-#: guix/scripts/import/cran.scm:47 guix/scripts/pull.scm:95
-#: guix/scripts/substitute.scm:889 guix/scripts/system.scm:1017
-#: guix/scripts/lint.scm:1115 guix/scripts/publish.scm:94
-#: guix/scripts/edit.scm:44 guix/scripts/size.scm:234
-#: guix/scripts/graph.scm:472 guix/scripts/challenge.scm:241
-#: guix/scripts/copy.scm:122 guix/scripts/pack.scm:730
-#: guix/scripts/weather.scm:259 guix/scripts/describe.scm:71
-#: guix/scripts/processes.scm:200 guix/scripts/container.scm:34
-#: guix/scripts/container/exec.scm:43
+#: guix/scripts/build.scm:685 guix/scripts/download.scm:83
+#: guix/scripts/package.scm:382 guix/scripts/install.scm:43
+#: guix/scripts/remove.scm:41 guix/scripts/upgrade.scm:43
+#: guix/scripts/search.scm:34 guix/scripts/gc.scm:84 guix/scripts/hash.scm:60
+#: guix/scripts/import.scm:93 guix/scripts/import/cran.scm:47
+#: guix/scripts/pull.scm:103 guix/scripts/substitute.scm:898
+#: guix/scripts/system.scm:1035 guix/scripts/lint.scm:1180
+#: guix/scripts/publish.scm:94 guix/scripts/edit.scm:43
+#: guix/scripts/size.scm:244 guix/scripts/graph.scm:499
+#: guix/scripts/challenge.scm:241 guix/scripts/copy.scm:125
+#: guix/scripts/pack.scm:776 guix/scripts/weather.scm:270
+#: guix/scripts/describe.scm:72 guix/scripts/processes.scm:200
+#: guix/scripts/container.scm:34 guix/scripts/container/exec.scm:43
 msgid ""
 "\n"
 " -h, --help       display this help and exit"
@@ -674,18 +1426,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 " -h, --help       vis denne hjælpetekst og afslut"
 
-#: guix/scripts/build.scm:550 guix/scripts/download.scm:85
-#: guix/scripts/package.scm:368 guix/scripts/gc.scm:78
-#: guix/scripts/hash.scm:62 guix/scripts/import.scm:95
-#: guix/scripts/import/cran.scm:51 guix/scripts/pull.scm:97
-#: guix/scripts/substitute.scm:891 guix/scripts/system.scm:1019
-#: guix/scripts/lint.scm:1119 guix/scripts/publish.scm:96
-#: guix/scripts/edit.scm:46 guix/scripts/size.scm:236
-#: guix/scripts/graph.scm:474 guix/scripts/challenge.scm:243
-#: guix/scripts/copy.scm:124 guix/scripts/pack.scm:732
-#: guix/scripts/weather.scm:261 guix/scripts/describe.scm:73
-#: guix/scripts/processes.scm:202 guix/scripts/container.scm:36
-#: guix/scripts/container/exec.scm:45
+#: guix/scripts/build.scm:687 guix/scripts/download.scm:85
+#: guix/scripts/package.scm:384 guix/scripts/install.scm:45
+#: guix/scripts/remove.scm:43 guix/scripts/upgrade.scm:45
+#: guix/scripts/search.scm:36 guix/scripts/gc.scm:86 guix/scripts/hash.scm:62
+#: guix/scripts/import.scm:95 guix/scripts/import/cran.scm:51
+#: guix/scripts/pull.scm:105 guix/scripts/substitute.scm:900
+#: guix/scripts/system.scm:1037 guix/scripts/lint.scm:1184
+#: guix/scripts/publish.scm:96 guix/scripts/edit.scm:45
+#: guix/scripts/size.scm:246 guix/scripts/graph.scm:501
+#: guix/scripts/challenge.scm:243 guix/scripts/copy.scm:127
+#: guix/scripts/pack.scm:778 guix/scripts/weather.scm:272
+#: guix/scripts/describe.scm:74 guix/scripts/processes.scm:202
+#: guix/scripts/container.scm:36 guix/scripts/container/exec.scm:45
 msgid ""
 "\n"
 " -V, --version     display version information and exit"
@@ -693,7 +1446,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " -V, --version     vis versioninformation og afslut"
 
-#: guix/scripts/build.scm:577
+#: guix/scripts/build.scm:714
 #, scheme-format
 msgid ""
 "invalid argument: '~a' option argument: ~a, ~\n"
@@ -702,22 +1455,22 @@ msgstr ""
 "ugyldigt argument: »~a« tilvalgsargumentet: ~a, ~\n"
 "skal være »package«, »all« eller »transitive«~%"
 
-#: guix/scripts/build.scm:630
+#: guix/scripts/build.scm:772
 #, scheme-format
 msgid "~s: not something we can build~%"
 msgstr "~s: ikke noget vi kan kompilere~%"
 
-#: guix/scripts/build.scm:688
+#: guix/scripts/build.scm:837
 #, scheme-format
 msgid "~a: warning: package '~a' has no source~%"
 msgstr "~a: advarsel: pakken »~a« har ingen kilde~%"
 
-#: guix/scripts/build.scm:726
+#: guix/scripts/build.scm:885
 #, scheme-format
 msgid "no build log for '~a'~%"
 msgstr "ingen kompileringslog for »~a«~%"
 
-#: guix/discovery.scm:91
+#: guix/discovery.scm:92
 #, scheme-format
 msgid "cannot access `~a': ~a~%"
 msgstr "kan ikke tilgå »~a«: ~a~%"
@@ -769,8 +1522,8 @@ msgstr ""
 msgid "unsupported hash format: ~a~%"
 msgstr "ikke understøttet hash-format: ~a~%"
 
-#: guix/scripts/download.scm:138 guix/scripts/package.scm:905
-#: guix/scripts/publish.scm:883
+#: guix/scripts/download.scm:138 guix/scripts/package.scm:900
+#: guix/scripts/upgrade.scm:79 guix/scripts/publish.scm:890
 #, scheme-format
 msgid "~A: extraneous argument~%"
 msgstr "~A: uvedkommende argument~%"
@@ -790,45 +1543,45 @@ msgstr "~a: kunne ikke fortolke URI~%"
 msgid "~a: download failed~%"
 msgstr "~a: overførsel mislykkede~%"
 
-#: guix/scripts/package.scm:109
+#: guix/scripts/package.scm:115
 #, scheme-format
 msgid "not removing generation ~a, which is current~%"
 msgstr "fjerner ikke generation ~a, som er nuværende~%"
 
-#: guix/scripts/package.scm:116
+#: guix/scripts/package.scm:122
 #, scheme-format
 msgid "no matching generation~%"
 msgstr "ingen matchende generation~%"
 
-#: guix/scripts/package.scm:119 guix/scripts/package.scm:707
-#: guix/scripts/system.scm:622
+#: guix/scripts/package.scm:125 guix/scripts/package.scm:697
+#: guix/scripts/system.scm:626
 #, scheme-format
 msgid "invalid syntax: ~a~%"
 msgstr "ugyldig syntaks: ~a~%"
 
-#: guix/scripts/package.scm:148
+#: guix/scripts/package.scm:154
 #, scheme-format
 msgid "nothing to be done~%"
 msgstr "intet at udføre~%"
 
-#: guix/scripts/package.scm:162
+#: guix/scripts/package.scm:168
 #, scheme-format
 msgid "~a package in profile~%"
 msgid_plural "~a packages in profile~%"
 msgstr[0] "~a pakke i profil~%"
 msgstr[1] "~a pakker i profil~%"
 
-#: guix/scripts/package.scm:248
+#: guix/scripts/package.scm:255
 #, scheme-format
 msgid "package '~a' no longer exists~%"
 msgstr "pakken »~a« findes ikke længere~%"
 
-#: guix/scripts/package.scm:286
+#: guix/scripts/package.scm:301
 #, scheme-format
 msgid "The following environment variable definitions may be needed:~%"
 msgstr "De følgende miljøvariabeldefinitioner kan være krævet:~%"
 
-#: guix/scripts/package.scm:305
+#: guix/scripts/package.scm:321
 msgid ""
 "Usage: guix package [OPTION]...\n"
 "Install, remove, or upgrade packages in a single transaction.\n"
@@ -836,7 +1589,7 @@ msgstr ""
 "Brug: guix-pakke [TILVALG] ... \n"
 "Installer, fjern eller opgrader pakker i en enkel transaktion.\n"
 
-#: guix/scripts/package.scm:307
+#: guix/scripts/package.scm:323
 msgid ""
 "\n"
 " -i, --install PACKAGE ...\n"
@@ -846,7 +1599,7 @@ msgstr ""
 " -i, --install PAKKE ...\n"
 "             installer PAKKER"
 
-#: guix/scripts/package.scm:310
+#: guix/scripts/package.scm:326
 msgid ""
 "\n"
 " -e, --install-from-expression=EXP\n"
@@ -856,7 +1609,7 @@ msgstr ""
 " -e, --install-from-expression=UDTRYK\n"
 "             installer pakken UDTRYK evaluerer til"
 
-#: guix/scripts/package.scm:313
+#: guix/scripts/package.scm:329
 msgid ""
 "\n"
 " -f, --install-from-file=FILE\n"
@@ -868,7 +1621,7 @@ msgstr ""
 "             installer pakken som koden i FIL evaluerer\n"
 "             til"
 
-#: guix/scripts/package.scm:317
+#: guix/scripts/package.scm:333
 msgid ""
 "\n"
 " -r, --remove PACKAGE ...\n"
@@ -878,7 +1631,7 @@ msgstr ""
 " -r, --remove PAKKE ...\n"
 "             fjern PAKKER"
 
-#: guix/scripts/package.scm:320
+#: guix/scripts/package.scm:336
 msgid ""
 "\n"
 " -u, --upgrade[=REGEXP] upgrade all the installed packages matching REGEXP"
@@ -888,7 +1641,7 @@ msgstr ""
 "             opgrader alle de installerede pakker der matcher\n"
 "             REGUDTRYK"
 
-#: guix/scripts/package.scm:322
+#: guix/scripts/package.scm:338
 msgid ""
 "\n"
 " -m, --manifest=FILE  create a new profile generation with the manifest\n"
@@ -898,7 +1651,7 @@ msgstr ""
 " -m, --manifest=FIL   opret en ny profiloprettelse med manifestet fra\n"
 "             FIL"
 
-#: guix/scripts/package.scm:325
+#: guix/scripts/package.scm:341
 msgid ""
 "\n"
 "   --do-not-upgrade[=REGEXP] do not upgrade any packages matching REGEXP"
@@ -906,7 +1659,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --do-not-upgrade[=REGUDTRYK] opgrader ikke pakker der matcher REGUDTRYK"
 
-#: guix/scripts/package.scm:327
+#: guix/scripts/package.scm:343
 msgid ""
 "\n"
 "   --roll-back    roll back to the previous generation"
@@ -914,7 +1667,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --roll-back    rul tilbage til den forrige generation"
 
-#: guix/scripts/package.scm:329
+#: guix/scripts/package.scm:345
 msgid ""
 "\n"
 "   --search-paths[=KIND]\n"
@@ -924,7 +1677,7 @@ msgstr ""
 "   --search-paths[=KIND]\n"
 "             vis krævede miljøvariabeldefinitioner"
 
-#: guix/scripts/package.scm:332 guix/scripts/pull.scm:84
+#: guix/scripts/package.scm:348 guix/scripts/pull.scm:90
 msgid ""
 "\n"
 " -l, --list-generations[=PATTERN]\n"
@@ -934,7 +1687,7 @@ msgstr ""
 " -l, --list-generations[=MØNSTER]\n"
 "             vis generationer der matcher MØNSTER"
 
-#: guix/scripts/package.scm:335
+#: guix/scripts/package.scm:351
 msgid ""
 "\n"
 " -d, --delete-generations[=PATTERN]\n"
@@ -944,7 +1697,7 @@ msgstr ""
 " -d, --delete-generations[=MØNSTER]\n"
 "             slet generationer der matcher MØNSTER"
 
-#: guix/scripts/package.scm:338
+#: guix/scripts/package.scm:354
 msgid ""
 "\n"
 " -S, --switch-generation=PATTERN\n"
@@ -954,7 +1707,8 @@ msgstr ""
 " -S, --switch-generation=MØNSTER\n"
 "             skift til et generationsmatchende MØNSTER"
 
-#: guix/scripts/package.scm:341
+#: guix/scripts/package.scm:357 guix/scripts/install.scm:33
+#: guix/scripts/remove.scm:33 guix/scripts/upgrade.scm:34
 msgid ""
 "\n"
 " -p, --profile=PROFILE use PROFILE instead of the user's default profile"
@@ -962,7 +1716,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " -p, --profile=PROFIL  brug PROFIL i stedet for brugerens standardprofil"
 
-#: guix/scripts/package.scm:344
+#: guix/scripts/package.scm:360
 msgid ""
 "\n"
 "   --allow-collisions do not treat collisions in the profile as an error"
@@ -970,7 +1724,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --allow-collisions opfat ikke kollisioner i profilen som en fejl"
 
-#: guix/scripts/package.scm:346
+#: guix/scripts/package.scm:362
 msgid ""
 "\n"
 "   --bootstrap    use the bootstrap Guile to build the profile"
@@ -978,15 +1732,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --bootstrap    brug bootstrap Guile til at kompilere profilen"
 
-#: guix/scripts/package.scm:348 guix/scripts/pull.scm:74
-msgid ""
-"\n"
-"   --verbose     produce verbose output"
-msgstr ""
-"\n"
-"   --verbose     lav uddybende uddata"
-
-#: guix/scripts/package.scm:351
+#: guix/scripts/package.scm:367
 msgid ""
 "\n"
 " -s, --search=REGEXP  search in synopsis and description using REGEXP"
@@ -994,7 +1740,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " -s, --search=REGUDTRYK søg i synopsis og beskrivelse via REGUDTRYK"
 
-#: guix/scripts/package.scm:353
+#: guix/scripts/package.scm:369
 msgid ""
 "\n"
 " -I, --list-installed[=REGEXP]\n"
@@ -1004,7 +1750,7 @@ msgstr ""
 " -I, --list-installed[=REGUDTRYK]\n"
 "             vis installerede pakker der matcher REGUDTRYK"
 
-#: guix/scripts/package.scm:356
+#: guix/scripts/package.scm:372
 msgid ""
 "\n"
 " -A, --list-available[=REGEXP]\n"
@@ -1014,7 +1760,7 @@ msgstr ""
 " -A, --list-available[=REGUDTRYK]\n"
 "             vis tilgængelige pakker der matcher REGUDTRYK"
 
-#: guix/scripts/package.scm:359
+#: guix/scripts/package.scm:375
 msgid ""
 "\n"
 "   --show=PACKAGE   show details about PACKAGE"
@@ -1022,42 +1768,86 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --show=PACKAGE   vis detaljer om PAKKE"
 
-#: guix/scripts/package.scm:411
+#: guix/scripts/package.scm:427
 #, scheme-format
 msgid "upgrade regexp '~a' looks like a command-line option~%"
 msgstr "opgradering af regulært udtryk »~a« ligner et tilvalg for 
kommandolinjen~%"
 
-#: guix/scripts/package.scm:414
+#: guix/scripts/package.scm:430
 #, scheme-format
 msgid "is this intended?~%"
 msgstr "er dette med vilje?~%"
 
-#: guix/scripts/package.scm:459
+#: guix/scripts/package.scm:475
 #, scheme-format
 msgid "~a: unsupported kind of search path~%"
 msgstr "~a: ikke understøttet type af søgesti%"
 
-#: guix/scripts/package.scm:776
+#: guix/scripts/package.scm:771
 #, scheme-format
 msgid "address@hidden@~a~]: package not found~%"
 msgstr "address@hidden@~a~]: pakke blev ikke fundet~%"
 
-#: guix/scripts/package.scm:810
+#: guix/scripts/package.scm:805
 #, scheme-format
 msgid "cannot switch to generation '~a'~%"
 msgstr "kan ikke skifte til generation »~a«~%"
 
-#: guix/scripts/package.scm:827
+#: guix/scripts/package.scm:822
 #, scheme-format
 msgid "would install new manifest from '~a' with ~d entries~%"
 msgstr "vil installere nyt manifest fra »~a« med ~d poster~%"
 
-#: guix/scripts/package.scm:829
+#: guix/scripts/package.scm:824
 #, scheme-format
 msgid "installing new manifest from '~a' with ~d entries~%"
 msgstr "installerer nyt manifest fra »~a« med ~d poster~%"
 
-#: guix/scripts/gc.scm:42
+#: guix/scripts/install.scm:30
+msgid ""
+"Usage: guix install [OPTION] PACKAGES...\n"
+"Install the given PACKAGES.\n"
+"This is an alias for 'guix package -i'.\n"
+msgstr ""
+"Brug: guix install [TILVALG] PAKKER ...\n"
+"Installer de angivne PAKKER.\n"
+"Dette er et alias for »guix package -i«\n"
+
+#: guix/scripts/remove.scm:30
+msgid ""
+"Usage: guix remove [OPTION] PACKAGES...\n"
+"Remove the given PACKAGES.\n"
+"This is an alias for 'guix package -r'.\n"
+msgstr ""
+"Brug: guix remove [TILVALG] PAKKER ...\n"
+"Fjern de angivne PAKKER.\n"
+"Dette er et alias for »guix package -r«\n"
+
+#: guix/scripts/upgrade.scm:31
+msgid ""
+"Usage: guix upgrade [OPTION] [REGEXP]\n"
+"Upgrade packages that match REGEXP.\n"
+"This is an alias for 'guix package -u'.\n"
+msgstr ""
+
+#: guix/scripts/search.scm:29
+msgid ""
+"Usage: guix search [OPTION] REGEXPS...\n"
+"Search for packages matching REGEXPS."
+msgstr ""
+
+#: guix/scripts/search.scm:31
+msgid ""
+"\n"
+"This is an alias for 'guix package -s'.\n"
+msgstr ""
+
+#: guix/scripts/search.scm:65
+#, scheme-format
+msgid "missing arguments: no regular expressions to search for~%"
+msgstr ""
+
+#: guix/scripts/gc.scm:45
 msgid ""
 "Usage: guix gc [OPTION]... PATHS...\n"
 "Invoke the garbage collector.\n"
@@ -1065,7 +1855,7 @@ msgstr ""
 "Brug: guix gc [TILVALG]... STIER...\n"
 "Start affaldsindsamleren.\n"
 
-#: guix/scripts/gc.scm:44
+#: guix/scripts/gc.scm:47
 msgid ""
 "\n"
 " -C, --collect-garbage[=MIN]\n"
@@ -1075,7 +1865,7 @@ msgstr ""
 " -C, --collect-garbage[=MIN]\n"
 "             saml mindst MIN byte affald"
 
-#: guix/scripts/gc.scm:47
+#: guix/scripts/gc.scm:50
 msgid ""
 "\n"
 " -F, --free-space=FREE attempt to reach FREE available space in the store"
@@ -1083,15 +1873,33 @@ msgstr ""
 "\n"
 " -F, --free-space=FRI  forsøger at nå FRI tilgængelig plads i lageret"
 
-#: guix/scripts/gc.scm:49
+#: guix/scripts/gc.scm:52
+msgid ""
+"\n"
+" -d, --delete-generations[=PATTERN]\n"
+"             delete profile generations matching PATTERN"
+msgstr ""
+"\n"
+" -d, --delete-generations[=MØNSTER]\n"
+"             slet profilgenerationer der matcher MØNSTER"
+
+#: guix/scripts/gc.scm:55
+msgid ""
+"\n"
+" -D, --delete      attempt to delete PATHS"
+msgstr ""
+"\n"
+" -D, --delete      forsøg at slette STIER"
+
+#: guix/scripts/gc.scm:57
 msgid ""
 "\n"
-" -d, --delete      attempt to delete PATHS"
+"   --list-roots    list the user's garbage collector roots"
 msgstr ""
 "\n"
-" -d, --delete      forsøg at slette STIER"
+"   --list-roots    vis de brugerens affaldsindsamlers rødder"
 
-#: guix/scripts/gc.scm:51
+#: guix/scripts/gc.scm:59
 msgid ""
 "\n"
 "   --optimize     optimize the store by deduplicating identical files"
@@ -1099,7 +1907,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --optimize     optimer lageret ved at fjerne identiske filer"
 
-#: guix/scripts/gc.scm:53
+#: guix/scripts/gc.scm:61
 msgid ""
 "\n"
 "   --list-dead    list dead paths"
@@ -1107,7 +1915,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --list-dead    vis døde stier"
 
-#: guix/scripts/gc.scm:55
+#: guix/scripts/gc.scm:63
 msgid ""
 "\n"
 "   --list-live    list live paths"
@@ -1115,7 +1923,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --list-live    vis live stier"
 
-#: guix/scripts/gc.scm:58
+#: guix/scripts/gc.scm:66
 msgid ""
 "\n"
 "   --references    list the references of PATHS"
@@ -1123,7 +1931,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --references    vis referencerne for STIER"
 
-#: guix/scripts/gc.scm:60
+#: guix/scripts/gc.scm:68
 msgid ""
 "\n"
 " -R, --requisites    list the requisites of PATHS"
@@ -1131,7 +1939,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " -R, --requisites    vis rekvisitter for STIER"
 
-#: guix/scripts/gc.scm:62
+#: guix/scripts/gc.scm:70
 msgid ""
 "\n"
 "   --referrers    list the referrers of PATHS"
@@ -1139,7 +1947,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --referrers    vis henvisninger for STIER"
 
-#: guix/scripts/gc.scm:64
+#: guix/scripts/gc.scm:72
 msgid ""
 "\n"
 "   --derivers     list the derivers of PATHS"
@@ -1147,7 +1955,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --derivers     vis indholdet af STIER"
 
-#: guix/scripts/gc.scm:67
+#: guix/scripts/gc.scm:75
 msgid ""
 "\n"
 "   --verify[=OPTS]  verify the integrity of the store; OPTS is a\n"
@@ -1159,7 +1967,7 @@ msgstr ""
 "             kommaadskilt kombination af »repair« og \n"
 "             »contents«"
 
-#: guix/scripts/gc.scm:71
+#: guix/scripts/gc.scm:79
 msgid ""
 "\n"
 "   --list-failures  list cached build failures"
@@ -1167,7 +1975,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --list-failures  vis mellemlagrede kompileringsfejl"
 
-#: guix/scripts/gc.scm:73
+#: guix/scripts/gc.scm:81
 msgid ""
 "\n"
 "   --clear-failures  remove PATHS from the set of cached failures"
@@ -1175,30 +1983,41 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --clear-failures  fjern STIER fra sættet med mellemlagrede fejl"
 
-#: guix/scripts/gc.scm:87
+#: guix/scripts/gc.scm:95
 #, scheme-format
 msgid "~a: invalid '--verify' option~%"
 msgstr "~a: ugyldigt »--verify«-tilvalg~%"
 
-#: guix/scripts/gc.scm:117
+#: guix/scripts/gc.scm:135
 #, scheme-format
 msgid "invalid amount of storage: ~a~%"
 msgstr "ugyldig lagermængde: ~a~%"
 
-#: guix/scripts/gc.scm:202
+#: guix/scripts/gc.scm:149
+#, fuzzy, scheme-format
+#| msgid "using a monadic value for '~a' is deprecated; use 'plain-file' 
instead~%"
+msgid "'-d' as an alias for '--delete' is deprecated; use '-D'~%"
+msgstr "brug af en unik værdi for »~a« er forældet; brug »plain-file« i 
stedet~%"
+
+#: guix/scripts/gc.scm:156
+#, scheme-format
+msgid "~s does not denote a duration~%"
+msgstr "~s betegner ikke en varighed~%"
+
+#: guix/scripts/gc.scm:239
 msgid "already ~h MiBs available on ~a, nothing to do~%"
 msgstr "der er allerede ~h MiBs tilgængelige på ~a, intet at udføre~%"
 
-#: guix/scripts/gc.scm:205
+#: guix/scripts/gc.scm:242
 msgid "freeing ~h MiBs~%"
 msgstr "frigiver ~h MiBs~%"
 
-#: guix/scripts/gc.scm:217
+#: guix/scripts/gc.scm:275
 #, scheme-format
 msgid "extraneous arguments: ~{~a ~}~%"
 msgstr "uvedkommende argumenter: ~{~a ~}~%"
 
-#: guix/scripts/gc.scm:237 guix/scripts/gc.scm:240
+#: guix/scripts/gc.scm:299 guix/scripts/gc.scm:302
 msgid "freed ~h MiBs~%"
 msgstr "frigav ~h MiBs~%"
 
@@ -1232,13 +2051,16 @@ msgstr ""
 "\n"
 " -r, --recursive    beregn hashen på FIL rekursivt"
 
-#: guix/scripts/hash.scm:151 guix/ui.scm:371 guix/ui.scm:728 guix/ui.scm:781
+#: guix/scripts/hash.scm:151 guix/ui.scm:443 guix/ui.scm:450 guix/ui.scm:475
+#: guix/ui.scm:785 guix/ui.scm:807 guix/ui.scm:813 guix/ui.scm:819
+#: guix/ui.scm:872
 #, scheme-format
 msgid "~a~%"
 msgstr "~a~%"
 
-#: guix/scripts/hash.scm:154 guix/scripts/system.scm:1189
-#: guix/scripts/system.scm:1198 guix/scripts/system.scm:1205
+#: guix/scripts/hash.scm:154 guix/scripts/system.scm:1213
+#: guix/scripts/system.scm:1223 guix/scripts/system.scm:1230
+#: guix/scripts/system.scm:1237
 #, scheme-format
 msgid "wrong number of arguments~%"
 msgstr "forkert antal argumenter~%"
@@ -1354,7 +2176,7 @@ msgstr ""
 msgid "failed to download package '~a'~%"
 msgstr "kunne ikke hente pakken »~a«:~%"
 
-#: guix/scripts/pull.scm:72
+#: guix/scripts/pull.scm:76
 msgid ""
 "Usage: guix pull [OPTION]...\n"
 "Download and deploy the latest version of Guix.\n"
@@ -1362,7 +2184,15 @@ msgstr ""
 "Brug: guix pull [TILVALG]...\n"
 "Hent og udrul den seneste version af Guix.\n"
 
-#: guix/scripts/pull.scm:76
+#: guix/scripts/pull.scm:78
+msgid ""
+"\n"
+"   --verbose     produce verbose output"
+msgstr ""
+"\n"
+"   --verbose     lav uddybende uddata"
+
+#: guix/scripts/pull.scm:80
 msgid ""
 "\n"
 " -C, --channels=FILE  deploy the channels defined in FILE"
@@ -1370,7 +2200,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " -C, --channels=FILE  udrul kanalerne defineret i FIL"
 
-#: guix/scripts/pull.scm:78
+#: guix/scripts/pull.scm:82
 msgid ""
 "\n"
 "   --url=URL     download from the Git repository at URL"
@@ -1378,7 +2208,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --url=URL     hent fra Git-arkivet på URL (ADRESSE)"
 
-#: guix/scripts/pull.scm:80
+#: guix/scripts/pull.scm:84
 msgid ""
 "\n"
 "   --commit=COMMIT  download the specified COMMIT"
@@ -1386,7 +2216,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --commit=COMMIT  hent den angivne COMMIT (INDSENDELSE)"
 
-#: guix/scripts/pull.scm:82
+#: guix/scripts/pull.scm:86
 msgid ""
 "\n"
 "   --branch=BRANCH  download the tip of the specified BRANCH"
@@ -1394,24 +2224,28 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --branch=BRANCH  hent toppen af den angivne BRANCH (GREN)"
 
-#: guix/scripts/pull.scm:87
-#, scheme-format
+#: guix/scripts/pull.scm:88
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "\n"
+#| "   --roll-back    roll back to the previous generation"
 msgid ""
 "\n"
-" -p, --profile=PROFILE use PROFILE instead of ~/.config/guix/current"
+" -N, --news       display news compared to the previous generation"
 msgstr ""
 "\n"
-" -p, --profile=PROFIL  brug PROFIL i stedet for ~/.config/guix/current"
+"   --roll-back    rul tilbage til den forrige generation"
 
-#: guix/scripts/pull.scm:89
+#: guix/scripts/pull.scm:93
+#, scheme-format
 msgid ""
 "\n"
-" -n, --dry-run     show what would be pulled and built"
+" -p, --profile=PROFILE use PROFILE instead of ~/.config/guix/current"
 msgstr ""
 "\n"
-" -n, --dry-run     vis hvad der hentes og bygges"
+" -p, --profile=PROFIL  brug PROFIL i stedet for ~/.config/guix/current"
 
-#: guix/scripts/pull.scm:91
+#: guix/scripts/pull.scm:99
 msgid ""
 "\n"
 "   --bootstrap    use the bootstrap Guile to build the new Guix"
@@ -1419,63 +2253,76 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --bootstrap    brug bootstrap Guile til at kompilere den nye Guix"
 
-#: guix/scripts/pull.scm:165
+#: guix/scripts/pull.scm:196
 msgid "New in this revision:\n"
 msgstr "Nyt i denne revision:\n"
 
-#: guix/scripts/pull.scm:223
+#: guix/scripts/pull.scm:221
+#, scheme-format
+msgid ""
+"After setting @code{PATH}, run\n"
+"@command{hash guix} to make sure your shell refers to @file{~a}."
+msgstr ""
+
+#: guix/scripts/pull.scm:245
 #, scheme-format
 msgid "Git error ~a~%"
 msgstr "Git-fejl: ~a~%"
 
-#: guix/scripts/pull.scm:225
+#: guix/scripts/pull.scm:247 guix/git.scm:306
 #, scheme-format
 msgid "Git error: ~a~%"
 msgstr "Git-fejl: ~a~%"
 
-#: guix/scripts/pull.scm:250
+#: guix/scripts/pull.scm:272
 #, scheme-format
 msgid "Migrating profile generations to '~a'...~%"
 msgstr "Migrerer profiloprettelser til »~a«...~%"
 
-#: guix/scripts/pull.scm:285
+#: guix/scripts/pull.scm:307
 #, scheme-format
 msgid "while creating symlink '~a': ~a~%"
 msgstr "under oprettelse af symbolsk henvisning »~a«: ~a%"
 
-#: guix/scripts/pull.scm:307
+#: guix/scripts/pull.scm:329
 #, scheme-format
 msgid "  repository URL: ~a~%"
 msgstr "  arkiv-URL: ~a~%"
 
-#: guix/scripts/pull.scm:309
+#: guix/scripts/pull.scm:331
 #, scheme-format
 msgid "  branch: ~a~%"
 msgstr "  gren: ~a~%"
 
-#: guix/scripts/pull.scm:310
+#: guix/scripts/pull.scm:332
 #, scheme-format
 msgid "  commit: ~a~%"
 msgstr "  commit: ~a~%"
 
-#: guix/scripts/pull.scm:376
+#: guix/scripts/pull.scm:434
 msgid " ~h new package: ~a~%"
 msgid_plural " ~h new packages: ~a~%"
 msgstr[0] " ~h: ny pakke: ~a~%"
 msgstr[1] " ~h: nye pakker: ~a~%"
 
-#: guix/scripts/pull.scm:387
+#: guix/scripts/pull.scm:442
 msgid " ~h package upgraded: ~a~%"
 msgid_plural " ~h packages upgraded: ~a~%"
 msgstr[0] " ~h pakke opgraderet: ~a~%"
 msgstr[1] " ~h pakker opgraderet: ~a~%"
 
 #: guix/scripts/pull.scm:451
+msgid ""
+"Run @command{guix pull --news} to view the complete\n"
+"list of package changes."
+msgstr ""
+
+#: guix/scripts/pull.scm:515
 #, scheme-format
 msgid "'~a' did not return a list of channels~%"
 msgstr "»~a« returnerede ikke en kanalliste~%"
 
-#: guix/scripts/pull.scm:465
+#: guix/scripts/pull.scm:529
 #, scheme-format
 msgid ""
 "The 'GUIX_PULL_URL' environment variable is deprecated.\n"
@@ -1484,12 +2331,7 @@ msgstr ""
 "Miljøvariablen »GUIX_PULL_URL« er forældet.\n"
 "Brug »~/.config/guix/channels.scm« i stedet for."
 
-#: guix/scripts/pull.scm:490
-#, scheme-format
-msgid "'--url', '--commit', and '--branch' are not applicable~%"
-msgstr "»--url«, »--commit« og »--branch« kan ikke anvendes~%"
-
-#: guix/scripts/pull.scm:515
+#: guix/scripts/pull.scm:578
 #, scheme-format
 msgid "Building from this channel:~%"
 msgid_plural "Building from these channels:~%"
@@ -1571,37 +2413,37 @@ msgstr "»~a« er underskrevet med en uautoriseret 
nøgle~%"
 msgid "signature on '~a' is corrupt~%"
 msgstr "signatur på »~a« er ødelagt~%"
 
-#: guix/scripts/substitute.scm:458
+#: guix/scripts/substitute.scm:467
 #, scheme-format
 msgid "'~a' does not name a store item~%"
 msgstr "»~a« nævner ikke et lagerelement~%"
 
-#: guix/scripts/substitute.scm:620
+#: guix/scripts/substitute.scm:629
 #, scheme-format
 msgid "updating substitutes from '~a'... ~5,1f%"
 msgstr "opdaterer substitutter fra »~a«... ~5,1f%"
 
-#: guix/scripts/substitute.scm:684
+#: guix/scripts/substitute.scm:693
 #, scheme-format
 msgid "~s: unsupported server URI scheme~%"
 msgstr "~s: ikke understøttet server-URI-skema~%"
 
-#: guix/scripts/substitute.scm:694
+#: guix/scripts/substitute.scm:703
 #, scheme-format
 msgid "'~a' uses different store '~a'; ignoring it~%"
 msgstr "»~a« bruger et andet lager »~a«; ignorerer~%"
 
-#: guix/scripts/substitute.scm:863
+#: guix/scripts/substitute.scm:872
 #, scheme-format
 msgid "host name lookup error: ~a~%"
 msgstr "opslagsfejl for værtsnavn: ~a~%"
 
-#: guix/scripts/substitute.scm:868
+#: guix/scripts/substitute.scm:877
 #, scheme-format
 msgid "TLS error in procedure '~a': ~a~%"
 msgstr "TLS-fejl i proceduren »~a«: ~a~%"
 
-#: guix/scripts/substitute.scm:879
+#: guix/scripts/substitute.scm:888
 msgid ""
 "Usage: guix substitute [OPTION]...\n"
 "Internal tool to substitute a pre-built binary to a local build.\n"
@@ -1609,7 +2451,7 @@ msgstr ""
 "Brug: guix substitute [TILVALG] ...\n"
 "Internt værktøj til at erstatte en prækompileret binær fil med en lokal 
kompilering.\n"
 
-#: guix/scripts/substitute.scm:881
+#: guix/scripts/substitute.scm:890
 msgid ""
 "\n"
 "   --query      report on the availability of substitutes for the\n"
@@ -1619,7 +2461,7 @@ msgstr ""
 "   --query      rapport om tilgængeligheden for substitutter for\n"
 "             lagerfilnavnene sendt til standardind"
 
-#: guix/scripts/substitute.scm:884
+#: guix/scripts/substitute.scm:893
 msgid ""
 "\n"
 "   --substitute STORE-FILE DESTINATION\n"
@@ -1631,26 +2473,26 @@ msgstr ""
 "             hent LAGER-FIL og lagr den som en Nar i filen\n"
 "             DESTINATION"
 
-#: guix/scripts/substitute.scm:949
+#: guix/scripts/substitute.scm:958
 #, scheme-format
 msgid "no valid substitute for '~a'~%"
 msgstr "ingen gyldig substitut for »~a«~%"
 
-#: guix/scripts/substitute.scm:957
+#: guix/scripts/substitute.scm:966
 #, scheme-format
 msgid "Downloading ~a...~%"
 msgstr "Henter ~a...~%"
 
-#: guix/scripts/substitute.scm:1019
+#: guix/scripts/substitute.scm:1028
 msgid "ACL for archive imports seems to be uninitialized, substitutes may be 
unavailable\n"
 msgstr "ACL for arkivimporter ser ikke ud til at være initialiseret, 
substitutter kan være utilgængelige\n"
 
-#: guix/scripts/substitute.scm:1073
+#: guix/scripts/substitute.scm:1082
 #, scheme-format
 msgid "~a: invalid URI~%"
 msgstr "~a: ugyldig URI~%"
 
-#: guix/scripts/substitute.scm:1144
+#: guix/scripts/substitute.scm:1153
 #, scheme-format
 msgid "~a: unrecognized options~%"
 msgstr "~a: ikke genkendte tilvalg~%"
@@ -1689,77 +2531,77 @@ msgstr ""
 msgid "wrong arguments"
 msgstr "forkerte argumenter"
 
-#: guix/scripts/system.scm:148
+#: guix/scripts/system.scm:150
 #, scheme-format
 msgid "failed to register '~a' under '~a'~%"
 msgstr "kunne ikke registrere »~a« under »~a«~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:163
+#: guix/scripts/system.scm:165
 #, scheme-format
 msgid "copying to '~a'..."
 msgstr "kopierer til »~a«..."
 
-#: guix/scripts/system.scm:204
+#: guix/scripts/system.scm:206
 #, scheme-format
 msgid "failed to install bootloader ~a~%"
 msgstr "kunne ikke installere opstartsindlæseren ~a~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:224
+#: guix/scripts/system.scm:226
 #, scheme-format
 msgid "initializing the current root file system~%"
 msgstr "initialiserer det nuværende root-filsystem~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:238
+#: guix/scripts/system.scm:240
 #, scheme-format
 msgid "not running as 'root', so the ownership of '~a' may be incorrect!~%"
 msgstr "kører ikke som »root«, så ejerskabet af »~a« kan være forkert!~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:290
+#: guix/scripts/system.scm:292
 #, scheme-format
 msgid "while talking to shepherd: ~a~%"
 msgstr "under kommunikation med shepherd: ~a~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:297
+#: guix/scripts/system.scm:299
 #, scheme-format
 msgid "service '~a' could not be found~%"
 msgstr "tjensten »~a« blev ikke fundet~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:300
+#: guix/scripts/system.scm:302
 #, scheme-format
 msgid "service '~a' does not have an action '~a'~%"
 msgstr "tjenesten »~a« har ikke en handling »~a«~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:304
+#: guix/scripts/system.scm:306
 #, scheme-format
 msgid "exception caught while executing '~a' on service '~a':~%"
 msgstr "undtagelse fanget under kørsel af »~a« på tjenesten »~a«:~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:312
+#: guix/scripts/system.scm:314
 #, scheme-format
 msgid "something went wrong: ~s~%"
 msgstr "noget gik galt: ~s~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:315
+#: guix/scripts/system.scm:317
 #, scheme-format
 msgid "shepherd error~%"
 msgstr "shepherd-fejl~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:332
+#: guix/scripts/system.scm:334
 #, scheme-format
 msgid "failed to obtain list of shepherd services~%"
 msgstr "kunne ikke indhente liste over shepherd-tjenester~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:352
+#: guix/scripts/system.scm:354
 #, scheme-format
 msgid "unloading service '~a'...~%"
 msgstr "afslutter tjeneste »~a« ...~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:361
+#: guix/scripts/system.scm:363
 #, scheme-format
 msgid "loading new services:~{ ~a~}...~%"
 msgstr "indlæser nye tjenester:~{ ~a~}...~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:366
+#: guix/scripts/system.scm:368
 msgid ""
 "To complete the upgrade, run 'herd restart SERVICE' to stop,\n"
 "upgrade, and restart each service that was not automatically restarted.\n"
@@ -1768,41 +2610,41 @@ msgstr ""
 "stoppe, opgradere og genstarte hver tjeneste, der ikke blev genstartet\n"
 "automatisk.\n"
 
-#: guix/scripts/system.scm:393
+#: guix/scripts/system.scm:395
 #, scheme-format
 msgid "activating system...~%"
 msgstr "aktiverer system ...~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:471
+#: guix/scripts/system.scm:473
 #, scheme-format
 msgid "cannot switch to system generation '~a'~%"
 msgstr "kan ikke skifte til systemoprettelse »~a«~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:542
+#: guix/scripts/system.scm:546
 msgid "the DAG of services"
 msgstr "DAGen for tjenester"
 
-#: guix/scripts/system.scm:555
+#: guix/scripts/system.scm:559
 msgid "the dependency graph of shepherd services"
 msgstr "afhængighedsgrafen for shepherd-tjenester"
 
-#: guix/scripts/system.scm:579
+#: guix/scripts/system.scm:583
 #, scheme-format
 msgid " file name: ~a~%"
 msgstr " filnavn: ~a~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:580
+#: guix/scripts/system.scm:584
 #, scheme-format
 msgid " canonical file name: ~a~%"
 msgstr " kanonisk filnavn: ~a~%"
 
 #. TRANSLATORS: Please preserve the two-space indentation.
-#: guix/scripts/system.scm:582
+#: guix/scripts/system.scm:586
 #, scheme-format
 msgid " label: ~a~%"
 msgstr " etikelt: ~a~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:583
+#: guix/scripts/system.scm:587
 #, scheme-format
 msgid " bootloader: ~a~%"
 msgstr " opstartsindlæser: ~a~%"
@@ -1815,22 +2657,22 @@ msgstr " opstartsindlæser: ~a~%"
 #. root device: label: "my-root"
 #. or just:
 #. root device: /dev/sda3
-#: guix/scripts/system.scm:593
+#: guix/scripts/system.scm:597
 #, scheme-format
 msgid " root device: ~[UUID: ~a~;label: ~s~;~a~]~%"
 msgstr " root-enhed: ~[UUID: ~a~;etiket: ~s~;~a~]~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:604
+#: guix/scripts/system.scm:608
 #, scheme-format
 msgid " kernel: ~a~%"
 msgstr " kerne: ~a~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:675
+#: guix/scripts/system.scm:679
 #, scheme-format
 msgid "~a: error: device '~a' not found: ~a~%"
 msgstr "~a: fejl: enheden »~a« blev ikke fundet: ~a~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:679
+#: guix/scripts/system.scm:683
 #, scheme-format
 msgid ""
 "If '~a' is a file system\n"
@@ -1839,37 +2681,37 @@ msgstr ""
 "Hvis »~a« er en filsystemetiket,\n"
 "skal du skrive @code{(file-system-label ~s)} i dit @code{device}-felt."
 
-#: guix/scripts/system.scm:687
+#: guix/scripts/system.scm:691
 #, scheme-format
 msgid "~a: error: file system with label '~a' not found~%"
 msgstr "~a: fejl: filsystem med etiketten »~a« blev ikke fundet~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:692
+#: guix/scripts/system.scm:696
 #, scheme-format
 msgid "~a: error: file system with UUID '~a' not found~%"
 msgstr "~a: fejl: filsystem med UUID »~a« blev ikke fundet~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:793
+#: guix/scripts/system.scm:797
 #, scheme-format
 msgid "~a not found: 'guix pull' was never run~%"
 msgstr "~a blev ikke fundet: »guix pull« blev aldrig kørt~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:794
+#: guix/scripts/system.scm:798
 #, scheme-format
 msgid "Consider running 'guix pull' before 'reconfigure'.~%"
 msgstr "Tag i betragtning at køre »guix pull« før »reconfigure«.~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:795
+#: guix/scripts/system.scm:799
 #, scheme-format
 msgid "Failing to do that may downgrade your system!~%"
 msgstr "Hvis dette ikke gøres, kan dit system blive nedgraderet!~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:907
+#: guix/scripts/system.scm:920
 #, scheme-format
 msgid "initializing operating system under '~a'...~%"
 msgstr "initialiserer operativsystem under »~a«...~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:952
+#: guix/scripts/system.scm:965
 msgid ""
 "Usage: guix system [OPTION ...] ACTION [ARG ...] [FILE]\n"
 "Build the operating system declared in FILE according to ACTION.\n"
@@ -1879,67 +2721,73 @@ msgstr ""
 "Kompiler operativsystemet erklæret i FIL jævnfør HANDLING.\n"
 "Nogle HANDLINGER understøtter yderligere ARGUMENTER.\n"
 
-#: guix/scripts/system.scm:956 guix/scripts/container.scm:29
+#: guix/scripts/system.scm:969 guix/scripts/container.scm:29
 msgid "The valid values for ACTION are:\n"
 msgstr "De gyldige værdier for HANDLING er:\n"
 
-#: guix/scripts/system.scm:958
+#: guix/scripts/system.scm:971
 msgid "  search      search for existing service types\n"
 msgstr "  search      søg efter eksisterende tjenestetyper\n"
 
-#: guix/scripts/system.scm:960
+#: guix/scripts/system.scm:973
 msgid "  reconfigure   switch to a new operating system configuration\n"
 msgstr "  reconfigure   skift til en ny operativsystemkonfiguration\n"
 
-#: guix/scripts/system.scm:962
+#: guix/scripts/system.scm:975
 msgid "  roll-back    switch to the previous operating system 
configuration\n"
 msgstr "  roll-back    skift til den forrige 
operativsystemkonfiguration\n"
 
-#: guix/scripts/system.scm:964
+#: guix/scripts/system.scm:977
+msgid "  list-generations list the system generations\n"
+msgstr "  list-generations viser systemoprettelserne\n"
+
+#: guix/scripts/system.scm:979
 msgid "  switch-generation switch to an existing operating system 
configuration\n"
 msgstr "  switch-generation skift til en eksisterende 
operativsystemkonfiguration\n"
 
-#: guix/scripts/system.scm:966
-msgid "  list-generations list the system generations\n"
+#: guix/scripts/system.scm:981
+#, fuzzy
+#| msgid "  list-generations list the system generations\n"
+msgid "  delete-generations delete old system generations\n"
 msgstr "  list-generations viser systemoprettelserne\n"
 
-#: guix/scripts/system.scm:968
+#: guix/scripts/system.scm:983
 msgid "  build      build the operating system without installing 
anything\n"
 msgstr "  build      kompiler operativsystemet uden at installere 
noget\n"
 
-#: guix/scripts/system.scm:970
+#: guix/scripts/system.scm:985
 msgid "  container    build a container that shares the host's store\n"
 msgstr "  container    kompiler en container som deler værtens lager\n"
 
-#: guix/scripts/system.scm:972
+#: guix/scripts/system.scm:987
 msgid "  vm        build a virtual machine image that shares the 
host's store\n"
 msgstr "  vm        kompiler et virtuelt maskinaftryk som deler 
værtens lager\n"
 
-#: guix/scripts/system.scm:974
+#: guix/scripts/system.scm:989
 msgid "  vm-image     build a freestanding virtual machine image\n"
 msgstr "  vm-image     kompiler et fritstående virtuelt maskinaftryk\n"
 
-#: guix/scripts/system.scm:976
+#: guix/scripts/system.scm:991
 msgid "  disk-image    build a disk image, suitable for a USB stick\n"
 msgstr "  disk-image    kompiler et diskaftryk, som egner sig til et 
USB-drev\n"
 
-#: guix/scripts/system.scm:978
+#: guix/scripts/system.scm:993
 msgid "  docker-image   build a Docker image\n"
 msgstr "  docker-image   kompiler et Dockeraftryk\n"
 
-#: guix/scripts/system.scm:980
+#: guix/scripts/system.scm:995
 msgid "  init       initialize a root file system to run GNU\n"
 msgstr "  init       initialiser et rootfilsystem til at køre GNU.\n"
 
-#: guix/scripts/system.scm:982
+#: guix/scripts/system.scm:997
 msgid "  extension-graph emit the service extension graph in Dot format\n"
 msgstr "  extension-graph opret tjenesteudvidelsesgrafen i Dot-format\n"
 
-#: guix/scripts/system.scm:984
+#: guix/scripts/system.scm:999
 msgid "  shepherd-graph  emit the graph of shepherd services in Dot format\n"
 msgstr "  shepherd-graph  opret grafen for shepherd-tjenester i Dot-format\n"
 
-#: guix/scripts/system.scm:988
+#: guix/scripts/system.scm:1003
 msgid ""
 "\n"
 " -d, --derivation    return the derivation of the given system"
@@ -1947,7 +2795,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " -d, --derivation    returner de derivate stier for det givne system"
 
-#: guix/scripts/system.scm:990
+#: guix/scripts/system.scm:1005
 msgid ""
 "\n"
 " -e, --expression=EXPR consider the operating-system EXPR evaluates to\n"
@@ -1958,18 +2806,24 @@ msgstr ""
 "             evaluerer til i stedet for at læse FIL, når\n"
 "             anvendelig"
 
-#: guix/scripts/system.scm:993
+#: guix/scripts/system.scm:1008
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "\n"
+#| "   --on-error=STRATEGY\n"
+#| "             apply STRATEGY when an error occurs while reading 
FILE"
 msgid ""
 "\n"
 "   --on-error=STRATEGY\n"
-"             apply STRATEGY when an error occurs while reading 
FILE"
+"             apply STRATEGY (one of nothing-special, backtrace,\n"
+"             or debug) when an error occurs while reading FILE"
 msgstr ""
 "\n"
 "   --on-error=STRATEGI\n"
 "             brug STRATEGI når den opstår en fejl under læsning\n"
 "             af FIL"
 
-#: guix/scripts/system.scm:996
+#: guix/scripts/system.scm:1012
 msgid ""
 "\n"
 "   --file-system-type=TYPE\n"
@@ -1981,7 +2835,7 @@ msgstr ""
 "             for »disk-image«, lav et rodfilsystem med TYPE 
(typen)\n"
 "             (enten »ext4« eller »iso9660«)"
 
-#: guix/scripts/system.scm:1000
+#: guix/scripts/system.scm:1016
 msgid ""
 "\n"
 "   --image-size=SIZE for 'vm-image', produce an image of SIZE"
@@ -1989,7 +2843,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --image-size=STR  for »vm-image«, lav et aftryk af STR"
 
-#: guix/scripts/system.scm:1002
+#: guix/scripts/system.scm:1018
 msgid ""
 "\n"
 "   --no-bootloader  for 'init', do not install a bootloader"
@@ -1997,7 +2851,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --no-bootloader  for »init«, installer ikke en opstartsindlæser"
 
-#: guix/scripts/system.scm:1004
+#: guix/scripts/system.scm:1020
 msgid ""
 "\n"
 "   --share=SPEC    for 'vm', share host file system according to SPEC"
@@ -2005,7 +2859,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --share=SPEC    for »vm«, del værtsfilsystem jævnfør SPEC"
 
-#: guix/scripts/system.scm:1006
+#: guix/scripts/system.scm:1022
 msgid ""
 "\n"
 " -r, --root=FILE    for 'vm', 'vm-image', 'disk-image', 'container',\n"
@@ -2018,7 +2872,7 @@ msgstr ""
 "             resultatet, og registrer den som en\n"
 "             affaldsindsamlerrod"
 
-#: guix/scripts/system.scm:1010
+#: guix/scripts/system.scm:1026
 msgid ""
 "\n"
 "   --expose=SPEC   for 'vm', expose host file system according to SPEC"
@@ -2026,7 +2880,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --expose=SPEC   for »vm«, fremvis værtsfilsystem jævnfør SPEC"
 
-#: guix/scripts/system.scm:1012
+#: guix/scripts/system.scm:1028
 msgid ""
 "\n"
 "   --full-boot    for 'vm', make a full boot sequence"
@@ -2034,7 +2888,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --full-boot    for »vm«, lav en fuld opstartssekvens"
 
-#: guix/scripts/system.scm:1014
+#: guix/scripts/system.scm:1030
 msgid ""
 "\n"
 "   --skip-checks   skip file system and initrd module safety checks"
@@ -2042,54 +2896,54 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --skip-checks   udelad sikkerhedskontrol af filsystem og 
initrd-modul"
 
-#: guix/scripts/system.scm:1116
+#: guix/scripts/system.scm:1140
 #, scheme-format
 msgid "both file and expression cannot be specified~%"
 msgstr "fil og udtryk kan ikke angives samtidigt~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:1123
+#: guix/scripts/system.scm:1147
 #, scheme-format
 msgid "no configuration specified~%"
 msgstr "ingen konfiguration angivet~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:1224
+#: guix/scripts/system.scm:1257
 #, scheme-format
 msgid "~a: unknown action~%"
 msgstr "~a: ukendt handling~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:1240
+#: guix/scripts/system.scm:1273
 #, scheme-format
 msgid "wrong number of arguments for action '~a'~%"
 msgstr "forkert antal argumenter for handling »~a«~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:1245
+#: guix/scripts/system.scm:1278
 #, scheme-format
 msgid "guix system: missing command name~%"
 msgstr "guix system: mangler kommandonavn~%"
 
-#: guix/scripts/system.scm:1247
+#: guix/scripts/system.scm:1280
 #, scheme-format
 msgid "Try 'guix system --help' for more information.~%"
 msgstr "Prøv »guix system --help« for yderligere information.~%"
 
-#: guix/scripts/system/search.scm:88 guix/ui.scm:1205 guix/ui.scm:1219
+#: guix/scripts/system/search.scm:88 guix/ui.scm:1330 guix/ui.scm:1344
 msgid "unknown"
 msgstr "ukendt"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:140
+#: guix/scripts/lint.scm:144
 #, scheme-format
 msgid "Available checkers:~%"
 msgstr "Tilgængelige kontrolprogrammer:~%"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:164
+#: guix/scripts/lint.scm:168
 msgid "description should not be empty"
 msgstr "beskrivelse skal være udfyldt"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:174
+#: guix/scripts/lint.scm:178
 msgid "Texinfo markup in description is invalid"
 msgstr "Texinfo-opmærkning i beskrivelse er ugyldig"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:184
+#: guix/scripts/lint.scm:188
 #, scheme-format
 msgid ""
 "description should not contain ~\n"
@@ -2100,16 +2954,16 @@ msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: '@code' is Texinfo markup and must be kept
 #. as is.
-#: guix/scripts/lint.scm:197
+#: guix/scripts/lint.scm:201
 msgid "use @code or similar ornament instead of quotes"
 msgstr "brug @code eller lignende ornament i stedet for citationstegn"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:204
+#: guix/scripts/lint.scm:208
 msgid "description should start with an upper-case letter or digit"
 msgstr "beskrivelse skal starte med et stort bogstav eller et tal"
 
 # arg, hvad foregår der her
-#: guix/scripts/lint.scm:220
+#: guix/scripts/lint.scm:224
 #, scheme-format
 msgid ""
 "sentences in description should be followed ~\n"
@@ -2118,263 +2972,283 @@ msgstr ""
 "sætninger i beskrivelsen skal efterfølges ~\n"
 "af to mellemrum; mulig infraction~p ved ~{~a~^, ~}"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:238
+#: guix/scripts/lint.scm:242
 #, scheme-format
 msgid "invalid description: ~s"
 msgstr "ugyldig beskrivelse: ~s"
 
 # native kan evt. være platformsspecifik
 # Det er dog svært at gætte med sikkerhed hvad det betyder her
-#: guix/scripts/lint.scm:283
+#: guix/scripts/lint.scm:287
 #, scheme-format
 msgid "'~a' should probably be a native input"
 msgstr "»~a« skal sandsynligvis være standarddata"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:299
+#: guix/scripts/lint.scm:303
 #, scheme-format
 msgid "'~a' should probably not be an input at all"
 msgstr "»~a« skal sandsynligvis ikke være inddata"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:316
+#: guix/scripts/lint.scm:320
 msgid "synopsis should not be empty"
 msgstr "synopsis skal være udfyldt"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:324
+#: guix/scripts/lint.scm:328
 msgid "no period allowed at the end of the synopsis"
 msgstr "ingen periode er tilladt i slutningen af synopsen"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:336
+#: guix/scripts/lint.scm:340
 msgid "no article allowed at the beginning of the synopsis"
 msgstr "ingen artikel er tilladt i begyndelsen af synopsen"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:343
+#: guix/scripts/lint.scm:347
 msgid "synopsis should be less than 80 characters long"
 msgstr "synopsis skal være mindre end 80 tegn lang"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:349
+#: guix/scripts/lint.scm:353
 msgid "synopsis should start with an upper-case letter or digit"
 msgstr "synopsis skal starte med et stort bogstav eller et tal"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:356
+#: guix/scripts/lint.scm:360
 msgid "synopsis should not start with the package name"
 msgstr "synopsis skal ikke starte med pakkenavnet"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:366
+#: guix/scripts/lint.scm:370
 msgid "Texinfo markup in synopsis is invalid"
 msgstr "Texinfo-opmærkning i synopsis er ugyldig"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:385
+#: guix/scripts/lint.scm:389
 #, scheme-format
 msgid "invalid synopsis: ~s"
 msgstr "ugyldig synopsis: ~s"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:504
+#: guix/scripts/lint.scm:508
 #, scheme-format
 msgid "URI ~a returned suspiciously small file (~a bytes)"
 msgstr "URI'en ~a returnerede mistænkelig lille fil (~a byte)"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:514
+#: guix/scripts/lint.scm:518
 #, scheme-format
 msgid "permanent redirect from ~a to ~a"
 msgstr "permanent omdirigering fra ~a til ~a"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:521
+#: guix/scripts/lint.scm:525
 #, scheme-format
 msgid "invalid permanent redirect from ~a"
 msgstr "ugyldig permanent omdirigering fra ~a"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:528 guix/scripts/lint.scm:540
+#: guix/scripts/lint.scm:532 guix/scripts/lint.scm:544
 #, scheme-format
 msgid "URI ~a not reachable: ~a (~s)"
 msgstr "URI ~a kan ikke nås: ~a (~s)"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:547
+#: guix/scripts/lint.scm:551
 #, scheme-format
 msgid "URI ~a domain not found: ~a"
 msgstr "URI ~a domæne blev ikke fundet: ~a"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:555
+#: guix/scripts/lint.scm:559
 #, scheme-format
 msgid "URI ~a unreachable: ~a"
 msgstr "URI ~a kan ikke nås: ~a"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:564
+#: guix/scripts/lint.scm:568
 #, scheme-format
 msgid "TLS certificate error: ~a"
 msgstr "TLS-certifikatfejl: ~a"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:585
+#: guix/scripts/lint.scm:589
 msgid "invalid value for home page"
 msgstr "ugyldig værdi for hjemmeside"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:588
+#: guix/scripts/lint.scm:592
 #, scheme-format
 msgid "invalid home page URL: ~s"
 msgstr "ugyldig hjemmesideadresse: ~s"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:614
+#: guix/scripts/lint.scm:619
 msgid "file names of patches should start with the package name"
 msgstr "filnavn for rettelser skal starte med pakkenavnet"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:630
+#: guix/scripts/lint.scm:635
 #, scheme-format
 msgid "~a: file name is too long"
 msgstr "~a: filnavnet er for langt"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:671
+#: guix/scripts/lint.scm:676
 #, scheme-format
 msgid "~a: ~a: proposed synopsis: ~s~%"
 msgstr "~a: ~a: foreslået synopsis: ~s~%"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:684
+#: guix/scripts/lint.scm:689
 #, scheme-format
 msgid "~a: ~a: proposed description:~%   \"~a\"~%"
 msgstr "~a: ~a: foreslået beskrivelse:~%   »~a«~%"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:726
+#: guix/scripts/lint.scm:731
 msgid "all the source URIs are unreachable:"
 msgstr "alle kilde-URI'erne kan ikke nås:"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:748
+#: guix/scripts/lint.scm:753
 msgid "the source file name should contain the package name"
 msgstr "kildefilnavnet skal indeholde pakkenavnet"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:764
+#: guix/scripts/lint.scm:765
+msgid "the source URI should not be an autogenerated tarball"
+msgstr ""
+
+#: guix/scripts/lint.scm:786
 #, scheme-format
 msgid "URL should be 'mirror://~a/~a'"
 msgstr "Adresse skal være »mirror://~a/~a«"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:783 guix/scripts/lint.scm:788
+#: guix/scripts/lint.scm:829
+#, fuzzy, scheme-format
+#| msgid "URL should be 'mirror://~a/~a'"
+msgid "URL should be '~a'"
+msgstr "Adresse skal være »mirror://~a/~a«"
+
+#: guix/scripts/lint.scm:840 guix/scripts/lint.scm:845
 #, scheme-format
 msgid "failed to create ~a derivation: ~a"
 msgstr "kunne ikke oprette ~a-derivat: ~a"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:805
+#: guix/scripts/lint.scm:862
 #, scheme-format
 msgid "failed to create ~a derivation: ~s"
 msgstr "kunne ikke oprette ~a-derivat: ~s"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:817
+#: guix/scripts/lint.scm:874
 msgid "invalid license field"
 msgstr "ugyldigt licensfelt"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:824
+#: guix/scripts/lint.scm:881
 #, scheme-format
 msgid "~a: HTTP GET error for ~a: ~a (~s)~%"
 msgstr "~a: HTTP GET-fejl for ~a: ~a (~s)~%"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:834
+#: guix/scripts/lint.scm:891
 #, scheme-format
 msgid "~a: host lookup failure: ~a~%"
 msgstr "~a: værtsnavnet kunne ikke slås op: ~a~%"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:839
+#: guix/scripts/lint.scm:896
 #, scheme-format
 msgid "~a: TLS certificate error: ~a"
 msgstr "~a: TLS-certifikatfejl: ~a"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:854
+#: guix/scripts/lint.scm:911
 msgid "while retrieving CVE vulnerabilities"
 msgstr "under indhentelse af CVE-sårbarheder"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:891
+#: guix/scripts/lint.scm:948
 #, scheme-format
 msgid "probably vulnerable to ~a"
 msgstr "sandsynligvis sårbar for ~a"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:898
+#: guix/scripts/lint.scm:955
 #, scheme-format
 msgid "while retrieving upstream info for '~a'"
 msgstr "under indhentelse af opstrømsinformation for »~a«"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:906
+#: guix/scripts/lint.scm:963
 #, scheme-format
 msgid "can be upgraded to ~a"
 msgstr "kan opgraderes til ~a"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:921
+#: guix/scripts/lint.scm:978
 #, scheme-format
 msgid "tabulation on line ~a, column ~a"
 msgstr "tabulering på linje ~a, kolonne ~a"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:930
+#: guix/scripts/lint.scm:987
 #, scheme-format
 msgid "trailing white space on line ~a"
 msgstr "efterstillet mellemrum på linje ~a"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:940
+#: guix/scripts/lint.scm:997
 #, scheme-format
 msgid "line ~a is way too long (~a characters)"
 msgstr "linjen ~a er alt for lang (~a tegn)"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:951
+#: guix/scripts/lint.scm:1008
 #, scheme-format
 msgid "line ~a: parentheses feel lonely, move to the previous or next line"
 msgstr "linjen ~a: parenteser er ensomme, flyt til den forrige eller næste 
linje"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:1021
+#: guix/scripts/lint.scm:1078
 msgid "Validate package descriptions"
 msgstr "Valider pakkebeskrivelser"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:1025
+#: guix/scripts/lint.scm:1082
 msgid "Validate synopsis & description of GNU packages"
 msgstr "Valider synopsis og beskrivelse for GNU-pakker"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:1029
+#: guix/scripts/lint.scm:1086
 msgid "Identify inputs that should be native inputs"
 msgstr "Identificer inddata som skal være standarddata"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:1033
+#: guix/scripts/lint.scm:1090
 msgid "Identify inputs that shouldn't be inputs at all"
 msgstr "Identificer inddata som ikke skal være inddata"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:1037
+#: guix/scripts/lint.scm:1094
 msgid "Validate file names and availability of patches"
 msgstr "Valider filnavne og tilgængelighed for rettelser"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:1041
+#: guix/scripts/lint.scm:1098
 msgid "Validate home-page URLs"
 msgstr "Valider hjemmesiders adresser"
 
 #. TRANSLATORS: <license> is the name of a data type and must not be
 #. translated.
-#: guix/scripts/lint.scm:1047
+#: guix/scripts/lint.scm:1104
 msgid "Make sure the 'license' field is a <license> or a list thereof"
 msgstr "Sikr at feltet »license« er en <license> eller en liste deraf"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:1052
+#: guix/scripts/lint.scm:1109
 msgid "Validate source URLs"
 msgstr "Valider kildeadresser"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:1056
+#: guix/scripts/lint.scm:1113
 msgid "Suggest 'mirror://' URLs"
 msgstr "Foreslå »mirror://«-adresser"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:1060
+#: guix/scripts/lint.scm:1117
+#, fuzzy
+#| msgid "Suggest 'mirror://' URLs"
+msgid "Suggest GitHub URLs"
+msgstr "Foreslå »mirror://«-adresser"
+
+#: guix/scripts/lint.scm:1121
 msgid "Validate file names of sources"
 msgstr "Valider filnavne for kilder"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:1064
+#: guix/scripts/lint.scm:1125
+msgid "Check for autogenerated tarballs"
+msgstr ""
+
+#: guix/scripts/lint.scm:1129
 msgid "Report failure to compile a package to a derivation"
 msgstr "Rapporter mislykket kompilering af en pakke til et derivat"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:1068
+#: guix/scripts/lint.scm:1133
 msgid "Validate package synopses"
 msgstr "Valider pakkesynopser"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:1072
+#: guix/scripts/lint.scm:1137
 msgid "Check the Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) database"
 msgstr "Kontroller databasen Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:1077
+#: guix/scripts/lint.scm:1142
 msgid "Check the package for new upstream releases"
 msgstr "Kontroller pakken for nye opstrømsudgivelser"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:1081
+#: guix/scripts/lint.scm:1146
 msgid "Look for formatting issues in the source"
 msgstr "Kig efter formateringsproblemstillinger i kilden"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:1109
+#: guix/scripts/lint.scm:1174
 msgid ""
 "Usage: guix lint [OPTION]... [PACKAGE]...\n"
 "Run a set of checkers on the specified package; if none is specified,\n"
@@ -2384,7 +3258,7 @@ msgstr ""
 "Kør et sæt af kontroller på den specificerede pakke; hvis ingen er 
specificeret,\n"
 "så kør kontrollerne på alle pakker.\n"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:1112
+#: guix/scripts/lint.scm:1177
 msgid ""
 "\n"
 " -c, --checkers=CHECKER1,CHECKER2...\n"
@@ -2394,7 +3268,7 @@ msgstr ""
 " -c, --checkers=KONTROL1,KONTROL2...\n"
 "             kør kun de specificerede kontroller"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:1117
+#: guix/scripts/lint.scm:1182
 msgid ""
 "\n"
 " -l, --list-checkers  display the list of available lint checkers"
@@ -2402,7 +3276,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " -l, --list-checkers  vis listen med tilgængelige lint-kontroller"
 
-#: guix/scripts/lint.scm:1137
+#: guix/scripts/lint.scm:1202
 #, scheme-format
 msgid "~a: invalid checker~%"
 msgstr "~a: ugyldig kontrol~%"
@@ -2526,22 +3400,22 @@ msgstr "zlib-understøttelse mangler; komprimering 
deaktiveret~%"
 msgid "~a: invalid duration~%"
 msgstr "~a: ugyldig varighed~%"
 
-#: guix/scripts/publish.scm:869
+#: guix/scripts/publish.scm:876
 #, scheme-format
 msgid "user '~a' not found: ~a~%"
 msgstr "brugeren »~a« blev ikke fundet: ~a~%"
 
-#: guix/scripts/publish.scm:910
+#: guix/scripts/publish.scm:917
 #, scheme-format
 msgid "server running as root; consider using the '--user' option!~%"
 msgstr "server kører som root; tag i betragtning at bruge tilvalget 
»--user«!~%"
 
-#: guix/scripts/publish.scm:915
+#: guix/scripts/publish.scm:922
 #, scheme-format
 msgid "publishing ~a on ~a, port ~d~%"
 msgstr "udgiver ~a på ~a, port ~d~%"
 
-#: guix/scripts/edit.scm:41
+#: guix/scripts/edit.scm:40
 msgid ""
 "Usage: guix edit PACKAGE...\n"
 "Start $VISUAL or $EDITOR to edit the definitions of PACKAGE...\n"
@@ -2549,39 +3423,34 @@ msgstr ""
 "Brug: guix edit PAKKE ...\n"
 "Start $VISUAL eller $EDITOR for at redigere definitionerne for PAKKE ...\n"
 
-#: guix/scripts/edit.scm:62
+#: guix/scripts/edit.scm:61
 #, scheme-format
 msgid "file '~a' not found in search path ~s~%"
 msgstr "filen »~a« blev ikke fundet i søgestien ~s~%"
 
-#: guix/scripts/edit.scm:90
-#, scheme-format
-msgid "source location of package '~a' is unknown~%"
-msgstr "kildeplacering for pakken »~a« er ukendt~%"
-
-#: guix/scripts/edit.scm:103
+#: guix/scripts/edit.scm:96
 #, scheme-format
 msgid "failed to launch '~a': ~a~%"
 msgstr "kunne ikke starte »~a«: ~a~%"
 
-#: guix/scripts/size.scm:68
+#: guix/scripts/size.scm:69
 #, scheme-format
 msgid "no available substitute information for '~a'~%"
 msgstr "ingen tilgængelig substitutinformation for »~a«~%"
 
-#: guix/scripts/size.scm:90
+#: guix/scripts/size.scm:91
 msgid "store item"
 msgstr "lagerpost"
 
-#: guix/scripts/size.scm:90
+#: guix/scripts/size.scm:91
 msgid "total"
 msgstr "i alt"
 
-#: guix/scripts/size.scm:90
+#: guix/scripts/size.scm:91
 msgid "self"
 msgstr "selv"
 
-#: guix/scripts/size.scm:98
+#: guix/scripts/size.scm:99
 #, scheme-format
 msgid "total: ~,1f MiB~%"
 msgstr "i alt: ~,1f MiB~%"
@@ -2589,11 +3458,11 @@ msgstr "i alt: ~,1f MiB~%"
 #. TRANSLATORS: This is the title of a graph, meaning that the graph
 #. represents a profile of the store (the "store" being the place where
 #. packages are stored.)
-#: guix/scripts/size.scm:212
+#: guix/scripts/size.scm:222
 msgid "store profile"
 msgstr "lagerprofil"
 
-#: guix/scripts/size.scm:221
+#: guix/scripts/size.scm:231
 msgid ""
 "Usage: guix size [OPTION]... PACKAGE\n"
 "Report the size of PACKAGE and its dependencies.\n"
@@ -2601,7 +3470,7 @@ msgstr ""
 "Brug: guix size [TILVALG]... PAKKE\n"
 "Rapporter størrelsen for PAKKE og dens afhængigheder.\n"
 
-#: guix/scripts/size.scm:226
+#: guix/scripts/size.scm:236
 msgid ""
 "\n"
 " -s, --system=SYSTEM  consider packages for SYSTEM--e.g., \"i686-linux\""
@@ -2610,7 +3479,7 @@ msgstr ""
 " -s, --system=SYSTEM  tag pakker i betragtning for SYSTEM--f.eks., 
»i686-linux«"
 
 #. TRANSLATORS: "closure" and "self" must not be translated.
-#: guix/scripts/size.scm:229
+#: guix/scripts/size.scm:239
 msgid ""
 "\n"
 "   --sort=KEY     sort according to KEY--\"closure\" or \"self\""
@@ -2618,7 +3487,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --sort=KEY     sorter jævnfør KEY--\"closure\" eller \"self\""
 
-#: guix/scripts/size.scm:231
+#: guix/scripts/size.scm:241
 msgid ""
 "\n"
 " -m, --map-file=FILE  write to FILE a graphical map of disk usage"
@@ -2626,90 +3495,96 @@ msgstr ""
 "\n"
 " -m, --map-file=FIL   skriv til FIL et grafisk kort over diskforbrug"
 
-#: guix/scripts/size.scm:262
+#: guix/scripts/size.scm:272
 #, scheme-format
 msgid "~a: invalid sorting key~%"
 msgstr "~a: ugyldig sorteringsnøgle~%"
 
-#: guix/scripts/size.scm:297
+#: guix/scripts/size.scm:307
 msgid "missing store item argument\n"
 msgstr "manglende lagerpostargument\n"
 
-#: guix/scripts/graph.scm:87
+#: guix/scripts/graph.scm:88
 #, scheme-format
 msgid "~a: invalid argument (package name expected)"
 msgstr "~a: ugyldigt argument (forventede et pakkenavn)"
 
-#: guix/scripts/graph.scm:98
+#: guix/scripts/graph.scm:99
 msgid "the DAG of packages, excluding implicit inputs"
 msgstr "DAGen for pakker, eksklusive implicitte inddata"
 
-#: guix/scripts/graph.scm:124
+#: guix/scripts/graph.scm:135
 msgid "the reverse DAG of packages"
 msgstr "den omvendte DAG for pakker"
 
-#: guix/scripts/graph.scm:174
+#: guix/scripts/graph.scm:185
 msgid "the DAG of packages, including implicit inputs"
 msgstr "DAGen for pakker, inklusive implicitte inddata"
 
-#: guix/scripts/graph.scm:184
+#: guix/scripts/graph.scm:195
 msgid "the DAG of packages and origins, including implicit inputs"
 msgstr "DAGen for pakker og oprindelser, inklusive implicitte inddata"
 
-#: guix/scripts/graph.scm:214
+#: guix/scripts/graph.scm:225
 msgid "same as 'bag', but without the bootstrap nodes"
 msgstr "samme som »bag«m uden bootstrap-knuder"
 
-#: guix/scripts/graph.scm:256
+#: guix/scripts/graph.scm:242
+#, fuzzy
+#| msgid "the DAG of packages, including implicit inputs"
+msgid "the reverse DAG of packages, including implicit inputs"
+msgstr "DAGen for pakker, inklusive implicitte inddata"
+
+#: guix/scripts/graph.scm:282
 msgid "the DAG of derivations"
 msgstr "DAGen for derivater"
 
-#: guix/scripts/graph.scm:268
+#: guix/scripts/graph.scm:294
 msgid "unsupported argument for derivation graph"
 msgstr "argument for derivatgraf er ikke understøttet"
 
-#: guix/scripts/graph.scm:294
+#: guix/scripts/graph.scm:320
 msgid "unsupported argument for this type of graph"
 msgstr "ikke understøttet argument for denne graftype"
 
-#: guix/scripts/graph.scm:307
+#: guix/scripts/graph.scm:333
 #, scheme-format
 msgid "references for '~a' are not known~%"
 msgstr "referencer for »~a« er ikke kendt~%"
 
-#: guix/scripts/graph.scm:314
+#: guix/scripts/graph.scm:340
 msgid "the DAG of run-time dependencies (store references)"
 msgstr "DAGen for kørselstidsafhængigheder (lagerreferencer)"
 
-#: guix/scripts/graph.scm:330
+#: guix/scripts/graph.scm:356
 msgid "the DAG of referrers in the store"
 msgstr "DAGen for referencer i lageret"
 
-#: guix/scripts/graph.scm:360
+#: guix/scripts/graph.scm:386
 msgid "the graph of package modules"
 msgstr "pakkemodulernes graf"
 
-#: guix/scripts/graph.scm:388
+#: guix/scripts/graph.scm:415
 #, scheme-format
 msgid "~a: unknown node type~%"
 msgstr "~a: ukendt knudetype~%"
 
-#: guix/scripts/graph.scm:395
+#: guix/scripts/graph.scm:422
 #, scheme-format
 msgid "~a: unknown backend~%"
 msgstr "~a: ukendt motor~%"
 
-#: guix/scripts/graph.scm:399
+#: guix/scripts/graph.scm:426
 msgid "The available node types are:\n"
 msgstr "De gyldige knudetyper er:\n"
 
-#: guix/scripts/graph.scm:409
+#: guix/scripts/graph.scm:436
 msgid "The available backend types are:\n"
 msgstr "De gyldige motortyper er:\n"
 
 #. TRANSLATORS: Here 'dot' is the name of a program; it must not be
 #. translated.
-#: guix/scripts/graph.scm:457
+#: guix/scripts/graph.scm:484
 msgid ""
 "Usage: guix graph PACKAGE...\n"
 "Emit a representation of the dependency graph of PACKAGE...\n"
@@ -2717,7 +3592,7 @@ msgstr ""
 "Brug: guix graph PAKKE...\n"
 "Opret en repræsentation af afhængighedsgrafen for PAKKE...\n"
 
-#: guix/scripts/graph.scm:459
+#: guix/scripts/graph.scm:486
 msgid ""
 "\n"
 " -b, --backend=TYPE   produce a graph with the given backend TYPE"
@@ -2725,7 +3600,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " -b, --backend=TYPE   fremstil en graf med den angivne motor-TYPE"
 
-#: guix/scripts/graph.scm:461
+#: guix/scripts/graph.scm:488
 msgid ""
 "\n"
 "   --list-backends  list the available graph backends"
@@ -2733,7 +3608,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --list-backends  vis de tilgængelige grafmotorer"
 
-#: guix/scripts/graph.scm:463
+#: guix/scripts/graph.scm:490
 msgid ""
 "\n"
 " -t, --type=TYPE    represent nodes of the given TYPE"
@@ -2741,7 +3616,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " -t, --type=TYPE    repræsenter knuder for den givne TYPE"
 
-#: guix/scripts/graph.scm:465
+#: guix/scripts/graph.scm:492
 msgid ""
 "\n"
 "   --list-types    list the available graph types"
@@ -2749,7 +3624,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --list-types    vis de tilgængelige graftyper"
 
-#: guix/scripts/graph.scm:467 guix/scripts/pack.scm:710
+#: guix/scripts/graph.scm:494 guix/scripts/pack.scm:752
 msgid ""
 "\n"
 " -e, --expression=EXPR consider the package EXPR evaluates to"
@@ -2757,7 +3632,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " -e, --expression=UDTRYK tag i betragtning pakken UDTRYK evaluerer til"
 
-#: guix/scripts/graph.scm:469
+#: guix/scripts/graph.scm:496
 msgid ""
 "\n"
 " -s, --system=SYSTEM  consider the graph for SYSTEM--e.g., \"i686-linux\""
@@ -2843,17 +3718,17 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   -v, --verbose   vis detaljer om succesfulde sammenligninger"
 
-#: guix/scripts/copy.scm:59
+#: guix/scripts/copy.scm:60
 #, scheme-format
 msgid "~a: invalid TCP port number~%"
 msgstr "~a: ugyldigt TCP-portnummer~%"
 
-#: guix/scripts/copy.scm:61
+#: guix/scripts/copy.scm:62
 #, scheme-format
 msgid "~a: invalid SSH specification~%"
 msgstr "~a: ugyldig SSH-specifikation~%"
 
-#: guix/scripts/copy.scm:113
+#: guix/scripts/copy.scm:114
 msgid ""
 "Usage: guix copy [OPTION]... ITEMS...\n"
 "Copy ITEMS to or from the specified host over SSH.\n"
@@ -2861,7 +3736,7 @@ msgstr ""
 "Brug: guix copy [TILVALG]... ELEMENTER...\n"
 "Kopier ELEMENTER til eller fra den specificerede vært over SSH.\n"
 
-#: guix/scripts/copy.scm:115
+#: guix/scripts/copy.scm:116
 msgid ""
 "\n"
 "   --to=HOST     send ITEMS to HOST"
@@ -2869,7 +3744,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --to=VÆRT     send ELEMENTER til VÆRT"
 
-#: guix/scripts/copy.scm:117
+#: guix/scripts/copy.scm:118
 msgid ""
 "\n"
 "   --from=HOST    receive ITEMS from HOST"
@@ -2877,17 +3752,17 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --from=VÆRT    receive ELEMENTER from HOST"
 
-#: guix/scripts/copy.scm:169
+#: guix/scripts/copy.scm:182
 #, scheme-format
 msgid "use '--to' or '--from'~%"
 msgstr "brug »--to« eller »--from«~%"
 
-#: guix/scripts/pack.scm:93
+#: guix/scripts/pack.scm:95
 #, scheme-format
 msgid "~a: compressor not found~%"
 msgstr "~a: kompressor blev ikke fundet~%"
 
-#: guix/scripts/pack.scm:504
+#: guix/scripts/pack.scm:513
 #, scheme-format
 msgid ""
 "cross-compilation not implemented here;\n"
@@ -2896,11 +3771,11 @@ msgstr ""
 "krydskompilering ikke implementeret her;\n"
 "skriv til '~a'~%"
 
-#: guix/scripts/pack.scm:615
+#: guix/scripts/pack.scm:644
 msgid "The supported formats for 'guix pack' are:"
 msgstr "De understøttede formater for »guix pack« er:"
 
-#: guix/scripts/pack.scm:617
+#: guix/scripts/pack.scm:646
 msgid ""
 "\n"
 " tarball    Self-contained tarball, ready to run on another machine"
@@ -2908,7 +3783,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " tarball    Selvstændig tarball, klar til afvikling på en anden maskine"
 
-#: guix/scripts/pack.scm:619
+#: guix/scripts/pack.scm:648
 msgid ""
 "\n"
 " squashfs   Squashfs image suitable for Singularity"
@@ -2916,7 +3791,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " squashfs   Squashfs-aftryk egnet for Singularity"
 
-#: guix/scripts/pack.scm:621
+#: guix/scripts/pack.scm:650
 msgid ""
 "\n"
 " docker    Tarball ready for 'docker load'"
@@ -2924,17 +3799,17 @@ msgstr ""
 "\n"
 " docker    Tarball klar for »docker load«"
 
-#: guix/scripts/pack.scm:678
+#: guix/scripts/pack.scm:712
 #, scheme-format
 msgid "~a: invalid symlink specification~%"
 msgstr "~a: ugyldig symbolsk henvisningsspecifikation~%"
 
-#: guix/scripts/pack.scm:689
+#: guix/scripts/pack.scm:726
 #, scheme-format
 msgid "~a: unsupported profile name~%"
 msgstr "~a: ikke understøttet profilnavn~%"
 
-#: guix/scripts/pack.scm:698
+#: guix/scripts/pack.scm:740
 msgid ""
 "Usage: guix pack [OPTION]... PACKAGE...\n"
 "Create a bundle of PACKAGE.\n"
@@ -2942,7 +3817,7 @@ msgstr ""
 "Brug: guix pack [TILVALG]... PAKKE...\n"
 "Opret en samling af PAKKE.\n"
 
-#: guix/scripts/pack.scm:704
+#: guix/scripts/pack.scm:746
 msgid ""
 "\n"
 " -f, --format=FORMAT  build a pack in the given FORMAT"
@@ -2950,7 +3825,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " -f, --format=FORMAT  kompiler en pakke i det givne FORMAT"
 
-#: guix/scripts/pack.scm:706
+#: guix/scripts/pack.scm:748
 msgid ""
 "\n"
 "   --list-formats   list the formats available"
@@ -2958,7 +3833,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --list-formats   vis de tilgængelige formater"
 
-#: guix/scripts/pack.scm:708
+#: guix/scripts/pack.scm:750
 msgid ""
 "\n"
 " -R, --relocatable   produce relocatable executables"
@@ -2966,7 +3841,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " -R, --relocatable   lav flytbare kørbare filer"
 
-#: guix/scripts/pack.scm:716
+#: guix/scripts/pack.scm:758
 msgid ""
 "\n"
 " -C, --compression=TOOL compress using TOOL--e.g., \"lzip\""
@@ -2974,7 +3849,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " -C, --compression=VÆRKTØJ komprimer via VÆRKTØJ--f.eks., »lzip«"
 
-#: guix/scripts/pack.scm:718
+#: guix/scripts/pack.scm:760
 msgid ""
 "\n"
 " -S, --symlink=SPEC   create symlinks to the profile according to SPEC"
@@ -2982,7 +3857,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " -S, --symlink=SPEC   opret symbolske henvisninger til profilen jævnfør 
SPEC"
 
-#: guix/scripts/pack.scm:720
+#: guix/scripts/pack.scm:762
 msgid ""
 "\n"
 " -m, --manifest=FILE  create a pack with the manifest from FILE"
@@ -2990,7 +3865,13 @@ msgstr ""
 "\n"
 " -m, --manifest=FIL   opret en pakke med manifestet fra FIL"
 
-#: guix/scripts/pack.scm:722
+#: guix/scripts/pack.scm:764
+msgid ""
+"\n"
+"   --save-provenance save provenance information"
+msgstr ""
+
+#: guix/scripts/pack.scm:766
 msgid ""
 "\n"
 "   --localstatedir  include /var/guix in the resulting pack"
@@ -2998,7 +3879,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --localstatedir  inkluder /var/guix i resultatpakken"
 
-#: guix/scripts/pack.scm:724
+#: guix/scripts/pack.scm:768
 msgid ""
 "\n"
 "   --profile-name=NAME\n"
@@ -3008,7 +3889,7 @@ msgstr ""
 "   --profile-name=NAVN\n"
 "             befolk /var/guix/profiles/.../NAVN"
 
-#: guix/scripts/pack.scm:727
+#: guix/scripts/pack.scm:773
 msgid ""
 "\n"
 "   --bootstrap    use the bootstrap binaries to build the pack"
@@ -3016,91 +3897,96 @@ msgstr ""
 "\n"
 "   --bootstrap    brug bootstraps binære filer til at kompilere pakken"
 
-#: guix/scripts/pack.scm:769
+#: guix/scripts/pack.scm:818
+#, scheme-format
+msgid "could not determine provenance of package ~a~%"
+msgstr ""
+
+#: guix/scripts/pack.scm:827
 #, scheme-format
 msgid "both a manifest and a package list were given~%"
 msgstr "både et manifest og en pakkeliste blev angivet~%"
 
-#: guix/scripts/pack.scm:814
+#: guix/scripts/pack.scm:882
 #, scheme-format
 msgid "~a: unknown pack format~%"
 msgstr "~a: ukendt pakkeformat~%"
 
-#: guix/scripts/weather.scm:73
+#: guix/scripts/weather.scm:80
 msgid "computing ~h package derivations for ~a...~%"
 msgstr "beregner ~h pakkederivater for ~a...~%"
 
-#: guix/scripts/weather.scm:162
+#: guix/scripts/weather.scm:169
 msgid "looking for ~h store items on ~a...~%"
 msgstr "kigger efter ~h lagerelementer på ~a...~%"
 
-#: guix/scripts/weather.scm:174
+#: guix/scripts/weather.scm:181
 msgid " ~2,1f% substitutes available (~h out of ~h)~%"
 msgstr " ~2,1f% substitutter tilgængelige (~h ud af ~h)~%"
 
-#: guix/scripts/weather.scm:180
+#: guix/scripts/weather.scm:187
 #, scheme-format
 msgid " unknown substitute sizes~%"
 msgstr " ukendte substitutstørrelser~%"
 
-#: guix/scripts/weather.scm:183
+#: guix/scripts/weather.scm:190
 msgid " ~,1h MiB of nars (compressed)~%"
 msgstr " ~,1h MiB af nars (komprimeret)~%"
 
-#: guix/scripts/weather.scm:184
+#: guix/scripts/weather.scm:191
 msgid " at least ~,1h MiB of nars (compressed)~%"
 msgstr " mindst ~,1h MiB af nars (komprimeret)~%"
 
-#: guix/scripts/weather.scm:186
+#: guix/scripts/weather.scm:193
 msgid " ~,1h MiB on disk (uncompressed)~%"
 msgstr " ~,1h MiB på disk (komprimeret)~%"
 
-#: guix/scripts/weather.scm:188
+#: guix/scripts/weather.scm:195
 msgid " ~,3h seconds per request (~,1h seconds in total)~%"
 msgstr " ~,3h sekunder per forespørgsel (~,1h sekunder samlet)~%"
 
-#: guix/scripts/weather.scm:190
+#: guix/scripts/weather.scm:197
 msgid " ~,1h requests per second~%"
 msgstr " ~,1h forespørgsler per sekund~%"
 
-#: guix/scripts/weather.scm:196
+#: guix/scripts/weather.scm:203
 #, scheme-format
 msgid " (continuous integration information unavailable)~%"
 msgstr " (kontinuerlig integrationsinformation utilgængelig)~%"
 
-#: guix/scripts/weather.scm:199
+#: guix/scripts/weather.scm:206
 #, scheme-format
 msgid " '~a' returned ~a (~s)~%"
 msgstr " »~a« returnerede ~a (~s)~%"
 
-#: guix/scripts/weather.scm:216
+#: guix/scripts/weather.scm:223
 msgid " ~,1f% (~h out of ~h) of the missing items are queued~%"
 msgstr " ~,1f% (~h ud af ~h) af de manglende elementer er placeret i køen~%"
 
-#: guix/scripts/weather.scm:222
+#: guix/scripts/weather.scm:229
 msgid " at least ~h queued builds~%"
 msgstr " mindst ~h kompileringer i køen~%"
 
-#: guix/scripts/weather.scm:223
+#: guix/scripts/weather.scm:230
 msgid " ~h queued builds~%"
 msgstr " ~h kompileringer i køen~%"
 
-#: guix/scripts/weather.scm:226
+#: guix/scripts/weather.scm:233
 #, scheme-format
 msgid "   ~a: ~a (~0,1f%)~%"
 msgstr "   ~a: ~a (~0,1f%)~%"
 
-#: guix/scripts/weather.scm:232
+#: guix/scripts/weather.scm:239
 #, scheme-format
 msgid " build rate: ~1,2f builds per hour~%"
 msgstr " kompileringshastighed: ~1,2f kompileringer per time~%"
 
-#: guix/scripts/weather.scm:236
+#: guix/scripts/weather.scm:243
 #, scheme-format
 msgid "   ~a: ~,2f builds per hour~%"
 msgstr "   ~a: ~,2f kompileringer per time~%"
 
-#: guix/scripts/weather.scm:248
+#: guix/scripts/weather.scm:255
 msgid ""
 "Usage: guix weather [OPTIONS]\n"
 "Report the availability of substitutes.\n"
@@ -3108,7 +3994,7 @@ msgstr ""
 "Brug: guix weather [TILVALG]\n"
 "Rapporter tilgængelighed over substitutter.\n"
 
-#: guix/scripts/weather.scm:250
+#: guix/scripts/weather.scm:257
 msgid ""
 "\n"
 "   --substitute-urls=URLS\n"
@@ -3119,7 +4005,7 @@ msgstr ""
 "             kontroller for tilgængelige substitutter på URLS\n"
 "             (ADRESSER)"
 
-#: guix/scripts/weather.scm:253
+#: guix/scripts/weather.scm:260
 msgid ""
 "\n"
 " -m, --manifest=MANIFEST\n"
@@ -3129,7 +4015,25 @@ msgstr ""
 " -m, --manifest=MANIFEST\n"
 "             slå substitutter op for pakker angivet i MANIFEST"
 
-#: guix/scripts/weather.scm:256
+#: guix/scripts/weather.scm:263
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "\n"
+#| " -f, --install-from-file=FILE\n"
+#| "             install the package that the code within FILE\n"
+#| "             evaluates to"
+msgid ""
+"\n"
+" -c, --coverage[=COUNT]\n"
+"             show substitute coverage for packages with at 
least\n"
+"             COUNT dependents"
+msgstr ""
+"\n"
+" -f, --install-from-file=FIL\n"
+"             installer pakken som koden i FIL evaluerer\n"
+"             til"
+
+#: guix/scripts/weather.scm:267
 msgid ""
 "\n"
 " -s, --system=SYSTEM  consider substitutes for SYSTEM--e.g., 
\"i686-linux\""
@@ -3138,17 +4042,31 @@ msgstr ""
 " -s, --system=SYSTEM  tag i betragtning substitutter for SYSTEM--f.eks.,\n"
 "»i686-linux«"
 
-#: guix/scripts/weather.scm:280
+#: guix/scripts/weather.scm:291
 #, scheme-format
 msgid "~a: invalid URL~%"
 msgstr "~a: ugyldig URL~%"
 
-#: guix/scripts/describe.scm:45
+#: guix/scripts/weather.scm:420
+#, scheme-format
+msgid "The following ~a package is missing from '~a' for '~a':~%"
+msgid_plural "The following ~a packages are missing from '~a' for '~a':~%"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: guix/scripts/weather.scm:426
+#, scheme-format
+msgid "~a package is missing from '~a' for '~a':~%"
+msgid_plural "~a packages are missing from '~a' for '~a', among which:~%"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: guix/scripts/describe.scm:46
 #, scheme-format
 msgid "~a: unsupported output format~%"
 msgstr "~a: ikke understøttet resultatformat%"
 
-#: guix/scripts/describe.scm:64
+#: guix/scripts/describe.scm:65
 msgid ""
 "Usage: guix describe [OPTION]...\n"
 "Display information about the channels currently in use.\n"
@@ -3156,7 +4074,7 @@ msgstr ""
 "Brug: guix describe [TILVALG] ...\n"
 "Vis information om kanalerne i brug.\n"
 
-#: guix/scripts/describe.scm:66
+#: guix/scripts/describe.scm:67
 msgid ""
 "\n"
 " -f, --format=FORMAT  display information in the given FORMAT"
@@ -3164,7 +4082,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " -f, --format=FORMAT  vis information i det givne FORMAT"
 
-#: guix/scripts/describe.scm:68
+#: guix/scripts/describe.scm:69
 msgid ""
 "\n"
 " -p, --profile=PROFILE display information about PROFILE"
@@ -3172,32 +4090,45 @@ msgstr ""
 "\n"
 " -p, --profile=PROFIL  vis information om PROFIL"
 
-#: guix/scripts/describe.scm:87
+#: guix/scripts/describe.scm:88
 #, scheme-format
 msgid "~%;; warning: GUIX_PACKAGE_PATH=\"~a\"~%"
 msgstr "~%;; advarsel: GUIX_PACKAGE_PATH=\"~a\"~%"
 
-#: guix/scripts/describe.scm:115
+#: guix/scripts/describe.scm:91
+#, scheme-format
+msgid "'GUIX_PACKAGE_PATH' is set but it is not captured~%"
+msgstr ""
+
+#: guix/scripts/describe.scm:118
 #, scheme-format
 msgid "failed to determine origin~%"
 msgstr "kunne ikke bestemme origin~%"
 
-#: guix/scripts/describe.scm:121
+#: guix/scripts/describe.scm:119
+#, scheme-format
+msgid ""
+"Perhaps this\n"
+"@command{guix} command was not obtained with @command{guix pull}? Its 
version\n"
+"string is ~a.~%"
+msgstr ""
+
+#: guix/scripts/describe.scm:129
 #, scheme-format
 msgid "Git checkout:~%"
 msgstr "Git checkout:~%"
 
-#: guix/scripts/describe.scm:122
+#: guix/scripts/describe.scm:130
 #, scheme-format
 msgid " repository: ~a~%"
 msgstr " arkiv: ~a~%"
 
-#: guix/scripts/describe.scm:123
+#: guix/scripts/describe.scm:131
 #, scheme-format
 msgid " branch: ~a~%"
 msgstr " gren: ~a~%"
 
-#: guix/scripts/describe.scm:124
+#: guix/scripts/describe.scm:132
 #, scheme-format
 msgid " commit: ~a~%"
 msgstr " commit: ~a~%"
@@ -3210,23 +4141,23 @@ msgstr ""
 "Brug: guix processes\n"
 "Vis de nuværende Guix-sessioner og deres processer."
 
-#: guix/gnu-maintenance.scm:661
+#: guix/gnu-maintenance.scm:660
 msgid "Updater for GNU packages"
 msgstr "Opdater for GNU-pakker"
 
-#: guix/gnu-maintenance.scm:670
+#: guix/gnu-maintenance.scm:669
 msgid "Updater for GNU packages only available via FTP"
 msgstr "Opdateringsprogram for GNU-pakker er kun tilgængelig via FTP"
 
-#: guix/gnu-maintenance.scm:679
+#: guix/gnu-maintenance.scm:678
 msgid "Updater for KDE packages"
 msgstr "Opdateringsprogram for KDE-pakker"
 
-#: guix/gnu-maintenance.scm:686
+#: guix/gnu-maintenance.scm:685
 msgid "Updater for X.org packages"
 msgstr "Opdateringsprogram for X.org-pakker"
 
-#: guix/gnu-maintenance.scm:693
+#: guix/gnu-maintenance.scm:692
 msgid "Updater for packages hosted on kernel.org"
 msgstr "Opdateringsprogram for pakker fra kernel.org"
 
@@ -3285,90 +4216,95 @@ msgstr "ingen sådan proces ~d~%"
 msgid "exec failed with status ~d~%"
 msgstr "exec mislykkedes med status ~d~%"
 
-#: guix/upstream.scm:250
+#: guix/upstream.scm:327
 #, scheme-format
 msgid "signature verification failed for `~a'~%"
 msgstr "signaturverifikation mislykkedes for »~a«~%"
 
-#: guix/upstream.scm:252
+#: guix/upstream.scm:329
 #, scheme-format
 msgid "(could be because the public key is not in your keyring)~%"
 msgstr "(kunne være fordi den offentlige nøgle ikke er i din nøglering)~%"
 
-#: guix/upstream.scm:337
+#: guix/upstream.scm:397
+#, scheme-format
+msgid "cannot download for this method: ~s"
+msgstr ""
+
+#: guix/upstream.scm:460
 #, scheme-format
 msgid "~a: could not locate source file"
 msgstr "~a: kunne ikke lokalisere kildefil"
 
-#: guix/upstream.scm:342
+#: guix/upstream.scm:465
 #, scheme-format
 msgid "~a: ~a: no `version' field in source; skipping~%"
 msgstr "~a: ~a: intet »versionsfelt« i kilde; udelader~%"
 
-#: guix/ui.scm:175
+#. TRANSLATORS: The goal is to emit "warning:" followed by a short phrase;
+#. "~a" is a placeholder for that phrase.
+#: guix/ui.scm:203
+#, fuzzy
+#| msgid "~a: warning: ~a~%"
+msgid "warning: "
+msgstr "~a: advarsel: ~a~%"
+
+#: guix/ui.scm:205
+#, fuzzy
+#| msgid "Git error: ~a~%"
+msgid "error: "
+msgstr "Git-fejl: ~a~%"
+
+#: guix/ui.scm:252
 #, scheme-format
 msgid "error: ~a: unbound variable"
 msgstr "fejl: ~a: variabel uden binding"
 
-#: guix/ui.scm:271
+#: guix/ui.scm:348
 msgid "entering debugger; type ',bt' for a backtrace\n"
 msgstr "går i fejlsøger; tast »,bt« for en tilbagesporing\n"
 
-#: guix/ui.scm:320
-#, scheme-format
-msgid "hint: ~a~%"
+#: guix/ui.scm:403
+#, fuzzy
+#| msgid "hint: ~a~%"
+msgid "hint: "
 msgstr "fif: ~a~%"
 
-#: guix/ui.scm:336
+#: guix/ui.scm:420
 msgid "Did you forget a @code{use-modules} form?"
 msgstr "Glemte du en @code{use-modules}-form?"
 
-#: guix/ui.scm:338
+#: guix/ui.scm:422
 #, scheme-format
 msgid "Did you forget @code{(use-modules ~a)}?"
 msgstr "Glemte du @code{(use-modules ~a)}?"
 
-#: guix/ui.scm:347 guix/ui.scm:387 guix/ui.scm:394
+#: guix/ui.scm:431 guix/ui.scm:472 guix/ui.scm:478
 #, scheme-format
 msgid "failed to load '~a': ~a~%"
 msgstr "kunne ikke indlæse »~a«: ~a~%"
 
-#: guix/ui.scm:354
+#: guix/ui.scm:438
 #, scheme-format
 msgid "~amissing closing parenthesis~%"
 msgstr "~amanglende afsluttende parentes~%"
 
-#: guix/ui.scm:359 guix/ui.scm:367 guix/ui.scm:714
-#, scheme-format
-msgid "~a: error: ~a~%"
-msgstr "~a: fejl: ~a~%"
-
-#: guix/ui.scm:374 guix/ui.scm:784
+#: guix/ui.scm:452 guix/ui.scm:875
 #, scheme-format
 msgid "exception thrown: ~s~%"
 msgstr "undtagelse smidt: ~s~%"
 
-#: guix/ui.scm:378 guix/ui.scm:400
+#: guix/ui.scm:456 guix/ui.scm:484
 #, scheme-format
 msgid "failed to load '~a':~%"
 msgstr "kunne ikke indlæse »~a«:~%"
 
-#: guix/ui.scm:390
-#, scheme-format
-msgid "~a: warning: ~a~%"
-msgstr "~a: advarsel: ~a~%"
-
-#: guix/ui.scm:397
+#: guix/ui.scm:481
 #, scheme-format
 msgid "failed to load '~a': exception thrown: ~s~%"
 msgstr "kunne ikke indlæse »~a«: undtagelse smidt: ~s~%"
 
-#: guix/ui.scm:433
-#, scheme-format
-msgid "failed to install locale: ~a~%"
-msgstr "kunne ikke installere sprog: ~a~%"
-
-#: guix/ui.scm:435
+#: guix/ui.scm:514
 msgid ""
 "Consider installing the @code{glibc-utf8-locales} or\n"
 "@code{glibc-locales} package and defining @code{GUIX_LOCPATH}, along these\n"
@@ -3394,15 +4330,15 @@ msgstr ""
 #. TRANSLATORS: Translate "(C)" to the copyright symbol
 #. (C-in-a-circle), if this symbol is available in the user's
 #. locale. Otherwise, do not translate "(C)"; leave it as-is. */
-#: guix/ui.scm:473
+#: guix/ui.scm:552
 msgid "(C)"
 msgstr "©"
 
-#: guix/ui.scm:474
+#: guix/ui.scm:553
 msgid "the Guix authors\n"
 msgstr "Guix-forfatterne\n"
 
-#: guix/ui.scm:475
+#: guix/ui.scm:554
 msgid ""
 "License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later 
<http://gnu.org/licenses/gpl.html>\n"
 "This is free software: you are free to change and redistribute it.\n"
@@ -3416,7 +4352,7 @@ msgstr ""
 #. package. Please add another line saying "Report translation bugs to
 #. ...\n" with the address for translation bugs (typically your translation
 #. team's web or email address).
-#: guix/ui.scm:487
+#: guix/ui.scm:566
 #, scheme-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3425,7 +4361,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Rapporter fejl til: ~a."
 
-#: guix/ui.scm:489
+#: guix/ui.scm:568
 #, scheme-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3434,7 +4370,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "~a hjemmeside: <~a>"
 
-#: guix/ui.scm:491
+#: guix/ui.scm:570
 msgid ""
 "\n"
 "General help using GNU software: <http://www.gnu.org/gethelp/>"
@@ -3442,27 +4378,27 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Generel hjælp til brugen af GNU-programmer: <http://www.gnu.org/gethelp/>"
 
-#: guix/ui.scm:539
+#: guix/ui.scm:625
 #, scheme-format
 msgid "'~a' is not a valid regular expression: ~a~%"
 msgstr "»~a« er ikke et gyldigt regulært udtryk: ~a~%"
 
-#: guix/ui.scm:545
+#: guix/ui.scm:631
 #, scheme-format
 msgid "~a: invalid number~%"
 msgstr "~a: ugyldigt nummer~%"
 
-#: guix/ui.scm:562
+#: guix/ui.scm:648
 #, scheme-format
 msgid "invalid number: ~a~%"
 msgstr "ugyldigt nummer: ~a~%"
 
-#: guix/ui.scm:585
+#: guix/ui.scm:671
 #, scheme-format
 msgid "unknown unit: ~a~%"
 msgstr "ukendt enhed: ~a~%"
 
-#: guix/ui.scm:600
+#: guix/ui.scm:686
 #, scheme-format
 msgid ""
 "You cannot have two different versions\n"
@@ -3471,7 +4407,7 @@ msgstr ""
 "Du kan ikke have to forskellige versioner\n"
 "eller varianter af @code{~a} i den samme profil."
 
-#: guix/ui.scm:603
+#: guix/ui.scm:689
 #, scheme-format
 msgid ""
 "Try upgrading both @code{~a} and @code{~a},\n"
@@ -3480,116 +4416,116 @@ msgstr ""
 "Prøv at opgradere både @code{~a} og @code{~a},\n"
 "eller fjern en af dem fra profilen."
 
-#: guix/ui.scm:622
+#: guix/ui.scm:708
 #, scheme-format
 msgid "~a:~a:~a: package `~a' has an invalid input: ~s~%"
 msgstr "~a:~a:~a: pakken »~a« har ugyldige inddata: ~s~%"
 
-#: guix/ui.scm:629
+#: guix/ui.scm:715
 #, scheme-format
 msgid "~a: ~a: build system `~a' does not support cross builds~%"
 msgstr "~a: ~a: kompileringssystem »~a« understøtter ikke krydskompileringer~%"
 
-#: guix/ui.scm:635
+#: guix/ui.scm:721
 #, scheme-format
 msgid "~s: invalid G-expression input~%"
 msgstr "~s: ugyldige G-udtryksindata~%"
 
-#: guix/ui.scm:638
+#: guix/ui.scm:724
 #, scheme-format
 msgid "profile '~a' does not exist~%"
 msgstr "profilen »~a« findes ikke~%"
 
-#: guix/ui.scm:641
+#: guix/ui.scm:727
 #, scheme-format
 msgid "generation ~a of profile '~a' does not exist~%"
 msgstr "oprettelse ~a af profilen »~a« findes ikke~%"
 
-#: guix/ui.scm:650
+#: guix/ui.scm:732
+#, scheme-format
+msgid "package 'address@hidden@address@hidden:~a~]' not found in profile~%"
+msgstr ""
+
+#: guix/ui.scm:744
 #, scheme-format
 msgid "  ... propagated from address@hidden"
 msgstr "  ... formeret fra address@hidden"
 
-#: guix/ui.scm:660
+#: guix/ui.scm:754
 #, scheme-format
 msgid "profile contains conflicting entries for ~a~a~%"
 msgstr "profil indeholder elementer i konflikt for ~a~a~%"
 
-#: guix/ui.scm:663
+#: guix/ui.scm:757
 #, scheme-format
 msgid " first entry: address@hidden ~a~%"
 msgstr " første element: address@hidden ~a~%"
 
-#: guix/ui.scm:669
+#: guix/ui.scm:763
 #, scheme-format
 msgid " second entry: address@hidden ~a~%"
 msgstr " andet element: address@hidden ~a~%"
 
-#: guix/ui.scm:681
+#: guix/ui.scm:775
 #, scheme-format
 msgid "corrupt input while restoring '~a' from ~s~%"
 msgstr "ødelagte inddata under gendannelse af »~a« fra ~s~%"
 
-#: guix/ui.scm:683
+#: guix/ui.scm:777
 #, scheme-format
 msgid "corrupt input while restoring archive from ~s~%"
 msgstr "ødelagte inddata under gendannelse af arkiv fra ~s~%"
 
-#: guix/ui.scm:686
+#: guix/ui.scm:780
 #, scheme-format
 msgid "failed to connect to `~a': ~a~%"
 msgstr "kunne ikke forbinde til »~a«: ~a~%"
 
-#: guix/ui.scm:691
-#, scheme-format
-msgid "build failed: ~a~%"
-msgstr "kompilering mislykkedes: ~a~%"
-
-#: guix/ui.scm:694
+#: guix/ui.scm:788
 #, scheme-format
 msgid "reference to invalid output '~a' of derivation '~a'~%"
 msgstr "reference til ugyldige uddata »~a« for derivat »~a«~%"
 
-#: guix/ui.scm:698
+#: guix/ui.scm:792
 #, scheme-format
 msgid "file '~a' could not be found in these directories:~{ ~a~}~%"
 msgstr "filen »~a« blev ikke fundet i disse mapper:~{ ~a~}~%"
 
-#: guix/ui.scm:703
+#: guix/ui.scm:797
 #, scheme-format
 msgid "program address@hidden with non-zero exit status address@hidden 
terminated by signal address@hidden stopped by signal ~a~]: ~s~%"
 msgstr "program address@hidden med ikke-nul afslutstatus address@hidden 
termineret med signal address@hidden stoppet af signal ~a~]: ~s~%"
 
-#: guix/ui.scm:734
+#: guix/ui.scm:825
 #, scheme-format
 msgid "~a: ~a~%"
 msgstr "~a: ~a~%"
 
-#: guix/ui.scm:769
+#: guix/ui.scm:860
 #, scheme-format
 msgid "failed to read expression ~s: ~s~%"
 msgstr "kunne ikke læse udtryk ~s: ~s~%"
 
-#: guix/ui.scm:775
+#: guix/ui.scm:866
 #, scheme-format
 msgid "failed to evaluate expression '~a':~%"
 msgstr "kunne ikke evaluere udtryk »~a«:~%"
 
-#: guix/ui.scm:778
+#: guix/ui.scm:869
 #, scheme-format
 msgid "syntax error: ~a~%"
 msgstr "syntaksfejl: ~a~%"
 
-#: guix/ui.scm:796
+#: guix/ui.scm:887
 #, scheme-format
 msgid "expression ~s does not evaluate to a package~%"
 msgstr "udtryk ~s evaluerer ikke til en pakke~%"
 
-#: guix/ui.scm:816
+#: guix/ui.scm:907
 msgid "at least ~,1h MB needed but only ~,1h MB available in ~a~%"
 msgstr "mindst ~,1h MB krævet men kun ~,1h MB tilgængelig i ~a~%"
 
-#: guix/ui.scm:894
+#: guix/ui.scm:1009
 #, scheme-format
 msgid "~:[The following derivation would be built:~%~{  ~a~%~}~;~]"
 msgid_plural "~:[The following derivations would be built:~%~{  ~a~%~}~;~]"
@@ -3598,25 +4534,34 @@ msgstr[1] "~:[De følgende derivater ville blive 
kompileret:~%~{  ~a~%~}~;~]"
 
 #. TRANSLATORS: "MB" is for "megabyte"; it should be
 #. translated to the corresponding abbreviation.
-#: guix/ui.scm:902
+#: guix/ui.scm:1017
 msgid "~:[~,1h MB would be downloaded:~%~{  ~a~%~}~;~]"
 msgstr "~:[~,1h MB ville blive hentet:~%~{  ~a~%~}~;~]"
 
-#: guix/ui.scm:907
+#: guix/ui.scm:1022
 #, scheme-format
 msgid "~:[The following file would be downloaded:~%~{  ~a~%~}~;~]"
 msgid_plural "~:[The following files would be downloaded:~%~{  ~a~%~}~;~]"
 msgstr[0] "~:[Den følgende fil ville blive hentet:~%~{  ~a~%~}~;~]"
 msgstr[1] "~:[De følgende filer ville blive hentet:~%~{  ~a~%~}~;~]"
 
-#: guix/ui.scm:913
+#: guix/ui.scm:1028
 #, scheme-format
 msgid "~:[The following graft would be made:~%~{  ~a~%~}~;~]"
 msgid_plural "~:[The following grafts would be made:~%~{  ~a~%~}~;~]"
 msgstr[0] "~:[Den følgende graft ville blive lavet:~%~{  ~a~%~}~;~]"
 msgstr[1] "~:[De følgende grafter ville blive lavet:~%~{  ~a~%~}~;~]"
 
-#: guix/ui.scm:919
+#: guix/ui.scm:1033
+#, fuzzy, scheme-format
+#| msgid "~:[The following derivation would be built:~%~{  ~a~%~}~;~]"
+#| msgid_plural "~:[The following derivations would be built:~%~{  ~a~%~}~;~]"
+msgid "~:[The following profile hook would be built:~%~{  ~a~%~}~;~]"
+msgid_plural "~:[The following profile hooks would be built:~%~{  ~a~%~}~;~]"
+msgstr[0] "~:[Det følgende derivat ville blive kompileret:~%~{  ~a~%~}~;~]"
+msgstr[1] "~:[De følgende derivater ville blive kompileret:~%~{  ~a~%~}~;~]"
+
+#: guix/ui.scm:1039
 #, scheme-format
 msgid "~:[The following derivation will be built:~%~{  ~a~%~}~;~]"
 msgid_plural "~:[The following derivations will be built:~%~{  ~a~%~}~;~]"
@@ -3625,85 +4570,94 @@ msgstr[1] "~:[De følgende derivater vil blive 
kompileret:~%~{  ~a~%~}~;~]"
 
 #. TRANSLATORS: "MB" is for "megabyte"; it should be
 #. translated to the corresponding abbreviation.
-#: guix/ui.scm:927
+#: guix/ui.scm:1047
 msgid "~:[~,1h MB will be downloaded:~%~{  ~a~%~}~;~]"
 msgstr "~:[~,1h MB vil blive hentet:~%~{  ~a~%~}~;~]"
 
-#: guix/ui.scm:932
+#: guix/ui.scm:1052
 #, scheme-format
 msgid "~:[The following file will be downloaded:~%~{  ~a~%~}~;~]"
 msgid_plural "~:[The following files will be downloaded:~%~{  ~a~%~}~;~]"
 msgstr[0] "~:[Den følgende fil vil blive hentet:~%~{  ~a~%~}~;~]"
 msgstr[1] "~:[De følgende filer vil blive hentet:~%~{  ~a~%~}~;~]"
 
-#: guix/ui.scm:938
+#: guix/ui.scm:1058
 #, scheme-format
 msgid "~:[The following graft will be made:~%~{  ~a~%~}~;~]"
 msgid_plural "~:[The following grafts will be made:~%~{  ~a~%~}~;~]"
 msgstr[0] "~:[Den følgende graft vil blive lavet:~%~{  ~a~%~}~;~]"
 msgstr[1] "~:[De følgende grafter vil blive lavet:~%~{  ~a~%~}~;~]"
 
-#: guix/ui.scm:997
+#: guix/ui.scm:1063
+#, fuzzy, scheme-format
+#| msgid "~:[The following derivation will be built:~%~{  ~a~%~}~;~]"
+#| msgid_plural "~:[The following derivations will be built:~%~{  ~a~%~}~;~]"
+msgid "~:[The following profile hook will be built:~%~{  ~a~%~}~;~]"
+msgid_plural "~:[The following profile hooks will be built:~%~{  ~a~%~}~;~]"
+msgstr[0] "~:[Det følgende derivat vil blive kompileret:~%~{  ~a~%~}~;~]"
+msgstr[1] "~:[De følgende derivater vil blive kompileret:~%~{  ~a~%~}~;~]"
+
+#: guix/ui.scm:1122
 #, scheme-format
 msgid "The following package would be removed:~%~{~a~%~}~%"
 msgid_plural "The following packages would be removed:~%~{~a~%~}~%"
 msgstr[0] "Den følgende pakke ville blive fjernet:~%~{~a~%~}~%"
 msgstr[1] "De følgende pakker ville blive fjernet:~%~{~a~%~}~%"
 
-#: guix/ui.scm:1002
+#: guix/ui.scm:1127
 #, scheme-format
 msgid "The following package will be removed:~%~{~a~%~}~%"
 msgid_plural "The following packages will be removed:~%~{~a~%~}~%"
 msgstr[0] "Den følgende pakke vil blive fjernet:~%~{~a~%~}~%"
 msgstr[1] "De følgende pakker vil blive fjernet:~%~{~a~%~}~%"
 
-#: guix/ui.scm:1015
+#: guix/ui.scm:1140
 #, scheme-format
 msgid "The following package would be downgraded:~%~{~a~%~}~%"
 msgid_plural "The following packages would be downgraded:~%~{~a~%~}~%"
 msgstr[0] "Den følgende pakke ville blive nedgraderet:~%~{~a~%~}~%"
 msgstr[1] "De følgende pakker ville blive nedgraderet:~%~{~a~%~}~%"
 
-#: guix/ui.scm:1020
+#: guix/ui.scm:1145
 #, scheme-format
 msgid "The following package will be downgraded:~%~{~a~%~}~%"
 msgid_plural "The following packages will be downgraded:~%~{~a~%~}~%"
 msgstr[0] "Den følgende pakke vil blive nedgraderet:~%~{~a~%~}~%"
 msgstr[1] "De følgende pakker vil blive nedgraderet:~%~{~a~%~}~%"
 
-#: guix/ui.scm:1033
+#: guix/ui.scm:1158
 #, scheme-format
 msgid "The following package would be upgraded:~%~{~a~%~}~%"
 msgid_plural "The following packages would be upgraded:~%~{~a~%~}~%"
 msgstr[0] "Den følgende pakke ville blive opgraderet:~%~{~a~%~}~%"
 msgstr[1] "De følgende pakker ville blive opgraderet:~%~{~a~%~}~%"
 
-#: guix/ui.scm:1038
+#: guix/ui.scm:1163
 #, scheme-format
 msgid "The following package will be upgraded:~%~{~a~%~}~%"
 msgid_plural "The following packages will be upgraded:~%~{~a~%~}~%"
 msgstr[0] "Den følgende pakke vil blive opgraderet:~%~{~a~%~}~%"
 msgstr[1] "De følgende pakker vil blive opgraderet:~%~{~a~%~}~%"
 
-#: guix/ui.scm:1049
+#: guix/ui.scm:1174
 #, scheme-format
 msgid "The following package would be installed:~%~{~a~%~}~%"
 msgid_plural "The following packages would be installed:~%~{~a~%~}~%"
 msgstr[0] "Den følgende pakke ville blive installeret:~%~{~a~%~}~%"
 msgstr[1] "De følgende pakker ville blive installeret:~%~{~a~%~}~%"
 
-#: guix/ui.scm:1054
+#: guix/ui.scm:1179
 #, scheme-format
 msgid "The following package will be installed:~%~{~a~%~}~%"
 msgid_plural "The following packages will be installed:~%~{~a~%~}~%"
 msgstr[0] "Den følgende pakke vil blive installeret:~%~{~a~%~}~%"
 msgstr[1] "De følgende pakker vil blive installeret:~%~{~a~%~}~%"
 
-#: guix/ui.scm:1071
+#: guix/ui.scm:1196 guix/deprecation.scm:46
 msgid "<unknown location>"
 msgstr "<ukendt sted>"
 
-#: guix/ui.scm:1436
+#: guix/ui.scm:1567
 #, scheme-format
 msgid "Generation ~a\t~a"
 msgstr "Generation ~a\t~a"
@@ -3714,7 +4668,7 @@ msgstr "Generation ~a\t~a"
 #. usual way of presenting dates in your locale.
 #. See 
https://www.gnu.org/software/guile/manual/html_node/SRFI_002d19-Date-to-string.html
 #. for details.
-#: guix/ui.scm:1445
+#: guix/ui.scm:1576
 #, scheme-format
 msgid "~b ~d ~Y ~T"
 msgstr "~b ~d ~Y ~T"
@@ -3722,27 +4676,27 @@ msgstr "~b ~d ~Y ~T"
 #. TRANSLATORS: The word "current" here is an adjective for
 #. "Generation", as in "current generation". Use the appropriate
 #. gender where applicable.
-#: guix/ui.scm:1451
+#: guix/ui.scm:1582
 #, scheme-format
 msgid "~a\t(current)~%"
 msgstr "~a\t(nuværende)~%"
 
-#: guix/ui.scm:1494
+#: guix/ui.scm:1625
 #, scheme-format
 msgid "switched from generation ~a to ~a~%"
 msgstr "skiftede fra generation ~a til ~a~%"
 
-#: guix/ui.scm:1510
+#: guix/ui.scm:1641
 #, scheme-format
 msgid "deleting ~a~%"
 msgstr "sletter ~a~%"
 
-#: guix/ui.scm:1541
+#: guix/ui.scm:1672
 #, scheme-format
 msgid "Try `guix --help' for more information.~%"
 msgstr "Prøv »guix --help« for yderligere information.~%"
 
-#: guix/ui.scm:1569
+#: guix/ui.scm:1700
 msgid ""
 "Usage: guix COMMAND ARGS...\n"
 "Run COMMAND with ARGS.\n"
@@ -3750,92 +4704,162 @@ msgstr ""
 "Brug: guix KOMMANDO ARG...\n"
 "Kør KOMMANDO med ARG.\n"
 
-#: guix/ui.scm:1572
+#: guix/ui.scm:1703
 msgid "COMMAND must be one of the sub-commands listed below:\n"
 msgstr "KOMMANDO skal være en af underkommandoerne vist nedenfor:\n"
 
-#: guix/ui.scm:1592
+#: guix/ui.scm:1723
 #, scheme-format
 msgid "guix: ~a: command not found~%"
 msgstr "guix: ~a: kommando blev ikke fundet~%"
 
-#: guix/ui.scm:1622
+#: guix/ui.scm:1753
 #, scheme-format
 msgid "guix: missing command name~%"
 msgstr "guix: mangler kommandonavn~%"
 
-#: guix/ui.scm:1630
+#: guix/ui.scm:1761
 #, scheme-format
 msgid "guix: unrecognized option '~a'~%"
 msgstr "guix: ikke genkendt tilvalg »~a«~%"
 
-#: guix/status.scm:335
+#. TRANSLATORS: The word "phase" here denotes a "build phase";
+#. "~a" is a placeholder for the untranslated name of the current
+#. build phase--e.g., 'configure' or 'build'.
+#: guix/status.scm:358
+#, scheme-format
+msgid "'~a' phase"
+msgstr ""
+
+#: guix/status.scm:378
+msgid "building directory of Info manuals..."
+msgstr ""
+
+#: guix/status.scm:380
+#, fuzzy
+#| msgid "building ~a..."
+msgid "building GHC package cache..."
+msgstr "kompilerer ~a..."
+
+#: guix/status.scm:382
+msgid "building CA certificate bundle..."
+msgstr ""
+
+#: guix/status.scm:384
+msgid "generating GLib schema cache..."
+msgstr ""
+
+#: guix/status.scm:386
+msgid "creating GTK+ icon theme cache..."
+msgstr ""
+
+#: guix/status.scm:388
+msgid "building cache files for GTK+ input methods..."
+msgstr ""
+
+#: guix/status.scm:390
+msgid "building XDG desktop file cache..."
+msgstr ""
+
+#: guix/status.scm:392
+#, fuzzy
+#| msgid "building ~a..."
+msgid "building XDG MIME database..."
+msgstr "kompilerer ~a..."
+
+#: guix/status.scm:394
+#, fuzzy
+#| msgid "importing file or directory '~a'...~%"
+msgid "building fonts directory..."
+msgstr "importerer fil eller mappe »~a«...~%"
+
+#: guix/status.scm:396
+msgid "building TeX Live configuration..."
+msgstr ""
+
+#: guix/status.scm:398
+msgid "building database for manual pages..."
+msgstr ""
+
+#: guix/status.scm:400
+#, fuzzy
+#| msgid "building ~a..."
+msgid "building package cache..."
+msgstr "kompilerer ~a..."
+
+#: guix/status.scm:475
 #, scheme-format
 msgid "applying ~a graft for ~a..."
 msgid_plural "applying ~a grafts for ~a..."
 msgstr[0] "anvender ~a graft for ~a..."
 msgstr[1] "anvender ~a grafter for ~a..."
 
-#: guix/status.scm:340
+#: guix/status.scm:484
+#, fuzzy, scheme-format
+#| msgid "Migrating profile generations to '~a'...~%"
+msgid "running profile hook of type '~a'..."
+msgstr "Migrerer profiloprettelser til »~a«...~%"
+
+#: guix/status.scm:487
 #, scheme-format
 msgid "building ~a..."
 msgstr "kompilerer ~a..."
 
-#: guix/status.scm:344
+#: guix/status.scm:492
 #, scheme-format
 msgid "successfully built ~a"
 msgstr "kompilering lykkedes ~a"
 
-#: guix/status.scm:350
+#: guix/status.scm:498
 #, scheme-format
 msgid "The following build is still in progress:~%~{ ~a~%~}~%"
 msgid_plural "The following builds are still in progress:~%~{ ~a~%~}~%"
 msgstr[0] "Den følgende kompilering er stadig i gang:~%~{ ~a~%~}~%"
 msgstr[1] "De følgende kompileringer er stadig i gang:~%~{ ~a~%~}~%"
 
-#: guix/status.scm:355
+#: guix/status.scm:504
 #, scheme-format
 msgid "build of ~a failed"
 msgstr "kompilering af ~a mislykkedes"
 
-#: guix/status.scm:359
+#: guix/status.scm:508
 #, scheme-format
 msgid "Could not find build log for '~a'."
 msgstr "Kunne ikke finde kompileringslog for »~a«."
 
-#: guix/status.scm:362
+#: guix/status.scm:511
 #, scheme-format
 msgid "View build log at '~a'."
 msgstr "Vis kompileringslog ved »~a«."
 
-#: guix/status.scm:366
+#: guix/status.scm:516
 #, scheme-format
 msgid "substituting ~a..."
 msgstr "substituere ~a..."
 
-#: guix/status.scm:369
+#: guix/status.scm:520
 #, scheme-format
 msgid "downloading from ~a..."
 msgstr "henter fra ~a..."
 
-#: guix/status.scm:394
+#: guix/status.scm:545
 #, scheme-format
 msgid "substitution of ~a complete"
 msgstr "substitution af ~a færdig"
 
-#: guix/status.scm:397
+#: guix/status.scm:548
 #, scheme-format
 msgid "substitution of ~a failed"
 msgstr "substitution af ~a mislykkedes"
 
 #. TRANSLATORS: The final string looks like "sha256 hash mismatch for
 #. /gnu/store/…-sth:", where "sha256" is the hash algorithm.
-#: guix/status.scm:402
+#: guix/status.scm:553
 #, scheme-format
 msgid "~a hash mismatch for ~a:"
 msgstr "~a hash mismatch for ~a:"
 
-#: guix/status.scm:404
+#: guix/status.scm:555
 #, scheme-format
 msgid ""
 " expected hash: ~a\n"
@@ -3844,7 +4868,7 @@ msgstr ""
 " forventet hash: ~a\n"
 " faktisk hash:  ~a~%"
 
-#: guix/status.scm:409
+#: guix/status.scm:560
 #, scheme-format
 msgid "offloading build of ~a to '~a'"
 msgstr "losser kompilering af ~a til »~a«"
@@ -3901,35 +4925,81 @@ msgstr "importeret fil mangler en signatur"
 msgid "invalid inter-file archive mark"
 msgstr "ugyldig arkivmærke for mellemfil"
 
-#: guix/channels.scm:108
+#: guix/channels.scm:177
 #, scheme-format
 msgid "Updating channel '~a' from Git repository at '~a'...~%"
 msgstr "Opdaterer kanal »~a« fra Git-arkiv på »~a«...~%"
 
-#: guix/profiles.scm:501
+#: guix/channels.scm:366
+msgid "'guix' channel is lacking"
+msgstr ""
+
+#: guix/profiles.scm:511
 msgid "unsupported manifest format"
 msgstr "ikke understøttet manifest-format"
 
-#: guix/profiles.scm:1630
+#: guix/profiles.scm:1748
 #, scheme-format
 msgid "while creating directory `~a': ~a"
 msgstr "under oprettelse af mappen »~a«: ~a"
 
-#: guix/profiles.scm:1635
+#: guix/profiles.scm:1753
 #, scheme-format
 msgid "Please create the @file{~a} directory, with you as the owner."
 msgstr "Opret venligst mappen @file{~a} med dig som ejer."
 
-#: guix/profiles.scm:1644
+#: guix/profiles.scm:1762
 #, scheme-format
 msgid "directory `~a' is not owned by you"
 msgstr "mappen »~a« er ikke ejet af dig"
 
-#: guix/profiles.scm:1648
+#: guix/profiles.scm:1766
 #, scheme-format
 msgid "Please change the owner of @file{~a} to user ~s."
 msgstr "Ændr venligst ejeren af @file{~a} til brugeren ~s."
 
+#: guix/git.scm:159
+msgid "long Git object ID is required"
+msgstr ""
+
+#: guix/git.scm:192
+#, fuzzy, scheme-format
+#| msgid "updating substitutes from '~a'... ~5,1f%"
+msgid "updating submodule '~a'...~%"
+msgstr "opdaterer substitutter fra »~a«... ~5,1f%"
+
+#: guix/git.scm:205
+#, scheme-format
+msgid "Support for submodules is missing; please upgrade Guile-Git.~%"
+msgstr ""
+
+#: guix/git.scm:344
+#, scheme-format
+msgid "cannot fetch commit ~a from ~a: ~a"
+msgstr ""
+
+#: guix/git.scm:347
+#, scheme-format
+msgid "cannot fetch branch '~a' from ~a: ~a"
+msgstr ""
+
+#: guix/git.scm:350
+#, fuzzy, scheme-format
+#| msgid "while fetching '~a': ~a (~s)~%"
+msgid "Git failure while fetching ~a: ~a"
+msgstr "under overførsel af »~a«: ~a (~s)~%"
+
+#: guix/deprecation.scm:51
+#, fuzzy, scheme-format
+#| msgid "using a string for file '~a' is deprecated; use 'plain-file' 
instead~%"
+msgid "~a: warning: '~a' is address@hidden, use '~a' instead~]~%"
+msgstr "brug af en streng for filen »~a« er forældet; brug »plain-file« i 
stedet~%"
+
+#: gnu/build/bootloader.scm:91
+#, scheme-format
+msgid "'~a~{ ~a~}' exited with status ~a; output follows:~%~%~{ ~a~%~}"
+msgstr ""
+
 #: nix/nix-daemon/guix-daemon.cc:66
 msgid "guix-daemon -- perform derivation builds and store accesses"
 msgstr "guix-daemon – udfør derivatkompileringer og lageradgange"
@@ -4054,6 +5124,35 @@ msgstr "lyt efter forbindelser på SOKKEL"
 msgid "produce debugging output"
 msgstr "lav fejlsøgningsinformation"
 
+#~ msgid ""
+#~ "Consider running @command{guix gc} to free\n"
+#~ "space."
+#~ msgstr ""
+#~ "Overvej at afvikle @command{guix gc} for at\n"
+#~ "frigøre plads."
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ " -n, --dry-run     show what would be pulled and built"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ " -n, --dry-run     vis hvad der hentes og bygges"
+
+#~ msgid "'--url', '--commit', and '--branch' are not applicable~%"
+#~ msgstr "»--url«, »--commit« og »--branch« kan ikke anvendes~%"
+
+#~ msgid "source location of package '~a' is unknown~%"
+#~ msgstr "kildeplacering for pakken »~a« er ukendt~%"
+
+#~ msgid "~a: error: ~a~%"
+#~ msgstr "~a: fejl: ~a~%"
+
+#~ msgid "failed to install locale: ~a~%"
+#~ msgstr "kunne ikke installere sprog: ~a~%"
+
+#~ msgid "build failed: ~a~%"
+#~ msgstr "kompilering mislykkedes: ~a~%"
+
 #~ msgid "Try \"info '(guix) Invoking guix package'\" for more information.~%"
 #~ msgstr "Prøv »info '(guix) Invoking guix package'« for yderligere 
information.~%"
 
diff --git a/po/packages/da.po b/po/packages/da.po
index 016eaaa..78c7079 100644
--- a/po/packages/da.po
+++ b/po/packages/da.po
@@ -1,14 +1,14 @@
 # Danish translation guix-packages.
-# Copyright (C) 2017 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the guix package.
 # Joe Hansen <address@hidden>, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: guix-packages 0.16.0\n"
+"Project-Id-Version: guix-packages 1.0.0-pre3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2018-11-28 15:05+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-02-05 19:30+01:00\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-04-29 21:57+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-05-01 19:30+01:00\n"
 "Last-Translator: Joe Hansen <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Danish <address@hidden>\n"
 "Language: da\n"
@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
 "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: gnu/packages/abiword.scm:114
+#: gnu/packages/abiword.scm:115
 msgid "Word processing program"
 msgstr "Tekstbehandlingsprogram"
 
@@ -26,7 +26,7 @@ msgstr "Tekstbehandlingsprogram"
 #. descriptions may occasionally include Texinfo markup. Texinfo markup
 #. looks like "@code{rm -rf}", "@emph{important}", etc. When translating,
 #. please leave markup as is.
-#: gnu/packages/abiword.scm:123
+#: gnu/packages/abiword.scm:124
 msgid ""
 "AbiWord is a word processing program. It is rapidly\n"
 "becoming a state of the art word processor, with lots of features useful 
for\n"
@@ -37,7 +37,7 @@ msgstr ""
 "som kan bruges i dit daglige arbejde, personlige behov, eller bare\n"
 "god gammeldags skrivning."
 
-#: gnu/packages/aspell.scm:85 gnu/packages/libreoffice.scm:777
+#: gnu/packages/aspell.scm:85 gnu/packages/libreoffice.scm:771
 msgid "Spell checker"
 msgstr "Stavekontrol"
 
@@ -57,41 +57,41 @@ msgstr ""
 msgid "This package provides a dictionary for the GNU Aspell spell checker."
 msgstr "Denne pakke tilbyder en ordbog for stavekontrollen GNU Aspell."
 
-#: gnu/packages/aspell.scm:310 gnu/packages/libreoffice.scm:827
+#: gnu/packages/aspell.scm:324 gnu/packages/libreoffice.scm:821
 msgid ""
 "This package provides a dictionary for the Hunspell spell-checking\n"
 "library."
 msgstr "Denne pakke tilbyder en ordbog for stavekontrolbiblioteket Hunspell."
 
-#: gnu/packages/aspell.scm:328
+#: gnu/packages/aspell.scm:342
 msgid "Hunspell dictionary for English"
 msgstr "Hunspell-ordbog for engelsk"
 
-#: gnu/packages/aspell.scm:332
+#: gnu/packages/aspell.scm:346
 msgid "Hunspell dictionary for Australian English"
 msgstr "Hunspell-ordbog for australsk engelsk"
 
-#: gnu/packages/aspell.scm:336
+#: gnu/packages/aspell.scm:350
 msgid "Hunspell dictionary for Canadian English"
 msgstr "Hunspell-ordbog fro canadisk-engelsk"
 
-#: gnu/packages/aspell.scm:340
+#: gnu/packages/aspell.scm:354
 msgid "Hunspell dictionary for British English, with -ise endings"
 msgstr "Hunspell-ordbog for britisk engelsk, med -ise-endelser"
 
-#: gnu/packages/aspell.scm:344
+#: gnu/packages/aspell.scm:358
 msgid "Hunspell dictionary for British English, with -ize endings"
 msgstr "Hunspell-ordbog for britisk engelsk, med ize-endelser"
 
-#: gnu/packages/aspell.scm:348
+#: gnu/packages/aspell.scm:362
 msgid "Hunspell dictionary for United States English"
 msgstr "Hunspell-ordbog for amerikansk engelsk"
 
-#: gnu/packages/audio.scm:140
+#: gnu/packages/audio.scm:147
 msgid "Realtime modular synthesizer and effect processor"
-msgstr ""
+msgstr "Modulopbygget synthesizer og effektprocessor"
 
-#: gnu/packages/audio.scm:142
+#: gnu/packages/audio.scm:149
 msgid ""
 "AlsaModularSynth is a digital implementation of a classical analog\n"
 "modular synthesizer system. It uses virtual control voltages to control 
the\n"
@@ -99,12 +99,17 @@ msgid ""
 "e.g. of the VCO (Voltage Controlled Oscillator) and VCF (Voltage Controlled\n"
 "Filter) modules follow the convention of 1V / Octave."
 msgstr ""
+"AlsaModularSynth er en digital implementering af et klassisk analogt\n"
+"modulopbygget synthesizersystem. Det bruger virtuelle kontrolspændinger til\n"
+"at kontrollere parametrene for modulerne. Kontrolspændingerne der 
kontrollerer\n"
+"frekvensen f.eks. for VCO'en (Voltage Controlled Oscillator) og 
VCF-modulerne\n"
+"(Voltage Controlled Filter) følger konventionen for 1V/Octave."
 
-#: gnu/packages/audio.scm:181
+#: gnu/packages/audio.scm:188
 msgid "Library for audio labelling"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:183
+#: gnu/packages/audio.scm:190
 msgid ""
 "aubio is a tool designed for the extraction of annotations from audio\n"
 "signals. Its features include segmenting a sound file before each of its\n"
@@ -112,44 +117,44 @@ msgid ""
 "streams from live audio."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:285
+#: gnu/packages/audio.scm:314
 msgid "Digital audio workstation"
 msgstr "Digital lydarbejdsstation"
 
-#: gnu/packages/audio.scm:287
+#: gnu/packages/audio.scm:316
 msgid ""
 "Ardour is a multi-channel digital audio workstation, allowing users to\n"
 "record, edit, mix and master audio and MIDI projects. It is targeted at 
audio\n"
 "engineers, musicians, soundtrack editors and composers."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:425
+#: gnu/packages/audio.scm:454
 msgid "Software for recording and editing sounds"
 msgstr "Program til at optage og redigere lyde"
 
-#: gnu/packages/audio.scm:427
+#: gnu/packages/audio.scm:456
 msgid ""
 "Audacity is a multi-track audio editor designed for recording, playing\n"
 "and editing digital audio. It features digital effects and spectrum 
analysis\n"
 "tools."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:463
+#: gnu/packages/audio.scm:492
 msgid "Pitch-correction LADSPA audio plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Tonehøjdekorrektion LADSPA-lydudvidelsesmodul"
 
-#: gnu/packages/audio.scm:465
+#: gnu/packages/audio.scm:494
 msgid ""
 "Autotalent is a LADSPA plugin for real-time pitch-correction. Among its\n"
 "controls are allowable notes, strength of correction, LFO for vibrato and\n"
 "formant warp."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:509
+#: gnu/packages/audio.scm:538
 msgid "Tonewheel organ synthesizer"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:511
+#: gnu/packages/audio.scm:540
 msgid ""
 "AZR-3 is a port of the free VST plugin AZR-3. It is a tonewheel organ\n"
 "with drawbars, distortion and rotating speakers. The organ has three\n"
@@ -158,11 +163,11 @@ msgid ""
 "plugins are provided."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:548
+#: gnu/packages/audio.scm:577
 msgid "Audio plug-in pack for LV2 and JACK environments"
 msgstr "Lydudvidelsesmpakke for LV2- og JACK-miljøer"
 
-#: gnu/packages/audio.scm:550
+#: gnu/packages/audio.scm:579
 msgid ""
 "Calf Studio Gear is an audio plug-in pack for LV2 and JACK environments.\n"
 "The suite contains lots of effects (delay, modulation, signal processing,\n"
@@ -171,46 +176,33 @@ msgid ""
 "tools (analyzer, mono/stereo tools, crossovers)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:593
+#: gnu/packages/audio.scm:622
 msgid "LV2 port of the CAPS audio plugin colection"
 msgstr "LV2-port af samlingen af CAPS-lydudvidelsesmoduler"
 
-#: gnu/packages/audio.scm:595
+#: gnu/packages/audio.scm:624
 msgid ""
 "LV2 port of CAPS, a collection of audio plugins comprising basic virtual\n"
 "guitar amplification and a small range of classic effects, signal processors 
and\n"
 "generators of mostly elementary and occasionally exotic nature."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:645
-msgid "Software speech synthesizer"
-msgstr "Programsynthesizer for tale"
-
-#: gnu/packages/audio.scm:646
-msgid ""
-"eSpeak is a software speech synthesizer for English and\n"
-"other languages. eSpeak uses a \"formant synthesis\" method. This allows 
many\n"
-"languages to be provided in a small size. The speech is clear, and can be 
used\n"
-"at high speeds, but is not as natural or smooth as larger synthesizers which 
are\n"
-"based on human speech recordings."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/audio.scm:685
+#: gnu/packages/audio.scm:661
 msgid "LV2 plugins for live use"
 msgstr "LV2-udvidelsesmoduler for live brug"
 
-#: gnu/packages/audio.scm:687
+#: gnu/packages/audio.scm:663
 msgid ""
 "The infamous plugins are a collection of LV2 audio plugins for live\n"
 "performances. The plugins include a cellular automaton synthesizer, an\n"
 "envelope follower, distortion effects, tape effects and more."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:729
+#: gnu/packages/audio.scm:705
 msgid "SWH plugins in LV2 format"
 msgstr "SWH-udvidelsesmoduler i LV2-format"
 
-#: gnu/packages/audio.scm:731
+#: gnu/packages/audio.scm:707
 msgid ""
 "Swh-plugins-lv2 is a collection of audio plugins in LV2 format. Plugin\n"
 "classes include: dynamics (compressor, limiter), time (delay, chorus,\n"
@@ -218,21 +210,21 @@ msgid ""
 "emulation (valve, tape), bit fiddling (decimator, pointer-cast), etc."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:765
+#: gnu/packages/audio.scm:741
 msgid "Sound and music computing system"
 msgstr "Lyd- og musikberegningsystem"
 
-#: gnu/packages/audio.scm:767
+#: gnu/packages/audio.scm:743
 msgid ""
 "Csound is a user-programmable and user-extensible sound processing\n"
 "language and software synthesizer."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:808 gnu/packages/audio.scm:3085
+#: gnu/packages/audio.scm:785 gnu/packages/audio.scm:3110
 msgid "C++ wrapper around the ALSA API"
 msgstr "C++-omslag omkring ALSA API'en"
 
-#: gnu/packages/audio.scm:810
+#: gnu/packages/audio.scm:787
 msgid ""
 "clalsadrv is a C++ wrapper around the ALSA API simplifying access to\n"
 "ALSA PCM devices."
@@ -240,22 +232,22 @@ msgstr ""
 "Clalsadrv er et C++-omslag omkring ALSA API'en, der forenkler adgang til\n"
 "ALSA PCM-enheder."
 
-#: gnu/packages/audio.scm:847
+#: gnu/packages/audio.scm:824
 msgid "LADSPA ambisonics plugins"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:849
+#: gnu/packages/audio.scm:826
 msgid ""
 "The AMB plugins are a set of LADSPA ambisonics plugins, mainly to be\n"
 "used within Ardour. Features include: mono and stereo to B-format panning,\n"
 "horizontal rotator, square, hexagon and cube decoders."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:884
+#: gnu/packages/audio.scm:861
 msgid "Chorus, phaser, and vintage high-pass and low-pass filters"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:886
+#: gnu/packages/audio.scm:863
 msgid ""
 "This package provides various LADSPA plugins. @code{cs_chorus} and\n"
 "@code{cs_phaser} provide chorus and phaser effects, respectively;\n"
@@ -265,21 +257,21 @@ msgid ""
 "the non-linear circuit elements of their original analog counterparts."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:924
+#: gnu/packages/audio.scm:901
 msgid "LADSPA reverb plugin"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:926
+#: gnu/packages/audio.scm:903
 msgid ""
 "This package provides a stereo reverb LADSPA plugin based on the\n"
 "well-known greverb."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:960
+#: gnu/packages/audio.scm:937
 msgid "LADSPA four-band parametric equalizer plugin"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:962
+#: gnu/packages/audio.scm:939
 msgid ""
 "This package provides a LADSPA plugin for a four-band parametric\n"
 "equalizer. Each section has an active/bypass switch, frequency, bandwidth 
and\n"
@@ -288,17 +280,17 @@ msgid ""
 "The 2nd order resonant filters are implemented using a Mitra-Regalia style\n"
 "lattice filter, which is stable even while parameters are being changed.\n"
 "\n"
-"All switches and controls are internally smoothed, so they can be used 
'live'\n"
+"All switches and controls are internally smoothed, so they can be used 
@code{live}\n"
 "without any clicks or zipper noises. This makes this plugin suitable for 
use\n"
 "in systems that allow automation of plugin control ports, such as Ardour, 
or\n"
 "for stage use."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1005
+#: gnu/packages/audio.scm:982
 msgid "LADSPA stereo width plugin"
 msgstr "LADSPA-stereo med udvidelsesmodul"
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1007
+#: gnu/packages/audio.scm:984
 msgid ""
 "This package provides a LADSPA plugin to manipulate the stereo width of\n"
 "audio signals."
@@ -306,11 +298,11 @@ msgstr ""
 "Denne pakke tilbyder et LADSPA-udvidelsesmodul til at manipulere 
stereodyben\n"
 "for lydsignaler."
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1042
+#: gnu/packages/audio.scm:1019
 msgid "LADSPA plugin for synthesizer oscillators"
 msgstr "LADSPA-udvidelsesmodul for synthesizeroscillatorer"
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1044
+#: gnu/packages/audio.scm:1021
 msgid ""
 "The @code{blvco} LADSPA plugin provides three anti-aliased oscillators:\n"
 "\n"
@@ -325,11 +317,11 @@ msgid ""
 "output of analog synthesizers such as the Moog Voyager."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1086
+#: gnu/packages/audio.scm:1063
 msgid "LADSPA Autowah effect plugin"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1088
+#: gnu/packages/audio.scm:1065
 msgid ""
 "This package provides a LADSPA plugin for a Wah effect with envelope\n"
 "follower."
@@ -337,19 +329,19 @@ msgstr ""
 "Denne pakke tilbyder et LADSPA-udvidelsesmodul for wn Wah-effekt med\n"
 "kuvertfølger."
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1122
+#: gnu/packages/audio.scm:1099
 msgid "LADSPA stereo reverb plugin"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1124
+#: gnu/packages/audio.scm:1101
 msgid "This package provides a LADSPA plugin for a stereo reverb effect."
 msgstr "Denne pakke tilbyder et LADSPA-udvidelsesmodul for en stereo 
reverb-effekt."
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1163
+#: gnu/packages/audio.scm:1140
 msgid "SoundFont synthesizer"
 msgstr "SoundFont-synthesizer"
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1165
+#: gnu/packages/audio.scm:1142
 msgid ""
 "FluidSynth is a real-time software synthesizer based on the SoundFont 2\n"
 "specifications. FluidSynth reads and handles MIDI events from the MIDI 
input\n"
@@ -357,11 +349,11 @@ msgid ""
 "also play midifiles using a Soundfont."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1212
+#: gnu/packages/audio.scm:1189
 msgid "MPEG-4 and MPEG-2 AAC decoder"
 msgstr "MPEG-4- og MPEG-2 AAC-afkoder"
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1214
+#: gnu/packages/audio.scm:1191
 msgid ""
 "FAAD2 is an MPEG-4 and MPEG-2 AAC decoder supporting LC, Main, LTP, SBR,\n"
 "PS, and DAB+."
@@ -369,29 +361,29 @@ msgstr ""
 "FAAD2 er en MPEG-4- og MPEG-2 AAC-afkoder, der understøtter LC, Main, LTP, 
SBR,\n"
 "PS og DAB+."
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1254
+#: gnu/packages/audio.scm:1231
 msgid "Signal processing language"
 msgstr "Signalbehandlingssprog"
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1256
+#: gnu/packages/audio.scm:1233
 msgid "Faust is a programming language for realtime audio signal processing."
 msgstr "Faust er et programmeringssprog for behandling af lydsignaler i 
realtid."
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1323
+#: gnu/packages/audio.scm:1300
 msgid "GUS compatible patches for MIDI players"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1325
+#: gnu/packages/audio.scm:1302
 msgid ""
 "FreePats is a project to create a free and open set of GUS compatible\n"
 "patches that can be used with softsynths such as Timidity and WildMidi."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1378
+#: gnu/packages/audio.scm:1368
 msgid "Virtual guitar amplifier"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1379
+#: gnu/packages/audio.scm:1369
 msgid ""
 "Guitarix is a virtual guitar amplifier running JACK.\n"
 "Guitarix takes the signal from your guitar as a mono-signal from your sound\n"
@@ -402,11 +394,11 @@ msgid ""
 "auto-wah."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1433
+#: gnu/packages/audio.scm:1423
 msgid "Audio effects processor"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1435
+#: gnu/packages/audio.scm:1425
 msgid ""
 "Rakarrack is a richly featured multi-effects processor emulating a\n"
 "guitar effects pedalboard. Effects include compressor, expander, noise 
gate,\n"
@@ -418,22 +410,22 @@ msgid ""
 "well suited to all musical instruments and vocals."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1486
+#: gnu/packages/audio.scm:1476
 msgid "LV2 convolution reverb"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1488
+#: gnu/packages/audio.scm:1478
 msgid ""
 "IR is a low-latency, real-time, high performance signal convolver\n"
 "especially for creating reverb effects. It supports impulse responses with 
1,\n"
 "2 or 4 channels, in any soundfile format supported by libsndfile."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1526
+#: gnu/packages/audio.scm:1516
 msgid "JACK audio connection kit"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1528
+#: gnu/packages/audio.scm:1518
 msgid ""
 "JACK is a low-latency audio server. It can connect a number of\n"
 "different applications to an audio device, as well as allowing them to 
share\n"
@@ -443,32 +435,32 @@ msgid ""
 "synchronous execution of all clients, and low latency operation."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1624
+#: gnu/packages/audio.scm:1616
 msgid "Simple LV2 host for JACK"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1626
+#: gnu/packages/audio.scm:1618
 msgid ""
 "Jalv is a simple but fully featured LV2 host for JACK. It runs LV2\n"
 "plugins and exposes their ports as JACK ports, essentially making any LV2\n"
 "plugin function as a JACK application."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1669
+#: gnu/packages/audio.scm:1662
 msgid "Linux Audio Developer's Simple Plugin API (LADSPA)"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1671
+#: gnu/packages/audio.scm:1664
 msgid ""
 "LADSPA is a standard that allows software audio processors and effects\n"
 "to be plugged into a wide range of audio synthesis and recording packages."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1717
+#: gnu/packages/audio.scm:1710
 msgid "Audio application session manager"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1719
+#: gnu/packages/audio.scm:1712
 msgid ""
 "LASH is a session management system for audio applications. It allows\n"
 "you to save and restore audio sessions consisting of multiple interconneced\n"
@@ -476,11 +468,11 @@ msgid ""
 "connections between them."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1740
+#: gnu/packages/audio.scm:1733
 msgid "Bauer stereophonic-to-binaural DSP"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1742
+#: gnu/packages/audio.scm:1735
 msgid ""
 "The Bauer stereophonic-to-binaural DSP (bs2b) library and plugins is\n"
 "designed to improve headphone listening of stereo audio records. 
Recommended\n"
@@ -488,21 +480,21 @@ msgid ""
 "essential distortions."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1765
+#: gnu/packages/audio.scm:1758
 msgid "Implementation of the Open Sound Control protocol"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1767
+#: gnu/packages/audio.scm:1760
 msgid ""
 "liblo is a lightweight library that provides an easy to use\n"
 "implementation of the Open Sound Control (@dfn{OSC}) protocol."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1790
+#: gnu/packages/audio.scm:1779
 msgid "Bindings for PortAudio v19"
 msgstr "Bindinger for PortAudio v19"
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1791
+#: gnu/packages/audio.scm:1780
 msgid ""
 "This package provides bindings for PortAudio v19, the\n"
 "cross-platform audio input/output stream library."
@@ -510,11 +502,11 @@ msgstr ""
 "Denne pakke tilbyder bindinger for PortAudio v19,\n"
 "lydinddata/uddata-udsendelsesbiblioteket for flere platforme."
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1816
+#: gnu/packages/audio.scm:1805
 msgid "Python bindings for liblo"
 msgstr "Pythonbindinger for liblo"
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1818
+#: gnu/packages/audio.scm:1807
 msgid ""
 "Pyliblo is a Python wrapper for the liblo Open Sound Control (OSC)\n"
 "library. It supports almost the complete functionality of liblo, allowing 
you\n"
@@ -522,22 +514,22 @@ msgid ""
 "included are the command line utilities @code{send_osc} and @code{dump_osc}."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1859
+#: gnu/packages/audio.scm:1848
 msgid "Library to simplify use of LV2 plugins in applications"
 msgstr "Bibliotek til at forenkle bruge af LV2-udvidelsesmoduler i programmer"
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1861
+#: gnu/packages/audio.scm:1850
 msgid ""
 "Lilv is a C library to make the use of LV2 plugins as simple as possible\n"
 "for applications. Lilv is the successor to SLV2, rewritten to be\n"
 "significantly faster and have minimal dependencies."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1887
+#: gnu/packages/audio.scm:1876
 msgid "LV2 audio plugin specification"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1889
+#: gnu/packages/audio.scm:1878
 msgid ""
 "LV2 is an open specification for audio plugins and host applications.\n"
 "At its core, LV2 is a simple stable interface, accompanied by extensions 
which\n"
@@ -545,38 +537,38 @@ msgid ""
 "software."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1941
+#: gnu/packages/audio.scm:1914
 msgid "LV2 port of the mda Piano plugin"
 msgstr "LV2-port af mda Piano-udvidelsesmodulet"
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1942
+#: gnu/packages/audio.scm:1915
 msgid "An LV2 port of the mda Piano VSTi."
 msgstr "En LV2-port af mda Piano VSTi."
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1955
+#: gnu/packages/audio.scm:1928
 msgid "LV2 port of the mda EPiano plugin"
 msgstr "LV2-port af mda EPiano-udvidelsesmodulet"
 
-#: gnu/packages/audio.scm:1956
+#: gnu/packages/audio.scm:1929
 msgid "An LV2 port of the mda EPiano VSTi."
 msgstr "En LV2-port af mda EPiano VSTi."
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2001
+#: gnu/packages/audio.scm:1974
 msgid "C++ libraries for LV2 plugins"
 msgstr "C++-biblioteker for LV2-udvidelsesmoduler"
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2003
+#: gnu/packages/audio.scm:1976
 msgid ""
 "The LV2 Toolkit (LVTK) contains libraries that wrap the LV2 C API and\n"
 "extensions into easy to use C++ classes. It is the successor of\n"
 "lv2-c++-tools."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2044
+#: gnu/packages/audio.scm:2017
 msgid "3D audio API"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2046
+#: gnu/packages/audio.scm:2019
 msgid ""
 "OpenAL provides capabilities for playing audio in a virtual 3D\n"
 "environment. Distance attenuation, doppler shift, and directional sound\n"
@@ -586,50 +578,62 @@ msgid ""
 "buffers, and audio capture."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2076
+#: gnu/packages/audio.scm:2049
 msgid "Free implementation of OpenAL's ALUT standard"
 msgstr "Fri implementering af OpenAL's ALUT-standard"
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2077
+#: gnu/packages/audio.scm:2050
 msgid "freealut is the OpenAL Utility Toolkit."
 msgstr "freealut er OpenAL Utility Toolkit."
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2106
+#: gnu/packages/audio.scm:2081
 msgid "Modular patch bay for audio and MIDI systems"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2108
+#: gnu/packages/audio.scm:2083
 msgid ""
 "Patchage is a modular patch bay for audio and MIDI systems based on JACK\n"
 "and ALSA."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2135
+#: gnu/packages/audio.scm:2111
+msgid "Portable C audio library"
+msgstr "Flytbart C-lydbibliotek"
+
+#: gnu/packages/audio.scm:2113
+msgid ""
+"The Portable C Audio Library (pcaudiolib) provides a address@hidden to\n"
+"different audio devices such as ALSA or PulseAudio."
+msgstr ""
+"Portable C Audio Library (pcaudiolib) tilbyder en address@hidden til\n"
+"andre lydenheder såsom ALSA eller PulseAudio."
+
+#: gnu/packages/audio.scm:2143
 msgid "Jack server control application"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2136
+#: gnu/packages/audio.scm:2144
 msgid ""
 "Control a Jack server. Allows you to plug various sources\n"
 "into various outputs and to start, stop and configure jackd"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2169
+#: gnu/packages/audio.scm:2177
 msgid "Stereo audio recorder for JACK"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2170
+#: gnu/packages/audio.scm:2178
 msgid ""
 "QJackRcd is a simple graphical stereo recorder for JACK\n"
 "supporting silence processing for automatic pause, file splitting, and\n"
 "background file post-processing."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2267
+#: gnu/packages/audio.scm:2261
 msgid "Synthesis engine and programming language"
 msgstr "Syntesemotor og programmeringssprog"
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2268
+#: gnu/packages/audio.scm:2262
 msgid ""
 "SuperCollider is a synthesis engine (@code{scsynth} or\n"
 "@code{supernova}) and programming language (@code{sclang}). It can be used\n"
@@ -638,55 +642,55 @@ msgid ""
 "SuperCollider requires jackd to be installed in your user profile and your\n"
 "user must be allowed to access the realtime features of the kernel. Search\n"
 "for \"realtime\" in the index of the Guix manual to learn how to achieve 
this\n"
-"using GuixSD."
+"using Guix System."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2299
+#: gnu/packages/audio.scm:2293
 msgid "Real-time audio utility library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2301
+#: gnu/packages/audio.scm:2295
 msgid ""
 "Raul (Real-time Audio Utility Library) is a C++ utility library primarily\n"
 "aimed at audio/musical applications."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2345
+#: gnu/packages/audio.scm:2349
 msgid "Audio time-stretching and pitch-shifting library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2347
+#: gnu/packages/audio.scm:2351
 msgid ""
 "Rubber Band is a library and utility program that permits changing the\n"
 "tempo and pitch of an audio recording independently of one another."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2391
+#: gnu/packages/audio.scm:2395
 msgid "Cross-platform MIDI library for C++"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2393
+#: gnu/packages/audio.scm:2397
 msgid ""
 "RtMidi is a set of C++ classes (RtMidiIn, RtMidiOut, and API specific\n"
 "classes) that provide a common cross-platform API for realtime MIDI\n"
 "input/output."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2418
+#: gnu/packages/audio.scm:2422
 msgid "Library for serialising LV2 atoms to/from RDF"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2420
+#: gnu/packages/audio.scm:2424
 msgid ""
 "Sratom is a library for serialising LV2 atoms to/from RDF, particularly\n"
 "the Turtle syntax."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2448
+#: gnu/packages/audio.scm:2452
 msgid "Library for loading and wrapping LV2 plugin UIs"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2450
+#: gnu/packages/audio.scm:2454
 msgid ""
 "Suil is a lightweight C library for loading and wrapping LV2 plugin UIs.\n"
 "\n"
@@ -698,11 +702,11 @@ msgid ""
 "Suil currently supports every combination of Gtk, Qt, and X11."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2507
+#: gnu/packages/audio.scm:2511
 msgid "Software synthesizer for playing MIDI files"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2509
+#: gnu/packages/audio.scm:2513
 msgid ""
 "TiMidity++ is a software synthesizer. It can play MIDI files by\n"
 "converting them into PCM waveform data; give it a MIDI data along with 
digital\n"
@@ -711,43 +715,43 @@ msgid ""
 "disks as various audio file formats."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2547
+#: gnu/packages/audio.scm:2551
 msgid "Modular and extensible audio processing system"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2549
+#: gnu/packages/audio.scm:2553
 msgid ""
 "Vamp is an audio processing plugin system for plugins that extract\n"
 "descriptive information from audio data — typically referred to as audio\n"
 "analysis plugins or audio feature extraction plugins."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2588
+#: gnu/packages/audio.scm:2593
 msgid "Library for time stretching and pitch scaling of audio"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2590
+#: gnu/packages/audio.scm:2595
 msgid ""
 "SBSMS (Subband Sinusoidal Modeling Synthesis) is software for time\n"
 "stretching and pitch scaling of audio. This package contains the library."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2612
+#: gnu/packages/audio.scm:2617
 msgid "Hybrid lossless audio codec"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2614
+#: gnu/packages/audio.scm:2619
 msgid ""
 "WavPack is an audio compression format with lossless, lossy and hybrid\n"
 "compression modes. This package contains command-line programs and library 
to\n"
 "encode and decode wavpack files."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2633
+#: gnu/packages/audio.scm:2638
 msgid "Mod file playing library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2635
+#: gnu/packages/audio.scm:2640
 msgid ""
 "Libmodplug renders mod music files as raw audio data, for playing or\n"
 "conversion. mod, .s3m, .it, .xm, and a number of lesser-known formats are\n"
@@ -755,33 +759,33 @@ msgid ""
 "surround and reverb."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2654
+#: gnu/packages/audio.scm:2659
 msgid "Module player library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2656
+#: gnu/packages/audio.scm:2661
 msgid ""
 "Libxmp is a library that renders module files to PCM data. It supports\n"
 "over 90 mainstream and obscure module formats including Protracker (MOD),\n"
 "Scream Tracker 3 (S3M), Fast Tracker II (XM), and Impulse Tracker (IT)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2679
+#: gnu/packages/audio.scm:2684
 msgid "Extended module player"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2681
+#: gnu/packages/audio.scm:2686
 msgid ""
 "Xmp is a portable module player that plays over 90 mainstream and\n"
 "obscure module formats, including Protracker MOD, Fasttracker II XM, Scream\n"
 "Tracker 3 S3M and Impulse Tracker IT files."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2709
+#: gnu/packages/audio.scm:2712
 msgid "Audio processing library for changing tempo, pitch and playback rate"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2711
+#: gnu/packages/audio.scm:2714
 msgid ""
 "SoundTouch is an audio processing library for changing the tempo, pitch\n"
 "and playback rates of audio streams or audio files. It is intended for\n"
@@ -789,11 +793,11 @@ msgid ""
 "control functionality, or just for playing around with the sound effects."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2748
+#: gnu/packages/audio.scm:2751
 msgid "Sound processing utility"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2750
+#: gnu/packages/audio.scm:2753
 msgid ""
 "SoX (Sound eXchange) is a command line utility that can convert\n"
 "various formats of computer audio files to other formats. It can also\n"
@@ -801,92 +805,92 @@ msgid ""
 "can play and record audio files."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2773
+#: gnu/packages/audio.scm:2776
 msgid "One-dimensional sample-rate conversion library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2775
+#: gnu/packages/audio.scm:2778
 msgid ""
 "The SoX Resampler library (libsoxr) performs one-dimensional sample-rate\n"
 "conversion. It may be used, for example, to resample PCM-encoded audio."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2805
+#: gnu/packages/audio.scm:2808
 msgid "MPEG Audio Layer 2 (MP2) encoder"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2807
+#: gnu/packages/audio.scm:2810
 msgid ""
 "TwoLAME is an optimised MPEG Audio Layer 2 (MP2) encoder based on\n"
 "tooLAME by Mike Cheng, which in turn is based upon the ISO dist10 code and\n"
 "portions of LAME."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2840
+#: gnu/packages/audio.scm:2862
 msgid "Audio I/O library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2842
+#: gnu/packages/audio.scm:2864
 msgid ""
 "PortAudio is a portable C/C++ audio I/O library providing a simple API\n"
 "to record and/or play sound using a callback function or a blocking 
read/write\n"
 "interface."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2872
+#: gnu/packages/audio.scm:2893
 msgid "Graphical user interface for FluidSynth"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2874
+#: gnu/packages/audio.scm:2895
 msgid ""
 "Qsynth is a GUI front-end application for the FluidSynth SoundFont\n"
 "synthesizer written in C++."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2911
+#: gnu/packages/audio.scm:2932
 msgid "Networked audio system"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2913
+#: gnu/packages/audio.scm:2934
 msgid ""
 "RSound allows you to send audio from an application and transfer it\n"
 "directly to a different computer on your LAN network. It is an audio 
daemon\n"
 "with a much different focus than most other audio daemons."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2944
+#: gnu/packages/audio.scm:2965
 msgid "JACK audio frequency analyzer and display"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2946
+#: gnu/packages/audio.scm:2967
 msgid ""
 "XJackFreak is an audio analysis and equalizing tool for the Jack Audio\n"
 "Connection Kit. It can display the FFT of any input, modify it and output 
the\n"
 "result."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2992
+#: gnu/packages/audio.scm:3015
 msgid "Fast, partitioned convolution engine library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:2994
+#: gnu/packages/audio.scm:3017
 msgid ""
 "Zita convolver is a C++ library providing a real-time convolution\n"
 "engine."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3041
+#: gnu/packages/audio.scm:3065
 msgid "C++ library for resampling audio signals"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3043
+#: gnu/packages/audio.scm:3067
 msgid ""
 "Libzita-resampler is a C++ library for resampling audio signals. It is\n"
 "designed to be used within a real-time processing context, to be fast, and 
to\n"
 "provide high-quality sample rate conversion."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3087
+#: gnu/packages/audio.scm:3112
 msgid ""
 "Zita-alsa-pcmi is a C++ wrapper around the ALSA API. It provides easy\n"
 "access to ALSA PCM devices, taking care of the many functions required to\n"
@@ -894,11 +898,11 @@ msgid ""
 "point audio data."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3113
+#: gnu/packages/audio.scm:3138
 msgid "Cue and toc file parsers and utilities"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3114
+#: gnu/packages/audio.scm:3139
 msgid ""
 "Cuetools is a set of programs that are useful for manipulating\n"
 "and using CUE sheet (cue) files and Table of Contents (toc) files. CUE and 
TOC\n"
@@ -906,11 +910,11 @@ msgid ""
 "machine-readable ASCII format."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3133
+#: gnu/packages/audio.scm:3158
 msgid "WAVE audio data processing tool"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3134
+#: gnu/packages/audio.scm:3159
 msgid ""
 "shntool is a multi-purpose WAVE data processing and reporting\n"
 "utility. File formats are abstracted from its core, so it can process any 
file\n"
@@ -919,63 +923,63 @@ msgid ""
 "use them split WAVE data into multiple files."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3173
+#: gnu/packages/audio.scm:3198
 msgid "DTS Coherent Acoustics decoder"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3174
+#: gnu/packages/audio.scm:3199
 msgid ""
 "Dcadec is a DTS Coherent Acoustics surround sound decoder\n"
 "with support for HD extensions."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3195
+#: gnu/packages/audio.scm:3229
 msgid "Tool to adjust loudness of media files"
 msgstr "Værktøj til at justere lydstyrken for mediefiler"
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3197
+#: gnu/packages/audio.scm:3231
 msgid ""
 "BS1770GAIN is a loudness scanner compliant with ITU-R BS.1770 and its\n"
 "flavors EBU R128, ATSC A/85, and ReplayGain 2.0. It helps normalizing the\n"
 "loudness of audio and video files to the same level."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3228
+#: gnu/packages/audio.scm:3262
 msgid "Lightweight audio filtering library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3229
+#: gnu/packages/audio.scm:3263
 msgid ""
 "An easy to use audio filtering library made from webrtc\n"
 "code, used in @code{libtoxcore}."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3273
+#: gnu/packages/audio.scm:3309
 msgid "GSM 06.10 lossy speech compression library"
 msgstr "GSM 06.10-talekomprimeringsbibliotek uden kvalitetestab"
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3274
+#: gnu/packages/audio.scm:3310
 msgid ""
 "This C library provides an encoder and a decoder for the GSM\n"
 "06.10 RPE-LTP lossy speech compression algorithm."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3295
+#: gnu/packages/audio.scm:3331
 msgid "ALSA wrappers for Python"
 msgstr "ALSA-omslag for Python"
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3297
+#: gnu/packages/audio.scm:3333
 msgid ""
 "This package contains wrappers for accessing the ALSA API from Python.\n"
 "It is currently fairly complete for PCM devices, and has some support for\n"
 "mixers."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3335
+#: gnu/packages/audio.scm:3371
 msgid "Bluetooth ALSA backend"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3336
+#: gnu/packages/audio.scm:3372
 msgid ""
 "This project is a rebirth of a direct integration between\n"
 "Bluez and ALSA. Since Bluez >= 5, the build-in integration has been 
removed\n"
@@ -988,22 +992,22 @@ msgid ""
 "on the ALSA software PCM plugin."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3398
+#: gnu/packages/audio.scm:3434
 msgid "Sound editor"
 msgstr "Lydredigeringsprogram"
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3401
+#: gnu/packages/audio.scm:3437
 msgid ""
 "Snd is a sound editor modelled loosely after Emacs. It can be\n"
 "customized and extended using either the s7 Scheme implementation (included 
in\n"
 "the Snd sources), Ruby, or Forth."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3434
+#: gnu/packages/audio.scm:3470
 msgid "LV2 plugin for broadband noise reduction"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3435
+#: gnu/packages/audio.scm:3471
 msgid ""
 "Noise Repellent is an LV2 plugin to reduce noise. It has\n"
 "the following features:\n"
@@ -1023,40 +1027,40 @@ msgid ""
 "@end enumerate\n"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3504
+#: gnu/packages/audio.scm:3540
 msgid "Command-line audio visualizer"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3505
+#: gnu/packages/audio.scm:3541
 msgid ""
 "@code{cli-visualizer} displays fast-Fourier\n"
 "transforms (FFTs) of the sound being played, as well as other graphical\n"
 "representations."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3556
+#: gnu/packages/audio.scm:3594
 msgid "Console audio visualizer for ALSA, MPD, and PulseAudio"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3557
+#: gnu/packages/audio.scm:3595
 msgid ""
 "C.A.V.A. is a bar audio spectrum visualizer for the terminal\n"
 "using ALSA, MPD, PulseAudio, or a FIFO buffer as its input."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3590
+#: gnu/packages/audio.scm:3628
 msgid "Pro-quality GM soundfont"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3591
+#: gnu/packages/audio.scm:3629
 msgid "Fluid-3 is Frank Wen's pro-quality GM soundfont."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3617
+#: gnu/packages/audio.scm:3655
 msgid "Fraunhofer FDK AAC library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3618
+#: gnu/packages/audio.scm:3656
 msgid ""
 "FDK is a library for encoding and decoding Advanced Audio\n"
 "Coding (AAC) format audio, developed by Fraunhofer IIS, and included as part 
of\n"
@@ -1067,22 +1071,34 @@ msgid ""
 "surround)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3657
+#: gnu/packages/audio.scm:3695
 msgid "Audio editing and playback for OpenShot"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/audio.scm:3658
+#: gnu/packages/audio.scm:3696
 msgid ""
 "OpenShot Audio Library (libopenshot-audio) allows\n"
 "high-quality editing and playback of audio, and is based on the JUCE\n"
 "library."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/backup.scm:122
+#: gnu/packages/audio.scm:3722
+msgid "XAudio reimplementation"
+msgstr "XAudio-reimplementering"
+
+#: gnu/packages/audio.scm:3723
+msgid ""
+"FAudio is an XAudio reimplementation that focuses solely on\n"
+"developing fully accurate DirectX Audio runtime libraries."
+msgstr ""
+"FAudio e ren XAudio-reimplementering, der alene fokuserer på\n"
+"at udvikle helt præcise DirectX Audio-kørselstidsbiblioteker."
+
+#: gnu/packages/backup.scm:125
 msgid "Encrypted backup using rsync algorithm"
 msgstr "Krypteret sikkerhedskopiering via brug af rsync-algoritmen"
 
-#: gnu/packages/backup.scm:124
+#: gnu/packages/backup.scm:127
 msgid ""
 "Duplicity backs up directories by producing encrypted tar-format volumes\n"
 "and uploading them to a remote or local file server. Because duplicity 
uses\n"
@@ -1099,11 +1115,11 @@ msgstr ""
 "underskrive disse arkiver, så vil de være sikret mod spionage og/eller\n"
 "ændring af serveren."
 
-#: gnu/packages/backup.scm:149
+#: gnu/packages/backup.scm:152
 msgid "File verification and repair tools"
-msgstr ""
+msgstr "Filverifikantion og reparationsværktøjer"
 
-#: gnu/packages/backup.scm:150
+#: gnu/packages/backup.scm:153
 msgid ""
 "Par2cmdline uses Reed-Solomon error-correcting codes to\n"
 "generate and verify PAR2 recovery files. These files can be distributed\n"
@@ -1115,11 +1131,11 @@ msgid ""
 "can even repair them."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/backup.scm:186
+#: gnu/packages/backup.scm:189
 msgid "Simple incremental backup tool"
 msgstr "Simpelt værktøj til trinvis sikkerhedskopiering"
 
-#: gnu/packages/backup.scm:188
+#: gnu/packages/backup.scm:191
 msgid ""
 "Hdup2 is a backup utility, its aim is to make backup really simple. The\n"
 "backup scheduling is done by means of a cron job. It supports an\n"
@@ -1132,11 +1148,11 @@ msgstr ""
 "sikkerhedskopier, krypterede sikkerhedskopier og opdelte sikkerhedskopier\n"
 "(kaldt klumper) så der nemt kan brændes til cd/dvd."
 
-#: gnu/packages/backup.scm:262
+#: gnu/packages/backup.scm:266
 msgid "Multi-format archive and compression library"
 msgstr "Arkiv- og komprimeringsbibliotek for flere formater"
 
-#: gnu/packages/backup.scm:264
+#: gnu/packages/backup.scm:268
 msgid ""
 "Libarchive provides a flexible interface for reading and writing\n"
 "archives in various formats such as tar and cpio. Libarchive also supports\n"
@@ -1154,11 +1170,11 @@ msgstr ""
 "Bemærk venligst at der i øjeblikket ikke er indbygget understøttelse\n"
 "for vilkårlig vilkårlig adgang eller for direkte modifikation i arkivet."
 
-#: gnu/packages/backup.scm:322
+#: gnu/packages/backup.scm:342
 msgid "Provide a list of files to backup"
 msgstr "Tilbyder en liste af filer til sikkerhedskopiering"
 
-#: gnu/packages/backup.scm:324
+#: gnu/packages/backup.scm:344
 msgid ""
 "Rdup is a utility inspired by rsync and the plan9 way of doing backups.\n"
 "Rdup itself does not backup anything, it only print a list of absolute\n"
@@ -1171,11 +1187,11 @@ msgstr ""
 "skripter er krævet til for det videre arbejde med denne liste og\n"
 "implementering af sikkerhedskopistrategien."
 
-#: gnu/packages/backup.scm:354
+#: gnu/packages/backup.scm:374
 msgid "Tar-compatible archiver"
 msgstr "Tar-kompatibelt arkivprogram"
 
-#: gnu/packages/backup.scm:356
+#: gnu/packages/backup.scm:376
 msgid ""
 "Btar is a tar-compatible archiver which allows arbitrary compression and\n"
 "ciphering, redundancy, differential backup, indexed extraction, multicore\n"
@@ -1187,11 +1203,11 @@ msgstr ""
 "indekseret udtrækning, komprimering med flere kerner, inddata- og uddata-\n"
 "serialisering, og tolerance for delvise arkivfejl."
 
-#: gnu/packages/backup.scm:382
+#: gnu/packages/backup.scm:402
 msgid "Local/remote mirroring+incremental backup"
 msgstr "Lokal/ekstern spejlning+trinvis sikkerhedskopiering"
 
-#: gnu/packages/backup.scm:384
+#: gnu/packages/backup.scm:404
 msgid ""
 "Rdiff-backup backs up one directory to another, possibly over a network.\n"
 "The target directory ends up a copy of the source directory, but extra 
reverse\n"
@@ -1219,11 +1235,11 @@ msgstr ""
 "placering og kun forskellene vil blive overført. Endelig er rdiff-backup\n"
 "nem at bruge og startopsætningen er lavet med fornuftige standarder."
 
-#: gnu/packages/backup.scm:426
+#: gnu/packages/backup.scm:446
 msgid "Deduplicating snapshot backup utility based on rsync"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/backup.scm:427
+#: gnu/packages/backup.scm:447
 msgid ""
 "rsnapshot is a file system snapshot utility based on rsync.\n"
 "rsnapshot makes it easy to make periodic snapshots of local machines, and\n"
@@ -1231,11 +1247,11 @@ msgid ""
 "rsnapshot uses hard links to deduplicate identical files."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/backup.scm:480
+#: gnu/packages/backup.scm:500
 msgid "Tools & library for data backup and distributed storage"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/backup.scm:482
+#: gnu/packages/backup.scm:502
 msgid ""
 "Libchop is a set of utilities and library for data backup and\n"
 "distributed storage. Its main application is @command{chop-backup}, an\n"
@@ -1246,11 +1262,11 @@ msgid ""
 "detection, and lossless compression."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/backup.scm:606
+#: gnu/packages/backup.scm:620
 msgid "Deduplicated, encrypted, authenticated and compressed backups"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/backup.scm:607
+#: gnu/packages/backup.scm:621
 msgid ""
 "Borg is a deduplicating backup program. Optionally, it\n"
 "supports compression and authenticated encryption. The main goal of Borg is 
to\n"
@@ -1260,11 +1276,11 @@ msgid ""
 "to not fully trusted targets. Borg is a fork of Attic."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/backup.scm:653
+#: gnu/packages/backup.scm:665
 msgid "Deduplicating backup program"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/backup.scm:654
+#: gnu/packages/backup.scm:666
 msgid ""
 "Attic is a deduplicating backup program. The main goal of\n"
 "Attic is to provide an efficient and secure way to backup data. The data\n"
@@ -1272,11 +1288,11 @@ msgid ""
 "changes are stored."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/backup.scm:684
+#: gnu/packages/backup.scm:696
 msgid "WIM file manipulation library and utilities"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/backup.scm:685
+#: gnu/packages/backup.scm:697
 msgid ""
 "wimlib is a C library and set of command-line utilities for\n"
 "creating, modifying, extracting, and mounting archives in the Windows 
Imaging\n"
@@ -1284,11 +1300,11 @@ msgid ""
 "NTFS volumes using @code{ntfs-3g}, preserving NTFS-specific attributes."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/backup.scm:742
+#: gnu/packages/backup.scm:754
 msgid "Retired backup program"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/backup.scm:744
+#: gnu/packages/backup.scm:756
 msgid ""
 "Warning: @uref{https://blog.liw.fi/posts/2017/08/13/retiring_obnam/,\n";
 "the Obnam project is retired}. You should use another backup solution 
instead.\n"
@@ -1299,22 +1315,22 @@ msgid ""
 "used, does not require any special software, on top of SSH."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/backup.scm:852
+#: gnu/packages/backup.scm:864
 msgid "Fast, disk based, rotating network backup system"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/backup.scm:854
+#: gnu/packages/backup.scm:866
 msgid ""
 "With dirvish you can maintain a set of complete images of your\n"
 "file systems with unattended creation and expiration. A dirvish backup 
vault\n"
 "is like a time machine for your data. "
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/backup.scm:952
+#: gnu/packages/backup.scm:964
 msgid "Backup program with multiple revisions, encryption and more"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/backup.scm:953
+#: gnu/packages/backup.scm:965
 msgid ""
 "Restic is a program that does backups right and was designed\n"
 "with the following principles in mind:\n"
@@ -1346,11 +1362,22 @@ msgid ""
 "@end itemize"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/base.scm:79
+#: gnu/packages/backup.scm:1016
+msgid "Differential backup and restore"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/backup.scm:1017
+msgid ""
+"Burp is a network backup and restore program. It attempts\n"
+"to reduce network traffic and the amount of space that is used by each\n"
+"backup."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/base.scm:83
 msgid "Hello, GNU world: An example GNU package"
 msgstr "Hej, GNU-verden: Et eksempel på en GNU-pakke"
 
-#: gnu/packages/base.scm:81
+#: gnu/packages/base.scm:85
 msgid ""
 "GNU Hello prints the message \"Hello, world!\" and then exits. It\n"
 "serves as an example of standard GNU coding practices. As such, it 
supports\n"
@@ -1361,11 +1388,11 @@ msgstr ""
 "sådan understøtter programmer parametre på kommandolinjen, flere\n"
 "sprog og så videre."
 
-#: gnu/packages/base.scm:116
+#: gnu/packages/base.scm:129
 msgid "Print lines matching a pattern"
 msgstr "Udskriv linjer der matcher et mønster"
 
-#: gnu/packages/base.scm:118
+#: gnu/packages/base.scm:131
 msgid ""
 "grep is a tool for finding text inside files. Text is found by\n"
 "matching a pattern provided by the user in one or many files. The pattern\n"
@@ -1384,11 +1411,11 @@ msgstr ""
 "grep tilbyder mange udvidelser i forhold til standardredskabet,\n"
 "inklusiv rekursiv mappesøgning."
 
-#: gnu/packages/base.scm:140
+#: gnu/packages/base.scm:153
 msgid "Stream editor"
 msgstr "Strømredigeringsprogram"
 
-#: gnu/packages/base.scm:156
+#: gnu/packages/base.scm:169
 msgid ""
 "Sed is a non-interactive, text stream editor. It receives a text\n"
 "input from a file or from standard input and it then applies a series of 
text\n"
@@ -1402,11 +1429,11 @@ msgstr ""
 "tekstmønster i en strøm. GNU-implementeringen tilbyder flere\n"
 "udvidelser i forhold til standardredskabet."
 
-#: gnu/packages/base.scm:216
+#: gnu/packages/base.scm:229
 msgid "Managing tar archives"
 msgstr "Håndtering af tar-arkiver"
 
-#: gnu/packages/base.scm:218
+#: gnu/packages/base.scm:231
 msgid ""
 "Tar provides the ability to create tar archives, as well as the\n"
 "ability to extract, update or list files in an existing archive. It is\n"
@@ -1421,11 +1448,11 @@ msgstr ""
 "mappestruktur og filinformation såsom rettigheder og oprettelse/ændrings-\n"
 "datoer bevares. GNU tar tilbyder mange udvidelser over standardredskabet."
 
-#: gnu/packages/base.scm:247
+#: gnu/packages/base.scm:260
 msgid "Apply differences to originals, with optional backups"
 msgstr "Anvend forskelle på originaler, med valgfri sikkerhedskopiering"
 
-#: gnu/packages/base.scm:249
+#: gnu/packages/base.scm:262
 msgid ""
 "Patch is a program that applies changes to files based on differences\n"
 "laid out as by the program \"diff\". The changes may be applied to one or 
more\n"
@@ -1439,11 +1466,11 @@ msgstr ""
 "forskellige diff-formater. Det kan også bruges til at tilbageføre\n"
 "tidligere anvendte forskelle."
 
-#: gnu/packages/base.scm:270
+#: gnu/packages/base.scm:283
 msgid "Comparing and merging files"
 msgstr "Sammenligning og sammenføjning af filer"
 
-#: gnu/packages/base.scm:272
+#: gnu/packages/base.scm:285
 msgid ""
 "GNU Diffutils is a package containing tools for finding the\n"
 "differences between files. The \"diff\" command is used to show how two 
files\n"
@@ -1457,11 +1484,11 @@ msgstr ""
 "de er forskellige. »diff3« giver dig mulighed for at sammenligne tre filer.\n"
 "Endelig tilbyder »sdiff« en interaktiv måde at sammenføje to filer."
 
-#: gnu/packages/base.scm:315
+#: gnu/packages/base.scm:330
 msgid "Operating on files matching given criteria"
 msgstr "Operation på filer der matcher angivne kriterier"
 
-#: gnu/packages/base.scm:317
+#: gnu/packages/base.scm:332
 msgid ""
 "Findutils supplies the basic file directory searching utilities of the\n"
 "GNU system. It consists of two primary searching utilities: \"find\"\n"
@@ -1477,11 +1504,11 @@ msgstr ""
 "ekstra værktøjer er inkluderet: »updatedb« opdaterer filnavnsdatabasen\n"
 "og »xargs« kan bruges til at anvende kommandoer med arbitrært lange 
argumenter."
 
-#: gnu/packages/base.scm:375
+#: gnu/packages/base.scm:400
 msgid "Core GNU utilities (file, text, shell)"
 msgstr "Core GNU-redskaber (file, text, shell)"
 
-#: gnu/packages/base.scm:377
+#: gnu/packages/base.scm:402
 msgid ""
 "GNU Coreutils includes all of the basic command-line tools that are\n"
 "expected in a POSIX system. These provide the basic file, shell and text\n"
@@ -1494,11 +1521,11 @@ msgstr ""
 "af disse værktøjer tilbyder udvidet funktionalitet udover det skitseret\n"
 "i POSIX-standarden."
 
-#: gnu/packages/base.scm:424
+#: gnu/packages/base.scm:449
 msgid "Remake files automatically"
 msgstr "Gendan filer automatisk"
 
-#: gnu/packages/base.scm:426
+#: gnu/packages/base.scm:451
 msgid ""
 "Make is a program that is used to control the production of\n"
 "executables or other files from their source files. The process is\n"
@@ -1515,11 +1542,11 @@ msgstr ""
 "gendannes efter at deres kilder har ændret sig. GNU make tilbyder\n"
 "mange funktionsrige udvidelser der ligger udover standardredskabet."
 
-#: gnu/packages/base.scm:472
+#: gnu/packages/base.scm:497
 msgid "Binary utilities: bfd gas gprof ld"
 msgstr "Binære redskaber: bfd gas gprof ld"
 
-#: gnu/packages/base.scm:474
+#: gnu/packages/base.scm:499
 msgid ""
 "GNU Binutils is a collection of tools for working with binary files.\n"
 "Perhaps the most notable are \"ld\", a linker, and \"as\", an assembler.\n"
@@ -1529,22 +1556,22 @@ msgid ""
 "included."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/base.scm:560
+#: gnu/packages/base.scm:601
 msgid "The linker wrapper"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/base.scm:562
+#: gnu/packages/base.scm:603
 msgid ""
-"The linker wrapper (or 'ld-wrapper') wraps the linker to add any\n"
-"missing '-rpath' flags, and to detect any misuse of libraries outside of 
the\n"
-"store."
+"The linker wrapper (or @code{ld-wrapper}) wraps the linker to add any\n"
+"missing @code{-rpath} flags, and to detect any misuse of libraries outside 
of\n"
+"the store."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/base.scm:782
+#: gnu/packages/base.scm:866
 msgid "The GNU C Library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/base.scm:784
+#: gnu/packages/base.scm:868
 msgid ""
 "Any Unix-like operating system needs a C library: the library which\n"
 "defines the \"system calls\" and other basic facilities such as open, 
malloc,\n"
@@ -1554,47 +1581,43 @@ msgid ""
 "with the Linux kernel."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/base.scm:861
-msgid "The GNU C Library (GNU Hurd variant)"
-msgstr "GNU C-biblioteket (GNU Hurd-variant)"
-
-#: gnu/packages/base.scm:1015
+#: gnu/packages/base.scm:1019
 msgid "All the locales supported by the GNU C Library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/base.scm:1017
+#: gnu/packages/base.scm:1021
 msgid ""
 "This package provides all the locales supported by the GNU C Library,\n"
-"more than 400 in total. To use them set the 'LOCPATH' environment variable 
to\n"
-"the 'share/locale' sub-directory of this package."
+"more than 400 in total. To use them set the @code{LOCPATH} environment 
variable\n"
+"to the @code{share/locale} sub-directory of this package."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/base.scm:1086
+#: gnu/packages/base.scm:1090
 msgid "Small sample of UTF-8 locales"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/base.scm:1088
+#: gnu/packages/base.scm:1092
 msgid ""
 "This package provides a small sample of UTF-8 locales mostly useful in\n"
 "test environments."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/base.scm:1106
+#: gnu/packages/base.scm:1122
 msgid "Find full path of shell commands"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/base.scm:1108
+#: gnu/packages/base.scm:1124
 msgid ""
 "The which program finds the location of executables in PATH, with a\n"
 "variety of options. It is an alternative to the shell \"type\" built-in\n"
 "command."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/base.scm:1211
+#: gnu/packages/base.scm:1220
 msgid "Database of current and historical time zones"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/base.scm:1212
+#: gnu/packages/base.scm:1221
 msgid ""
 "The Time Zone Database (often called tz or zoneinfo)\n"
 "contains code and data that represent the history of local time for many\n"
@@ -1603,22 +1626,22 @@ msgid ""
 "and daylight-saving rules."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/base.scm:1266
+#: gnu/packages/base.scm:1277
 msgid "Character set conversion library"
 msgstr "Bibliotek til konvertering af tegnsæt"
 
-#: gnu/packages/base.scm:1268
+#: gnu/packages/base.scm:1279
 msgid ""
 "libiconv provides an implementation of the iconv function for systems\n"
 "that lack it. iconv is used to convert between character encodings in a\n"
 "program. It supports a wide variety of different encodings."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/bittorrent.scm:113
+#: gnu/packages/bittorrent.scm:114
 msgid "Fast and easy BitTorrent client"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/bittorrent.scm:115
+#: gnu/packages/bittorrent.scm:116
 msgid ""
 "Transmission is a BitTorrent client that comes with graphical,\n"
 "textual, and Web user interfaces. Transmission also has a daemon for\n"
@@ -1626,72 +1649,72 @@ msgid ""
 "DHT, µTP, PEX and Magnet Links."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/bittorrent.scm:147
+#: gnu/packages/bittorrent.scm:148
 msgid "BitTorrent library of rtorrent"
 msgstr "BitTorrent-bibliotek for rtorrent"
 
-#: gnu/packages/bittorrent.scm:149
+#: gnu/packages/bittorrent.scm:150
 msgid ""
 "LibTorrent is a BitTorrent library used by and developed in parallel\n"
 "with the BitTorrent client rtorrent. It is written in C++ with emphasis on\n"
 "speed and efficiency."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/bittorrent.scm:176
+#: gnu/packages/bittorrent.scm:177
 msgid "BitTorrent client with ncurses interface"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/bittorrent.scm:178
+#: gnu/packages/bittorrent.scm:179
 msgid ""
 "rTorrent is a BitTorrent client with an ncurses interface. It supports\n"
 "full encryption, DHT, PEX, and Magnet Links. It can also be controlled via\n"
 "XML-RPC over SCGI."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/bittorrent.scm:209 gnu/packages/bittorrent.scm:250
+#: gnu/packages/bittorrent.scm:210 gnu/packages/bittorrent.scm:251
 msgid "Console client for the Transmission BitTorrent daemon"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/bittorrent.scm:210
+#: gnu/packages/bittorrent.scm:211
 msgid ""
 "Tremc is a console client, with a curses interface, for the\n"
 "Transmission BitTorrent daemon."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/bittorrent.scm:251
+#: gnu/packages/bittorrent.scm:252
 msgid ""
 "Transmission-remote-cli is a console client, with a curses\n"
 "interface, for the Transmission BitTorrent daemon. This package is no 
longer\n"
 "maintained upstream."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/bittorrent.scm:299
+#: gnu/packages/bittorrent.scm:301
 msgid "Utility for parallel downloading files"
 msgstr "Redskab for parallel overførsel af filer"
 
-#: gnu/packages/bittorrent.scm:301
+#: gnu/packages/bittorrent.scm:303
 msgid ""
 "Aria2 is a lightweight, multi-protocol & multi-source command-line\n"
 "download utility. It supports HTTP/HTTPS, FTP, SFTP, BitTorrent and 
Metalink.\n"
 "Aria2 can be manipulated via built-in JSON-RPC and XML-RPC interfaces."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/bittorrent.scm:332
+#: gnu/packages/bittorrent.scm:334
 msgid "Universal download manager with GTK+ interface"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/bittorrent.scm:334
+#: gnu/packages/bittorrent.scm:336
 msgid ""
 "uGet is portable download manager with GTK+ interface supporting\n"
 "HTTP, HTTPS, BitTorrent and Metalink, supporting multi-connection\n"
 "downloads, download scheduling, download rate limiting."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/bittorrent.scm:363
+#: gnu/packages/bittorrent.scm:366
 msgid "Utility to create BitTorrent metainfo files"
 msgstr "Redskab til at oprette BitTorrent-metainfofiler"
 
-#: gnu/packages/bittorrent.scm:365
+#: gnu/packages/bittorrent.scm:368
 msgid ""
 "mktorrent is a simple command-line utility to create BitTorrent\n"
 "@dfn{metainfo} files, often known simply as @dfn{torrents}, from both 
single\n"
@@ -1701,22 +1724,22 @@ msgid ""
 "and will take advantage of multiple processor cores where possible."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/bittorrent.scm:416
+#: gnu/packages/bittorrent.scm:419
 msgid "Feature complete BitTorrent implementation"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/bittorrent.scm:418
+#: gnu/packages/bittorrent.scm:421
 msgid ""
 "libtorrent-rasterbar is a feature complete C++ BitTorrent implementation\n"
 "focusing on efficiency and scalability. It runs on embedded devices as well 
as\n"
 "desktops."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/bittorrent.scm:456
+#: gnu/packages/bittorrent.scm:459
 msgid "Graphical BitTorrent client"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/bittorrent.scm:458
+#: gnu/packages/bittorrent.scm:461
 msgid ""
 "qBittorrent is a BitTorrent client programmed in C++/Qt that uses\n"
 "libtorrent (sometimes called libtorrent-rasterbar) by Arvid Norberg.\n"
@@ -1726,11 +1749,11 @@ msgid ""
 "features."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/bittorrent.scm:493
+#: gnu/packages/bittorrent.scm:496
 msgid "Fully-featured cross-platform ​BitTorrent client"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/bittorrent.scm:495
+#: gnu/packages/bittorrent.scm:498
 msgid ""
 "Deluge contains the common features to BitTorrent clients such as\n"
 "Protocol Encryption, DHT, Local Peer Discovery (LSD), Peer Exchange\n"
@@ -1772,11 +1795,11 @@ msgid ""
 "within Guix."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:104
+#: gnu/packages/compression.scm:108
 msgid "Compression library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:106
+#: gnu/packages/compression.scm:110
 msgid ""
 "zlib is designed to be a free, general-purpose, legally unencumbered --\n"
 "that is, not covered by any patents -- lossless data-compression library 
for\n"
@@ -1789,11 +1812,11 @@ msgid ""
 "in compression."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:134
+#: gnu/packages/compression.scm:138
 msgid "Zip Compression library"
 msgstr "Zip-komprimeringsbibliotek"
 
-#: gnu/packages/compression.scm:136
+#: gnu/packages/compression.scm:140
 msgid ""
 "Minizip is a minimalistic library that supports compressing,\n"
 "extracting and viewing ZIP archives. This version is extracted from\n"
@@ -1803,31 +1826,31 @@ msgstr ""
 "udtrækning og visning af ZIP-arkiver. Denne version er udtrækket fra\n"
 "kilden @code{zlib}."
 
-#: gnu/packages/compression.scm:155
+#: gnu/packages/compression.scm:159
 msgid "Replacement for Sun's 'jar' utility"
 msgstr "Erstatning for Suns redskab »jar«"
 
-#: gnu/packages/compression.scm:157
+#: gnu/packages/compression.scm:161
 msgid ""
-"FastJar is an attempt to create a much faster replacement for Sun's 'jar'\n"
-"utility. Instead of being written in Java, FastJar is written in C."
+"FastJar is an attempt to create a much faster replacement for Sun's\n"
+"@code{jar} utility. Instead of being written in Java, FastJar is written in 
C."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:186
+#: gnu/packages/compression.scm:190
 msgid "C library for manipulating POSIX tar files"
 msgstr "C-bibliotek til at manipulere POSIX-tar-filer"
 
-#: gnu/packages/compression.scm:188
+#: gnu/packages/compression.scm:192
 msgid ""
 "libtar is a C library for manipulating POSIX tar files. It handles\n"
 "adding and extracting files to/from a tar archive."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:205
+#: gnu/packages/compression.scm:209
 msgid "General file (de)compression (using lzw)"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:219
+#: gnu/packages/compression.scm:238
 msgid ""
 "GNU Gzip provides data compression and decompression utilities; the\n"
 "typical extension is \".gz\". Unlike the \"zip\" format, it compresses a 
single\n"
@@ -1835,11 +1858,11 @@ msgid ""
 "\".tar.gz\" or \".tgz\", etc."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:304
+#: gnu/packages/compression.scm:332
 msgid "High-quality data compression program"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:306
+#: gnu/packages/compression.scm:334
 msgid ""
 "bzip2 is a freely available, patent free (see below), high-quality data\n"
 "compressor. It typically compresses files to within 10% to 15% of the best\n"
@@ -1848,11 +1871,11 @@ msgid ""
 "decompression."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:327
+#: gnu/packages/compression.scm:368
 msgid "Parallel bzip2 compression utility"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:329
+#: gnu/packages/compression.scm:370
 msgid ""
 "lbzip2 is a multi-threaded compression utility with support for the\n"
 "bzip2 compressed file format. lbzip2 can process standard bz2 files in\n"
@@ -1862,11 +1885,11 @@ msgid ""
 "compatible with bzip2 – both at file format and command line level."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:359
+#: gnu/packages/compression.scm:400
 msgid "Parallel bzip2 implementation"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:361
+#: gnu/packages/compression.scm:402
 msgid ""
 "Pbzip2 is a parallel implementation of the bzip2 block-sorting file\n"
 "compressor that uses pthreads and achieves near-linear speedup on SMP 
machines.\n"
@@ -1874,11 +1897,11 @@ msgid ""
 "compressed with pbzip2 can be decompressed with bzip2)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:382
+#: gnu/packages/compression.scm:423
 msgid "General-purpose data compression"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:384
+#: gnu/packages/compression.scm:425
 msgid ""
 "XZ Utils is free general-purpose data compression software with high\n"
 "compression ratio. XZ Utils were written for POSIX-like systems, but also\n"
@@ -1891,11 +1914,25 @@ msgid ""
 "than gzip and 15 % smaller output than bzip2."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:412
+#: gnu/packages/compression.scm:461
+msgid "LHA archive decompressor"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/compression.scm:462
+msgid ""
+"Lhasa is a replacement for the Unix LHA tool, for\n"
+"decompressing .lzh (LHA / LHarc) and .lzs (LArc) archives. The backend for 
the\n"
+"tool is a library, so that it can be reused for other purposes. Lhasa aims 
to\n"
+"be compatible with as many types of lzh/lzs archives as possible. It also 
aims\n"
+"to generate the same output as the (non-free) Unix LHA tool, so that it 
will\n"
+"act as a free drop-in replacement."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/compression.scm:486
 msgid "Data compression library suitable for real-time data de-/compression"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:414
+#: gnu/packages/compression.scm:488
 msgid ""
 "LZO is a data compression library which is suitable for data\n"
 "de-/compression in real-time. This means it favours speed over\n"
@@ -1905,22 +1942,11 @@ msgid ""
 "format are designed to be portable across platforms."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:450
-msgid "Python bindings for the LZO data compression library"
-msgstr "Pythonbindinger for LZO-datakomprimeringsbiblioteket"
-
-#: gnu/packages/compression.scm:452
-msgid ""
-"Python-LZO provides Python bindings for LZO, i.e. you can access\n"
-"the LZO library from your Python scripts thereby compressing ordinary\n"
-"Python strings."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/compression.scm:475
+#: gnu/packages/compression.scm:511
 msgid "Compress or expand files"
 msgstr "Komprimer eller udvid filer"
 
-#: gnu/packages/compression.scm:477
+#: gnu/packages/compression.scm:513
 msgid ""
 "Lzop is a file compressor which is very similar to gzip. Lzop uses the\n"
 "LZO data compression library for compression services, and its main 
advantages\n"
@@ -1928,11 +1954,11 @@ msgid ""
 "some compression ratio)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:496
+#: gnu/packages/compression.scm:532
 msgid "Lossless data compressor based on the LZMA algorithm"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:498
+#: gnu/packages/compression.scm:534
 msgid ""
 "Lzip is a lossless data compressor with a user interface similar to the\n"
 "one of gzip or bzip2. Lzip decompresses almost as fast as gzip and 
compresses\n"
@@ -1940,11 +1966,11 @@ msgid ""
 "archiving. Lzip is a clean implementation of the LZMA algorithm."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:517
+#: gnu/packages/compression.scm:553
 msgid "Recover and decompress data from damaged lzip files"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:519
+#: gnu/packages/compression.scm:555
 msgid ""
 "Lziprecover is a data recovery tool and decompressor for files in the lzip\n"
 "compressed data format (.lz). It can test the integrity of lzip files, 
extract\n"
@@ -1960,11 +1986,11 @@ msgid ""
 "decompressors when faced with corrupted input."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:561
+#: gnu/packages/compression.scm:610
 msgid "Archives in shell scripts, uuencode/uudecode"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:563
+#: gnu/packages/compression.scm:612
 msgid ""
 "GNU sharutils is a package for creating and manipulating shell\n"
 "archives that can be readily emailed. A shell archive is a file that can 
be\n"
@@ -1972,71 +1998,41 @@ msgid ""
 "This package is mostly for compatibility and historical interest."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:594
+#: gnu/packages/compression.scm:643
 msgid "Library for SoundFont decompression"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:596
+#: gnu/packages/compression.scm:645
 msgid ""
 "SfArkLib is a C++ library for decompressing SoundFont files compressed\n"
 "with the sfArk algorithm."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:631
+#: gnu/packages/compression.scm:680
 msgid "Basic sfArk decompressor"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:632
+#: gnu/packages/compression.scm:681
 msgid ""
 "SfArk extractor converts SoundFonts in the compressed legacy\n"
 "sfArk file format to the uncompressed sf2 format."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:650
+#: gnu/packages/compression.scm:699
 msgid "Compression tools for some formats used by Microsoft"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:652
+#: gnu/packages/compression.scm:701
 msgid ""
 "The purpose of libmspack is to provide both compression and\n"
 "decompression of some loosely related file formats used by Microsoft."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:671
-msgid "Low-level interface to bzip2 compression library"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/compression.scm:672
-msgid ""
-"This module provides a Perl interface to the bzip2\n"
-"compression library."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/compression.scm:706
-msgid "Low-level interface to zlib compression library"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/compression.scm:707
-msgid ""
-"This module provides a Perl interface to the zlib\n"
-"compression library."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/compression.scm:728
-msgid "IO Interface to compressed files/buffers"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/compression.scm:729
-msgid ""
-"IO-Compress provides a Perl interface to allow reading and\n"
-"writing of compressed data created with the zlib and bzip2 libraries."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/compression.scm:755
+#: gnu/packages/compression.scm:727
 msgid "Compression algorithm focused on speed"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:756
+#: gnu/packages/compression.scm:728
 msgid ""
 "LZ4 is a lossless compression algorithm, providing\n"
 "compression speed at 400 MB/s per core (0.16 Bytes/cycle). It also features 
an\n"
@@ -2045,30 +2041,11 @@ msgid ""
 "time for compression ratio."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:781
-msgid "LZ4 bindings for Python"
-msgstr "LZ4-bindinger for Python"
-
-#: gnu/packages/compression.scm:783
-msgid ""
-"This package provides python bindings for the lz4 compression library\n"
-"by Yann Collet. The project contains bindings for the LZ4 block format and\n"
-"the LZ4 frame format."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/compression.scm:806
-msgid "String compression"
-msgstr "Strengkomprimering"
-
-#: gnu/packages/compression.scm:807
-msgid "Lz-string is a string compressor library for Python."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/compression.scm:845
+#: gnu/packages/compression.scm:777
 msgid "Tools to create and extract squashfs file systems"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:847
+#: gnu/packages/compression.scm:779
 msgid ""
 "Squashfs is a highly compressed read-only file system for Linux. It uses\n"
 "zlib to compress files, inodes, and directories. All blocks are packed to\n"
@@ -2078,21 +2055,21 @@ msgid ""
 "extract such file systems."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:901
+#: gnu/packages/compression.scm:833
 msgid "Parallel implementation of gzip"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:903
+#: gnu/packages/compression.scm:835
 msgid ""
 "This package provides a parallel implementation of gzip that exploits\n"
 "multiple processors and multiple cores when compressing data."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:927
+#: gnu/packages/compression.scm:859
 msgid "Parallel indexing implementation of LZMA"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:929
+#: gnu/packages/compression.scm:861
 msgid ""
 "The existing XZ Utils provide great compression in the .xz file format,\n"
 "but they produce just one big block of compressed data. Pixz instead 
produces\n"
@@ -2101,11 +2078,11 @@ msgid ""
 "tarballs."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:971
+#: gnu/packages/compression.scm:903
 msgid "Implementation of the Brotli compression algorithm"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:973
+#: gnu/packages/compression.scm:905
 msgid ""
 "Brotli is a general-purpose lossless compression algorithm. It is\n"
 "similar in speed to deflate but offers denser compression. This package\n"
@@ -2113,11 +2090,11 @@ msgid ""
 "respectively, based on the reference implementation from Google."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1007
+#: gnu/packages/compression.scm:939
 msgid "Patch binary files"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1009
+#: gnu/packages/compression.scm:941
 msgid ""
 "@command{bsdiff} and @command{bspatch} are tools for building and\n"
 "applying patches to binary files. By using suffix sorting (specifically\n"
@@ -2126,19 +2103,19 @@ msgid ""
 "smaller than those produced by @code{Xdelta}."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1055
+#: gnu/packages/compression.scm:987
 msgid "Tool to unpack Cabinet archives"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1056
+#: gnu/packages/compression.scm:988
 msgid "Extracts files out of Microsoft Cabinet (.cab) archives"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1089
+#: gnu/packages/compression.scm:1021
 msgid "Delta encoder for binary files"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1090
+#: gnu/packages/compression.scm:1022
 msgid ""
 "xdelta encodes only the differences between two binary files\n"
 "using the VCDIFF algorithm and patch file format described in RFC 3284. It 
can\n"
@@ -2147,11 +2124,11 @@ msgid ""
 "human-readable output."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1123
+#: gnu/packages/compression.scm:1055
 msgid "Large file compressor with a very high compression ratio"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1124
+#: gnu/packages/compression.scm:1056
 msgid ""
 "lrzip is a compression utility that uses long-range\n"
 "redundancy reduction to improve the subsequent compression ratio of\n"
@@ -2162,22 +2139,11 @@ msgid ""
 "well as bzip2."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1154
-msgid "Filter for improving compression of typed binary data"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/compression.scm:1155
-msgid ""
-"Bitshuffle is an algorithm that rearranges typed, binary data\n"
-"for improving compression, as well as a python/C package that implements 
this\n"
-"algorithm within the Numpy framework."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/compression.scm:1176
+#: gnu/packages/compression.scm:1083
 msgid "Fast compressor/decompressor"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1177
+#: gnu/packages/compression.scm:1084
 msgid ""
 "Snappy is a compression/decompression library. It does not\n"
 "aim for maximum compression, or compatibility with any other compression 
library;\n"
@@ -2187,63 +2153,31 @@ msgid ""
 "100% bigger."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1306
-msgid "Compression/decompression algorithm in Java"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/compression.scm:1307
-msgid ""
-"Snappy-java is a Java port of snappy, a fast C++\n"
-"compressor/decompressor."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/compression.scm:1412
-msgid "Java port of the Snappy (de)compressor"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/compression.scm:1414
-msgid ""
-"Iq80-snappy is a port of the Snappy compressor and decompressor rewritten\n"
-"in pure Java. This compression code produces a byte-for-byte exact copy of 
the\n"
-"output created by the original C++ code, and is extremely fast."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/compression.scm:1453
-msgid "Java bzip2 compression/decompression library"
-msgstr "Java bzip2-komprimerings/dekomprimeringsbibliotek"
-
-#: gnu/packages/compression.scm:1454
-msgid ""
-"Jbzip2 is a Java bzip2 compression/decompression library.\n"
-"It can be used as a replacement for the Apache @code{CBZip2InputStream} /\n"
-"@code{CBZip2OutputStream} classes."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/compression.scm:1520
+#: gnu/packages/compression.scm:1153
 msgid "Command-line file archiver with high compression ratio"
 msgstr "Filarkivprogram for kommandolinjen med høje komprimeringsforhold"
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1521
+#: gnu/packages/compression.scm:1154
 msgid ""
 "p7zip is a command-line port of 7-Zip, a file archiver that\n"
 "handles the 7z format which features very high compression ratios."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1562
+#: gnu/packages/compression.scm:1195
 msgid "Compressed C++ iostream"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1563
+#: gnu/packages/compression.scm:1196
 msgid ""
 "gzstream is a small library for providing zlib\n"
 "functionality in a C++ iostream."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1612
+#: gnu/packages/compression.scm:1245
 msgid "Incremental journaling archiver"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1613
+#: gnu/packages/compression.scm:1246
 msgid ""
 "ZPAQ is a command-line archiver for realistic situations with\n"
 "many duplicate and already compressed files. It backs up only those files\n"
@@ -2257,21 +2191,21 @@ msgid ""
 "or junctions, and always follows hard links."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1695
+#: gnu/packages/compression.scm:1345
 msgid "Extract CAB files from InstallShield installers"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1697
+#: gnu/packages/compression.scm:1347
 msgid ""
 "@command{unshield} is a tool and library for extracting @file{.cab}\n"
 " archives from InstallShield installers."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1727
+#: gnu/packages/compression.scm:1377
 msgid "Zstandard real-time compression algorithm"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1728
+#: gnu/packages/compression.scm:1378
 msgid ""
 "Zstandard (@command{zstd}) is a lossless compression algorithm\n"
 "that combines very fast operation with a compression ratio comparable to that 
of\n"
@@ -2281,11 +2215,11 @@ msgid ""
 "speed."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1770
+#: gnu/packages/compression.scm:1420
 msgid "Threaded implementation of the Zstandard compression algorithm"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1771
+#: gnu/packages/compression.scm:1421
 msgid ""
 "Parallel Zstandard (PZstandard or @command{pzstd}) is a\n"
 "multi-threaded implementation of the @uref{http://zstd.net/, Zstandard\n"
@@ -2298,11 +2232,11 @@ msgid ""
 "the actual decompression, the other input and output."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1809
+#: gnu/packages/compression.scm:1459
 msgid "Compression and file packing utility"
 msgstr "Komprimerings- og filpakningsredskab"
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1811
+#: gnu/packages/compression.scm:1461
 msgid ""
 "Zip is a compression and file packaging/archive utility. Zip is useful\n"
 "for packaging a set of files for distribution, for archiving files, and for\n"
@@ -2317,11 +2251,11 @@ msgid ""
 "Compression ratios of 2:1 to 3:1 are common for text files."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1873
+#: gnu/packages/compression.scm:1523
 msgid "Decompression and file extraction utility"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1875
+#: gnu/packages/compression.scm:1525
 msgid ""
 "UnZip is an extraction utility for archives compressed in .zip format,\n"
 "also called \"zipfiles\".\n"
@@ -2332,29 +2266,19 @@ msgid ""
 "recreates the stored directory structure by default."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1906
+#: gnu/packages/compression.scm:1556
 msgid "Library for accessing zip files"
 msgstr "Bibliotek til at tilgå zip-filer"
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1908
+#: gnu/packages/compression.scm:1558
 msgid "ZZipLib is a library based on zlib for accessing zip files."
 msgstr "ZZipLib er et bibliotek baseret på zlib for adgang til zip-filer."
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1930
-msgid "Provides an interface to Zip archive files"
-msgstr "Tilbyder en grænseflade til zip-arkivfiler"
-
-#: gnu/packages/compression.scm:1931
-msgid ""
-"The @code{Archive::Zip} module allows a Perl program to\n"
-"create, manipulate, read, and write Zip archive files."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/compression.scm:1953
+#: gnu/packages/compression.scm:1580
 msgid "C library for reading, creating, and modifying zip archives"
 msgstr "C-bibliotek til at læse, oprette og ændre zip-arkiver"
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1954
+#: gnu/packages/compression.scm:1581
 msgid ""
 "Libzip is a C library for reading, creating, and modifying\n"
 "zip archives. Files can be added from data buffers, files, or compressed 
data\n"
@@ -2362,11 +2286,11 @@ msgid ""
 "archive can be reverted."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1987
+#: gnu/packages/compression.scm:1614
 msgid "Universal tool to manage file archives of various types"
 msgstr "Universelt værktøj til at håndtere filarkiver af diverse typer"
 
-#: gnu/packages/compression.scm:1988
+#: gnu/packages/compression.scm:1615
 msgid ""
 "The main command is @command{aunpack} which extracts files\n"
 "from an archive. The other commands provided are @command{apack} (to 
create\n"
@@ -2376,33 +2300,11 @@ msgid ""
 "of archives."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:2010
-msgid "Generic archive extracting mechanism"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/compression.scm:2011
-msgid ""
-"It allows you to extract any archive file of the type .tar,\n"
-".tar.gz, .gz, .Z, tar.bz2, .tbz, .bz2, .zip, .xz,, .txz, .tar.xz or .lzma\n"
-"without having to worry how it does so, or use different interfaces for 
each\n"
-"type by using either Perl modules, or command-line tools on your system."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/compression.scm:2047
-msgid "XZ in Java"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/compression.scm:2048
-msgid ""
-"Tukaani-xz is an implementation of xz compression/decompression\n"
-"algorithms in Java."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/compression.scm:2068
+#: gnu/packages/compression.scm:1639
 msgid "Small, stand-alone lzip decompressor"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:2070
+#: gnu/packages/compression.scm:1641
 msgid ""
 "Lunzip is a decompressor for files in the lzip compression format (.lz),\n"
 "written as a single small C tool with no dependencies. This makes it\n"
@@ -2412,11 +2314,11 @@ msgid ""
 "Lunzip is intended to be fully compatible with the regular lzip package."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:2095
+#: gnu/packages/compression.scm:1666
 msgid "Small, stand-alone lzip compressor and decompressor"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:2097
+#: gnu/packages/compression.scm:1668
 msgid ""
 "Clzip is a compressor and decompressor for files in the lzip compression\n"
 "format (.lz), written as a single small C tool with no dependencies. This 
makes\n"
@@ -2425,11 +2327,11 @@ msgid ""
 "Clzip is intended to be fully compatible with the regular lzip package."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:2124
+#: gnu/packages/compression.scm:1693
 msgid "Lzip data compression C library"
 msgstr "Lzip-datakomprimerings-C-bibliotek"
 
-#: gnu/packages/compression.scm:2126
+#: gnu/packages/compression.scm:1695
 msgid ""
 "Lzlib is a C library for in-memory LZMA compression and decompression in\n"
 "the lzip format. It supports integrity checking of the decompressed data, 
and\n"
@@ -2437,11 +2339,11 @@ msgid ""
 "corrupted input."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:2148
+#: gnu/packages/compression.scm:1717
 msgid "Parallel lossless data compressor for the lzip format"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:2150
+#: gnu/packages/compression.scm:1719
 msgid ""
 "Plzip is a massively parallel (multi-threaded) lossless data compressor\n"
 "and decompressor that uses the lzip file format (.lz). Files produced by 
plzip\n"
@@ -2455,21 +2357,21 @@ msgid ""
 "single-member files which can't be decompressed in parallel."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:2184
+#: gnu/packages/compression.scm:1753
 msgid "Tool for extracting Inno Setup installers"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:2185
+#: gnu/packages/compression.scm:1754
 msgid ""
 "innoextract allows extracting Inno Setup installers under\n"
 "non-Windows systems without running the actual installer using wine."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:2221
+#: gnu/packages/compression.scm:1792
 msgid "General-purpose lossless compression"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:2222
+#: gnu/packages/compression.scm:1793
 msgid ""
 "This package provides the reference implementation of Brotli,\n"
 "a generic-purpose lossless compression algorithm that compresses data using 
a\n"
@@ -2481,11 +2383,11 @@ msgid ""
 "The specification of the Brotli Compressed Data Format is defined in RFC 
7932."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:2245
+#: gnu/packages/compression.scm:1816
 msgid "Portable lossless data compression library"
 msgstr "Flytbart bibliotek til datakomprimering uden kvalitetstab"
 
-#: gnu/packages/compression.scm:2246
+#: gnu/packages/compression.scm:1817
 msgid ""
 "UCL implements a number of compression algorithms that\n"
 "achieve an excellent compression ratio while allowing fast decompression.\n"
@@ -2495,11 +2397,11 @@ msgid ""
 "decompression is a little bit slower."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/compression.scm:2302
+#: gnu/packages/compression.scm:1873
 msgid "Compression tool for executables"
 msgstr "Komprimeringsværktøj for kørbare filer"
 
-#: gnu/packages/compression.scm:2304
+#: gnu/packages/compression.scm:1875
 msgid ""
 "The Ultimate Packer for eXecutables (UPX) is an executable file\n"
 "compressor. UPX typically reduces the file size of programs and shared\n"
@@ -2507,85 +2409,64 @@ msgid ""
 "download times, and other distribution and storage costs."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:159
+#: gnu/packages/databases.scm:161
 msgid "Clustered RDF storage and query engine"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:160
+#: gnu/packages/databases.scm:162
 msgid ""
 "4store is a RDF/SPARQL store written in C, supporting\n"
 "either single machines or networked clusters."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:179
-msgid "Hash library of database functions compatible with traditional dbm"
-msgstr "Hash-biblitoek for databasefunktioner kompatible med traditionel dbm"
-
-#: gnu/packages/databases.scm:181
-msgid ""
-"GDBM is a library for manipulating hashed databases. It is used to\n"
-"store key/value pairs in a file in a manner similar to the Unix dbm library\n"
-"and provides interfaces to the traditional file format."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/databases.scm:222
+#: gnu/packages/databases.scm:204
 msgid "@code{mgo} offers a rich MongoDB driver for Go."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:224
+#: gnu/packages/databases.scm:206
 msgid ""
 "@code{mgo} (pronounced as mango) is a MongoDB driver for the Go language.\n"
 "It implements a rich selection of features under a simple API following\n"
 "standard Go idioms."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:274
-msgid "Berkeley database"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/databases.scm:276
-msgid ""
-"Berkeley DB is an embeddable database allowing developers the choice of\n"
-"SQL, Key/Value, XML/XQuery or Java Object storage for their data model."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/databases.scm:353
+#: gnu/packages/databases.scm:232
 msgid "Utility for dumping and restoring ElasticSearch indexes"
 msgstr "Redskab til at dumpe og gendanne ElasticSearch-indeks"
 
-#: gnu/packages/databases.scm:355
+#: gnu/packages/databases.scm:234
 msgid ""
 "This package provides a utility for dumping the contents of an\n"
 "ElasticSearch index to a compressed file and restoring the dumpfile back to 
an\n"
 "ElasticSearch server"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:393
+#: gnu/packages/databases.scm:259
 msgid "Fast key-value storage library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:395
+#: gnu/packages/databases.scm:261
 msgid ""
 "LevelDB is a fast key-value storage library that provides an ordered\n"
 "mapping from string keys to string values."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:416
+#: gnu/packages/databases.scm:281
 msgid "In-memory caching service"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:417
+#: gnu/packages/databases.scm:282
 msgid ""
 "Memcached is an in-memory key-value store. It has a small\n"
 "and generic API, and was originally intended for use with dynamic web\n"
 "applications."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:541
+#: gnu/packages/databases.scm:405
 msgid "High performance and high availability document database"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:543
+#: gnu/packages/databases.scm:407
 msgid ""
 "Mongo is a high-performance, high availability, schema-free\n"
 "document-oriented database. A key goal of MongoDB is to bridge the gap\n"
@@ -2593,32 +2474,32 @@ msgid ""
 "RDBMS systems (which are deep in functionality)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:613
+#: gnu/packages/databases.scm:477
 msgid "Fast, easy to use, and popular database"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:615
+#: gnu/packages/databases.scm:479
 msgid ""
 "MySQL is a fast, reliable, and easy to use relational database\n"
 "management system that supports the standardized Structured Query\n"
 "Language."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:797
+#: gnu/packages/databases.scm:667
 msgid "SQL database server"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:799
+#: gnu/packages/databases.scm:669
 msgid ""
 "MariaDB is a multi-user and multi-threaded SQL database server, designed\n"
 "as a drop-in replacement of MySQL."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:838
+#: gnu/packages/databases.scm:710
 msgid "Powerful object-relational database system"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:840
+#: gnu/packages/databases.scm:712
 msgid ""
 "PostgreSQL is a powerful object-relational database system. It is fully\n"
 "ACID compliant, has full support for foreign keys, joins, views, triggers, 
and\n"
@@ -2628,21 +2509,21 @@ msgid ""
 "pictures, sounds, or video."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:880
+#: gnu/packages/databases.scm:751
 msgid "Pure-Python MySQL driver"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:882
+#: gnu/packages/databases.scm:753
 msgid ""
 "PyMySQL is a pure-Python MySQL client library, based on PEP 249.\n"
 "Most public APIs are compatible with @command{mysqlclient} and MySQLdb."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:907
+#: gnu/packages/databases.scm:778
 msgid "Key-value database"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:908
+#: gnu/packages/databases.scm:779
 msgid ""
 "QDBM is a library of routines for managing a\n"
 "database. The database is a simple data file containing key-value\n"
@@ -2652,11 +2533,11 @@ msgid ""
 "organized in a hash table or B+ tree."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:963
+#: gnu/packages/databases.scm:815
 msgid "Manipulate plain text files as databases"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:965
+#: gnu/packages/databases.scm:817
 msgid ""
 "GNU Recutils is a set of tools and libraries for creating and\n"
 "manipulating text-based, human-editable databases. Despite being 
text-based,\n"
@@ -2665,11 +2546,11 @@ msgid ""
 "types are supported, as is encryption."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1061
+#: gnu/packages/databases.scm:914
 msgid "Persistent key-value store for fast storage"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1063
+#: gnu/packages/databases.scm:916
 msgid ""
 "RocksDB is a library that forms the core building block for a fast\n"
 "key-value server, especially suited for storing data on flash drives. It\n"
@@ -2680,14 +2561,14 @@ msgid ""
 "data in a single database. RocksDB is partially based on @code{LevelDB}."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1123
+#: gnu/packages/databases.scm:976
 msgid "Command-line tool for accessing SPARQL endpoints over HTTP"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1124
+#: gnu/packages/databases.scm:977
 msgid ""
 "Sparql-query is a command-line tool for accessing SPARQL\n"
-"endpoints over HTTP. It has been intentionally designed to 'feel' similar 
to\n"
+"endpoints over HTTP. It has been intentionally designed to @code{feel} 
similar to\n"
 "tools for interrogating SQL databases. For example, you can enter a query 
over\n"
 "several lines, using a semi-colon at the end of a line to indicate the end 
of\n"
 "your query. It also supports readline so that you can more easily recall 
and\n"
@@ -2695,35 +2576,33 @@ msgid ""
 "for example from a shell script."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1158
-msgid "Text console-based database viewer and editor"
+#: gnu/packages/databases.scm:1068
+msgid "Database change management tool"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1160
+#: gnu/packages/databases.scm:1070
 msgid ""
-"SQLcrush lets you view and edit a database directly from the text\n"
-"console through an ncurses interface. You can explore each table's 
structure,\n"
-"browse and edit the contents, add and delete entries, all while tracking 
your\n"
-"changes."
+"Sqitch is a standalone change management system for database schemas,\n"
+"which uses SQL to describe changes."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1197
-msgid "The SQLite database management system"
+#: gnu/packages/databases.scm:1097
+msgid "Text console-based database viewer and editor"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1199
+#: gnu/packages/databases.scm:1099
 msgid ""
-"SQLite is a software library that implements a self-contained, serverless,\n"
-"zero-configuration, transactional SQL database engine. SQLite is the most\n"
-"widely deployed SQL database engine in the world. The source code for 
SQLite\n"
-"is in the public domain."
+"SQLcrush lets you view and edit a database directly from the text\n"
+"console through an ncurses interface. You can explore each table's 
structure,\n"
+"browse and edit the contents, add and delete entries, all while tracking 
your\n"
+"changes."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1255
+#: gnu/packages/databases.scm:1135
 msgid "Trivial database"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1257
+#: gnu/packages/databases.scm:1137
 msgid ""
 "TDB is a Trivial Database. In concept, it is very much like GDBM,\n"
 "and BSD's DB except that it allows multiple simultaneous writers and uses\n"
@@ -2731,19 +2610,19 @@ msgid ""
 "extremely small."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1276
+#: gnu/packages/databases.scm:1156
 msgid "Database independent interface for Perl"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1277
+#: gnu/packages/databases.scm:1157
 msgid "This package provides an database interface for Perl."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1325
+#: gnu/packages/databases.scm:1205
 msgid "Extensible and flexible object <-> relational mapper"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1326
+#: gnu/packages/databases.scm:1206
 msgid ""
 "An SQL to OO mapper with an object API inspired by\n"
 "Class::DBI (with a compatibility layer as a springboard for porting) and a\n"
@@ -2755,21 +2634,21 @@ msgid ""
 "\"ORDER BY\" and \"HAVING\" support."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1357
+#: gnu/packages/databases.scm:1237
 msgid "Cursor with built-in caching support"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1358
+#: gnu/packages/databases.scm:1238
 msgid ""
 "DBIx::Class::Cursor::Cached provides a cursor class with\n"
 "built-in caching support."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1380
+#: gnu/packages/databases.scm:1260
 msgid "Introspect many-to-many relationships"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1381
+#: gnu/packages/databases.scm:1261
 msgid ""
 "Because the many-to-many relationships are not real\n"
 "relationships, they can not be introspected with DBIx::Class. Many-to-many\n"
@@ -2779,22 +2658,22 @@ msgid ""
 "introspected and examined."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1439
+#: gnu/packages/databases.scm:1319
 msgid "Create a DBIx::Class::Schema based on a database"
 msgstr "Opret et DBIx::Class::Schema baseret på en database"
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1440
+#: gnu/packages/databases.scm:1320
 msgid ""
 "DBIx::Class::Schema::Loader automates the definition of a\n"
 "DBIx::Class::Schema by scanning database table definitions and setting up 
the\n"
 "columns, primary keys, unique constraints and relationships."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1464
+#: gnu/packages/databases.scm:1344
 msgid "DBI PostgreSQL interface"
 msgstr "DBI PostgreSQL-grænseflade"
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1465
+#: gnu/packages/databases.scm:1345
 msgid ""
 "This package provides a PostgreSQL driver for the Perl5\n"
 "@dfn{Database Interface} (DBI)."
@@ -2802,11 +2681,11 @@ msgstr ""
 "Denne pakke tilbyder en PostgreSQL-driver for Perl5-\n"
 "@dfn{Database Interface} (DBI)."
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1502
+#: gnu/packages/databases.scm:1381
 msgid "DBI MySQL interface"
 msgstr "DBI MySQL-grænseflade"
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1503
+#: gnu/packages/databases.scm:1382
 msgid ""
 "This package provides a MySQL driver for the Perl5\n"
 "@dfn{Database Interface} (DBI)."
@@ -2814,11 +2693,11 @@ msgstr ""
 "Denne pakke tilbyder en MySQL-driver for Perl5-\n"
 "@dfn{Database Interface} (DBI)."
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1522
+#: gnu/packages/databases.scm:1401
 msgid "SQlite interface for Perl"
 msgstr "SQlite-grænseflade for Perl"
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1523
+#: gnu/packages/databases.scm:1402
 msgid ""
 "DBD::SQLite is a Perl DBI driver for SQLite, that includes\n"
 "the entire thing in the distribution. So in order to get a fast 
transaction\n"
@@ -2826,11 +2705,23 @@ msgid ""
 "module, and nothing else."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1554
+#: gnu/packages/databases.scm:1425
+#, scheme-format
+msgid "Parse and utilize MySQL's /etc/my.cnf and ~/.my.cnf files"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/databases.scm:1427
+msgid ""
+"@code{MySQL::Config} emulates the @code{load_defaults} function from\n"
+"libmysqlclient. It will fill an aray with long options, ready to be parsed 
by\n"
+"@code{Getopt::Long}."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/databases.scm:1455
 msgid "Generate SQL from Perl data structures"
 msgstr "Opret SQL fra Perldatastrukturer"
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1555
+#: gnu/packages/databases.scm:1456
 msgid ""
 "This module was inspired by the excellent DBIx::Abstract.\n"
 "While based on the concepts used by DBIx::Abstract, the concepts used have\n"
@@ -2840,43 +2731,43 @@ msgid ""
 "time your data changes."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1584
+#: gnu/packages/databases.scm:1485
 msgid "Split SQL code into atomic statements"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1585
+#: gnu/packages/databases.scm:1486
 msgid ""
 "This module tries to split any SQL code, even including\n"
 "non-standard extensions, into the atomic statements it is composed of."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1603
+#: gnu/packages/databases.scm:1504
 msgid "SQL tokenizer"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1604
+#: gnu/packages/databases.scm:1505
 msgid ""
 "SQL::Tokenizer is a tokenizer for SQL queries. It does not\n"
 "claim to be a parser or query verifier. It just creates sane tokens from a\n"
 "valid SQL query."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1622
+#: gnu/packages/databases.scm:1523
 msgid "Data source abstraction library"
 msgstr "Abstraktionsbibliotek for datakilde"
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1623
+#: gnu/packages/databases.scm:1524
 msgid ""
 "Unixodbc is a library providing an API with which to access\n"
 "data sources. Data sources include SQL Servers and any software with an 
ODBC\n"
 "Driver."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1647
+#: gnu/packages/databases.scm:1548
 msgid "In-memory key/value and document store"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1649
+#: gnu/packages/databases.scm:1550
 msgid ""
 "UnQLite is an in-process software library which implements a\n"
 "self-contained, serverless, zero-configuration, transactional NoSQL\n"
@@ -2885,33 +2776,33 @@ msgid ""
 "similar to BerkeleyDB, LevelDB, etc."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1677
+#: gnu/packages/databases.scm:1578
 msgid "Key-value cache and store"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1678
+#: gnu/packages/databases.scm:1579
 msgid ""
 "Redis is an advanced key-value cache and store. Redis\n"
 "supports many data structures including strings, hashes, lists, sets, 
sorted\n"
 "sets, bitmaps and hyperloglogs."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1705
+#: gnu/packages/databases.scm:1606
 msgid "Kyoto Cabinet is a modern implementation of the DBM database"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1707
+#: gnu/packages/databases.scm:1608
 msgid ""
 "Kyoto Cabinet is a standalone file-based database that supports Hash\n"
 "and B+ Tree data storage models. It is a fast key-value lightweight\n"
 "database and supports many programming languages. It is a NoSQL database."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1733
+#: gnu/packages/databases.scm:1634
 msgid "Tokyo Cabinet is a modern implementation of the DBM database"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1735
+#: gnu/packages/databases.scm:1636
 msgid ""
 "Tokyo Cabinet is a library of routines for managing a database.\n"
 "The database is a simple data file containing records, each is a pair of a\n"
@@ -2921,11 +2812,11 @@ msgid ""
 "organized in hash table, B+ tree, or fixed-length array."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1771
+#: gnu/packages/databases.scm:1672
 msgid "NoSQL data engine"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1773
+#: gnu/packages/databases.scm:1674
 msgid ""
 "WiredTiger is an extensible platform for data management. It supports\n"
 "row-oriented storage (where all columns of a row are stored together),\n"
@@ -2934,11 +2825,11 @@ msgid ""
 "trees (LSM), for sustained throughput under random insert workloads."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1824
+#: gnu/packages/databases.scm:1725
 msgid "WiredTiger bindings for GNU Guile"
 msgstr "WiredTiger-bindinger for GNU Guile"
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1826
+#: gnu/packages/databases.scm:1727
 msgid ""
 "This package provides Guile bindings to the WiredTiger ``NoSQL''\n"
 "database."
@@ -2946,19 +2837,19 @@ msgstr ""
 "Denne pakke tilbyder Guilebindinger til WiredTiger »NoSQL«-databasen\n"
 "."
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1858
+#: gnu/packages/databases.scm:1759
 msgid "Perl5 access to Berkeley DB version 1.x"
 msgstr "Perl5-adgang til Berkeley DB version 1.x"
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1860
+#: gnu/packages/databases.scm:1761
 msgid "The DB::File module provides Perl bindings to the Berkeley DB version 
1.x."
 msgstr "DB::File-modulet tilbyder Perlbindinger til Berkeley DB version 1.x."
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1887
+#: gnu/packages/databases.scm:1789
 msgid "Lightning Memory-Mapped Database library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1889
+#: gnu/packages/databases.scm:1791
 msgid ""
 "The @dfn{Lightning Memory-Mapped Database} (LMDB) is a high-performance\n"
 "transactional database. Unlike more complex relational databases, LMDB 
handles\n"
@@ -2971,22 +2862,22 @@ msgid ""
 "virtual address space — not physical RAM."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1926
+#: gnu/packages/databases.scm:1828
 msgid "C++ connector for PostgreSQL"
 msgstr "C++-forbindelse for PostgreSQL"
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1928
+#: gnu/packages/databases.scm:1830
 msgid ""
 "Libpqxx is a C++ library to enable user programs to communicate with the\n"
 "PostgreSQL database back-end. The database back-end can be local or it may 
be\n"
 "on another machine, accessed via TCP/IP."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1951
+#: gnu/packages/databases.scm:1853
 msgid "Small object-relational mapping utility"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:1953
+#: gnu/packages/databases.scm:1855
 msgid ""
 "Peewee is a simple and small ORM (object-relation mapping) tool. Peewee\n"
 "handles converting between pythonic values and those used by databases, so 
you\n"
@@ -2995,11 +2886,11 @@ msgid ""
 "can autogenerate peewee models using @code{pwiz}, a model generator."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2000
+#: gnu/packages/databases.scm:1901
 msgid "Library providing transparent encryption of SQLite database files"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2001
+#: gnu/packages/databases.scm:1902
 msgid ""
 "SQLCipher is an implementation of SQLite, extended to\n"
 "provide transparent 256-bit AES encryption of database files. Pages are\n"
@@ -3008,27 +2899,27 @@ msgid ""
 "development."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2033 gnu/packages/databases.scm:2060
+#: gnu/packages/databases.scm:1934 gnu/packages/databases.scm:1960
 msgid "Python ODBC Library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2034
+#: gnu/packages/databases.scm:1935
 msgid ""
 "@code{python-pyodbc-c} provides a Python DB-API driver\n"
 "for ODBC."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2061
+#: gnu/packages/databases.scm:1961
 msgid ""
 "@code{python-pyodbc} provides a Python DB-API driver\n"
 "for ODBC."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2093
+#: gnu/packages/databases.scm:1993
 msgid "Read Microsoft Access databases"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2094
+#: gnu/packages/databases.scm:1994
 msgid ""
 "MDB Tools is a set of tools and applications to read the\n"
 "proprietary MDB file format used in Microsoft's Access database package. 
This\n"
@@ -3037,67 +2928,55 @@ msgid ""
 "etc., and an SQL engine for performing simple SQL queries."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2137
+#: gnu/packages/databases.scm:2037
 msgid "Python binding for the ‘Lightning’ database (LMDB)"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2139
+#: gnu/packages/databases.scm:2039
 msgid ""
 "python-lmdb or py-lmdb is a Python binding for the @dfn{Lightning\n"
 "Memory-Mapped Database} (LMDB), a high-performance key-value store."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2193
+#: gnu/packages/databases.scm:2093
 msgid "ActiveRecord ORM for Python"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2195
+#: gnu/packages/databases.scm:2095
 msgid ""
 "Orator provides a simple ActiveRecord-like Object Relational Mapping\n"
 "implementation for Python."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2228
+#: gnu/packages/databases.scm:2128
 msgid "Multi-model database system"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2229
+#: gnu/packages/databases.scm:2129
 msgid ""
 "Virtuoso is a scalable cross-platform server that combines\n"
 "relational, graph, and document data management with web application server\n"
 "and web services platform functionality."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2260
-msgid "Database interface and MySQL driver for R"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/databases.scm:2262
-msgid ""
-"This package provides a DBI interface to MySQL / MariaDB. The RMySQL\n"
-"package contains an old implementation based on legacy code from S-PLUS 
which\n"
-"is being phased out. A modern MySQL client based on Rcpp is available from\n"
-"the RMariaDB package."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/databases.scm:2287
+#: gnu/packages/databases.scm:2155
 msgid ""
 "Cassandra Cluster Manager for Apache Cassandra clusters on\n"
 "localhost"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2289
+#: gnu/packages/databases.scm:2157
 msgid ""
 "Cassandra Cluster Manager is a development tool for testing\n"
 "local Cassandra clusters. It creates, launches and removes Cassandra 
clusters\n"
 "on localhost."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2315
+#: gnu/packages/databases.scm:2183
 msgid "SQLite bindings for Python"
 msgstr "SQLite-bindinger for Python"
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2317
+#: gnu/packages/databases.scm:2185
 msgid ""
 "Pysqlite provides SQLite bindings for Python that comply to the\n"
 "Database API 2.0T."
@@ -3105,11 +2984,11 @@ msgstr ""
 "Pysqlite tilbyder SQLite-bindinger for Python som overholder\n"
 "Database API 2.OT'en."
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2344
+#: gnu/packages/databases.scm:2210
 msgid "Database abstraction library"
 msgstr "Abstraktionsbibliotek for database"
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2346
+#: gnu/packages/databases.scm:2212
 msgid ""
 "SQLAlchemy is the Python SQL toolkit and Object Relational Mapper that\n"
 "gives application developers the full power and flexibility of SQL. It\n"
@@ -3118,11 +2997,11 @@ msgid ""
 "simple and Pythonic domain language."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2385
+#: gnu/packages/databases.scm:2251
 msgid "Various utility functions for SQLAlchemy"
 msgstr "Diverse redskabsfunktioner for SQLAlchemy"
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2387
+#: gnu/packages/databases.scm:2253
 msgid ""
 "SQLAlchemy-utils provides various utility functions and custom data types\n"
 "for SQLAlchemy. SQLAlchemy is an SQL database abstraction library for 
Python.\n"
@@ -3139,21 +3018,21 @@ msgid ""
 "@end enumerate\n"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2428
+#: gnu/packages/databases.scm:2294
 msgid "Database migration tool for SQLAlchemy"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2430
+#: gnu/packages/databases.scm:2296
 msgid ""
 "Alembic is a lightweight database migration tool for usage with the\n"
 "SQLAlchemy Database Toolkit for Python."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2456
+#: gnu/packages/databases.scm:2322
 msgid "Tiny key value database with concurrency support"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2458
+#: gnu/packages/databases.scm:2324
 msgid ""
 "PickleShare is a small ‘shelve’-like datastore with concurrency support.\n"
 "Like shelve, a PickleShareDB object acts like a normal dictionary. Unlike\n"
@@ -3164,11 +3043,11 @@ msgid ""
 "PickleShare."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2510
+#: gnu/packages/databases.scm:2376
 msgid "Another Python SQLite Wrapper"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2511
+#: gnu/packages/databases.scm:2377
 msgid ""
 "APSW is a Python wrapper for the SQLite\n"
 "embedded relational database engine. In contrast to other wrappers such as\n"
@@ -3176,22 +3055,22 @@ msgid ""
 "translate the complete SQLite API into Python."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2535
+#: gnu/packages/databases.scm:2401
 msgid "Neo4j driver code written in Python"
 msgstr "Neo4j-driverkode skrevet i Python"
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2536
+#: gnu/packages/databases.scm:2402
 msgid ""
 "This package provides the Neo4j Python driver that connects\n"
 "to the database using Neo4j's binary protocol. It aims to be minimal, 
while\n"
 "being idiomatic to Python."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2555
+#: gnu/packages/databases.scm:2421
 msgid "Library and toolkit for working with Neo4j in Python"
 msgstr "Bibliotek og værktøjssæt for arbejde med neo4j i Python"
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2556
+#: gnu/packages/databases.scm:2422
 msgid ""
 "This package provides a client library and toolkit for\n"
 "working with Neo4j from within Python applications and from the command\n"
@@ -3199,11 +3078,11 @@ msgid ""
 "designed to be easy and intuitive to use."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2581
+#: gnu/packages/databases.scm:2446
 msgid "Python PostgreSQL adapter"
 msgstr "Python PostgreSQL-adapter"
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2583
+#: gnu/packages/databases.scm:2448
 msgid ""
 "psycopg2 is a thread-safe PostgreSQL adapter that implements DB-API\n"
 "2.0."
@@ -3211,22 +3090,22 @@ msgstr ""
 "psycopg2 er en trådsikker PostgreSQL-adapter som implementerer DB-API\n"
 "2.0."
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2608
+#: gnu/packages/databases.scm:2473
 msgid "SQLAlchemy schema displayer"
 msgstr "SQLAlchemy-skemaviser"
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2609
+#: gnu/packages/databases.scm:2474
 msgid ""
 "This package provides a program to build Entity\n"
 "Relationship diagrams from a SQLAlchemy model (or directly from the\n"
 "database)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2639
+#: gnu/packages/databases.scm:2504
 msgid "MySQLdb is an interface to the popular MySQL database server for Python"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2640
+#: gnu/packages/databases.scm:2505
 msgid ""
 "MySQLdb is an interface to the popular MySQL database server\n"
 "for Python. The design goals are:\n"
@@ -3237,21 +3116,21 @@ msgid ""
 "@end enumerate"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2668
+#: gnu/packages/databases.scm:2533
 msgid "Python extension that wraps protocol parsing code in hiredis"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2669
+#: gnu/packages/databases.scm:2534
 msgid ""
 "Python-hiredis is a python extension that wraps protocol\n"
 "parsing code in hiredis. It primarily speeds up parsing of multi bulk 
replies."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2692
+#: gnu/packages/databases.scm:2557
 msgid "Fake implementation of redis API for testing purposes"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2694
+#: gnu/packages/databases.scm:2559
 msgid ""
 "Fakeredis is a pure-Python implementation of the redis-py Python client\n"
 "that simulates talking to a redis server. It was created for a single 
purpose:\n"
@@ -3262,61 +3141,61 @@ msgid ""
 "reasonable substitute."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2723
+#: gnu/packages/databases.scm:2588
 msgid "Redis Python client"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2725
+#: gnu/packages/databases.scm:2590
 msgid "This package provides a Python interface to the Redis key-value store."
 msgstr "Denne pakke tilbyder en Pythongrænseflade til Redis' 
nøgle-værdi-lager."
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2746
+#: gnu/packages/databases.scm:2611
 msgid "Simple job queues for Python"
 msgstr "Simple jobkøer for Python"
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2748
+#: gnu/packages/databases.scm:2613
 msgid ""
 "RQ (Redis Queue) is a simple Python library for queueing jobs and\n"
 "processing them in the background with workers. It is backed by Redis and 
it\n"
 "is designed to have a low barrier to entry."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2771
+#: gnu/packages/databases.scm:2636
 msgid "Port of asyncio-redis to trollius"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2772
+#: gnu/packages/databases.scm:2637
 msgid ""
 "@code{trollius-redis} is a Redis client for Python\n"
 " trollius. It is an asynchronious IO (PEP 3156) implementation of the\n"
 " Redis protocol."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2799
+#: gnu/packages/databases.scm:2664
 msgid "Non-validating SQL parser"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2800
+#: gnu/packages/databases.scm:2665
 msgid ""
 "Sqlparse is a non-validating SQL parser for Python. It\n"
 "provides support for parsing, splitting and formatting SQL statements."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2820
+#: gnu/packages/databases.scm:2684
 msgid "Library to write SQL queries in a pythonic way"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2821
+#: gnu/packages/databases.scm:2685
 msgid ""
 "@code{python-sql} is a library to write SQL queries, that\n"
 "transforms idiomatic python function calls to well-formed SQL queries."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2906
+#: gnu/packages/databases.scm:2782
 msgid "Various tools for interacting with MongoDB and BSON"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2908
+#: gnu/packages/databases.scm:2784
 msgid ""
 "This package includes a collection of tools related to MongoDB.\n"
 "@table @code\n"
@@ -3341,11 +3220,11 @@ msgid ""
 "@end table"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2994
+#: gnu/packages/databases.scm:2868
 msgid "Columnar in-memory analytics"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:2995
+#: gnu/packages/databases.scm:2869
 msgid ""
 "Apache Arrow is a columnar in-memory analytics layer\n"
 "designed to accelerate big data. It houses a set of canonical in-memory\n"
@@ -3354,22 +3233,22 @@ msgid ""
 "algorithm implementations."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/databases.scm:3039
+#: gnu/packages/databases.scm:2914
 msgid "Python bindings for Apache Arrow"
 msgstr "Pythonbindinger for Apache Arrow"
 
-#: gnu/packages/databases.scm:3040
+#: gnu/packages/databases.scm:2915
 msgid ""
 "This library provides a Pythonic API wrapper for the reference\n"
 "Arrow C++ implementation, along with tools for interoperability with 
pandas,\n"
 "NumPy, and other traditional Python scientific computing packages."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/debug.scm:80
+#: gnu/packages/debug.scm:85
 msgid "Heuristical file minimizer"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/debug.scm:82
+#: gnu/packages/debug.scm:87
 msgid ""
 "Delta assists you in minimizing \"interesting\" files subject to a test\n"
 "of their interestingness. A common such situation is when attempting to\n"
@@ -3377,11 +3256,11 @@ msgid ""
 "program to exhibit a bug."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/debug.scm:138
+#: gnu/packages/debug.scm:147
 msgid "Reducer for interesting code"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/debug.scm:140
+#: gnu/packages/debug.scm:149
 msgid ""
 "C-Reduce is a tool that takes a large C or C++ program that has a\n"
 "property of interest (such as triggering a compiler bug) and automatically\n"
@@ -3390,11 +3269,11 @@ msgid ""
 "tools that process C/C++ code."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/debug.scm:248
+#: gnu/packages/debug.scm:256
 msgid "Security-oriented fuzzer"
 msgstr "Sikkerhedsorienteret fuzzer"
 
-#: gnu/packages/debug.scm:250
+#: gnu/packages/debug.scm:258
 msgid ""
 "American fuzzy lop is a security-oriented fuzzer that employs a novel\n"
 "type of compile-time instrumentation and genetic algorithms to 
automatically\n"
@@ -3405,11 +3284,11 @@ msgid ""
 "down the road."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/debug.scm:305
+#: gnu/packages/debug.scm:314
 msgid "Expose race conditions in Makefiles"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/debug.scm:307
+#: gnu/packages/debug.scm:316
 msgid ""
 "Stress Make is a customized GNU Make that explicitely manages the order\n"
 "in which concurrent jobs are run to provoke erroneous behavior into 
becoming\n"
@@ -3419,17 +3298,30 @@ msgid ""
 "conditions."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/debug.scm:334
+#: gnu/packages/debug.scm:343
 msgid "Transparent application input fuzzer"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/debug.scm:335
+#: gnu/packages/debug.scm:344
 msgid ""
 "Zzuf is a transparent application input fuzzer. It works by\n"
 "intercepting file operations and changing random bits in the program's\n"
 "input. Zzuf's behaviour is deterministic, making it easy to reproduce bugs."
 msgstr ""
 
+#: gnu/packages/debug.scm:397
+msgid "Memory scanner"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/debug.scm:398
+msgid ""
+"Scanmem is a debugging utility designed to isolate the\n"
+"address of an arbitrary variable in an executing process. Scanmem simply\n"
+"needs to be told the pid of the process and the value of the variable at\n"
+"several different times. After several scans of the process, scanmem 
isolates\n"
+"the position of the variable and allows you to modify its value."
+msgstr ""
+
 #: gnu/packages/dejagnu.scm:78
 msgid "GNU software testing framework"
 msgstr ""
@@ -3441,25 +3333,53 @@ msgid ""
 "multiple test suites, which are then all managed by a single harness."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:176
-msgid "Tron clone in 3D"
+#: gnu/packages/games.scm:233
+msgid "Action game in four spatial dimensions"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/games.scm:235
+msgid ""
+"Adanaxis is a fast-moving first person shooter set in deep space, where\n"
+"the fundamentals of space itself are changed. By adding another dimension 
to\n"
+"space this game provides an environment with movement in four directions 
and\n"
+"six planes of rotation. Initially the game explains the 4D control system 
via\n"
+"a graphical sequence, before moving on to 30 levels of gameplay with 
numerous\n"
+"enemy, ally, weapon and mission types. Features include simulated 4D 
texturing,\n"
+"mouse and joystick control, and original music."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/games.scm:285
+msgid "Retro platform game"
+msgstr "Retroplatformsspil"
+
+#: gnu/packages/games.scm:287
+msgid ""
+"Guide Alex the Allegator through the jungle in order to save his\n"
+"girlfriend Lola from evil humans who want to make a pair of shoes out of 
her.\n"
+"Plenty of classic platforming in four nice colors guaranteed!\n"
+"\n"
+"The game includes a built-in editor so you can design and share your own 
maps."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:177
+#: gnu/packages/games.scm:314
+msgid "Tron clone in 3D"
+msgstr "Tronklon i 3D"
+
+#: gnu/packages/games.scm:315
 msgid ""
-"Armagetron is a multiplayer game in 3d that attempts to\n"
-"emulate and expand on the lightcycle sequence from the movie Tron. It's\n"
-"an old school arcade game slung into the 21st century. Highlights include\n"
-"a customizable playing arena, HUD, unique graphics, and AI bots. For the\n"
-"more advanced player there are new game modes and a wide variety of physics\n"
-"settings to tweak as well."
+"Armagetron Advanced is a multiplayer game in 3d that\n"
+"attempts to emulate and expand on the lightcycle sequence from the movie 
Tron.\n"
+"It's an old school arcade game slung into the 21st century. Highlights\n"
+"include a customizable playing arena, HUD, unique graphics, and AI bots. 
For\n"
+"the more advanced player there are new game modes and a wide variety of\n"
+"physics settings to tweak as well."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:239
+#: gnu/packages/games.scm:380
 msgid "Antagonistic Tetris-style falling brick game for text terminals"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:241
+#: gnu/packages/games.scm:382
 msgid ""
 "Bastet (short for Bastard Tetris) is a simple ncurses-based falling brick\n"
 "game. Unlike normal Tetris, Bastet does not choose the next brick at 
random.\n"
@@ -3469,26 +3389,27 @@ msgid ""
 "canyons and wait for the long I-shaped block to clear four rows at a time."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:305
+#: gnu/packages/games.scm:443
 msgid "Survival horror roguelike video game"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:307
+#: gnu/packages/games.scm:445
 msgid ""
-"Cataclysm: Dark Days Ahead is a roguelike set in a post-apocalyptic\n"
-"world. Struggle to survive in a harsh, persistent, procedurally generated\n"
-"world. Scavenge the remnants of a dead civilization for food, equipment, 
or,\n"
-"if you are lucky, a vehicle with a full tank of gas to get you out of 
Dodge.\n"
-"Fight to defeat or escape from a wide variety of powerful monstrosities, 
from\n"
-"zombies to giant insects to killer robots and things far stranger and 
deadlier,\n"
-"and against the others like yourself, that want what you have."
+"Cataclysm: Dark Days Ahead (or \"DDA\" for short) is a roguelike set\n"
+"in a post-apocalyptic world. Struggle to survive in a harsh, persistent,\n"
+"procedurally generated world. Scavenge the remnants of a dead civilization\n"
+"for food, equipment, or, if you are lucky, a vehicle with a full tank of 
gas\n"
+"to get you out of Dodge. Fight to defeat or escape from a wide variety of\n"
+"powerful monstrosities, from zombies to giant insects to killer robots and\n"
+"things far stranger and deadlier, and against the others like yourself, 
that\n"
+"want what you have."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:348
+#: gnu/packages/games.scm:490
 msgid "Speaking cow text filter"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:349
+#: gnu/packages/games.scm:491
 msgid ""
 "Cowsay is basically a text filter. Send some text into it,\n"
 "and you get a cow saying your text. If you think a talking cow isn't 
enough,\n"
@@ -3496,11 +3417,11 @@ msgid ""
 "tired of cows, a variety of other ASCII-art messengers are available."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:416
+#: gnu/packages/games.scm:560
 msgid "Free content game based on the Doom engine"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:425
+#: gnu/packages/games.scm:569
 msgid ""
 "The Freedoom project aims to create a complete free content first person\n"
 "shooter game. Freedoom by itself is just the raw material for a game: it 
must\n"
@@ -3509,11 +3430,11 @@ msgid ""
 "effects and music to make a completely free game."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:473
+#: gnu/packages/games.scm:617
 msgid "Isometric role-playing game against killer robots"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:475
+#: gnu/packages/games.scm:619
 msgid ""
 "Freedroid RPG is an @dfn{RPG} (Role-Playing Game) with isometric graphics.\n"
 "The game tells the story of a world destroyed by a conflict between robots 
and\n"
@@ -3523,11 +3444,11 @@ msgid ""
 "real-time combat."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:552
+#: gnu/packages/games.scm:696
 msgid "Software for exploring cellular automata"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:554
+#: gnu/packages/games.scm:698
 msgid ""
 "Golly simulates Conway's Game of Life and many other types of cellular\n"
 "automata. The following features are available:\n"
@@ -3548,11 +3469,11 @@ msgid ""
 "@end enumerate"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:602
+#: gnu/packages/games.scm:743
 msgid "Puzzle/platform game"
 msgstr "Puslespil/platformsspil"
 
-#: gnu/packages/games.scm:603
+#: gnu/packages/games.scm:744
 msgid ""
 "Me and My Shadow is a puzzle/platform game in which you try\n"
 "to reach the exit by solving puzzles. Spikes, moving blocks, fragile 
blocks\n"
@@ -3560,11 +3481,11 @@ msgid ""
 "shadow mimic them to reach blocks you couldn't reach alone."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:638
+#: gnu/packages/games.scm:779
 msgid "Multiplayer dungeon game involving knights and quests"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:639
+#: gnu/packages/games.scm:780
 msgid ""
 "Knights is a multiplayer game involving several knights who\n"
 "must run around a dungeon and complete various quests. Each game revolves\n"
@@ -3576,29 +3497,29 @@ msgid ""
 "destroying an ancient book using a special wand."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:676
+#: gnu/packages/games.scm:817
 msgid "Backgammon game"
 msgstr "Backgammonspil"
 
-#: gnu/packages/games.scm:677
+#: gnu/packages/games.scm:818
 msgid ""
-"The GNU backgammon application can be used for playing,\n"
-"analyzing and teaching the game. It has an advanced evaluation engine based 
on\n"
-"artificial neural networks suitable for both beginners and advanced players. 
In\n"
-"addition to a command-line interface, it also features an attractive, 3D\n"
-"representation of the playing board."
+"The GNU backgammon application (also known as \"gnubg\") can\n"
+"be used for playing, analyzing and teaching the game. It has an advanced\n"
+"evaluation engine based on artificial neural networks suitable for both\n"
+"beginners and advanced players. In addition to a command-line interface, 
it\n"
+"also features an attractive, 3D representation of the playing board."
 msgstr ""
-"GNU backgammon-programmet kan bruges til at spille, analysere og\n"
-"undervise i spillet Backgammon. Det har en avanceret evalueringsmotor\n"
-"baseret på kunstige neurale netværk egnet for både begyndere og\n"
-"avancerede spillere. Udover grænsefladen for kommandolinjen har\n"
+"GNU backgammon-programmet (også kendt som »gnubg«) kan bruges til at\n"
+"spille, analysere og undervise i spillet Backgammon. Det har en avanceret\n"
+"evalueringsmotor baseret på kunstige neurale netværk egnet for både 
begyndere\n"
+"og avancerede spillere. Udover grænsefladen for kommandolinjen har\n"
 "spillet også en attraktiv 3D-repræsentation af brættet."
 
-#: gnu/packages/games.scm:706
+#: gnu/packages/games.scm:850
 msgid "3d Rubik's cube game"
 msgstr "3D Rubiks terning"
 
-#: gnu/packages/games.scm:708
+#: gnu/packages/games.scm:852
 msgid ""
 "GNUbik is a puzzle game in which you must manipulate a cube to make\n"
 "each of its faces have a uniform color. The game is customizable, allowing\n"
@@ -3607,21 +3528,21 @@ msgid ""
 "scriptable with Guile."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:730
+#: gnu/packages/games.scm:874
 msgid "The game of Shogi (Japanese chess)"
 msgstr "Spillet Shogi (japansk skak)"
 
-#: gnu/packages/games.scm:731
+#: gnu/packages/games.scm:875
 msgid ""
 "GNU Shogi is a program that plays the game Shogi (Japanese\n"
 "Chess). It is similar to standard chess but this variant is far more 
complicated."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:762
+#: gnu/packages/games.scm:906
 msgid "Tetris clone based on the SDL library"
 msgstr "Tetrisklon baseret på SDL-biblioteket"
 
-#: gnu/packages/games.scm:764
+#: gnu/packages/games.scm:908
 msgid ""
 "LTris is a tetris clone: differently shaped blocks are falling down the\n"
 "rectangular playing field and can be moved sideways or rotated by 90 degree\n"
@@ -3635,11 +3556,11 @@ msgid ""
 "watch your CPU playing while enjoying a cup of tea!"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:886
+#: gnu/packages/games.scm:1031
 msgid "Classic dungeon crawl game"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:887
+#: gnu/packages/games.scm:1032
 msgid ""
 "NetHack is a single player dungeon exploration game that runs\n"
 "on a wide variety of computer systems, with a variety of graphical and text\n"
@@ -3653,11 +3574,11 @@ msgid ""
 "role, and your gender."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:932
+#: gnu/packages/games.scm:1076
 msgid "Logical tile puzzle"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:934
+#: gnu/packages/games.scm:1078
 msgid ""
 "PipeWalker is a simple puzzle game with many diffent themes: connect all\n"
 "computers to one network server, bring water from a source to the taps, 
etc.\n"
@@ -3666,19 +3587,19 @@ msgid ""
 "Every puzzle has a complete solution, although there may be more than one."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:982
+#: gnu/packages/games.scm:1125
 msgid "Version of the classic 3D shoot'em'up game Doom"
 msgstr "Version af det klassiske 3D-skydespil Doom"
 
-#: gnu/packages/games.scm:984
+#: gnu/packages/games.scm:1127
 msgid "PrBoom+ is a Doom source port developed from the original PrBoom 
project."
 msgstr "PrBoom+ er en Doom-kildeport udviklet fra det oprindelige 
PrBoom-projekt."
 
-#: gnu/packages/games.scm:1032
+#: gnu/packages/games.scm:1175
 msgid "Action platformer game"
 msgstr "Platformsspil"
 
-#: gnu/packages/games.scm:1034
+#: gnu/packages/games.scm:1177
 msgid ""
 "ReTux is an action platformer loosely inspired by the Mario games,\n"
 "utilizing the art assets from the @code{SuperTux} project."
@@ -3686,11 +3607,11 @@ msgstr ""
 "ReTux er et platformspil løst inspireret af Mariospillene,\n"
 "der udnytter grafikken fra projektet @code{SuperTux}."
 
-#: gnu/packages/games.scm:1140
+#: gnu/packages/games.scm:1283
 msgid "A classical roguelike/sandbox game"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:1142
+#: gnu/packages/games.scm:1285
 msgid ""
 "RogueBox Adventures is a graphical roguelike with strong influences\n"
 "from sandbox games like Minecraft or Terraria. The main idea of RogueBox\n"
@@ -3698,19 +3619,19 @@ msgid ""
 "can be explored and changed freely."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:1169
+#: gnu/packages/games.scm:1312
 msgid "User interface for gnushogi"
 msgstr "Brugergrænseflade for gnushogi"
 
-#: gnu/packages/games.scm:1170
+#: gnu/packages/games.scm:1313
 msgid "A graphical user interface for the package @code{gnushogi}."
 msgstr "En grafisk brugerflade for pakken @code{gnushogi}."
 
-#: gnu/packages/games.scm:1221
+#: gnu/packages/games.scm:1364
 msgid "GNU/Linux port of the indie game \"l'Abbaye des Morts\""
 msgstr "GNU/Linux-port af indiespillet »l'Abbaye des Morts«"
 
-#: gnu/packages/games.scm:1222
+#: gnu/packages/games.scm:1365
 msgid ""
 "L'Abbaye des Morts is a 2D platform game set in 13th century\n"
 "France. The Cathars, who preach about good Christian beliefs, were being\n"
@@ -3719,22 +3640,22 @@ msgid ""
 "that beneath its ruins lay buried an ancient evil."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:1275
+#: gnu/packages/games.scm:1421
 msgid "Dungeon exploration roguelike"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:1276
+#: gnu/packages/games.scm:1422
 msgid ""
 "Angband is a Classic dungeon exploration roguelike. Explore\n"
 "the depths below Angband, seeking riches, fighting monsters, and preparing 
to\n"
 "fight Morgoth, the Lord of Darkness."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:1312
+#: gnu/packages/games.scm:1460
 msgid "Lemmings clone"
 msgstr "Lemmingsklon"
 
-#: gnu/packages/games.scm:1314
+#: gnu/packages/games.scm:1462
 msgid ""
 "Pingus is a free Lemmings-like puzzle game in which the player takes\n"
 "command of a bunch of small animals and has to guide them through levels.\n"
@@ -3744,22 +3665,22 @@ msgid ""
 "level's exit. The game is presented in a 2D side view."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:1336
+#: gnu/packages/games.scm:1484
 msgid "Convert English text to humorous dialects"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:1337
+#: gnu/packages/games.scm:1485
 msgid ""
 "The GNU Talk Filters are programs that convert English text\n"
 "into stereotyped or otherwise humorous dialects. The filters are provided 
as\n"
 "a C library, so they can easily be integrated into other programs."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:1369
+#: gnu/packages/games.scm:1516
 msgid "Simulate the display from \"The Matrix\""
 msgstr "Simuler skærmen fra »The Matrix«"
 
-#: gnu/packages/games.scm:1370
+#: gnu/packages/games.scm:1517
 msgid ""
 "CMatrix simulates the display from \"The Matrix\" and is\n"
 "based on the screensaver from the movie's website. It works with terminal\n"
@@ -3767,22 +3688,22 @@ msgid ""
 "asynchronously and at a user-defined speed."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:1390
+#: gnu/packages/games.scm:1537
 msgid "Full chess implementation"
 msgstr "Fuld skakimplementering"
 
-#: gnu/packages/games.scm:1391
+#: gnu/packages/games.scm:1538
 msgid ""
 "GNU Chess is a chess engine. It allows you to compete\n"
 "against the computer in a game of chess, either through the default 
terminal\n"
 "interface or via an external visual interface such as GNU XBoard."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:1419
+#: gnu/packages/games.scm:1578
 msgid "Twisted adventures of young pig farmer Dink Smallwood"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:1421
+#: gnu/packages/games.scm:1580
 msgid ""
 "GNU FreeDink is a free and portable re-implementation of the engine\n"
 "for the role-playing game Dink Smallwood. It supports not only the 
original\n"
@@ -3790,19 +3711,19 @@ msgid ""
 "To that extent, it also includes a front-end for managing all of your D-Mods."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:1446
+#: gnu/packages/games.scm:1606
 msgid "Game data for GNU Freedink"
 msgstr "Spildata for GNU Freedink"
 
-#: gnu/packages/games.scm:1448
+#: gnu/packages/games.scm:1608
 msgid "This package contains the game data of GNU Freedink."
 msgstr "Denne pakke indeholder spildataen for GNU Freedink."
 
-#: gnu/packages/games.scm:1469
+#: gnu/packages/games.scm:1631
 msgid "Front-end for managing and playing Dink Modules"
 msgstr "Brugerflade til at håndtere og spille Dinkmoduler"
 
-#: gnu/packages/games.scm:1470
+#: gnu/packages/games.scm:1632
 msgid ""
 "DFArc makes it easy to play and manage the GNU FreeDink game\n"
 "and its numerous D-Mods."
@@ -3810,11 +3731,11 @@ msgstr ""
 "DFarc gør det nemt at spille og håndtere GNU FreeDink-spillet\n"
 "og dets utallige D-Mod'er."
 
-#: gnu/packages/games.scm:1522
+#: gnu/packages/games.scm:1684
 msgid "Graphical user interface for chess programs"
 msgstr "Grafisk brugerflade for skakprogrammer"
 
-#: gnu/packages/games.scm:1523
+#: gnu/packages/games.scm:1685
 msgid ""
 "GNU XBoard is a graphical board for all varieties of chess,\n"
 "including international chess, xiangqi (Chinese chess), shogi (Japanese 
chess)\n"
@@ -3823,23 +3744,11 @@ msgid ""
 "Portable Game Notation."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:1577
-msgid "Ball and paddle game"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/games.scm:1578
-msgid ""
-"XBoing is a blockout type game where you have a paddle which\n"
-"you control to bounce a ball around the game zone destroying blocks with a\n"
-"proton ball. Each block carries a different point value. The more blocks 
you\n"
-"destroy, the better your score. The person with the highest score wins."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/games.scm:1612
+#: gnu/packages/games.scm:1719
 msgid "Typing tutor"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:1614
+#: gnu/packages/games.scm:1721
 msgid ""
 "GNU Typist is a universal typing tutor. It can be used to learn and\n"
 "practice touch-typing. Several tutorials are included; in addition to\n"
@@ -3848,11 +3757,11 @@ msgid ""
 "are primarily in English, however some in other languages are provided."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:1680
+#: gnu/packages/games.scm:1787
 msgid "3D game engine written in C++"
 msgstr "3D-spilmotor skrevet i C++"
 
-#: gnu/packages/games.scm:1682
+#: gnu/packages/games.scm:1789
 msgid ""
 "The Irrlicht Engine is a high performance realtime 3D engine written in\n"
 "C++. Features include an OpenGL renderer, extensible materials, scene 
graph\n"
@@ -3860,11 +3769,11 @@ msgid ""
 "for common mesh file formats, and collision detection."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:1734
+#: gnu/packages/games.scm:1841
 msgid "2D space shooter"
 msgstr "2D-rumskyder"
 
-#: gnu/packages/games.scm:1736
+#: gnu/packages/games.scm:1843
 msgid ""
 "M.A.R.S. is a 2D space shooter with pretty visual effects and\n"
 "attractive physics. Players can battle each other or computer controlled\n"
@@ -3872,19 +3781,19 @@ msgid ""
 "match, cannon keep, and grave-itation pit."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:1770
+#: gnu/packages/games.scm:1877
 msgid "Main game data for the Minetest game engine"
 msgstr "Spildata for spilmotoren Minetest"
 
-#: gnu/packages/games.scm:1772
-msgid "Game data for the Minetest infinite-world block sandox game."
+#: gnu/packages/games.scm:1879
+msgid "Game data for the Minetest infinite-world block sandbox game."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:1832
+#: gnu/packages/games.scm:1939
 msgid "Infinite-world block sandbox game"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:1834
+#: gnu/packages/games.scm:1941
 msgid ""
 "Minetest is a sandbox construction game. Players can create and destroy\n"
 "various types of blocks in a three-dimensional open world. This allows\n"
@@ -3893,11 +3802,11 @@ msgid ""
 "in different ways."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:1873
+#: gnu/packages/games.scm:1980
 msgid "Curses Implementation of the Glk API"
 msgstr "Curses-implementering af Glk-API'en"
 
-#: gnu/packages/games.scm:1875
+#: gnu/packages/games.scm:1982
 msgid ""
 "Glk defines a portable API for applications with text UIs. It was\n"
 "primarily designed for interactive fiction, but it should be suitable for 
many\n"
@@ -3906,11 +3815,11 @@ msgid ""
 "using the @code{curses.h} library for screen control."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:1913
+#: gnu/packages/games.scm:2020
 msgid "Interpreter for Glulx VM"
 msgstr "Fortolker for Glulx VM"
 
-#: gnu/packages/games.scm:1915
+#: gnu/packages/games.scm:2022
 msgid ""
 "Glulx is a 32-bit portable virtual machine intended for writing and\n"
 "playing interactive fiction. It was designed by Andrew Plotkin to relieve\n"
@@ -3918,22 +3827,22 @@ msgid ""
 "reference interpreter, using the Glk API."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:1949
+#: gnu/packages/games.scm:2056
 msgid "Z-machine interpreter"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:1951
+#: gnu/packages/games.scm:2058
 msgid ""
 "Fizmo is a console-based Z-machine interpreter. It is used to play\n"
 "interactive fiction, also known as text adventures, which were implemented\n"
 "either by Infocom or created using the Inform compiler."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:1969
+#: gnu/packages/games.scm:2076
 msgid "Play the game of Go"
 msgstr "Spil Go"
 
-#: gnu/packages/games.scm:1971
+#: gnu/packages/games.scm:2078
 msgid ""
 "GNU Go is a program that plays the game of Go, in which players\n"
 "place stones on a grid to form territory or capture other stones. While\n"
@@ -3944,11 +3853,11 @@ msgid ""
 "Protocol)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:1999
+#: gnu/packages/games.scm:2106
 msgid "High-speed arctic racing game based on Tux Racer"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2001
+#: gnu/packages/games.scm:2108
 msgid ""
 "Extreme Tux Racer, or etracer as it is called for short, is\n"
 "a simple OpenGL racing game featuring Tux, the Linux mascot. The goal of 
the\n"
@@ -3961,11 +3870,11 @@ msgid ""
 "This game is based on the GPL version of the famous game TuxRacer."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2083
+#: gnu/packages/games.scm:2180
 msgid "3D kart racing game"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2084
+#: gnu/packages/games.scm:2181
 msgid ""
 "SuperTuxKart is a 3D kart racing game, with a focus on\n"
 "having fun over realism. You can play with up to 4 friends on one PC, 
racing\n"
@@ -3973,11 +3882,11 @@ msgid ""
 "also available."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2116
+#: gnu/packages/games.scm:2213
 msgid "Game of jumping to the next floor, trying not to fall"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2118
+#: gnu/packages/games.scm:2215
 msgid ""
 "GNUjump is a simple, yet addictive game in which you must jump from\n"
 "platform to platform to avoid falling, while the platforms drop at faster 
rates\n"
@@ -3985,11 +3894,11 @@ msgid ""
 "falling, themeable graphics and sounds, and replays."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2152
+#: gnu/packages/games.scm:2249
 msgid "Turn-based strategy game"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2154
+#: gnu/packages/games.scm:2251
 msgid ""
 "The Battle for Wesnoth is a fantasy, turn based tactical strategy game,\n"
 "with several single player campaigns, and multiplayer games (both networked 
and\n"
@@ -4001,11 +3910,11 @@ msgid ""
 "next campaign."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2176
+#: gnu/packages/games.scm:2276
 msgid "Dedicated @emph{Battle for Wesnoth} server"
 msgstr "Dedikeret @emph{Battle for Wesnoth}-server"
 
-#: gnu/packages/games.scm:2177
+#: gnu/packages/games.scm:2277
 msgid ""
 "This package contains a dedicated server for @emph{The\n"
 "Battle for Wesnoth}."
@@ -4013,35 +3922,22 @@ msgstr ""
 "Denne pakke indeholder en dedikeret server for @emph{The\n"
 "Battle for Wesnoth}."
 
-#: gnu/packages/games.scm:2218
+#: gnu/packages/games.scm:2321
 msgid "Mouse and keyboard discovery for children"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2220
+#: gnu/packages/games.scm:2323
 msgid ""
 "Gamine is a game designed for young children who are learning to use the\n"
 "mouse and keyboard. The child uses the mouse to draw colored dots and 
lines\n"
 "on the screen and keyboard to display letters."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2260
-msgid "Puzzle game with a cat in lead role"
-msgstr "Puslespil med en kat i hovedrollen"
-
-#: gnu/packages/games.scm:2261
-msgid ""
-"Project Raincat is a game developed by Carnegie Mellon\n"
-"students through GCS during the Fall 2008 semester. Raincat features game\n"
-"play inspired from classics Lemmings and The Incredible Machine. The 
project\n"
-"proved to be an excellent learning experience for the programmers. 
Everything\n"
-"is programmed in Haskell."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/games.scm:2295
+#: gnu/packages/games.scm:2356
 msgid "Client for 'The Mana World' and similar games"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2297
+#: gnu/packages/games.scm:2358
 msgid ""
 "ManaPlus is a 2D MMORPG client for game servers. It is the only\n"
 "fully supported client for @uref{http://www.themanaworld.org, The mana\n"
@@ -4049,11 +3945,11 @@ msgid ""
 "@uref{http://landoffire.org, Land of fire}."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2365
-msgid "Transportation economics simulator"
+#: gnu/packages/games.scm:2425
+msgid "Transportation economics simulator game"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2366
+#: gnu/packages/games.scm:2426
 msgid ""
 "OpenTTD is a game in which you transport goods and\n"
 "passengers by land, water and air. It is a re-implementation of Transport\n"
@@ -4063,11 +3959,11 @@ msgid ""
 "engine. When you start it you will be prompted to download a graphics set."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2423
+#: gnu/packages/games.scm:2483
 msgid "Base graphics set for OpenTTD"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2425
+#: gnu/packages/games.scm:2485
 msgid ""
 "The OpenGFX projects is an implementation of the OpenTTD base grahics\n"
 "set that aims to ensure the best possible out-of-the-box experience.\n"
@@ -4082,49 +3978,49 @@ msgid ""
 "@end enumerate"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2470
+#: gnu/packages/games.scm:2530
 msgid "Base sounds for OpenTTD"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2471
+#: gnu/packages/games.scm:2531
 msgid ""
 "OpenSFX is a set of free base sounds for OpenTTD which make\n"
 "it possible to play OpenTTD without requiring the proprietary sound files 
from\n"
 "the original Transport Tycoon Deluxe."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2508
+#: gnu/packages/games.scm:2568
 msgid "Music set for OpenTTD"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2509
+#: gnu/packages/games.scm:2569
 msgid ""
 "OpenMSX is a music set for OpenTTD which makes it possible\n"
 "to play OpenTTD without requiring the proprietary music from the original\n"
 "Transport Tycoon Deluxe."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2578
+#: gnu/packages/games.scm:2638
 msgid "Title sequences for OpenRCT2"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2580
+#: gnu/packages/games.scm:2640
 msgid "openrct2-title-sequences is a set of title sequences for OpenRCT2."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2619
+#: gnu/packages/games.scm:2678
 msgid "Objects for OpenRCT2"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2621
+#: gnu/packages/games.scm:2680
 msgid "openrct2-objects is a set of objects for OpenRCT2."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2684
+#: gnu/packages/games.scm:2745
 msgid "Free software re-implementation of RollerCoaster Tycoon 2"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2685
+#: gnu/packages/games.scm:2746
 msgid ""
 "OpenRCT2 is a free software re-implementation of\n"
 "RollerCoaster Tycoon 2 (RCT2). The gameplay revolves around building and\n"
@@ -4134,43 +4030,43 @@ msgid ""
 "images, etc.)"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2727
+#: gnu/packages/games.scm:2788
 msgid "Pinball simulator"
 msgstr "Pinball-simulator"
 
-#: gnu/packages/games.scm:2728
+#: gnu/packages/games.scm:2789
 msgid ""
 "The Emilia Pinball Project is a pinball simulator. There\n"
 "are only two levels to play with, but they are very addictive."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2751
+#: gnu/packages/games.scm:2812
 msgid "Board game inspired by The Settlers of Catan"
 msgstr "Brætspil inspireret af The Settlers of Catan"
 
-#: gnu/packages/games.scm:2752
+#: gnu/packages/games.scm:2813
 msgid ""
 "Pioneers is an emulation of the board game The Settlers of\n"
 "Catan. It can be played on a local network, on the internet, and with AI\n"
 "players."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2793 gnu/packages/gnome.scm:2655
+#: gnu/packages/games.scm:2854 gnu/packages/gnome.scm:2850
 msgid "Logic puzzle game"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2794
+#: gnu/packages/games.scm:2855
 msgid ""
 "The goal of this logic game is to open all cards in a 6x6\n"
 "grid, using a number of hints as to their relative position. The game idea\n"
 "is attributed to Albert Einstein."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2823
+#: gnu/packages/games.scm:2883
 msgid "MUD and telnet client"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:2825
+#: gnu/packages/games.scm:2885
 msgid ""
 "POWWOW is a client software which can be used for telnet as well as for\n"
 "@dfn{Multi-User Dungeon} (MUD). Additionally it can serve as a nice client 
for\n"
@@ -4178,33 +4074,33 @@ msgid ""
 "http://lavachat.symlynx.com/unix/";
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3000
+#: gnu/packages/games.scm:3060
 msgid "Arena shooter derived from the Cube 2 engine"
 msgstr "Arenaskydespil afledt fra Cube 2-motoren"
 
-#: gnu/packages/games.scm:3002
+#: gnu/packages/games.scm:3062
 msgid ""
 "Red Eclipse is an arena shooter, created from the Cube2 engine.\n"
 "Offering an innovative parkour system and distinct but all potent weapons,\n"
 "Red Eclipse provides fast paced and accessible gameplay."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3062
+#: gnu/packages/games.scm:3122
 msgid "Text adventure game"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3064
+#: gnu/packages/games.scm:3124
 msgid ""
 "Grue Hunter is a text adventure game written in Perl. You must make\n"
 "your way through an underground cave system in search of the Grue. Can you\n"
 "capture it and get out alive?"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3106
+#: gnu/packages/games.scm:3166
 msgid "Old-school earthworm action game"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3108
+#: gnu/packages/games.scm:3168
 msgid ""
 "lierolibre is an earthworm action game where you fight another player\n"
 "(or the computer) underground using a wide array of weapons.\n"
@@ -4229,11 +4125,11 @@ msgid ""
 "fullscreen, use F5 or Alt+Enter."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3181
+#: gnu/packages/games.scm:3242
 msgid "3D Real-time strategy and real-time tactics game"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3183
+#: gnu/packages/games.scm:3244
 msgid ""
 "Warzone 2100 offers campaign, multi-player, and single-player skirmish\n"
 "modes. An extensive tech tree with over 400 different technologies, 
combined\n"
@@ -4241,11 +4137,11 @@ msgid ""
 "tactics."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3216
+#: gnu/packages/games.scm:3277
 msgid "2D scrolling shooter game"
 msgstr "2D-rullende skydespil"
 
-#: gnu/packages/games.scm:3218
+#: gnu/packages/games.scm:3279
 msgid ""
 "In the year 2579, the intergalactic weapons corporation, WEAPCO, has\n"
 "dominated the galaxy. Guide Chris Bainfield and his friend Sid Wilson on\n"
@@ -4254,11 +4150,11 @@ msgid ""
 "in strikes against the evil corporation."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3249
+#: gnu/packages/games.scm:3313
 msgid "Fast-paced, arcade-style, top-scrolling space shooter"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3251
+#: gnu/packages/games.scm:3315
 msgid ""
 "In this game you are the captain of the cargo ship Chromium B.S.U. and\n"
 "are responsible for delivering supplies to the troops on the front line. 
Your\n"
@@ -4266,11 +4162,11 @@ msgid ""
 "safety of the Chromium vessel."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3327
+#: gnu/packages/games.scm:3397
 msgid "Drawing software for children"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3329
+#: gnu/packages/games.scm:3399
 msgid ""
 "Tux Paint is a free drawing program designed for young children (kids\n"
 "ages 3 and up). It has a simple, easy-to-use interface; fun sound effects;\n"
@@ -4279,52 +4175,52 @@ msgid ""
 "your child be creative."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3368
+#: gnu/packages/games.scm:3438
 msgid "Stamp images for Tux Paint"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3370
+#: gnu/packages/games.scm:3440
 msgid ""
 "This package contains a set of \"Rubber Stamp\" images which can be used\n"
 "with the \"Stamp\" tool within Tux Paint."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3417
+#: gnu/packages/games.scm:3487
 msgid "Configure Tux Paint"
 msgstr "Konfigurer Tux Paint"
 
-#: gnu/packages/games.scm:3419
+#: gnu/packages/games.scm:3489
 msgid "Tux Paint Config is a graphical configuration editor for Tux Paint."
 msgstr "Tux Paint Config er et grafisk redigeringsprogram til konfigurationen 
for Tux Paint."
 
-#: gnu/packages/games.scm:3451
+#: gnu/packages/games.scm:3521
 msgid "2D platformer game"
 msgstr "2D-platformsspil"
 
-#: gnu/packages/games.scm:3452
+#: gnu/packages/games.scm:3522
 msgid ""
 "SuperTux is a free classic 2D jump'n run sidescroller game\n"
 "in a style similar to the original Super Mario games covered under\n"
 "the GNU GPL."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3486
+#: gnu/packages/games.scm:3557
 msgid "MUD client"
 msgstr "MUD-klient"
 
-#: gnu/packages/games.scm:3488
+#: gnu/packages/games.scm:3559
 msgid ""
-"TinTin++ is a MUD client which supports MCCP (Mud Client Compression 
Protocol),\n"
-"MMCP (Mud Master Chat Protocol), xterm 256 colors, most TELNET options used 
by MUDs,\n"
-"as well as those required to login via telnet on Linux / Mac OS X servers, 
and an\n"
-"auto mapper with a VT100 map display."
+"TinTin++ is a MUD client which supports MCCP (Mud Client Compression\n"
+"Protocol), MMCP (Mud Master Chat Protocol), xterm 256 colors, most TELNET\n"
+"options used by MUDs, as well as those required to login via telnet on\n"
+"Linux / Mac OS X servers, and an auto mapper with a VT100 map display."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3525
+#: gnu/packages/games.scm:3603
 msgid "Programming game"
 msgstr "Programmeringsspil"
 
-#: gnu/packages/games.scm:3526
+#: gnu/packages/games.scm:3604
 msgid ""
 "Learn programming, playing with ants and spider webs ;-)\n"
 "Your robot ant can be programmed in many languages: OCaml, Python, C, C++,\n"
@@ -4332,22 +4228,22 @@ msgid ""
 "programmers may also add their own favorite language."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3571
+#: gnu/packages/games.scm:3649
 msgid "Keyboard mashing and doodling game for babies"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3572
+#: gnu/packages/games.scm:3650
 msgid ""
 "Bambam is a simple baby keyboard (and gamepad) masher\n"
 "application that locks the keyboard and mouse and instead displays bright\n"
 "colors, pictures, and sounds."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3636
+#: gnu/packages/games.scm:3714
 msgid "Arcade-style fire fighting game"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3638
+#: gnu/packages/games.scm:3716
 msgid ""
 "Mr. Rescue is an arcade styled 2d action game centered around evacuating\n"
 "civilians from burning buildings. The game features fast-paced fire\n"
@@ -4355,11 +4251,11 @@ msgid ""
 "throwing people around in pseudo-randomly generated buildings."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3747
+#: gnu/packages/games.scm:3825
 msgid "Non-euclidean graphical rogue-like game"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3749
+#: gnu/packages/games.scm:3827
 msgid ""
 "HyperRogue is a game in which the player collects treasures and fights\n"
 "monsters -- rogue-like but for the fact that it is played on the hyperbolic\n"
@@ -4373,21 +4269,21 @@ msgid ""
 "symbols, it still needs graphics to render the non-euclidean world."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3792
+#: gnu/packages/games.scm:3870
 msgid "Shooter with space station destruction"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3794
+#: gnu/packages/games.scm:3872
 msgid ""
 "Kobo Deluxe is an enhanced version of Akira Higuchi's XKobo graphical game\n"
 "for Un*x systems with X11."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3826
+#: gnu/packages/games.scm:3904
 msgid "Turn based empire building strategy game"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3827
+#: gnu/packages/games.scm:3905
 msgid ""
 "Freeciv is a turn based empire building strategy game\n"
 "inspired by the history of human civilization. The game commences in\n"
@@ -4395,11 +4291,11 @@ msgid ""
 "to the Space Age."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3858
+#: gnu/packages/games.scm:3936
 msgid "Recreation of data decryption effect in \"Sneakers\""
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3860
+#: gnu/packages/games.scm:3938
 msgid ""
 "@code{No More Secrets} provides a command line tool called \"nms\"\n"
 "that recreates the famous data decryption effect seen on screen in the 1992\n"
@@ -4410,41 +4306,41 @@ msgid ""
 "starting a decryption sequence to reveal the original plaintext characters."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3887
+#: gnu/packages/games.scm:3965
 msgid "Data files for MegaGlest"
 msgstr "Datafiler for MegaClest"
 
-#: gnu/packages/games.scm:3888
+#: gnu/packages/games.scm:3966
 msgid "This package contains the data files required for MegaGlest."
 msgstr "Denne pakke indeholder spildataene krævet for MegaGlest."
 
-#: gnu/packages/games.scm:3941
+#: gnu/packages/games.scm:4019
 msgid "3D real-time strategy (RTS) game"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3942
+#: gnu/packages/games.scm:4020
 msgid ""
 "MegaGlest is a cross-platform 3D real-time strategy (RTS)\n"
 "game, where you control the armies of one of seven different factions: 
Tech,\n"
 "Magic, Egypt, Indians, Norsemen, Persian or Romans."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3993
+#: gnu/packages/games.scm:4071
 msgid "Side-scrolling physics platformer with a ball of tar"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:3994
+#: gnu/packages/games.scm:4072
 msgid ""
 "In FreeGish you control Gish, a ball of tar who lives\n"
 "happily with his girlfriend Brea, until one day a mysterious dark creature\n"
 "emerges from a sewer hole and pulls her below ground."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:4030
+#: gnu/packages/games.scm:4108
 msgid "Classic overhead run-and-gun game"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:4031
+#: gnu/packages/games.scm:4109
 msgid ""
 "C-Dogs SDL is a classic overhead run-and-gun game,\n"
 "supporting up to 4 players in co-op and deathmatch modes. Customize your\n"
@@ -4452,33 +4348,33 @@ msgid ""
 "over 100 user-created campaigns."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:4131
+#: gnu/packages/games.scm:4209
 msgid "3D puzzle game"
 msgstr "3D-puslespil"
 
-#: gnu/packages/games.scm:4132
+#: gnu/packages/games.scm:4210
 msgid ""
 "Kiki the nano bot is a 3D puzzle game. It is basically a\n"
 "mixture of the games Sokoban and Kula-World. Your task is to help Kiki, a\n"
 "small robot living in the nano world, repair its maker."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:4264
+#: gnu/packages/games.scm:4344
 msgid "2D retro multiplayer shooter game"
 msgstr "2D-retro skydespil for flere spillere"
 
-#: gnu/packages/games.scm:4265
+#: gnu/packages/games.scm:4345
 msgid ""
 "Teeworlds is an online multiplayer game. Battle with up to\n"
 "16 players in a variety of game modes, including Team Deathmatch and 
Capture\n"
 "The Flag. You can even design your own maps!"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:4318
+#: gnu/packages/games.scm:4398
 msgid "Puzzle game with a dexterity component"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:4319
+#: gnu/packages/games.scm:4399
 msgid ""
 "Enigma is a puzzle game with 550 unique levels. The object\n"
 "of the game is to find and uncover pairs of identically colored ‘Oxyd’ 
stones.\n"
@@ -4490,11 +4386,11 @@ msgid ""
 "with the mouse isn’t always trivial."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:4352
+#: gnu/packages/games.scm:4432
 msgid "Abstract puzzle game"
 msgstr "Abstrakt 3D-puslespil"
 
-#: gnu/packages/games.scm:4353
+#: gnu/packages/games.scm:4433
 msgid ""
 "Chroma is an abstract puzzle game. A variety of colourful\n"
 "shapes are arranged in a series of increasingly complex patterns, forming\n"
@@ -4504,11 +4400,11 @@ msgid ""
 " becoming difficult enough to tax even the brightest of minds."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:4422
+#: gnu/packages/games.scm:4502
 msgid "Puzzle game"
 msgstr "Puslespil"
 
-#: gnu/packages/games.scm:4423
+#: gnu/packages/games.scm:4503
 msgid ""
 "Fish Fillets NG is strictly a puzzle game. The goal in\n"
 "every of the seventy levels is always the same: find a safe way out. The 
fish\n"
@@ -4517,26 +4413,26 @@ msgid ""
 "fish. The whole game is accompanied by quiet, comforting music."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:4487
+#: gnu/packages/games.scm:4579
 msgid "Roguelike dungeon crawler game"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:4488
+#: gnu/packages/games.scm:4580
 msgid ""
-"Dungeon Crawl Stone Soup is a roguelike adventure through\n"
-"dungeons filled with dangerous monsters in a quest to find the mystifyingly\n"
-"fabulous Orb of Zot."
+"Dungeon Crawl Stone Soup (also known as \"Crawl\" or DCSS\n"
+"for short) is a roguelike adventure through dungeons filled with dangerous\n"
+"monsters in a quest to find the mystifyingly fabulous Orb of Zot."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:4534
+#: gnu/packages/games.scm:4629
 msgid "Graphical roguelike dungeon crawler game"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:4564
+#: gnu/packages/games.scm:4662
 msgid "Cross-platform third-person action game"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:4565
+#: gnu/packages/games.scm:4663
 msgid ""
 "Lugaru is a third-person action game. The main character,\n"
 "Turner, is an anthropomorphic rebel bunny rabbit with impressive combat 
skills.\n"
@@ -4546,19 +4442,19 @@ msgid ""
 "fight against their plot and save his fellow rabbits from slavery."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:4615
+#: gnu/packages/games.scm:4713
 msgid "Data files for 0ad"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:4616
+#: gnu/packages/games.scm:4714
 msgid "0ad-data provides the data files required by the game 0ad."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:4734
+#: gnu/packages/games.scm:4832
 msgid "3D real-time strategy game of ancient warfare"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:4735
+#: gnu/packages/games.scm:4833
 msgid ""
 "0 A.D. is a real-time strategy (RTS) game of ancient\n"
 "warfare. It's a historically-based war/economy game that allows players to\n"
@@ -4568,11 +4464,11 @@ msgid ""
 "0ad needs a window manager that supports 'Extended Window Manager Hints'."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:4810
+#: gnu/packages/games.scm:4908
 msgid "Colossal Cave Adventure"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:4811
+#: gnu/packages/games.scm:4909
 msgid ""
 "The original Colossal Cave Adventure from 1976 was the\n"
 "origin of all text adventures, dungeon-crawl (computer) games, and\n"
@@ -4581,11 +4477,11 @@ msgid ""
 "\"adventure 2.5\" and \"430-point adventure\"."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:4822
+#: gnu/packages/games.scm:4920
 msgid "Single-player, RPG roguelike game set in the world of Eyal"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:4930
+#: gnu/packages/games.scm:5030
 msgid ""
 "Tales of Maj’Eyal (ToME) RPG, featuring tactical turn-based\n"
 "combat and advanced character building. Play as one of many unique races 
and\n"
@@ -4596,29 +4492,29 @@ msgid ""
 "Tales of Maj’Eyal offers engaging roguelike gameplay for the 21st century."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:4976
+#: gnu/packages/games.scm:5079
 msgid "First person shooter engine for Quake 1"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:4977
+#: gnu/packages/games.scm:5080
 msgid ""
 "Quakespasm is a modern engine for id software's Quake 1.\n"
 "It includes support for 64 bit CPUs, custom music playback, a new sound 
driver,\n"
 "some graphical niceities, and numerous bug-fixes and other improvements."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:5027
+#: gnu/packages/games.scm:5130
 msgid ""
 "vkquake is a modern engine for id software's Quake 1.\n"
 "It includes support for 64 bit CPUs, custom music playback, a new sound 
driver,\n"
 "some graphical niceities, and numerous bug-fixes and other improvements."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:5078
+#: gnu/packages/games.scm:5181
 msgid "First person shooter engine based on quake2"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:5079
+#: gnu/packages/games.scm:5182
 msgid ""
 "Yamagi Quake II is an enhanced client for id Software's Quake II.\n"
 "The main focus is an unchanged single player experience like back in 1997,\n"
@@ -4628,30 +4524,30 @@ msgid ""
 "making Yamagi Quake II one of the most solid Quake II implementations 
available."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:5107
+#: gnu/packages/games.scm:5210
 msgid "Sudoku for your terminal"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:5108
+#: gnu/packages/games.scm:5211
 msgid "Nudoku is a ncurses-based Sudoku game for your terminal."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:5154
+#: gnu/packages/games.scm:5257
 msgid "Realistic physics puzzle game"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:5155
+#: gnu/packages/games.scm:5258
 msgid ""
 "The Butterfly Effect (tbe) is a game that uses\n"
 "realistic physics simulations to combine lots of simple mechanical\n"
 "elements to achieve a simple goal in the most complex way possible."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:5206
+#: gnu/packages/games.scm:5309
 msgid "Game of lonely space adventure"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:5208
+#: gnu/packages/games.scm:5311
 msgid ""
 "Pioneer is a space adventure game set in our galaxy at the turn of the\n"
 "31st century. The game is open-ended, and you are free to eke out whatever\n"
@@ -4662,22 +4558,22 @@ msgid ""
 "whatever you make of it."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:5235
+#: gnu/packages/games.scm:5338
 msgid "Hacking contribution graphs in git"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:5237
+#: gnu/packages/games.scm:5340
 msgid ""
 "Badass generates false commits for a range of dates, essentially\n"
 "hacking the gamification of contribution graphs on platforms such as\n"
 "Github or Gitlab."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:5315
+#: gnu/packages/games.scm:5413
 msgid "Educational programming strategy game"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:5316
+#: gnu/packages/games.scm:5414
 msgid ""
 "Colobot: Gold Edition is a real-time strategy game, where\n"
 "you can program your units (bots) in a language called CBOT, which is 
similar\n"
@@ -4685,11 +4581,11 @@ msgid ""
 "You can save humanity and get programming skills!"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:5399
+#: gnu/packages/games.scm:5497
 msgid "Modern Doom 2 source port"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:5400
+#: gnu/packages/games.scm:5498
 msgid ""
 "GZdoom is a port of the Doom 2 game engine, with a modern\n"
 "renderer. It improves modding support with ZDoom's advanced mapping 
features\n"
@@ -4697,29 +4593,42 @@ msgid ""
 "Strife, Chex Quest, and fan-created games like Harmony, Hacx and Freedoom."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:5470
+#: gnu/packages/games.scm:5534
+msgid "Multiplayer Doom port"
+msgstr "Doomport for flere spillere"
+
+#: gnu/packages/games.scm:5535
+msgid ""
+"Odamex is a modification of the Doom engine that\n"
+"allows players to easily join servers dedicated to playing Doom\n"
+"online."
+msgstr ""
+"Odamex er en ændring af Doommotoren, der tillader spillere\n"
+"nemt at slutte sig til servere dedikeret til Doom på nettet."
+
+#: gnu/packages/games.scm:5601
 msgid "The Fortune Cookie program from BSD games"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:5471
+#: gnu/packages/games.scm:5602
 msgid ""
 "Fortune is a command-line utility which displays a random\n"
 "quotation from a collection of quotes."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:5511
+#: gnu/packages/games.scm:5642
 msgid "Data files for Xonotic"
 msgstr "Datafiler for Xonotic"
 
-#: gnu/packages/games.scm:5513
+#: gnu/packages/games.scm:5644
 msgid "Xonotic-data provides the data files required by the game Xonotic."
 msgstr "Xonotic-data indeholder spildataene krævet for spillet Xonotic."
 
-#: gnu/packages/games.scm:5707
+#: gnu/packages/games.scm:5838
 msgid "Fast-paced first-person shooter game"
 msgstr "Hurtigt skydespil"
 
-#: gnu/packages/games.scm:5709
+#: gnu/packages/games.scm:5840
 msgid ""
 "Xonotic is a free, fast-paced first-person shooter.\n"
 "The project is geared towards providing addictive arena shooter\n"
@@ -4729,11 +4638,11 @@ msgid ""
 "open-source FPS of its kind."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:5759
+#: gnu/packages/games.scm:5890
 msgid "Portable Z-machine interpreter (ncurses version) for text adventure 
games"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:5760
+#: gnu/packages/games.scm:5891
 msgid ""
 "Frotz is an interpreter for Infocom games and other Z-machine\n"
 "games in the text adventure/interactive fiction genre. This version of 
Frotz\n"
@@ -4742,11 +4651,11 @@ msgid ""
 "ncurses for text display."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:5801
+#: gnu/packages/games.scm:5932
 msgid "Portable Z-machine dumb interpreter for text adventure games"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:5802
+#: gnu/packages/games.scm:5933
 msgid ""
 "Frotz is an interpreter for Infocom games and\n"
 "other Z-machine games in the text adventure/interactive fiction genre.\n"
@@ -4758,11 +4667,11 @@ msgid ""
 "to play games on webpages. It can also be made into a chat bot."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:5865
+#: gnu/packages/games.scm:5996
 msgid "Portable Z-machine interpreter (SDL port) for text adventure games"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/games.scm:5866
+#: gnu/packages/games.scm:5997
 msgid ""
 "Frotz is an interpreter for Infocom games and other Z-machine\n"
 "games in the text adventure/interactive fiction genre. This version of 
Frotz\n"
@@ -4772,108 +4681,345 @@ msgid ""
 "when packaged in Blorb container files or optionally from individual files."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gcc.scm:348
-msgid "GNU Compiler Collection"
-msgstr ""
+#: gnu/packages/games.scm:6028
+msgid "Game controller library"
+msgstr "Spilcontrollerbibliotek"
 
-#: gnu/packages/gcc.scm:350
+#: gnu/packages/games.scm:6029
 msgid ""
-"GCC is the GNU Compiler Collection. It provides compiler front-ends\n"
-"for several languages, including C, C++, Objective-C, Fortran, Java, Ada, 
and\n"
-"Go. It also includes runtime support libraries for these languages."
+"Libmanette is a small GObject library giving you simple\n"
+"access to game controllers. It supports the de-facto standard gamepads as\n"
+"defined by the W3C standard Gamepad specification or as implemented by the 
SDL\n"
+"GameController."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gcc.scm:516
-msgid ""
-"GCC is the GNU Compiler Collection. It provides compiler front-ends\n"
-"for several languages, including C, C++, Objective-C, Fortran, Ada, and Go.\n"
-"It also includes runtime support libraries for these languages."
+#: gnu/packages/games.scm:6064
+msgid "GNOME version of Tetris"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gcc.scm:561
-msgid "GNU C++ standard library"
-msgstr "GNU C++-standardbibliotek"
+#: gnu/packages/games.scm:6065
+msgid ""
+"Quadrapassel comes from the classic falling-block game,\n"
+"Tetris. The goal of the game is to create complete horizontal lines of\n"
+"blocks, which will disappear. The blocks come in seven different shapes 
made\n"
+"from four blocks each: one straight, two L-shaped, one square, and two\n"
+"S-shaped. The blocks fall from the top center of the screen in a random\n"
+"order. You rotate the blocks and move them across the screen to drop them 
in\n"
+"complete lines. You score by dropping blocks fast and completing lines. 
As\n"
+"your score gets higher, you level up and the blocks fall faster."
+msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gcc.scm:596
-msgid "Collection of subroutines used by various GNU programs"
-msgstr "Samling af underrutiner brugt af diverse GNU-programmer"
+#: gnu/packages/games.scm:6119
+msgid "2D space trading and combat game"
+msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gcc.scm:803
-msgid "GNU libstdc++ documentation"
+#: gnu/packages/games.scm:6120
+msgid ""
+"Endless Sky is a 2D space trading and combat game. Explore\n"
+"other star systems. Earn money by trading, carrying passengers, or 
completing\n"
+"missions. Use your earnings to buy a better ship or to upgrade the weapons 
and\n"
+"engines on your current one. Blow up pirates. Take sides in a civil war. 
Or\n"
+"leave human space behind and hope to find friendly aliens whose culture is 
more\n"
+"civilized than your own."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gcc.scm:873
-msgid "Manipulating sets and relations of integer points bounded by linear 
constraints"
+#: gnu/packages/games.scm:6269
+msgid "Advanced rhythm game designed for both home and arcade use"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gcc.scm:876
+#: gnu/packages/games.scm:6270
 msgid ""
-"isl is a library for manipulating sets and relations of integer points\n"
-"bounded by linear constraints. Supported operations on sets include\n"
-"intersection, union, set difference, emptiness check, convex hull, 
(integer)\n"
-"affine hull, integer projection, computing the lexicographic minimum using\n"
-"parametric integer programming, coalescing and parametric vertex\n"
-"enumeration. It also includes an ILP solver based on generalized basis\n"
-"reduction, transitive closures on maps (which may encode infinite graphs),\n"
-"dependence analysis and bounds on piecewise step-polynomials."
+"StepMania is a dance and rhythm game. It features 3D\n"
+"graphics, keyboard and dance pad support, and an editor for creating your 
own\n"
+"steps.\n"
+"\n"
+"This package provides the core application, but no song is shipped. You 
need\n"
+"to download and install them in @file{$HOME/.stepmania-X.Y/Songs} directory."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gcc.scm:926
-msgid "Library to generate code for scanning Z-polyhedra"
+#: gnu/packages/games.scm:6354
+msgid "Multiplayer tank battle game"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gcc.scm:928
+#: gnu/packages/games.scm:6355
 msgid ""
-"CLooG is a free software library to generate code for scanning\n"
-"Z-polyhedra. That is, it finds a code (e.g., in C, FORTRAN...) that\n"
-"reaches each integral point of one or more parameterized polyhedra.\n"
-"CLooG has been originally written to solve the code generation problem\n"
-"for optimizing compilers based on the polytope model. Nevertheless it\n"
-"is used now in various area e.g., to build control automata for\n"
-"high-level synthesis or to find the best polynomial approximation of a\n"
-"function. CLooG may help in any situation where scanning polyhedra\n"
-"matters. While the user has full control on generated code quality,\n"
-"CLooG is designed to avoid control overhead and to produce a very\n"
-"effective code."
+"Battle Tanks (also known as \"btanks\") is a funny battle\n"
+"game, where you can choose one of three vehicles and eliminate your enemy\n"
+"using the whole arsenal of weapons. It has original cartoon-like graphics 
and\n"
+"cool music, it’s fun and dynamic, it has several network modes for 
deathmatch\n"
+"and cooperative."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gcc.scm:983
-msgid "Reference manual for the C programming language"
+#: gnu/packages/games.scm:6388
+msgid "Simple 2D shooting strategy game set in space"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gcc.scm:985
+#: gnu/packages/games.scm:6389
 msgid ""
-"This is a reference manual for the C programming language, as\n"
-"implemented by the GNU C Compiler (gcc). As a reference, it is not 
intended\n"
-"to be a tutorial of the language. Rather, it outlines all of the 
constructs\n"
-"of the language. Library functions are not included."
+"Slingshot is a two-dimensional strategy game where two\n"
+"players attempt to shoot one another through a section of space populated 
by\n"
+"planets. The main feature of the game is that the shots, once fired, are\n"
+"affected by the gravity of the planets."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gettext.scm:109
-msgid "Tools and documentation for translation (used to build other packages)"
-msgstr "Værktøjer og dokumentation for oversættelse (brugt til at bygge andre 
pakker)"
+#: gnu/packages/games.scm:6435
+msgid "4D Tetris"
+msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gettext.scm:111
+#: gnu/packages/games.scm:6436
 msgid ""
-"GNU Gettext is a package providing a framework for translating the\n"
-"textual output of programs into multiple languages. It provides 
translators\n"
-"with the means to create message catalogs, and a runtime library to load\n"
-"translated messages from the catalogs. Nearly all GNU packages use Gettext."
+"4D-TRIS is an alteration of the well-known Tetris game. The\n"
+"game field is extended to 4D space, which has to filled up by the gamer 
with\n"
+"4D hyper cubes."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gettext.scm:141
-msgid "Tools and documentation for translation"
-msgstr "Værktøjer og dokumentation for oversættelse"
-
-#: gnu/packages/gettext.scm:201
-msgid "Scripts to ease maintenance of translations"
+#: gnu/packages/games.scm:6512
+msgid "Port of Arx Fatalis, a first-person role-playing game"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gettext.scm:203
+#: gnu/packages/games.scm:6513
 msgid ""
-"The po4a (PO for anything) project goal is to ease translations (and\n"
-"more interestingly, the maintenance of translations) using gettext tools on\n"
-"areas where they were not expected like documentation."
+"Arx Libertatis is a cross-platform, open source port of Arx\n"
+"Fatalis, a 2002 first-person role-playing game / dungeon crawler developed 
by\n"
+"Arkane Studios. This port however does not include the game data, so you 
need\n"
+"to obtain a copy of the original Arx Fatalis or its demo to play Arx\n"
+"Libertatis. Arx Fatalis features crafting, melee and ranged combat, as 
well\n"
+"as a unique casting system where the player draws runes in real time to 
effect\n"
+"the desired spell."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/games.scm:6559
+msgid "2d action platformer game"
+msgstr "2D-platformsspil"
+
+#: gnu/packages/games.scm:6560
+msgid ""
+"The Legend of Edgar is a 2D platform game with a persistent world.\n"
+"When Edgar's father fails to return home after venturing out one dark and 
stormy night,\n"
+"Edgar fears the worst: he has been captured by the evil sorcerer who lives 
in\n"
+"a fortress beyond the forbidden swamp."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/games.scm:6648
+msgid "Multiplayer action game where you control small and nimble humanoids"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/games.scm:6649
+msgid ""
+"OpenClonk is a multiplayer action/tactics/skill game. It is\n"
+"often referred to as a mixture of The Settlers and Worms. In a simple 2D\n"
+"antfarm-style landscape, the player controls his crew of Clonks, small but\n"
+"robust humanoid beings. The game encourages free play but the normal goal 
is\n"
+"to either exploit valuable resources from the earth by building a mine or\n"
+"fight each other on an arena-like map."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/games.scm:6680
+msgid "Action Roleplaying Engine"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/games.scm:6681
+msgid ""
+"Flare (Free Libre Action Roleplaying Engine) is a simple\n"
+"game engine built to handle a very specific kind of game: single-player 2D\n"
+"action RPGs."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/games.scm:6745
+msgid "Fantasy action RPG using the FLARE engine"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/games.scm:6746
+msgid ""
+"Flare is a single-player 2D action RPG with\n"
+"fast-paced action and a dark fantasy style."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/games.scm:6797
+msgid "Action-adventure dungeon crawl game"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/games.scm:6798
+msgid ""
+"Far below the surface of the planet is a place of limitless\n"
+"power. Those that seek to control such a utopia will soon bring an end to\n"
+"themselves. Seeking an end to the troubles that plague him, PSI user Merit\n"
+"journeys into the hallowed Orcus Dome in search of answers.\n"
+"\n"
+"Meritous is a action-adventure game with simple controls but a challenge to\n"
+"find a balance of power versus recovery time during real-time battles. Set 
in\n"
+"a procedurally generated world, the player can explore thousands of rooms 
in\n"
+"search of powerful artifacts, tools to help them, and to eventually free 
the\n"
+"Orcus Dome from evil."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/games.scm:6861
+msgid "Guide a marble across fractal landscapes"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/games.scm:6862
+msgid ""
+"Marble Marcher is a video game that uses a fractal physics\n"
+"engine and fully procedural rendering to produce beautiful and unique\n"
+"gameplay. The game is played on the surface of evolving fractals. The 
goal\n"
+"of the game is to get your marble to the flag as quickly as possible. But 
be\n"
+"careful not to fall off the level or get crushed by the fractal! There are 
24\n"
+"levels to unlock."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/games.scm:6903
+msgid "Libraries for 3D simulations and games"
+msgstr "Biblioteker til 3D-simuleringer og spil"
+
+#: gnu/packages/games.scm:6904
+msgid ""
+"SimGear is a set of libraries designed to be used as\n"
+"building blocks for quickly assembling 3D simulations, games, and\n"
+"visualization applications. SimGear is developed by the FlightGear project\n"
+"and also provides the base for the FlightGear Flight Simulator."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/games.scm:6996
+msgid "Flight simulator"
+msgstr "Flysimulator"
+
+#: gnu/packages/games.scm:6997
+msgid ""
+"The goal of the FlightGear project is to create a\n"
+"sophisticated flight simulator framework for use in research or academic\n"
+"environments, pilot training, as an industry engineering tool, for DIY-ers 
to\n"
+"pursue their favorite interesting flight simulation idea, and last but\n"
+"certainly not least as a fun, realistic, and challenging desktop flight\n"
+"simulator."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/games.scm:7043
+msgid "Multiplayer platform game with bunnies"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/games.scm:7044
+msgid ""
+"You, as a bunny, have to jump on your opponents to make them\n"
+"explode. It is a true multiplayer game; you cannot play this alone. You 
can\n"
+"play with up to four players simultaneously. It has network support."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/games.scm:7120
+msgid "Turn-based artillery game featuring fighting hedgehogs"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/games.scm:7122
+msgid ""
+"Hedgewars is a turn based strategy, artillery, action and comedy game,\n"
+"featuring the antics of pink hedgehogs with attitude as they battle from 
the\n"
+"depths of hell to the depths of space.\n"
+"\n"
+"As commander, it's your job to assemble your crack team of hedgehog 
soldiers\n"
+"and bring the war to your enemy."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/gcc.scm:348
+msgid "GNU Compiler Collection"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/gcc.scm:350
+msgid ""
+"GCC is the GNU Compiler Collection. It provides compiler front-ends\n"
+"for several languages, including C, C++, Objective-C, Fortran, Java, Ada, 
and\n"
+"Go. It also includes runtime support libraries for these languages."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/gcc.scm:504
+msgid ""
+"GCC is the GNU Compiler Collection. It provides compiler front-ends\n"
+"for several languages, including C, C++, Objective-C, Fortran, Ada, and Go.\n"
+"It also includes runtime support libraries for these languages."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/gcc.scm:549
+msgid "GNU C++ standard library"
+msgstr "GNU C++-standardbibliotek"
+
+#: gnu/packages/gcc.scm:584
+msgid "Collection of subroutines used by various GNU programs"
+msgstr "Samling af underrutiner brugt af diverse GNU-programmer"
+
+#: gnu/packages/gcc.scm:791
+msgid "GNU libstdc++ documentation"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/gcc.scm:861
+msgid "Manipulating sets and relations of integer points bounded by linear 
constraints"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/gcc.scm:864
+msgid ""
+"isl is a library for manipulating sets and relations of integer points\n"
+"bounded by linear constraints. Supported operations on sets include\n"
+"intersection, union, set difference, emptiness check, convex hull, 
(integer)\n"
+"affine hull, integer projection, computing the lexicographic minimum using\n"
+"parametric integer programming, coalescing and parametric vertex\n"
+"enumeration. It also includes an ILP solver based on generalized basis\n"
+"reduction, transitive closures on maps (which may encode infinite graphs),\n"
+"dependence analysis and bounds on piecewise step-polynomials."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/gcc.scm:928
+msgid "Library to generate code for scanning Z-polyhedra"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/gcc.scm:930
+msgid ""
+"CLooG is a free software library to generate code for scanning\n"
+"Z-polyhedra. That is, it finds a code (e.g., in C, FORTRAN...) that\n"
+"reaches each integral point of one or more parameterized polyhedra.\n"
+"CLooG has been originally written to solve the code generation problem\n"
+"for optimizing compilers based on the polytope model. Nevertheless it\n"
+"is used now in various area e.g., to build control automata for\n"
+"high-level synthesis or to find the best polynomial approximation of a\n"
+"function. CLooG may help in any situation where scanning polyhedra\n"
+"matters. While the user has full control on generated code quality,\n"
+"CLooG is designed to avoid control overhead and to produce a very\n"
+"effective code."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/gcc.scm:985
+msgid "Reference manual for the C programming language"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/gcc.scm:987
+msgid ""
+"This is a reference manual for the C programming language, as\n"
+"implemented by the GNU C Compiler (gcc). As a reference, it is not 
intended\n"
+"to be a tutorial of the language. Rather, it outlines all of the 
constructs\n"
+"of the language. Library functions are not included."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/gettext.scm:109
+msgid "Tools and documentation for translation (used to build other packages)"
+msgstr "Værktøjer og dokumentation for oversættelse (brugt til at bygge andre 
pakker)"
+
+#: gnu/packages/gettext.scm:111
+msgid ""
+"GNU Gettext is a package providing a framework for translating the\n"
+"textual output of programs into multiple languages. It provides 
translators\n"
+"with the means to create message catalogs, and a runtime library to load\n"
+"translated messages from the catalogs. Nearly all GNU packages use Gettext."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/gettext.scm:141
+msgid "Tools and documentation for translation"
+msgstr "Værktøjer og dokumentation for oversættelse"
+
+#: gnu/packages/gettext.scm:206
+msgid "Scripts to ease maintenance of translations"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/gettext.scm:208
+msgid ""
+"The po4a (PO for anything) project goal is to ease translations (and\n"
+"more interestingly, the maintenance of translations) using gettext tools on\n"
+"areas where they were not expected like documentation."
 msgstr ""
 
 #: gnu/packages/gimp.scm:69
@@ -4957,36 +5103,36 @@ msgid ""
 "This package provides resynthesizer plugins for GIMP, which encompasses\n"
 "tools for healing selections (content-aware fill), enlarging the canvas and\n"
 "healing the border, increasing the resolution while adding detail, and\n"
-"transfering the style of an image."
+"transferring the style of an image."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:208
+#: gnu/packages/gnome.scm:225
 msgid "CD/DVD burning tool for Gnome"
 msgstr "Cd/dvd-brændeværktøj for GNOME"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:209
+#: gnu/packages/gnome.scm:226
 msgid ""
 "Brasero is an application to burn CD/DVD for the Gnome\n"
 "Desktop. It is designed to be as simple as possible and has some unique\n"
 "features to enable users to create their discs easily and quickly."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:284
+#: gnu/packages/gnome.scm:301
 msgid "Simple backup tool, for regular encrypted backups"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:286
+#: gnu/packages/gnome.scm:303
 msgid ""
 "Déjà Dup is a simple backup tool, for regular encrypted backups. It\n"
 "uses duplicity as the backend, which supports incremental backups and 
storage\n"
 "either on a local, or remote machine via a number of methods."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:333
+#: gnu/packages/gnome.scm:350
 msgid "Diagram creation for GNOME"
 msgstr "Diagramoprettelse for GNOME"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:334
+#: gnu/packages/gnome.scm:351
 msgid ""
 "Dia can be used to draw different types of diagrams, and\n"
 "includes support for UML static structure diagrams (class diagrams), entity\n"
@@ -4994,33 +5140,33 @@ msgid ""
 "formats like PNG, SVG, PDF and EPS."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:390
+#: gnu/packages/gnome.scm:401
 msgid "Library for accessing online service APIs"
 msgstr "Bibliotek til at tilgå API'er for nettjenester"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:392
+#: gnu/packages/gnome.scm:403
 msgid ""
 "libgdata is a GLib-based library for accessing online service APIs using\n"
 "the GData protocol — most notably, Google's services. It provides APIs to\n"
 "access the common Google services, and has full asynchronous support."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:425
+#: gnu/packages/gnome.scm:436
 msgid "GObject-based library for handling and rendering XPS documents"
 msgstr "GObject-baseret bibliotek til at håndtere og optegne XPS-dokumenter"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:427
+#: gnu/packages/gnome.scm:438
 msgid ""
 "libgxps is a GObject-based library for handling and rendering XPS\n"
 "documents. This package also contains binaries that can convert XPS 
documents\n"
 "to other formats."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:447
+#: gnu/packages/gnome.scm:458
 msgid "Bootstrap GNOME modules built from Git"
 msgstr "Bootstrap GNOME-moduler kompileret fra Git"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:448
+#: gnu/packages/gnome.scm:459
 msgid ""
 "gnome-common contains various files needed to bootstrap\n"
 "GNOME modules built from Git. It contains a common \"autogen.sh\" script 
that\n"
@@ -5028,11 +5174,11 @@ msgid ""
 "commonly used macros."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:499
+#: gnu/packages/gnome.scm:511
 msgid "Libgnome-desktop, gnome-about, and desktop-wide documents"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:501
+#: gnu/packages/gnome.scm:513
 msgid ""
 "The libgnome-desktop library provides API shared by several applications\n"
 "on the desktop, but that cannot live in the platform for various reasons.\n"
@@ -5042,49 +5188,49 @@ msgid ""
 "The gnome-about program helps find which version of GNOME is installed."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:534
+#: gnu/packages/gnome.scm:546
 msgid "Documentation utilities for the Gnome project"
 msgstr "Dokumentationsredskaber for GNOME-projektet"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:536
+#: gnu/packages/gnome.scm:548
 msgid ""
 "Gnome-doc-utils is a collection of documentation utilities for the\n"
 "Gnome project. It includes xml2po tool which makes it easier to translate\n"
 "and keep up to date translations of documentation."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:575
+#: gnu/packages/gnome.scm:587
 msgid "Disk management utility for GNOME"
 msgstr "Diskhåndteringsredskab for GNOME"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:576
+#: gnu/packages/gnome.scm:588
 msgid "Disk management utility for GNOME."
 msgstr "Diskhåndteringsredskab for GNOME."
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:619
+#: gnu/packages/gnome.scm:638
 msgid "Libraries for displaying certificates and accessing key stores"
 msgstr "Biblioteker til at vise certifikater og tilgå nøglelagre"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:621
+#: gnu/packages/gnome.scm:640
 msgid ""
 "The GCR package contains libraries used for displaying certificates and\n"
 "accessing key stores. It also provides the viewer for crypto files on the\n"
 "GNOME Desktop."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:650
+#: gnu/packages/gnome.scm:669
 msgid "Accessing passwords from the GNOME keyring"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:652
+#: gnu/packages/gnome.scm:671
 msgid "Client library to access passwords from the GNOME keyring."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:722
+#: gnu/packages/gnome.scm:741
 msgid "Daemon to store passwords and encryption keys"
 msgstr "Dæmon til at lagre adgandskoder og krypteringsnøgler"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:724
+#: gnu/packages/gnome.scm:743
 msgid ""
 "gnome-keyring is a program that keeps passwords and other secrets for\n"
 "users. It is run as a daemon in the session, similar to ssh-agent, and 
other\n"
@@ -5095,11 +5241,11 @@ msgid ""
 "forgotten when the session ends."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:798
+#: gnu/packages/gnome.scm:817
 msgid "GNOME's document viewer"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:800
+#: gnu/packages/gnome.scm:819
 msgid ""
 "Evince is a document viewer for multiple document formats. It\n"
 "currently supports PDF, PostScript, DjVu, TIFF and DVI. The goal\n"
@@ -5107,40 +5253,40 @@ msgid ""
 "on the GNOME Desktop with a single simple application."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:829
+#: gnu/packages/gnome.scm:848
 msgid "GNOME settings for various desktop components"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:831
+#: gnu/packages/gnome.scm:850
 msgid ""
 "Gsettings-desktop-schemas contains a collection of GSettings schemas\n"
 "for settings shared by various components of the GNOME desktop."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:865
+#: gnu/packages/gnome.scm:884
 msgid "Utility to implement the Freedesktop Icon Naming Specification"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:867
+#: gnu/packages/gnome.scm:886
 msgid ""
 "To help with the transition to the Freedesktop Icon Naming\n"
 "Specification, the icon naming utility maps the icon names used by the\n"
 "GNOME and KDE desktops to the icon names proposed in the specification."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:898
+#: gnu/packages/gnome.scm:917
 msgid "GNOME icon theme"
 msgstr "GNOME-ikontema"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:900
+#: gnu/packages/gnome.scm:919
 msgid "Icons for the GNOME desktop."
 msgstr "Ikoner for GNOME-skrivebordet."
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:937
+#: gnu/packages/gnome.scm:956
 msgid "Tango icon theme"
 msgstr "Tango-ikontema"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:938
+#: gnu/packages/gnome.scm:957
 msgid ""
 "This is an icon theme that follows the Tango visual\n"
 "guidelines."
@@ -5148,11 +5294,11 @@ msgstr ""
 "Dette er et ikontema, som følger de visuelle\n"
 "retningslinjer fra Tango."
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:964
+#: gnu/packages/gnome.scm:983
 msgid "Database of common MIME types"
 msgstr "Database med gængse MIME-typer"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:966
+#: gnu/packages/gnome.scm:985
 msgid ""
 "The shared-mime-info package contains the core database of common types\n"
 "and the update-mime-database command used to extend it. It requires glib2 
to\n"
@@ -5161,19 +5307,30 @@ msgid ""
 "database is translated at Transifex."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:990
+#: gnu/packages/gnome.scm:1067
+msgid "CUPS administration tool"
+msgstr "CUPS-administrationsværktøj"
+
+#: gnu/packages/gnome.scm:1069
+msgid ""
+"system-config-printer is a CUPS administration tool. It's written in\n"
+"Python using GTK+, and uses the @acronym{IPP, Internet Printing Protocol} 
when\n"
+"configuring CUPS."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/gnome.scm:1091
 msgid "Freedesktop icon theme"
 msgstr "Freedesktop-ikontema"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:992
+#: gnu/packages/gnome.scm:1093
 msgid "Freedesktop icon theme."
 msgstr "Freedesktop-ikondtema."
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1020
+#: gnu/packages/gnome.scm:1121
 msgid "GNOME desktop notification library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1022
+#: gnu/packages/gnome.scm:1123
 msgid ""
 "Libnotify is a library that sends desktop notifications to a\n"
 "notification daemon, as defined in the Desktop Notifications spec. These\n"
@@ -5181,11 +5338,11 @@ msgid ""
 "some form of information without getting in the user's way."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1056
+#: gnu/packages/gnome.scm:1157
 msgid "GObject plugin system"
-msgstr ""
+msgstr "GObject-udvidelsesmodulsystem"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1058
+#: gnu/packages/gnome.scm:1159
 msgid ""
 "Libpeas is a gobject-based plugin engine, targeted at giving every\n"
 "application the chance to assume its own extensibility. It also has a set 
of\n"
@@ -5194,33 +5351,33 @@ msgid ""
 "API."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1097
+#: gnu/packages/gnome.scm:1198
 msgid "OpenGL extension to GTK+"
 msgstr "OpenGL-udvidelse til GTK+"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1098
+#: gnu/packages/gnome.scm:1199
 msgid ""
 "GtkGLExt is an OpenGL extension to GTK+. It provides\n"
 "additional GDK objects which support OpenGL rendering in GTK+ and GtkWidget\n"
 "API add-ons to make GTK+ widgets OpenGL-capable."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1141
+#: gnu/packages/gnome.scm:1242
 msgid "GTK+ rapid application development tool"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1142
+#: gnu/packages/gnome.scm:1243
 msgid ""
 "Glade is a rapid application development (RAD) tool to\n"
 "enable quick & easy development of user interfaces for the GTK+ toolkit and\n"
 "the GNOME desktop environment."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1170
+#: gnu/packages/gnome.scm:1271
 msgid "CSS2 parsing and manipulation library"
 msgstr "CSS2-fortolknings- og manipuleringsbibliotek"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1172
+#: gnu/packages/gnome.scm:1273
 msgid ""
 "Libcroco is a standalone CSS2 parsing and manipulation library.\n"
 "The parser provides a low level event driven SAC-like API and a CSS object\n"
@@ -5228,31 +5385,33 @@ msgid ""
 "XML/CSS rendering engine."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1205
+#: gnu/packages/gnome.scm:1306
 msgid "GNOME's Structured File Library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1207
+#: gnu/packages/gnome.scm:1308
 msgid ""
 "Libgsf aims to provide an efficient extensible I/O abstraction for\n"
 "dealing with different structured file formats."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1272
+#: gnu/packages/gnome.scm:1374 gnu/packages/gnome.scm:1464
 msgid "Render SVG files using Cairo"
-msgstr ""
+msgstr "Optegn SVG-filer via Cairo"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1274
+#: gnu/packages/gnome.scm:1376 gnu/packages/gnome.scm:1466
 msgid ""
 "Librsvg is a C library to render SVG files using the Cairo 2D graphics\n"
 "library."
 msgstr ""
+"Librsvg er et C-bibliotek til at optegne SVG-filer via Cairo\n"
+"2D-grafikbiblioteket."
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1298
+#: gnu/packages/gnome.scm:1490
 msgid "Create trees of CORBA Interface Definition Language files"
-msgstr ""
+msgstr "Opret træer for CORBA Interface Definition Language-filer"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1299
+#: gnu/packages/gnome.scm:1491
 msgid ""
 "Libidl is a library for creating trees of CORBA Interface\n"
 "Definition Language (idl) files, which is a specification for defining\n"
@@ -5261,144 +5420,151 @@ msgid ""
 "functionality was designed to be as reusable and portable as possible."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1339
+#: gnu/packages/gnome.scm:1535
 msgid "CORBA 2.4-compliant Object Request Broker"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1340
+#: gnu/packages/gnome.scm:1536
 msgid ""
 "ORBit2 is a CORBA 2.4-compliant Object Request Broker (orb)\n"
 "featuring mature C, C++ and Python bindings."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1387
+#: gnu/packages/gnome.scm:1591
 msgid "Framework for creating reusable components for use in GNOME 
applications"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1388
+#: gnu/packages/gnome.scm:1592
 msgid ""
 "Bonobo is a framework for creating reusable components for\n"
 "use in GNOME applications, built on top of CORBA."
 msgstr ""
+"Bonobo er en ramme til at oprette genbrugelige komponenter til\n"
+"brug i GNOME-programmer, bygget oven på CORBA."
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1419
+#: gnu/packages/gnome.scm:1623
 msgid "Store application preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Gem programpræferencer"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1420
+#: gnu/packages/gnome.scm:1624
 msgid ""
 "Gconf is a system for storing application preferences. It\n"
 "is intended for user preferences; not arbitrary data storage."
 msgstr ""
+"Gconf er et system til at lagre programpræferencer. Det\n"
+"er lavet for brugerpræferencer; ikke arbitrær datalager."
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1454
+#: gnu/packages/gnome.scm:1658
 msgid "Base MIME and Application database for GNOME"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1455
+#: gnu/packages/gnome.scm:1659
 msgid ""
 "GNOME Mime Data is a module which contains the base MIME\n"
 "and Application database for GNOME. The data stored by this module is\n"
 "designed to be accessed through the MIME functions in GnomeVFS."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1498
+#: gnu/packages/gnome.scm:1702
 msgid "Access files and folders in GNOME applications"
-msgstr ""
+msgstr "Tilgå filer og mapper i GNOME-programmer"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1500
+#: gnu/packages/gnome.scm:1704
 msgid ""
 "GnomeVFS is the core library used to access files and folders in GNOME\n"
 "applications. It provides a file system abstraction which allows 
applications\n"
 "to access local and remote files with a single consistent API."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1545
+#: gnu/packages/gnome.scm:1749
 msgid "Useful routines for building applications"
-msgstr ""
+msgstr "Nyttige rutioner til at bygge programmer"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1546
+#: gnu/packages/gnome.scm:1750
 msgid ""
 "The libgnome library provides a number of useful routines\n"
 "for building modern applications, including session management, activation 
of\n"
 "files and URIs, and displaying help."
 msgstr ""
+"Biblioteket libgnome tilbyder et antal nyttige rutiner\n"
+"til at bygge moderne programmer, inklusive sessionshåndtering, aktivering 
af\n"
+"filer og URI'er samt visning af hjælpetekster."
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1569
+#: gnu/packages/gnome.scm:1773
 msgid "2D drawing library"
 msgstr "2D-tegnebibliotek"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1570
+#: gnu/packages/gnome.scm:1774
 msgid ""
 "Libart is a 2D drawing library intended as a\n"
 "high-quality vector-based 2D library with antialiasing and alpha composition."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1597
+#: gnu/packages/gnome.scm:1801
 msgid "Flexible widget for creating interactive structured graphics"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1598
+#: gnu/packages/gnome.scm:1802
 msgid ""
 "The GnomeCanvas widget provides a flexible widget for\n"
 "creating interactive structured graphics."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1622
+#: gnu/packages/gnome.scm:1826
 msgid "C++ bindings to the GNOME Canvas library"
-msgstr ""
+msgstr "C++-bindinger til GNOME Canvas-biblioteket"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1623
+#: gnu/packages/gnome.scm:1827
 msgid "C++ bindings to the GNOME Canvas library."
-msgstr ""
+msgstr "C++-bindinger til GNOME Canvas-biblioteket."
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1655
+#: gnu/packages/gnome.scm:1859
 msgid "Additional widgets for applications"
-msgstr ""
+msgstr "Yderligere kontroller for programmer"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1656
+#: gnu/packages/gnome.scm:1860
 msgid ""
 "The libgnomeui library provides additional widgets for\n"
 "applications. Many of the widgets from libgnomeui have already been\n"
 "ported to GTK+."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1682
+#: gnu/packages/gnome.scm:1886
 msgid "Load glade interfaces and access the glade built widgets"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1683
+#: gnu/packages/gnome.scm:1887
 msgid ""
 "Libglade is a library that provides interfaces for loading\n"
 "graphical interfaces described in glade files and for accessing the\n"
 "widgets built in the loading process."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1713 gnu/packages/gnome.scm:1745
+#: gnu/packages/gnome.scm:1917 gnu/packages/gnome.scm:1949
 msgid "Printing framework for GNOME"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1715
+#: gnu/packages/gnome.scm:1919
 msgid ""
 "GNOME-print was a printing framework for GNOME. It has been deprecated\n"
 "since ca. 2006, when GTK+ itself incorporated printing support."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1789
+#: gnu/packages/gnome.scm:1993
 msgid "Some user interface controls using Bonobo"
-msgstr ""
+msgstr "Noger brugergrænsefladekontroller der bruger Bonobo"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1790
+#: gnu/packages/gnome.scm:1994
 msgid ""
 "The Bonobo UI library provides a number of user interface\n"
 "controls using the Bonobo component framework."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1815
+#: gnu/packages/gnome.scm:2019
 msgid "Window Navigator Construction Kit"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1817
+#: gnu/packages/gnome.scm:2021
 msgid ""
 "Libwnck is the Window Navigator Construction Kit, a library for use in\n"
 "writing pagers, tasklists, and more generally applications that are dealing\n"
@@ -5406,19 +5572,19 @@ msgid ""
 "Hints specification (EWMH)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1870
+#: gnu/packages/gnome.scm:2074
 msgid "Document-centric objects and utilities"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1871
+#: gnu/packages/gnome.scm:2075
 msgid "A GLib/GTK+ set of document-centric objects and utilities."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1955
+#: gnu/packages/gnome.scm:2159
 msgid "Spreadsheet application"
-msgstr ""
+msgstr "Regnearkspårogram"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1957
+#: gnu/packages/gnome.scm:2161
 msgid ""
 "GNUmeric is a GNU spreadsheet application, running under GNOME. It is\n"
 "interoperable with other spreadsheet applications. It has a vast array of\n"
@@ -5427,29 +5593,29 @@ msgid ""
 "engineering."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1997
+#: gnu/packages/gnome.scm:2201
 msgid "Default GNOME 3 themes"
 msgstr "Standardtemaer for GNOME 3"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:1999
+#: gnu/packages/gnome.scm:2203
 msgid "The default GNOME 3 themes (Adwaita and some accessibility themes)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2032
+#: gnu/packages/gnome.scm:2236
 msgid "Manage encryption keys and passwords in the GNOME keyring"
 msgstr "Håndter krypteringsnøgler og adgangskoder i GNOME keyring"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2034
+#: gnu/packages/gnome.scm:2238
 msgid ""
 "Seahorse is a GNOME application for managing encryption keys and\n"
 "passwords in the GNOME keyring."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2072 gnu/packages/gnome.scm:2296
+#: gnu/packages/gnome.scm:2281 gnu/packages/gnome.scm:2515
 msgid "Compiler for the GObject type system"
-msgstr ""
+msgstr "Kompiler for GObject-typesystemet"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2074
+#: gnu/packages/gnome.scm:2283
 msgid ""
 "Vala is a programming language that aims to bring modern programming\n"
 "language features to GNOME developers without imposing any additional 
runtime\n"
@@ -5457,11 +5623,11 @@ msgid ""
 "libraries written in C."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2106
+#: gnu/packages/gnome.scm:2315
 msgid "Virtual Terminal Emulator"
-msgstr ""
+msgstr "Virtuel terminalemulator"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2108
+#: gnu/packages/gnome.scm:2317
 msgid ""
 "VTE is a library (libvte) implementing a terminal emulator widget for\n"
 "GTK+, and a minimal sample application (vte) using that. Vte is mainly used 
in\n"
@@ -5469,39 +5635,41 @@ msgid ""
 "editors, IDEs, etc."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2140
+#: gnu/packages/gnome.scm:2349
 msgid "Enhanced VTE terminal widget"
-msgstr ""
+msgstr "Forbedret VTE-terminalkontrol"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2142
+#: gnu/packages/gnome.scm:2351
 msgid ""
 "VTE is a library (libvte) implementing a terminal emulator widget for\n"
 "GTK+, this fork provides additional functions exposed for keyboard text\n"
 "selection and URL hints."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2228
+#: gnu/packages/gnome.scm:2447
 msgid "Remote desktop viewer for GNOME"
-msgstr ""
+msgstr "Ekstern skrivebordsfremviser for GNOME"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2229
+#: gnu/packages/gnome.scm:2448
 msgid ""
 "Vinagre is a remote display client supporting the VNC, SPICE\n"
 "and RDP protocols."
 msgstr ""
+"Vinagre er en ekstern skærmklient, der understøtter VNC-, SPICE-\n"
+"og RDP-protokollerne."
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2268
+#: gnu/packages/gnome.scm:2488
 msgid "Low-level GNOME configuration system"
-msgstr ""
+msgstr "GNOME-konfigurationssystem på lavt niveau"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2269
+#: gnu/packages/gnome.scm:2489
 msgid ""
 "Dconf is a low-level configuration system. Its main purpose\n"
 "is to provide a backend to GSettings on platforms that don't already have\n"
 "configuration storage systems."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2298
+#: gnu/packages/gnome.scm:2517
 msgid ""
 "JSON-GLib is a C library based on GLib providing serialization and\n"
 "deserialization support for the JavaScript Object Notation (JSON) format\n"
@@ -5510,11 +5678,11 @@ msgid ""
 "and objects."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2337
+#: gnu/packages/gnome.scm:2556
 msgid "High-level API for X Keyboard Extension"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2339
+#: gnu/packages/gnome.scm:2558
 msgid ""
 "LibXklavier is a library providing high-level API for X Keyboard\n"
 "Extension known as XKB. This library is intended to support XFree86 and 
other\n"
@@ -5522,58 +5690,60 @@ msgid ""
 "indicators etc)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2367
+#: gnu/packages/gnome.scm:2586
 msgid "Python bindings to librsvg"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2369
+#: gnu/packages/gnome.scm:2588
 msgid ""
 "This packages provides Python bindings to librsvg, the SVG rendering\n"
 "library."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2419
+#: gnu/packages/gnome.scm:2627
 msgid "Network-related GIO modules"
-msgstr ""
+msgstr "Netværksrelaterede GIO-moduler"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2421
+#: gnu/packages/gnome.scm:2629
 msgid ""
 "This package contains various network related extensions for the GIO\n"
 "library."
 msgstr ""
+"Denne pakke indeholder diverse netværksrelaterede udvidelser for GIO-\n"
+"biblioteket."
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2452
+#: gnu/packages/gnome.scm:2660
 msgid "RESTful web api query library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2454
+#: gnu/packages/gnome.scm:2662
 msgid ""
 "This library was designed to make it easier to access web services that\n"
 "claim to be \"RESTful\". It includes convenience wrappers for libsoup and\n"
 "libxml to ease remote use of the RESTful API."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2577
+#: gnu/packages/gnome.scm:2772
 msgid "GLib-based HTTP Library"
-msgstr ""
+msgstr "GLib-baseret HTTP-bibliotek"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2579
+#: gnu/packages/gnome.scm:2774
 msgid ""
 "LibSoup is an HTTP client/server library for GNOME. It uses GObjects\n"
 "and the GLib main loop, to integrate well with GNOME applications."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2625
+#: gnu/packages/gnome.scm:2820
 msgid "GObject bindings for \"Secret Service\" API"
 msgstr "GObject-bindinger for »Secret Service«-API'en"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2627
+#: gnu/packages/gnome.scm:2822
 msgid ""
 "Libsecret is a GObject based library for storing and retrieving passwords\n"
 "and other secrets. It communicates with the \"Secret Service\" using DBus."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2656
+#: gnu/packages/gnome.scm:2851
 msgid ""
 "Five or More is a game where you try to align\n"
 " five or more objects of the same color and shape causing them to 
disappear.\n"
@@ -5581,21 +5751,21 @@ msgid ""
 " Try to last as long as possible."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2694
+#: gnu/packages/gnome.scm:2889
 msgid "Minesweeper game"
 msgstr "Minestrygerspil"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2696
+#: gnu/packages/gnome.scm:2891
 msgid ""
 "Mines (previously gnomine) is a puzzle game where you locate mines\n"
 "floating in an ocean using only your brain and a little bit of luck."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2727
+#: gnu/packages/gnome.scm:2922
 msgid "Japanese logic game"
-msgstr ""
+msgstr "Japansk logikspil"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2729
+#: gnu/packages/gnome.scm:2924
 msgid ""
 "Sudoku is a Japanese logic game that exploded in popularity in 2005.\n"
 "GNOME Sudoku is meant to have an interface as simple and unobstrusive as\n"
@@ -5603,11 +5773,11 @@ msgid ""
 "more fun."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2775
+#: gnu/packages/gnome.scm:2970
 msgid "Terminal emulator"
 msgstr "Terminalemulator"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2777
+#: gnu/packages/gnome.scm:2972
 msgid ""
 "GNOME Terminal is a terminal emulator application for accessing a\n"
 "UNIX shell environment which can be used to run programs available on\n"
@@ -5617,22 +5787,22 @@ msgid ""
 "keyboard shortcuts."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2843
+#: gnu/packages/gnome.scm:3038
 msgid "Color management service"
-msgstr ""
+msgstr "Farvehåndteringstjeneste"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2844
+#: gnu/packages/gnome.scm:3039
 msgid ""
 "Colord is a system service that makes it easy to manage,\n"
 "install and generate color profiles to accurately color manage input and\n"
 "output devices."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2889
+#: gnu/packages/gnome.scm:3084
 msgid "Geolocation service"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2890
+#: gnu/packages/gnome.scm:3085
 msgid ""
 "Geoclue is a D-Bus service that provides location\n"
 "information. The primary goal of the Geoclue project is to make creating\n"
@@ -5641,11 +5811,11 @@ msgid ""
 "permission from user."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2925
+#: gnu/packages/gnome.scm:3129
 msgid "Geocoding and reverse-geocoding library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2927
+#: gnu/packages/gnome.scm:3131
 msgid ""
 "geocode-glib is a convenience library for geocoding (finding longitude,\n"
 "and latitude from an address) and reverse geocoding (finding an address 
from\n"
@@ -5653,11 +5823,11 @@ msgid ""
 "faster results and to avoid unnecessary server load."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2974
+#: gnu/packages/gnome.scm:3178
 msgid "System daemon for managing power devices"
 msgstr "Systemdæmon til håndtering af strømenheder"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:2976
+#: gnu/packages/gnome.scm:3180
 msgid ""
 "UPower is an abstraction for enumerating power devices,\n"
 "listening to device events and querying history and statistics. Any\n"
@@ -5665,21 +5835,21 @@ msgid ""
 "service via the system message bus."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3034
+#: gnu/packages/gnome.scm:3222
 msgid "Location, time zone, and weather library for GNOME"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3036
+#: gnu/packages/gnome.scm:3224
 msgid ""
 "libgweather is a library to access weather information from online\n"
 "services for numerous locations."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3087
+#: gnu/packages/gnome.scm:3287
 msgid "GNOME settings daemon"
-msgstr ""
+msgstr "GNOME-indstillingsdæmon"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3089
+#: gnu/packages/gnome.scm:3289
 msgid ""
 "This package contains the daemon responsible for setting the various\n"
 "parameters of a GNOME session and the applications that run under it. It\n"
@@ -5687,42 +5857,42 @@ msgid ""
 "settings, themes, mouse settings, and startup of other daemons."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3126
+#: gnu/packages/gnome.scm:3326
 msgid "Library to parse and save media playlists for GNOME"
-msgstr ""
+msgstr "Bibliotek til at fortolke og gemme medieafspilningslister for GNOME"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3127
+#: gnu/packages/gnome.scm:3327
 msgid ""
 "Totem-pl-parser is a GObjects-based library to parse and save\n"
 "playlists in a variety of formats."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3161
+#: gnu/packages/gnome.scm:3361
 msgid "Solitaire card games"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3163
+#: gnu/packages/gnome.scm:3363
 msgid ""
 "Aisleriot (also known as Solitaire or sol) is a collection of card games\n"
 "which are easy to play with the aid of a mouse."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3187
+#: gnu/packages/gnome.scm:3388
 msgid "API documentation browser for GNOME"
-msgstr ""
+msgstr "API-dokumentationsbrowser for GNOME"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3189
+#: gnu/packages/gnome.scm:3390
 msgid ""
 "Devhelp is an API documentation browser for GTK+ and GNOME. It works\n"
 "natively with GTK-Doc (the API reference system developed for GTK+ and used\n"
 "throughout GNOME for API documentation)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3256
+#: gnu/packages/gnome.scm:3457
 msgid "Object oriented GL/GLES Abstraction/Utility Layer"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3258
+#: gnu/packages/gnome.scm:3459
 msgid ""
 "Cogl is a small library for using 3D graphics hardware to draw pretty\n"
 "pictures. The API departs from the flat state machine style of OpenGL and 
is\n"
@@ -5730,38 +5900,38 @@ msgid ""
 "without stepping on each others toes."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3315
-msgid "Open GL based interactive canvas library"
-msgstr ""
+#: gnu/packages/gnome.scm:3516
+msgid "OpenGL-based interactive canvas library"
+msgstr "OpenGL-baseret interaktivt canvasbibliotek"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3317 gnu/packages/gnome.scm:3346
+#: gnu/packages/gnome.scm:3518 gnu/packages/gnome.scm:3547
 msgid ""
-"Clutter is an Open GL based interactive canvas library, designed for\n"
+"Clutter is an OpenGL-based interactive canvas library, designed for\n"
 "creating fast, mainly 2D single window applications such as media box UIs,\n"
 "presentations, kiosk style applications and so on."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3344
-msgid "Open GL based interactive canvas library GTK+ widget"
-msgstr ""
+#: gnu/packages/gnome.scm:3545
+msgid "OpenGL-based interactive canvas library GTK+ widget"
+msgstr "OpenGL-baseret interaktivt canvasbibliotek GTK+-kontrol"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3374
+#: gnu/packages/gnome.scm:3574
 msgid "Integration library for using GStreamer with Clutter"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3376
+#: gnu/packages/gnome.scm:3576
 msgid ""
 "Clutter-Gst is an integration library for using GStreamer with Clutter.\n"
 "It provides a GStreamer sink to upload frames to GL and an actor that\n"
-"implements the ClutterGstPlayer interface using playbin. Clutter is an 
Open\n"
-"GL based interactive canvas library."
+"implements the ClutterGstPlayer interface using playbin. Clutter is an\n"
+"OpenGL-based interactive canvas library."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3410
+#: gnu/packages/gnome.scm:3610
 msgid "C library providing a ClutterActor to display maps"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3412
+#: gnu/packages/gnome.scm:3612
 msgid ""
 "libchamplain is a C library providing a ClutterActor to display maps.\n"
 "It also provides a Gtk+ widget to display maps in Gtk+ applications. 
Python\n"
@@ -5769,32 +5939,32 @@ msgid ""
 "such as OpenStreetMap, OpenCycleMap, OpenAerialMap, and Maps for free."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3443
+#: gnu/packages/gnome.scm:3643
 msgid "Object mapper from GObjects to SQLite"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3445
+#: gnu/packages/gnome.scm:3645
 msgid ""
 "Gom provides an object mapper from GObjects to SQLite. It helps you\n"
 "write applications that need to store structured data as well as make 
complex\n"
 "queries upon that data."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3480
+#: gnu/packages/gnome.scm:3680
 msgid "Useful functionality shared among GNOME games"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3482
+#: gnu/packages/gnome.scm:3682
 msgid ""
 "libgnome-games-support is a small library intended for internal use by\n"
 "GNOME Games, but it may be used by others."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3510
+#: gnu/packages/gnome.scm:3710
 msgid "Sliding block puzzles"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3512
+#: gnu/packages/gnome.scm:3712
 msgid ""
 "GNOME Klotski is a set of block sliding puzzles. The objective is to move\n"
 "the patterned block to the area bordered by green markers. To do so, you 
will\n"
@@ -5802,55 +5972,59 @@ msgid ""
 "as possible!"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3566
+#: gnu/packages/gnome.scm:3766
 msgid "Framework for discovering and browsing media"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3568 gnu/packages/gnome.scm:3621
+#: gnu/packages/gnome.scm:3768 gnu/packages/gnome.scm:3821
 msgid ""
 "Grilo is a framework focused on making media discovery and browsing easy\n"
 "for application developers."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3619
+#: gnu/packages/gnome.scm:3819
 msgid "Plugins for the Grilo media discovery library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3722
+#: gnu/packages/gnome.scm:3923
 msgid "Simple media player for GNOME based on GStreamer"
-msgstr ""
+msgstr "Simpel medieafspiller for GNOME baseret på GStreamer"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3723
+#: gnu/packages/gnome.scm:3924
 msgid ""
 "Totem is a simple yet featureful media player for GNOME\n"
 "which can read a large number of file formats."
 msgstr ""
+"Totem er en simpel men stadig funktionsrig medieafspiller for GNOME\n"
+"der kan læse et stort antal filformater."
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3824
+#: gnu/packages/gnome.scm:4025
 msgid "Music player for GNOME"
-msgstr ""
+msgstr "Musikafspiller for GNOME"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3825
+#: gnu/packages/gnome.scm:4026
 msgid ""
 "Rhythmbox is a music playing application for GNOME. It\n"
 "supports playlists, song ratings, and any codecs installed through gstreamer."
 msgstr ""
+"Rhythmbox er en musikafspiller for GNOME. Programmet understøtter\n"
+"afspilningslister, sangbedømmelser og alle kodninger installeret via 
gstreamer."
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3875
+#: gnu/packages/gnome.scm:4080
 msgid "GNOME image viewer"
-msgstr ""
+msgstr "GNOME-billedfremviser"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3876
+#: gnu/packages/gnome.scm:4081
 msgid ""
 "Eye of GNOME is the GNOME image viewer. It\n"
 "supports image conversion, rotation, and slideshows."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3898
+#: gnu/packages/gnome.scm:4103
 msgid "Extensions for the Eye of GNOME image viewer"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3910
+#: gnu/packages/gnome.scm:4115
 msgid ""
 "This package provides plugins for the Eye of GNOME (EOG) image viewer,\n"
 "notably:\n"
@@ -5863,21 +6037,21 @@ msgid ""
 "@end itemize\n"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3946
+#: gnu/packages/gnome.scm:4155
 msgid "GObject bindings for libudev"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3948
+#: gnu/packages/gnome.scm:4157
 msgid ""
 "This library provides GObject bindings for libudev. It was originally\n"
 "part of udev-extras, then udev, then systemd. It's now a project on its own."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3996
+#: gnu/packages/gnome.scm:4214
 msgid "Userspace virtual file system for GIO"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:3998
+#: gnu/packages/gnome.scm:4216
 msgid ""
 "GVFS is a userspace virtual file system designed to work with the I/O\n"
 "abstraction of GIO. It contains a GIO module that seamlessly adds GVFS 
support\n"
@@ -5888,11 +6062,11 @@ msgid ""
 "DAV, and others."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4031
+#: gnu/packages/gnome.scm:4249
 msgid "GLib binding for libusb1"
 msgstr "GLib-binding for libusb1"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4033
+#: gnu/packages/gnome.scm:4251
 msgid ""
 "GUsb is a GObject wrapper for libusb1 that makes it easy to do\n"
 "asynchronous control, bulk and interrupt transfers with proper cancellation\n"
@@ -5900,11 +6074,11 @@ msgid ""
 "USB transfers with your high-level application or system daemon."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4084
+#: gnu/packages/gnome.scm:4302
 msgid "Document and image scanner"
 msgstr "Dokument- og billedskanner"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4085
+#: gnu/packages/gnome.scm:4303
 msgid ""
 "Simple Scan is an easy-to-use application, designed to let\n"
 "users connect their scanner and quickly have the image/document in an\n"
@@ -5913,11 +6087,11 @@ msgid ""
 "work and the interface is well tested."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4152
+#: gnu/packages/gnome.scm:4370
 msgid "Web browser for GNOME"
 msgstr "Internetbrowser for GNOME"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4154
+#: gnu/packages/gnome.scm:4372
 msgid ""
 "Eolie is a new web browser for GNOME. It features Firefox sync support,\n"
 "a secret password store, an adblocker, and a modern UI."
@@ -5926,52 +6100,52 @@ msgstr ""
 "synkroniseringsunderstøttelse, et hemmeligt lager for adgangskoder, en\n"
 "reklameblokering og en moderne brugerflade."
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4211
+#: gnu/packages/gnome.scm:4429
 msgid "GNOME web browser"
 msgstr "GNOME-internetbrowser"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4213
+#: gnu/packages/gnome.scm:4431
 msgid ""
 "Epiphany is a GNOME web browser targeted at non-technical users. Its\n"
 "principles are simplicity and standards compliance."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4269
+#: gnu/packages/gnome.scm:4487
 msgid "D-Bus debugger"
 msgstr "D-Bus-fejlsøger"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4271
+#: gnu/packages/gnome.scm:4489
 msgid ""
 "D-Feet is a D-Bus debugger, which can be used to inspect D-Bus interfaces\n"
 "of running programs and invoke methods on those interfaces."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4293
+#: gnu/packages/gnome.scm:4511
 msgid "XSL stylesheets for Yelp"
 msgstr "XSL-stilark for Yelp"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4295
+#: gnu/packages/gnome.scm:4513
 msgid ""
 "Yelp-xsl contains XSL stylesheets that are used by the yelp help browser\n"
 "to format Docbook and Mallard documents."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4326
+#: gnu/packages/gnome.scm:4544
 msgid "GNOME help browser"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4328
+#: gnu/packages/gnome.scm:4546
 msgid ""
 "Yelp is the help viewer in Gnome. It natively views Mallard, DocBook,\n"
 "man, info, and HTML documents. It can locate documents according to the\n"
 "freedesktop.org help system specification."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4356
+#: gnu/packages/gnome.scm:4574
 msgid "Yelp documentation tools"
 msgstr "Yelp-dokumentationsværktøjer"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4358
+#: gnu/packages/gnome.scm:4576
 msgid ""
 "Yelp-tools is a collection of scripts and build utilities to help create,\n"
 "manage, and publish documentation for Yelp and the web. Most of the heavy\n"
@@ -5979,32 +6153,32 @@ msgid ""
 "wraps things up in a developer-friendly way."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4395
+#: gnu/packages/gnome.scm:4613
 msgid "GObject collection library"
 msgstr "GObject-samlingsbibliotek"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4397
+#: gnu/packages/gnome.scm:4615
 msgid ""
 "Libgee is a utility library providing GObject-based interfaces and\n"
 "classes for commonly used data structures."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4424
+#: gnu/packages/gnome.scm:4642
 msgid "GObject wrapper around the Exiv2 photo metadata library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4426
+#: gnu/packages/gnome.scm:4644
 msgid ""
 "Gexiv2 is a GObject wrapper around the Exiv2 photo metadata library. It\n"
 "allows for GNOME applications to easily inspect and update EXIF, IPTC, and 
XMP\n"
 "metadata in photo and video files of various formats."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4470
+#: gnu/packages/gnome.scm:4688
 msgid "Photo manager for GNOME 3"
 msgstr "Billedhåndtering for GNOME 3"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4472
+#: gnu/packages/gnome.scm:4690
 msgid ""
 "Shotwell is a digital photo manager designed for the GNOME desktop\n"
 "environment. It allows you to import photos from disk or camera, organize\n"
@@ -6012,42 +6186,42 @@ msgid ""
 "share them with others via social networking and more."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4513
+#: gnu/packages/gnome.scm:4725
 msgid "Graphical archive manager for GNOME"
 msgstr "Grafisk arkivhåndtering for GNOME"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4514
+#: gnu/packages/gnome.scm:4726
 msgid ""
 "File Roller is an archive manager for the GNOME desktop\n"
 "environment that allows users to view, unpack, and create compressed 
archives\n"
 "such as gzip tarballs."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4592
+#: gnu/packages/gnome.scm:4804
 msgid "Session manager for GNOME"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4594
+#: gnu/packages/gnome.scm:4806
 msgid ""
 "This package contains the GNOME session manager, as well as a\n"
 "configuration program to choose applications starting on login."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4659
+#: gnu/packages/gnome.scm:4859
 msgid "Javascript bindings for GNOME"
 msgstr "Javascript-bindinger for GNOME"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4662
+#: gnu/packages/gnome.scm:4862
 msgid ""
 "Gjs is a javascript binding for GNOME. It's mainly based on spidermonkey\n"
 "javascript engine and the GObject introspection framework."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4721
+#: gnu/packages/gnome.scm:4921
 msgid "GNOME text editor"
 msgstr "GNOME-tesktredigeringsprogram"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4722
+#: gnu/packages/gnome.scm:4922
 msgid ""
 "While aiming at simplicity and ease of use, gedit is a\n"
 "powerful general purpose text editor."
@@ -6055,21 +6229,21 @@ msgstr ""
 "Selv om den forsøger at være enkel og nem at bruge, så\n"
 "er gedit et funktionsrigt og alment tekstredigeringsprogram."
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4746
+#: gnu/packages/gnome.scm:4946
 msgid "Display graphical dialog boxes from shell scripts"
 msgstr "Vis grafiske dialogbokse fra skalskripter"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4749
+#: gnu/packages/gnome.scm:4949
 msgid ""
 "Zenity is a rewrite of gdialog, the GNOME port of dialog which allows you\n"
 "to display dialog boxes from the commandline and shell scripts."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4848
+#: gnu/packages/gnome.scm:5048
 msgid "Window and compositing manager"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4851
+#: gnu/packages/gnome.scm:5051
 msgid ""
 "Mutter is a window and compositing manager that displays and manages your\n"
 "desktop via OpenGL. Mutter combines a sophisticated display engine using 
the\n"
@@ -6077,11 +6251,11 @@ msgid ""
 "window manager."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4885
+#: gnu/packages/gnome.scm:5101
 msgid "Single sign-on framework for GNOME"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4888
+#: gnu/packages/gnome.scm:5104
 msgid ""
 "GNOME Online Accounts provides interfaces so that applications and\n"
 "libraries in GNOME can access the user's online accounts. It has providers 
for\n"
@@ -6089,32 +6263,32 @@ msgid ""
 "Exchange, Last.fm, IMAP/SMTP, Jabber, SIP and Kerberos."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4972
+#: gnu/packages/gnome.scm:5210
 msgid "Store address books and calendars"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:4975
+#: gnu/packages/gnome.scm:5213
 msgid ""
 "This package provides a unified backend for programs that work with\n"
 "contacts, tasks, and calendar information. It was originally developed for\n"
 "Evolution (hence the name), but is now used by other packages as well."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5038
+#: gnu/packages/gnome.scm:5276
 msgid "Text entry and UI navigation application"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5041
+#: gnu/packages/gnome.scm:5279
 msgid ""
 "Caribou is an input assistive technology intended for switch and pointer\n"
 "users."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5159
+#: gnu/packages/gnome.scm:5415
 msgid "Network connection manager"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5162
+#: gnu/packages/gnome.scm:5418
 msgid ""
 "NetworkManager is a system network service that manages your network\n"
 "devices and connections, attempting to keep active network connectivity 
when\n"
@@ -6123,39 +6297,39 @@ msgid ""
 "services."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5196
+#: gnu/packages/gnome.scm:5452
 msgid "OpenVPN plug-in for NetworkManager"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5198
+#: gnu/packages/gnome.scm:5454
 msgid ""
 "This extension of NetworkManager allows it to take care of connections\n"
 "to virtual private networks (VPNs) via OpenVPN."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5220
+#: gnu/packages/gnome.scm:5476
 msgid "Database of broadband connection configuration"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5221
+#: gnu/packages/gnome.scm:5477
 msgid "Database of broadband connection configuration."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5255
+#: gnu/packages/gnome.scm:5511
 msgid "Applet for managing network connections"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5258
+#: gnu/packages/gnome.scm:5514
 msgid ""
 "This package contains a systray applet for NetworkManager. It displays\n"
 "the available networks and allows users to easily switch between them."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5283
+#: gnu/packages/gnome.scm:5539
 msgid "C++ wrapper for XML parser library libxml2"
 msgstr "C++-omslag for XML-fortolkerbiblioteket libxml2"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5285
+#: gnu/packages/gnome.scm:5541
 msgid ""
 "This package provides a C++ wrapper for the XML parser library\n"
 "libxml2."
@@ -6163,41 +6337,41 @@ msgstr ""
 "Denne pakke tilbyder et C++-omslag for XML-fortolkerbiblioteket\n"
 "libxml2."
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5422
+#: gnu/packages/gnome.scm:5728
 msgid "Display manager for GNOME"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5425
+#: gnu/packages/gnome.scm:5731
 msgid ""
 "GNOME Display Manager is a system service that is responsible for\n"
 "providing graphical log-ins and managing local and remote displays."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5449
+#: gnu/packages/gnome.scm:5755
 msgid "Portable system access library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5452
+#: gnu/packages/gnome.scm:5758
 msgid ""
 "LibGTop is a library to get system specific data such as CPU and memory\n"
 "usage and information about running processes."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5482
+#: gnu/packages/gnome.scm:5789
 msgid "GNOME Bluetooth subsystem"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5485
+#: gnu/packages/gnome.scm:5792
 msgid ""
 "This package contains tools for managing and manipulating Bluetooth\n"
 "devices using the GNOME desktop."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5551
+#: gnu/packages/gnome.scm:5863
 msgid "Utilities to configure the GNOME desktop"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5554
+#: gnu/packages/gnome.scm:5866
 msgid ""
 "This package contains configuration applets for the GNOME desktop,\n"
 "allowing to set accessibility configuration, desktop fonts, keyboard and 
mouse\n"
@@ -6205,21 +6379,21 @@ msgid ""
 "properties, screen resolution, and other GNOME parameters."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5639
+#: gnu/packages/gnome.scm:6022
 msgid "Desktop shell for GNOME"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5642
+#: gnu/packages/gnome.scm:6025
 msgid ""
 "GNOME Shell provides core user interface functions for the GNOME desktop,\n"
 "like switching to windows and launching applications."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5677
+#: gnu/packages/gnome.scm:6060
 msgid "VNC viewer widget for GTK+"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5679
+#: gnu/packages/gnome.scm:6062
 msgid ""
 "GTK-VNC is a VNC viewer widget for GTK+, used by remote desktop viewing\n"
 "applications, for instance the Vinagre client, GNOME Boxes and virt-viewer.\n"
@@ -6227,43 +6401,43 @@ msgid ""
 "as SASL, TLS and VeNCrypt. Additionally it supports encoding extensions."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5707
+#: gnu/packages/gnome.scm:6090
 msgid "Archives integration support for GNOME"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5710
+#: gnu/packages/gnome.scm:6093
 msgid ""
 "GNOME Autoar is a library which makes creating and extracting archives\n"
 "easy, safe, and automatic."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5762
+#: gnu/packages/gnome.scm:6180
 msgid "Metadata database, indexer and search tool"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5765
+#: gnu/packages/gnome.scm:6183
 msgid ""
 "Tracker is an advanced framework for first class objects with associated\n"
 "metadata and tags. It provides a one stop solution for all metadata, tags,\n"
 "shared object databases, search tools and indexing."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5816
+#: gnu/packages/gnome.scm:6235
 msgid "File manager for GNOME"
 msgstr "Filhåndtering for GNOME"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5819
+#: gnu/packages/gnome.scm:6238
 msgid ""
 "Nautilus (Files) is a file manager designed to fit the GNOME desktop\n"
 "design and behaviour, giving the user a simple way to navigate and manage 
its\n"
 "files."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5851
+#: gnu/packages/gnome.scm:6270
 msgid "Disk usage analyzer for GNOME"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5853
+#: gnu/packages/gnome.scm:6272
 msgid ""
 "Baobab (Disk Usage Analyzer) is a graphical application to analyse disk\n"
 "usage in the GNOME desktop environment. It can easily scan device volumes 
or\n"
@@ -6271,11 +6445,11 @@ msgid ""
 "is complete it provides a graphical representation of each selected folder."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5877
+#: gnu/packages/gnome.scm:6296
 msgid "Background images for the GNOME desktop"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5879
+#: gnu/packages/gnome.scm:6298
 msgid ""
 "GNOME backgrounds package contains a collection of graphics files which\n"
 "can be used as backgrounds in the GNOME Desktop environment. Additionally,\n"
@@ -6283,33 +6457,33 @@ msgid ""
 "can add your own files to the collection."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5912
+#: gnu/packages/gnome.scm:6334
 msgid "Take pictures of your screen"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5914
+#: gnu/packages/gnome.scm:6336
 msgid ""
 "GNOME Screenshot is a utility used for taking screenshots of the entire\n"
 "screen, a window or a user defined area of the screen, with optional\n"
 "beautifying border effects."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5951
+#: gnu/packages/gnome.scm:6366
 msgid "Graphical editor for GNOME's dconf configuration system"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5953
+#: gnu/packages/gnome.scm:6368
 msgid ""
 "Dconf-editor is a graphical tool for browsing and editing the dconf\n"
 "configuration system for GNOME. It allows users to configure desktop\n"
 "software that do not provide their own configuration interface."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5982
+#: gnu/packages/gnome.scm:6397
 msgid "Default MIME type associations for the GNOME desktop"
 msgstr "MIME-typeassociatoner for GNOME-skrivebordet."
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:5984
+#: gnu/packages/gnome.scm:6399
 msgid ""
 "Given many installed packages which might handle a given MIME type, a\n"
 "user running the GNOME desktop probably has some preferences: for example,\n"
@@ -6318,94 +6492,94 @@ msgid ""
 "associations for GNOME."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6043
+#: gnu/packages/gnome.scm:6459
 msgid "The GNU desktop environment"
 msgstr "GNU-skrivebordsmiljøet"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6046
+#: gnu/packages/gnome.scm:6462
 msgid ""
 "GNOME is the graphical desktop for GNU. It includes a wide variety of\n"
 "applications for browsing the web, editing text and images, creating\n"
 "documents and diagrams, playing media, scanning, and much more."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6098
+#: gnu/packages/gnome.scm:6514
 msgid "Desktop recording program"
 msgstr "Skrivebordsoptagelsesprogram"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6099
+#: gnu/packages/gnome.scm:6515
 msgid ""
 "Byzanz is a simple desktop recording program with a\n"
 "command-line interface. It can record part or all of an X display for a\n"
 "specified duration and save it as a GIF encoded animated image file."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6126
+#: gnu/packages/gnome.scm:6542
 msgid "GObject wrapper for libcanberra"
 msgstr "GObject-omslag for libcanberra"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6128
+#: gnu/packages/gnome.scm:6544
 msgid ""
 "GSound is a small library for playing system sounds. It's designed to be\n"
 "used via GObject Introspection, and is a thin wrapper around the libcanberra 
C\n"
 "library."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6155
+#: gnu/packages/gnome.scm:6571
 msgid "Library for accessing SkyDrive and Hotmail"
 msgstr "Bibliotek til at tilgå SkyDrive og Hotmail"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6157
+#: gnu/packages/gnome.scm:6573
 msgid ""
 "Libzapojit is a GLib-based library for accessing online service APIs of\n"
 "Microsoft SkyDrive and Hotmail, using their REST protocols."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6193
+#: gnu/packages/gnome.scm:6609
 msgid "GNOME's clock application"
 msgstr "GNOME's urprogram"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6195
+#: gnu/packages/gnome.scm:6611
 msgid ""
 "GNOME Clocks is a simple clocks application designed to fit the GNOME\n"
 "desktop. It supports world clock, stop watch, alarms, and count down timer."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6227
+#: gnu/packages/gnome.scm:6647
 msgid "GNOME's calendar application"
 msgstr "GNOME's kalenderprogram"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6229
+#: gnu/packages/gnome.scm:6649
 msgid ""
 "GNOME Calendar is a simple calendar application designed to fit the GNOME\n"
 "desktop. It supports multiple calendars, month, week and year view."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6279
+#: gnu/packages/gnome.scm:6699
 msgid "GNOME's ToDo Application"
 msgstr "GNOME's huskeseddelprogram"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6281
+#: gnu/packages/gnome.scm:6701
 msgid ""
 "GNOME To Do is a simplistic personal task manager designed to perfectly\n"
 "fit the GNOME desktop."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6319
+#: gnu/packages/gnome.scm:6739
 msgid "Look up words in dictionary sources"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6321
+#: gnu/packages/gnome.scm:6741
 msgid ""
 "GNOME Dictionary can look for the definition or translation of a word in\n"
 "existing databases over the internet."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6381
+#: gnu/packages/gnome.scm:6801
 msgid "Customize advanced GNOME 3 options"
 msgstr "Tilpas avancerede GNOME 3-indstillinger"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6384
+#: gnu/packages/gnome.scm:6804
 msgid ""
 "GNOME Tweak Tool allows adjusting advanced configuration settings in\n"
 "GNOME 3. This includes things like the fonts used in user interface 
elements,\n"
@@ -6413,32 +6587,32 @@ msgid ""
 "GNOME Shell appearance and extension, etc."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6411
+#: gnu/packages/gnome.scm:6831
 msgid "Extensions for GNOME Shell"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6412
+#: gnu/packages/gnome.scm:6832
 msgid ""
 "GNOME Shell extensions modify and extend GNOME Shell\n"
 "functionality and behavior."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6442
+#: gnu/packages/gnome.scm:6867
 msgid "A flat GTK+ theme with transparent elements"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6443
+#: gnu/packages/gnome.scm:6868
 msgid ""
 "Arc is a flat theme with transparent elements for GTK 3, GTK\n"
 "2, and GNOME Shell which supports GTK 3 and GTK 2 based desktop 
environments\n"
 "like GNOME, Unity, Budgie, Pantheon, XFCE, Mate, etc."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6474
+#: gnu/packages/gnome.scm:6899
 msgid "Faba icon theme"
 msgstr "Faba-ikontema"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6476
+#: gnu/packages/gnome.scm:6901
 msgid ""
 "Faba is a minimal icon set used as a basis for other themes such as\n"
 "Moka"
@@ -6446,32 +6620,32 @@ msgstr ""
 "Faba er et minimalt ikonsæt brugt som grundlag for andre temaer\n"
 "såsom Moka"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6500
+#: gnu/packages/gnome.scm:6925
 msgid "Moka icon theme"
 msgstr "Moka-ikontema"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6501
+#: gnu/packages/gnome.scm:6926
 msgid ""
 "Moka is a stylized desktop icon set, designed to be clear,\n"
 "simple and consistent."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6533
+#: gnu/packages/gnome.scm:6958
 msgid "Arc icon theme"
 msgstr "Arc-ikontema"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6534
+#: gnu/packages/gnome.scm:6959
 msgid ""
 "The Arc icon theme provides a set of icons matching the\n"
 "style of the Arc GTK theme. Icons missing from the Arc theme are provided 
by\n"
 "the Moka icon theme."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6566
+#: gnu/packages/gnome.scm:6991
 msgid "Library to aggregate data about people"
 msgstr "Bibliotek til at aggregere data om folk"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6567
+#: gnu/packages/gnome.scm:6992
 msgid ""
 "Libfolks is a library that aggregates information about people\n"
 "from multiple sources (e.g., Telepathy connection managers for IM contacts,\n"
@@ -6480,31 +6654,31 @@ msgid ""
 "compiled."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6602
+#: gnu/packages/gnome.scm:7027
 msgid "GLib/GObject wrapper for the Facebook API"
 msgstr "GLib/GObject-omslag for Facebook-API'en"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6603
+#: gnu/packages/gnome.scm:7028
 msgid ""
 "This library allows you to use the Facebook API from\n"
 "GLib/GObject code."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6631
+#: gnu/packages/gnome.scm:7056
 msgid "GNOME keyboard configuration library"
 msgstr "Konfigurationsbibliotek for GNOME-tastatur"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6633
+#: gnu/packages/gnome.scm:7058
 msgid ""
 "Libgnomekbd is a keyboard configuration library for the GNOME desktop\n"
 "environment, which can notably display keyboard layouts."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6667
+#: gnu/packages/gnome.scm:7092
 msgid "Library for writing single instance applications"
 msgstr "Bibliotek til at skrive enkel instans-programmer"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6669
+#: gnu/packages/gnome.scm:7094
 msgid ""
 "Libunique is a library for writing single instance applications. If you\n"
 "launch a single instance application twice, the second instance will either 
just\n"
@@ -6514,32 +6688,32 @@ msgid ""
 "handling the startup notification side."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6702
+#: gnu/packages/gnome.scm:7129
 msgid "Desktop calculator"
 msgstr "Skrivebordslommeregner"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6704
+#: gnu/packages/gnome.scm:7131
 msgid ""
 "Calculator is an application that solves mathematical equations and\n"
 "is suitable as a default application in a Desktop environment."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6732
+#: gnu/packages/gnome.scm:7159
 msgid "Virtual sticky note"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6734
+#: gnu/packages/gnome.scm:7161
 msgid ""
 "Xpad is a sticky note that strives to be simple, fault tolerant,\n"
 "and customizable. Xpad consists of independent pad windows, each is\n"
 "basically a text box in which notes can be written."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6764
+#: gnu/packages/gnome.scm:7232
 msgid "Unicode character picker and font browser"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6766
+#: gnu/packages/gnome.scm:7234
 msgid ""
 "This program allows you to browse through all the available Unicode\n"
 "characters and categories for the installed fonts, and to examine their\n"
@@ -6547,22 +6721,22 @@ msgid ""
 "only know by its Unicode name or code point."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6796
+#: gnu/packages/gnome.scm:7264
 msgid "Web development studio"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6798
+#: gnu/packages/gnome.scm:7266
 msgid ""
 "Bluefish is an editor targeted towards programmers and web developers,\n"
 "with many options to write web sites, scripts and other code.\n"
 "Bluefish supports many programming and markup languages."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6830
+#: gnu/packages/gnome.scm:7300
 msgid "Process viewer and system resource monitor for GNOME"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6832
+#: gnu/packages/gnome.scm:7302
 msgid ""
 "GNOME System Monitor is a GNOME process viewer and system monitor with\n"
 "an attractive, easy-to-use interface. It has features, such as a tree view\n"
@@ -6571,11 +6745,11 @@ msgid ""
 "kill/reinice processes."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6858
+#: gnu/packages/gnome.scm:7328
 msgid "Python client bindings for D-Bus AT-SPI"
 msgstr "Pythonklientbindinger for D-Bus AT-SPI"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6862
+#: gnu/packages/gnome.scm:7332
 msgid ""
 "This package includes a python client library for the AT-SPI D-Bus\n"
 "accessibility infrastructure."
@@ -6583,33 +6757,33 @@ msgstr ""
 "Denne pakke indeholder et Pythonklientbibliotek for AT-SPI D-Bus-\n"
 "tilgængelighedsinfrastrukturen."
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6921
+#: gnu/packages/gnome.scm:7391
 msgid "Screen reader for individuals who are blind or visually impaired"
 msgstr "Skærmlæser for personer som er blinde eller har synsnedsættelse"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6924
+#: gnu/packages/gnome.scm:7394
 msgid ""
 "Orca is a screen reader that provides access to the graphical desktop\n"
 "via speech and refreshable braille. Orca works with applications and 
toolkits\n"
 "that support the Assistive Technology Service Provider Interface (AT-SPI)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6976
+#: gnu/packages/gnome.scm:7446
 msgid "GNOME's alternative spell checker"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:6978
+#: gnu/packages/gnome.scm:7448
 msgid ""
 "gspell provides a flexible API to add spell-checking to a GTK+\n"
 "application. It provides a GObject API, spell-checking to text entries and\n"
 "text views, and buttons to choose the language."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:7020
+#: gnu/packages/gnome.scm:7490
 msgid "Project management software for the GNOME desktop"
 msgstr "Projekthåndteringsprogram for GNOME-skrivebordet"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:7022
+#: gnu/packages/gnome.scm:7492
 msgid ""
 "GNOME Planner is a project management tool based on the Work Breakdown\n"
 "Structure (WBS). Its goal is to enable you to easily plan projects. Based 
on\n"
@@ -6621,11 +6795,11 @@ msgid ""
 "views can be printed as PDF or PostScript files, or exported to HTML."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:7088
+#: gnu/packages/gnome.scm:7558
 msgid "GNOME music playing application"
 msgstr "GNOME's musikafspilningsprogram"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:7090
+#: gnu/packages/gnome.scm:7560
 msgid ""
 "Lollypop is a music player designed to play well with GNOME desktop.\n"
 "Lollypop plays audio formats such as mp3, mp4, ogg and flac and gets 
information\n"
@@ -6633,31 +6807,31 @@ msgid ""
 "automatically and it can stream songs from online music services and charts."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:7117
+#: gnu/packages/gnome.scm:7587
 msgid "Video effects for Cheese and other GNOME applications"
 msgstr "Videoeffekter for Cheese og andre GNOME-programmer"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:7119
+#: gnu/packages/gnome.scm:7589
 msgid ""
 "A collection of GStreamer video filters and effects to be used in\n"
 "photo-booth-like software, such as Cheese."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:7179
+#: gnu/packages/gnome.scm:7649
 msgid "Webcam photo booth software for GNOME"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:7181
+#: gnu/packages/gnome.scm:7651
 msgid ""
 "Cheese uses your webcam to take photos and videos. Cheese can also\n"
 "apply fancy special effects and lets you share the fun with others."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:7218
+#: gnu/packages/gnome.scm:7688
 msgid "Audio music cd ripper"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:7219
+#: gnu/packages/gnome.scm:7689
 msgid ""
 "Sound Juicer extracts audio from compact discs and convert it\n"
 "into audio files that a personal computer or digital audio player can play.\n"
@@ -6665,33 +6839,33 @@ msgid ""
 "mp3, Ogg Vorbis and FLAC"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:7283
+#: gnu/packages/gnome.scm:7746
 msgid "Convert between audio formats with a graphical interface"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:7285
+#: gnu/packages/gnome.scm:7748
 msgid ""
 "SoundConverter supports converting between many audio formats including\n"
 "Opus, Ogg Vorbis, FLAC and more. It supports parallel conversion, and\n"
 "configurable file renaming. "
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:7330
+#: gnu/packages/gnome.scm:7791
 msgid "Tool to help prevent repetitive strain injury (RSI)"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:7332
+#: gnu/packages/gnome.scm:7793
 msgid ""
 "Workrave is a program that assists in the recovery and prevention of\n"
 "repetitive strain injury (@dfn{RSI}). The program frequently alerts you to 
take\n"
 "micro-pauses and rest breaks, and restricts you to your daily limit."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:7361
+#: gnu/packages/gnome.scm:7822
 msgid "GNOME hexadecimal editor"
 msgstr "GNOME-hexadecimalt redigeringsprogram"
 
-#: gnu/packages/gnome.scm:7362
+#: gnu/packages/gnome.scm:7823
 msgid ""
 "The GHex program can view and edit files in two ways:\n"
 "hexadecimal or ASCII. It is useful for editing binary files in general."
@@ -6699,69 +6873,69 @@ msgstr ""
 "GHex-programmet kan vise og redigere filer på to måder:\n"
 "hexadecimal eller ASCII. Det er nyttigt til at redigere binære filer 
generelt."
 
-#: gnu/packages/gnuzilla.scm:127
-msgid "Mozilla javascript engine"
-msgstr "Mozillas javascriptmotor"
+#: gnu/packages/gnome.scm:7867
+msgid "Companion library to GObject and Gtk+"
+msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnuzilla.scm:128
+#: gnu/packages/gnome.scm:7868
 msgid ""
-"SpiderMonkey is Mozilla's JavaScript engine written\n"
-"in C/C++."
+"The libdazzle library is a companion library to GObject and\n"
+"Gtk+. It provides various features that the authors wish were in the\n"
+"underlying library but cannot for various reasons. In most cases, they are\n"
+"wildly out of scope for those libraries. In other cases, they are not 
quite\n"
+"generic enough to work for everyone."
 msgstr ""
-"SpiderMonkey er Mozillas JavaScript-motor skrevet\n"
-"i C/C++."
 
-#: gnu/packages/gnuzilla.scm:357
-msgid "Netscape API for system level and libc-like functions"
+#: gnu/packages/gnome.scm:7916
+msgid "Manage your email, contacts and schedule"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnuzilla.scm:358
+#: gnu/packages/gnome.scm:7917
 msgid ""
-"Netscape Portable Runtime (@dfn{NSPR}) provides a\n"
-"platform-neutral API for system level and libc-like functions. It is used\n"
-"in the Mozilla clients."
+"Evolution is a personal information management application\n"
+"that provides integrated mail, calendaring and address book\n"
+"functionality."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnuzilla.scm:464
-msgid "Network Security Services"
-msgstr ""
+#: gnu/packages/gnuzilla.scm:137
+msgid "Mozilla javascript engine"
+msgstr "Mozillas javascriptmotor"
 
-#: gnu/packages/gnuzilla.scm:466
+#: gnu/packages/gnuzilla.scm:138
 msgid ""
-"Network Security Services (@dfn{NSS}) is a set of libraries designed to\n"
-"support cross-platform development of security-enabled client and server\n"
-"applications. Applications built with NSS can support SSL v2 and v3, TLS,\n"
-"PKCS #5, PKCS #7, PKCS #11, PKCS #12, S/MIME, X.509 v3 certificates, and 
other\n"
-"security standards."
+"SpiderMonkey is Mozilla's JavaScript engine written\n"
+"in C/C++."
 msgstr ""
+"SpiderMonkey er Mozillas JavaScript-motor skrevet\n"
+"i C/C++."
 
-#: gnu/packages/gnuzilla.scm:840
+#: gnu/packages/gnuzilla.scm:955
 msgid "Entirely free browser derived from Mozilla Firefox"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gnuzilla.scm:842
+#: gnu/packages/gnuzilla.scm:957
 msgid ""
 "IceCat is the GNU version of the Firefox browser. It is entirely free\n"
 "software, which does not recommend non-free plugins and addons. It also\n"
 "features built-in privacy-protecting features."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:105
+#: gnu/packages/gtk.scm:104
 msgid "GNOME accessibility toolkit"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:107
+#: gnu/packages/gtk.scm:106
 msgid ""
 "ATK provides the set of accessibility interfaces that are implemented\n"
 "by other toolkits and applications. Using the ATK interfaces, 
accessibility\n"
 "tools have full access to view and control running applications."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:147
+#: gnu/packages/gtk.scm:145
 msgid "2D graphics library"
 msgstr "2D-grafikbibliotek"
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:149
+#: gnu/packages/gtk.scm:147
 msgid ""
 "Cairo is a 2D graphics library with support for multiple output devices.\n"
 "Currently supported output targets include the X Window System (via both\n"
@@ -6779,56 +6953,56 @@ msgid ""
 "affine transformation (scale, rotation, shear, etc.)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:177
+#: gnu/packages/gtk.scm:175
 msgid "2D graphics library (with X11 support)"
 msgstr "2D-grafikbibliotek (med X11-understøttelse)"
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:211
+#: gnu/packages/gtk.scm:209
 msgid "OpenType text shaping engine"
 msgstr "OpenType-tekstformningsmotor"
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:213
+#: gnu/packages/gtk.scm:211
 msgid "HarfBuzz is an OpenType text shaping engine."
 msgstr "HarfBuzz er et OpenType-tekstformningsmotor."
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:250
+#: gnu/packages/gtk.scm:247
 msgid "GNOME text and font handling library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:252
+#: gnu/packages/gtk.scm:249
 msgid ""
 "Pango is the core text and font handling library used in GNOME\n"
 "applications. It has extensive support for the different writing systems\n"
 "used throughout the world."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:291
+#: gnu/packages/gtk.scm:275
 msgid "Obsolete pango functions"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:292
+#: gnu/packages/gtk.scm:276
 msgid ""
 "Pangox was a X backend to pango. It is now obsolete and no\n"
 "longer provided by recent pango releases. pangox-compat provides the\n"
 "functions which were removed."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:329
+#: gnu/packages/gtk.scm:314
 msgid "GTK+ widget for interactive graph-like environments"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:331
+#: gnu/packages/gtk.scm:316
 msgid ""
 "Ganv is an interactive GTK+ widget for interactive “boxes and lines” or\n"
 "graph-like environments, e.g. modular synths or finite state machine\n"
 "diagrams."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:400
+#: gnu/packages/gtk.scm:385
 msgid "Widget that extends the standard GTK+ 2.x 'GtkTextView' widget"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:402
+#: gnu/packages/gtk.scm:387
 msgid ""
 "GtkSourceView is a portable C library that extends the standard GTK+\n"
 "framework for multiline text editing with support for configurable syntax\n"
@@ -6836,56 +7010,56 @@ msgid ""
 "printing and other features typical of a source code editor."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:451
+#: gnu/packages/gtk.scm:436
 msgid "GNOME source code widget"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:452
+#: gnu/packages/gtk.scm:437
 msgid ""
 "GtkSourceView is a text widget that extends the standard\n"
 "GTK+ text widget GtkTextView. It improves GtkTextView by implementing 
syntax\n"
 "highlighting and other features typical of a source code editor."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:502
+#: gnu/packages/gtk.scm:517
 msgid "GNOME image loading and manipulation library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:504
+#: gnu/packages/gtk.scm:519
 msgid ""
 "GdkPixbuf is a library for image loading and manipulation developed\n"
 "in the GNOME project."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:538
+#: gnu/packages/gtk.scm:553
 msgid "GNOME image loading and manipulation library, with SVG support"
 msgstr "GNOME-billedindlæsnings- og manipuleringsbibliotek, med 
SVG-understøttelse"
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:578
+#: gnu/packages/gtk.scm:618
 msgid "Assistive Technology Service Provider Interface, core components"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:580
+#: gnu/packages/gtk.scm:620
 msgid ""
 "The Assistive Technology Service Provider Interface, core components,\n"
 "is part of the GNOME accessibility project."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:613
+#: gnu/packages/gtk.scm:655
 msgid "Assistive Technology Service Provider Interface, ATK bindings"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:615
+#: gnu/packages/gtk.scm:657
 msgid ""
 "The Assistive Technology Service Provider Interface\n"
 "is part of the GNOME accessibility project."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:675
+#: gnu/packages/gtk.scm:717
 msgid "Cross-platform toolkit for creating graphical user interfaces"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:677
+#: gnu/packages/gtk.scm:719
 msgid ""
 "GTK+, or the GIMP Toolkit, is a multi-platform toolkit for creating\n"
 "graphical user interfaces. Offering a complete set of widgets, GTK+ is\n"
@@ -6893,11 +7067,11 @@ msgid ""
 "application suites."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:811
+#: gnu/packages/gtk.scm:862
 msgid "Cairo bindings for GNU Guile"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:813
+#: gnu/packages/gtk.scm:864
 msgid ""
 "Guile-Cairo wraps the Cairo graphics library for Guile Scheme.\n"
 "Guile-Cairo is complete, wrapping almost all of the Cairo API. It is API\n"
@@ -6907,21 +7081,21 @@ msgid ""
 "exceptions, macros, and a dynamic programming environment."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:861
+#: gnu/packages/gtk.scm:912
 msgid "Render SVG images using Cairo from Guile"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:863
+#: gnu/packages/gtk.scm:914
 msgid ""
 "Guile-RSVG wraps the RSVG library for Guile, allowing you to render SVG\n"
 "images onto Cairo surfaces."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:903
+#: gnu/packages/gtk.scm:954
 msgid "Create SVG or PDF presentations in Guile"
 msgstr "Opret SVG- eller PDF-præsentationer i Guile"
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:905
+#: gnu/packages/gtk.scm:956
 msgid ""
 "Guile-Present defines a declarative vocabulary for presentations,\n"
 "together with tools to render presentation documents as SVG or PDF.\n"
@@ -6930,51 +7104,51 @@ msgid ""
 "documents."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:959
+#: gnu/packages/gtk.scm:1010
 msgid "Guile interface for GTK+ programming for GNOME"
 msgstr "Guile brugerflade til GTK+-programmering for GNOME"
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:961
+#: gnu/packages/gtk.scm:1012
 msgid ""
 "Includes guile-clutter, guile-gnome-gstreamer,\n"
 "guile-gnome-platform (GNOME developer libraries), and guile-gtksourceview."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:994
+#: gnu/packages/gtk.scm:1045
 msgid "C++ bindings to the Cairo 2D graphics library"
 msgstr "C++-bindinger til CAiro 2D-grafikbiblioteket"
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:996
+#: gnu/packages/gtk.scm:1047
 msgid ""
 "Cairomm provides a C++ programming interface to the Cairo 2D graphics\n"
 "library."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1020
+#: gnu/packages/gtk.scm:1071
 msgid "C++ interface to the Pango text rendering library"
 msgstr "C++-grænseflade til tekstoptegningsbiblioteket Pango"
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1022
+#: gnu/packages/gtk.scm:1073
 msgid ""
 "Pangomm provides a C++ programming interface to the Pango text rendering\n"
 "library."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1043
+#: gnu/packages/gtk.scm:1094
 msgid "C++ interface to the ATK accessibility library"
 msgstr "C++-grænseflade til ATK-tilgængelighedsbiblioteket"
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1045
+#: gnu/packages/gtk.scm:1096
 msgid ""
 "ATKmm provides a C++ programming interface to the ATK accessibility\n"
 "toolkit."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1089
+#: gnu/packages/gtk.scm:1140
 msgid "C++ interface to the GTK+ graphical user interface library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1091
+#: gnu/packages/gtk.scm:1142
 msgid ""
 "gtkmm is the official C++ interface for the popular GUI library GTK+.\n"
 "Highlights include typesafe callbacks, and a comprehensive set of widgets 
that\n"
@@ -6983,11 +7157,11 @@ msgid ""
 "extensive documentation, including API reference and a tutorial."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1140
+#: gnu/packages/gtk.scm:1191
 msgid "C++ interface to the GTK+ 'GtkTextView' widget"
 msgstr "C++-grænseflade til GTK+ »GtkTextView«-kontrollen"
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1142
+#: gnu/packages/gtk.scm:1193
 msgid ""
 "gtksourceviewmm is a portable C++ library that extends the standard GTK+\n"
 "framework for multiline text editing with support for configurable syntax\n"
@@ -6995,41 +7169,41 @@ msgid ""
 "printing and other features typical of a source code editor."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1172
+#: gnu/packages/gtk.scm:1223
 msgid "Python bindings for cairo"
 msgstr "Pythonbindinger for cairo"
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1174
+#: gnu/packages/gtk.scm:1225
 msgid "Pycairo is a set of Python bindings for the Cairo graphics library."
 msgstr "Pycairo er et sæt af Pythonbindinger for grafikbiblioteket Cairo."
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1247
+#: gnu/packages/gtk.scm:1298
 msgid "Python bindings for GTK+"
 msgstr "Pythonbindinger for GTK+"
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1249
+#: gnu/packages/gtk.scm:1300
 msgid ""
 "PyGTK allows you to write full featured GTK programs in Python. It is\n"
 "targeted at GTK 2.x, and can be used in conjunction with gnome-python to\n"
 "write GNOME applications."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1273
+#: gnu/packages/gtk.scm:1324
 msgid "Perl interface to the cairo 2d vector graphics library"
 msgstr "Perlgrænseflade til cairo 2D-vektorgrafikbiblioteket"
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1274
+#: gnu/packages/gtk.scm:1325
 msgid ""
 "Cairo provides Perl bindings for the vector graphics library\n"
 "cairo. It supports multiple output targets, including PNG, PDF and SVG. 
Cairo\n"
 "produces identical output on all those targets."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1299
+#: gnu/packages/gtk.scm:1350
 msgid "Perl interface to the 2.x series of the Gimp Toolkit library"
 msgstr "Perlgrænseflade til 2.x-serien for Gimp Toolkit-biblioteket"
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1300
+#: gnu/packages/gtk.scm:1351
 msgid ""
 "Perl bindings to the 2.x series of the Gtk+ widget set.\n"
 "This module allows you to write graphical user interfaces in a Perlish and\n"
@@ -7037,11 +7211,11 @@ msgid ""
 "yet remaining very close in spirit to original API."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1327
+#: gnu/packages/gtk.scm:1378
 msgid "Layout and render international text"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1328
+#: gnu/packages/gtk.scm:1379
 msgid ""
 "Pango is a library for laying out and rendering text, with an\n"
 "emphasis on internationalization. Pango can be used anywhere that text 
layout\n"
@@ -7058,11 +7232,11 @@ msgid ""
 "and routines to assist in editing internationalized text."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1381
+#: gnu/packages/gtk.scm:1432
 msgid "Library for minimalistic gtk+3 user interfaces"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1382
+#: gnu/packages/gtk.scm:1433
 msgid ""
 "Girara is a library that implements a user interface that\n"
 "focuses on simplicity and minimalism. Currently based on GTK+, a\n"
@@ -7073,674 +7247,175 @@ msgid ""
 "information."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1481
+#: gnu/packages/gtk.scm:1532
 msgid "Documentation generator from C source code"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1483
+#: gnu/packages/gtk.scm:1534
 msgid ""
 "GTK-Doc generates API documentation from comments added to C code. It is\n"
 "typically used to document the public API of GTK+ and GNOME libraries, but 
it\n"
 "can also be used to document application code."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1511
+#: gnu/packages/gtk.scm:1562
 msgid "Theming engines for GTK+ 2.x"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1513
+#: gnu/packages/gtk.scm:1564
 msgid ""
 "This package contains the standard GTK+ 2.x theming engines including\n"
 "Clearlooks, Crux, High Contrast, Industrial, LighthouseBlue, Metal, Mist,\n"
 "Redmond95 and ThinIce."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1541
+#: gnu/packages/gtk.scm:1592
 msgid "Cairo-based theming engine for GTK+ 2.x"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1543
+#: gnu/packages/gtk.scm:1594
 msgid ""
 "Murrine is a cairo-based GTK+ theming engine. It is named after the\n"
 "glass artworks done by Venicians glass blowers."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1569
+#: gnu/packages/gtk.scm:1620
 msgid "Spell-checking addon for GTK's TextView widget"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1571
+#: gnu/packages/gtk.scm:1622
 msgid ""
 "GtkSpell provides word-processor-style highlighting and replacement of\n"
 "misspelled words in a GtkTextView widget."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1594
+#: gnu/packages/gtk.scm:1648
 msgid "Lightweight GTK+ clipboard manager"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1596
+#: gnu/packages/gtk.scm:1650
 msgid ""
 "ClipIt is a clipboard manager with features such as a history, search\n"
 "thereof, global hotkeys and clipboard item actions. It was forked from\n"
 "Parcellite and adds bugfixes and features."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1633
+#: gnu/packages/gtk.scm:1682
 msgid "Thin layer of graphic data types"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1634
+#: gnu/packages/gtk.scm:1683
 msgid ""
 "This library provides graphic types and their relative API;\n"
 "it does not deal with windowing system surfaces, drawing, scene graphs, or\n"
 "input."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1659
+#: gnu/packages/gtk.scm:1708
 msgid "Gtk+ widget for dealing with 2-D tabular data"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1661
+#: gnu/packages/gtk.scm:1710
 msgid ""
 "GNU Spread Sheet Widget is a library for Gtk+ which provides a widget for\n"
 "viewing and manipulating 2 dimensional tabular data in a manner similar to 
many\n"
 "popular spread sheet programs."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1702
+#: gnu/packages/gtk.scm:1751
 msgid "GTK+ dialog boxes for shell scripts"
 msgstr "GTK+-dialogbokse for skalskripter"
 
-#: gnu/packages/gtk.scm:1704
-msgid ""
-"This program allows you to display GTK+ dialog boxes from command line or\n"
-"shell scripts. Example of how to use @code{yad} can be consulted at\n"
-"@url{https://sourceforge.net/p/yad-dialog/wiki/browse_pages/}.";
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:141 gnu/packages/guile.scm:220
-msgid "Scheme implementation intended especially for extensions"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:143 gnu/packages/guile.scm:222
-msgid ""
-"Guile is the GNU Ubiquitous Intelligent Language for Extensions, the\n"
-"official extension language of the GNU system. It is an implementation of\n"
-"the Scheme language which can be easily embedded in other applications to\n"
-"provide a convenient means of extending the functionality of the 
application\n"
-"without requiring the source code to be rewritten."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:410
-msgid "Line editing support for GNU Guile"
-msgstr "Understøttelse af linjeredigering for GNU Guile"
-
-#: gnu/packages/guile.scm:412
-msgid ""
-"This module provides line editing support via the Readline library for\n"
-"address@hidden Use the @code{(ice-9 readline)} module and call its\n"
-"@code{activate-readline} procedure to enable it."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:528
-msgid "Package manager for Guile"
-msgstr "Pakkehåndtering for Guile"
-
-#: gnu/packages/guile.scm:530
-msgid ""
-"Guildhall is a package manager written for Guile Scheme. A guild is\n"
-"an association of independent craftspeople. A guildhall is where they 
meet.\n"
-"This Guildhall aims to make a virtual space for Guile wizards and 
journeyfolk\n"
-"to share code.\n"
-"\n"
-"On a practical level, Guildhall lets you share Scheme modules and programs\n"
-"over the internet, and install code that has been shared by others. 
Guildhall\n"
-"can handle dependencies, so when a program requires several libraries, and\n"
-"each of those has further dependencies, all of the prerequisites for the\n"
-"program can be installed in one go."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:623
-msgid "Web application framework written in Guile"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:624
-msgid ""
-"GNU Artanis is a web application framework written in Guile\n"
-"Scheme. A web application framework (WAF) is a software framework that is\n"
-"designed to support the development of dynamic websites, web applications, 
web\n"
-"services and web resources. The framework aims to alleviate the overhead\n"
-"associated with common activities performed in web development. Artanis\n"
-"provides several tools for web development: database access, templating\n"
-"frameworks, session management, URL-remapping for RESTful, page caching, 
and\n"
-"more."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:650
-msgid "Framework for building readers for GNU Guile"
-msgstr "Ramme til at bygge læsere for GNU Guile"
-
-#: gnu/packages/guile.scm:652
-msgid ""
-"Guile-Reader is a simple framework for building readers for GNU Guile.\n"
-"\n"
-"The idea is to make it easy to build procedures that extend Guile’s read\n"
-"procedure. Readers supporting various syntax variants can easily be 
written,\n"
-"possibly by re-using existing “token readers” of a standard Scheme\n"
-"readers. For example, it is used to implement Skribilo’s R5RS-derived\n"
-"document syntax.\n"
-"\n"
-"Guile-Reader’s approach is similar to Common Lisp’s “read table”, but\n"
-"hopefully more powerful and flexible (for instance, one may instantiate as\n"
-"many readers as needed)."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:706
-msgid "Guile bindings to ncurses"
-msgstr "Guilebindinger til ncurses"
-
-#: gnu/packages/guile.scm:708
-msgid ""
-"guile-ncurses provides Guile language bindings for the ncurses\n"
-"library."
-msgstr ""
-"guile-ncurses tilbyder Guile-sprogbindinger for biblioteket\n"
-"ncurses."
-
-#: gnu/packages/guile.scm:766
-msgid "Run jobs at scheduled times"
-msgstr "Afvikl job på planlagte tidspunkter"
-
-#: gnu/packages/guile.scm:768
-msgid ""
-"GNU Mcron is a complete replacement for Vixie cron. It is used to run\n"
-"tasks on a schedule, such as every hour or every Monday. Mcron is written 
in\n"
-"Guile, so its configuration can be written in Scheme; the original cron\n"
-"format is also supported."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:836
-msgid "Guile project tooling"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:838
-msgid ""
-"Hall is a command-line application and a set of Guile libraries that\n"
-"allow you to quickly create and publish Guile projects. It allows you to\n"
-"transparently support the GNU build system, manage a project hierarchy &\n"
-"provides tight coupling to Guix."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:870
-msgid "Guile parser library for the iCalendar format"
-msgstr "Guile-fortolkerbibliotek for iCalendar-formatet"
-
-#: gnu/packages/guile.scm:872
-msgid ""
-"Guile-ICS is an iCalendar (RFC5545) format parser library written in\n"
-"pure Scheme. The library can be used to read and write iCalendar data.\n"
-"\n"
-"The library is shipped with documentation in Info format and usage examples."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:907
-msgid "Collection of useful Guile Scheme modules"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:909
-msgid ""
-"Guile-Lib is intended as an accumulation place for pure-scheme Guile\n"
-"modules, allowing for people to cooperate integrating their generic Guile\n"
-"modules into a coherent library. Think \"a down-scaled, limited-scope CPAN\n"
-"for Guile\"."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:944
-msgid "JSON module for Guile"
-msgstr "JSON-modul for Guile"
-
-#: gnu/packages/guile.scm:946
-msgid ""
-"Guile-JSON supports parsing and building JSON documents according to the\n"
-"specification. These are the main features:\n"
-"\n"
-"@itemize\n"
-"@item Strictly complies to @uref{http://json.org, specification}.\n"
-"@item Build JSON documents programmatically via macros.\n"
-"@item Unicode support for strings.\n"
-"@item Allows JSON pretty printing.\n"
-"@end itemize\n"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:982
-msgid "MiniKanren declarative logic system, packaged for Guile"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:984
-msgid ""
-"MiniKanren is a relational programming extension to the Scheme\n"
-"programming Language, written as a smaller version of Kanren suitable for\n"
-"pedagogical purposes. It is featured in the book, The Reasoned Schemer,\n"
-"written by Dan Friedman, William Byrd, and Oleg Kiselyov.\n"
-"\n"
-"This is Ian Price's r6rs packaged version of miniKanren, which deviates\n"
-"slightly from miniKanren mainline.\n"
-"\n"
-"See http://minikanren.org/ for more on miniKanren generally."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1020
-msgid ""
-"Minimal implementation of incremental computation in Guile\n"
-"Scheme"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1022
-msgid ""
-"This package provides a complete Scheme implementation of\n"
-"miniAdapton, which implements the core functionality of the Adapton system 
for\n"
-"incremental computation (also known as self-adjusting computation). Like\n"
-"Adapton, miniAdapton allows programmers to safely combine mutation and\n"
-"memoization. miniAdapton is built on top of an even simpler system,\n"
-"microAdapton. Both miniAdapton and microAdapton are designed to be easy to\n"
-"understand, extend, and port to host languages other than Scheme."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1064
-msgid "S-expression based regular expressions"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1066
-msgid ""
-"Irregex is an s-expression based alternative to your classic\n"
-"string-based regular expressions. It implements SRFI 115 and is deeply\n"
-"inspired by the SCSH regular expression system."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1120
-msgid "Guile bindings to the GDBM library via Guile's FFI"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1122
-msgid ""
-"Guile bindings to the GDBM key-value storage system, using\n"
-"Guile's foreign function interface."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1154
-msgid "Access SQLite databases from Guile"
-msgstr "Tilgå SQLite-databaser fra Guile"
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1156
-msgid "This package provides Guile bindings to the SQLite database system."
-msgstr "Denne pakke tilbyder Guilebindinger til SQLite-databasesystemet."
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1219
-msgid "Functional static site generator"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1220
-msgid ""
-"Haunt is a static site generator written in Guile\n"
-"Scheme. Haunt features a functional build system and an extensible\n"
-"interface for reading articles in any format."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1252
-msgid "Guile application configuration parsing library."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1254
-msgid ""
-"Guile Config is a library providing a declarative approach to\n"
-"application configuration specification. The library provides clean\n"
-"configuration declaration forms, and processors that take care of:\n"
-"configuration file creation; configuration file parsing; command-line\n"
-"parameter parsing using getopt-long; basic GNU command-line parameter\n"
-"generation (--help, --usage, --version); automatic output generation for 
the\n"
-"above command-line parameters."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1282
-msgid "Redis client library for Guile"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1283
-msgid ""
-"Guile-redis provides a Scheme interface to the Redis\n"
-"key-value cache and store."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1360
-msgid "Whitespace to lisp syntax for Guile"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1361
-msgid ""
-"Wisp is a syntax for Guile which provides a Python-like\n"
-"whitespace-significant language. It may be easier on the eyes for some\n"
-"users and in some situations."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1412
-msgid "2D/3D game engine for GNU Guile"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1413
-msgid ""
-"Sly is a 2D/3D game engine written in Guile Scheme. Sly\n"
-"features a functional reactive programming interface and live coding\n"
-"capabilities."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1449
-msgid "Generate C bindings for Guile"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1450
-msgid ""
-"G-Wrap is a tool and Guile library for generating function\n"
-"wrappers for inter-language calls. It currently only supports generating 
Guile\n"
-"wrappers for C functions. Given a definition of the types and prototypes 
for\n"
-"a given C interface, G-Wrap will automatically generate the C code that\n"
-"provides access to that interface and its types from the Scheme level."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1492
-msgid "Guile database abstraction layer"
-msgstr "Guile-databaseabstraktionslag"
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1495
-msgid ""
-"guile-dbi is a library for Guile that provides a convenient interface to\n"
-"SQL databases. Database programming with guile-dbi is generic in that the 
same\n"
-"programming interface is presented regardless of which database system is 
used.\n"
-"It currently supports MySQL, Postgres and SQLite3."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1529
-msgid "Guile DBI driver for SQLite"
-msgstr "Guile DBI-driver for SQLite"
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1532
-msgid ""
-"guile-dbi is a library for Guile that provides a convenient interface to\n"
-"SQL databases. This package implements the interface for SQLite."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1575
-msgid "DSV module for Guile"
-msgstr "DSV-modul for Guile"
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1577
-msgid ""
-"Guile-DSV is a GNU Guile module for working with the\n"
-"delimiter-separated values (DSV) data format. Guile-DSV supports the\n"
-"Unix-style DSV format and RFC 4180 format."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1604
-msgid "XOSD bindings for Guile"
-msgstr "XOSD-bindinger for Guile"
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1606
-msgid ""
-"Guile-XOSD provides Guile bindings for @code{libxosd},\n"
-"@uref{http://sourceforge.net/projects/libxosd/, the X On Screen Display\n"
-"library}."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1629
-msgid "Evaluate code in a running Guile process"
-msgstr "Evaluer kode i en kørende Guileproces"
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1631
-msgid ""
-"Guile-Daemon is a small Guile program that loads your initial\n"
-"configuration file, and then reads and evaluates Guile expressions that\n"
-"you send to a FIFO file."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1665
-msgid "CommonMark parser for Guile"
-msgstr "CommonMark-fortolker for Guile"
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1667
-msgid ""
-"guile-commonmark is a library for parsing CommonMark, a fully specified\n"
-"variant of Markdown. The library is written in Guile Scheme and is 
designed\n"
-"to transform a CommonMark document to SXML. guile-commonmark tries to 
closely\n"
-"follow the @uref{http://commonmark.org/, CommonMark spec}, the main 
difference\n"
-"is no support for parsing block and inline level HTML."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1698
-msgid "Structured access to bytevector contents for Guile"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1700
-msgid ""
-"Guile bytestructures offers a system imitating the type system\n"
-"of the C programming language, to be used on bytevectors. C's type\n"
-"system works on raw memory, and Guile works on bytevectors which are\n"
-"an abstraction over raw memory. It's also more powerful than the C\n"
-"type system, elevating types to first-class status."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1744
-msgid "Spell-checking from Guile"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1746
-msgid ""
-"guile-aspell is a Guile Scheme library for comparing a string against a\n"
-"dictionary and suggesting spelling corrections."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1795
-msgid "Extend Bash using Guile"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1797
-#, scheme-format
-msgid ""
-"Guile-Bash provides a shared library and set of Guile modules,\n"
-"allowing you to extend Bash in Scheme. Scheme interfaces allow you to 
access\n"
-"the following aspects of Bash:\n"
-"\n"
-"@itemize\n"
-"@item aliases;\n"
-"@item setting and getting Bash variables;\n"
-"@item creating dynamic variables;\n"
-"@item creating Bash functions with a Scheme implementation;\n"
-"@item reader macro for output capturing;\n"
-"@item reader macro for evaluating raw Bash commands.\n"
-"@end itemize\n"
-"\n"
-"To enable it, run:\n"
-"\n"
-"@example\n"
-"enable -f ~/.guix-profile/lib/bash/libguile-bash.so scm\n"
-"@end example\n"
-"\n"
-"and then run @command{scm example.scm}."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1844
-msgid "Asynchronous actor model library for Guile"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1846
-msgid ""
-"GNU 8sync (pronounced \"eight-sync\") is an asynchronous programming\n"
-"library for GNU Guile based on the actor model.\n"
-"\n"
-"Note that 8sync is only available for Guile 2.2."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1883
-msgid "Lightweight concurrency facility for Guile"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1885
-msgid ""
-"Fibers is a Guile library that implements a a lightweight concurrency\n"
-"facility, inspired by systems like Concurrent ML, Go, and Erlang. A fiber 
is\n"
-"like a \"goroutine\" from the Go language: a lightweight thread-like\n"
-"abstraction. Systems built with Fibers can scale up to millions of 
concurrent\n"
-"fibers, tens of thousands of concurrent socket connections, and many 
parallel\n"
-"cores. The Fibers library also provides Concurrent ML-like channels for\n"
-"communication between fibers.\n"
-"\n"
-"Note that Fibers makes use of some Guile 2.1/2.2-specific features and\n"
-"is not available for Guile 2.0."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1922
-msgid "Guile bindings for libgit2"
-msgstr "Guilebindinger for libgit2"
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1924
-msgid ""
-"This package provides Guile bindings to libgit2, a library to\n"
-"manipulate repositories of the Git version control system."
-msgstr ""
-"Denne pakke tilbyder Guilebindinger til libgit2, et bibliotek\n"
-"til at manipulere arkiver i versionskontrolsystemet Git."
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1949
-msgid "General-purpose syntax highlighter for GNU Guile"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1950
-msgid ""
-"Guile-syntax-highlight is a general-purpose syntax\n"
-"highlighting library for GNU Guile. It can parse code written in various\n"
-"programming languages into a simple s-expression that can be converted to\n"
-"HTML (via SXML) or any other format for rendering."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1976
-msgid "S-expression based json reader/writer for Guile"
-msgstr "S-udtryksbaseret json læser/skriver for Guile"
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1977
-msgid ""
-"guile-sjson is a json reader/writer for Guile.\n"
-"It has a nice, simple s-expression based syntax."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1997
-msgid "Colorized REPL for Guile"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:1999
-msgid "Guile-colorized provides you with a colorized REPL for GNU Guile."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:2054
-msgid "Purely functional data structures for Guile"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:2056
-msgid ""
-"This package provides purely functional data structures written in R6RS\n"
-"Scheme and compiled for Guile. It has been tested with Racket, Guile 2,\n"
-"Vicare Scheme and IronScheme. Right now it contains:\n"
-"\n"
-"@itemize\n"
-"@item queues\n"
-"@item deques\n"
-"@item bbtrees\n"
-"@item sets\n"
-"@item dlists\n"
-"@item priority search queues (PSQs)\n"
-"@item finger trees\n"
-"@item sequences\n"
-"@item heaps\n"
-"@item hash array mapped tries (HAMTs).\n"
-"@end itemize\n"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/guile.scm:2089
-msgid "AA tree data structure for Guile"
-msgstr "AA-trædatastruktur for Guile"
-
-#: gnu/packages/guile.scm:2091
+#: gnu/packages/gtk.scm:1753
 msgid ""
-"This package provides an implementation of @dfn{AA trees}, a\n"
-"self-balancing binary tree data structure, for Guile. It ensure 
@math{O(log\n"
-"n)} worst case performance for core operations. The module provides\n"
-"non-mutating insert, delete, and search operations, with support for\n"
-"convenient nested tree operations."
+"This program allows you to display GTK+ dialog boxes from command line or\n"
+"shell scripts. Example of how to use @code{yad} can be consulted at\n"
+"@url{https://sourceforge.net/p/yad-dialog/wiki/browse_pages/}.";
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/guile.scm:2130
-msgid "Guile wrapper over ZeroMQ library"
-msgstr "Guile-omslag over ZeroMQ-biblioteket"
+#: gnu/packages/guile.scm:125 gnu/packages/guile.scm:206
+msgid "Scheme implementation intended especially for extensions"
+msgstr ""
 
-#: gnu/packages/guile.scm:2132
+#: gnu/packages/guile.scm:127 gnu/packages/guile.scm:208
 msgid ""
-"This package provides a Guile programming interface to the ZeroMQ\n"
-"messaging library."
+"Guile is the GNU Ubiquitous Intelligent Language for Extensions, the\n"
+"official extension language of the GNU system. It is an implementation of\n"
+"the Scheme language which can be easily embedded in other applications to\n"
+"provide a convenient means of extending the functionality of the 
application\n"
+"without requiring the source code to be rewritten."
 msgstr ""
-"Denne pakke tilbyder en Guileprogrammeringsgrænseflade til ZeroMQ\n"
-"beskedbiblioteket."
 
-#: gnu/packages/guile.scm:2218
-msgid "Guile kernel for the Jupyter Notebook"
-msgstr "Guilekerne for Jupyter Notebook"
+#: gnu/packages/guile.scm:364
+msgid "Line editing support for GNU Guile"
+msgstr "Understøttelse af linjeredigering for GNU Guile"
 
-#: gnu/packages/guile.scm:2220
+#: gnu/packages/guile.scm:366
 msgid ""
-"This package provides a Guile 2.x kernel for the Jupyter Notebook. It\n"
-"allows users to interact with the Guile REPL through Jupyter."
+"This module provides line editing support via the Readline library for\n"
+"address@hidden Use the @code{(ice-9 readline)} module and call its\n"
+"@code{activate-readline} procedure to enable it."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/guile.scm:2243
-msgid "SPARQL module for Guile"
-msgstr "SPARQL-modul for Guile"
+#: gnu/packages/guile.scm:446
+msgid "JSON module for Guile"
+msgstr "JSON-modul for Guile"
 
-#: gnu/packages/guile.scm:2244
+#: gnu/packages/guile.scm:448
 msgid ""
-"This package provides the functionality to query a SPARQL\n"
-"endpoint. Additionally, it provides an interface to write SPARQL queries\n"
-"using S-expressions."
+"Guile-JSON supports parsing and building JSON documents according to the\n"
+"specification. These are the main features:\n"
+"\n"
+"@itemize\n"
+"@item Strictly complies to @uref{http://json.org, specification}.\n"
+"@item Build JSON documents programmatically via macros.\n"
+"@item Unicode support for strings.\n"
+"@item Allows JSON pretty printing.\n"
+"@end itemize\n"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/guile.scm:2270
-msgid "Guile interface to the Debbugs bug tracking service"
+#: gnu/packages/guile.scm:524
+msgid "Guile bindings to the GDBM library via Guile's FFI"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/guile.scm:2272
+#: gnu/packages/guile.scm:526
 msgid ""
-"This package provides a Guile library to communicate with a Debbugs bug\n"
-"tracker's SOAP service, such as @url{https://bugs.gnu.org}.";
+"Guile bindings to the GDBM key-value storage system, using\n"
+"Guile's foreign function interface."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/guile.scm:2300
-msgid "Guile email parser"
-msgstr "Guile-e-postfortolker"
+#: gnu/packages/guile.scm:558
+msgid "Access SQLite databases from Guile"
+msgstr "Tilgå SQLite-databaser fra Guile"
+
+#: gnu/packages/guile.scm:560
+msgid "This package provides Guile bindings to the SQLite database system."
+msgstr "Denne pakke tilbyder Guilebindinger til SQLite-databasesystemet."
+
+#: gnu/packages/guile.scm:584
+msgid "Structured access to bytevector contents for Guile"
+msgstr ""
 
-#: gnu/packages/guile.scm:2301
+#: gnu/packages/guile.scm:586
 msgid ""
-"This package provides an email parser written in pure\n"
-"Guile."
+"Guile bytestructures offers a system imitating the type system\n"
+"of the C programming language, to be used on bytevectors. C's type\n"
+"system works on raw memory, and Guile works on bytevectors which are\n"
+"an abstraction over raw memory. It's also more powerful than the C\n"
+"type system, elevating types to first-class status."
 msgstr ""
-"Denne pakke tilbyder en e-postfortolker skrevet i ren \n"
-"Guile."
 
-#: gnu/packages/guile.scm:2357
-msgid "Guile bindings to Newt"
-msgstr "Guilebindinger til Newt"
+#: gnu/packages/guile.scm:620
+msgid "Guile bindings for libgit2"
+msgstr "Guilebindinger for libgit2"
 
-#: gnu/packages/guile.scm:2359
+#: gnu/packages/guile.scm:622
 msgid ""
-"This package provides bindings for Newt, a programming library for\n"
-"color text mode, widget based user interfaces. The bindings are written in 
pure\n"
-"Scheme by using Guile’s foreign function interface."
+"This package provides Guile bindings to libgit2, a library to\n"
+"manipulate repositories of the Git version control system."
 msgstr ""
+"Denne pakke tilbyder Guilebindinger til libgit2, et bibliotek\n"
+"til at manipulere arkiver i versionskontrolsystemet Git."
 
 #: gnu/packages/imagemagick.scm:113 gnu/packages/imagemagick.scm:216
 msgid "Create, edit, compose, or convert bitmap images"
@@ -7775,63 +7450,52 @@ msgid ""
 "processing, and 2D vector rendering."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:103
+#: gnu/packages/image.scm:109
 msgid "Library for handling PNG files"
 msgstr "Bibliotek for håndtering af PNG-filer"
 
-#: gnu/packages/image.scm:105
+#: gnu/packages/image.scm:111
 msgid ""
 "Libpng is the official PNG (Portable Network Graphics) reference\n"
 "library. It supports almost all PNG features and is extensible."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:169
+#: gnu/packages/image.scm:194
 msgid "APNG patch for libpng"
 msgstr "APNG-rettelse for libpng"
 
-#: gnu/packages/image.scm:171
+#: gnu/packages/image.scm:196
 msgid ""
 "APNG (Animated Portable Network Graphics) is an unofficial\n"
 "extension of the APNG (Portable Network Graphics) format.\n"
 "APNG patch provides APNG support to libpng."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:211
-msgid "Read and write PNG images"
-msgstr "Læs og skriv PNG-billeder"
-
-#: gnu/packages/image.scm:213
-msgid ""
-"This package provides an easy and simple way to read, write and display\n"
-"bitmap images stored in the PNG format. It can read and write both files 
and\n"
-"in-memory raw vectors."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/image.scm:248
+#: gnu/packages/image.scm:251
 msgid "Utility to compress PNG files"
 msgstr "Redskab til at komprimere PNG-filer"
 
-#: gnu/packages/image.scm:249
+#: gnu/packages/image.scm:252
 msgid ""
 "pngcrusqh is an optimizer for PNG (Portable Network Graphics)\n"
 "files. It can compress them as much as 40% losslessly."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:307
+#: gnu/packages/image.scm:310
 msgid "Pretty small png library"
 msgstr "Meget lille png-bibliotek"
 
-#: gnu/packages/image.scm:308
+#: gnu/packages/image.scm:311
 msgid ""
 "A pretty small png library.\n"
 "Currently all documentation resides in @file{pnglite.h}."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:323
+#: gnu/packages/image.scm:326
 msgid "Library for handling JPEG files"
 msgstr "Bibliotek for håndtering af JPEG-filer"
 
-#: gnu/packages/image.scm:325
+#: gnu/packages/image.scm:328
 msgid ""
 "Libjpeg implements JPEG image encoding, decoding, and transcoding.\n"
 "JPEG is a standardized compression method for full-color and gray-scale\n"
@@ -7848,32 +7512,32 @@ msgid ""
 "@end enumerate"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:398
+#: gnu/packages/image.scm:401
 msgid "Implementation of the JPEG XR standard"
 msgstr "Implementering af JPEG XR-standarden"
 
-#: gnu/packages/image.scm:399
+#: gnu/packages/image.scm:402
 msgid ""
 "JPEG XR is an approved ISO/IEC International standard (its\n"
 "official designation is ISO/IEC 29199-2). This library is an implementation 
of that standard."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:421
+#: gnu/packages/image.scm:424
 msgid "Optimize JPEG images"
 msgstr "Optimer JPEG-billeder"
 
-#: gnu/packages/image.scm:423
+#: gnu/packages/image.scm:426
 msgid ""
 "jpegoptim provides lossless optimization (based on optimizing\n"
 "the Huffman tables) and \"lossy\" optimization based on setting\n"
 "maximum quality factor."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:448
+#: gnu/packages/image.scm:451
 msgid "Library for handling Mac OS icns resource files"
 msgstr "Bibliotek for håndtering af Mac OS-ikonressourcefiler"
 
-#: gnu/packages/image.scm:450
+#: gnu/packages/image.scm:453
 msgid ""
 "Libicns is a library for the manipulation of Mac OS IconFamily resource\n"
 "type files (ICNS). @command{icns2png} and @command{png2icns} are provided 
to\n"
@@ -7895,11 +7559,11 @@ msgid ""
 "collection of tools for doing simple manipulations of TIFF images."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:551
+#: gnu/packages/image.scm:541
 msgid "Library and tools for image processing and analysis"
 msgstr "Bibliotek og værktøjer for billedbehandling og analyse"
 
-#: gnu/packages/image.scm:553
+#: gnu/packages/image.scm:543
 msgid ""
 "Leptonica is a C library and set of command-line tools for efficient\n"
 "image processing and image analysis operations. It supports rasterop, 
affine\n"
@@ -7909,13 +7573,13 @@ msgid ""
 "arithmetic ops."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:576
+#: gnu/packages/image.scm:566
 msgid "Decoder of the JBIG2 image compression format"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:578
+#: gnu/packages/image.scm:568
 msgid ""
-"JBIG2 is designed for lossy or lossless encoding of 'bilevel' (1-bit\n"
+"JBIG2 is designed for lossy or lossless encoding of @code{bilevel} (1-bit\n"
 "monochrome) images at moderately high resolution, and in particular scanned\n"
 "paper documents. In this domain it is very efficient, offering compression\n"
 "ratios on the order of 100:1.\n"
@@ -7926,11 +7590,11 @@ msgid ""
 "work."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:628
+#: gnu/packages/image.scm:604
 msgid "JPEG 2000 codec"
 msgstr "JPEG 2000-kodning"
 
-#: gnu/packages/image.scm:630
+#: gnu/packages/image.scm:606
 msgid ""
 "The OpenJPEG library is a JPEG 2000 codec written in C. It has\n"
 "been developed in order to promote the use of JPEG 2000, the new\n"
@@ -7943,11 +7607,11 @@ msgid ""
 "error-resilience, a Java-viewer for j2k-images, ..."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:697
+#: gnu/packages/image.scm:687
 msgid "Tools and library for working with GIF images"
 msgstr "Værktøjer og bibliotek for arbejde med GIF-billeder"
 
-#: gnu/packages/image.scm:699
+#: gnu/packages/image.scm:689
 msgid ""
 "GIFLIB is a library for reading and writing GIF images. It is API and\n"
 "ABI compatible with libungif which was in wide use while the LZW 
compression\n"
@@ -7955,19 +7619,19 @@ msgid ""
 "compose, and analyze GIF images."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:721
+#: gnu/packages/image.scm:711
 msgid "GIF decompression library"
 msgstr "GIF-dekomprimeringsbibliotek"
 
-#: gnu/packages/image.scm:723
+#: gnu/packages/image.scm:713
 msgid "libungif is the old GIF decompression library by the GIFLIB project."
 msgstr "libungif er det gamle GIF-dekomprimeringsbibliotek af 
GIFLIB-projektet."
 
-#: gnu/packages/image.scm:752
+#: gnu/packages/image.scm:742
 msgid "Loading, saving, rendering and manipulating image files"
 msgstr "Indlæs, gem, optegn og manipuler billedfiler"
 
-#: gnu/packages/image.scm:754
+#: gnu/packages/image.scm:744
 msgid ""
 "Imlib2 is a library that does image file loading and saving as well as\n"
 "rendering, manipulation, arbitrary polygon support, etc.\n"
@@ -7980,32 +7644,32 @@ msgid ""
 "more modular, simple, and flexible."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:786
+#: gnu/packages/image.scm:776
 msgid "Wrapper library for imlib2"
 msgstr "Omslagsbibliotek for imlib2"
 
-#: gnu/packages/image.scm:788
+#: gnu/packages/image.scm:778
 msgid ""
 "Giblib is a simple library which wraps imlib2's context API, avoiding\n"
 "all the context_get/set calls, adds fontstyles to the truetype renderer and\n"
 "supplies a generic doubly-linked list and some string functions."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:869
+#: gnu/packages/image.scm:859
 msgid "Library for handling popular graphics image formats"
 msgstr "Bibliotek til håndtering af populære grafiske billedformater"
 
-#: gnu/packages/image.scm:871
+#: gnu/packages/image.scm:861
 msgid ""
 "FreeImage is a library for developers who would like to support popular\n"
 "graphics image formats like PNG, BMP, JPEG, TIFF and others."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:933
+#: gnu/packages/image.scm:927
 msgid "Computer vision library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:935
+#: gnu/packages/image.scm:929
 msgid ""
 "VIGRA stands for Vision with Generic Algorithms. It is an image\n"
 "processing and analysis library that puts its main emphasis on customizable\n"
@@ -8013,22 +7677,22 @@ msgid ""
 "multi-dimensional image processing."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:968
+#: gnu/packages/image.scm:962
 msgid "C interface to the VIGRA computer vision library"
 msgstr "C-grænseflade til VIGRA-computervisionbiblioteket"
 
-#: gnu/packages/image.scm:970
+#: gnu/packages/image.scm:964
 msgid ""
 "This package provides a C interface to the VIGRA C++ computer vision\n"
 "library. It is designed primarily to ease the implementation of 
higher-level\n"
 "language bindings to VIGRA."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:1010
+#: gnu/packages/image.scm:1004
 msgid "Lossless and lossy image compression"
 msgstr "Billedkomprimering med og uden kvalitetetstab"
 
-#: gnu/packages/image.scm:1012
+#: gnu/packages/image.scm:1006
 msgid ""
 "WebP is a new image format that provides lossless and lossy compression\n"
 "for images. WebP lossless images are 26% smaller in size compared to\n"
@@ -8040,52 +7704,52 @@ msgid ""
 "channels."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:1040
+#: gnu/packages/image.scm:1034
 msgid "Library for handling MNG files"
 msgstr "Bibliotek for håndtering af MNG-filer"
 
-#: gnu/packages/image.scm:1042
+#: gnu/packages/image.scm:1036
 msgid "Libmng is the MNG (Multiple-image Network Graphics) reference library."
 msgstr "Libmng er MNG-referencebiblioteket (Multiple-image Network Graphics)."
 
-#: gnu/packages/image.scm:1070
+#: gnu/packages/image.scm:1064
 msgid "Library and command-line utility to manage image metadata"
 msgstr "Bibliotek og kommandolinjeredskab til at håndtere billedmetadata"
 
-#: gnu/packages/image.scm:1072
+#: gnu/packages/image.scm:1066
 msgid ""
 "Exiv2 is a C++ library and a command line utility to manage image\n"
 "metadata. It provides fast and easy read and write access to the Exif, 
IPTC\n"
 "and XMP metadata of images in various formats."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:1112
+#: gnu/packages/image.scm:1106
 msgid "Library for manipulating many image formats"
 msgstr "Bibliotek for manipulering af mange billedformater"
 
-#: gnu/packages/image.scm:1113
+#: gnu/packages/image.scm:1107
 msgid ""
 "Developer's Image Library (DevIL) is a library to develop\n"
 "applications with support for many types of images. DevIL can load, save,\n"
 "convert, manipulate, filter and display a wide variety of image formats."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:1133
+#: gnu/packages/image.scm:1128
 msgid "JPEG-2000 library"
 msgstr "JPEG-2000-bibliotek"
 
-#: gnu/packages/image.scm:1134
+#: gnu/packages/image.scm:1129
 msgid ""
 "The JasPer Project is an initiative to provide a reference\n"
 "implementation of the codec specified in the JPEG-2000 Part-1 standard 
(i.e.,\n"
 "ISO/IEC 15444-1)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:1164
+#: gnu/packages/image.scm:1160
 msgid "Scaling, colorspace conversion, and dithering library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:1165
+#: gnu/packages/image.scm:1161
 msgid ""
 "Zimg implements the commonly required image processing basics\n"
 "of scaling, colorspace conversion, and depth conversion. A simple API 
enables\n"
@@ -8093,11 +7757,11 @@ msgid ""
 "the programmer."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:1198
+#: gnu/packages/image.scm:1195
 msgid "Perceptual image comparison utility"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:1199
+#: gnu/packages/image.scm:1196
 msgid ""
 "PerceptualDiff visually compares two images to determine\n"
 "whether they look alike. It uses a computational model of the human visual\n"
@@ -8105,33 +7769,33 @@ msgid ""
 "differences in file encoding, image quality, and other small variations."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:1239
+#: gnu/packages/image.scm:1236
 msgid "Image and audio steganography"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:1241
+#: gnu/packages/image.scm:1238
 msgid ""
 "Steghide is a program to hide data in various kinds of image and audio\n"
 "files (known as @dfn{steganography}). Neither color nor sample frequencies 
are\n"
 "changed, making the embedding resistant against first-order statistical 
tests."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:1266
+#: gnu/packages/image.scm:1263
 msgid "Image library for Extempore"
 msgstr "Billedbibliotek for Extempore"
 
-#: gnu/packages/image.scm:1268
+#: gnu/packages/image.scm:1265
 msgid ""
 "This package is a collection of assorted single-file libraries. Of\n"
 "all included libraries only the image loading and decoding library is\n"
 "installed as @code{stb_image}."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:1305
+#: gnu/packages/image.scm:1302
 msgid "Optimizer that recompresses PNG image files to a smaller size"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:1306
+#: gnu/packages/image.scm:1303
 msgid ""
 "OptiPNG is a PNG optimizer that recompresses image\n"
 "files to a smaller size, without losing any information. This program\n"
@@ -8139,11 +7803,11 @@ msgid ""
 "PNG, and performs PNG integrity checks and corrections."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:1331
+#: gnu/packages/image.scm:1329
 msgid "SIMD-accelerated JPEG image handling library"
 msgstr "SIMD-accelereret JPEG-billedbehandlingsbibliotek"
 
-#: gnu/packages/image.scm:1332
+#: gnu/packages/image.scm:1330
 msgid ""
 "libjpeg-turbo is a JPEG image codec that accelerates baseline\n"
 "JPEG compression and decompression using SIMD instructions: MMX on x86, SSE2 
on\n"
@@ -8156,11 +7820,11 @@ msgid ""
 "and decompress to 32-bit and big-endian pixel buffers (RGBX, XBGR, etc.)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:1382
+#: gnu/packages/image.scm:1392
 msgid "Library for reading and writing files in the nifti-1 format"
 msgstr "Bibliotek til at læse og skrive filer i nifti-1-formatet"
 
-#: gnu/packages/image.scm:1383
+#: gnu/packages/image.scm:1393
 msgid ""
 "Niftilib is a set of i/o libraries for reading and writing\n"
 "files in the nifti-1 data format - a binary file format for storing\n"
@@ -8168,19 +7832,19 @@ msgid ""
 "(fMRI) brain images."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:1422
+#: gnu/packages/image.scm:1434
 msgid "Color picker"
 msgstr "Farvevælger"
 
-#: gnu/packages/image.scm:1423
+#: gnu/packages/image.scm:1435
 msgid "Gpick is an advanced color picker and palette editing tool."
 msgstr "Gpick er en avanceret farvevælger og paletredigeringsværktøj."
 
-#: gnu/packages/image.scm:1441
+#: gnu/packages/image.scm:1453
 msgid "IPTC metadata manipulation library"
 msgstr "IPTCmetadatamanipuleringsbibliotek"
 
-#: gnu/packages/image.scm:1443
+#: gnu/packages/image.scm:1455
 msgid ""
 "Libiptcdata is a C library for manipulating the International Press\n"
 "Telecommunications Council (@dfn{IPTC}) metadata stored within multimedia 
files\n"
@@ -8189,11 +7853,11 @@ msgid ""
 "parsing, viewing, modifying, and saving this metadata."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:1479
+#: gnu/packages/image.scm:1492
 msgid "Powerful yet simple to use screenshot software"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:1480
+#: gnu/packages/image.scm:1493
 msgid ""
 "Flameshot is a screenshot program.\n"
 "Features:\n"
@@ -8207,22 +7871,22 @@ msgid ""
 "@end itemize\n"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:1506
+#: gnu/packages/image.scm:1519
 msgid "Read and write JPEG images with R"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:1507
+#: gnu/packages/image.scm:1520
 msgid ""
 "This package provides a way to read, write and display bitmap\n"
 "images stored in the JPEG format with R. It can read and write both files 
and\n"
 "in-memory raw vectors."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:1541
+#: gnu/packages/image.scm:1553
 msgid "Edit GIF images and animations"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:1542
+#: gnu/packages/image.scm:1554
 msgid ""
 "Gifsicle is a command-line GIF image manipulation tool that:\n"
 "\n"
@@ -8241,19 +7905,37 @@ msgid ""
 "identical visual appearance."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:1581
+#: gnu/packages/image.scm:1594
 msgid "Convert JPEG images to ASCII"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image.scm:1583
+#: gnu/packages/image.scm:1596
 msgid "Jp2a is a small utility that converts JPEG images to ASCII."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image-viewers.scm:93
+#: gnu/packages/image.scm:1620
+msgid "Create screenshots from a Wayland compositor"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/image.scm:1621
+msgid "grim can create screenshots from a Wayland compositor."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/image.scm:1645
+msgid "Select a region in a Wayland compositor"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/image.scm:1646
+msgid ""
+"Slurp can select a region in a Wayland compositor and print it\n"
+"to the standard output. It works well together with grim."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/image-viewers.scm:95
 msgid "Fast and light imlib2-based image viewer"
 msgstr "Hurtig og simpel imlib2-baseret billedfremviser"
 
-#: gnu/packages/image-viewers.scm:95
+#: gnu/packages/image-viewers.scm:97
 msgid ""
 "feh is an X11 image viewer aimed mostly at console users.\n"
 "Unlike most other viewers, it does not have a fancy GUI, but simply\n"
@@ -8262,11 +7944,11 @@ msgid ""
 "actions."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image-viewers.scm:156
+#: gnu/packages/image-viewers.scm:155
 msgid "Lightweight GTK+ based image viewer"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image-viewers.scm:158
+#: gnu/packages/image-viewers.scm:157
 msgid ""
 "Geeqie is a lightweight GTK+ based image viewer for Unix like operating\n"
 "systems. It features: EXIF, IPTC and XMP metadata browsing and editing\n"
@@ -8276,21 +7958,21 @@ msgid ""
 "collection. Geeqie was initially based on GQview."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image-viewers.scm:183
+#: gnu/packages/image-viewers.scm:182
 msgid "Simple and fast image viewer for X"
 msgstr "Simpel og hurtig billedfremviser for X"
 
-#: gnu/packages/image-viewers.scm:184
+#: gnu/packages/image-viewers.scm:183
 msgid ""
 "gpicview is a lightweight GTK+ 2.x based image viewer.\n"
 "It is the default image viewer on LXDE desktop environment."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image-viewers.scm:225
+#: gnu/packages/image-viewers.scm:224
 msgid "Simple X Image Viewer"
 msgstr "Simpel X-billedfremviser"
 
-#: gnu/packages/image-viewers.scm:227
+#: gnu/packages/image-viewers.scm:226
 msgid ""
 "sxiv is an alternative to feh and qiv. Its primary goal is to\n"
 "provide the most basic features required for fast image viewing. It has\n"
@@ -8299,11 +7981,11 @@ msgid ""
 "it and customize it for your needs."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image-viewers.scm:267
+#: gnu/packages/image-viewers.scm:268
 msgid "Simple, fast and elegant image viewer"
 msgstr "Simpel, hurtig og elegant billedfremviser"
 
-#: gnu/packages/image-viewers.scm:268
+#: gnu/packages/image-viewers.scm:269
 msgid ""
 "Viewnior is an image viewer program. Created to be simple,\n"
 "fast and elegant. Its minimalistic interface provides more screenspace for\n"
@@ -8321,21 +8003,21 @@ msgid ""
 "@end enumerate\n"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image-viewers.scm:336
+#: gnu/packages/image-viewers.scm:324
 msgid "Render images in the terminal"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image-viewers.scm:338
+#: gnu/packages/image-viewers.scm:326
 msgid ""
 "Catimg is a little program that prints images in the terminal.\n"
 "It supports JPEG, PNG and GIF formats."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image-viewers.scm:389
+#: gnu/packages/image-viewers.scm:377
 msgid "High dynamic range (HDR) imaging application"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image-viewers.scm:391
+#: gnu/packages/image-viewers.scm:379
 msgid ""
 "Luminance HDR (formerly QtPFSGui) is a graphical user interface\n"
 "application that aims to provide a workflow for high dynamic range (HDR)\n"
@@ -8351,11 +8033,11 @@ msgid ""
 "@end itemize\n"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image-viewers.scm:439
+#: gnu/packages/image-viewers.scm:427
 msgid "Image viewer for comics"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/image-viewers.scm:440
+#: gnu/packages/image-viewers.scm:428
 msgid ""
 "MComix is a customizable image viewer that specializes as\n"
 "a comic and manga reader. It supports a variety of container formats\n"
@@ -8373,21 +8055,21 @@ msgid ""
 "as the native format."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/jemalloc.scm:64
+#: gnu/packages/jemalloc.scm:63
 msgid "General-purpose scalable concurrent malloc implementation"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/jemalloc.scm:66
+#: gnu/packages/jemalloc.scm:65
 msgid ""
 "This library providing a malloc(3) implementation that emphasizes\n"
 "fragmentation avoidance and scalable concurrency support."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/key-mon.scm:50
+#: gnu/packages/key-mon.scm:51
 msgid "Show keyboard and mouse status"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/key-mon.scm:52
+#: gnu/packages/key-mon.scm:53
 msgid ""
 "The key-mon utility displays the current keyboard and mouse status.\n"
 "This is useful for teaching and screencasts."
@@ -8414,11 +8096,11 @@ msgstr ""
 msgid "Clone of the Motif toolkit for the X window system."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:100
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:103
 msgid "General purpose formula parser and interpreter"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:101
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:104
 msgid ""
 "Ixion is a library for calculating the results of formula\n"
 "expressions stored in multiple named targets, or \"cells\". The cells can\n"
@@ -8426,11 +8108,11 @@ msgid ""
 "their dependencies automatically upon calculation."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:128
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:131
 msgid "File import filter library for spreadsheet documents"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:129
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:132
 msgid ""
 "Orcus is a library that provides a collection of standalone\n"
 "file processing filters. It is currently focused on providing filters for\n"
@@ -8440,33 +8122,33 @@ msgid ""
 "CSV, CSS and XML."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:163
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:166
 msgid "Document importer for office suites"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:164
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:167
 msgid ""
 "Librevenge is a base library for writing document import\n"
 "filters. It has interfaces for text documents, vector graphics,\n"
 "spreadsheets and presentations."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:189
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:192
 msgid "Library for importing WordPerfect documents"
 msgstr "Bibliotek til import af WordPerfect-dokumenter"
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:190
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:193
 msgid ""
 "Libwpd is a C++ library designed to help process\n"
 "WordPerfect documents. It is most commonly used to import such documents\n"
 "into other word processors."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:223
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:226
 msgid "Library for import of reflowable e-book formats"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:224
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:227
 msgid ""
 "Libe-book is a library and a set of tools for reading and\n"
 "converting various reflowable e-book formats. Currently supported are:\n"
@@ -8476,22 +8158,22 @@ msgid ""
 "ZVR (simple compressed text format)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:254
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:257
 msgid "EPUB generator library for librevenge"
 msgstr "EPUB-oprettelsesbibliotek for librevenge"
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:255
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:258
 msgid ""
 "libepubgen is an EPUB generator for librevenge. It supports\n"
 "librevenge's text document interface and--currently in a very limited\n"
 "way--presentation and vector drawing interfaces."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:281
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:284
 msgid "Library and tools for the WordPerfect Graphics format"
 msgstr "Bibliotek og værktøjer ofr WordPerfect Graphics-formatet"
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:282
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:285
 msgid ""
 "The libwpg project provides a library and tools for\n"
 "working with graphics in the WPG (WordPerfect Graphics) format."
@@ -8520,11 +8202,11 @@ msgstr ""
 "Libabw er et bibliotek, der fortolker filformatet for\n"
 "AbiWord-dokumenter."
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:387
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:384
 msgid "Library for parsing the CorelDRAW format"
 msgstr "Bibliotek til fortolkning af CorelDRAW-formatet"
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:388
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:385
 msgid ""
 "Libcdr is a library that parses the file format of\n"
 "CorelDRAW documents of all versions."
@@ -8532,21 +8214,21 @@ msgstr ""
 "Libcdr er et bibliotek, som fortolker filformatet\n"
 "for CorelDraw-dokumenter for alle versioner."
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:420
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:418
 msgid "Library for parsing the Apple Keynote format"
 msgstr "Bibliotek for fortolkning af Apple Keynote-formatet"
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:421
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:419
 msgid ""
 "Libetonyek is a library that parses the file format of\n"
 "Apple Keynote documents. It currently supports Keynote versions 2 to 5."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:445
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:443
 msgid "Library to access tags for identifying languages"
 msgstr "Bibliotek til at tilgå mærker for identifikation af sprog"
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:446
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:444
 msgid ""
 "Liblangtag implements an interface to work with tags\n"
 "for identifying languages as described in RFC 5646. It supports the\n"
@@ -8555,73 +8237,73 @@ msgid ""
 "standard 21.0.2."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:466
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:464
 msgid "Text Categorization library"
 msgstr "Tekstkategoriseringsbibliotek"
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:467
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:465
 msgid ""
 "Libexttextcat is an N-Gram-Based Text Categorization\n"
 "library primarily intended for language guessing."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:497
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:495
 msgid "Library for parsing the FreeHand format"
 msgstr "Bibliotek til at fortolke FreeHand-formatet"
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:498
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:496
 msgid ""
 "Libfreehand is a library that parses the file format of\n"
 "Aldus/Macromedia/Adobe FreeHand documents."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:524
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:522
 msgid "Library for parsing the Microsoft Publisher format"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:525
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:523
 msgid ""
 "Libmspub is a library that parses the file format of\n"
 "Microsoft Publisher documents of all versions."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:551
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:543
 msgid "Language-neutral @code{NUMBERTEXT} and @code{MONEYTEXT} functions"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:553
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:545
 msgid ""
 "The libnumbertext library provides language-neutral @code{NUMBERTEXT}\n"
 "and @code{MONEYTEXT} functions for LibreOffice Calc, available for C++ and\n"
 "Java."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:579
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:571
 msgid "Library for parsing the PageMaker format"
 msgstr "Bibliotek til fortolkning af PageMaker-formatet"
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:580
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:572
 msgid ""
 "Libpagemaker is a library that parses the file format of\n"
 "Aldus/Adobe PageMaker documents. Currently it only understands documents\n"
 "created by PageMaker version 6.x and 7."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:610
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:602
 msgid "Library for parsing the Microsoft Visio format"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:611
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:603
 msgid ""
 "Libvisio is a library that parses the file format of\n"
 "Microsoft Visio documents of all versions."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:639
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:631
 msgid "ODF (Open Document Format) library"
 msgstr "ODF-bibliotek (Open Document Format)"
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:640
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:632
 msgid ""
 "Libodfgen is a library for generating documents in the\n"
 "Open Document Format (ODF). It provides generator implementations for all\n"
@@ -8629,42 +8311,42 @@ msgid ""
 "text documents, vector drawings, presentations and spreadsheets."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:667
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:659
 msgid "Import library for some old Macintosh text documents"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:668
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:660
 msgid ""
 "Libmwaw contains some import filters for old Macintosh\n"
 "text documents (MacWrite, ClarisWorks, ... ) and for some graphics and\n"
 "spreadsheet documents."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:691
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:683
 msgid "Provides LibreOffice support for old StarOffice documents"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:692
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:684
 msgid ""
 "@code{libstaroffice} is an import filter for the document formats\n"
 "from the old StarOffice (.sdc, .sdw, ...)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:717
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:709
 msgid "Import library for Microsoft Works text documents"
 msgstr "Importbibliotek for Microsoft Works-tekstdokumenter"
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:718
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:710
 msgid ""
 "Libwps is a library for importing files in the Microsoft\n"
 "Works word processor file format."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:748
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:740
 msgid "Parses file format of Zoner Callisto/Draw documents"
 msgstr "Fortolker filformat for Zoner Callisto/Draw-dokumenter"
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:749
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:741
 msgid ""
 "Libzmf is a library that parses the file format of Zoner\n"
 "Callisto/Draw documents. Currently it only understands documents created 
by\n"
@@ -8674,7 +8356,7 @@ msgstr ""
 "Callisto/Draw-dokumenter. I øjeblikket understøttes kun dokumenter oprettet\n"
 "af Zoner Draw version 4 og 5."
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:778
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:772
 msgid ""
 "Hunspell is a spell checker and morphological analyzer\n"
 "library and program designed for languages with rich morphology and complex\n"
@@ -8682,59 +8364,59 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: In French, this is "Français classique".
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:841
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:835
 msgid "Hunspell dictionary for ``classic'' French (recommended)"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: In French, this is "Français moderne".
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:846
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:840
 msgid "Hunspell dictionary for ``modern'' French"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:850
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:844
 msgid "Hunspell dictionary for the post @dfn{1990 réforme} French"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:854
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:848
 msgid "Hunspell dictionary for all variants of French"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:872
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:866
 msgid "Hyphenation library"
 msgstr "Orddelingsbibliotek"
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:873
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:867
 msgid ""
 "Hyphen is a hyphenation library using TeX hyphenation\n"
 "patterns, which are pre-processed by a perl script."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:896
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:890
 msgid "Thesaurus"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:897
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:891
 msgid ""
 "MyThes is a simple thesaurus that uses a structured text\n"
 "data file and an index file with binary search to look up words and phrases\n"
 "and to return information on pronunciations, meanings and synonyms."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:925
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:919
 msgid "Library and tools for the QuarkXPress file format"
 msgstr "Bibliotek og værktøjer for QuarkXPress-filformatet"
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:926
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:920
 msgid ""
 "libqxp is a library and a set of tools for reading and\n"
 "converting QuarkXPress file format. It supports versions 3.1 to 4.1."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:1126
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:1162
 msgid "Office suite"
 msgstr "Kontorpakke"
 
-#: gnu/packages/libreoffice.scm:1127
+#: gnu/packages/libreoffice.scm:1163
 msgid ""
 "LibreOffice is a comprehensive office suite. It contains\n"
 "a number of components: Writer, a word processor; Calc, a spreadsheet\n"
@@ -8747,29 +8429,39 @@ msgstr ""
 "præsentationsprogram; Draw, tegne- og diagramprogram; Base, en\n"
 "databasebrugerflade; Math til at redigere matematik."
 
-#: gnu/packages/linux.scm:220
+#: gnu/packages/linux.scm:224
 msgid "GNU Linux-Libre kernel headers"
 msgstr "GNU Linux-Libre - kerneteksthoveder"
 
-#: gnu/packages/linux.scm:221
+#: gnu/packages/linux.scm:225
 msgid "Headers of the Linux-Libre kernel."
 msgstr "Teksthoveder for Linux-Libre-kernen."
 
-#: gnu/packages/linux.scm:396
+#: gnu/packages/linux.scm:420
 msgid "100% free redistribution of a cleaned Linux kernel"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:398
+#: gnu/packages/linux.scm:422
 msgid ""
 "GNU Linux-Libre is a free (as in freedom) variant of the Linux kernel.\n"
 "It has been modified to remove all non-free binary blobs."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:529
+#: gnu/packages/linux.scm:457
+msgid "Kernel module that emulates SCSI devices"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/linux.scm:458
+msgid ""
+"VHBA module provides a Virtual (SCSI) HBA, which is the link\n"
+"between the CDemu userspace daemon and linux kernel."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/linux.scm:603
 msgid "Pluggable authentication modules for Linux"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:531
+#: gnu/packages/linux.scm:605
 msgid ""
 "A *Free* project to implement OSF's RFC 86.0.\n"
 "Pluggable authentication modules are small shared object files that can\n"
@@ -8777,44 +8469,44 @@ msgid ""
 "at login. Local and dynamic reconfiguration are its key features."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:573
+#: gnu/packages/linux.scm:647
 msgid "Small utilities that use the proc file system"
 msgstr "Små redskaber som bruger filsystemet proc"
 
-#: gnu/packages/linux.scm:575
+#: gnu/packages/linux.scm:649
 msgid ""
 "This PSmisc package is a set of some small useful utilities that\n"
 "use the proc file system. We're not about changing the world, but\n"
 "providing the system administrator with some help in common tasks."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:660
+#: gnu/packages/linux.scm:741
 msgid "Collection of utilities for the Linux kernel"
 msgstr "Samling af redskaber for Linuxkernen"
 
-#: gnu/packages/linux.scm:661
+#: gnu/packages/linux.scm:742
 msgid ""
 "Util-linux is a diverse collection of Linux kernel\n"
 "utilities. It provides dmesg and includes tools for working with file 
systems,\n"
 "block devices, UUIDs, TTYs, and many other tools."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:685
+#: gnu/packages/linux.scm:766
 msgid "PERPETUAL DATE CONVERTER FROM GREGORIAN TO POEE CALENDAR"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:687
+#: gnu/packages/linux.scm:768
 msgid ""
 "ddate displays the Discordian date and holidays of a given date.\n"
 "The Discordian calendar was made popular by the \"Illuminatus!\" trilogy\n"
 "by Robert Shea and Robert Anton Wilson."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:723
+#: gnu/packages/linux.scm:804
 msgid "Utilities that give information about processes"
 msgstr "Redskaber som giver information om processer"
 
-#: gnu/packages/linux.scm:725
+#: gnu/packages/linux.scm:806
 msgid ""
 "Procps is the package that has a bunch of small useful utilities\n"
 "that give information about processes using the Linux /proc file system.\n"
@@ -8822,47 +8514,47 @@ msgid ""
 "slabtop, and skill."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:751
+#: gnu/packages/linux.scm:832
 msgid "Tools for working with USB devices, such as lsusb"
 msgstr "Værktøjer for arbejde med USB-enheder, såsom lsusb"
 
-#: gnu/packages/linux.scm:753
+#: gnu/packages/linux.scm:834
 msgid "Tools for working with USB devices, such as lsusb."
 msgstr "Værktøjer for arbejde med USB-enheder, såsom lsusb."
 
-#: gnu/packages/linux.scm:829
+#: gnu/packages/linux.scm:910
 msgid "Creating and checking ext2/ext3/ext4 file systems"
 msgstr "Oprettelse og kontrol af ext2/ext3/ext4-filsystemer"
 
-#: gnu/packages/linux.scm:831
+#: gnu/packages/linux.scm:912
 msgid "This package provides tools for manipulating ext2/ext3/ext4 file 
systems."
 msgstr "Denne pakke tilbyder værktøjer til manipulering af 
ext2/ext3/ext4-filsystemer."
 
-#: gnu/packages/linux.scm:873
+#: gnu/packages/linux.scm:954
 msgid "Statically-linked e2fsck command from e2fsprogs"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:874
+#: gnu/packages/linux.scm:955
 msgid ""
 "This package provides statically-linked e2fsck command taken\n"
 "from the e2fsprogs package. It is meant to be used in initrds."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:895
+#: gnu/packages/linux.scm:976
 msgid "Recover deleted files from ext2/3/4 partitions"
 msgstr "Gendan slettede filer fra ext2/3/4-partitioner"
 
-#: gnu/packages/linux.scm:897
+#: gnu/packages/linux.scm:978
 msgid ""
 "Extundelete is a set of tools that can recover deleted files from an\n"
 "ext3 or ext4 partition."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:928
+#: gnu/packages/linux.scm:1009
 msgid "Zero non-allocated regions in ext2/ext3/ext4 file systems"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:930
+#: gnu/packages/linux.scm:1011
 msgid ""
 "Zerofree finds the unallocated blocks with non-zero value content in an\n"
 "ext2, ext3, or ext4 file system and fills them with zeroes (or another 
value).\n"
@@ -8870,46 +8562,46 @@ msgid ""
 "Zerofree requires the file system to be unmounted or mounted read-only."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:962
+#: gnu/packages/linux.scm:1043
 msgid "System call tracer for Linux"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:964
+#: gnu/packages/linux.scm:1045
 msgid ""
 "strace is a system call tracer, i.e. a debugging tool which prints out a\n"
 "trace of all the system calls made by a another process/program."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:985
+#: gnu/packages/linux.scm:1066
 msgid "Library call tracer for Linux"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:987
+#: gnu/packages/linux.scm:1068
 msgid ""
 "ltrace intercepts and records dynamic library calls which are called by\n"
 "an executed process and the signals received by that process. It can also\n"
 "intercept and print the system calls executed by the program."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1006
+#: gnu/packages/linux.scm:1087
 msgid "The Advanced Linux Sound Architecture libraries"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1008 gnu/packages/linux.scm:1052
+#: gnu/packages/linux.scm:1089 gnu/packages/linux.scm:1140
 msgid ""
 "The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and\n"
 "MIDI functionality to the Linux-based operating system."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1050
+#: gnu/packages/linux.scm:1138
 msgid "Utilities for the Advanced Linux Sound Architecture (ALSA)"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1119
+#: gnu/packages/linux.scm:1202
 msgid "Plugins for the Advanced Linux Sound Architecture (ALSA)"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1121
+#: gnu/packages/linux.scm:1204
 msgid ""
 "The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and\n"
 "MIDI functionality to the Linux-based operating system. This package 
enhances ALSA\n"
@@ -8918,11 +8610,11 @@ msgid ""
 "external rate conversion."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1155
+#: gnu/packages/linux.scm:1238
 msgid "Programs to configure Linux IP packet filtering rules"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1157
+#: gnu/packages/linux.scm:1240
 msgid ""
 "@command{iptables} is the user-space command line program used to\n"
 "configure the Linux 2.4.x and later IPv4 packet filtering ruleset\n"
@@ -8934,11 +8626,11 @@ msgid ""
 "Both commands are targeted at system administrators."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1213
+#: gnu/packages/linux.scm:1296
 msgid "Ethernet bridge frame table administration"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1216
+#: gnu/packages/linux.scm:1299
 msgid ""
 "ebtables is an application program used to set up and maintain the\n"
 "tables of rules (inside the Linux kernel) that inspect Ethernet frames. It 
is\n"
@@ -8946,11 +8638,11 @@ msgid ""
 "that the Ethernet protocol is much simpler than the IP protocol."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1264
+#: gnu/packages/linux.scm:1352
 msgid "Utilities for controlling TCP/IP networking and traffic in Linux"
 msgstr "Redskaber for kontrol af TCP/IP-netværk og trafik i Linux"
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1266
+#: gnu/packages/linux.scm:1354
 msgid ""
 "Iproute2 is a collection of utilities for controlling TCP/IP networking\n"
 "and traffic with the Linux kernel. The most important of these are\n"
@@ -8962,11 +8654,11 @@ msgid ""
 "inadequately in modern network environments, and both should be deprecated."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1343
+#: gnu/packages/linux.scm:1431
 msgid "Tools for controlling the network subsystem in Linux"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1345
+#: gnu/packages/linux.scm:1433
 msgid ""
 "This package includes the important tools for controlling the network\n"
 "subsystem of the Linux kernel. This includes arp, ifconfig, netstat, rarp 
and\n"
@@ -8975,21 +8667,21 @@ msgid ""
 "configuration (iptunnel, ipmaddr)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1383
+#: gnu/packages/linux.scm:1471
 msgid "Library for working with POSIX capabilities"
 msgstr "Bibliotek til arbejde med POSIX-funktioner"
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1385
+#: gnu/packages/linux.scm:1473
 msgid ""
 "Libcap2 provides a programming interface to POSIX capabilities on\n"
 "Linux-based operating systems."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1428
+#: gnu/packages/linux.scm:1516
 msgid "Manipulate Ethernet bridges"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1430
+#: gnu/packages/linux.scm:1518
 msgid ""
 "Utilities for Linux's Ethernet bridging facilities. A bridge is a way\n"
 "to connect two Ethernet segments together in a protocol independent way.\n"
@@ -8998,11 +8690,11 @@ msgid ""
 "transparently through a bridge."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1498
+#: gnu/packages/linux.scm:1584
 msgid "NetLink protocol library suite"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1500
+#: gnu/packages/linux.scm:1586
 msgid ""
 "The libnl suite is a collection of libraries providing APIs to netlink\n"
 "protocol based Linux kernel interfaces. Netlink is an IPC mechanism 
primarily\n"
@@ -9011,21 +8703,21 @@ msgid ""
 "configuration and monitoring interfaces."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1530
+#: gnu/packages/linux.scm:1616
 msgid "Tool for configuring wireless devices"
 msgstr "Værktøj til konfiguration af trådløse enheder"
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1532
+#: gnu/packages/linux.scm:1618
 msgid ""
 "iw is a new nl80211 based CLI configuration utility for wireless\n"
 "devices. It replaces @code{iwconfig}, which is deprecated."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1578
+#: gnu/packages/linux.scm:1662
 msgid "Analyze power consumption on Intel-based laptops"
 msgstr "Analyser strømforbrug på Intelbaserede bærbare"
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1580
+#: gnu/packages/linux.scm:1664
 msgid ""
 "PowerTOP is a Linux tool to diagnose issues with power consumption and\n"
 "power management. In addition to being a diagnostic tool, PowerTOP also 
has\n"
@@ -9034,31 +8726,31 @@ msgid ""
 "settings."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1602
+#: gnu/packages/linux.scm:1686
 msgid "Audio mixer for X and the console"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1604
+#: gnu/packages/linux.scm:1688
 msgid ""
 "Aumix adjusts an audio mixer from X, the console, a terminal,\n"
 "the command line or a script."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1628
+#: gnu/packages/linux.scm:1712
 msgid "Displays the IO activity of running processes"
 msgstr "Viser IO-aktivet for kørende processer"
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1630
+#: gnu/packages/linux.scm:1714
 msgid ""
 "Iotop is a Python program with a top like user interface to show the\n"
 "processes currently causing I/O."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1684
+#: gnu/packages/linux.scm:1768
 msgid "Support file systems implemented in user space"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1686
+#: gnu/packages/linux.scm:1770
 msgid ""
 "As a consequence of its monolithic design, file system code for Linux\n"
 "normally goes into the kernel itself---which is not only a robustness 
issue,\n"
@@ -9068,11 +8760,11 @@ msgid ""
 "user-space processes."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1717
+#: gnu/packages/linux.scm:1801
 msgid "User-space union file system"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1719
+#: gnu/packages/linux.scm:1803
 msgid ""
 "UnionFS-FUSE is a flexible union file system implementation in user\n"
 "space, using the FUSE library. Mounting a union file system allows you to\n"
@@ -9080,15 +8772,15 @@ msgid ""
 "UnionFS-FUSE additionally supports copy-on-write."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1747
+#: gnu/packages/linux.scm:1831
 msgid "User-space union file system (statically linked)"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1797
+#: gnu/packages/linux.scm:1881
 msgid "Mount remote file systems over SSH"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1799
+#: gnu/packages/linux.scm:1883
 msgid ""
 "This is a file system client based on the SSH File Transfer Protocol.\n"
 "Since most SSH servers already support this protocol it is very easy to set\n"
@@ -9096,11 +8788,11 @@ msgid ""
 "file system is as easy as logging into the server with an SSH client."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1822
+#: gnu/packages/linux.scm:1910
 msgid "Tool for mounting archive files with FUSE"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1823
+#: gnu/packages/linux.scm:1911
 msgid ""
 "archivemount is a FUSE-based file system for Unix variants,\n"
 "including Linux. Its purpose is to mount archives (i.e. tar, tar.gz, etc.) 
to a\n"
@@ -9109,11 +8801,11 @@ msgid ""
 "compressed, transparent to other programs, without decompressing them."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1852
+#: gnu/packages/linux.scm:1940
 msgid "Tools for non-uniform memory access (NUMA) machines"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1854
+#: gnu/packages/linux.scm:1942
 msgid ""
 "NUMA stands for Non-Uniform Memory Access, in other words a system whose\n"
 "memory is not all in one place. The numactl program allows you to run your\n"
@@ -9126,42 +8818,46 @@ msgid ""
 "system."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1890
+#: gnu/packages/linux.scm:1978
 msgid "Neo2 console layout"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1892
+#: gnu/packages/linux.scm:1980
 msgid ""
 "Kbd-neo provides the Neo2 keyboard layout for use with\n"
 "@command{loadkeys(1)} from @code{kbd(4)}."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1958
+#: gnu/packages/linux.scm:2046
 msgid "Linux keyboard utilities and keyboard maps"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1960
+#: gnu/packages/linux.scm:2048
 msgid ""
 "This package contains keytable files and keyboard utilities compatible\n"
 "for systems using the Linux kernel. This includes commands such as\n"
-"'loadkeys', 'setfont', 'kbdinfo', and 'chvt'."
+"@code{loadkeys}, @code{setfont}, @code{kbdinfo}, and @code{chvt}."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/linux.scm:2084
+msgid "Statically-linked @command{loadkeys} program"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1984
+#: gnu/packages/linux.scm:2109
 msgid "Monitor file accesses"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:1986
+#: gnu/packages/linux.scm:2111
 msgid ""
 "The inotify-tools packages provides a C library and command-line tools\n"
 "to use Linux' inotify mechanism, which allows file accesses to be monitored."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2025
+#: gnu/packages/linux.scm:2150
 msgid "Kernel module tools"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2026
+#: gnu/packages/linux.scm:2151
 msgid ""
 "Kmod is a set of tools to handle common tasks with Linux\n"
 "kernel modules like insert, remove, list, check properties, resolve\n"
@@ -9172,94 +8868,94 @@ msgid ""
 "from the module-init-tools project."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2089
+#: gnu/packages/linux.scm:2220
 msgid "Userspace device management"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2090
+#: gnu/packages/linux.scm:2221
 msgid ""
 "Udev is a daemon which dynamically creates and removes\n"
 "device nodes from /dev/, handles hotplug events and loads drivers at boot\n"
 "time."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2169
+#: gnu/packages/linux.scm:2300
 msgid "Logical volume management for Linux"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2171
+#: gnu/packages/linux.scm:2302
 msgid ""
 "LVM2 is the logical volume management tool set for Linux-based systems.\n"
 "This package includes the user-space libraries and tools, including the 
device\n"
 "mapper. Kernel components are part of Linux-libre."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2193
+#: gnu/packages/linux.scm:2324
 msgid "Logical volume management for Linux (statically linked)"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2223
+#: gnu/packages/linux.scm:2354
 msgid "Tools for manipulating Linux Wireless Extensions"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2224
+#: gnu/packages/linux.scm:2355
 msgid ""
 "Wireless Tools are used to manipulate the now-deprecated\n"
-"Linux Wireless Extensions; consider using 'iw' instead. The Wireless\n"
+"Linux Wireless Extensions; consider using @code{iw} instead. The Wireless\n"
 "Extension was an interface allowing you to set Wireless LAN specific\n"
 "parameters and get the specific stats. It is deprecated in favor the 
nl80211\n"
 "interface."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2301
+#: gnu/packages/linux.scm:2432
 msgid "Central regulatory domain agent (CRDA) for WiFi"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2303
+#: gnu/packages/linux.scm:2434
 msgid ""
 "The Central Regulatory Domain Agent (CRDA) acts as the udev helper for\n"
 "communication between the kernel Linux and user space for regulatory\n"
 "compliance."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2356
+#: gnu/packages/linux.scm:2487
 msgid "Wireless regulatory database"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2358
+#: gnu/packages/linux.scm:2489
 msgid ""
 "This package contains the wireless regulatory database Central\n"
 "Regulatory Database Agent (CRDA) daemon. The database contains information 
on\n"
 "country-specific regulations for the wireless spectrum."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2435
+#: gnu/packages/linux.scm:2566
 msgid "Utilities to read temperature/voltage/fan sensors"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2437
+#: gnu/packages/linux.scm:2568
 msgid ""
 "Lm-sensors is a hardware health monitoring package for Linux. It allows\n"
 "you to access information from temperature, voltage, and fan speed sensors.\n"
 "It works with most newer systems."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2455
+#: gnu/packages/linux.scm:2586
 msgid "Manipulate Intel microcode bundles"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2457
+#: gnu/packages/linux.scm:2588
 msgid ""
 "@command{iucode_tool} is a utility to work with microcode packages for\n"
 "Intel processors. It can convert between formats, extract specific 
versions,\n"
 "create a firmware image suitable for the Linux kernel, and more."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2486
+#: gnu/packages/linux.scm:2617
 msgid "I2C tools for Linux"
 msgstr "I2C-værktøjer for Linux"
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2488
+#: gnu/packages/linux.scm:2619
 msgid ""
 "The i2c-tools package contains a heterogeneous set of I2C tools for\n"
 "Linux: a bus probing tool, a chip dumper, register-level SMBus access 
helpers,\n"
@@ -9267,35 +8963,35 @@ msgid ""
 "SMBus access."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2525
+#: gnu/packages/linux.scm:2656
 msgid "Hardware health information viewer"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2527
+#: gnu/packages/linux.scm:2658
 msgid ""
 "Xsensors reads data from the libsensors library regarding hardware\n"
 "health such as temperature, voltage and fan speed and displays the 
information\n"
 "in a digital read-out."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2579
+#: gnu/packages/linux.scm:2708
 msgid "Linux profiling with performance counters"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2581
+#: gnu/packages/linux.scm:2710
 msgid ""
 "perf is a tool suite for profiling using hardware performance counters,\n"
 "with support in the Linux kernel. perf can instrument CPU performance\n"
 "counters, tracepoints, kprobes, and uprobes (dynamic tracing). It is 
capable\n"
 "of lightweight profiling. This package contains the user-land tools and in\n"
-"particular the 'perf' command."
+"particular the @code{perf} command."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2604
+#: gnu/packages/linux.scm:2733
 msgid "Simple tool for creating Linux namespace containers"
 msgstr "Simpelt værktøj til oprettelse af naverumscontainere under Linux"
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2605
+#: gnu/packages/linux.scm:2734
 msgid ""
 "pflask is a simple tool for creating Linux namespace\n"
 "containers. It can be used for running a command or even booting an OS 
inside\n"
@@ -9304,11 +9000,11 @@ msgid ""
 "thanks to the use of namespaces."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2651
+#: gnu/packages/linux.scm:2789
 msgid "Container platform"
 msgstr "Containerplatform"
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2652
+#: gnu/packages/linux.scm:2790
 msgid ""
 "Singularity is a container platform supporting a number of\n"
 "container image formats. It can build SquashFS container images or import\n"
@@ -9316,11 +9012,11 @@ msgid ""
 "isolation or root privileges."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2680
+#: gnu/packages/linux.scm:2818
 msgid "View and tune ATA disk drive parameters"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2682
+#: gnu/packages/linux.scm:2820
 msgid ""
 "@command{hdparm} is a command-line utility to control ATA controllers and\n"
 "disk drives. It can increase performance and/or reliability by careful 
tuning\n"
@@ -9334,22 +9030,22 @@ msgid ""
 "Translation (@dfn{SAT}) are also supported."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2713
+#: gnu/packages/linux.scm:2851
 msgid "Tool for enabling and disabling wireless devices"
 msgstr "Værktøj til aktivering og deaktivering af trådløse enheder"
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2715
+#: gnu/packages/linux.scm:2853
 msgid ""
 "rfkill is a simple tool for accessing the rfkill device interface,\n"
 "which is used to enable and disable wireless networking devices, typically\n"
 "WLAN, Bluetooth and mobile broadband."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2736
+#: gnu/packages/linux.scm:2874
 msgid "Display information on ACPI devices"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2737
+#: gnu/packages/linux.scm:2875
 msgid ""
 "@code{acpi} attempts to replicate the functionality of the\n"
 "\"old\" @code{apm} command on ACPI systems, including battery and thermal\n"
@@ -9357,11 +9053,11 @@ msgid ""
 "about ACPI devices."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2756
+#: gnu/packages/linux.scm:2894
 msgid "Daemon for delivering ACPI events to user-space programs"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2758
+#: gnu/packages/linux.scm:2896
 msgid ""
 "acpid is designed to notify user-space programs of Advanced\n"
 "Configuration and Power Interface (ACPI) events. acpid should be started\n"
@@ -9370,37 +9066,37 @@ msgid ""
 "specified in /etc/acpi/events and execute the rules that match the event."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2780
+#: gnu/packages/linux.scm:2918
 msgid "System utilities based on Linux sysfs"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2782
+#: gnu/packages/linux.scm:2920
 msgid ""
 "These are a set of utilities built upon sysfs, a virtual file system in\n"
 "Linux kernel versions 2.5+ that exposes a system's device tree. The 
package\n"
 "also contains the libsysfs library."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2812
+#: gnu/packages/linux.scm:2950
 msgid "System utilities based on Linux sysfs (version 1.x)"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2835
+#: gnu/packages/linux.scm:2973
 msgid "Utilities to get and set CPU frequency on Linux"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2837
+#: gnu/packages/linux.scm:2975
 msgid ""
 "The cpufrequtils suite contains utilities to retrieve CPU frequency\n"
 "information, and set the CPU frequency if supported, using the cpufreq\n"
 "capabilities of the Linux kernel."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2856
+#: gnu/packages/linux.scm:2994
 msgid "Interface library for the Linux IEEE1394 drivers"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2858
+#: gnu/packages/linux.scm:2996
 msgid ""
 "Libraw1394 is the only supported interface to the kernel side raw1394 of\n"
 "the Linux IEEE-1394 subsystem, which provides direct access to the 
connected\n"
@@ -9409,46 +9105,46 @@ msgid ""
 "protocol in question."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2882
+#: gnu/packages/linux.scm:3020
 msgid "AV/C protocol library for IEEE 1394"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2884
+#: gnu/packages/linux.scm:3022
 msgid ""
 "Libavc1394 is a programming interface to the AV/C specification from\n"
 "the 1394 Trade Association. AV/C stands for Audio/Video Control."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2906
+#: gnu/packages/linux.scm:3044
 msgid "Isochronous streaming media library for IEEE 1394"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2908
+#: gnu/packages/linux.scm:3046
 msgid ""
 "The libiec61883 library provides a higher level API for streaming DV,\n"
 "MPEG-2 and audio over Linux IEEE 1394."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2957
+#: gnu/packages/linux.scm:3095
 msgid "Tool for managing Linux Software RAID arrays"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2959
+#: gnu/packages/linux.scm:3097
 msgid ""
 "mdadm is a tool for managing Linux Software RAID arrays. It can create,\n"
 "assemble, report on, and monitor arrays. It can also move spares between 
raid\n"
 "arrays when needed."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:2991
+#: gnu/packages/linux.scm:3129
 msgid "Statically-linked 'mdadm' command for use in an initrd"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3056
+#: gnu/packages/linux.scm:3194
 msgid "Access block devices through multiple paths"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3058
+#: gnu/packages/linux.scm:3196
 msgid ""
 "This package provides the following binaries to drive the\n"
 "Linux Device Mapper multipathing driver:\n"
@@ -9461,95 +9157,106 @@ msgid ""
 "@end enumerate"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3090
+#: gnu/packages/linux.scm:3228
 msgid "Linux-native asynchronous I/O access library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3092
+#: gnu/packages/linux.scm:3230
 msgid ""
 "This library enables userspace to use Linux kernel asynchronous I/O\n"
 "system calls, important for the performance of databases and other advanced\n"
 "applications."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3114
+#: gnu/packages/linux.scm:3252
 msgid "Bluetooth subband audio codec"
 msgstr "Bluetooth subband-lydkodning"
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3116
+#: gnu/packages/linux.scm:3254
 msgid ""
 "The SBC is a digital audio encoder and decoder used to transfer data to\n"
 "Bluetooth audio output devices like headphones or loudspeakers."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3182
+#: gnu/packages/linux.scm:3320
 msgid "Linux Bluetooth protocol stack"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3184
+#: gnu/packages/linux.scm:3322
 msgid ""
 "BlueZ provides support for the core Bluetooth layers and protocols. It\n"
 "is flexible, efficient and uses a modular implementation."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3206
+#: gnu/packages/linux.scm:3344
 msgid "Mount exFAT file systems"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3208
+#: gnu/packages/linux.scm:3346
 msgid ""
 "This package provides a FUSE-based file system that provides read and\n"
 "write access to exFAT devices."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3250
+#: gnu/packages/linux.scm:3369
+msgid "Mount ISO file system images"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/linux.scm:3371
+msgid ""
+"FuseISO is a FUSE module to mount ISO file system images (.iso, .nrg,\n"
+".bin, .mdf and .img files). It supports plain ISO9660 Level 1 and 2, Rock\n"
+"Ridge, Joliet, and zisofs."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/linux.scm:3414
 msgid "Mouse support for the Linux console"
 msgstr "Museunderstøttelse for Linuxkonsollen"
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3252
+#: gnu/packages/linux.scm:3416
 msgid ""
 "The GPM (general-purpose mouse) daemon is a mouse server for\n"
 "applications running on the Linux console. It allows users to select items\n"
 "and copy/paste text in the console and in xterm."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3315
+#: gnu/packages/linux.scm:3480
 msgid "Create and manage btrfs copy-on-write file systems"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3316
+#: gnu/packages/linux.scm:3481
 msgid ""
 "Btrfs is a @dfn{copy-on-write} (CoW) file system for Linux\n"
 "aimed at implementing advanced features while focusing on fault tolerance,\n"
 "repair and easy administration."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3349
+#: gnu/packages/linux.scm:3514
 msgid "Statically-linked btrfs command from btrfs-progs"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3350
+#: gnu/packages/linux.scm:3515
 msgid ""
 "This package provides the statically-linked @command{btrfs}\n"
 "from the btrfs-progs package. It is meant to be used in initrds."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3387
+#: gnu/packages/linux.scm:3552
 msgid "Userland tools for f2fs"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3389
+#: gnu/packages/linux.scm:3554
 msgid ""
 "F2FS, the Flash-Friendly File System, is a modern file system\n"
 "designed to be fast and durable on flash devices such as solid-state\n"
 "disks and SD cards. This package provides the userland utilities."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3437
+#: gnu/packages/linux.scm:3602
 msgid "Free-fall protection for spinning laptop hard drives"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3439
+#: gnu/packages/linux.scm:3604
 msgid ""
 "Prevents shock damage to the internal spinning hard drive(s) of some\n"
 "HP and Dell laptops. When sudden movement is detected, all input/output\n"
@@ -9559,11 +9266,11 @@ msgid ""
 "feature, and a laptop with an accelerometer. It has no effect on SSDs."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3494
+#: gnu/packages/linux.scm:3661
 msgid "Simple fan control program"
 msgstr "Simpelt kontrolprogram til blæseren"
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3496
+#: gnu/packages/linux.scm:3663
 msgid ""
 "Thinkfan is a simple fan control program. It reads temperatures,\n"
 "checks them against configured limits and switches to appropriate (also\n"
@@ -9572,22 +9279,22 @@ msgid ""
 "from userspace."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3544
+#: gnu/packages/linux.scm:3713
 msgid "Read-write access to NTFS file systems"
 msgstr "Læs/skriv adgang til NTFS-filsystemer"
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3546
+#: gnu/packages/linux.scm:3715
 msgid ""
 "NTFS-3G provides read-write access to NTFS file systems, which are\n"
 "commonly found on Microsoft Windows. It is implemented as a FUSE file 
system.\n"
 "The package provides additional NTFS tools."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3588
+#: gnu/packages/linux.scm:3757
 msgid "Utilities and libraries for working with RDMA devices"
 msgstr "Redskaber og bibliotek for arbejde med RDMA-enheder"
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3590
+#: gnu/packages/linux.scm:3759
 msgid ""
 "This package provides userspace components for the InfiniBand\n"
 "subsystem of the Linux kernel. Specifically it contains userspace\n"
@@ -9607,11 +9314,11 @@ msgid ""
 "@end enumerate"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3643
+#: gnu/packages/linux.scm:3812
 msgid "Open Fabrics Enterprise Distribution (OFED) Performance Tests"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3644
+#: gnu/packages/linux.scm:3813
 msgid ""
 "This is a collection of tests written over uverbs intended for\n"
 "use as a performance micro-benchmark. The tests may be used for hardware or\n"
@@ -9627,32 +9334,32 @@ msgid ""
 "@end enumerate"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3681
+#: gnu/packages/linux.scm:3851
 msgid "Random number generator daemon"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3683
+#: gnu/packages/linux.scm:3853
 msgid ""
 "Monitor a hardware random number generator, and supply entropy\n"
 "from that to the system kernel's @file{/dev/random} machinery."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3720
+#: gnu/packages/linux.scm:3892
 msgid "CPU frequency and voltage scaling tools for Linux"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3722
+#: gnu/packages/linux.scm:3894
 msgid ""
 "cpupower is a set of user-space tools that use the cpufreq feature of the\n"
 "Linux kernel to retrieve and control processor features related to power 
saving,\n"
 "such as frequency and voltage scaling."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3742
+#: gnu/packages/linux.scm:3914
 msgid "Entropy source for the Linux random number generator"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3744
+#: gnu/packages/linux.scm:3916
 msgid ""
 "haveged generates an unpredictable stream of random numbers for use by\n"
 "Linux's @file{/dev/random} and @file{/dev/urandom} devices. The kernel's\n"
@@ -9670,11 +9377,11 @@ msgid ""
 "not as a replacement for it."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3829
+#: gnu/packages/linux.scm:4001
 msgid "eCryptfs cryptographic file system utilities"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3831
+#: gnu/packages/linux.scm:4003
 msgid ""
 "eCryptfs is a POSIX-compliant stacked cryptographic file system for Linux.\n"
 "Each file's cryptographic meta-data is stored inside the file itself, along\n"
@@ -9684,11 +9391,11 @@ msgid ""
 "2.6.19. This package contains the userland utilities to manage it."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3862
+#: gnu/packages/linux.scm:4034
 msgid "NFSv4 support library for name/ID mapping"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3863
+#: gnu/packages/linux.scm:4035
 msgid ""
 "Libnfsidmap is a library holding mulitiple methods of\n"
 "mapping names to ids and visa versa, mainly for NFSv4. It provides an\n"
@@ -9696,21 +9403,23 @@ msgid ""
 "the default @code{nsswitch} and the experimental @code{umich_ldap}."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3897
+#: gnu/packages/linux.scm:4069
 msgid "Tools for loading and managing Linux kernel modules"
 msgstr "Værktøjer til at indlæse og håndtere Linuxkernemoduler"
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3899
+#: gnu/packages/linux.scm:4071
 msgid ""
-"Tools for loading and managing Linux kernel modules, such as `modprobe',\n"
-"`insmod', `lsmod', and more."
+"Tools for loading and managing Linux kernel modules, such as\n"
+"@code{modprobe}, @code{insmod}, @code{lsmod}, and more."
 msgstr ""
+"Værktøjer til at indlæse og håndtere Linuxkernemoduler, såsom\n"
+"@code{modprobe}, @code{insmod}, @code{lsmod} med flere."
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3936
+#: gnu/packages/linux.scm:4108
 msgid "Machine check monitor for x86 Linux systems"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3938
+#: gnu/packages/linux.scm:4110
 msgid ""
 "The mcelog daemon is required by the Linux kernel to log memory, I/O, CPU,\n"
 "and other hardware errors on x86 systems. It can also perform user-defined\n"
@@ -9718,11 +9427,11 @@ msgid ""
 "are exceeded."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3967
+#: gnu/packages/linux.scm:4139
 msgid "MTD Flash Storage Utilities"
 msgstr "Lagerredskaber for MTD-flash"
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3968
+#: gnu/packages/linux.scm:4140
 msgid ""
 "This package provides utilities for testing, partitioning, etc\n"
 "of flash storage."
@@ -9730,11 +9439,11 @@ msgstr ""
 "Denne pakke tilbyder redskaber til test, partitionering, etc.\n"
 "for flashlager."
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3991
+#: gnu/packages/linux.scm:4163
 msgid "Interface to Linux's seccomp syscall filtering mechanism"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:3992
+#: gnu/packages/linux.scm:4164
 msgid ""
 "The libseccomp library provides an easy to use, platform\n"
 "independent, interface to the Linux Kernel's syscall filtering mechanism. 
The\n"
@@ -9744,11 +9453,11 @@ msgid ""
 "developers."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4034
+#: gnu/packages/linux.scm:4208
 msgid "Usage monitor for AMD Radeon graphics"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4035
+#: gnu/packages/linux.scm:4209
 msgid ""
 "RadeonTop monitors resource consumption on supported AMD\n"
 "Radeon Graphics Processing Units (GPUs), either in real time as bar graphs 
on\n"
@@ -9758,11 +9467,11 @@ msgid ""
 "under OpenGL graphics workloads."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4071
+#: gnu/packages/linux.scm:4245
 msgid "Tool and library to manipulate EFI variables"
 msgstr "Værktøj og bibliotek til at manipulere EFI-variabler"
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4072
+#: gnu/packages/linux.scm:4246
 msgid ""
 "This package provides a library and a command line\n"
 "interface to the variable facility of UEFI boot firmware."
@@ -9770,11 +9479,11 @@ msgstr ""
 "Denne pakke tilbyder et bibliotek og en kommandolinje-\n"
 "grænseflade til variabelfaciliteten for UEFI-opstartsfirmware."
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4110
+#: gnu/packages/linux.scm:4280
 msgid "Modify the Extensible Firmware Interface (EFI) boot manager"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4112
+#: gnu/packages/linux.scm:4282
 msgid ""
 "@code{efibootmgr} is a user-space application to modify the Intel\n"
 "Extensible Firmware Interface (EFI) Boot Manager. This application can\n"
@@ -9782,11 +9491,11 @@ msgid ""
 "running boot option, and more."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4148
+#: gnu/packages/linux.scm:4318
 msgid "Performance monitoring tools for Linux"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4149
+#: gnu/packages/linux.scm:4319
 msgid ""
 "The sysstat utilities are a collection of performance\n"
 "monitoring tools for Linux. These include @code{mpstat}, @code{iostat},\n"
@@ -9794,11 +9503,11 @@ msgid ""
 "@code{sadf} and @code{sa}."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4173
+#: gnu/packages/linux.scm:4343
 msgid "GNU/Linux application to control backlights"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4175
+#: gnu/packages/linux.scm:4345
 msgid ""
 "Light is a program to send commands to screen backlight controllers\n"
 "under GNU/Linux. Features include:\n"
@@ -9814,11 +9523,25 @@ msgid ""
 "Light is the successor of lightscript."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4282
+#: gnu/packages/linux.scm:4388
+msgid "Backlight and LED brightness control"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/linux.scm:4390
+msgid ""
+"This program allows you read and control device brightness. Devices\n"
+"include backlight and LEDs. It can also preserve current brightness before\n"
+"applying the operation, such as on lid close.\n"
+"\n"
+"The appropriate permissions must be set on the backlight or LED control\n"
+"interface in sysfs, which can be accomplished with the included udev rules."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/linux.scm:4491
 msgid "Power management tool for Linux"
 msgstr "Strømhåndteringsværktøj for Linux"
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4283
+#: gnu/packages/linux.scm:4492
 msgid ""
 "TLP is a power management tool for Linux. It comes with\n"
 "a default configuration already optimized for battery life. Nevertheless,\n"
@@ -9826,11 +9549,11 @@ msgid ""
 "every time the power supply source is changed."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4310
+#: gnu/packages/linux.scm:4518
 msgid "List hardware information"
 msgstr "Vis udstyrsinformation"
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4312
+#: gnu/packages/linux.scm:4520
 msgid ""
 "@command{lshw} (Hardware Lister) is a small tool to provide\n"
 "detailed information on the hardware configuration of the machine.\n"
@@ -9840,11 +9563,11 @@ msgid ""
 "machines (PowerMac G4 is known to work)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4335
+#: gnu/packages/linux.scm:4543
 msgid "Netlink utility library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4336
+#: gnu/packages/linux.scm:4544
 msgid ""
 "Libmnl is a minimalistic user-space library oriented to\n"
 "Netlink developers. There are a lot of common tasks in parsing, 
validating,\n"
@@ -9853,11 +9576,11 @@ msgid ""
 "re-use code and to avoid re-inventing the wheel."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4361
+#: gnu/packages/linux.scm:4568
 msgid "Netlink programming interface to the Linux nf_tables subsystem"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4362
+#: gnu/packages/linux.scm:4569
 msgid ""
 "Libnftnl is a userspace library providing a low-level netlink\n"
 "programming interface to the in-kernel nf_tables subsystem. The library\n"
@@ -9865,11 +9588,11 @@ msgid ""
 "used by nftables."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4389
+#: gnu/packages/linux.scm:4598
 msgid "Userspace utility for Linux packet filtering"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4390
+#: gnu/packages/linux.scm:4599
 msgid ""
 "nftables is the project that aims to replace the existing\n"
 "{ip,ip6,arp,eb}tables framework. Basically, this project provides a new 
packet\n"
@@ -9879,11 +9602,11 @@ msgid ""
 "userspace queueing component and the logging subsystem."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4487
+#: gnu/packages/linux.scm:4696
 msgid "Unprivileged chroot, bind mount, and binfmt_misc"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4489
+#: gnu/packages/linux.scm:4698
 msgid ""
 "PRoot is a user-space implementation of @code{chroot}, @code{mount --bind},\n"
 "and @code{binfmt_misc}. This means that users don't need any privileges or\n"
@@ -9896,15 +9619,15 @@ msgid ""
 "available in the kernel Linux."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4505
+#: gnu/packages/linux.scm:4714
 msgid "Unprivileged chroot, bind mount, and binfmt_misc (statically linked)"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4551
+#: gnu/packages/linux.scm:4760
 msgid "Linux tool to dump x86 CPUID information about the CPU(s)"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4552
+#: gnu/packages/linux.scm:4761
 msgid ""
 "cpuid dumps detailed information about the CPU(s) gathered\n"
 "from the CPUID instruction, and also determines the exact model of CPU(s). 
It\n"
@@ -9912,22 +9635,22 @@ msgid ""
 "NexGen, Rise, and SiS CPUs."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4579
+#: gnu/packages/linux.scm:4788
 msgid "Use a FUSE file system to access data over MTP"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4580
+#: gnu/packages/linux.scm:4789
 msgid ""
 "jmtpfs uses FUSE (file system in userspace) to provide access\n"
 "to data over the Media Transfer Protocol (MTP). Unprivileged users can 
mount\n"
 "the MTP device as a file system."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4603
+#: gnu/packages/linux.scm:4812
 msgid "Utility to show process environment"
 msgstr "Redskab til at vise procesmiljø"
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4604
+#: gnu/packages/linux.scm:4813
 msgid ""
 "Procenv is a command-line tool that displays as much detail about\n"
 "itself and its environment as possible. It can be used as a test\n"
@@ -9935,11 +9658,11 @@ msgid ""
 "comparing system environments."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4631
+#: gnu/packages/linux.scm:4840
 msgid "Open Fabric Interfaces"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4633
+#: gnu/packages/linux.scm:4842
 msgid ""
 "OpenFabrics Interfaces (OFI) is a framework focused on exporting fabric\n"
 "communication services to applications. OFI is best described as a 
collection\n"
@@ -9953,11 +9676,11 @@ msgid ""
 "libraries, which are often integrated directly into libfabric."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4679
+#: gnu/packages/linux.scm:4895
 msgid "Intel Performance Scaled Messaging (PSM) Libraries"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4681
+#: gnu/packages/linux.scm:4897
 msgid ""
 "The PSM Messaging API, or PSM API, is Intel's low-level user-level\n"
 "communications interface for the True Scale family of products. PSM users 
are\n"
@@ -9965,22 +9688,22 @@ msgid ""
 "interfaces in parallel environments."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4722
+#: gnu/packages/linux.scm:4938
 msgid "Take screenshots of one or more Linux text consoles"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4724
+#: gnu/packages/linux.scm:4940
 msgid ""
 "snapscreenshot saves a screenshot of one or more Linux text consoles as a\n"
 "Targa (@dfn{.tga}) image. It can be used by anyone with read access to the\n"
 "relevant @file{/dev/vcs*} file(s)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4778
+#: gnu/packages/linux.scm:4994
 msgid "Take a screenshot of the contents of the Linux framebuffer"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4780
+#: gnu/packages/linux.scm:4996
 msgid ""
 "fbcat saves the contents of the Linux framebuffer (@file{/dev/fb*}), or\n"
 "a dump therof. It supports a wide range of drivers and pixel formats.\n"
@@ -9992,22 +9715,22 @@ msgid ""
 "emulates the behaviour of Gunnar Monell's older fbgrab utility."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4811
+#: gnu/packages/linux.scm:5027
 msgid "Control groups management tools"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4812
+#: gnu/packages/linux.scm:5028
 msgid ""
 "Control groups is Linux kernel method for process resource\n"
 "restriction, permission handling and more. This package provides userspace\n"
 "interface to this kernel feature."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4846
+#: gnu/packages/linux.scm:5062
 msgid "Control fan speed on Macbooks"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4848
+#: gnu/packages/linux.scm:5064
 msgid ""
 "mbpfan is a fan control daemon for Apple Macbooks. It uses input from\n"
 "the @code{coretemp} module and sets the fan speed using the @code{applesmc}\n"
@@ -10015,11 +9738,11 @@ msgid ""
 "privileges."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4891
+#: gnu/packages/linux.scm:5107
 msgid "Intel Performance Scaled Messaging 2 (PSM2) library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4893
+#: gnu/packages/linux.scm:5109
 msgid ""
 "This package is low-level user-level Intel's communications interface.\n"
 "The PSM2 API is a high-performance vendor-specific protocol that provides a\n"
@@ -10027,11 +9750,11 @@ msgid ""
 "high-speed networking devices."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4933
+#: gnu/packages/linux.scm:5149
 msgid "Performance event monitoring library"
 msgstr "Bibliotek til at overvåge ydelseshændelser"
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4935
+#: gnu/packages/linux.scm:5151
 msgid ""
 "This package provides a library called libpfm4, which is used to develop\n"
 "monitoring tools exploiting the performance monitoring events such as those\n"
@@ -10046,11 +9769,11 @@ msgid ""
 "introduced in Linux 2.6.31."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4963
+#: gnu/packages/linux.scm:5179
 msgid "Low-level netfilter netlink communication library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/linux.scm:4965
+#: gnu/packages/linux.scm:5181
 msgid ""
 "@code{libnfnetlink} is the low-level library for netfilter related\n"
 "kernel/userspace communication. It provides a generic messaging\n"
@@ -10059,6 +9782,55 @@ msgid ""
 "management tools in userspace."
 msgstr ""
 
+#: gnu/packages/linux.scm:5211
+msgid "XFS file system tools"
+msgstr "XFS-filsystemværktøjer"
+
+#: gnu/packages/linux.scm:5212
+msgid ""
+"This package provides commands to create and check XFS\n"
+"file systems."
+msgstr ""
+"Denne pakke tilbyder kommandoer til at oprette og kontrollere\n"
+"XFS-filsystemer."
+
+#: gnu/packages/linux.scm:5250
+msgid "Generate ext2 file system as a normal user"
+msgstr "Opret ext2-filsystem som en normal bruger"
+
+#: gnu/packages/linux.scm:5251
+msgid ""
+"This package provides a program to generate an ext2\n"
+"file system as a normal (non-root) user. It does not require you to mount\n"
+"the image file to copy files on it, nor does it require that you become\n"
+"the superuser to make device nodes."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/linux.scm:5314
+msgid "Provides a fake root environment"
+msgstr "Tilbyder et falsk root-miljø"
+
+#: gnu/packages/linux.scm:5315
+msgid ""
+"@command{fakeroot} runs a command in an environment where\n"
+"it appears to have root privileges for file manipulation. This is useful\n"
+"for allowing users to create archives (tar, ar, .deb etc.) with files in\n"
+"them with root permissions/ownership. Without fakeroot one would have to\n"
+"have root privileges to create the constituent files of the archives with\n"
+"the correct permissions and ownership, and then pack them up, or one would\n"
+"have to construct the archives directly, without using the archiver."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/linux.scm:5362
+msgid "Dispatch input peripherals events to a device file"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/linux.scm:5363
+msgid ""
+"inputattach dispatches input events from several device\n"
+"types and interfaces and translates so that the X server can use them."
+msgstr ""
+
 #: gnu/packages/lout.scm:100
 msgid "Document layout system"
 msgstr ""
@@ -10082,11 +9854,11 @@ msgid ""
 "beginning."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:119
+#: gnu/packages/messaging.scm:123
 msgid "Off-the-Record (OTR) Messaging Library and Toolkit"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:121
+#: gnu/packages/messaging.scm:125
 msgid ""
 "OTR allows you to have private conversations over instant messaging by\n"
 "providing: (1) Encryption: No one else can read your instant messages. (2)\n"
@@ -10099,11 +9871,11 @@ msgid ""
 "keys, no previous conversation is compromised."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:155
+#: gnu/packages/messaging.scm:159
 msgid "Implementation of a ratcheting forward secrecy protocol"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:156
+#: gnu/packages/messaging.scm:160
 msgid ""
 "libsignal-protocol-c is an implementation of a ratcheting\n"
 "forward secrecy protocol that works in synchronous and asynchronous\n"
@@ -10111,11 +9883,11 @@ msgid ""
 "end-to-end encryption."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:197
+#: gnu/packages/messaging.scm:201
 msgid "IRC to instant messaging gateway"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:198
+#: gnu/packages/messaging.scm:202
 msgid ""
 "BitlBee brings IM (instant messaging) to IRC clients, for\n"
 "people who have an IRC client running all the time and don't want to run an\n"
@@ -10125,21 +9897,21 @@ msgid ""
 "identi.ca and status.net)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:244
+#: gnu/packages/messaging.scm:248
 msgid "Discord plugin for Bitlbee"
 msgstr "Discord-udvidelsesmodul for Bitlbee"
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:245
+#: gnu/packages/messaging.scm:249
 msgid ""
 "Bitlbee-discord is a plugin for Bitlbee witch provides\n"
 "access to servers running the Discord protocol."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:292
+#: gnu/packages/messaging.scm:296
 msgid "Graphical IRC Client"
 msgstr "Grafisk IRC-klient"
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:294
+#: gnu/packages/messaging.scm:298
 msgid ""
 "HexChat lets you connect to multiple IRC networks at once. The main\n"
 "window shows the list of currently connected networks and their channels, 
the\n"
@@ -10148,11 +9920,11 @@ msgid ""
 "dictionaries. HexChat can be extended with multiple addons."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:359
+#: gnu/packages/messaging.scm:363
 msgid "Lightweight Internet Relay Chat server for small networks"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:361
+#: gnu/packages/messaging.scm:365
 msgid ""
 "ngIRCd is a lightweight @dfn{Internet Relay Chat} (IRC) server for small\n"
 "or private networks. It is easy to configure, can cope with dynamic IP\n"
@@ -10160,21 +9932,21 @@ msgid ""
 "authentication."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:433
+#: gnu/packages/messaging.scm:437
 msgid "Graphical multi-protocol instant messaging client"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:435
+#: gnu/packages/messaging.scm:439
 msgid ""
 "Pidgin is a modular instant messaging client that supports many popular\n"
 "chat protocols."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:473
+#: gnu/packages/messaging.scm:477
 msgid "Off-the-Record Messaging plugin for Pidgin"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:475
+#: gnu/packages/messaging.scm:479
 msgid ""
 "Pidgin-OTR is a plugin that adds support for OTR to the Pidgin instant\n"
 "messaging client. OTR (Off-the-Record) Messaging allows you to have 
private\n"
@@ -10189,11 +9961,11 @@ msgid ""
 "compromised."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:542
+#: gnu/packages/messaging.scm:546
 msgid "IRC network bouncer"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:543
+#: gnu/packages/messaging.scm:547
 msgid ""
 "ZNC is an @dfn{IRC network bouncer} or @dfn{BNC}. It can\n"
 "detach the client from the actual IRC server, and also from selected 
channels.\n"
@@ -10201,22 +9973,22 @@ msgid ""
 "simultaneously and therefore appear under the same nickname on IRC."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:564
+#: gnu/packages/messaging.scm:568
 msgid "Non-blocking Jabber/XMPP module"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:566
+#: gnu/packages/messaging.scm:570
 msgid ""
 "The goal of this python library is to provide a way for Python\n"
 "applications to use Jabber/XMPP networks in a non-blocking way. This 
library\n"
 "was initially a fork of xmpppy, but uses non-blocking sockets."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:652
+#: gnu/packages/messaging.scm:675
 msgid "Jabber (XMPP) client"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:653
+#: gnu/packages/messaging.scm:676
 msgid ""
 "Gajim is a feature-rich and easy to use Jabber/XMPP client.\n"
 "Among its features are: a tabbed chat window and single window modes; 
support\n"
@@ -10225,21 +9997,32 @@ msgid ""
 "end-to-end encryption support; XML console."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:722
+#: gnu/packages/messaging.scm:711
+msgid "Gajim OMEMO plugin"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/messaging.scm:713
+msgid ""
+"This package provides the Gajim OMEMO plugin. OMEMO is an XMPP\n"
+"Extension Protocol (XEP) for secure multi-client end-to-end encryption 
based\n"
+"on Axolotl and PEP."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/messaging.scm:777
 msgid "Graphical Jabber (XMPP) client"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:723
+#: gnu/packages/messaging.scm:778
 msgid ""
 "Dino is a Jabber (XMPP) client which aims to fit well into\n"
 "a graphical desktop environment like GNOME."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:812
+#: gnu/packages/messaging.scm:865
 msgid "Jabber (XMPP) server"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:813
+#: gnu/packages/messaging.scm:866
 msgid ""
 "Prosody is a modern XMPP communication server. It aims to\n"
 "be easy to set up and configure, and efficient with system resources.\n"
@@ -10248,15 +10031,36 @@ msgid ""
 "protocols."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:848 gnu/packages/messaging.scm:882
+#: gnu/packages/messaging.scm:900
+msgid "XEP-0363: Allow clients to upload files over HTTP"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/messaging.scm:901
+msgid ""
+"This module implements XEP-0363: it allows clients to\n"
+"upload files over HTTP."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/messaging.scm:932
+msgid "XEP-0198: Reliability and fast reconnects for XMPP"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/messaging.scm:933
+msgid ""
+"This module implements XEP-0198: when supported by both\n"
+"the client and server, it can allow clients to resume a disconnected 
session,\n"
+"and prevent message loss."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/messaging.scm:966 gnu/packages/messaging.scm:1000
 msgid "Library for the Tox encrypted messenger protocol"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:850
+#: gnu/packages/messaging.scm:968
 msgid "C library implementation of the Tox encrypted messenger protocol."
 msgstr "C-biblioteksimplementering for den Tox-krypterede messengerprotokol."
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:884
+#: gnu/packages/messaging.scm:1002
 msgid ""
 "Official fork of the C library implementation of the Tox encrypted\n"
 "messenger protocol."
@@ -10264,42 +10068,42 @@ msgstr ""
 "Officel forgrening af C-biblioteksimplementering for den\n"
 "Tox-krypterede messengerprotokol."
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:939
+#: gnu/packages/messaging.scm:1057
 msgid "Lightweight Tox client"
 msgstr "Simpel Tox-klient"
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:941
+#: gnu/packages/messaging.scm:1059
 msgid ""
 "Utox is a lightweight Tox client. Tox is a distributed and secure\n"
 "instant messenger with audio and video chat capabilities."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:998
+#: gnu/packages/messaging.scm:1116
 msgid "Tox chat client using Qt"
 msgstr "Tox-snakkeklient der bruger Qt"
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:999
+#: gnu/packages/messaging.scm:1117
 msgid ""
 "qTox is a Tox client that follows the Tox design\n"
 "guidelines. It provides an easy to use application that allows you to\n"
 "connect with friends and family without anyone else listening in."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1092
+#: gnu/packages/messaging.scm:1210
 msgid ""
 "Distributed and trustless peer-to-peer communications protocol\n"
 "for sending encrypted messages to one person or many subscribers."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1094
+#: gnu/packages/messaging.scm:1212
 msgid "Distributed peer-to-peer communication"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1113
+#: gnu/packages/messaging.scm:1231
 msgid "Multi-user chat program"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1114
+#: gnu/packages/messaging.scm:1232
 msgid ""
 "Ytalk is a replacement for the BSD talk program. Its main\n"
 "advantage is the ability to communicate with any arbitrary number of users 
at\n"
@@ -10307,11 +10111,11 @@ msgid ""
 "with several different talk daemons at the same time."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1139
+#: gnu/packages/messaging.scm:1257
 msgid "Portable high-level Jabber/XMPP library for C++"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1141
+#: gnu/packages/messaging.scm:1259
 msgid ""
 "gloox is a full-featured Jabber/XMPP client library,\n"
 "written in ANSI C++. It makes writing spec-compliant clients easy\n"
@@ -10319,7 +10123,7 @@ msgid ""
 "into existing applications."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1216
+#: gnu/packages/messaging.scm:1330
 msgid ""
 "@code{Net::PSYC} with support for TCP, UDP, Event.pm, @code{IO::Select} and\n"
 "Gtk2 event loops. This package includes 12 applications and additional 
scripts:\n"
@@ -10327,26 +10131,26 @@ msgid ""
 "for @uref{https://torproject.org,tor} router) and many more."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1220
+#: gnu/packages/messaging.scm:1334
 msgid "Perl implementation of PSYC protocol"
 msgstr "Perlimplementering af PSYC-protokollen"
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1259
+#: gnu/packages/messaging.scm:1373
 msgid ""
 "@code{libpsyc} is a PSYC library in C which implements\n"
 "core aspects of PSYC, useful for all kinds of clients and servers\n"
 "including psyced."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1262
+#: gnu/packages/messaging.scm:1376
 msgid "PSYC library in C"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1329
+#: gnu/packages/messaging.scm:1443
 msgid "psycLPC is a multi-user network server programming language"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1331
+#: gnu/packages/messaging.scm:1445
 msgid ""
 "LPC is a bytecode language, invented to specifically implement\n"
 "multi user virtual environments on the internet. This technology is used 
for\n"
@@ -10355,7 +10159,7 @@ msgid ""
 "many bug fixes."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1362
+#: gnu/packages/messaging.scm:1476
 msgid ""
 "Loudmouth is a lightweight and easy-to-use C library for programming\n"
 "with the XMPP (formerly known as Jabber) protocol. It is designed to be\n"
@@ -10363,11 +10167,11 @@ msgid ""
 "protocol allows."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1366
+#: gnu/packages/messaging.scm:1480
 msgid "Asynchronous XMPP library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1398
+#: gnu/packages/messaging.scm:1512
 msgid ""
 "Mcabber is a small XMPP (Jabber) console client, which includes features\n"
 "such as SASL and TLS support, @dfn{Multi-User Chat} (MUC) support, logging,\n"
@@ -10375,15 +10179,15 @@ msgid ""
 "support, and more."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1402
+#: gnu/packages/messaging.scm:1516
 msgid "Small XMPP console client"
 msgstr "Lille XMPP-konsolklient"
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1448
+#: gnu/packages/messaging.scm:1559
 msgid "Extensible console-based Jabber client"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1450
+#: gnu/packages/messaging.scm:1561
 msgid ""
 "GNU Freetalk is a command-line Jabber/XMPP chat client. It notably uses\n"
 "the Readline library to handle input, so it features convenient navigation 
of\n"
@@ -10391,39 +10195,39 @@ msgid ""
 "is also scriptable and extensible via Guile."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1479 gnu/packages/messaging.scm:1508
+#: gnu/packages/messaging.scm:1590 gnu/packages/messaging.scm:1619
 msgid "C library for writing XMPP clients"
 msgstr "C-bibliotek til at skrive XMPP-klienter"
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1480
+#: gnu/packages/messaging.scm:1591
 msgid ""
 "Libmesode is a fork of libstrophe for use with Profanity\n"
 "XMPP Client. In particular, libmesode provides extra TLS functionality such 
as\n"
 "manual SSL certificate verification."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1509
+#: gnu/packages/messaging.scm:1620
 msgid ""
 "Libstrophe is a minimal XMPP library written in C. It has\n"
 "almost no external dependencies, only an XML parsing library (expat or 
libxml\n"
 "are both supported)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1545
+#: gnu/packages/messaging.scm:1656
 msgid "Console-based XMPP client"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1546
+#: gnu/packages/messaging.scm:1657
 msgid ""
 "Profanity is a console based XMPP client written in C\n"
 "using ncurses and libmesode, inspired by Irssi."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1575
+#: gnu/packages/messaging.scm:1686
 msgid "Library implementing the client IRC protocol"
 msgstr "Bibliotek der implementerer IRC-protokollen for klienten"
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1576
+#: gnu/packages/messaging.scm:1687
 msgid ""
 "Libircclient is a library which implements the client IRC\n"
 "protocol. It is designed to be small, fast, portable and compatible with 
the\n"
@@ -10431,22 +10235,22 @@ msgid ""
 "building the IRC clients and bots."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1626
+#: gnu/packages/messaging.scm:1738
 msgid "Tox chat client using ncurses"
 msgstr "Tox-snakkeklient der bruger ncurses"
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1627
+#: gnu/packages/messaging.scm:1739
 msgid ""
 "Toxic is a console-based instant messaging client, using\n"
 "c-toxcore and ncurses. It provides audio calls, sound and desktop\n"
 "notifications, and Python scripting support."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1653
+#: gnu/packages/messaging.scm:1765
 msgid "Qt5 client library for the Matrix instant messaging protocol"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1654
+#: gnu/packages/messaging.scm:1766
 msgid ""
 "libqmatrixclient is a Qt5 library to write clients for the\n"
 "Matrix instant messaging protocol. Quaternion is the reference client\n"
@@ -10454,11 +10258,11 @@ msgid ""
 "QMatrixClient project."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1700
+#: gnu/packages/messaging.scm:1812
 msgid "Graphical client for the Matrix instant messaging protocol"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1701
+#: gnu/packages/messaging.scm:1813
 msgid ""
 "Quaternion is a Qt5 desktop client for the Matrix instant\n"
 "messaging protocol. It uses libqmatrixclient and is its reference client\n"
@@ -10466,11 +10270,11 @@ msgid ""
 "QMatrixClient project."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1740
+#: gnu/packages/messaging.scm:1855
 msgid "Instant messaging client for Google Hangouts"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1742
+#: gnu/packages/messaging.scm:1857
 msgid ""
 "Hangups is an instant messaging client for Google Hangouts. It includes\n"
 "both a Python library and a reference client with a text-based user 
interface.\n"
@@ -10480,32 +10284,32 @@ msgid ""
 "messaging that aren’t available to clients that connect over XMPP."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1822
+#: gnu/packages/messaging.scm:1937
 msgid "Telegram messaging support for Pidgin"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/messaging.scm:1824
+#: gnu/packages/messaging.scm:1939
 msgid ""
 "Telegram-purple is a plugin for Libpurple, the communication library\n"
 "used by the Pidgin instant messaging client, that adds support for the\n"
 "Telegram messenger."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/mpd.scm:84
+#: gnu/packages/mpd.scm:85
 msgid "Music Player Daemon client library"
 msgstr "Klientbibliotek for Music Player Daemon"
 
-#: gnu/packages/mpd.scm:85
+#: gnu/packages/mpd.scm:86
 msgid ""
 "A stable, documented, asynchronous API library for\n"
 "interfacing MPD in the C, C++ & Objective C languages."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/mpd.scm:157
+#: gnu/packages/mpd.scm:163
 msgid "Music Player Daemon"
 msgstr "Music Player Daemon"
 
-#: gnu/packages/mpd.scm:158
+#: gnu/packages/mpd.scm:164
 msgid ""
 "Music Player Daemon (MPD) is a flexible, powerful,\n"
 "server-side application for playing music. Through plugins and libraries 
it\n"
@@ -10513,11 +10317,11 @@ msgid ""
 "protocol."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/mpd.scm:183
+#: gnu/packages/mpd.scm:189
 msgid "Music Player Daemon client"
 msgstr "Music Player - dæmonklient"
 
-#: gnu/packages/mpd.scm:184
+#: gnu/packages/mpd.scm:190
 msgid ""
 "MPC is a minimalist command line interface to MPD, the music\n"
 "player daemon."
@@ -10525,21 +10329,21 @@ msgstr ""
 "MPC er en minimalistisk kommandolinjegrænseflade til MPD,\n"
 "musikafspillerdæmonen."
 
-#: gnu/packages/mpd.scm:227
+#: gnu/packages/mpd.scm:233
 msgid "Curses Music Player Daemon client"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/mpd.scm:228
+#: gnu/packages/mpd.scm:234
 msgid ""
 "ncmpc is a fully featured MPD client, which runs in a\n"
 "terminal using ncurses."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/mpd.scm:258
+#: gnu/packages/mpd.scm:264
 msgid "Featureful ncurses based MPD client inspired by ncmpc"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/mpd.scm:259
+#: gnu/packages/mpd.scm:265
 msgid ""
 "Ncmpcpp is an mpd client with a UI very similar to ncmpc,\n"
 "but it provides new useful features such as support for regular expressions\n"
@@ -10547,42 +10351,42 @@ msgid ""
 "sort playlists, and a local file system browser."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/mpd.scm:282
+#: gnu/packages/mpd.scm:288
 msgid "MPD client for track scrobbling"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/mpd.scm:283
+#: gnu/packages/mpd.scm:289
 msgid ""
 "mpdscribble is a Music Player Daemon client which submits\n"
 "information about tracks being played to a scrobbler, such as Libre.FM."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/mpd.scm:306
+#: gnu/packages/mpd.scm:312
 msgid "Python MPD client library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/mpd.scm:307
+#: gnu/packages/mpd.scm:313
 msgid ""
 "Python-mpd2 is a Python library which provides a client\n"
 "interface for the Music Player Daemon."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/mpd.scm:356
+#: gnu/packages/mpd.scm:362
 msgid "Elegant client for the Music Player Daemon"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/mpd.scm:357
+#: gnu/packages/mpd.scm:363
 msgid ""
 "Sonata is an elegant graphical client for the Music Player\n"
 "Daemon (MPD). It supports playlists, multiple profiles (connecting to 
different\n"
 "MPD servers, search and multimedia key support."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/netpbm.scm:179
+#: gnu/packages/netpbm.scm:184
 msgid "Toolkit for manipulation of images"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/netpbm.scm:181
+#: gnu/packages/netpbm.scm:186
 msgid ""
 "Netpbm is a toolkit for the manipulation of graphic images, including\n"
 "the conversion of images between a variety of different formats.\n"
@@ -10590,11 +10394,11 @@ msgid ""
 "about 100 graphics formats."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/nettle.scm:52
+#: gnu/packages/nettle.scm:66
 msgid "C library for low-level cryptographic functionality"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/nettle.scm:54
+#: gnu/packages/nettle.scm:68
 msgid ""
 "GNU Nettle is a low-level cryptographic library. It is designed to\n"
 "fit in easily in almost any context. It can be easily included in\n"
@@ -10602,11 +10406,11 @@ msgid ""
 "themselves."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:120
+#: gnu/packages/networking.scm:124
 msgid "Viewing and manipulating MAC addresses of network interfaces"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:121
+#: gnu/packages/networking.scm:125
 msgid ""
 "GNU MAC Changer is a utility for viewing and changing MAC\n"
 "addresses of networking devices. New addresses may be set explicitly or\n"
@@ -10614,22 +10418,22 @@ msgid ""
 "or, more generally, MAC addresses of the same category of hardware."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:149
+#: gnu/packages/networking.scm:154
 msgid "Teredo IPv6 tunneling software"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:151
+#: gnu/packages/networking.scm:156
 msgid ""
 "Miredo is an implementation (client, relay, server) of the Teredo\n"
 "specification, which provides IPv6 Internet connectivity to IPv6 enabled 
hosts\n"
 "residing in IPv4-only networks, even when they are behind a NAT device."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:173
+#: gnu/packages/networking.scm:178
 msgid "Open bidirectional communication channels from the command line"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:175
+#: gnu/packages/networking.scm:180
 msgid ""
 "socat is a relay for bidirectional data transfer between two independent\n"
 "data channels---files, pipes, devices, sockets, etc. It can create\n"
@@ -10642,22 +10446,22 @@ msgid ""
 "or server shell scripts with network connections."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:256
+#: gnu/packages/networking.scm:262
 msgid "Monitor and filter incoming requests for network services"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:257
+#: gnu/packages/networking.scm:263
 msgid ""
 "With this package you can monitor and filter incoming requests for\n"
 "network services. It includes a library which may be used by daemons to\n"
 "transparently check connection attempts against an access control list."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:277
+#: gnu/packages/networking.scm:283
 msgid "Library for message-based applications"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:279
+#: gnu/packages/networking.scm:285
 msgid ""
 "The 0MQ lightweight messaging kernel is a library which extends the\n"
 "standard socket interfaces with features traditionally provided by 
specialized\n"
@@ -10667,63 +10471,63 @@ msgid ""
 "more."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:317
+#: gnu/packages/networking.scm:323
 msgid "High-level C bindings for ØMQ"
 msgstr "C-bindinger for ØMQ på højere niveau"
 
-#: gnu/packages/networking.scm:319
+#: gnu/packages/networking.scm:325
 msgid ""
 "czmq provides bindings for the ØMQ core API that hides the differences\n"
 "between different versions of ØMQ."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:346
+#: gnu/packages/networking.scm:352
 msgid "C++ bindings for the ØMQ messaging library"
 msgstr "C++-bindinger for ØMQ-beskedbiblioteket"
 
-#: gnu/packages/networking.scm:348
+#: gnu/packages/networking.scm:354
 msgid ""
 "This package provides header-only C++ bindings for ØMQ. The header\n"
 "files contain direct mappings of the abstractions provided by the ØMQ C API."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:383
+#: gnu/packages/networking.scm:389
 msgid "Apache Kafka C/C++ client library"
 msgstr "Apache Kafka C/C++-klientbibliotek"
 
-#: gnu/packages/networking.scm:385
+#: gnu/packages/networking.scm:391
 msgid ""
 "librdkafka is a C library implementation of the Apache Kafka protocol,\n"
 "containing both Producer and Consumer support."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:402
+#: gnu/packages/networking.scm:408
 msgid "Library for Neighbor Discovery Protocol"
 msgstr "Bibliotek for Neighbor Discovery Protocol"
 
-#: gnu/packages/networking.scm:404
+#: gnu/packages/networking.scm:410
 msgid ""
 "libndp contains a library which provides a wrapper for IPv6 Neighbor\n"
 "Discovery Protocol. It also provides a tool named ndptool for sending and\n"
 "receiving NDP messages."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:422
+#: gnu/packages/networking.scm:428
 msgid "Display or change Ethernet device settings"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:424
+#: gnu/packages/networking.scm:430
 msgid ""
 "ethtool can be used to query and change settings such as speed,\n"
 "auto-negotiation and checksum offload on many network devices, especially\n"
 "Ethernet devices."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:463
+#: gnu/packages/networking.scm:470
 msgid "Text based network interface status monitor"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:465
+#: gnu/packages/networking.scm:472
 msgid ""
 "IFStatus is a simple, easy-to-use program for displaying commonly\n"
 "needed/wanted real-time traffic statistics of multiple network\n"
@@ -10731,11 +10535,11 @@ msgid ""
 "intended as a substitute for the PPPStatus and EthStatus projects."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:485
+#: gnu/packages/networking.scm:492
 msgid "Realtime console network usage monitor"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:487
+#: gnu/packages/networking.scm:494
 msgid ""
 "Nload is a console application which monitors network traffic and\n"
 "bandwidth usage in real time. It visualizes the in- and outgoing traffic 
using\n"
@@ -10743,11 +10547,11 @@ msgid ""
 "and min/max network usage."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:530
+#: gnu/packages/networking.scm:539
 msgid "Tunnel IPv4 data through a DNS server"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:531
+#: gnu/packages/networking.scm:540
 msgid ""
 "Iodine tunnels IPv4 data through a DNS server. This\n"
 "can be useful in different situations where internet access is firewalled, 
but\n"
@@ -10755,11 +10559,11 @@ msgid ""
 "and up to 1 Mbit/s downstream."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:568
+#: gnu/packages/networking.scm:577
 msgid "Intelligent client for the WHOIS directory service"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:570
+#: gnu/packages/networking.scm:579
 msgid ""
 "whois searches for an object in a @dfn{WHOIS} (RFC 3912) database.\n"
 "It is commonly used to look up the registered users or assignees of an 
Internet\n"
@@ -10771,22 +10575,22 @@ msgid ""
 "of the same name."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:645
+#: gnu/packages/networking.scm:652
 msgid "Network traffic analyzer"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:646
+#: gnu/packages/networking.scm:653
 msgid ""
 "Wireshark is a network protocol analyzer, or @dfn{packet\n"
 "sniffer}, that lets you capture and interactively browse the contents of\n"
 "network frames."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:666
+#: gnu/packages/networking.scm:672
 msgid "Send ICMP ECHO_REQUEST packets to network hosts"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:668
+#: gnu/packages/networking.scm:674
 msgid ""
 "fping is a ping like program which uses the Internet Control Message\n"
 "Protocol (ICMP) echo request to determine if a target host is responding.\n"
@@ -10797,22 +10601,22 @@ msgid ""
 "fashion."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:719
+#: gnu/packages/networking.scm:725
 msgid "Command-line interface to the Gandi.net Web API"
 msgstr "Kommandolinjegrænseflade til Gandi.net Web API'en"
 
-#: gnu/packages/networking.scm:721
+#: gnu/packages/networking.scm:727
 msgid ""
 "This package provides a command-line client (@command{gandi}) to buy,\n"
 "manage, and delete Internet resources from Gandi.net such as domain names,\n"
 "virtual machines, and certificates."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:751
+#: gnu/packages/networking.scm:757
 msgid "Web server latency and throughput monitor"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:753
+#: gnu/packages/networking.scm:759
 msgid ""
 "httping measures how long it takes to connect to a web server, send an\n"
 "HTTP(S) request, and receive the reply headers. It is somewhat similar to\n"
@@ -10821,11 +10625,11 @@ msgid ""
 "application stack itself."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:784
+#: gnu/packages/networking.scm:791
 msgid "Visualize curl statistics"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:786
+#: gnu/packages/networking.scm:793
 msgid ""
 "@command{httpstat} is a tool to visualize statistics from the\n"
 "@command{curl} HTTP client. It acts as a wrapper for @command{curl} and\n"
@@ -10833,21 +10637,21 @@ msgid ""
 "TCP connection, TLS handshake and so on) in the terminal."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:806
+#: gnu/packages/networking.scm:827
 msgid "Console based live network and disk I/O bandwidth monitor"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:807
+#: gnu/packages/networking.scm:828
 msgid ""
 "Bandwidth Monitor NG is a small and simple console based\n"
 "live network and disk I/O bandwidth monitor."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:867
+#: gnu/packages/networking.scm:888
 msgid "Assess WiFi network security"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:869
+#: gnu/packages/networking.scm:890
 msgid ""
 "Aircrack-ng is a complete suite of tools to assess WiFi network\n"
 "security. It focuses on different areas of WiFi security: monitoring,\n"
@@ -10855,11 +10659,23 @@ msgid ""
 "allows for heavy scripting."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:893
+#: gnu/packages/networking.scm:912
+msgid "Event loop and event-driven async socket base class"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/networking.scm:914
+msgid ""
+"Danga::Socket is an abstract base class for objects backed by a socket\n"
+"which provides the basic framework for event-driven asynchronous IO, 
designed\n"
+"to be fast. Danga::Socket is both a base class for objects, and an event\n"
+"loop."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/networking.scm:938
 msgid "IPv4 and IPv6 validation methods"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:895
+#: gnu/packages/networking.scm:940
 msgid ""
 "This module provides several IP address validation subroutines that both\n"
 "validate and untaint their input. This includes both basic validation\n"
@@ -10868,105 +10684,105 @@ msgid ""
 "private (reserved)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:923
+#: gnu/packages/networking.scm:967
 msgid "Perl Interface to the Domain Name System"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:924
+#: gnu/packages/networking.scm:968
 msgid "Net::DNS is the Perl Interface to the Domain Name System."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:955
+#: gnu/packages/networking.scm:999
 msgid "IPv6 related part of the C socket.h defines and structure manipulators 
for Perl"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:956
+#: gnu/packages/networking.scm:1000
 msgid ""
 "Socket6 binds the IPv6 related part of the C socket header\n"
 "definitions and structure manipulators for Perl."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:982
+#: gnu/packages/networking.scm:1026
 msgid "Programmable DNS resolver class for offline emulation of DNS"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:983
+#: gnu/packages/networking.scm:1027
 msgid ""
 "Net::DNS::Resolver::Programmable is a programmable DNS resolver for\n"
 "offline emulation of DNS."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1016
+#: gnu/packages/networking.scm:1060
 msgid "Manages IPv4 and IPv6 addresses and subnets"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1017
+#: gnu/packages/networking.scm:1061
 msgid "NetAddr::IP manages IPv4 and IPv6 addresses and subsets."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1041
+#: gnu/packages/networking.scm:1085
 msgid "Patricia Trie Perl module for fast IP address lookups"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1043
+#: gnu/packages/networking.scm:1087
 msgid "Net::Patricia does IP address lookups quickly in Perl."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1066
+#: gnu/packages/networking.scm:1110
 msgid "Perl extension for merging IPv4 or IPv6 CIDR addresses"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1067
+#: gnu/packages/networking.scm:1111
 msgid "Net::CIDR::Lite merges IPv4 or IPv6 CIDR addresses."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1089
+#: gnu/packages/networking.scm:1133
 msgid "Look up location and network information by IP Address in Perl"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1090
+#: gnu/packages/networking.scm:1134
 msgid ""
-"The Perl module 'Geo::IP'. It looks up location and network\n"
-"information by IP Address."
+"The Perl module @code{Geo::IP}. It looks up location and\n"
+"network information by IP Address."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1119
+#: gnu/packages/networking.scm:1163
 msgid "Perl object interface for AF_INET/AF_INET6 domain sockets"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1120
+#: gnu/packages/networking.scm:1164
 msgid ""
 "IO::Socket::INET6 is an interface for AF_INET/AF_INET6 domain\n"
 "sockets in Perl."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1149
+#: gnu/packages/networking.scm:1192
 msgid "Library providing automatic proxy configuration management"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1150
+#: gnu/packages/networking.scm:1193
 msgid ""
 "Libproxy handles the details of HTTP/HTTPS proxy\n"
 "configuration for applications across all scenarios. Applications using\n"
 "libproxy only have to specify which proxy to use."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1186
+#: gnu/packages/networking.scm:1228
 msgid "Redirect any TCP connection through a proxy or proxy chain"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1187
+#: gnu/packages/networking.scm:1229
 msgid ""
 "Proxychains-ng is a preloader which hooks calls to sockets\n"
 "in dynamically linked programs and redirects them through one or more SOCKS 
or\n"
 "HTTP proxies."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1208
+#: gnu/packages/networking.scm:1249
 msgid "Network communication layer on top of UDP"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1210
+#: gnu/packages/networking.scm:1251
 msgid ""
 "ENet's purpose is to provide a relatively thin, simple and robust network\n"
 "communication layer on top of UDP. The primary feature it provides is 
optional\n"
@@ -10976,11 +10792,11 @@ msgid ""
 "library remains flexible, portable, and easily embeddable."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1274
+#: gnu/packages/networking.scm:1316
 msgid "Applicative network protocol demultiplexer"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1276
+#: gnu/packages/networking.scm:1318
 msgid ""
 "sslh is a network protocol demultiplexer. It acts like a switchboard,\n"
 "accepting connections from clients on one port and forwarding them to 
different\n"
@@ -10992,11 +10808,11 @@ msgid ""
 "that block port 22."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1299
+#: gnu/packages/networking.scm:1341
 msgid "TCP, UDP and SCTP bandwidth measurement tool"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1301
+#: gnu/packages/networking.scm:1343
 msgid ""
 "iPerf is a tool to measure achievable bandwidth on IP networks. It\n"
 "supports tuning of various parameters related to timing, buffers and\n"
@@ -11004,11 +10820,11 @@ msgid ""
 "the bandwidth, loss, and other parameters."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1334
+#: gnu/packages/networking.scm:1376
 msgid "Per-process bandwidth monitor"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1335
+#: gnu/packages/networking.scm:1377
 msgid ""
 "NetHogs is a small 'net top' tool for Linux. Instead of\n"
 "breaking the traffic down per protocol or per subnet, like most tools do, 
it\n"
@@ -11020,11 +10836,11 @@ msgid ""
 "gone wild and are suddenly taking up your bandwidth."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1381
+#: gnu/packages/networking.scm:1423
 msgid "Usenet binary file downloader"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1383
+#: gnu/packages/networking.scm:1425
 msgid ""
 "NZBGet is a binary newsgrabber, which downloads files from Usenet based\n"
 "on information given in @code{nzb} files. NZBGet can be used in standalone\n"
@@ -11034,11 +10850,11 @@ msgid ""
 "procedure calls (RPCs)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1437
+#: gnu/packages/networking.scm:1479
 msgid "Virtual network switch"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1440
+#: gnu/packages/networking.scm:1482
 msgid ""
 "Open vSwitch is a multilayer virtual switch. It is designed to enable\n"
 "massive network automation through programmatic extension, while still\n"
@@ -11046,54 +10862,54 @@ msgid ""
 "IPFIX, RSPAN, CLI, LACP, 802.1ag)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1462
+#: gnu/packages/networking.scm:1504
 msgid "Python class and tools for handling IP addresses and networks"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1463
+#: gnu/packages/networking.scm:1505
 msgid ""
 "The @code{IP} class allows a comfortable parsing and\n"
 "handling for most notations in use for IPv4 and IPv6 addresses and\n"
 "networks."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1487
+#: gnu/packages/networking.scm:1528
 msgid "Internet bandwidth tester"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1489
+#: gnu/packages/networking.scm:1530
 msgid ""
 "Command line interface for testing internet bandwidth using\n"
 "speedtest.net."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1507
+#: gnu/packages/networking.scm:1548
 msgid "HPA's tftp client"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1509
+#: gnu/packages/networking.scm:1550
 msgid ""
 "This is a tftp client derived from OpenBSD tftp with some extra options\n"
 "added and bugs fixed. The source includes readline support but it is not\n"
 "enabled due to license conflicts between the BSD advertising clause and the 
GPL."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1537
+#: gnu/packages/networking.scm:1578
 msgid "Small Ident Daemon"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1539
+#: gnu/packages/networking.scm:1580
 msgid ""
 "@dfn{Pidentd} (Peter's Ident Daemon) is a identd, which implements a\n"
 "identification server. Pidentd looks up specific TCP/IP connections and\n"
 "returns the user name and other information about the connection."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1586
+#: gnu/packages/networking.scm:1627
 msgid "Create secure pipes between sockets"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1587
+#: gnu/packages/networking.scm:1628
 msgid ""
 "Spiped (pronounced \"ess-pipe-dee\") is a utility for creating\n"
 "symmetrically encrypted and authenticated pipes between socket addresses, 
so\n"
@@ -11103,11 +10919,11 @@ msgid ""
 "does not use SSH and requires a pre-shared symmetric key."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1614
+#: gnu/packages/networking.scm:1655
 msgid "Routing Software Suite"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1615
+#: gnu/packages/networking.scm:1656
 msgid ""
 "Quagga is a routing software suite, providing implementations\n"
 "of OSPFv2, OSPFv3, RIP v1 and v2, RIPng and BGP-4 for Unix platforms.\n"
@@ -11119,22 +10935,22 @@ msgid ""
 "updates to the zebra daemon."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1666
+#: gnu/packages/networking.scm:1707
 msgid "IPv6 security research toolkit"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1667
+#: gnu/packages/networking.scm:1708
 msgid ""
 "The THC IPv6 Toolkit provides command-line tools and a library\n"
 "for researching IPv6 implementations and deployments. It requires Linux 2.6 
or\n"
 "newer and only works on Ethernet network interfaces."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1693
+#: gnu/packages/networking.scm:1734
 msgid "Bandwidth monitor"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1694
+#: gnu/packages/networking.scm:1735
 msgid ""
 "bmon is a monitoring and debugging tool to capture\n"
 "networking-related statistics and prepare them visually in a human-friendly\n"
@@ -11142,11 +10958,11 @@ msgid ""
 "interface and a programmable text output for scripting."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1734
+#: gnu/packages/networking.scm:1777
 msgid "Framework for low-level network packet construction"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1736
+#: gnu/packages/networking.scm:1779
 msgid ""
 "Libnet provides a fairly portable framework for network packet\n"
 "construction and injection. It features portable packet creation 
interfaces\n"
@@ -11155,11 +10971,11 @@ msgid ""
 "can be whipped up with little effort."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1764
+#: gnu/packages/networking.scm:1807
 msgid "Network diagnostic tool"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1766
+#: gnu/packages/networking.scm:1809
 msgid ""
 "@dfn{mtr} (My TraceRoute) combines the functionality of the\n"
 "@command{traceroute} and @command{ping} programs in a single network 
diagnostic\n"
@@ -11169,22 +10985,22 @@ msgid ""
 "displays the results in real time."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1818
+#: gnu/packages/networking.scm:1861
 msgid "IKEv1/v2 keying daemon"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1819
+#: gnu/packages/networking.scm:1862
 msgid ""
 "StrongSwan is an IPsec implementation originally based upon\n"
 "the FreeS/WAN project. It contains support for IKEv1, IKEv2, MOBIKE, IPv6,\n"
 "NAT-T and more."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1902
+#: gnu/packages/networking.scm:1946
 msgid "Peer-to-peer client for the eD2K and Kademlia networks"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1904
+#: gnu/packages/networking.scm:1948
 msgid ""
 "aMule is an eMule-like client for the eD2k and Kademlia peer-to-peer\n"
 "file sharing networks. It includes a graphical user interface (GUI), a 
daemon\n"
@@ -11193,11 +11009,11 @@ msgid ""
 "remotely."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1927
+#: gnu/packages/networking.scm:1971
 msgid "Framework for proximity-based peer-to-peer applications"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1928
+#: gnu/packages/networking.scm:1972
 msgid ""
 "Zyre provides reliable group messaging over local area\n"
 "networks using zeromq. It has these key characteristics:\n"
@@ -11214,11 +11030,11 @@ msgid ""
 "@end itemize"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1968
+#: gnu/packages/networking.scm:2012
 msgid "CAN utilities"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:1969
+#: gnu/packages/networking.scm:2013
 msgid ""
 "This package provides CAN utilities in the following areas:\n"
 "\n"
@@ -11234,22 +11050,22 @@ msgid ""
 "@end itemize"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:2006
+#: gnu/packages/networking.scm:2049
 msgid "C++ library for ASynchronous network I/O"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:2007
+#: gnu/packages/networking.scm:2050
 msgid ""
 "Asio is a cross-platform C++ library for network and\n"
 "low-level I/O programming that provides developers with a consistent\n"
 "asynchronous model using a modern C++ approach."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:2031
+#: gnu/packages/networking.scm:2074
 msgid "Fast tunnel proxy that helps you bypass firewalls"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:2033
+#: gnu/packages/networking.scm:2076
 msgid ""
 "This package is a fast tunnel proxy that helps you bypass firewalls.\n"
 "\n"
@@ -11263,11 +11079,11 @@ msgid ""
 "@end itemize"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:2111
+#: gnu/packages/networking.scm:2154
 msgid "Simple Network Management Protocol library and tools"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:2112
+#: gnu/packages/networking.scm:2155
 msgid ""
 "The @dfn{Simple Network Management Protocol} (SNMP) is a\n"
 "widely used protocol for monitoring the health and welfare of network\n"
@@ -11276,32 +11092,32 @@ msgid ""
 "SNMP v3 using both IPv4 and IPv6."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:2153
+#: gnu/packages/networking.scm:2196
 msgid "Bridge for UDP tunnels, Ethernet, TAP and VMnet interfaces"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:2154
+#: gnu/packages/networking.scm:2197
 msgid ""
 "uBridge is a simple program to create user-land bridges\n"
 "between various technologies. Currently, bridging between UDP tunnels,\n"
 "Ethernet and TAP interfaces is supported. Packet capture is also supported."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:2200
+#: gnu/packages/networking.scm:2239
 msgid "Capture wlan traffic to hashcat and John the Ripper"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:2202
+#: gnu/packages/networking.scm:2241
 msgid ""
 "This package contains a small set of tools to capture and convert\n"
 "packets from wireless devices for use with hashcat or John the Ripper."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:2229
+#: gnu/packages/networking.scm:2268
 msgid "Small tool to capture packets from wlan devices"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:2231
+#: gnu/packages/networking.scm:2270
 msgid ""
 "Small tool to capture packets from WLAN devices. After capturing,\n"
 "upload the \"uncleaned\" cap to @url{https://wpa-sec.stanev.org/?submit} to\n"
@@ -11311,11 +11127,11 @@ msgid ""
 "and check if the WLAN key or the master key was transmitted unencrypted."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:2258
+#: gnu/packages/networking.scm:2297
 msgid "SOCKS server and client"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/networking.scm:2259
+#: gnu/packages/networking.scm:2298
 msgid ""
 "Dante is a SOCKS client and server implementation. It can\n"
 "be installed on a machine with access to an external TCP/IP network and 
will\n"
@@ -11324,37 +11140,69 @@ msgid ""
 "never see any machines other than the one Dante is running on."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:125
+#: gnu/packages/networking.scm:2351
+msgid "Asynchronous RESTful functionality to C++11 applications"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/networking.scm:2352
+msgid ""
+"Restbed is a comprehensive and consistent programming\n"
+"model for building applications that require seamless and secure\n"
+"communication over HTTP."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/networking.scm:2391
+msgid "Distributed Hash Table (DHT) library"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/networking.scm:2392
+msgid ""
+"OpenDHT is a Distributed Hash Table (DHT) library. It may\n"
+"be used to manage peer-to-peer network connections as needed for real time\n"
+"communication."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/networking.scm:2420
+msgid "IP routing protocol suite"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/networking.scm:2421
+msgid ""
+"FRRouting (FRR) is an IP routing protocol suite which includes\n"
+"protocol daemons for BGP, IS-IS, LDP, OSPF, PIM, and RIP. "
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/pdf.scm:129
 msgid "PDF rendering library"
 msgstr "PDF-optegningsbibliotek"
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:127
+#: gnu/packages/pdf.scm:131
 msgid "Poppler is a PDF rendering library based on the xpdf-3.0 code base."
 msgstr "Poppler er et PDF-optegningsbibliotek baseret på xpdf-3.0-kodebasen."
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:160
+#: gnu/packages/pdf.scm:156
 msgid "Poppler encoding files for rendering of CJK and Cyrillic text"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:161
+#: gnu/packages/pdf.scm:157
 msgid ""
 "This package provides optional encoding files for Poppler.\n"
 "When present, Poppler is able to correctly render CJK and Cyrillic text."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:174
+#: gnu/packages/pdf.scm:170
 msgid "Qt4 frontend for the Poppler PDF rendering library"
 msgstr "Qt4-brugeflade for Poppler PDF-optegningsbiblioteket"
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:181
+#: gnu/packages/pdf.scm:177
 msgid "Qt5 frontend for the Poppler PDF rendering library"
 msgstr "Qt5-brugeflade for Poppler PDF-optegningsbiblioteket"
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:224
+#: gnu/packages/pdf.scm:220
 msgid "Python bindings for Poppler-Qt5"
 msgstr "Pythonbindinger for Poppler-Qt5"
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:226
+#: gnu/packages/pdf.scm:222
 msgid ""
 "This package provides Python bindings for the Qt5 interface of the\n"
 "Poppler PDF rendering library."
@@ -11362,59 +11210,59 @@ msgstr ""
 "Denne pakke tilbyder Pythonbindinger til Qt5-grænsefladen for\n"
 "Poppler PDF-optegningsbiblioteket."
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:260
+#: gnu/packages/pdf.scm:256
 msgid "Library for generating PDF files"
 msgstr "Bibliotek til at oprette PDF-filer"
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:262
+#: gnu/packages/pdf.scm:258
 msgid ""
 "libHaru is a library for generating PDF files. libHaru does not support\n"
 "reading and editing of existing PDF files."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:309
+#: gnu/packages/pdf.scm:305
 msgid "Viewer for PDF files based on the Motif toolkit"
-msgstr ""
+msgstr "Fremviser for PDF-filer baseret på værktøjssættet Motif"
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:311
+#: gnu/packages/pdf.scm:307
 msgid "Xpdf is a viewer for Portable Document Format (PDF) files."
 msgstr "Xpdf er en fremviser for Portable Document Format-filer (PDF)."
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:345
+#: gnu/packages/pdf.scm:341
 msgid "Comic book support for zathura (libarchive backend)"
 msgstr "Understøttelse af tegneserier i zathura (libarchive-motor)"
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:346
+#: gnu/packages/pdf.scm:342
 msgid ""
 "The zathura-cb plugin adds comic book support to zathura\n"
 "using libarchive."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:380
+#: gnu/packages/pdf.scm:376
 msgid "PS support for zathura (libspectre backend)"
-msgstr ""
+msgstr "PS-understøttelse for zathura (libspectre-motor)"
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:381
+#: gnu/packages/pdf.scm:377
 msgid ""
 "The zathura-ps plugin adds PS support to zathura\n"
 "using libspectre."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:416
+#: gnu/packages/pdf.scm:412
 msgid "DjVu support for zathura (DjVuLibre backend)"
-msgstr ""
+msgstr "DjVu-understøttelse for zathura (DjVuLibre-motor)"
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:417
+#: gnu/packages/pdf.scm:413
 msgid ""
 "The zathura-djvu plugin adds DjVu support to zathura\n"
 "using the DjVuLibre library."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:448
+#: gnu/packages/pdf.scm:456
 msgid "PDF support for zathura (mupdf backend)"
 msgstr "PDF-understøttelse for zathura (mupdf-motor)"
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:449
+#: gnu/packages/pdf.scm:457
 msgid ""
 "The zathura-pdf-mupdf plugin adds PDF support to zathura\n"
 "by using the @code{mupdf} rendering library."
@@ -11422,32 +11270,32 @@ msgstr ""
 "Udvidelsesmodulet zathura-pdf-mupdf tilføjer PDF-understøttelse\n"
 "til zathura ved at brug optegningsbiblioteket @code{mupdf}."
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:484
+#: gnu/packages/pdf.scm:492
 msgid "PDF support for zathura (poppler backend)"
 msgstr "PDF-understøttelse for zathura (poppler-motor)"
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:485
+#: gnu/packages/pdf.scm:493
 msgid ""
 "The zathura-pdf-poppler plugin adds PDF support to zathura\n"
 "by using the poppler rendering engine."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:540
+#: gnu/packages/pdf.scm:546
 msgid "Lightweight keyboard-driven PDF viewer"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:541
+#: gnu/packages/pdf.scm:547
 msgid ""
 "Zathura is a customizable document viewer. It provides a\n"
 "minimalistic interface and an interface that mainly focuses on keyboard\n"
 "interaction."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:583
+#: gnu/packages/pdf.scm:590
 msgid "Tools to work with the PDF file format"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:585
+#: gnu/packages/pdf.scm:592
 msgid ""
 "PoDoFo is a C++ library and set of command-line tools to work with the\n"
 "PDF file format. It can parse PDF files and load them into memory, and 
makes\n"
@@ -11456,11 +11304,11 @@ msgid ""
 "extracting content or merging files."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:640
+#: gnu/packages/pdf.scm:647
 msgid "Lightweight PDF viewer and toolkit"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:642
+#: gnu/packages/pdf.scm:649
 msgid ""
 "MuPDF is a C library that implements a PDF and XPS parsing and\n"
 "rendering engine. It is used primarily to render pages into bitmaps,\n"
@@ -11472,11 +11320,11 @@ msgid ""
 "@command{pdfclean}, and examining the file structure @command{pdfshow}."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:701
+#: gnu/packages/pdf.scm:708
 msgid "Command-line tools and library for transforming PDF files"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:703
+#: gnu/packages/pdf.scm:710
 msgid ""
 "QPDF is a command-line program that does structural, content-preserving\n"
 "transformations on PDF files. It could have been called something like\n"
@@ -11485,32 +11333,32 @@ msgid ""
 "program capable of converting PDF into other formats."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:735
+#: gnu/packages/pdf.scm:742
 msgid "Notetaking using a stylus"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:737
+#: gnu/packages/pdf.scm:744
 msgid ""
 "Xournal is an application for notetaking, sketching, keeping a journal\n"
 "using a stylus."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:759
+#: gnu/packages/pdf.scm:768
 msgid "Python library for generating PDFs and graphics"
 msgstr "Pythonbibliotek til at oprette PDF-filer og grafik"
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:760
+#: gnu/packages/pdf.scm:769
 msgid ""
 "This is the ReportLab PDF Toolkit. It allows rapid creation\n"
 "of rich PDF documents, and also creation of charts in a variety of bitmap 
and\n"
 "vector formats."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:813
+#: gnu/packages/pdf.scm:822
 msgid "PDF presentation tool with visual effects"
 msgstr "PDF-præsentationsværktøj med visuelle effekter"
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:815
+#: gnu/packages/pdf.scm:824
 msgid ""
 "Impressive is a tool to display PDF files that provides visual effects\n"
 "such as smooth alpha-blended slide transitions. It provides additional 
tools\n"
@@ -11518,31 +11366,31 @@ msgid ""
 "the PDF pages."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:863
+#: gnu/packages/pdf.scm:873
 msgid "Framebuffer and drm-based image viewer"
 msgstr "Framebuffer og drm-baseret billedfremviser"
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:865
+#: gnu/packages/pdf.scm:875
 msgid ""
 "fbida contains a few applications for viewing and editing images on\n"
 "the framebuffer."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:890
+#: gnu/packages/pdf.scm:900
 msgid "PDF to SVG converter"
 msgstr "PDF- til SVG-konverteringsprogram"
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:891
+#: gnu/packages/pdf.scm:901
 msgid ""
 "@command{pdf2svg} is a simple command-line PDF to SVG\n"
 "converter using the Poppler and Cairo libraries."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:922 gnu/packages/pdf.scm:959
+#: gnu/packages/pdf.scm:932 gnu/packages/pdf.scm:969
 msgid "Pure Python PDF toolkit"
 msgstr "Pure Python PDF-værktøjssæt"
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:923
+#: gnu/packages/pdf.scm:933
 msgid ""
 "PyPDF2 is a pure Python PDF library capable of:\n"
 "\n"
@@ -11562,7 +11410,7 @@ msgid ""
 "manage or manipulate PDFs."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:960
+#: gnu/packages/pdf.scm:970
 msgid ""
 "PyPDF2 is a pure Python PDF toolkit.\n"
 "\n"
@@ -11570,11 +11418,11 @@ msgid ""
 "python-pypdf2 instead."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:984
+#: gnu/packages/pdf.scm:994
 msgid "Scale and tile PDF images/pages to print on multiple pages"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:985
+#: gnu/packages/pdf.scm:995
 msgid ""
 "@command{pdfposter} can be used to create a large poster by\n"
 "building it from multple pages and/or printing it on large media. It 
expects\n"
@@ -11587,11 +11435,11 @@ msgid ""
 "PDF. Indeed @command{pdfposter} was inspired by @command{poster}."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:1016
+#: gnu/packages/pdf.scm:1026
 msgid "Command-line utility to search text in PDF files"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:1018
+#: gnu/packages/pdf.scm:1028
 msgid ""
 "Pdfgrep searches in pdf files for strings matching a regular expression.\n"
 "Support some GNU grep options as file name output, page number output,\n"
@@ -11599,11 +11447,11 @@ msgid ""
 "multiple files."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:1052
+#: gnu/packages/pdf.scm:1061
 msgid "Presenter console with multi-monitor support for PDF files"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/pdf.scm:1054
+#: gnu/packages/pdf.scm:1063
 msgid ""
 "pdfpc is a presentation viewer application which uses multi-monitor\n"
 "output to provide meta information to the speaker during the presentation. 
It\n"
@@ -11613,6 +11461,17 @@ msgid ""
 "presentation. The input files processed by pdfpc are PDF documents."
 msgstr ""
 
+#: gnu/packages/pdf.scm:1108
+msgid "Pango to PostScript converter"
+msgstr "Pango til PostScript-konverteringsprogram"
+
+#: gnu/packages/pdf.scm:1110
+msgid ""
+"Paps reads a UTF-8 encoded file and generates a PostScript language\n"
+"rendering of the file. The rendering is done by creating outline curves\n"
+"through the Pango @code{ft2} backend."
+msgstr ""
+
 #: gnu/packages/pem.scm:41
 msgid "Personal expenses manager"
 msgstr ""
@@ -11626,11 +11485,11 @@ msgid ""
 "feature."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:157
+#: gnu/packages/perl.scm:158
 msgid "Implementation of the Perl programming language"
-msgstr ""
+msgstr "Implementering af programmeringssproget Perl"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:159
+#: gnu/packages/perl.scm:160
 msgid ""
 "Perl is a general-purpose programming language originally developed for\n"
 "text manipulation and now used for a wide range of tasks including system\n"
@@ -11638,21 +11497,21 @@ msgid ""
 "more."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:215
+#: gnu/packages/perl.scm:181
 msgid "Module for merging hierarchies using the C3 algorithm"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:216
+#: gnu/packages/perl.scm:182
 msgid ""
 "This module implements the C3 algorithm, which aims to\n"
 "provide a sane method resolution order under multiple inheritance."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:234
+#: gnu/packages/perl.scm:200
 msgid "Compute differences between two files or lists"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:235
+#: gnu/packages/perl.scm:201
 msgid ""
 "This is a module for computing the difference between two\n"
 "files, two strings, or any other two lists of things. It uses an 
intelligent\n"
@@ -11661,11 +11520,11 @@ msgid ""
 "differences."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:257
+#: gnu/packages/perl.scm:223
 msgid "Use shorter versions of class names"
-msgstr ""
+msgstr "Brug kortere versioner af klassenavne"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:258
+#: gnu/packages/perl.scm:224
 msgid ""
 "The alias module loads the class you specify and exports\n"
 "into your namespace a subroutine that returns the class name. You can\n"
@@ -11673,11 +11532,11 @@ msgid ""
 "implicitly."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:280
+#: gnu/packages/perl.scm:246
 msgid "Transparently use Moose or Mouse modules"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:282
+#: gnu/packages/perl.scm:248
 msgid ""
 "This module facilitates using @code{Moose} or @code{Mouse} modules\n"
 "without changing the code. By default, Mouse will be provided to 
libraries,\n"
@@ -11686,31 +11545,31 @@ msgid ""
 "variable ANY_MOOSE to be Moose or Mouse."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:305
+#: gnu/packages/perl.scm:271
 msgid "Configuration files and command line parsing"
-msgstr ""
+msgstr "Konfigurationsfiler og kommandolinjefortolkning"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:306
+#: gnu/packages/perl.scm:272
 msgid ""
 "AppConfig is a bundle of Perl5 modules for reading\n"
 "configuration files and parsing command line arguments."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:326
+#: gnu/packages/perl.scm:292
 msgid "Small utils for array manipulation"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:327
+#: gnu/packages/perl.scm:293
 msgid ""
 "@code{Array::Utils} is a small pure-perl module containing\n"
 "list manipulation routines."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:346
+#: gnu/packages/perl.scm:314
 msgid "Allow C/XS libraries to interrupt perl asynchronously"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:348
+#: gnu/packages/perl.scm:316
 msgid ""
 "@code{Async::Interrupt} implements a single feature only of interest\n"
 "to advanced perl modules, namely asynchronous interruptions (think \"UNIX\n"
@@ -11728,11 +11587,11 @@ msgid ""
 "sometimes even without using a single syscall."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:378
+#: gnu/packages/perl.scm:346
 msgid "Lexically disable autovivification"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:379
+#: gnu/packages/perl.scm:347
 msgid ""
 "When an undefined variable is dereferenced, it gets silently\n"
 "upgraded to an array or hash reference (depending of the type of the\n"
@@ -11746,19 +11605,19 @@ msgid ""
 "error when it would have happened."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:412
+#: gnu/packages/perl.scm:380
 msgid "Disables bareword filehandles"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:413
+#: gnu/packages/perl.scm:381
 msgid "This module disables bareword filehandles."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:430 gnu/packages/perl.scm:6861
+#: gnu/packages/perl.scm:397 gnu/packages/perl.scm:6979
 msgid "Establish an ISA relationship with base classes at compile time"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:431
+#: gnu/packages/perl.scm:398
 msgid ""
 "Allows you to both load one or more modules, while setting\n"
 "up inheritance from those modules at the same time. Unless you are using 
the\n"
@@ -11766,11 +11625,11 @@ msgid ""
 "parent."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:451
+#: gnu/packages/perl.scm:418
 msgid "Open a browser in a given URL"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:452
+#: gnu/packages/perl.scm:419
 msgid ""
 "The functions exported by this module allow you to open URLs\n"
 "in the user's browser. A set of known commands per OS-name is tested for\n"
@@ -11778,29 +11637,29 @@ msgid ""
 "all known commands are checked."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:477
+#: gnu/packages/perl.scm:444
 msgid "Execute code after a scope finished compilation"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:478
+#: gnu/packages/perl.scm:445
 msgid ""
 "This module allows you to execute code when perl finished\n"
 "compiling the surrounding scope."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:499
+#: gnu/packages/perl.scm:466
 msgid "Wrap OP check callbacks"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:500
+#: gnu/packages/perl.scm:467
 msgid "This module allows you to wrap OP check callbacks."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:517
+#: gnu/packages/perl.scm:483
 msgid "Lists of reserved barewords and symbol names"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:518
+#: gnu/packages/perl.scm:484
 msgid ""
 "@code{B::Keywords} supplies several arrays of exportable\n"
 "keywords: @code{@@Scalars, @@Arrays, @@Hashes, @@Filehandles, @@Symbols,\n"
@@ -11808,11 +11667,11 @@ msgid ""
 "@@ExporterSymbols}."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:541
+#: gnu/packages/perl.scm:507
 msgid "Benchmarking with statistical confidence"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:543
+#: gnu/packages/perl.scm:509
 msgid ""
 "The Benchmark::Timer class allows you to time portions of code\n"
 "conveniently, as well as benchmark code by allowing timings of repeated\n"
@@ -11821,11 +11680,11 @@ msgid ""
 "but don't want to go all out and profile your code."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:567
+#: gnu/packages/perl.scm:533
 msgid "Bit vector library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:568
+#: gnu/packages/perl.scm:534
 msgid ""
 "Bit::Vector is an efficient C library which allows you to\n"
 "handle bit vectors, sets (of integers), \"big integer arithmetic\" and 
boolean\n"
@@ -11835,62 +11694,62 @@ msgid ""
 "library can nevertheless be used stand-alone, without Perl."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:590
+#: gnu/packages/perl.scm:555
 msgid "Boolean support for Perl"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:591
+#: gnu/packages/perl.scm:556
 msgid ""
 "This module provides basic Boolean support, by defining two\n"
 "special objects: true and false."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:609
+#: gnu/packages/perl.scm:574
 msgid "Data files for Business::ISBN"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:610
+#: gnu/packages/perl.scm:575
 msgid ""
 "This package provides a data pack for @code{Business::ISBN}.\n"
 "These data are generated from the RangeMessage.xml file provided by the 
ISBN\n"
 "Agency."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:632
+#: gnu/packages/perl.scm:597
 msgid "Work with International Standard Book Numbers"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:633
+#: gnu/packages/perl.scm:598
 msgid ""
 "This modules provides tools to deal with International\n"
 "Standard Book Numbers, including ISBN-10 and ISBN-13."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:651
+#: gnu/packages/perl.scm:616
 msgid "Work with International Standard Serial Numbers"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:652
+#: gnu/packages/perl.scm:617
 msgid ""
 "This modules provides tools to deal with International\n"
 "Standard Serial Numbers."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:672
+#: gnu/packages/perl.scm:636
 msgid "Work with International Standard Music Numbers"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:673
+#: gnu/packages/perl.scm:637
 msgid ""
 "This modules provides tools to deal with International\n"
 "Standard Music Numbers."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:694
+#: gnu/packages/perl.scm:658
 msgid "Cache interface for Perl"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:695
+#: gnu/packages/perl.scm:659
 msgid ""
 "The Cache modules are designed to assist a developer in\n"
 "persisting data for a specified period of time. Often these modules are 
used\n"
@@ -11901,11 +11760,11 @@ msgid ""
 "easy to use abstraction of the file system or shared memory."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:718
+#: gnu/packages/perl.scm:681
 msgid "Shared memory interprocess cache via mmap"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:719
+#: gnu/packages/perl.scm:682
 msgid ""
 "A shared memory cache through an mmap'ed file. It's core is\n"
 "written in C for performance. It uses fcntl locking to ensure multiple\n"
@@ -11913,11 +11772,11 @@ msgid ""
 "algorithm to keep the most used entries in the cache."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:740
+#: gnu/packages/perl.scm:703
 msgid "Capture STDOUT and STDERR from Perl, XS or external programs"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:742
+#: gnu/packages/perl.scm:705
 msgid ""
 "Capture::Tiny provides a simple, portable way to capture almost anything\n"
 "sent to STDOUT or STDERR, regardless of whether it comes from Perl, from XS\n"
@@ -11925,21 +11784,21 @@ msgid ""
 "is captured while being passed through to the original file handles."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:761
+#: gnu/packages/perl.scm:724
 msgid "Check compatibility with the installed perl version"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:763
+#: gnu/packages/perl.scm:726
 msgid ""
 "This module is used by Schmorp's modules during configuration stage\n"
 "to test the installed perl for compatibility with his modules."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:781
+#: gnu/packages/perl.scm:744
 msgid "Alternative warn and die for modules"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:782
+#: gnu/packages/perl.scm:745
 msgid ""
 "The @code{Carp} routines are useful in your own modules\n"
 "because they act like @code{die()} or @code{warn()}, but with a message\n"
@@ -11951,42 +11810,42 @@ msgid ""
 "but it is a good educated guess."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:808
+#: gnu/packages/perl.scm:770
 msgid "Warns and dies noisily with stack backtraces/"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:809
+#: gnu/packages/perl.scm:771
 msgid ""
 "This module is meant as a debugging aid. It can be used to\n"
 "make a script complain loudly with stack backtraces when @code{warn()}-ing 
or\n"
 "@code{die()}ing."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:828
+#: gnu/packages/perl.scm:790
 msgid "Executable comments for Perl"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:829
+#: gnu/packages/perl.scm:791
 msgid ""
 "Carp::Assert is intended for a purpose like the ANSI C\n"
 "library assert.h."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:851
+#: gnu/packages/perl.scm:813
 msgid "Convenience wrappers around Carp::Assert"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:852
+#: gnu/packages/perl.scm:814
 msgid ""
 "Carp::Assert::More is a set of handy assertion functions for\n"
 "Perl."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:872
+#: gnu/packages/perl.scm:834
 msgid "Report errors from a \"clan\" of modules"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:873
+#: gnu/packages/perl.scm:835
 msgid ""
 "This module allows errors from a clan (or family) of modules\n"
 "to appear to originate from the caller of the clan. This is necessary in\n"
@@ -11994,29 +11853,29 @@ msgid ""
 "the Carp.pm module doesn't help."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:893
+#: gnu/packages/perl.scm:855
 msgid "Read the CDDB entry for an audio CD in your drive"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:894
+#: gnu/packages/perl.scm:856
 msgid "This module can retrieve information from the CDDB."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:916
+#: gnu/packages/perl.scm:878
 msgid "Automated accessor generation"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:917
+#: gnu/packages/perl.scm:879
 msgid ""
 "This module automagically generates accessors/mutators for\n"
 "your class."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:939
+#: gnu/packages/perl.scm:901
 msgid "Faster, but less expandable, chained accessors"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:940
+#: gnu/packages/perl.scm:902
 msgid ""
 "A chained accessor is one that always returns the object\n"
 "when called with parameters (to set), and the value of the field when 
called\n"
@@ -12024,52 +11883,52 @@ msgid ""
 "the same mk_accessors interface."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:967
+#: gnu/packages/perl.scm:928
 msgid "Build groups of accessors"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:968
+#: gnu/packages/perl.scm:929
 msgid ""
 "This class lets you build groups of accessors that will call\n"
 "different getters and setters."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:988
+#: gnu/packages/perl.scm:948
 msgid "Pragma to use the C3 method resolution order algorithm"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:989
+#: gnu/packages/perl.scm:949
 msgid ""
 "This is pragma to change Perl 5's standard method resolution\n"
 "order from depth-first left-to-right (a.k.a - pre-order) to the more\n"
 "sophisticated C3 method resolution order."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1013
+#: gnu/packages/perl.scm:973
 msgid "Drop-in replacement for NEXT"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1014
+#: gnu/packages/perl.scm:974
 msgid ""
 "This module is intended as a drop-in replacement for NEXT,\n"
 "supporting the same interface, but using Class::C3 to do the hard work."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1039
+#: gnu/packages/perl.scm:998
 msgid "Load mix-ins or components to your C3-based class"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1040
+#: gnu/packages/perl.scm:999
 msgid ""
 "This module will inject base classes to your module using\n"
 "the Class::C3 method resolution order."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1058
+#: gnu/packages/perl.scm:1017
 msgid "Inheritable, overridable class data"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1059
+#: gnu/packages/perl.scm:1018
 msgid ""
 "Class::Data::Inheritable is for creating accessor/mutators\n"
 "to class data. That is, if you want to store something about your class as 
a\n"
@@ -12077,21 +11936,21 @@ msgid ""
 "subclasses and can be overridden."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1080
+#: gnu/packages/perl.scm:1038
 msgid "Class for easy date and time manipulation"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1081
+#: gnu/packages/perl.scm:1039
 msgid ""
 "This module provides a general-purpose date and datetime\n"
 "type for perl."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1098
+#: gnu/packages/perl.scm:1056
 msgid "Base class for error handling"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1100
+#: gnu/packages/perl.scm:1058
 msgid ""
 "@code{Class::ErrorHandler} provides an error-handling mechanism that is 
generic\n"
 "enough to be used as the base class for a variety of OO classes. Subclasses 
inherit\n"
@@ -12099,104 +11958,104 @@ msgid ""
 "to the calling program."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1121
+#: gnu/packages/perl.scm:1079
 msgid "Utility methods for factory classes"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1122
+#: gnu/packages/perl.scm:1080
 msgid "This module exports methods useful for factory classes."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1139
+#: gnu/packages/perl.scm:1097
 msgid "Get information about a class and its structure"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1140
+#: gnu/packages/perl.scm:1098
 msgid ""
 "Class::Inspector allows you to get information about a\n"
 "loaded class."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1169
+#: gnu/packages/perl.scm:1126
 msgid "Working (require \"Class::Name\") and more"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1170
+#: gnu/packages/perl.scm:1127
 msgid ""
 "\"require EXPR\" only accepts Class/Name.pm style module\n"
 "names, not Class::Name. For that, this module provides \"load_class\n"
 "'Class::Name'\"."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1194
+#: gnu/packages/perl.scm:1151
 msgid "XS implementation of parts of Class::Load"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1195
+#: gnu/packages/perl.scm:1152
 msgid ""
 "This module provides an XS implementation for portions of\n"
 "Class::Load."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1214
+#: gnu/packages/perl.scm:1171
 msgid "Create generic methods for OO Perl"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1215
+#: gnu/packages/perl.scm:1172
 msgid ""
 "This module solves the problem of having to continually\n"
 "write accessor methods for your objects that perform standard tasks."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1236
+#: gnu/packages/perl.scm:1193
 msgid "Moose-like method modifiers"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1237
+#: gnu/packages/perl.scm:1194
 msgid ""
-"Class::Method::Modifiers provides three modifiers: 'before',\n"
-"'around', and 'after'. 'before' and 'after' are run just before and after 
the\n"
-"method they modify, but can not really affect that original method. 
'around'\n"
-"is run in place of the original method, with a hook to easily call that\n"
-"original method."
+"Class::Method::Modifiers provides three modifiers:\n"
+"@code{before}, @code{around}, and @code{after}. @code{before} and 
@code{after}\n"
+"are run just before and after the method they modify, but can not really 
affect\n"
+"that original method. @code{around} is run in place of the original 
method,\n"
+"with a hook to easily call that original method."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1258
+#: gnu/packages/perl.scm:1215
 msgid "Implementation of a singleton class for Perl"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1259
+#: gnu/packages/perl.scm:1216
 msgid ""
 "This module implements a Singleton class from which other\n"
 "classes can be derived. By itself, the Class::Singleton module does very\n"
 "little other than manage the instantiation of a single object."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1278
+#: gnu/packages/perl.scm:1235
 msgid "Minimalist class construction"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1279
+#: gnu/packages/perl.scm:1236
 msgid ""
 "This module offers a minimalist class construction kit. It\n"
 "uses no non-core modules for any recent Perl."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1299
+#: gnu/packages/perl.scm:1256
 msgid "Unload a class"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1300
+#: gnu/packages/perl.scm:1257
 msgid ""
 "Class:Unload unloads a given class by clearing out its\n"
 "symbol table and removing it from %INC."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1318
+#: gnu/packages/perl.scm:1275
 msgid "Generate fast XS accessors without runtime compilation"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1319
+#: gnu/packages/perl.scm:1276
 msgid ""
 "Class::XSAccessor implements fast read, write, and\n"
 "read/write accessors in XS. Additionally, it can provide predicates such 
as\n"
@@ -12206,18 +12065,18 @@ msgid ""
 "arrays for their internal representation."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1339 gnu/packages/perl.scm:1361
+#: gnu/packages/perl.scm:1296 gnu/packages/perl.scm:1318
 msgid "Recursively copy Perl datatypes"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1341
+#: gnu/packages/perl.scm:1298
 msgid ""
 "This module provides a clone() method which makes recursive copies of\n"
 "nested hash, array, scalar and reference types, including tied variables 
and\n"
 "objects."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1362
+#: gnu/packages/perl.scm:1319
 msgid ""
 "This module provides a general-purpose @code{clone} function\n"
 "to make deep copies of Perl data structures. It calls itself recursively 
to\n"
@@ -12225,42 +12084,55 @@ msgid ""
 "and objects."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1382
+#: gnu/packages/perl.scm:1339
 msgid "Sane defaults for Perl programs"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1383
+#: gnu/packages/perl.scm:1340
 msgid ""
 "This module implements some sane defaults for Perl programs,\n"
 "as defined by two typical specimens of Perl coders."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1403
-msgid "Load configuration from different file formats"
+#: gnu/packages/perl.scm:1364
+msgid "Perl extension for libconfig"
+msgstr "Perludvidelse til libconfig"
+
+#: gnu/packages/perl.scm:1366
+msgid ""
+"Conf::Libconfig is a Perl interface to the libconfig configuration file\n"
+"library. It support scalar, array, and hash data structures just like its 
C/C++\n"
+"counterpart. It reduces the effort required to implement a configuration 
file\n"
+"parser in your Perl programme and allows sharing configuration files 
between\n"
+"languages."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1404
+#: gnu/packages/perl.scm:1389
+msgid "Load configuration from different file formats"
+msgstr "Indlæs konfiguration fra forskellige filformater"
+
+#: gnu/packages/perl.scm:1390
 msgid ""
 "Config::Any provides a facility for Perl applications and\n"
 "libraries to load configuration data from multiple different file formats. 
It\n"
 "supports XML, YAML, JSON, Apache-style configuration, and Perl code."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1425
+#: gnu/packages/perl.scm:1411
 msgid "Module to implement some AutoConf macros in Perl"
-msgstr ""
+msgstr "Modul til at implementere nogle AutoConf-makroer i Perl"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1426
+#: gnu/packages/perl.scm:1412
 msgid ""
 "Config::AutoConf is intended to provide the same\n"
 "opportunities to Perl developers as GNU Autoconf does for Shell developers."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1444
+#: gnu/packages/perl.scm:1429
 msgid "Generic Config Module"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1445
+#: gnu/packages/perl.scm:1430
 msgid ""
 "This module opens a config file and parses its contents for\n"
 "you. The format of config files supported by Config::General is inspired 
by\n"
@@ -12271,32 +12143,42 @@ msgid ""
 "options."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1472
+#: gnu/packages/perl.scm:1460
+msgid "Parse Git style configuration files"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/perl.scm:1462
+msgid ""
+"This module handles parsing, modifying and creating configuration files\n"
+"of the style used by the Git version control system."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/perl.scm:1484
 msgid "Simple .ini-file format reader and writer"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1473
+#: gnu/packages/perl.scm:1485
 msgid ""
 "@code{Config::INI} is a module that facilates the reading\n"
 "and writing of @code{.ini}-style configuration files."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1494
+#: gnu/packages/perl.scm:1506
 msgid "Preserve context during subroutine call"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1495
+#: gnu/packages/perl.scm:1507
 msgid ""
 "This module runs code after a subroutine call, preserving\n"
 "the context the subroutine would have seen if it were the last statement in\n"
 "the caller."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1520
+#: gnu/packages/perl.scm:1532
 msgid "Extract data from Macintosh BinHex files"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1522
+#: gnu/packages/perl.scm:1534
 msgid ""
 "BinHex is a format for transporting files safely through electronic\n"
 "mail, as short-lined, 7-bit, semi-compressed data streams. Ths module\n"
@@ -12304,41 +12186,51 @@ msgid ""
 "data."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1543
+#: gnu/packages/perl.scm:1555
 msgid "Read and write @file{Changes} files"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1545
+#: gnu/packages/perl.scm:1557
 msgid ""
 "@code{CPAN::Changes} helps users programmatically read and write\n"
 "@file{Changes} files that conform to a common specification."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1565
+#: gnu/packages/perl.scm:1577
+msgid "Extract the name and version from a distribution filename"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/perl.scm:1579
+msgid ""
+"@code{CPAN::DistnameInfo} uses heuristics to extract the distribution\n"
+"name and version from filenames."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/perl.scm:1599
 msgid "Verify requirements in a CPAN::Meta object"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1566
+#: gnu/packages/perl.scm:1600
 msgid ""
 "This module verifies if requirements described in a\n"
 "CPAN::Meta object are present."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1586
+#: gnu/packages/perl.scm:1619
 msgid "JSON::XS for Cpanel"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1587 gnu/packages/perl.scm:4486
+#: gnu/packages/perl.scm:1620 gnu/packages/perl.scm:4627
 msgid ""
 "This module converts Perl data structures to JSON and vice\n"
 "versa."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1605
+#: gnu/packages/perl.scm:1638
 msgid "Random password generator"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1606
+#: gnu/packages/perl.scm:1639
 msgid ""
 "Crypt::RandPasswd provides three functions that can be used\n"
 "to generate random passwords, constructed from words, letters, or 
characters.\n"
@@ -12349,40 +12241,40 @@ msgid ""
 "Password Generator\"."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1631
+#: gnu/packages/perl.scm:1664
 msgid "Perl implementation of the RC4 encryption algorithm"
 msgstr "Perlimplementering af RC4-krypteringsalgoritmen"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1632
+#: gnu/packages/perl.scm:1665
 msgid "A pure Perl implementation of the RC4 algorithm."
 msgstr "En pure Perl-implementering af RC4-algoritmen."
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1651
+#: gnu/packages/perl.scm:1684
 msgid "Temporarily change working directory"
 msgstr "Skift midlertidigt arbejdsmappe"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1653
+#: gnu/packages/perl.scm:1686
 msgid ""
 "@code{Cwd::Guard} changes the current directory using a limited scope.\n"
 "It returns to the previous working directory when the object is destroyed."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1691
+#: gnu/packages/perl.scm:1723
 msgid "Library for genomic analysis"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1692
+#: gnu/packages/perl.scm:1724
 msgid ""
 "Chaolin Zhang's Perl Library (czplib) contains assorted\n"
 "functions and data structures for processing and analysing genomic and\n"
 "bioinformatics data."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1721 gnu/packages/perl.scm:1887
+#: gnu/packages/perl.scm:1753 gnu/packages/perl.scm:1940
 msgid "Base classes wrapping fundamental Perl data types"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1722
+#: gnu/packages/perl.scm:1754
 msgid ""
 "Collection of classes that wrap fundamental data types that\n"
 "exist in Perl. These classes and methods as they exist today are an 
attempt\n"
@@ -12391,61 +12283,73 @@ msgid ""
 "input."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1745
+#: gnu/packages/perl.scm:1777
 msgid "Compare Perl data structures"
 msgstr "Sammenlign Perldatastrukturer"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1746
+#: gnu/packages/perl.scm:1778
 msgid ""
 "This module compares arbitrary data structures to see if\n"
 "they are copies of each other."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1764
+#: gnu/packages/perl.scm:1796
 msgid "Perl extension for generating unique identifiers"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1765
+#: gnu/packages/perl.scm:1797
 msgid ""
 "@code{Data::Uniqid} provides three simple routines for\n"
 "generating unique ids. These ids are coded with a Base62 systen to make 
them\n"
 "short and handy (e.g. to use it as part of a URL)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1784
+#: gnu/packages/perl.scm:1816
 msgid "Pretty printing of data structures"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1785
+#: gnu/packages/perl.scm:1817
 msgid ""
 "This module provide functions that takes a list of values as\n"
 "their argument and produces a string as its result. The string contains 
Perl\n"
 "code that, when \"eval\"ed, produces a deep copy of the original arguments."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1804
+#: gnu/packages/perl.scm:1836
+msgid "Convert data structures to strings"
+msgstr "Konverter datastrukturer til strenge"
+
+#: gnu/packages/perl.scm:1837
+msgid ""
+"Given a list of scalars or reference variables,\n"
+"@code{Data::Dumper} writes out their contents in Perl syntax. The 
references\n"
+"can also be objects. The content of each variable is output in a single 
Perl\n"
+"statement. It handles self-referential structures correctly."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/perl.scm:1857
 msgid "Concise data dumper"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1805
+#: gnu/packages/perl.scm:1858
 msgid ""
 "Data::Dumper::Concise provides a dumper with Less\n"
 "indentation and newlines plus sub deparsing."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1827
+#: gnu/packages/perl.scm:1880
 msgid "Parse and validate simple name/value option pairs"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1829
+#: gnu/packages/perl.scm:1882
 msgid "Data::OptList provides a simple syntax for name/value option pairs."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1851
+#: gnu/packages/perl.scm:1904
 msgid "Help when paging through sets of results"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1852
+#: gnu/packages/perl.scm:1905
 msgid ""
 "When searching through large amounts of data, it is often\n"
 "the case that a result set is returned that is larger than we want to 
display\n"
@@ -12453,7 +12357,7 @@ msgid ""
 "The maths behind this is unfortunately fiddly, hence this module."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1889
+#: gnu/packages/perl.scm:1942
 msgid ""
 "@code{Data::Perl} is a container class for the following classes:\n"
 "@itemize\n"
@@ -12467,11 +12371,11 @@ msgid ""
 "@end itemize"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1920
+#: gnu/packages/perl.scm:1973
 msgid "Colored pretty-print of Perl data structures and objects"
 msgstr "Farvelagte forskønnede udskrivning af Perldatastrukturer og -objekter"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1921
+#: gnu/packages/perl.scm:1974
 msgid ""
 "Display Perl variables and objects on screen, properly\n"
 "formatted (to be inspected by a human)."
@@ -12479,11 +12383,11 @@ msgstr ""
 "Vis Perlvariabler og -objekter på skærmen, korrekt\n"
 "formateret (til inspektion af et menneske)."
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1944
+#: gnu/packages/perl.scm:1997
 msgid "Conditionally split data into records"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1945
+#: gnu/packages/perl.scm:1998
 msgid ""
 "This Perl module allows you to split data into records by\n"
 "not only specifying what you wish to split the data on, but also by 
specifying\n"
@@ -12492,21 +12396,21 @@ msgid ""
 "like split on newlines unless newlines are embedded in quotes."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1973
+#: gnu/packages/perl.scm:2026
 msgid "Read multiple hunks of data out of your DATA section"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1974
+#: gnu/packages/perl.scm:2027
 msgid ""
 "This package provides a Perl library to read multiple hunks\n"
 "of data out of your DATA section."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1994
+#: gnu/packages/perl.scm:2047
 msgid "Structured tags datastructures"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:1996
+#: gnu/packages/perl.scm:2049
 msgid ""
 "This module is for manipulating data as hierarchical tag/value\n"
 "pairs (Structured TAGs or Simple Tree AGgregates). These datastructures 
can\n"
@@ -12514,11 +12418,11 @@ msgid ""
 "Perl."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2023
+#: gnu/packages/perl.scm:2076
 msgid "N at a time iteration API"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2024
+#: gnu/packages/perl.scm:2077
 msgid ""
 "This module tries to find middle ground between one at a\n"
 "time and all at once processing of data sets. The purpose of this module 
is\n"
@@ -12527,21 +12431,21 @@ msgid ""
 "necessary later on."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2049
+#: gnu/packages/perl.scm:2101
 msgid "Dynamic generation of nested combinations of variants"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2050
+#: gnu/packages/perl.scm:2102
 msgid ""
 "Data::Tumbler - Dynamic generation of nested combinations of\n"
 "variants."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2076
+#: gnu/packages/perl.scm:2128
 msgid "Visitor style traversal of Perl data structures"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2077
+#: gnu/packages/perl.scm:2129
 msgid ""
 "This module is a simple visitor implementation for Perl\n"
 "values. It has a main dispatcher method, visit, which takes a single perl\n"
@@ -12551,11 +12455,11 @@ msgid ""
 "structures, and all ref types (hashes, arrays, scalars, code, globs)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2102
+#: gnu/packages/perl.scm:2154
 msgid "Gregorian calendar date calculations"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2103
+#: gnu/packages/perl.scm:2155
 msgid ""
 "This package consists of a Perl module for date calculations\n"
 "based on the Gregorian calendar, thereby complying with all relevant norms 
and\n"
@@ -12563,32 +12467,32 @@ msgid ""
 "applicable)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2127
+#: gnu/packages/perl.scm:2179
 msgid "XS wrapper for Date::Calc"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2128
+#: gnu/packages/perl.scm:2180
 msgid ""
 "Date::Calc::XS is an XS wrapper and C library plug-in for\n"
 "Date::Calc."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2152
+#: gnu/packages/perl.scm:2203
 msgid "Date manipulation routines"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2153
+#: gnu/packages/perl.scm:2204
 msgid ""
 "Date::Manip is a series of modules for common date/time\n"
 "operations, such as comparing two times, determining a date a given amount 
of\n"
 "time from another, or parsing international times."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2172
+#: gnu/packages/perl.scm:2223
 msgid "Simple date handling"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2173
+#: gnu/packages/perl.scm:2224
 msgid ""
 "Dates are complex enough without times and timezones. This\n"
 "module may be used to create simple date objects. It handles validation,\n"
@@ -12596,22 +12500,22 @@ msgid ""
 "hours, minutes, seconds, and time zones."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2205
+#: gnu/packages/perl.scm:2256
 msgid "Date and time object for Perl"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2206
+#: gnu/packages/perl.scm:2257
 msgid ""
 "DateTime is a class for the representation of date/time\n"
 "combinations. It represents the Gregorian calendar, extended backwards in\n"
 "time before its creation (in 1582)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2228
+#: gnu/packages/perl.scm:2278
 msgid "Dates in the Julian calendar"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2229
+#: gnu/packages/perl.scm:2279
 msgid ""
 "This package is a companion module to @code{DateTime.pm}.\n"
 "It implements the Julian calendar. It supports everything that\n"
@@ -12619,11 +12523,11 @@ msgid ""
 "precise."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2255
+#: gnu/packages/perl.scm:2305
 msgid "DateTime set objects"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2256
+#: gnu/packages/perl.scm:2306
 msgid ""
 "The DateTime::Set module provides a date/time sets\n"
 "implementation. It allows, for example, the generation of groups of dates,\n"
@@ -12631,21 +12535,21 @@ msgid ""
 "within a time range."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2279
+#: gnu/packages/perl.scm:2329
 msgid "DateTime rfc2445 recurrences"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2280
+#: gnu/packages/perl.scm:2330
 msgid ""
 "This module provides convenience methods that let you easily\n"
 "create DateTime::Set objects for RFC 2445 style recurrences."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2301
+#: gnu/packages/perl.scm:2351
 msgid "DateTime::Set extension for basic recurrences"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2302
+#: gnu/packages/perl.scm:2352
 msgid ""
 "This module provides convenience methods that let you easily\n"
 "create DateTime::Set objects for various recurrences, such as \"once a 
month\"\n"
@@ -12653,11 +12557,11 @@ msgid ""
 "\"every Monday, Wednesday and Thursday at 10:00 AM and 2:00 PM\"."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2327
+#: gnu/packages/perl.scm:2377
 msgid "Create DateTime parser classes and objects"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2328
+#: gnu/packages/perl.scm:2378
 msgid ""
 "DateTime::Format::Builder creates DateTime parsers. Many\n"
 "string formats of dates and times are simple and just require a basic 
regular\n"
@@ -12665,43 +12569,43 @@ msgid ""
 "to do this without writing reams of structural code."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2355
+#: gnu/packages/perl.scm:2405
 msgid "Parse data/time strings"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2356
+#: gnu/packages/perl.scm:2406
 msgid ""
 "DateTime::Format::Flexible attempts to take any string you\n"
 "give it and parse it into a DateTime object."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2382
+#: gnu/packages/perl.scm:2432
 msgid "Parse and format iCal datetime and duration strings"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2383
+#: gnu/packages/perl.scm:2433
 msgid ""
 "This module understands the ICal date/time and duration\n"
 "formats, as defined in RFC 2445. It can be used to parse these formats in\n"
 "order to create the appropriate objects."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2415
+#: gnu/packages/perl.scm:2464
 msgid "Machine-readable date/time with natural parsing"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2416
+#: gnu/packages/perl.scm:2465
 msgid ""
 "DateTime::Format::Natural takes a string with a human\n"
 "readable date/time and creates a machine readable one by applying natural\n"
 "parsing logic."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2443
+#: gnu/packages/perl.scm:2492
 msgid "Parse and format strp and strf time patterns"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2444
+#: gnu/packages/perl.scm:2493
 msgid ""
 "This module implements most of `strptime(3)`, the POSIX\n"
 "function that is the reverse of `strftime(3)`, for `DateTime`. While\n"
@@ -12709,21 +12613,21 @@ msgid ""
 "takes a string and a pattern and returns the `DateTime` object associated."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2476
+#: gnu/packages/perl.scm:2526
 msgid "Localization support for DateTime.pm"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2477
+#: gnu/packages/perl.scm:2527
 msgid ""
 "The DateTime::Locale modules provide localization data for\n"
 "the DateTime.pm class."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2505
+#: gnu/packages/perl.scm:2568
 msgid "Time zone object for Perl"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2506
+#: gnu/packages/perl.scm:2569
 msgid ""
 "This class is the base class for all time zone objects. A\n"
 "time zone is represented internally as a set of observances, each of which\n"
@@ -12733,32 +12637,32 @@ msgid ""
 "DateTime::TimeZone methods."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2536
+#: gnu/packages/perl.scm:2599
 msgid "Parse date/time strings"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2537
+#: gnu/packages/perl.scm:2600
 msgid ""
 "DateTimeX::Easy uses a variety of DateTime::Format packages\n"
 "to create DateTime objects, with some custom tweaks to smooth out the rough\n"
 "edges (mainly concerning timezone detection and selection)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2558
+#: gnu/packages/perl.scm:2621
 msgid "Convert between DateTime and RFC2822/822 formats"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2559
+#: gnu/packages/perl.scm:2622
 msgid ""
 "RFCs 2822 and 822 specify date formats to be used by email.\n"
 "This module parses and emits such dates."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2581
+#: gnu/packages/perl.scm:2644
 msgid "Parse and format W3CDTF datetime strings"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2583
+#: gnu/packages/perl.scm:2646
 msgid ""
 "This module understands the W3CDTF date/time format, an ISO 8601 profile,\n"
 "defined at https://www.w3.org/TR/NOTE-datetime. This format is the native 
date\n"
@@ -12766,29 +12670,29 @@ msgid ""
 "the appropriate objects."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2605
+#: gnu/packages/perl.scm:2668
 msgid "Meatier version of caller"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2606
+#: gnu/packages/perl.scm:2669
 msgid "Devel::Caller provides meatier version of caller."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2624
+#: gnu/packages/perl.scm:2687
 msgid "Check that a command is available"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2625
+#: gnu/packages/perl.scm:2688
 msgid ""
 "Devel::CheckBin is a perl module that checks whether a\n"
 "particular command is available."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2645
+#: gnu/packages/perl.scm:2708
 msgid "Check that a library is available"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2647
+#: gnu/packages/perl.scm:2710
 msgid ""
 "@code{Devel::CheckLib} is a Perl module that checks whether a particular\n"
 "C library and its headers are available. You can also check for the presence 
of\n"
@@ -12796,85 +12700,95 @@ msgid ""
 "particular results."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2668
+#: gnu/packages/perl.scm:2731
 msgid "Check compiler availability"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2669
+#: gnu/packages/perl.scm:2732
 msgid ""
 "@code{Devel::CheckCompiler} is a tiny module to check\n"
 "whether a compiler is available. It can test for a C99 compiler, or\n"
 "you can tell it to compile a C source file with optional linker flags."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2691
+#: gnu/packages/perl.scm:2754
 msgid "Find memory cycles in objects"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2693
+#: gnu/packages/perl.scm:2756
 msgid ""
 "@code{Devel::Cycle} This is a tool for finding circular references in\n"
 "objects and other types of references. Because of Perl's reference-count\n"
 "based memory management, circular references will cause memory leaks."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2714
+#: gnu/packages/perl.scm:2777
 msgid "Provides equivalent of ${^GLOBAL_PHASE} eq 'DESTRUCT' for older perls"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2715
+#: gnu/packages/perl.scm:2778
 msgid ""
 "Devel::GlobalDestruction provides a function returning the\n"
 "equivalent of \"address@hidden@} eq 'DESTRUCT'\" for older perls."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2736
+#: gnu/packages/perl.scm:2798
 msgid "Forces the unavailability of specified Perl modules (for testing)"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2737
+#: gnu/packages/perl.scm:2799
 msgid ""
 "Given a list of Perl modules/filenames, this module makes\n"
 "@code{require} and @code{use} statements fail (no matter whether the 
specified\n"
 "files/modules are installed or not)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2758
+#: gnu/packages/perl.scm:2818
+msgid "Utility for looking for perl objects that are not reclaimed"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/perl.scm:2820
+msgid ""
+"This module provides a basic way to discover if a piece of perl code is\n"
+"allocating perl data and not releasing them again."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/perl.scm:2840
 msgid "Alias lexical variables"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2759
+#: gnu/packages/perl.scm:2841
 msgid ""
 "Devel::LexAlias provides the ability to alias a lexical\n"
 "variable in a subroutines scope to one of your choosing."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2783
+#: gnu/packages/perl.scm:2865
 msgid "Introspect overloaded operators"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2784
+#: gnu/packages/perl.scm:2866
 msgid ""
 "Devel::OverloadInfo returns information about overloaded\n"
 "operators for a given class (or object), including where in the inheritance\n"
 "hierarchy the overloads are declared and where the code implementing it is."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2811
+#: gnu/packages/perl.scm:2893
 msgid "Partial dumping of data structures"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2812
+#: gnu/packages/perl.scm:2894
 msgid ""
 "This module is a data dumper optimized for logging of\n"
 "arbitrary parameters."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2830
+#: gnu/packages/perl.scm:2912
 msgid "Object representing a stack trace"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2831
+#: gnu/packages/perl.scm:2913
 msgid ""
 "The Devel::StackTrace module contains two classes,\n"
 "Devel::StackTrace and Devel::StackTrace::Frame. These objects encapsulate 
the\n"
@@ -12882,11 +12796,11 @@ msgid ""
 "providing a simple interface to this data."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2853
+#: gnu/packages/perl.scm:2935
 msgid "Displays stack trace in HTML"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2854
+#: gnu/packages/perl.scm:2936
 msgid ""
 "Devel::StackTrace::AsHTML adds as_html method to\n"
 "Devel::StackTrace which displays the stack trace in beautiful HTML, with 
code\n"
@@ -12895,29 +12809,29 @@ msgid ""
 "each stack frame."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2875
+#: gnu/packages/perl.scm:2957
 msgid "Dump symbol names or the symbol table"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2876
+#: gnu/packages/perl.scm:2958
 msgid "Devel::Symdump provides access to the perl symbol table."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2893
+#: gnu/packages/perl.scm:2975
 msgid "Keyed-Hashing for Message Authentication"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2894
+#: gnu/packages/perl.scm:2976
 msgid ""
 "The Digest::HMAC module follows the common Digest::\n"
 "interface for the RFC 2104 HMAC mechanism."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2919
+#: gnu/packages/perl.scm:3002
 msgid "Perl interface to the MD-5 algorithm"
 msgstr "Perlgrænseflade til MD-5-algoritmen"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2921
+#: gnu/packages/perl.scm:3004
 msgid ""
 "The @code{Digest::MD5} module allows you to use the MD5 Message Digest\n"
 "algorithm from within Perl programs. The algorithm takes as\n"
@@ -12925,41 +12839,41 @@ msgid ""
 "128-bit \"fingerprint\" or \"message digest\" of the input."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2939
+#: gnu/packages/perl.scm:3022
 msgid "Perl implementation of the SHA-1 message digest algorithm"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2941
+#: gnu/packages/perl.scm:3024
 msgid ""
-"This package provides 'Digest::SHA1', an implementation of the NIST\n"
+"This package provides @code{Digest::SHA1}, an implementation of the NIST\n"
 "SHA-1 message digest algorithm for use by Perl programs."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2962
+#: gnu/packages/perl.scm:3045
 msgid "Declare version conflicts for your dist"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2963
+#: gnu/packages/perl.scm:3046
 msgid ""
 "This module allows you to specify conflicting versions of\n"
 "modules separately and deal with them after the module is done installing."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2983
+#: gnu/packages/perl.scm:3066
 msgid "Detect the encoding of data"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:2984
+#: gnu/packages/perl.scm:3067
 msgid ""
 "This package provides a class @code{Encode::Detect} to detect\n"
 "the encoding of data."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3002
+#: gnu/packages/perl.scm:3085
 msgid "ASCII mapping for eucJP encoding"
 msgstr "ASCII-oversættelse for eucJP-kodning"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3003
+#: gnu/packages/perl.scm:3086
 msgid ""
 "This package provides an ASCII mapping for the eucJP\n"
 "encoding."
@@ -12967,21 +12881,21 @@ msgstr ""
 "Denne pakke tilbyder en ASCII-oversættelse for eucJP-\n"
 "kodningen."
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3021
+#: gnu/packages/perl.scm:3104
 msgid "JIS X 0212 (aka JIS 2000) encodings"
 msgstr "JIS X 0212-kodninger (aka JIS 2000)"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3022
+#: gnu/packages/perl.scm:3105
 msgid ""
 "This package provides encodings for JIS X 0212, which is\n"
 "also known as JIS 2000."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3045
+#: gnu/packages/perl.scm:3128
 msgid "Additional Chinese encodings"
 msgstr "Yderligere kinesiske kodninger"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3046
+#: gnu/packages/perl.scm:3129
 msgid ""
 "This Perl module provides Chinese encodings that are not\n"
 "part of Perl by default, including \"BIG5-1984\", \"BIG5-2003\", 
\"BIG5PLUS\",\n"
@@ -12989,11 +12903,11 @@ msgid ""
 "\"UNISYS\"."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3068
+#: gnu/packages/perl.scm:3151
 msgid "Advanced operations on path variables"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3069
+#: gnu/packages/perl.scm:3152
 msgid ""
 "@code{Env::Path} presents an object-oriented interface to\n"
 "path variables, defined as that subclass of environment variables which 
name\n"
@@ -13001,11 +12915,11 @@ msgid ""
 "separator."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3089
+#: gnu/packages/perl.scm:3172
 msgid "OO-ish Error/Exception handling for Perl"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3090
+#: gnu/packages/perl.scm:3173
 msgid ""
 "The Error package provides two interfaces. Firstly Error\n"
 "provides a procedural interface to exception handling. Secondly Error is a\n"
@@ -13013,11 +12927,11 @@ msgid ""
 "catch, or can simply be recorded."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3115
+#: gnu/packages/perl.scm:3198
 msgid "Safely and cleanly create closures via string eval"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3116
+#: gnu/packages/perl.scm:3199
 msgid ""
 "String eval is often used for dynamic code generation. For\n"
 "instance, Moose uses it heavily, to generate inlined versions of accessors 
and\n"
@@ -13031,32 +12945,32 @@ msgid ""
 "errors are rethrown automatically."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3145
+#: gnu/packages/perl.scm:3228
 msgid "Allows you to declare real exception classes in Perl"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3146
+#: gnu/packages/perl.scm:3229
 msgid ""
 "Exception::Class allows you to declare exception hierarchies\n"
 "in your modules in a \"Java-esque\" manner."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3162
+#: gnu/packages/perl.scm:3245
 msgid "Lightweight exporting of functions and variables"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3164
+#: gnu/packages/perl.scm:3247
 msgid ""
 "Exporter::Lite is an alternative to Exporter, intended to provide a\n"
 "lightweight subset of the most commonly-used functionality. It supports\n"
 "import(), @@EXPORT and @@EXPORT_OK and not a whole lot else."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3184
+#: gnu/packages/perl.scm:3266
 msgid "Exporter with the features of Sub::Exporter but only core dependencies"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3185
+#: gnu/packages/perl.scm:3267
 msgid ""
 "Exporter::Tiny supports many of Sub::Exporter's\n"
 "external-facing features including renaming imported functions with the 
`-as`,\n"
@@ -13065,32 +12979,32 @@ msgid ""
 "only about 40% as many lines of code and with zero non-core dependencies."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3208
+#: gnu/packages/perl.scm:3290
 msgid "Build.PL install path logic made easy"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3209
+#: gnu/packages/perl.scm:3291
 msgid ""
 "This module tries to make install path resolution as easy as\n"
 "possible."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3227
+#: gnu/packages/perl.scm:3309
 msgid "Wrapper for perl's configuration"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3228
+#: gnu/packages/perl.scm:3310
 msgid ""
 "ExtUtils::Config is an abstraction around the %Config hash.\n"
 "By itself it is not a particularly interesting module by any measure, 
however\n"
 "it ties together a family of modern toolchain modules."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3248
+#: gnu/packages/perl.scm:3330
 msgid "Easily build XS extensions that depend on XS extensions"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3250
+#: gnu/packages/perl.scm:3332
 msgid ""
 "This module tries to make it easy to build Perl extensions that use\n"
 "functions and typemaps provided by other perl extensions. This means that 
a\n"
@@ -13098,21 +13012,21 @@ msgid ""
 "XS interface besides the perl one."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3270
+#: gnu/packages/perl.scm:3352
 msgid "Various portability utilities for module builders"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3271
+#: gnu/packages/perl.scm:3353
 msgid ""
 "This module provides various portable helper functions for\n"
 "module building modules."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3291
+#: gnu/packages/perl.scm:3373
 msgid "Tool to build C libraries"
 msgstr "Værktøj til at bygge C-biblioteker"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3292
+#: gnu/packages/perl.scm:3374
 msgid ""
 "Some Perl modules need to ship C libraries together with\n"
 "their Perl code. Although there are mechanisms to compile and link (or 
glue)\n"
@@ -13120,11 +13034,11 @@ msgid ""
 "self-contained C libraries. This module main goal is to help in that task."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3313
+#: gnu/packages/perl.scm:3395
 msgid "Simplistic interface to pkg-config"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3315
+#: gnu/packages/perl.scm:3397
 msgid ""
 "@code{ExtUtils::PkgConfig} is a very simplistic interface to the\n"
 "@command{pkg-config} utility, intended for use in the @file{Makefile.PL}\n"
@@ -13132,21 +13046,21 @@ msgid ""
 "It is really just boilerplate code that you would have written yourself."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3347
+#: gnu/packages/perl.scm:3429
 msgid "Watch for changes to files"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3348
+#: gnu/packages/perl.scm:3430
 msgid ""
 "This module provides a class to monitor a directory for\n"
 "changes made to any file."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3369
+#: gnu/packages/perl.scm:3451
 msgid "Get directories of configuration files"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3370
+#: gnu/packages/perl.scm:3452
 msgid ""
 "This module is a helper for installing, reading and finding\n"
 "configuration file locations. @code{File::ConfigDir} is a module to help 
out\n"
@@ -13154,44 +13068,44 @@ msgid ""
 "configuration files from more than one location."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3390
+#: gnu/packages/perl.scm:3472
 msgid "Recursively copy files and directories"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3391
+#: gnu/packages/perl.scm:3473
 msgid ""
 "This module has 3 functions: one to copy files only, one to\n"
 "copy directories only, and one to do either depending on the argument's\n"
 "type."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3413
+#: gnu/packages/perl.scm:3495
 msgid "Alternative interface to File::Find"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3414
+#: gnu/packages/perl.scm:3496
 msgid ""
 "File::Find::Rule is a friendlier interface to File::Find.\n"
 "It allows you to build rules which specify the desired files and\n"
 "directories."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3437
+#: gnu/packages/perl.scm:3519
 msgid "Common rules for searching for Perl things"
 msgstr "Gængse regler til at søge efter Perlsager"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3438
+#: gnu/packages/perl.scm:3520
 msgid ""
 "File::Find::Rule::Perl provides methods for finding various\n"
 "types Perl-related files, or replicating search queries run on a 
distribution\n"
 "in various parts of the CPAN ecosystem."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3459
+#: gnu/packages/perl.scm:3541
 msgid "Matches patterns in a series of files"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3460
+#: gnu/packages/perl.scm:3542
 msgid ""
 "@code{File::Grep} provides similar functionality as perl's\n"
 "builtin @code{grep}, @code{map}, and @code{foreach} commands, but iterating\n"
@@ -13199,34 +13113,34 @@ msgid ""
 "provide a quick dropin when such functionality is needed."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3483
+#: gnu/packages/perl.scm:3565
 msgid "Find your home and other directories on any platform"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3484
+#: gnu/packages/perl.scm:3566
 msgid ""
 "File::HomeDir is a module for locating the directories that\n"
-"are \"owned\" by a user (typically your user) and to solve the various 
issues\n"
+"are @code{owned} by a user (typically your user) and to solve the various 
issues\n"
 "that arise trying to find them consistently across a wide variety of\n"
 "platforms."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3506
+#: gnu/packages/perl.scm:3587
 msgid "Create or remove directory trees"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3507
+#: gnu/packages/perl.scm:3588
 msgid ""
 "This module provide a convenient way to create directories\n"
 "of arbitrary depth and to delete an entire directory subtree from the\n"
 "file system."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3530
+#: gnu/packages/perl.scm:3611
 msgid "Change directory temporarily for a limited scope"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3531
+#: gnu/packages/perl.scm:3612
 msgid ""
 "@code{File::pushd} does a temporary @code{chdir} that is\n"
 "easily and automatically reverted, similar to @code{pushd} in some Unix\n"
@@ -13237,24 +13151,24 @@ msgid ""
 "at the end of the scope."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3559
+#: gnu/packages/perl.scm:3640
 msgid ""
 "Perl extension for crawling directory trees and compiling\n"
 "lists of files"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3562
+#: gnu/packages/perl.scm:3643
 msgid ""
 "The File::List module crawls the directory tree starting at the\n"
 "provided base directory and can return files (and/or directories if 
desired)\n"
 "matching a regular expression."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3583
+#: gnu/packages/perl.scm:3664
 msgid "Read a file backwards by lines"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3584
+#: gnu/packages/perl.scm:3665
 msgid ""
 "This module reads a file backwards line by line. It is\n"
 "simple to use, memory efficient and fast. It supports both an object and a\n"
@@ -13266,23 +13180,23 @@ msgid ""
 "the input record separator string on a per file basis."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3608
+#: gnu/packages/perl.scm:3691
 msgid "Remove files and directories in Perl"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3609
+#: gnu/packages/perl.scm:3692
 msgid ""
-"File::Remove::remove removes files and directories. It acts\n"
-"like /bin/rm, for the most part. Although \"unlink\" can be given a list 
of\n"
-"files, it will not remove directories; this module remedies that. It also\n"
-"accepts wildcards, * and ?, as arguments for file names."
+"@code{File::Remove::remove} removes files and directories.\n"
+"It acts like @code{/bin/rm}, for the most part. Although @code{unlink} can 
be\n"
+"given a list of files, it will not remove directories; this module remedies\n"
+"that. It also accepts wildcards, * and ?, as arguments for file names."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3633
+#: gnu/packages/perl.scm:3715
 msgid "Locate per-dist and per-module shared files"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3634
+#: gnu/packages/perl.scm:3716
 msgid ""
 "The intent of File::ShareDir is to provide a companion to\n"
 "Class::Inspector and File::HomeDir. Quite often you want or need your Perl\n"
@@ -13292,93 +13206,106 @@ msgid ""
 "the installation."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3656
+#: gnu/packages/perl.scm:3737
 msgid "Locate per-dist shared files"
 msgstr "Lokaliser per-dist-delte filer"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3657
+#: gnu/packages/perl.scm:3738
 msgid ""
 "File::ShareDir::Dist finds share directories for\n"
 "distributions. It is a companion module to File::ShareDir."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3677
+#: gnu/packages/perl.scm:3758
 msgid "Install shared files"
 msgstr "Installer delte filer"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3678
+#: gnu/packages/perl.scm:3759
 msgid ""
 "File::ShareDir::Install allows you to install read-only data\n"
 "files from a distribution. It is a companion module to File::ShareDir, 
which\n"
 "allows you to locate these files after installation."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3697
+#: gnu/packages/perl.scm:3777
 msgid "Reading/Writing/Modifying of complete files"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3698
+#: gnu/packages/perl.scm:3778
 msgid ""
 "File::Slurp provides subroutines to read or write entire\n"
 "files with a simple call. It also has a subroutine for reading the list of\n"
 "file names in a directory."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3721
+#: gnu/packages/perl.scm:3803
 msgid "Simple, sane and efficient module to slurp a file"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3722
+#: gnu/packages/perl.scm:3804
 msgid ""
 "This module provides functions for fast and correct file\n"
 "slurping and spewing. All functions are optionally exported."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3739
+#: gnu/packages/perl.scm:3821
 msgid "Simple file reader and writer"
 msgstr "Simpel fillæser og skriver"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3741
+#: gnu/packages/perl.scm:3823
 msgid "This module provides functions for fast reading and writing of files."
 msgstr "Dette modul tilbyder funktioner til hurtig læsning og skrivning af 
filer."
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3760
+#: gnu/packages/perl.scm:3841
 msgid "Return name and handle of a temporary file safely"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3761
+#: gnu/packages/perl.scm:3842
 msgid ""
 "File::Temp can be used to create and open temporary files in\n"
 "a safe way."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3778
+#: gnu/packages/perl.scm:3859
 msgid "Portable implementation of the `which' utility"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3780
+#: gnu/packages/perl.scm:3861
 msgid ""
 "File::Which was created to be able to get the paths to executable\n"
 "programs on systems under which the `which' program wasn't implemented in 
the\n"
 "shell."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3802
+#: gnu/packages/perl.scm:3883
 msgid "Extended Unix style glob functionality"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3803
+#: gnu/packages/perl.scm:3884
 msgid ""
 "@code{File::Zglob} provides a traditional Unix @code{glob}\n"
 "functionality; it returns a list of file names that match the given 
pattern.\n"
 "For instance, it supports the @code{**/*.pm} form."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3822
+#: gnu/packages/perl.scm:3905
+msgid "Simple and dumb file system watcher"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/perl.scm:3907
+msgid ""
+"@code{Filesys::Notify::Simple} is a simple but unified interface to get\n"
+"notifications of changes to a given file system path. It uses inotify2 on\n"
+"Linux, fsevents on OS X, @code{kqueue} on FreeBSD, and\n"
+"@code{FindFirstChangeNotification} on Windows if they're installed, and 
falls\n"
+"back to a full directory scan if none of these are available."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/perl.scm:3928
 msgid "Module to handle parsing command line options"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3823
+#: gnu/packages/perl.scm:3929
 msgid ""
 "The @code{Getopt::Long} module implements an extended getopt\n"
 "function called @code{GetOptions()}. It parses the command line from\n"
@@ -13392,11 +13319,11 @@ msgid ""
 "single-letter approach, is provided but not enabled by default."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3857
+#: gnu/packages/perl.scm:3963
 msgid "Getopt::Long, but simpler and more powerful"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3858
+#: gnu/packages/perl.scm:3964
 msgid ""
 "Getopt::Long::Descriptive is yet another Getopt library.\n"
 "It's built atop Getopt::Long, and gets a lot of its features, but tries to\n"
@@ -13404,31 +13331,31 @@ msgid ""
 "usage (help) messages, data validation, and a few other useful features."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3876
+#: gnu/packages/perl.scm:3982
 msgid "Table-driven argument parsing for Perl"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3878
+#: gnu/packages/perl.scm:3984
 msgid ""
 "Getopt::Tabular is a Perl 5 module for table-driven argument parsing,\n"
 "vaguely inspired by John Ousterhout's Tk_ParseArgv."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3899
+#: gnu/packages/perl.scm:4005
 msgid "Graph data structures and algorithms"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3900
+#: gnu/packages/perl.scm:4006
 msgid ""
 "This is @code{Graph}, a Perl module for dealing with graphs,\n"
 "the abstract data structures."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3917
+#: gnu/packages/perl.scm:4023
 msgid "Safe cleanup blocks implemented as guards"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3918
+#: gnu/packages/perl.scm:4024
 msgid ""
 "@code{Guard} implements so-called @dfn{guards}. A guard is\n"
 "something (usually an object) that \"guards\" a resource, ensuring that it 
is\n"
@@ -13439,11 +13366,11 @@ msgid ""
 "which are tied to the scope exit."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3954
+#: gnu/packages/perl.scm:4060
 msgid "Lightweight field hash for inside-out objects"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3955
+#: gnu/packages/perl.scm:4061
 msgid ""
 "@code{Hash::FieldHash} provides the field hash mechanism\n"
 "which supports the inside-out technique. It is an alternative to\n"
@@ -13451,11 +13378,11 @@ msgid ""
 "relic support."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3975
+#: gnu/packages/perl.scm:4081
 msgid "Merge arbitrarily deep hashes into a single hash"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3976
+#: gnu/packages/perl.scm:4082
 msgid ""
 "Hash::Merge merges two arbitrarily deep hashes into a single\n"
 "hash. That is, at any level, it will add non-conflicting key-value pairs 
from\n"
@@ -13465,21 +13392,21 @@ msgid ""
 "merged."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3998
+#: gnu/packages/perl.scm:4104
 msgid "Store multiple values per key"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:3999
+#: gnu/packages/perl.scm:4105
 msgid ""
 "Hash::MultiValue is an object (and a plain hash reference)\n"
 "that may contain multiple values per key, inspired by MultiDict of WebOb."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4017
+#: gnu/packages/perl.scm:4123
 msgid "Alternative but compatible interface to modules that export symbols"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4018
+#: gnu/packages/perl.scm:4124
 msgid ""
 "This module acts as a layer between Exporter and modules which\n"
 "consume exports. It is feature-compatible with Exporter, plus some much 
needed\n"
@@ -13489,11 +13416,11 @@ msgid ""
 "variables."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4042
+#: gnu/packages/perl.scm:4148
 msgid "Import packages into other packages"
 msgstr "Importer pakker ind i andre pakker"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4043
+#: gnu/packages/perl.scm:4149
 msgid ""
 "Writing exporters is a pain. Some use Exporter, some use\n"
 "Sub::Exporter, some use Moose::Exporter, some use Exporter::Declare ... and\n"
@@ -13503,30 +13430,30 @@ msgid ""
 "compilation. Import::Into provides global methods to make this painless."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4065
+#: gnu/packages/perl.scm:4171
 msgid "Use modules in inc/ if newer than installed"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4066
+#: gnu/packages/perl.scm:4172
 msgid ""
 "The inc::latest module helps bootstrap configure-time\n"
 "dependencies for CPAN distributions. These dependencies get bundled into 
the\n"
 "inc directory within a distribution and are used by Makefile.PL or Build.PL."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4086
+#: gnu/packages/perl.scm:4192
 msgid "Lexically warn about using the indirect method call syntax"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4088
+#: gnu/packages/perl.scm:4194
 msgid "Indirect warns about using the indirect method call syntax."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4108
+#: gnu/packages/perl.scm:4214
 msgid "Write Perl subroutines in other programming languages"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4109
+#: gnu/packages/perl.scm:4215
 msgid ""
 "The @code{Inline} module allows you to put source code\n"
 "from other programming languages directly (inline) in a Perl script or\n"
@@ -13534,11 +13461,11 @@ msgid ""
 "for immediate access from Perl."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4139
+#: gnu/packages/perl.scm:4245
 msgid "C Language Support for Inline"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4140
+#: gnu/packages/perl.scm:4246
 msgid ""
 "The @code{Inline::C} module allows you to write Perl\n"
 "subroutines in C. Since version 0.30 the @code{Inline} module supports\n"
@@ -13547,11 +13474,11 @@ msgid ""
 "It also goes a bit into Perl C internals."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4166
+#: gnu/packages/perl.scm:4272
 msgid "@code{IO::All} to Larry Wall!"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4167
+#: gnu/packages/perl.scm:4273
 msgid ""
 "@code{IO::All} combines all of the best Perl IO modules into\n"
 "a single nifty object oriented interface to greatly simplify your everyday\n"
@@ -13559,11 +13486,11 @@ msgid ""
 "@code{IO::All} object. And that object can do it all!"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4189
+#: gnu/packages/perl.scm:4295
 msgid "Capture STDOUT and STDERR from Perl code, subprocesses or XS"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4190
+#: gnu/packages/perl.scm:4296
 msgid ""
 "@code{IO::CaptureOutput} provides routines for capturing\n"
 "@code{STDOUT} and @code{STDERR} from perl subroutines, forked system\n"
@@ -13573,64 +13500,74 @@ msgid ""
 "try @code{Capture::Tiny} instead."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4212
+#: gnu/packages/perl.scm:4317
 msgid "Utilities for interactive I/O"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4213
+#: gnu/packages/perl.scm:4318
 msgid ""
 "This module provides three utility subroutines that make it\n"
 "easier to develop interactive applications: is_interactive(), 
interactive(),\n"
 "and busy()."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4232
+#: gnu/packages/perl.scm:4352
+msgid "Select a pager and pipe text to it"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/perl.scm:4354
+msgid ""
+"@code{IO::Pager} can be used to locate an available pager and use it to\n"
+"display output if a TTY is in use."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/perl.scm:4372
 msgid "Emulate file interface for in-core strings"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4233
+#: gnu/packages/perl.scm:4373
 msgid ""
 "IO::String is an IO::File (and IO::Handle) compatible class\n"
 "that reads or writes data from in-core strings."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4251
+#: gnu/packages/perl.scm:4391
 msgid "IO:: interface for reading/writing an array of lines"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4252
+#: gnu/packages/perl.scm:4392
 msgid ""
 "This toolkit primarily provides modules for performing both\n"
 "traditional and object-oriented i/o) on things *other* than normal\n"
 "filehandles; in particular, IO::Scalar, IO::ScalarArray, and IO::Lines."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4270
+#: gnu/packages/perl.scm:4410
 msgid "Perl interface to pseudo ttys"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4272
+#: gnu/packages/perl.scm:4412
 msgid ""
-"This package provides the 'IO::Pty' and 'IO::Tty' Perl interfaces to\n"
-"pseudo ttys."
+"This package provides the @code{IO::Pty} and @code{IO::Tty} Perl\n"
+"interfaces to pseudo ttys."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4290
+#: gnu/packages/perl.scm:4429
 msgid "Run interactive command-line programs"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4291
+#: gnu/packages/perl.scm:4430
 msgid ""
 "@code{IPC::Cmd} allows for the searching and execution of\n"
 "any binary on your system. It adheres to verbosity settings and is able to\n"
 "run interactively. It also has an option to capture output/error buffers."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4320
+#: gnu/packages/perl.scm:4459
 msgid "Run system() and background procs w/ piping, redirs, ptys"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4321
+#: gnu/packages/perl.scm:4460
 msgid ""
 "IPC::Run allows you run and interact with child processes\n"
 "using files, pipes, and pseudo-ttys. Both system()-style and scripted 
usages\n"
@@ -13638,11 +13575,11 @@ msgid ""
 "both supported and may be mixed."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4339
+#: gnu/packages/perl.scm:4478
 msgid "Run a subprocess with input/output redirection"
 msgstr "Afvikl en underproces med inddata/uddata-videresendelse"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4341
+#: gnu/packages/perl.scm:4480
 msgid ""
 "The IPC::Run3 module allows you to run a subprocess and redirect stdin,\n"
 "stdout, and/or stderr to files and perl data structures. It aims to 
satisfy\n"
@@ -13650,21 +13587,21 @@ msgid ""
 "Perlish API and none of the bloat and rarely used features of IPC::Run."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4364
+#: gnu/packages/perl.scm:4503
 msgid "Lightweight interface to shared memory"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4365
+#: gnu/packages/perl.scm:4504
 msgid ""
 "IPC::ShareLite provides a simple interface to shared memory,\n"
 "allowing data to be efficiently communicated between processes."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4383
+#: gnu/packages/perl.scm:4522
 msgid "Run commands simply, with detailed diagnostics"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4384
+#: gnu/packages/perl.scm:4523
 msgid ""
 "Calling Perl's in-built @code{system} function is easy,\n"
 "determining if it was successful is hard. Let's face it, @code{$?} isn't 
the\n"
@@ -13675,21 +13612,21 @@ msgid ""
 "commands."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4409
+#: gnu/packages/perl.scm:4548
 msgid "JSON encoder/decoder for Perl"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4410
+#: gnu/packages/perl.scm:4549
 msgid ""
 "This module converts Perl data structures to JSON and vice\n"
 "versa using either JSON::XS or JSON::PP."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4435
+#: gnu/packages/perl.scm:4574
 msgid "Wrapper for Perl JSON classes"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4437
+#: gnu/packages/perl.scm:4576
 msgid ""
 "This module tries to provide a coherent API to bring together the\n"
 "various JSON modules currently on CPAN. This module will allow you to code 
to\n"
@@ -13697,11 +13634,11 @@ msgid ""
 "installed."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4461
+#: gnu/packages/perl.scm:4600
 msgid "Cpanel::JSON::XS with fallback"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4462
+#: gnu/packages/perl.scm:4601
 msgid ""
 "This module first checks to see if either Cpanel::JSON::XS\n"
 "or JSON::XS is already loaded, in which case it uses that module. 
Otherwise\n"
@@ -13709,23 +13646,23 @@ msgid ""
 "either uses the first module it finds or throws an error."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4485
+#: gnu/packages/perl.scm:4626
 msgid "JSON serialising/deserialising for Perl"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4508
+#: gnu/packages/perl.scm:4649
 msgid "Prevent leakage of lexical hints"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4510
+#: gnu/packages/perl.scm:4651
 msgid "Lexical::SealRequireHints prevents leakage of lexical hints"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4527
+#: gnu/packages/perl.scm:4667
 msgid "Bringing loggers and listeners together"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4528
+#: gnu/packages/perl.scm:4668
 msgid ""
 "@code{Log::Any} provides a standard log production API for\n"
 "modules. @code{Log::Any::Adapter} allows applications to choose the 
mechanism\n"
@@ -13738,121 +13675,121 @@ msgid ""
 "\n"
 "@code{Log::Any} has a very tiny footprint and no dependencies beyond Perl\n"
 "itself, which makes it appropriate for even small CPAN modules to use. It\n"
-"defaults to 'null' logging activity, so a module can safely log without\n"
+"defaults to @code{null} logging activity, so a module can safely log 
without\n"
 "worrying about whether the application has chosen (or will ever choose) a\n"
 "logging mechanism."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4564
+#: gnu/packages/perl.scm:4704
 msgid "Log::Any adapter for Log::Log4perl"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4565
+#: gnu/packages/perl.scm:4705
 msgid ""
 "@code{Log::Any::Adapter::Log4perl} provides a\n"
 "@code{Log::Any} adapter using @code{Log::Log4perl} for logging."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4586
+#: gnu/packages/perl.scm:4726
 msgid "Log4j implementation for Perl"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4587
+#: gnu/packages/perl.scm:4727
 msgid ""
 "@code{Log::Log4perl} lets you remote-control and fine-tune\n"
 "the logging behaviour of your system from the outside. It implements the\n"
 "widely popular (Java-based) Log4j logging package in pure Perl."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4607
+#: gnu/packages/perl.scm:4747
 msgid "Log::Report in the lightest form"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4609
+#: gnu/packages/perl.scm:4749
 msgid ""
 "This module allows libraries to have a dependency to a small module\n"
 "instead of the full Log-Report distribution. The full power of\n"
 "@code{Log::Report} is only released when the main program uses that module.\n"
-"In that case, the module using the 'Optional' will also use the full\n"
+"In that case, the module using the @code{Optional} will also use the full\n"
 "@code{Log::Report}, otherwise the dressed-down @code{Log::Report::Minimal}\n"
 "version."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4634
+#: gnu/packages/perl.scm:4774
 msgid "Get messages to users and logs"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4636
+#: gnu/packages/perl.scm:4776
 msgid ""
 "@code{Log::Report} combines three tasks which are closely related in\n"
 "one: logging, exceptions, and translations."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4665
+#: gnu/packages/perl.scm:4804
 msgid "High-level interface to Uniforum message translation"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4666
+#: gnu/packages/perl.scm:4805
 msgid ""
 "This package is an internationalization library for Perl\n"
 "that aims to be compatible with the Uniforum message translations system as\n"
 "implemented for example in GNU gettext."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4685
+#: gnu/packages/perl.scm:4824
 msgid "Transliterate text between writing systems"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4686
+#: gnu/packages/perl.scm:4825
 msgid ""
 "@code{Lingua::Translit} can be used to convert text from one\n"
 "writing system to another, based on national or international 
transliteration\n"
 "tables. Where possible a reverse transliteration is supported."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4710
+#: gnu/packages/perl.scm:4849
 msgid "Combination of List::Util and List::MoreUtils"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4711
+#: gnu/packages/perl.scm:4850
 msgid ""
 "This module exports all of the functions that either\n"
 "List::Util or List::MoreUtils defines, with preference to List::Util."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4733
+#: gnu/packages/perl.scm:4872
 msgid "Compare elements of two or more lists"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4734
+#: gnu/packages/perl.scm:4873
 msgid ""
 "@code{List::Compare} provides a module to perform\n"
 "comparative operations on two or more lists. Provided operations include\n"
 "intersections, unions, unique elements, complements and many more."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4769 gnu/packages/perl.scm:4820
+#: gnu/packages/perl.scm:4908 gnu/packages/perl.scm:4958
 msgid "Provide the stuff missing in List::Util"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4770
+#: gnu/packages/perl.scm:4909
 msgid ""
 "List::MoreUtils provides some trivial but commonly needed\n"
 "functionality on lists which is not going to go into List::Util."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4792
+#: gnu/packages/perl.scm:4931
 msgid "Provide the stuff missing in List::Util in XS"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4793
+#: gnu/packages/perl.scm:4932
 msgid ""
 "@code{List::MoreUtils::XS} provides some trivial but\n"
 "commonly needed functionality on lists which is not going to go into\n"
 "@code{List::Util}."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4821
+#: gnu/packages/perl.scm:4959
 msgid ""
 "@code{List::SomeUtils} provides some trivial but commonly\n"
 "needed functionality on lists which is not going to go into 
@code{List::Util}.\n"
@@ -13864,11 +13801,11 @@ msgid ""
 "portions of this module couldn't be compiled on this machine."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4850
+#: gnu/packages/perl.scm:4988
 msgid "Bundle of ancient email modules"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4851
+#: gnu/packages/perl.scm:4989
 msgid ""
 "MailTools contains the following modules:\n"
 "@table @asis\n"
@@ -13895,85 +13832,85 @@ msgid ""
 "@end table"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4890
+#: gnu/packages/perl.scm:5028
 msgid "Solution of bezier curves"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4891
+#: gnu/packages/perl.scm:5029
 msgid ""
 "This module implements the algorithm for the solution of Bezier\n"
 "curves as presented by Robert D Miller in Graphics Gems V, \"Quick and 
Simple\n"
 "Bezier Curve Drawing\"."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4910
+#: gnu/packages/perl.scm:5048
 msgid "Perl extension for rounding numbers"
 msgstr "Perludvidelse til afrundingstal"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4911
+#: gnu/packages/perl.scm:5049
 msgid ""
 "@code{Math::Round} provides functions to round numbers,\n"
 "both positive and negative, in various ways."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4929
+#: gnu/packages/perl.scm:5067
 msgid "Make functions faster by trading space for time"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4930
+#: gnu/packages/perl.scm:5068
 msgid ""
 "This package transparently speeds up functions by caching\n"
 "return values, trading space for time."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4948
+#: gnu/packages/perl.scm:5086
 msgid "Expiry plug-in for Memoize that adds LRU cache expiration"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4949
+#: gnu/packages/perl.scm:5087
 msgid ""
 "This module implements an expiry policy for Memoize that\n"
 "follows LRU semantics, that is, the last n results, where n is specified as\n"
 "the argument to the CACHESIZE parameter, will be cached."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4967
+#: gnu/packages/perl.scm:5105
 msgid "Charset information for MIME messages"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4969
+#: gnu/packages/perl.scm:5107
 msgid ""
 "@code{MIME::Charset} provides information about character sets used for\n"
 "MIME messages on Internet."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4996
+#: gnu/packages/perl.scm:5134
 msgid "Tools to manipulate MIME messages"
 msgstr "Værktøj til at manipulere MIME-beskeder"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:4998
+#: gnu/packages/perl.scm:5136
 msgid ""
 "MIME-tools is a collection of Perl5 MIME:: modules for parsing,\n"
 "decoding, and generating single- or multipart (even nested multipart) MIME\n"
 "messages."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5017
+#: gnu/packages/perl.scm:5155
 msgid "Definition of MIME types"
 msgstr "Definition af MIME-typer"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5018
+#: gnu/packages/perl.scm:5156
 msgid ""
 "This module provides a list of known mime-types, combined\n"
 "from various sources. For instance, it contains all IANA types and the\n"
 "knowledge of Apache."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5040
+#: gnu/packages/perl.scm:5178
 msgid "Write your linewise code for handles; this does the rest"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5041
+#: gnu/packages/perl.scm:5179
 msgid ""
 "It's boring to deal with opening files for IO, converting\n"
 "strings to handle-like objects, and all that. With\n"
@@ -13982,21 +13919,21 @@ msgid ""
 "file names are added for you."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5067
+#: gnu/packages/perl.scm:5204
 msgid "Enable all of the features of Modern Perl with one import"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5068
+#: gnu/packages/perl.scm:5205
 msgid ""
 "@code{Modern::Perl} provides a simple way to enable\n"
 "multiple, by now, standard libraries in a Perl program."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5096
+#: gnu/packages/perl.scm:5233
 msgid "Tiny replacement for Module::Build"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5097
+#: gnu/packages/perl.scm:5234
 msgid ""
 "Many Perl distributions use a Build.PL file instead of a\n"
 "Makefile.PL file to drive distribution configuration, build, test and\n"
@@ -14006,11 +13943,11 @@ msgid ""
 "has less than 120, yet supports the features needed by most distributions."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5125
+#: gnu/packages/perl.scm:5262
 msgid "Module::Build class for building XS modules"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5127
+#: gnu/packages/perl.scm:5264
 msgid ""
 "@code{Module::Build::XSUtil} is subclass of @code{Module::Build}\n"
 "for support building XS modules.\n"
@@ -14034,11 +13971,11 @@ msgid ""
 "@end enumerate"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5163
+#: gnu/packages/perl.scm:5300
 msgid "Find and use installed modules in a (sub)category"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5164
+#: gnu/packages/perl.scm:5301
 msgid ""
 "Module::Find lets you find and use modules in categories.\n"
 "This can be useful for auto-detecting driver or plugin modules. You can\n"
@@ -14046,11 +13983,11 @@ msgid ""
 "subcategories."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5190
+#: gnu/packages/perl.scm:5327
 msgid "Loads alternate underlying implementations for a module"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5191
+#: gnu/packages/perl.scm:5328
 msgid ""
 "This module abstracts out the process of choosing one of\n"
 "several underlying implementations for a module. This can be used to 
provide\n"
@@ -14059,11 +13996,11 @@ msgid ""
 "implementations."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5229
+#: gnu/packages/perl.scm:5366
 msgid "Standalone, extensible Perl module installer"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5230
+#: gnu/packages/perl.scm:5367
 msgid ""
 "Module::Install is a package for writing installers for\n"
 "CPAN (or CPAN-like) distributions that are clean, simple, minimalist, act in 
a\n"
@@ -14071,11 +14008,11 @@ msgid ""
 "installation version 5.005 or newer."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5256
+#: gnu/packages/perl.scm:5393
 msgid "Parse and examine a Perl distribution @file{MANIFEST} file"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5258
+#: gnu/packages/perl.scm:5395
 msgid ""
 "@code{Module::Manifest} is a simple utility module created originally for\n"
 "use in @code{Module::Inspector}.\n"
@@ -14085,52 +14022,52 @@ msgid ""
 "@file{MANIFEST.SKIP} file and check that."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5281
+#: gnu/packages/perl.scm:5418
 msgid "Give your Perl module the ability to have plugins"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5282
+#: gnu/packages/perl.scm:5419
 msgid ""
 "This module provides a simple but extensible way of having\n"
-"'plugins' for your Perl module."
+"@code{plugins} for your Perl module."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5301
+#: gnu/packages/perl.scm:5438
 msgid "Perl runtime module handling"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5302
+#: gnu/packages/perl.scm:5439
 msgid ""
 "The functions exported by this module deal with runtime\n"
 "handling of Perl modules, which are normally handled at compile time."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5325
+#: gnu/packages/perl.scm:5462
 msgid "Provide information on conflicts for Module::Runtime"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5326
+#: gnu/packages/perl.scm:5463
 msgid ""
 "This module provides conflicts checking for Module::Runtime,\n"
 "which had a recent release that broke some versions of Moose. It is called\n"
 "from Moose::Conflicts and moose-outdated."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5347
+#: gnu/packages/perl.scm:5484
 msgid "Recursively scan Perl code for dependencies"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5348
+#: gnu/packages/perl.scm:5485
 msgid ""
 "Module::ScanDeps is a module to recursively scan Perl\n"
 "programs for dependencies."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5368
+#: gnu/packages/perl.scm:5505
 msgid "Module name tools and transformations"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5369
+#: gnu/packages/perl.scm:5506
 msgid ""
 "This module provides a few useful functions for manipulating\n"
 "module names. Its main aim is to centralise some of the functions commonly\n"
@@ -14138,11 +14075,11 @@ msgid ""
 "module names to relative paths."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5399
+#: gnu/packages/perl.scm:5536
 msgid "Minimalist Object Orientation (with Moose compatibility)"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5400
+#: gnu/packages/perl.scm:5537
 msgid ""
 "Moo is an extremely light-weight Object Orientation system.\n"
 "It allows one to concisely define objects and roles with a convenient 
syntax\n"
@@ -14150,11 +14087,11 @@ msgid ""
 "Moose and is optimised for rapid startup."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5507
+#: gnu/packages/perl.scm:5644
 msgid "Postmodern object system for Perl 5"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5509
+#: gnu/packages/perl.scm:5646
 msgid ""
 "Moose is a complete object system for Perl 5. It provides keywords for\n"
 "attribute declaration, object construction, inheritance, and maybe more. 
With\n"
@@ -14165,11 +14102,11 @@ msgid ""
 "sentences."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5538
+#: gnu/packages/perl.scm:5674
 msgid "Emulate Class::Accessor::Fast behavior using Moose attributes"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5539
+#: gnu/packages/perl.scm:5675
 msgid ""
 "This module attempts to emulate the behavior of\n"
 "Class::Accessor::Fast as accurately as possible using the Moose attribute\n"
@@ -14177,21 +14114,21 @@ msgid ""
 "private methods are not."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5574
+#: gnu/packages/perl.scm:5709
 msgid "Moose role for processing command line options"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5575
+#: gnu/packages/perl.scm:5710
 msgid ""
 "This is a Moose role which provides an alternate constructor\n"
 "for creating objects using parameters passed in from the command line."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5596
+#: gnu/packages/perl.scm:5731
 msgid "Mark overload code symbols as methods"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5597
+#: gnu/packages/perl.scm:5732
 msgid ""
 "MooseX::MarkAsMethods allows one to easily mark certain\n"
 "functions as Moose methods. This will allow other packages such as\n"
@@ -14201,11 +14138,11 @@ msgid ""
 "overloads will \"just work\"."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5627
+#: gnu/packages/perl.scm:5762
 msgid "Code attribute introspection"
 msgstr "Attributintrospektion af kode"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5628
+#: gnu/packages/perl.scm:5763
 msgid ""
 "This module allows code attributes of methods to be\n"
 "introspected using Moose meta method objects."
@@ -14213,11 +14150,11 @@ msgstr ""
 "Dette modul tillader at kodeattributter for metoder bliver\n"
 "introspektet via Moose-metametodeobjekter."
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5654
+#: gnu/packages/perl.scm:5789
 msgid "Subclassing of non-Moose classes"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5655
+#: gnu/packages/perl.scm:5790
 msgid ""
 "MooseX::NonMoose allows for easily subclassing non-Moose\n"
 "classes with Moose, taking care of the details connected with doing this, 
such\n"
@@ -14226,11 +14163,11 @@ msgid ""
 "BUILD methods are called. It tries to be as non-intrusive as possible."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5684
+#: gnu/packages/perl.scm:5818
 msgid "Extension of Params::Validate using Moose's types"
 msgstr "Udvidelse af Params::Validatae der bruger Mooses typer"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5685
+#: gnu/packages/perl.scm:5819
 msgid ""
 "This module fills a gap in Moose by adding method parameter\n"
 "validation to Moose."
@@ -14238,21 +14175,21 @@ msgstr ""
 "Dette modul udfylder et hul i Moose ved at tilføje\n"
 "parametervalidering af metode til Moose."
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5706
+#: gnu/packages/perl.scm:5840
 msgid "Apply roles to a related Perl class"
 msgstr "Anvend roller til en relateret Perlklasse"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5707
+#: gnu/packages/perl.scm:5841
 msgid ""
 "This module applies roles to make a subclass instead of\n"
 "manually setting up a subclass."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5734
+#: gnu/packages/perl.scm:5867
 msgid "Moose roles with composition parameters"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5735
+#: gnu/packages/perl.scm:5868
 msgid ""
 "Because Moose roles serve many different masters, they\n"
 "usually provide only the least common denominator of functionality. To\n"
@@ -14262,11 +14199,11 @@ msgid ""
 "Parameterized roles offer a solution to these (and other) kinds of problems."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5761
+#: gnu/packages/perl.scm:5894
 msgid "Roles which support overloading"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5762
+#: gnu/packages/perl.scm:5895
 msgid ""
 "MooseX::Role::WithOverloading allows you to write a\n"
 "Moose::Role which defines overloaded operators and allows those overload\n"
@@ -14274,11 +14211,11 @@ msgid ""
 "where plain Moose::Roles would lose the overloading."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5784
+#: gnu/packages/perl.scm:5917
 msgid "Name your accessors foo() and set_foo()"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5785
+#: gnu/packages/perl.scm:5918
 msgid ""
 "This module does not provide any methods. Simply loading it\n"
 "changes the default naming policy for the loading class so that accessors 
are\n"
@@ -14286,82 +14223,82 @@ msgid ""
 "accessor, while set methods are prefixed with \"_set_\"."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5811
+#: gnu/packages/perl.scm:5944
 msgid "Strict object constructors for Moose"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5812
+#: gnu/packages/perl.scm:5945
 msgid ""
 "Simply loading this module makes your constructors\n"
 "\"strict\". If your constructor is called with an attribute init argument\n"
 "that your class does not declare, then it calls Moose->throw_error()."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5840
+#: gnu/packages/perl.scm:5973
 msgid "Trait loading and resolution for Moose"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5841
+#: gnu/packages/perl.scm:5974
 msgid ""
 "Adds support on top of MooseX::Traits for class precedence\n"
 "search for traits and some extra attributes."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5867
+#: gnu/packages/perl.scm:6000
 msgid "Organise your Moose types in libraries"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5868
+#: gnu/packages/perl.scm:6001
 msgid ""
 "This package lets you declare types using short names, but\n"
 "behind the scenes it namespaces all your type declarations, effectively\n"
 "prevent name clashes between packages."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5899
+#: gnu/packages/perl.scm:6032
 msgid "DateTime related constraints and coercions for Moose"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5900
+#: gnu/packages/perl.scm:6033
 msgid ""
 "This module packages several Moose::Util::TypeConstraints\n"
 "with coercions, designed to work with the DateTime suite of objects."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5932
+#: gnu/packages/perl.scm:6064
 msgid "Extensions to MooseX::Types::DateTime"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5933
+#: gnu/packages/perl.scm:6065
 msgid ""
 "This module builds on MooseX::Types::DateTime to add\n"
 "additional custom types and coercions. Since it builds on an existing 
type,\n"
 "all coercions and constraints are inherited."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5962
+#: gnu/packages/perl.scm:6093
 msgid "ClassName type constraints for Moose"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5963
+#: gnu/packages/perl.scm:6094
 msgid ""
 "MooseX::Types::LoadableClass provides a ClassName type\n"
 "constraint with coercion to load the class."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5989
+#: gnu/packages/perl.scm:6120
 msgid "Using Moo and MooX:: packages the most lazy way"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:5990
+#: gnu/packages/perl.scm:6121
 msgid "Contains the MooX and MooX::Role packages."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6017
+#: gnu/packages/perl.scm:6147
 msgid "Giving an easy Moo style way to make command organized CLI apps"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6018
+#: gnu/packages/perl.scm:6148
 msgid ""
 "This package eases the writing of command line utilities,\n"
 "accepting commands and subcommands and so on. These commands can form a 
tree,\n"
@@ -14370,11 +14307,11 @@ msgid ""
 "most specific one) is instantiated."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6051
+#: gnu/packages/perl.scm:6181
 msgid "Moo eXtension for initializing objects from config file"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6052
+#: gnu/packages/perl.scm:6182
 msgid ""
 "This module is intended to easily load initialization values\n"
 "for attributes on object construction from an appropriate config file. The\n"
@@ -14382,33 +14319,33 @@ msgid ""
 "@code{MooX::ConfigFromFile} ensures that the role is applied."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6076
+#: gnu/packages/perl.scm:6206
 msgid "Moo eXtension for @code{File::ConfigDir}"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6077
+#: gnu/packages/perl.scm:6207
 msgid ""
 "This module is a helper for easily finding configuration\n"
 "file locations. This information can be used to find a suitable place for\n"
 "installing configuration files or for finding any piece of settings."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6112
+#: gnu/packages/perl.scm:6242
 msgid "NativeTrait-like behavior for Moo"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6114
+#: gnu/packages/perl.scm:6244
 msgid ""
 "@code{MooX::HandlesVia} is an extension of Moo's @code{handles}\n"
 "attribute functionality. It provides a means of proxying functionality 
from\n"
 "an external class to the given atttribute."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6145
+#: gnu/packages/perl.scm:6275
 msgid "Easily translate Moose code to Moo"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6147
+#: gnu/packages/perl.scm:6277
 msgid ""
 "MooX::late does the following:\n"
 "@enumerate\n"
@@ -14422,11 +14359,11 @@ msgid ""
 "@end enumerate"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6202
+#: gnu/packages/perl.scm:6332
 msgid "Explicit Options eXtension for Object Class"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6203
+#: gnu/packages/perl.scm:6333
 msgid ""
 "Create a command line tool with your Mo, Moo, Moose objects.\n"
 "You have an @code{option} keyword to replace the usual @code{has} to\n"
@@ -14435,32 +14372,32 @@ msgid ""
 "generate a command line tool."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6230
+#: gnu/packages/perl.scm:6359
 msgid "Moosish types and type builder"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6231
+#: gnu/packages/perl.scm:6360
 msgid ""
 "MooX::Types::MooseLike provides a possibility to build your\n"
 "own set of Moose-like types. These custom types can then be used to 
describe\n"
 "fields in Moo-based classes."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6260
+#: gnu/packages/perl.scm:6389
 msgid "Fast Moose-compatible object system for perl5"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6262
+#: gnu/packages/perl.scm:6391
 msgid ""
 "Mouse is a @code{Moose} compatible object system that implements a\n"
 "subset of the functionality for reduced startup time."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6285
+#: gnu/packages/perl.scm:6414
 msgid "Extend attribute interfaces for Mouse"
 msgstr "Udvid attributgrænseflader for Mouse"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6287
+#: gnu/packages/perl.scm:6416
 msgid ""
 "While @code{Mouse} attributes provide a way to name your accessors,\n"
 "readers, writers, clearers and predicates, @code{MouseX::NativeTraits}\n"
@@ -14468,30 +14405,30 @@ msgid ""
 "of data."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6307
+#: gnu/packages/perl.scm:6436
 msgid "Mozilla's CA cert bundle in PEM format"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6308
+#: gnu/packages/perl.scm:6437
 msgid ""
 "@code{Mozilla::CA} provides a copy of Mozilla's bundle of\n"
 "Certificate Authority certificates in a form that can be consumed by 
modules\n"
 "and libraries based on OpenSSL."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6334
+#: gnu/packages/perl.scm:6463
 msgid "Disable multidimensional array emulation"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6336
+#: gnu/packages/perl.scm:6465
 msgid "Multidimensional disables multidimensional array emulation."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6353
+#: gnu/packages/perl.scm:6482
 msgid "MRO interface compatibility for Perls < 5.9.5"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6354
+#: gnu/packages/perl.scm:6483
 msgid ""
 "The \"mro\" namespace provides several utilities for dealing\n"
 "with method resolution order and method caching in general in Perl 5.9.5 
and\n"
@@ -14499,11 +14436,11 @@ msgid ""
 "Perl (back to 5.6.0)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6381
+#: gnu/packages/perl.scm:6510
 msgid "Keep imports out of your namespace"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6382
+#: gnu/packages/perl.scm:6511
 msgid ""
 "The namespace::autoclean pragma will remove all imported\n"
 "symbols at the end of the current package's compile cycle. Functions 
called\n"
@@ -14514,11 +14451,11 @@ msgid ""
 "anything that looks like a method."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6408
+#: gnu/packages/perl.scm:6537
 msgid "Keep imports and functions out of your namespace"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6409
+#: gnu/packages/perl.scm:6538
 msgid ""
 "The namespace::clean pragma will remove all previously\n"
 "declared or imported symbols at the end of the current package's compile\n"
@@ -14526,11 +14463,11 @@ msgid ""
 "name, but they won't show up as methods on your class or instances."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6429
+#: gnu/packages/perl.scm:6558
 msgid "Non-blocking system DNS resolver"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6431
+#: gnu/packages/perl.scm:6560
 msgid ""
 "This class provides several methods for host name resolution. It is\n"
 "designed to be used with event loops. Names are resolved by your system's\n"
@@ -14539,11 +14476,11 @@ msgid ""
 "system threads instead of Perl threads."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6459
+#: gnu/packages/perl.scm:6583
 msgid "Internationalizing Domain Names in Applications (IDNA)"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6461
+#: gnu/packages/perl.scm:6585
 msgid ""
 "Internationalized Domain Names (IDNs) use characters drawn from a large\n"
 "repertoire (Unicode), but IDNA allows the non-ASCII characters to be\n"
@@ -14554,11 +14491,11 @@ msgid ""
 "using whatever IDNA standard is the best choice at the moment."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6487
+#: gnu/packages/perl.scm:6611
 msgid "Perl client for Etsy's statsd daemon"
 msgstr "Perlklient for Etsy's statsd-dæmonen"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6488
+#: gnu/packages/perl.scm:6612
 msgid ""
 "This module implement a UDP client for the statsd statistics\n"
 "collector daemon in use at Etsy.com."
@@ -14566,21 +14503,21 @@ msgstr ""
 "Dette modul implementerer en UDP-klient for statsd-statistik\n"
 "indsamlingsdæmonen i brug på Etsy.com."
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6506
+#: gnu/packages/perl.scm:6630
 msgid "Numeric comparisons"
 msgstr "Numeriske sammenligninger"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6507
+#: gnu/packages/perl.scm:6631
 msgid ""
 "Number::Compare compiles a simple comparison to an anonymous\n"
 "subroutine, which you can call with a value to be tested against."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6525
+#: gnu/packages/perl.scm:6649
 msgid "Convert numbers to strings with pretty formatting"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6526
+#: gnu/packages/perl.scm:6650
 msgid ""
 "@code{Number::Format} is a library for formatting numbers.\n"
 "Functions are provided for converting numbers to strings in a variety of 
ways,\n"
@@ -14591,32 +14528,32 @@ msgid ""
 "the locale information or can be specified by the user."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6550
+#: gnu/packages/perl.scm:6674
 msgid "Perl extension defining ranges of numbers"
 msgstr "Perludvidelse der definerer talintervaller"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6551
+#: gnu/packages/perl.scm:6675
 msgid ""
 "Number::Range is an object-oriented interface to test if a\n"
 "number exists in a given range, and to be able to manipulate the range."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6571
+#: gnu/packages/perl.scm:6694
 msgid "Generate cryptographic signatures for objects"
 msgstr "Opret kryptografiske underskrifter for objekter"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6572
+#: gnu/packages/perl.scm:6695
 msgid ""
 "Object::Signature is an abstract base class that you can\n"
 "inherit from in order to allow your objects to generate unique 
cryptographic\n"
 "signatures."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6593
+#: gnu/packages/perl.scm:6716
 msgid "Read and write OLE storage files"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6594
+#: gnu/packages/perl.scm:6717
 msgid ""
 "This module allows you to read and write\n"
 "an OLE-Structured file. @dfn{OLE} (Object Linking and Embedding) is a\n"
@@ -14624,43 +14561,43 @@ msgid ""
 "documents within a single file."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6617
+#: gnu/packages/perl.scm:6740
 msgid "Anonymous packages"
 msgstr "Anonyme pakker"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6618
+#: gnu/packages/perl.scm:6741
 msgid ""
 "This module allows for anonymous packages that are\n"
 "independent of the main namespace and only available through an object\n"
 "instance, not by name."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6646
+#: gnu/packages/perl.scm:6769
 msgid "Manage deprecation warnings for your distribution"
 msgstr "Håndter forældelsesadvarseler for din distribution"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6647
+#: gnu/packages/perl.scm:6770
 msgid ""
 "This module allows you to manage a set of deprecations for\n"
 "one or more modules."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6674
+#: gnu/packages/perl.scm:6796
 msgid "Routines for manipulating stashes"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6675
+#: gnu/packages/perl.scm:6797
 msgid ""
 "Manipulating stashes (Perl's symbol tables) is occasionally\n"
 "necessary, but incredibly messy, and easy to get wrong. This module hides 
all\n"
 "of that behind a simple API."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6698
+#: gnu/packages/perl.scm:6819
 msgid "Faster implementation of the Package::Stash API"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6699
+#: gnu/packages/perl.scm:6820
 msgid ""
 "This is a backend for Package::Stash, which provides the\n"
 "functionality in a way that's less buggy and much faster. It will be used 
by\n"
@@ -14668,11 +14605,11 @@ msgid ""
 "compiler."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6719
+#: gnu/packages/perl.scm:6839
 msgid "Play with other peoples' lexical variables"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6720
+#: gnu/packages/perl.scm:6840
 msgid ""
 "PadWalker is a module which allows you to inspect (and even\n"
 "change) lexical variables in any subroutine which called you. It will only\n"
@@ -14680,42 +14617,42 @@ msgid ""
 "is particularly useful for debugging."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6744
+#: gnu/packages/perl.scm:6864
 msgid "Simple parallel processing fork manager"
 msgstr "Simpel prallel behandlingsforgreningshåndtering"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6745
+#: gnu/packages/perl.scm:6865
 msgid ""
 "@code{Parallel::ForkManager} is intended for use in\n"
 "operations that can be done in parallel where the number of\n"
 "processes to be forked off should be limited."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6765
+#: gnu/packages/perl.scm:6885
 msgid "Simple, compact and correct param-checking functions"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6767
+#: gnu/packages/perl.scm:6887
 msgid ""
 "Params::Util provides a basic set of importable functions that makes\n"
 "checking parameters easier."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6791
+#: gnu/packages/perl.scm:6911
 msgid "Validate method/function parameters"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6792
+#: gnu/packages/perl.scm:6912
 msgid ""
 "The Params::Validate module allows you to validate method or\n"
 "function call parameters to an arbitrary level of specificity."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6820
+#: gnu/packages/perl.scm:6939
 msgid "Build an optimized subroutine parameter validator"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6821
+#: gnu/packages/perl.scm:6940
 msgid ""
 "This module creates a customized, highly efficient\n"
 "parameter checking subroutine. It can handle named or positional\n"
@@ -14724,11 +14661,11 @@ msgid ""
 "defaults, optional parameters, and extra \"slurpy\" parameters."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6842
+#: gnu/packages/perl.scm:6961
 msgid "Create and manipulate PAR distributions"
 msgstr "Opret og manipuler PAR-distributioner"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6843
+#: gnu/packages/perl.scm:6962
 msgid ""
 "PAR::Dist is a toolkit to create and manipulate PAR\n"
 "distributions."
@@ -14736,27 +14673,27 @@ msgstr ""
 "PAR::Dist er et værktøjssæt til at oprette og manipulere PAR-\n"
 "distributioner."
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6862
+#: gnu/packages/perl.scm:6980
 msgid ""
 "Allows you to both load one or more modules, while setting\n"
 "up inheritance from those modules at the same time."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6881
+#: gnu/packages/perl.scm:6999
 msgid "Path specification manipulation"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6882
+#: gnu/packages/perl.scm:7000
 msgid ""
 "Path::Class is a module for manipulation of file and\n"
 "directory specifications in a cross-platform manner."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6911
+#: gnu/packages/perl.scm:7030
 msgid "Tools for working with directory and file names"
 msgstr "Værktøjer for arbejde med mapper og filnavne"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6912
+#: gnu/packages/perl.scm:7031
 msgid ""
 "This package provides functions to work with directory and\n"
 "file names."
@@ -14764,11 +14701,11 @@ msgstr ""
 "Denne pakke tilbyder funktioner til arbejde med mappe- og\n"
 "filnavne."
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6936
+#: gnu/packages/perl.scm:7055
 msgid "File path utility"
 msgstr "Filstiredskab"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6937
+#: gnu/packages/perl.scm:7056
 msgid ""
 "This module provides a small, fast utility for working\n"
 "with file paths."
@@ -14776,22 +14713,22 @@ msgstr ""
 "Dette modul tilbyder et lille, hurtigt redskab til arbejdet\n"
 "med filstier."
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6958
+#: gnu/packages/perl.scm:7077
 msgid "Fast and correct UTF-8 IO"
 msgstr "Hurtig og korrekt UTF-8 IO"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6959
+#: gnu/packages/perl.scm:7078
 msgid ""
 "@code{PerlIO::utf8_strict} provides a fast and correct UTF-8\n"
 "PerlIO layer. Unlike Perl's default @code{:utf8} layer it checks the input\n"
 "for correctness."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6982
+#: gnu/packages/perl.scm:7101
 msgid "Acmeist PEG Parser Framework"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:6983
+#: gnu/packages/perl.scm:7102
 msgid ""
 "Pegex is an Acmeist parser framework. It allows you to easily\n"
 "create parsers that will work equivalently in lots of programming 
languages.\n"
@@ -14801,32 +14738,32 @@ msgid ""
 "available."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7007
+#: gnu/packages/perl.scm:7126
 msgid "Check for comprehensive documentation of a module"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7008
+#: gnu/packages/perl.scm:7127
 msgid ""
 "This module provides a mechanism for determining if the pod\n"
 "for a given module is comprehensive."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7025
+#: gnu/packages/perl.scm:7144
 msgid "Parsing library for text in Pod format"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7026
+#: gnu/packages/perl.scm:7145
 msgid ""
 "@code{Pod::Simple} is a Perl library for parsing text in\n"
 "the @dfn{Pod} (plain old documentation) markup language that is typically\n"
 "used for writing documentation for Perl and for Perl modules."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7047
+#: gnu/packages/perl.scm:7166
 msgid "GNU C library compatible strftime for loggers and servers"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7048
+#: gnu/packages/perl.scm:7167
 msgid ""
 "POSIX::strftime::Compiler provides GNU C library compatible\n"
 "strftime(3). But this module is not affected by the system locale. This\n"
@@ -14834,32 +14771,32 @@ msgid ""
 "applications."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7066
+#: gnu/packages/perl.scm:7185
 msgid "Information about the currently running perl"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7068
+#: gnu/packages/perl.scm:7187
 msgid ""
 "Probe::Perl provides methods for obtaining information about the\n"
 "currently running perl interpreter. It originally began life as code in 
the\n"
 "Module::Build project, but has been externalized here for general use."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7095
+#: gnu/packages/perl.scm:7214
 msgid "Interface to external editor from Perl"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7096
+#: gnu/packages/perl.scm:7215
 msgid ""
 "This module provides the ability to supply some text to an\n"
 "external text editor, have it edited by the user, and retrieve the results."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7115
+#: gnu/packages/perl.scm:7234
 msgid "Create read-only scalars, arrays, hashes"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7116
+#: gnu/packages/perl.scm:7235
 msgid ""
 "This module provides a facility for creating non-modifiable\n"
 "variables in Perl. This is useful for configuration files, headers, etc. 
It\n"
@@ -14867,11 +14804,11 @@ msgid ""
 "variables that should not be changed."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7136
+#: gnu/packages/perl.scm:7255
 msgid "XS implementation for Ref::Util"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7137
+#: gnu/packages/perl.scm:7256
 msgid ""
 "@code{Ref::Util::XS} is the XS implementation of\n"
 "@code{Ref::Util}, which provides several functions to help identify 
references\n"
@@ -14879,13 +14816,13 @@ msgid ""
 "of @code{ref}."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7155
+#: gnu/packages/perl.scm:7274
 msgid "Provide commonly requested regular expressions"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7157
+#: gnu/packages/perl.scm:7276
 msgid ""
-"This module exports a single hash (`%RE') that stores or generates\n"
+"This module exports a single hash (@code{%RE}) that stores or generates\n"
 "commonly needed regular expressions. Patterns currently provided include:\n"
 "balanced parentheses and brackets, delimited text (with escapes), integers 
and\n"
 "floating-point numbers in any base (up to 36), comments in 44 languages,\n"
@@ -14893,11 +14830,11 @@ msgid ""
 "codes."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7181
+#: gnu/packages/perl.scm:7300
 msgid "Selection of general-utility regexp subroutines"
 msgstr "Udvalg af generelle redskaber til regulære udtryks underrutiner"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7182
+#: gnu/packages/perl.scm:7301
 msgid ""
 "This package provides a selection of regular expression\n"
 "subroutines including @code{is_regexp}, @code{regexp_seen_evals},\n"
@@ -14905,29 +14842,29 @@ msgid ""
 "and @code{deserialize_regexp}."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7207
+#: gnu/packages/perl.scm:7326
 msgid "Roles, as a slice of Moose"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7208
+#: gnu/packages/perl.scm:7327
 msgid "Role::Tiny is a minimalist role composition tool."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7239
+#: gnu/packages/perl.scm:7358
 msgid "Call isa, can, does, and DOES safely"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7240
+#: gnu/packages/perl.scm:7359
 msgid ""
 "This module allows you to call isa, can, does, and DOES\n"
 "safely on things that may not be objects."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7258
+#: gnu/packages/perl.scm:7377
 msgid "Lexically-scoped resource management"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7259
+#: gnu/packages/perl.scm:7378
 msgid ""
 "This module provides a convenient way to perform cleanup or\n"
 "other forms of resource management at the end of a scope. It is 
particularly\n"
@@ -14938,39 +14875,39 @@ msgid ""
 "collector."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7282
+#: gnu/packages/perl.scm:7401
 msgid "Infinite sets"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7283
+#: gnu/packages/perl.scm:7402
 msgid "Set::Infinite is a set theory module for infinite sets."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7300
+#: gnu/packages/perl.scm:7419
 msgid "Manage sets of integers"
 msgstr "Håndter sæt af heltal"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7301
+#: gnu/packages/perl.scm:7420
 msgid ""
 "@code{Set::IntSpan} manages sets of integers. It is\n"
 "optimized for sets that have long runs of consecutive integers."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7322
+#: gnu/packages/perl.scm:7440
 msgid "Unordered collections of Perl Objects"
 msgstr "Rodede samlinger af Perlobjekter"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7323
+#: gnu/packages/perl.scm:7441
 msgid ""
 "Set::Object provides efficient sets, unordered collections\n"
 "of Perl objects without duplicates for scalars and references."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7341
+#: gnu/packages/perl.scm:7459
 msgid "Set operations for Perl"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7342
+#: gnu/packages/perl.scm:7460
 msgid ""
 "The first priority of Set::Scalar is to be a convenient\n"
 "interface to sets (as in: unordered collections of Perl scalars). While 
not\n"
@@ -14978,21 +14915,21 @@ msgid ""
 "compact."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7362
+#: gnu/packages/perl.scm:7480
 msgid "Sort arrays by one or multiple calculated keys"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7363
+#: gnu/packages/perl.scm:7481
 msgid ""
 "This Perl module provides various functions to quickly sort\n"
 "arrays by one or multiple calculated keys."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7381
+#: gnu/packages/perl.scm:7499
 msgid "Sort lexically, but sort numeral parts numerically"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7382
+#: gnu/packages/perl.scm:7500
 msgid ""
 "This module exports two functions, @code{nsort} and\n"
 "@code{ncmp}; they are used in implementing a \"natural sorting\" algorithm.\n"
@@ -15000,11 +14937,11 @@ msgid ""
 "word-characters are compared lexically."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7410
+#: gnu/packages/perl.scm:7528
 msgid "Classes for representing type constraints and coercion"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7411
+#: gnu/packages/perl.scm:7529
 msgid ""
 "The Specio distribution provides classes for representing type\n"
 "constraints and coercion, along with syntax sugar for declaring them. Note 
that\n"
@@ -15015,11 +14952,11 @@ msgid ""
 "coerce values to that type."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7434
+#: gnu/packages/perl.scm:7552
 msgid "Spiffy Perl Interface Framework For You"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7435
+#: gnu/packages/perl.scm:7553
 msgid ""
 "Spiffy is a framework and methodology for doing object\n"
 "oriented (OO) programming in Perl. Spiffy combines the best parts of\n"
@@ -15029,21 +14966,21 @@ msgid ""
 "other OO languages like Python, Ruby, Java and Perl 6."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7459
+#: gnu/packages/perl.scm:7577
 msgid "Collection of very basic statistics modules"
 msgstr "Samling af meget grundlæggende statistikmoduler"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7460
+#: gnu/packages/perl.scm:7578
 msgid ""
 "This package provides basic statistics functions like\n"
 "@code{median()}, @code{mean()}, @code{variance()} and @code{stddev()}."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7478
+#: gnu/packages/perl.scm:7596
 msgid "Temporary buffer to save bytes"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7479
+#: gnu/packages/perl.scm:7597
 msgid ""
 "Stream::Buffered is a buffer class to store arbitrary length\n"
 "of byte strings and then get a seekable filehandle once everything is\n"
@@ -15051,31 +14988,31 @@ msgid ""
 "on the length of the size."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7499
+#: gnu/packages/perl.scm:7617
 msgid "Turn on strict and make all warnings fatal"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7500
+#: gnu/packages/perl.scm:7618
 msgid ""
 "Strictures turns on strict and make all warnings fatal when\n"
 "run from within a source-controlled directory."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7542
+#: gnu/packages/perl.scm:7658
 msgid "Camelcase and de-camelcase"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7543
+#: gnu/packages/perl.scm:7659
 msgid ""
 "This module may be used to convert from under_score text to\n"
 "CamelCase and back again."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7562
+#: gnu/packages/perl.scm:7678
 msgid "Backslash escapes, quoted phrase, word elision, etc."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7563
+#: gnu/packages/perl.scm:7679
 msgid ""
 "This module provides a flexible calling interface to some\n"
 "frequently-performed string conversion functions, including applying and\n"
@@ -15084,42 +15021,63 @@ msgid ""
 "removing double-quotes, and truncating to fit within a desired length."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7585
+#: gnu/packages/perl.scm:7704
+msgid "Build your own sprintf-like functions"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/perl.scm:7706
+msgid ""
+"@code{String::Formatter} is a tool for building sprintf-like formatting\n"
+"routines. It supports named or positional formatting, custom conversions,\n"
+"fixed string interpolation, and simple width-matching."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/perl.scm:7727
 msgid "Rewrite strings based on a set of known prefixes"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7586
+#: gnu/packages/perl.scm:7728
 msgid ""
 "This module allows you to rewrite strings based on a set of\n"
 "known prefixes."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7605
+#: gnu/packages/perl.scm:7748
+msgid "Quote strings for passing through a shell"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/perl.scm:7750
+msgid ""
+"@code{shell-quote} lets you pass arbitrary strings through the shell so\n"
+"that they won't be changed."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/perl.scm:7769
 msgid "String printing alternatives to printf"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7607
+#: gnu/packages/perl.scm:7771
 msgid ""
 "This module inserts values into (translated) strings. It provides\n"
 "@code{printf} and @code{sprintf} alternatives via both an object-oriented 
and\n"
 "a functional interface."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7630
+#: gnu/packages/perl.scm:7794
 msgid "Sophisticated exporter for custom-built routines"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7632
+#: gnu/packages/perl.scm:7796
 msgid ""
 "Sub::Exporter provides a sophisticated alternative to Exporter.pm for\n"
 "custom-built routines."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7651
+#: gnu/packages/perl.scm:7815
 msgid "Only use Sub::Exporter if you need it"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7652
+#: gnu/packages/perl.scm:7816
 msgid ""
 "Sub::Exporter is an incredibly powerful module, but with\n"
 "that power comes great responsibility, as well as some runtime penalties.\n"
@@ -15129,21 +15087,21 @@ msgid ""
 "renaming exports, if they try to use them."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7674
+#: gnu/packages/perl.scm:7838
 msgid "Retrieve names of code references"
 msgstr "Hent navne på kodereferencer"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7675
+#: gnu/packages/perl.scm:7839
 msgid ""
 "Sub::Identify allows you to retrieve the real name of code\n"
 "references."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7695
+#: gnu/packages/perl.scm:7859
 msgid "Tool to inspect subroutines"
 msgstr "Værktøj til at inspicere underrutiner"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7696
+#: gnu/packages/perl.scm:7860
 msgid ""
 "This package provides tools for inspecting subroutines\n"
 "in Perl."
@@ -15151,54 +15109,54 @@ msgstr ""
 "Denne pakke tilbyder værktøjer til at inspicere underrutiner\n"
 "i Perl."
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7715
+#: gnu/packages/perl.scm:7879
 msgid "Install subroutines into packages easily"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7717
+#: gnu/packages/perl.scm:7881
 msgid ""
 "Sub::Install makes it easy to install subroutines into packages without\n"
 "the unsightly mess of C<no strict> or typeglobs lying about where just 
anyone\n"
 "can see them."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7738
+#: gnu/packages/perl.scm:7902
 msgid "(Re)name a sub"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7739
+#: gnu/packages/perl.scm:7903
 msgid ""
 "Assigns a new name to referenced sub. If package\n"
 "specification is omitted in the name, then the current package is used. 
The\n"
 "return value is the sub."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7763
+#: gnu/packages/perl.scm:7926
 msgid "Efficient generation of subroutines via string eval"
 msgstr "Effektiv oprettelse af underrutiner via strengevaluering"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7764
+#: gnu/packages/perl.scm:7927
 msgid ""
 "Sub::Quote provides an efficient generation of subroutines\n"
 "via string eval."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7782
+#: gnu/packages/perl.scm:7945
 msgid "Apparently run a function in a higher stack frame"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7783
+#: gnu/packages/perl.scm:7946
 msgid ""
 "Like Tcl's uplevel() function, but not quite so dangerous.\n"
 "The idea is just to fool caller(). All the really naughty bits of Tcl's\n"
 "uplevel() are avoided."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7805
+#: gnu/packages/perl.scm:7968
 msgid "Control superclass method dispatching"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7807
+#: gnu/packages/perl.scm:7970
 msgid ""
 "When subclassing a class, you may occasionally want to dispatch control to\n"
 "the superclass---at least conditionally and temporarily. This module 
provides\n"
@@ -15207,11 +15165,11 @@ msgid ""
 "support for run-time mix-ins and roles."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7828
+#: gnu/packages/perl.scm:7990
 msgid "Perl extension for generating SVG documents"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7829
+#: gnu/packages/perl.scm:7991
 msgid ""
 "SVG is a Perl module which generates a nested data structure\n"
 "containing the DOM representation of an SVG (Scalable Vector Graphics) 
image.\n"
@@ -15220,42 +15178,53 @@ msgid ""
 "animation content."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7850
+#: gnu/packages/perl.scm:8012
 msgid "Switch statement for Perl"
 msgstr "Skift udtryk for Perl"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7851
+#: gnu/packages/perl.scm:8013
 msgid ""
 "Switch is a Perl module which implements a generalized case\n"
 "mechanism. The module augments the standard Perl syntax with two new\n"
 "statements: @code{switch} and @code{case}."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7898
+#: gnu/packages/perl.scm:8060
 msgid "Perl extension for getting CPU information"
 msgstr "Perludvidelse til at indhente cpu-information"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7900
+#: gnu/packages/perl.scm:8062
 msgid ""
 "Sys::CPU is a module for counting the number of CPUs on a system, and\n"
 "determining their type and clock speed."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7920
+#: gnu/packages/perl.scm:8082
 msgid "Get full hostname in Perl"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7921
+#: gnu/packages/perl.scm:8083
 msgid ""
 "Sys::Hostname::Long tries very hard to get the full hostname\n"
 "of a system."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7948
+#: gnu/packages/perl.scm:8102
+msgid "Access system calls that Perl doesn't normally provide access to"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/perl.scm:8104
+msgid ""
+"Sys::Syscall allows one to use epoll and sendfile system calls from\n"
+"Perl. Support is mostly Linux-only for now, but other syscalls/OSes are\n"
+"planned for the future."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/perl.scm:8132
 msgid "Ensure that a platform has weaken support"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7949
+#: gnu/packages/perl.scm:8133
 msgid ""
 "One recurring problem in modules that use Scalar::Util's\n"
 "weaken function is that it is not present in the pure-perl variant. If\n"
@@ -15265,11 +15234,11 @@ msgid ""
 "error encouraging the user to seek support."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7974
+#: gnu/packages/perl.scm:8158
 msgid "Template processing system for Perl"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7975
+#: gnu/packages/perl.scm:8159
 msgid ""
 "The Template Toolkit is a collection of modules which\n"
 "implement an extensible template processing system. It was originally\n"
@@ -15278,42 +15247,56 @@ msgid ""
 "documents: HTML, XML, POD, PostScript, LaTeX, and so on."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7998
+#: gnu/packages/perl.scm:8182
 msgid "Profiling for Template Toolkit"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:7999
+#: gnu/packages/perl.scm:8183
 msgid ""
 "Template::Timer provides inline profiling of the template\n"
 "processing in Perl code."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8019
+#: gnu/packages/perl.scm:8203
+msgid "Template Toolkit reimplemented in as little code as possible"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/perl.scm:8205
+msgid ""
+"@code{Template::Tiny} is a reimplementation of a subset of the\n"
+"functionality from Template Toolkit in as few lines of code as possible.\n"
+"\n"
+"It is intended for use in light-usage, low-memory, or low-cpu templating\n"
+"situations, where you may need to upgrade to the full feature set in the\n"
+"future, or if you want the retain the familiarity of TT-style templates."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/perl.scm:8229
 msgid "Detect encoding of the current terminal"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8020
+#: gnu/packages/perl.scm:8230
 msgid ""
 "Term::Encoding is a simple module to detect the encoding of\n"
 "the current terminal expects in various ways."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8044
+#: gnu/packages/perl.scm:8254
 msgid "Progress meter on a standard terminal"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8045
+#: gnu/packages/perl.scm:8255
 msgid ""
 "Term::ProgressBar provides a simple progress bar on the\n"
 "terminal, to let the user know that something is happening, roughly how 
much\n"
 "stuff has been done, and maybe an estimate at how long remains."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8068
+#: gnu/packages/perl.scm:8278
 msgid "Progress meter if run interactively"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8069
+#: gnu/packages/perl.scm:8279
 msgid ""
 "Term::ProgressBar is a wonderful module for showing progress\n"
 "bars on the terminal. This module acts very much like that module when it 
is\n"
@@ -15321,21 +15304,21 @@ msgid ""
 "a cron job) then it does not show the progress bar."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8091
+#: gnu/packages/perl.scm:8301
 msgid "Simple progress bars"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8092
+#: gnu/packages/perl.scm:8302
 msgid ""
 "Term::ProgressBar::Simple tells you how much work has been\n"
 "done, how much is left to do, and estimate how long it will take."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8110
+#: gnu/packages/perl.scm:8320
 msgid "Simple terminal control"
 msgstr "Simpel terminalkontrol"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8111
+#: gnu/packages/perl.scm:8321
 msgid ""
 "This module, ReadKey, provides ioctl control for terminals\n"
 "so the input modes can be changed (thus allowing reads of a single 
character\n"
@@ -15344,11 +15327,11 @@ msgid ""
 "screen size, and retrieval/modification of the control characters."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8136
+#: gnu/packages/perl.scm:8346
 msgid "Retrieve terminal size"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8137
+#: gnu/packages/perl.scm:8347
 msgid ""
 "This is a unified interface to retrieve terminal size. It\n"
 "loads one module of a list of known alternatives, each implementing some 
way\n"
@@ -15356,62 +15339,62 @@ msgid ""
 "the job on behalf of @code{Term::Size::Any}."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8157
+#: gnu/packages/perl.scm:8366
 msgid "Perl extension for retrieving terminal size (Perl version)"
 msgstr "Perludvidelse til at indhente terminalstørrelse (Perlversion)"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8158
+#: gnu/packages/perl.scm:8367
 msgid ""
 "This is yet another implementation of @code{Term::Size}.\n"
 "Now in pure Perl, with the exception of a C probe run at build time."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8178
+#: gnu/packages/perl.scm:8387
 msgid "Format a header and rows into a table"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8179
+#: gnu/packages/perl.scm:8388
 msgid ""
 "This module is able to generically format rows of data\n"
 "into tables."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8198
+#: gnu/packages/perl.scm:8406
 msgid "Align text"
 msgstr "Juster tekst"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8199
+#: gnu/packages/perl.scm:8407
 msgid ""
 "Text::Aligner exports a single function, align(), which is\n"
 "used to justify strings to various alignment styles."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8217
+#: gnu/packages/perl.scm:8425
 msgid "Extract delimited text sequences from strings"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8218
+#: gnu/packages/perl.scm:8426
 msgid ""
 "The Text::Balanced module can be used to extract delimited\n"
 "text sequences from strings."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8236
+#: gnu/packages/perl.scm:8443
 msgid "Manipulate comma-separated values"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8237
+#: gnu/packages/perl.scm:8444
 msgid ""
 "Text::CSV provides facilities for the composition and\n"
 "decomposition of comma-separated values. An instance of the Text::CSV 
class\n"
 "can combine fields into a CSV string and parse a CSV string into fields."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8256
+#: gnu/packages/perl.scm:8462
 msgid "Rountines for manipulating CSV files"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8257
+#: gnu/packages/perl.scm:8463
 msgid ""
 "@code{Text::CSV_XS} provides facilities for the composition\n"
 "and decomposition of comma-separated values. An instance of the\n"
@@ -15421,11 +15404,11 @@ msgid ""
 "and escapes."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8281
+#: gnu/packages/perl.scm:8487
 msgid "Perform diffs on files and record sets"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8282
+#: gnu/packages/perl.scm:8488
 msgid ""
 "Text::Diff provides a basic set of services akin to the GNU\n"
 "diff utility. It is not anywhere near as feature complete as GNU diff, but 
it\n"
@@ -15434,44 +15417,44 @@ msgid ""
 "generally slower on larger files."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8307
+#: gnu/packages/perl.scm:8513
 msgid "Various subroutines to format text"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8308
+#: gnu/packages/perl.scm:8514
 msgid ""
 "This package provides functions to format text in various\n"
 "ways like centering, paragraphing, and converting tabs to spaces and spaces\n"
 "to tabs."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8328
+#: gnu/packages/perl.scm:8534
 msgid "Match globbing patterns against text"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8329
+#: gnu/packages/perl.scm:8535
 msgid ""
 "Text::Glob implements glob(3) style matching that can be\n"
 "used to match against text, rather than fetching names from a file system. 
If\n"
 "you want to do full file globbing use the File::Glob module instead."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8352
+#: gnu/packages/perl.scm:8558
 msgid "Fast, middleweight template engine"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8354
+#: gnu/packages/perl.scm:8560
 msgid ""
 "Text::NeatTemplate provides a simple, middleweight but fast\n"
 "template engine, for when you need speed rather than complex features,\n"
 "yet need more features than simple variable substitution."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8373
+#: gnu/packages/perl.scm:8579
 msgid "Convert between Roman and Arabic algorisms"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8374
+#: gnu/packages/perl.scm:8580
 msgid ""
 "This package provides functions to convert between Roman and\n"
 "Arabic algorisms. It supports both conventional Roman algorisms (which 
range\n"
@@ -15479,27 +15462,27 @@ msgid ""
 "algorism to indicate multiplication by 1000."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8394
+#: gnu/packages/perl.scm:8599
 msgid "Simple ASCII tables"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8395
+#: gnu/packages/perl.scm:8600
 msgid "Text::SimpleTable draws simple ASCII tables."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8416
+#: gnu/packages/perl.scm:8621
 msgid "Organize Data in Tables"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8417
+#: gnu/packages/perl.scm:8622
 msgid "Text::Table renders plaintext tables."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8438
+#: gnu/packages/perl.scm:8646
 msgid "Expand template text with embedded Perl"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8440
+#: gnu/packages/perl.scm:8648
 msgid ""
 "This is a library for generating letters, building HTML pages, or\n"
 "filling in templates generally. A template is a piece of text that has 
little\n"
@@ -15507,11 +15490,11 @@ msgid ""
 "evaluate the little programs and replace them with their values."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8460
+#: gnu/packages/perl.scm:8667
 msgid "Provide plain ASCII transliterations of Unicode text"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8461
+#: gnu/packages/perl.scm:8668
 msgid ""
 "Text::Unidecode provides a function, unidecode(...) that\n"
 "takes Unicode data and tries to represent it in US-ASCII characters (i.e., 
the\n"
@@ -15521,29 +15504,29 @@ msgid ""
 "system."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8482
+#: gnu/packages/perl.scm:8689
 msgid "Perl interpreter-based threads"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8483
+#: gnu/packages/perl.scm:8690
 msgid "This module exposes interpreter threads to the Perl level."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8506
+#: gnu/packages/perl.scm:8713
 msgid "Role for classes that can be thrown"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8507
+#: gnu/packages/perl.scm:8714
 msgid ""
 "Throwable is a role for classes that are meant to be thrown\n"
 "as exceptions to standard program flow."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8524
+#: gnu/packages/perl.scm:8731
 msgid "Perl script tidier"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8525
+#: gnu/packages/perl.scm:8732
 msgid ""
 "This package contains a Perl script which indents and\n"
 "reformats Perl scripts to make them easier to read.  The formatting can be\n"
@@ -15551,21 +15534,21 @@ msgid ""
 "approximately follow the suggestions in the Perl Style Guide."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8545
+#: gnu/packages/perl.scm:8752
 msgid "Cycle through a list of values"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8546
+#: gnu/packages/perl.scm:8753
 msgid ""
 "You use @code{Tie::Cycle} to go through a list over and over\n"
 "again. Once you get to the end of the list, you go back to the beginning."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8565
+#: gnu/packages/perl.scm:8772
 msgid "Ordered associative arrays for Perl"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8566
+#: gnu/packages/perl.scm:8773
 msgid ""
 "This Perl module implements Perl hashes that preserve the\n"
 "order in which the hash elements were added. The order is not affected 
when\n"
@@ -15574,53 +15557,63 @@ msgid ""
 "operations can also be performed on the IxHash."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8589
+#: gnu/packages/perl.scm:8796
+msgid "Special file handle that hides the beginning of a file"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/perl.scm:8798
+msgid ""
+"This modules provides a file handle that hides the beginning of a file,\n"
+"by modifying the @code{seek()} and @code{tell()} calls."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/perl.scm:8818
 msgid "Tie to an existing Perl object"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8590
+#: gnu/packages/perl.scm:8819
 msgid ""
 "This class provides a tie constructor that returns the\n"
 "object it was given as it's first argument. This way side effects of 
calling\n"
 "$object->TIEHASH are avoided."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8613
+#: gnu/packages/perl.scm:8842
 msgid "English expression of durations"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8614
+#: gnu/packages/perl.scm:8843
 msgid ""
 "This module provides functions for expressing durations in\n"
 "rounded or exact terms."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8636
+#: gnu/packages/perl.scm:8864
 msgid "Parse time duration strings"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8637
+#: gnu/packages/perl.scm:8865
 msgid ""
 "Time::Duration::Parse is a module to parse human readable\n"
 "duration strings like \"2 minutes\" and \"3 seconds\" to seconds."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8655
+#: gnu/packages/perl.scm:8883
 msgid "High resolution alarm, sleep, gettimeofday, interval timers"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8656
+#: gnu/packages/perl.scm:8884
 msgid ""
 "This package implements @code{usleep}, @code{ualarm}, and\n"
 "@code{gettimeofday} for Perl, as well as wrappers to implement @code{time},\n"
 "@code{sleep}, and @code{alarm} that know about non-integral seconds."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8675
+#: gnu/packages/perl.scm:8903
 msgid "Efficiently compute time from local and GMT time"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8676
+#: gnu/packages/perl.scm:8904
 msgid ""
 "This module provides functions that are the inverse of\n"
 "built-in perl functions localtime() and gmtime(). They accept a date as a\n"
@@ -15628,11 +15621,11 @@ msgid ""
 "the system epoch."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8696
+#: gnu/packages/perl.scm:8924
 msgid "Object-Oriented time objects"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8698
+#: gnu/packages/perl.scm:8926
 msgid ""
 "This module replaces the standard @code{localtime} and @code{gmtime}\n"
 "functions with implementations that return objects. It does so in a\n"
@@ -15640,62 +15633,62 @@ msgid ""
 "still work as expected."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8718
+#: gnu/packages/perl.scm:8946
 msgid "Date parsing/formatting subroutines"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8719
+#: gnu/packages/perl.scm:8947
 msgid ""
 "This module provides routines for parsing date string into\n"
 "time values and formatting dates into ASCII strings."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8741
+#: gnu/packages/perl.scm:8969
 msgid "Shift and scale time"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8742
+#: gnu/packages/perl.scm:8970
 msgid ""
 "This module allows you to speed up your sleep(), alarm(),\n"
 "and time() calls."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8765
+#: gnu/packages/perl.scm:8992
 msgid "Simple tree object"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8766
+#: gnu/packages/perl.scm:8993
 msgid ""
 "This module in a fully object-oriented implementation of a\n"
 "simple n-ary tree."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8790
+#: gnu/packages/perl.scm:9016
 msgid "Factory object for dispensing Visitor objects"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8791
+#: gnu/packages/perl.scm:9017
 msgid ""
 "This module is a factory for dispensing\n"
 "Tree::Simple::Visitor::* objects."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8809
+#: gnu/packages/perl.scm:9035
 msgid "Minimal try/catch with proper preservation of $@@"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8810
+#: gnu/packages/perl.scm:9036
 msgid ""
 "This module provides bare bones try/catch/finally statements\n"
 "that are designed to minimize common mistakes with eval blocks, and nothing\n"
 "else."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8835
+#: gnu/packages/perl.scm:9060
 msgid "Tie a variable to a type constraint"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8836
+#: gnu/packages/perl.scm:9061
 msgid ""
 "This module exports a single function: @code{ttie}. It ties\n"
 "a variable to a type constraint, ensuring that whatever values stored in 
the\n"
@@ -15704,11 +15697,11 @@ msgid ""
 "variable conform."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8869
+#: gnu/packages/perl.scm:9093
 msgid "Tiny, yet Moo(se)-compatible type constraint"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8870
+#: gnu/packages/perl.scm:9094
 msgid ""
 "@code{Type::Tiny} is a small class for writing type\n"
 "constraints, inspired by Moose's type constraint API. It has only one\n"
@@ -15717,11 +15710,11 @@ msgid ""
 "be used with Moose, Mouse and Moo (or none of the above)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8891
+#: gnu/packages/perl.scm:9114
 msgid "Provides an XS boost for some of Type::Tiny's built-in type constraints"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8892
+#: gnu/packages/perl.scm:9115
 msgid ""
 "This module is optionally used by @code{Type::Tiny} to\n"
 "provide faster, C-based implementations of some type constraints. This\n"
@@ -15729,11 +15722,11 @@ msgid ""
 "so other data validation frameworks might also consider using it."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8917
+#: gnu/packages/perl.scm:9139
 msgid "Types and coercions for Moose and Moo"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8918
+#: gnu/packages/perl.scm:9140
 msgid ""
 "This module provides @code{Path::Tiny} types for Moose, Moo,\n"
 "etc. It handles two important types of coercion: coercing objects with\n"
@@ -15741,29 +15734,29 @@ msgid ""
 "to ensure that files or directories exist."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8940
+#: gnu/packages/perl.scm:9162
 msgid "Data types for common serialisation formats"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8941
+#: gnu/packages/perl.scm:9163
 msgid ""
 "This module provides some extra datatypes that are used by\n"
 "common serialisation formats such as JSON or CBOR."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8968
+#: gnu/packages/perl.scm:9190
 msgid "Unicode normalization forms"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8969
+#: gnu/packages/perl.scm:9191
 msgid "This Perl module provides Unicode normalization forms."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8998
+#: gnu/packages/perl.scm:9219
 msgid "Unicode collation algorithm"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:8999
+#: gnu/packages/perl.scm:9220
 msgid ""
 "This package provides tools for sorting and comparing\n"
 "Unicode data."
@@ -15771,63 +15764,63 @@ msgstr ""
 "Denne pakke tilbyder værktøjer for sortering og sammenligning\n"
 "af Uniocodedata."
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9020
+#: gnu/packages/perl.scm:9241
 msgid "Unicode line breaking algorithm"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9022
+#: gnu/packages/perl.scm:9243
 msgid ""
 "@code{Unicode::LineBreak} implements the line breaking algorithm\n"
 "described in Unicode Standard Annex #14. The @code{East_Asian_Width} 
property\n"
 "defined by Annex #11 is used to determine breaking positions."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9045
+#: gnu/packages/perl.scm:9269
 msgid "Encoding and decoding of UTF-8 encoding form"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9047
+#: gnu/packages/perl.scm:9271
 msgid ""
 "This module provides functions to encode and decode UTF-8 encoding form\n"
 "as specified by Unicode and ISO/IEC 10646:2011."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9065
+#: gnu/packages/perl.scm:9289
 msgid "UNIVERSAL::can() reimplementation"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9066
+#: gnu/packages/perl.scm:9290
 msgid ""
 "This module attempts to work around people calling\n"
 "UNIVERSAL::can() as a function, which it is not."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9086
+#: gnu/packages/perl.scm:9310
 msgid "UNIVERSAL::isa() reimplementation"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9087
+#: gnu/packages/perl.scm:9311
 msgid ""
 "This module attempts to recover from people calling\n"
 "UNIVERSAL::isa as a function."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9106
+#: gnu/packages/perl.scm:9330
 msgid "Require modules from a variable"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9107
+#: gnu/packages/perl.scm:9331
 msgid ""
 "This module lets you require other modules where the module\n"
 "name is in a variable, something you can't do with the @code{require}\n"
 "built-in."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9126
+#: gnu/packages/perl.scm:9350
 msgid "Associate user-defined magic to variables from Perl"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9127
+#: gnu/packages/perl.scm:9351
 msgid ""
 "Magic is Perl's way of enhancing variables. This mechanism\n"
 "lets the user add extra data to any variable and hook syntactical\n"
@@ -15836,11 +15829,11 @@ msgid ""
 "having to write a single line of XS."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9150
+#: gnu/packages/perl.scm:9374
 msgid "Easily generate well-formed, namespace-aware XML"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9151
+#: gnu/packages/perl.scm:9375
 msgid ""
 "@code{XML::Writer} is a simple Perl module for writing XML\n"
 "documents: it takes care of constructing markup and escaping data 
correctly.\n"
@@ -15850,11 +15843,11 @@ msgid ""
 "attribute names."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9178
+#: gnu/packages/perl.scm:9402
 msgid "Opaque, extensible XS pointer backed objects using sv_magic"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9180
+#: gnu/packages/perl.scm:9404
 msgid ""
 "This way of associating structs with Perl space objects is designed to\n"
 "supersede Perl's builtin @code{T_PTROBJ} with something that is extensible\n"
@@ -15862,62 +15855,62 @@ msgid ""
 "neither visible nor modifiable from Perl space)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9202
+#: gnu/packages/perl.scm:9426
 msgid "YAML for Perl"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9203
+#: gnu/packages/perl.scm:9427
 msgid ""
 "The YAML.pm module implements a YAML Loader and Dumper based\n"
 "on the YAML 1.0 specification."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9225
+#: gnu/packages/perl.scm:9448
 msgid "Perl YAML Serialization using XS and libyaml"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9227
+#: gnu/packages/perl.scm:9450
 msgid ""
 "@code{YAML::XS} is a Perl XS binding to libyaml which offers Perl the\n"
 "best YAML support to date."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9250
+#: gnu/packages/perl.scm:9473
 msgid "Read/Write YAML files"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9251
+#: gnu/packages/perl.scm:9474
 msgid ""
 "YAML::Tiny is a perl class for reading and writing\n"
 "YAML-style files, written with as little code as possible, reducing load 
time\n"
 "and memory overhead."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9275
+#: gnu/packages/perl.scm:9498
 msgid "Generate recursive-descent parsers"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9277
+#: gnu/packages/perl.scm:9500
 msgid ""
 "@code{Parse::RecDescent} can incrementally generate top-down\n"
 "recursive-descent text parsers from simple yacc-like grammar specifications."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9297
+#: gnu/packages/perl.scm:9520
 msgid "Generate and use LALR parsers"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9298
+#: gnu/packages/perl.scm:9521
 msgid ""
 "This package compiles yacc-like @dfn{Look Ahead LR} (LALR)\n"
 "grammars to generate Perl object oriented parser modules."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9324
+#: gnu/packages/perl.scm:9547
 msgid "Distribution metadata for a CPAN dist"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9325
+#: gnu/packages/perl.scm:9548
 msgid ""
 "Software distributions released to the CPAN include a\n"
 "META.json or, for older distributions, META.yml, which describes the\n"
@@ -15928,11 +15921,11 @@ msgid ""
 "methods for interrogating that data."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9348
+#: gnu/packages/perl.scm:9571
 msgid "Set of version requirements for a CPAN dist"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9349
+#: gnu/packages/perl.scm:9572
 msgid ""
 "A CPAN::Meta::Requirements object models a set of version\n"
 "constraints like those specified in the META.yml or META.json files in CPAN\n"
@@ -15941,22 +15934,22 @@ msgid ""
 "representation."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9372
+#: gnu/packages/perl.scm:9595
 msgid "Read and write a subset of YAML for CPAN Meta files"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9373
+#: gnu/packages/perl.scm:9596
 msgid ""
 "This module implements a subset of the YAML specification\n"
 "for use in reading and writing CPAN metadata files like META.yml and\n"
 "MYMETA.yml."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9394
+#: gnu/packages/perl.scm:9617
 msgid "Build and install Perl modules"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9395
+#: gnu/packages/perl.scm:9618
 msgid ""
 "@code{Module::Build} is a system for building, testing, and\n"
 "installing Perl modules; it used to be part of Perl itself until version 
5.22,\n"
@@ -15967,21 +15960,21 @@ msgid ""
 "system---most of the @code{Module::Build} code is pure-Perl."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9421
+#: gnu/packages/perl.scm:9644
 msgid "Parse META.yml and META.json CPAN metadata files"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9422
+#: gnu/packages/perl.scm:9645
 msgid ""
 "Parse::CPAN::Meta is a parser for META.json and META.yml\n"
 "files, using JSON::PP and/or CPAN::Meta::YAML."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9440
+#: gnu/packages/perl.scm:9663
 msgid "Common Scalar and List utility subroutines"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9441
+#: gnu/packages/perl.scm:9664
 msgid ""
 "This package contains a selection of subroutines that people\n"
 "have expressed would be nice to have in the perl core, but the usage would 
not\n"
@@ -15989,39 +15982,41 @@ msgid ""
 "such that being individual extensions would be wasteful."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9465
+#: gnu/packages/perl.scm:9688
 msgid "Cross-platform functions emulating common shell commands"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9467
+#: gnu/packages/perl.scm:9690
 msgid "Shell::Command is a thin wrapper around ExtUtils::Command."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9494
+#: gnu/packages/perl.scm:9717
 msgid "Object-oriented File::Find replacement in Perl"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9495
+#: gnu/packages/perl.scm:9718
 msgid ""
 "File::Find::Object is an object-oriented\n"
 "File::Find replacement in Perl."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9524
+#: gnu/packages/perl.scm:9746
 msgid "Alternative interface to File::Find::Object"
-msgstr ""
+msgstr "Alternativ grænseflade til File::Find::Object"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9525
+#: gnu/packages/perl.scm:9747
 msgid ""
 "File::Find::Object::Rule is an alternative Perl\n"
 "interface to File::Find::Object."
 msgstr ""
+"File::Find::Object::Rule er en alternativ Perlgrænseflade\n"
+"til File::Find::Object."
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9546
+#: gnu/packages/perl.scm:9768
 msgid "Wrapper for @code{File::Find} ala @code{find(1)}"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9548
+#: gnu/packages/perl.scm:9770
 msgid ""
 "@code{File::Find} is great, but constructing the wanted routine can\n"
 "sometimes be a pain. @code{File::Finder} provides a wanted-writer, using\n"
@@ -16036,11 +16031,11 @@ msgid ""
 "used as the head of many different sequences."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9577
+#: gnu/packages/perl.scm:9799
 msgid "TTF font support for Perl"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9578
+#: gnu/packages/perl.scm:9800
 msgid ""
 "This package provides a Perl module for TrueType/OpenType\n"
 "font hacking. It supports reading, processing and writing of the following\n"
@@ -16049,22 +16044,22 @@ msgid ""
 "prop, vhea, vmtx and the reading and writing of all other table types."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9616
+#: gnu/packages/perl.scm:9838
 msgid "Collection of Perl modules for time/date manipulation"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9617
+#: gnu/packages/perl.scm:9839
 msgid ""
 "Provides several perl modules for date/time manipulation:\n"
 "@code{Time::CTime.pm}, @code{Time::JulianDay.pm}, 
@code{Time::ParseDate.pm},\n"
 "@code{Time::Timezone.pm}, and @code{Time::DaysInMonth.pm}."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9646
+#: gnu/packages/perl.scm:9868
 msgid "Perl library for testing if a time() is in a specific period"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9647
+#: gnu/packages/perl.scm:9869
 msgid ""
 "This Perl library provides a function which tells whether a\n"
 "specific time falls within a specified time period. Its syntax for 
specifying\n"
@@ -16074,11 +16069,11 @@ msgid ""
 "1998\"."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9679
+#: gnu/packages/perl.scm:9900
 msgid "Iterative, recursive file finder"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9680
+#: gnu/packages/perl.scm:9901
 msgid ""
 "Path::Iterator::Rule iterates over files and directories to\n"
 "identify ones matching a user-defined set of rules. The API is based 
heavily\n"
@@ -16105,11 +16100,11 @@ msgid ""
 "arduous to type for one-liners."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9720
+#: gnu/packages/perl.scm:9941
 msgid "Include constants from POD"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9721
+#: gnu/packages/perl.scm:9942
 msgid ""
 "This module allows you to specify those constants that\n"
 "should be documented in your POD, and pull them out a run time in a fairly\n"
@@ -16121,96 +16116,106 @@ msgid ""
 "(or it can't find %INC{caller()})."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9748
+#: gnu/packages/perl.scm:9968
 msgid "Collection of regexp patterns"
-msgstr ""
+msgstr "Samling af regulære udtryksmønstre"
 
-#: gnu/packages/perl.scm:9749
+#: gnu/packages/perl.scm:9969
 msgid ""
 "Regexp::Pattern is a convention for organizing reusable\n"
 "regexp patterns in modules."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/photo.scm:88
+#: gnu/packages/perl.scm:9993
+msgid "Parse Lisp S-Expressions into Perl data structures"
+msgstr "Fortolk Lisp S-udtryk til Perldatastrukturer"
+
+#: gnu/packages/perl.scm:9994
+msgid ""
+"Data::SExpression parses Lisp S-Expressions into Perl data\n"
+"structures."
+msgstr "Data::SExpression fortolker Lisp S-udtryk til Perldatastrukturer."
+
+#: gnu/packages/photo.scm:89
 msgid "Raw image decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Rå billedafkoder"
 
-#: gnu/packages/photo.scm:90
+#: gnu/packages/photo.scm:91
 msgid ""
 "LibRaw is a library for reading RAW files obtained from digital photo\n"
 "cameras (CRW/CR2, NEF, RAF, DNG, and others)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/photo.scm:125
+#: gnu/packages/photo.scm:126
 msgid "Read and manipulate EXIF data in digital photographs"
-msgstr ""
+msgstr "Læs og manipuler EXIF-data i digitale billeder"
 
-#: gnu/packages/photo.scm:127
+#: gnu/packages/photo.scm:128
 msgid ""
 "The libexif C library allows applications to read, edit, and save EXIF\n"
 "data as produced by digital cameras."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/photo.scm:153
+#: gnu/packages/photo.scm:154
 msgid "Accessing digital cameras"
-msgstr ""
+msgstr "Tilgå digitale kameraer"
 
-#: gnu/packages/photo.scm:155
+#: gnu/packages/photo.scm:156
 msgid ""
 "This is the library backend for gphoto2. It contains the code for PTP,\n"
 "MTP, and other vendor specific protocols for controlling and transferring 
data\n"
 "from digital cameras."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/photo.scm:197
+#: gnu/packages/photo.scm:198
 msgid "Command-line tools to access digital cameras"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/photo.scm:199
+#: gnu/packages/photo.scm:200
 msgid ""
 "Gphoto2 is a set of command line utilities for manipulating a large\n"
 "number of different digital cameras. Through libgphoto2, it supports PTP,\n"
 "MTP, and much more."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/photo.scm:232
+#: gnu/packages/photo.scm:240
 msgid "Program and Perl library to manipulate EXIF and other metadata"
 msgstr "Program og Perlbibliotek til at manipulere EXIF og andre metadata"
 
-#: gnu/packages/photo.scm:233
+#: gnu/packages/photo.scm:241
 msgid ""
 "This package provides the @code{exiftool} command and the\n"
 "@code{Image::ExifTool} Perl library to manipulate EXIF tags of digital 
images\n"
 "and a wide variety of other metadata."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/photo.scm:257
+#: gnu/packages/photo.scm:265
 msgid "Library for panoramic images"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/photo.scm:259
+#: gnu/packages/photo.scm:267
 msgid ""
 "The libpano13 package contains the backend library written by the\n"
 "Panorama Tools project for building panoramic images from a set of\n"
 "overlapping images, as well as some command line tools."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/photo.scm:303
+#: gnu/packages/photo.scm:311
 msgid "Tools for combining and blending images"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/photo.scm:305
+#: gnu/packages/photo.scm:313
 msgid ""
 "Enblend blends away the seams in a panoramic image mosaic using a\n"
 "multi-resolution spline. Enfuse merges different exposures of the same\n"
 "scene to produce an image that looks much like a tone-mapped image."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/photo.scm:336
+#: gnu/packages/photo.scm:344
 msgid "Library to correct optical lens defects with a lens database"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/photo.scm:337
+#: gnu/packages/photo.scm:345
 msgid ""
 "Digital photographs are not ideal. Of course, the better is\n"
 "your camera, the better the results will be, but in any case if you look\n"
@@ -16224,11 +16229,11 @@ msgid ""
 "photographic equipment."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/photo.scm:413
+#: gnu/packages/photo.scm:420
 msgid "Virtual lighttable and darkroom for photographers"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/photo.scm:414
+#: gnu/packages/photo.scm:421
 msgid ""
 "Darktable is a photography workflow application and RAW\n"
 "developer. It manages your digital negatives in a database, lets you view\n"
@@ -16236,22 +16241,22 @@ msgid ""
 "and enhance them."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/photo.scm:485
+#: gnu/packages/photo.scm:492
 msgid "Panorama photo stitcher"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/photo.scm:487
+#: gnu/packages/photo.scm:494
 msgid ""
 "Hugin is an easy to use panoramic imaging toolchain with a graphical\n"
 "user interface. It can be used to assemble a mosaic of photographs into\n"
 "a complete panorama and stitch any series of overlapping pictures."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/photo.scm:538
+#: gnu/packages/photo.scm:546
 msgid "Raw image developing and processing"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/photo.scm:539
+#: gnu/packages/photo.scm:547
 msgid ""
 "RawTherapee is a raw image processing suite. It comprises a\n"
 "subset of image editing operations specifically aimed at non-destructive 
raw\n"
@@ -16261,11 +16266,11 @@ msgid ""
 "from Foveon and X-Trans sensors."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/ratpoison.scm:86
+#: gnu/packages/ratpoison.scm:85
 msgid "Simple mouse-free tiling window manager"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/ratpoison.scm:88
+#: gnu/packages/ratpoison.scm:87
 msgid ""
 "Ratpoison is a simple window manager with no fat library\n"
 "dependencies, no fancy graphics, no window decorations, and no\n"
@@ -16281,11 +16286,11 @@ msgid ""
 "cripples Emacs and other quality pieces of software."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/readline.scm:92
+#: gnu/packages/readline.scm:94
 msgid "Edit command lines while typing, with history support"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/readline.scm:94
+#: gnu/packages/readline.scm:96
 msgid ""
 "The GNU readline library allows users to edit command lines as they\n"
 "are typed in. It can maintain a searchable history of previously entered\n"
@@ -16294,11 +16299,11 @@ msgid ""
 "comfortable for anyone."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/readline.scm:133
+#: gnu/packages/readline.scm:135
 msgid "Wrapper to allow the editing of keyboard commands"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/readline.scm:135
+#: gnu/packages/readline.scm:137
 msgid ""
 "Rlwrap is a 'readline wrapper', a small utility that uses the GNU\n"
 "readline library to allow the editing of keyboard input for any command. 
You\n"
@@ -16307,11 +16312,11 @@ msgid ""
 "'special effects' using the filter mechanism."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scanner.scm:91
+#: gnu/packages/scanner.scm:100
 msgid "Raster image scanner library and drivers, without scanner support"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scanner.scm:92
+#: gnu/packages/scanner.scm:101
 msgid ""
 "SANE stands for \"Scanner Access Now Easy\" and is an API\n"
 "proving access to any raster image scanner hardware (flatbed scanner,\n"
@@ -16319,11 +16324,11 @@ msgid ""
 "package contains the library, but no drivers."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scanner.scm:130
+#: gnu/packages/scanner.scm:140
 msgid "Raster image scanner library and drivers, with scanner support"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scanner.scm:131
+#: gnu/packages/scanner.scm:141
 msgid ""
 "SANE stands for \"Scanner Access Now Easy\" and is an API\n"
 "proving access to any raster image scanner hardware (flatbed scanner,\n"
@@ -16331,38 +16336,37 @@ msgid ""
 "package contains the library and drivers."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scheme.scm:200
+#: gnu/packages/scheme.scm:216
 msgid "A Scheme implementation with integrated editor and debugger"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scheme.scm:202
+#: gnu/packages/scheme.scm:218
 msgid ""
 "GNU/MIT Scheme is an implementation of the Scheme programming\n"
 "language. It provides an interpreter, a compiler and a debugger. It also\n"
 "features an integrated Emacs-like editor and a large runtime library."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scheme.scm:290
+#: gnu/packages/scheme.scm:311
 msgid "Efficient Scheme compiler"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scheme.scm:292
+#: gnu/packages/scheme.scm:313
 msgid ""
-"Bigloo is a Scheme implementation devoted to one goal: enabling\n"
-"Scheme based programming style where C(++) is usually\n"
-"required. Bigloo attempts to make Scheme practical by offering\n"
-"features usually presented by traditional programming languages\n"
-"but not offered by Scheme and functional programming. Bigloo\n"
-"compiles Scheme modules. It delivers small and fast stand alone\n"
-"binary executables. Bigloo enables full connections between\n"
-"Scheme and C programs and between Scheme and Java programs."
+"Bigloo is a Scheme implementation devoted to one goal: enabling Scheme\n"
+"based programming style where C(++) is usually required. Bigloo attempts 
to\n"
+"make Scheme practical by offering features usually presented by traditional\n"
+"programming languages but not offered by Scheme and functional programming.\n"
+"Bigloo compiles Scheme modules. It delivers small and fast stand alone 
binary\n"
+"executables. Bigloo enables full connections between Scheme and C programs\n"
+"and between Scheme and Java programs."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scheme.scm:340
+#: gnu/packages/scheme.scm:364
 msgid "Multi-tier programming language for the Web 2.0"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scheme.scm:342
+#: gnu/packages/scheme.scm:366
 msgid ""
 "HOP is a multi-tier programming language for the Web 2.0 and the\n"
 "so-called diffuse Web. It is designed for programming interactive web\n"
@@ -16371,33 +16375,33 @@ msgid ""
 "mashups, office (web agendas, mail clients, ...), etc."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scheme.scm:383
+#: gnu/packages/scheme.scm:407
 msgid "R5RS Scheme implementation that compiles native code via C"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scheme.scm:385
+#: gnu/packages/scheme.scm:409
 msgid ""
 "CHICKEN is a compiler for the Scheme programming language. CHICKEN\n"
 "produces portable and efficient C, supports almost all of the R5RS Scheme\n"
 "language standard, and includes many enhancements and extensions."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scheme.scm:404
+#: gnu/packages/scheme.scm:428
 msgid "Scheme implementation using a bytecode interpreter"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scheme.scm:406
+#: gnu/packages/scheme.scm:430
 msgid ""
 "Scheme 48 is an implementation of Scheme based on a byte-code\n"
 "interpreter and is designed to be used as a testbed for experiments in\n"
 "implementation techniques and as an expository tool."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scheme.scm:525
+#: gnu/packages/scheme.scm:549
 msgid "Implementation of Scheme and related languages"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scheme.scm:527
+#: gnu/packages/scheme.scm:551
 msgid ""
 "Racket is an implementation of the Scheme programming language (R5RS and\n"
 "R6RS) and related languages, such as Typed Racket. It features a compiler 
and\n"
@@ -16405,11 +16409,11 @@ msgid ""
 "of libraries."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scheme.scm:554
+#: gnu/packages/scheme.scm:578
 msgid "Efficient Scheme interpreter and compiler"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scheme.scm:556
+#: gnu/packages/scheme.scm:580
 msgid ""
 "Gambit consists of two main programs: gsi, the Gambit Scheme\n"
 "interpreter, and gsc, the Gambit Scheme compiler. The interpreter contains\n"
@@ -16420,11 +16424,11 @@ msgid ""
 "mixed."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scheme.scm:590
+#: gnu/packages/scheme.scm:614
 msgid "Small embeddable Scheme implementation"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scheme.scm:592
+#: gnu/packages/scheme.scm:616
 msgid ""
 "Chibi-Scheme is a very small library with no external dependencies\n"
 "intended for use as an extension and scripting language in C programs. In\n"
@@ -16433,23 +16437,11 @@ msgid ""
 "threads."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scheme.scm:764
-msgid "Scmutils library for MIT Scheme"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/scheme.scm:765
-msgid ""
-"The Scmutils system is an integrated library of\n"
-"procedures, embedded in the programming language Scheme, and intended to\n"
-"support teaching and research in mathematical physics and electrical\n"
-"engineering."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/scheme.scm:814
+#: gnu/packages/scheme.scm:666
 msgid "Structure and Interpretation of Computer Programs"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scheme.scm:815
+#: gnu/packages/scheme.scm:667
 msgid ""
 "Structure and Interpretation of Computer Programs (SICP) is\n"
 "a textbook aiming to teach the principles of computer programming.\n"
@@ -16459,31 +16451,31 @@ msgid ""
 "metalinguistic abstraction, recursion, interpreters, and modular programming."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scheme.scm:857
+#: gnu/packages/scheme.scm:709
 msgid "SRE String pattern-matching library for scheme48"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scheme.scm:859
+#: gnu/packages/scheme.scm:711
 msgid ""
 "String pattern-matching library for scheme48 based on the SRE\n"
 "regular-expression notation."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scheme.scm:892
+#: gnu/packages/scheme.scm:744
 msgid "Compatibility and utility library for Scheme"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scheme.scm:893
+#: gnu/packages/scheme.scm:745
 msgid ""
 "SLIB is a portable Scheme library providing compatibility and\n"
 "utility functions for all standard Scheme implementations."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scheme.scm:949
+#: gnu/packages/scheme.scm:801
 msgid "Scheme implementation conforming to R5RS and IEEE P1178"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scheme.scm:950
+#: gnu/packages/scheme.scm:802
 msgid ""
 "GNU SCM is an implementation of Scheme. This\n"
 "implementation includes Hobbit, a Scheme-to-C compiler, which can\n"
@@ -16491,11 +16483,11 @@ msgid ""
 "linked with a SCM executable."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scheme.scm:1007
+#: gnu/packages/scheme.scm:859
 msgid "Light-weight interpreter for the Scheme programming language"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scheme.scm:1009
+#: gnu/packages/scheme.scm:861
 msgid ""
 "TinyScheme is a light-weight Scheme interpreter that implements as large a\n"
 "subset of R5RS as was possible without getting very large and complicated.\n"
@@ -16511,11 +16503,11 @@ msgid ""
 "small program, it is easy to comprehend, get to grips with, and use."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scheme.scm:1088
+#: gnu/packages/scheme.scm:940
 msgid "Brutally efficient Scheme compiler"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scheme.scm:1090
+#: gnu/packages/scheme.scm:942
 msgid ""
 "Stalin is an aggressively optimizing whole-program compiler\n"
 "for Scheme that does polyvariant interprocedural flow analysis,\n"
@@ -16527,22 +16519,36 @@ msgid ""
 "generation."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/scheme.scm:1142
+#: gnu/packages/scheme.scm:995
 msgid "Scheme-like lisp implementation"
 msgstr "Scheme-lignende lisp-implementering"
 
-#: gnu/packages/scheme.scm:1144
+#: gnu/packages/scheme.scm:997
 msgid ""
 "@code{femtolisp} is a scheme-like lisp implementation with a\n"
 "simple, elegant Scheme dialect. It is a lisp-1 with lexical scope.\n"
 "The core is 12 builtin special forms and 33 builtin functions."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/search.scm:75
+#: gnu/packages/scheme.scm:1068
+msgid "Scheme scripting engine"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/scheme.scm:1069
+msgid ""
+"Gauche is a R7RS Scheme scripting engine aiming at being a\n"
+"handy tool that helps programmers and system administrators to write small 
to\n"
+"large scripts quickly. Quick startup, built-in system interface, native\n"
+"multilingual support are some of the goals. Gauche comes with a package\n"
+"manager/installer @code{gauche-package} which can download, compile, 
install\n"
+"and list gauche extension packages."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/search.scm:77
 msgid "Search Engine Library"
 msgstr "Søgemotorbibliotek"
 
-#: gnu/packages/search.scm:77
+#: gnu/packages/search.scm:79
 msgid ""
 "Xapian is a highly adaptable toolkit which allows developers to easily\n"
 "add advanced indexing and search facilities to their own applications. It\n"
@@ -16550,15 +16556,26 @@ msgid ""
 "rich set of boolean query operators."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/search.scm:109
+#: gnu/packages/search.scm:111
 msgid "Python bindings for the Xapian search engine library"
 msgstr "Pythonbindinger for Xapian-søgemotorbiblioteket"
 
-#: gnu/packages/search.scm:148
+#: gnu/packages/search.scm:132
+msgid "Perl XS frontend to the Xapian C++ search library"
+msgstr "Perl XS-brugerflade til Xapian C++-søgebiblioteket"
+
+#: gnu/packages/search.scm:134
+msgid ""
+"Search::Xapian wraps most methods of most Xapian classes. The missing\n"
+"classes and methods should be added in the future. It also provides a\n"
+"simplified, more 'perlish' interface to some common operations."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/search.scm:175
 msgid "Tool for Obsessive Compulsive Classifiers"
 msgstr "Værktøjt for Obsessive Compulsive Classifiers"
 
-#: gnu/packages/search.scm:150
+#: gnu/packages/search.scm:177
 msgid ""
 "libtocc is the engine of the Tocc project, a tag-based file management\n"
 "system. The goal of Tocc is to provide a better system for classifying 
files\n"
@@ -16566,21 +16583,21 @@ msgid ""
 "files and directories."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/search.scm:172
+#: gnu/packages/search.scm:199
 msgid "Command-line interface to libtocc"
 msgstr "Kommandolinjegrænseflade til libtocc"
 
-#: gnu/packages/search.scm:174
+#: gnu/packages/search.scm:201
 msgid ""
 "Tocc is a tag-based file management system. This package contains the\n"
 "command line tool for interacting with libtocc."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/search.scm:192
+#: gnu/packages/search.scm:219
 msgid "Finding text and HTML files that match boolean expressions"
 msgstr "Find tekst- og HTML-filer som matcher booleske udtryk"
 
-#: gnu/packages/search.scm:194
+#: gnu/packages/search.scm:221
 msgid ""
 "GNU Bool is a utility to perform text searches on files using Boolean\n"
 "expressions. For example, a search for \"hello AND world\" would return a\n"
@@ -16591,24 +16608,24 @@ msgid ""
 "for parsing HTML files."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/search.scm:224
+#: gnu/packages/search.scm:251
 msgid "Full-text search system"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/search.scm:225
+#: gnu/packages/search.scm:252
 msgid ""
 "Hyper Estraier can be used to integrate full-text\n"
 "search into applications, using either the provided command line and CGI\n"
 "interfaces, or a C API."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/search.scm:243
+#: gnu/packages/search.scm:270
 msgid "Locate files on the file system"
 msgstr "Lokaliser filer på filsystemet"
 
-#: gnu/packages/search.scm:245
+#: gnu/packages/search.scm:272
 msgid ""
-"mlocate is a locate/updatedb implementation. The 'm' stands for\n"
+"mlocate is a locate/updatedb implementation. The @code{m} stands for\n"
 "\"merging\": @code{updatedb} reuses the existing database to avoid 
rereading\n"
 "most of the file system, which makes it faster and does not trash the 
system\n"
 "caches as much. The locate(1) utility is intended to be completely 
compatible\n"
@@ -16616,22 +16633,22 @@ msgid ""
 "conflict with slocate compatibility."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/search.scm:310
+#: gnu/packages/search.scm:337
 msgid "Web indexing system"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/search.scm:312
+#: gnu/packages/search.scm:339
 msgid ""
 "Swish-e is Simple Web Indexing System for Humans - Enhanced. Swish-e\n"
 "can quickly and easily index directories of files or remote web sites and\n"
 "search the generated indexes."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/search.scm:379
+#: gnu/packages/search.scm:406
 msgid "Personal document indexing system"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/search.scm:381
+#: gnu/packages/search.scm:408
 msgid ""
 "Xapers is a personal document indexing system,\n"
 "geared towards academic journal articles build on the Xapian search engine.\n"
@@ -16655,11 +16672,11 @@ msgid ""
 "server and an IRC server."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/shells.scm:79
+#: gnu/packages/shells.scm:82
 msgid "POSIX-compliant shell optimised for size"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/shells.scm:81
+#: gnu/packages/shells.scm:84
 msgid ""
 "dash is a POSIX-compliant @command{/bin/sh} implementation that aims to be\n"
 "as small as possible, often without sacrificing speed. It is faster than 
the\n"
@@ -16667,11 +16684,11 @@ msgid ""
 "direct descendant of NetBSD's Almquist Shell (@command{ash})."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/shells.scm:137
+#: gnu/packages/shells.scm:194
 msgid "The friendly interactive shell"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/shells.scm:139
+#: gnu/packages/shells.scm:196
 msgid ""
 "Fish (friendly interactive shell) is a shell focused on interactive use,\n"
 "discoverability, and friendliness. Fish has very user-friendly and 
powerful\n"
@@ -16683,21 +16700,32 @@ msgid ""
 "and syntax highlighting."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/shells.scm:183
-msgid "Alternative implementation of the rc shell by Byron Rakitzis"
+#: gnu/packages/shells.scm:249
+msgid "Foreign environment interface for fish shell"
+msgstr "Fremmed miljøgrænseflade for fish skell"
+
+#: gnu/packages/shells.scm:250
+msgid ""
+"@code{fish-foreign-env} wraps bash script execution in a way\n"
+"that environment variables that are exported or modified get imported back\n"
+"into fish."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/shells.scm:185
+#: gnu/packages/shells.scm:288
+msgid "Alternative implementation of the rc shell by Byron Rakitzis"
+msgstr "Alternativ implementering af rc shell af Byron Rakitzis"
+
+#: gnu/packages/shells.scm:290
 msgid ""
 "This is a reimplementation by Byron Rakitzis of the Plan 9 shell. It\n"
 "has a small feature set similar to a traditional Bourne shell."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/shells.scm:216
+#: gnu/packages/shells.scm:321
 msgid "Extensible shell with higher-order functions"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/shells.scm:218
+#: gnu/packages/shells.scm:323
 msgid ""
 "Es is an extensible shell. The language was derived from the Plan 9\n"
 "shell, rc, and was influenced by functional programming languages, such as\n"
@@ -16706,11 +16734,11 @@ msgid ""
 "written by Paul Haahr and Byron Rakitzis."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/shells.scm:278
+#: gnu/packages/shells.scm:383
 msgid "Unix shell based on csh"
-msgstr ""
+msgstr "Unixskal baseret på csh"
 
-#: gnu/packages/shells.scm:280
+#: gnu/packages/shells.scm:385
 msgid ""
 "Tcsh is an enhanced, but completely compatible version of the Berkeley\n"
 "UNIX C shell (csh). It is a command language interpreter usable both as an\n"
@@ -16719,11 +16747,11 @@ msgid ""
 "history mechanism, job control and a C-like syntax."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/shells.scm:339
+#: gnu/packages/shells.scm:444
 msgid "Powerful shell for interactive use and scripting"
 msgstr "Funktionsrig skal for interaktiv brug og skriptopbygning"
 
-#: gnu/packages/shells.scm:340
+#: gnu/packages/shells.scm:445
 msgid ""
 "The Z shell (zsh) is a Unix shell that can be used\n"
 "as an interactive login shell and as a powerful command interpreter\n"
@@ -16732,11 +16760,11 @@ msgid ""
 "ksh, and tcsh."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/shells.scm:379
+#: gnu/packages/shells.scm:484
 msgid "Python-ish shell"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/shells.scm:381
+#: gnu/packages/shells.scm:486
 msgid ""
 "Xonsh is a Python-ish, BASHwards-looking shell language and command\n"
 "prompt. The language is a superset of Python 3.4+ with additional shell\n"
@@ -16745,11 +16773,11 @@ msgid ""
 "use of experts and novices alike."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/shells.scm:425
+#: gnu/packages/shells.scm:530
 msgid "Unix shell embedded in Scheme"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/shells.scm:427
+#: gnu/packages/shells.scm:532
 msgid ""
 "Scsh is a Unix shell embedded in Scheme. Scsh has two main\n"
 "components: a process notation for running programs and setting up 
pipelines\n"
@@ -16757,11 +16785,11 @@ msgid ""
 "operating system."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/shells.scm:466
+#: gnu/packages/shells.scm:571
 msgid "Minimal zero-config readline replacement"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/shells.scm:468
+#: gnu/packages/shells.scm:573
 msgid ""
 "Linenoise is a minimal, zero-config, readline replacement.\n"
 "Its features include:\n"
@@ -16775,11 +16803,11 @@ msgid ""
 "@end enumerate\n"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/shells.scm:530
+#: gnu/packages/shells.scm:635
 msgid "Extremely minimal shell with the simplest syntax possible"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/shells.scm:532
+#: gnu/packages/shells.scm:637
 msgid ""
 "S is a new shell that aims to be extremely simple.\n"
 "S does not implemnt the POSIX shell standard.\n"
@@ -16792,42 +16820,42 @@ msgid ""
 "A @code{andglob} program is also provided along with s."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/shells.scm:560
+#: gnu/packages/shells.scm:665
 msgid "Port of OpenBSD Korn Shell"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/shells.scm:562
+#: gnu/packages/shells.scm:667
 msgid ""
 "Oksh is a port of the OpenBSD Korn Shell.\n"
 "The OpenBSD Korn Shell is a cleaned up and enhanced ksh."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/shells.scm:594
+#: gnu/packages/shells.scm:699
 msgid "Korn Shell from OpenBSD"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/shells.scm:596
+#: gnu/packages/shells.scm:701
 msgid ""
 "loksh is a Linux port of OpenBSD's @command{ksh}. It is a small,\n"
 "interactive POSIX shell targeted at resource-constrained systems."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/shells.scm:635
+#: gnu/packages/shells.scm:740
 msgid "Korn Shell from MirBSD"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/shells.scm:636
+#: gnu/packages/shells.scm:741
 msgid ""
 "mksh is an actively developed free implementation of the\n"
 "Korn Shell programming language and a successor to the Public Domain Korn\n"
 "Shell (pdksh)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/shells.scm:678
+#: gnu/packages/shells.scm:783
 msgid "Bash-compatible Unix shell"
 msgstr "Bash-kompatibel Unixskal"
 
-#: gnu/packages/shells.scm:679
+#: gnu/packages/shells.scm:784
 msgid ""
 "Oil is a Unix / POSIX shell, compatible with Bash. It\n"
 "implements the Oil language, which is a new shell language to which Bash can 
be\n"
@@ -16836,11 +16864,11 @@ msgid ""
 "is commonly written."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/telephony.scm:77
+#: gnu/packages/telephony.scm:100
 msgid "(u)Common C++ framework for threaded applications"
 msgstr "(u)Common C++-ramme for trådede programmer"
 
-#: gnu/packages/telephony.scm:78
+#: gnu/packages/telephony.scm:101
 msgid ""
 "GNU Common C++ is an portable, optimized class framework for\n"
 "threaded applications, supporting concurrent synchronization, inter-process\n"
@@ -16849,11 +16877,11 @@ msgid ""
 "reimplementation."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/telephony.scm:98
+#: gnu/packages/telephony.scm:121
 msgid "Common C++ framework for threaded applications"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/telephony.scm:99
+#: gnu/packages/telephony.scm:122
 msgid ""
 "GNU uCommon C++ is meant as a very light-weight C++ library\n"
 "to facilitate using C++ design patterns even for very deeply embedded\n"
@@ -16861,11 +16889,11 @@ msgid ""
 "support."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/telephony.scm:121
+#: gnu/packages/telephony.scm:144
 msgid "Implementation of RTP (real-time transport protocol)"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/telephony.scm:122
+#: gnu/packages/telephony.scm:145
 msgid ""
 "GNU ccRTP is an implementation of RTP, the real-time transport\n"
 "protocol from the IETF. It is suitable both for high capacity servers and\n"
@@ -16874,22 +16902,22 @@ msgid ""
 "packet-manipulation library."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/telephony.scm:144
+#: gnu/packages/telephony.scm:167
 msgid "Library implementing SIP (RFC-3261)"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/telephony.scm:145
+#: gnu/packages/telephony.scm:168
 msgid ""
 "GNU oSIP is an implementation of the SIP protocol. It is\n"
 "used to provide multimedia and telecom software developers with an 
interface\n"
 "to initiate and control SIP sessions."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/telephony.scm:164
+#: gnu/packages/telephony.scm:187
 msgid "Sip abstraction library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/telephony.scm:165
+#: gnu/packages/telephony.scm:188
 msgid ""
 "EXosip is a library that hides the complexity of using the\n"
 "SIP protocol for multimedia session establishment. This protocol is mainly 
to\n"
@@ -16898,11 +16926,11 @@ msgid ""
 "multiplayer games."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/telephony.scm:208
+#: gnu/packages/telephony.scm:231
 msgid "Secure peer-to-peer VoIP server for the SIP protocol"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/telephony.scm:209
+#: gnu/packages/telephony.scm:232
 msgid ""
 "GNU SIP Witch is a peer-to-peer Voice-over-IP server that\n"
 "uses the SIP protocol. Calls can be made from behind NAT firewalls and\n"
@@ -16912,22 +16940,22 @@ msgid ""
 "internet."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/telephony.scm:236
+#: gnu/packages/telephony.scm:259
 msgid "Secure RTP (SRTP) Reference Implementation"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/telephony.scm:238
+#: gnu/packages/telephony.scm:261
 msgid ""
 "This package provides an implementation of the Secure Real-time Transport\n"
 "Protocol (@dfn{SRTP}), the Universal Security Transform (@dfn{UST}), and a\n"
 "supporting cryptographic kernel."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/telephony.scm:262
+#: gnu/packages/telephony.scm:285
 msgid "Utilities library for linphone software"
 msgstr "Redskabsbibliotek for programmet linphone"
 
-#: gnu/packages/telephony.scm:263
+#: gnu/packages/telephony.scm:286
 msgid ""
 "BCtoolbox is a utilities library used by Belledonne\n"
 "Communications softwares like linphone."
@@ -16935,11 +16963,11 @@ msgstr ""
 "BCtoolbox er et redskabsbibliotek brugt af Belledonne\n"
 "Communications-programmer såsom linphone."
 
-#: gnu/packages/telephony.scm:285
+#: gnu/packages/telephony.scm:308
 msgid "Implementation of the Real-time transport protocol"
 msgstr "Implementering af realtids transportprotokollen"
 
-#: gnu/packages/telephony.scm:286
+#: gnu/packages/telephony.scm:309
 msgid ""
 "oRTP is a library implementing the Real-time transport\n"
 "protocol (RFC 3550)."
@@ -16947,21 +16975,21 @@ msgstr ""
 "ORTP er et bibliotek, der implementerer realtids\n"
 "transportprotokollen (RFC 3550)."
 
-#: gnu/packages/telephony.scm:312
+#: gnu/packages/telephony.scm:335
 msgid "Inter-Asterisk-Protocol library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/telephony.scm:313
+#: gnu/packages/telephony.scm:336
 msgid ""
 "LibIAX2 implements the Inter-Asterisk-Protocol for relaying\n"
 "Voice-over-IP (VoIP) communications."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/telephony.scm:344
+#: gnu/packages/telephony.scm:367
 msgid "Simple VoIP program to create conferences from the terminal"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/telephony.scm:346
+#: gnu/packages/telephony.scm:369
 msgid ""
 "Seren is a simple VoIP program based on the Opus codec that allows you\n"
 "to create a voice conference from the terminal, with up to 10 participants,\n"
@@ -16970,11 +16998,11 @@ msgid ""
 "address of one of the participants."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/telephony.scm:459
+#: gnu/packages/telephony.scm:482
 msgid "Low-latency, high quality voice chat software"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/telephony.scm:461
+#: gnu/packages/telephony.scm:484
 msgid ""
 "Mumble is an low-latency, high quality voice chat\n"
 "software primarily intended for use while gaming.\n"
@@ -16982,11 +17010,11 @@ msgid ""
 "@code{mumble} for the client, and @code{murmur} for the server."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/telephony.scm:526
+#: gnu/packages/telephony.scm:549
 msgid "Softphone for voice over IP and instant messaging"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/telephony.scm:527
+#: gnu/packages/telephony.scm:550
 msgid ""
 "Twinkle is a softphone for your voice over IP and instant\n"
 "messaging communcations using the SIP protocol. You can use it for direct 
IP\n"
@@ -16994,12 +17022,58 @@ msgid ""
 "calls and messages"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:219 gnu/packages/tex.scm:4056
-#: gnu/packages/tex.scm:4119
+#: gnu/packages/telephony.scm:632
+msgid "Session Initiation Protocol (SIP) stack"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/telephony.scm:633
+msgid ""
+"PJProject provides an implementation of the Session\n"
+"Initiation Protocol (SIP) and a multimedia framework."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/telephony.scm:803 gnu/packages/telephony.scm:840
+#: gnu/packages/telephony.scm:900
+msgid "Distributed multimedia communications platform"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/telephony.scm:804
+msgid ""
+"Jami (formerly GNU Ring) is a secure and distributed voice,\n"
+"video and chat communication platform that requires no centralized server 
and\n"
+"leaves the power of privacy in the hands of the user. It supports the SIP 
and\n"
+"IAX protocols, as well as decentralized calling using P2P-DHT.\n"
+"\n"
+"This package provides a library and daemon implementing the Jami core\n"
+"functionality."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/telephony.scm:841
+msgid ""
+"Jami (formerly GNU Ring) is a secure and distributed voice,\n"
+"video and chat communication platform that requires no centralized server 
and\n"
+"leaves the power of privacy in the hands of the user. It supports the SIP 
and\n"
+"IAX protocols, as well as decentralized calling using P2P-DHT.\n"
+"\n"
+"This package provides a library common to all Jami clients."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/telephony.scm:901
+msgid ""
+"Jami (formerly GNU Ring) is a secure and distributed voice,\n"
+"video and chat communication platform that requires no centralized server 
and\n"
+"leaves the power of privacy in the hands of the user. It supports the SIP 
and\n"
+"IAX protocols, as well as decentralized calling using P2P-DHT.\n"
+"\n"
+"This package provides the Jami client for the GNOME desktop."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:255 gnu/packages/tex.scm:5229
+#: gnu/packages/tex.scm:5292
 msgid "TeX Live, a package of the TeX typesetting system"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:221
+#: gnu/packages/tex.scm:257
 msgid ""
 "TeX Live provides a comprehensive TeX document production system.\n"
 "It includes all the major TeX-related programs, macro packages, and fonts\n"
@@ -17009,11 +17083,11 @@ msgid ""
 "This package contains the binaries."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:289
+#: gnu/packages/tex.scm:325
 msgid "DVI to PostScript drivers"
 msgstr "DVI- til PostScript-drivere"
 
-#: gnu/packages/tex.scm:290
+#: gnu/packages/tex.scm:326
 msgid ""
 "This package provides files needed for converting DVI files\n"
 "to PostScript."
@@ -17021,11 +17095,11 @@ msgstr ""
 "Denne pakke tilbyder filer krævet for at konvertere DVI-filer\n"
 "til PostScript."
 
-#: gnu/packages/tex.scm:324
+#: gnu/packages/tex.scm:360
 msgid "Unicode data and loaders for TeX"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:325
+#: gnu/packages/tex.scm:361
 msgid ""
 "This bundle provides generic access to Unicode Consortium\n"
 "data for TeX use. It contains a set of text files provided by the Unicode\n"
@@ -17038,11 +17112,11 @@ msgid ""
 "out to date by @code{unicode-letters.tex}. "
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:363
+#: gnu/packages/tex.scm:399
 msgid "Hyphenation patterns for German"
 msgstr "Orddelingsmønstre for tysk"
 
-#: gnu/packages/tex.scm:364
+#: gnu/packages/tex.scm:400
 msgid ""
 "The package provides experimental hyphenation patterns for\n"
 "the German language, covering both traditional and reformed orthography. 
The\n"
@@ -17050,11 +17124,11 @@ msgid ""
 "bundle."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:399
+#: gnu/packages/tex.scm:435
 msgid "Files for creating TeX formats"
 msgstr "Filer til at oprette TeX-formater"
 
-#: gnu/packages/tex.scm:400
+#: gnu/packages/tex.scm:436
 msgid ""
 "This bundle provides a collection of model \".ini\" files\n"
 "for creating TeX formats. These files are commonly used to introduced\n"
@@ -17063,11 +17137,11 @@ msgid ""
 "to adapt the plain e-TeX source file to work with XeTeX and LuaTeX."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:434
+#: gnu/packages/tex.scm:470
 msgid "Hyphenation patterns expressed in UTF-8"
 msgstr "Orddelingsmønstre udtrykt i UTF-8"
 
-#: gnu/packages/tex.scm:435
+#: gnu/packages/tex.scm:471
 msgid ""
 "Modern native UTF-8 engines such as XeTeX and LuaTeX need\n"
 "hyphenation patterns in UTF-8 format, whereas older systems require\n"
@@ -17080,21 +17154,35 @@ msgid ""
 "converters, will completely supplant the older patterns."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:511
+#: gnu/packages/tex.scm:547
 msgid "Metafont base files"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:512
+#: gnu/packages/tex.scm:548
 msgid ""
 "This package provides the Metafont base files needed to\n"
 "build fonts using the Metafont system."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:543
+#: gnu/packages/tex.scm:579
+msgid "Tools for converting and installing fonts for TeX and LaTeX"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:580
+msgid ""
+"This package provides TeX macros for converting Adobe Font\n"
+"Metric files to TeX metric and virtual font format. Fontinst helps mainly\n"
+"with the number crunching and shovelling parts of font installation. This\n"
+"means in practice that it creates a number of files which give the TeX\n"
+"metrics (and related information) for a font family that TeX needs to do 
any\n"
+"typesetting in these fonts."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:615
 msgid "Scheme for naming fonts in TeX"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:544
+#: gnu/packages/tex.scm:616
 msgid ""
 "This is Fontname, a naming scheme for (the base part of)\n"
 "external TeX font filenames. This makes at most eight-character names\n"
@@ -17102,11 +17190,11 @@ msgid ""
 "documents."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:613
+#: gnu/packages/tex.scm:707
 msgid "Computer Modern fonts for TeX"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:614
+#: gnu/packages/tex.scm:708
 msgid ""
 "This package provides the Computer Modern fonts by Donald\n"
 "Knuth. The Computer Modern font family is a large collection of text,\n"
@@ -17114,22 +17202,47 @@ msgid ""
 "8A."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:678
+#: gnu/packages/tex.scm:815
+msgid "Computer Modern Super family of fonts"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:816
+msgid ""
+"The CM-Super family provides Adobe Type 1 fonts that replace\n"
+"the T1/TS1-encoded Computer Modern (EC/TC), T1/TS1-encoded Concrete,\n"
+"T1/TS1-encoded CM bright and LH Cyrillic fonts (thus supporting all 
European\n"
+"languages except Greek), and bringing many ameliorations in typesetting\n"
+"quality. The fonts exhibit the same metrics as the METAFONT-encoded\n"
+"originals."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:853
+msgid "Latin Modern family of fonts"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:854
+msgid ""
+"The Latin Modern fonts are derived from the famous Computer\n"
+"Modern fonts designed by Donald E. Knuth and described in Volume E of his\n"
+"Computers & Typesetting series."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:924
 msgid "Small library of METAFONT sources"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:679
+#: gnu/packages/tex.scm:925
 msgid ""
 "This is a collection of core TeX and METAFONT macro files\n"
 "from Donald Knuth, including the plain format, plain base, and the MF logo\n"
 "fonts."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:753
+#: gnu/packages/tex.scm:999
 msgid "Collection of fonts used in LaTeX distributions"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:754
+#: gnu/packages/tex.scm:1000
 msgid ""
 "This is a collection of fonts for use with standard LaTeX\n"
 "packages and classes. It includes invisible fonts (for use with the slides\n"
@@ -17137,11 +17250,35 @@ msgid ""
 "symbol fonts."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:835 gnu/packages/tex.scm:866
+#: gnu/packages/tex.scm:1020
+msgid "LaTeX support for Metafont logo fonts"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:1022
+msgid ""
+"This package provides LaTeX and font definition files to access the\n"
+"Knuthian mflogo fonts described in The Metafontbook and to typeset Metafont\n"
+"logos in LaTeX documents."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:1089
+msgid "Metafont logo font"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:1091
+msgid ""
+"These fonts were created in METAFONT by Knuth, for his own publications.\n"
+"At some stage, the letters P and S were added, so that the METAPOST logo 
could\n"
+"also be expressed. The fonts were originally issued (of course) as 
METAFONT\n"
+"source; they have since been autotraced and reissued in Adobe Type 1 format 
by\n"
+"Taco Hoekwater."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:1287 gnu/packages/tex.scm:1318
 msgid "TeX fonts from the American Mathematical Society"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:837
+#: gnu/packages/tex.scm:1289
 msgid ""
 "This package provides an extended set of fonts for use in mathematics,\n"
 "including: extra mathematical symbols; blackboard bold letters (uppercase\n"
@@ -17155,29 +17292,29 @@ msgid ""
 "details can be found in the documentation."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:868
+#: gnu/packages/tex.scm:1320
 msgid ""
 "This package provides basic LaTeX support for the symbol fonts provides\n"
 "by the amsfonts package. It provides @code{amsfonts.sty}, with names of\n"
 "individual symbols defined in @code{amssymb.sty}."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:902
+#: gnu/packages/tex.scm:1354
 msgid "Plain TeX format and supporting files"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:904
+#: gnu/packages/tex.scm:1356
 msgid ""
 "Contains files used to build the Plain TeX format, as described in the\n"
 "TeXbook, together with various supporting files (some also discussed in the\n"
 "book)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1073
+#: gnu/packages/tex.scm:1535
 msgid "Base sources of LaTeX"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1075
+#: gnu/packages/tex.scm:1537
 msgid ""
 "This bundle comprises the source of LaTeX itself, together with several\n"
 "packages which are considered \"part of the kernel\". This bundle, 
together\n"
@@ -17185,11 +17322,11 @@ msgid ""
 "contain."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1095
+#: gnu/packages/tex.scm:1557
 msgid "Extended filecontents and filecontents* environments"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1097
+#: gnu/packages/tex.scm:1559
 msgid ""
 "LaTeX2e's @code{filecontents} and @code{filecontents*} environments\n"
 "enable a LaTeX source file to generate external files as it runs through\n"
@@ -17200,22 +17337,22 @@ msgid ""
 "@code{filecontents*} anywhere."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1124
+#: gnu/packages/tex.scm:1586
 msgid "Am I running under XeTeX?"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1126
+#: gnu/packages/tex.scm:1588
 msgid ""
 "This is a simple package which provides an @code{\\ifxetex} conditional,\n"
 "so that other code can determine that it is running under XeTeX. The 
package\n"
 "requires the e-TeX extensions to the TeX primitive set."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1158
+#: gnu/packages/tex.scm:1620
 msgid "Simple macros for EPS inclusion"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1160
+#: gnu/packages/tex.scm:1622
 msgid ""
 "This package provides the original (and now obsolescent) graphics\n"
 "inclusion macros for use with dvips, still widely used by Plain TeX users 
(in\n"
@@ -17225,11 +17362,11 @@ msgid ""
 "users, via its Plain TeX version.)"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1186
+#: gnu/packages/tex.scm:1646
 msgid "Sophisticated verbatim text"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1188
+#: gnu/packages/tex.scm:1648
 msgid ""
 "This package provides tools for the flexible handling of verbatim text\n"
 "including: verbatim commands in footnotes; a variety of verbatim 
environments\n"
@@ -17239,11 +17376,11 @@ msgid ""
 "verbatim source)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1257
+#: gnu/packages/tex.scm:1717
 msgid "LaTeX standard graphics bundle"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1259
+#: gnu/packages/tex.scm:1719
 msgid ""
 "This is a collection of LaTeX packages for producing color, including\n"
 "graphics (e.g. PostScript) files, and rotation and scaling of text in LaTeX\n"
@@ -17251,11 +17388,11 @@ msgid ""
 "keyval, and lscape."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1281
+#: gnu/packages/tex.scm:1741
 msgid "Driver-independent color extensions for LaTeX and pdfLaTeX"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1283
+#: gnu/packages/tex.scm:1743
 msgid ""
 "The package starts from the basic facilities of the colorcolor package,\n"
 "and provides easy driver-independent access to several kinds of color 
tints,\n"
@@ -17266,11 +17403,11 @@ msgid ""
 "tables."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1309
+#: gnu/packages/tex.scm:1772
 msgid "Extensive support for hypertext in LaTeX"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1311
+#: gnu/packages/tex.scm:1774
 msgid ""
 "The @code{hyperref} package is used to handle cross-referencing commands\n"
 "in LaTeX to produce hypertext links in the document. The package provides\n"
@@ -17282,22 +17419,22 @@ msgid ""
 "@code{nameref} packages, which make use of the facilities of @code{hyperref}."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1345
+#: gnu/packages/tex.scm:1810
 msgid "Bundle of packages submitted by Heiko Oberdiek"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1347
+#: gnu/packages/tex.scm:1812
 msgid ""
 "The bundle comprises various LaTeX packages, providing among others:\n"
 "better accessibility support for PDF files; extensible chemists reaction\n"
 "arrows; record information about document class(es) used; and many more."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1368
+#: gnu/packages/tex.scm:1833
 msgid "LaTeX standard tools bundle"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1370
+#: gnu/packages/tex.scm:1835
 msgid ""
 "This package is a collection of (variously) simple tools provided as\n"
 "part of the LaTeX required tools distribution, comprising the following\n"
@@ -17307,11 +17444,11 @@ msgid ""
 "xr, and xspace."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1405
+#: gnu/packages/tex.scm:1870
 msgid "Verbatim with URL-sensitive line breaks"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1406
+#: gnu/packages/tex.scm:1871
 msgid ""
 "The command @code{\\url} is a form of verbatim command that\n"
 "allows linebreaks at certain characters or combinations of characters, 
accepts\n"
@@ -17323,11 +17460,11 @@ msgid ""
 "of file names."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1433
+#: gnu/packages/tex.scm:1898
 msgid "LaTeX3 programmers’ interface"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1435
+#: gnu/packages/tex.scm:1900
 msgid ""
 "The l3kernel bundle provides an implementation of the LaTeX3\n"
 "programmers’ interface, as a set of packages that run under LaTeX 2e. The\n"
@@ -17336,11 +17473,11 @@ msgid ""
 "that the LaTeX3 conventions can be used with regular LaTeX 2e packages."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1480
+#: gnu/packages/tex.scm:1945
 msgid "High-level LaTeX3 concepts"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1482
+#: gnu/packages/tex.scm:1947
 msgid ""
 "This bundle holds prototype implementations of concepts for a LaTeX\n"
 "designer interface, to be used with the experimental LaTeX kernel as\n"
@@ -17357,11 +17494,11 @@ msgid ""
 "@end enumerate\n"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1515
+#: gnu/packages/tex.scm:2007
 msgid "Advanced font selection in XeLaTeX and LuaLaTeX"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1517
+#: gnu/packages/tex.scm:2009
 msgid ""
 "Fontspec is a package for XeLaTeX and LuaLaTeX. It provides an\n"
 "automatic and unified interface to feature-rich AAT and OpenType fonts 
through\n"
@@ -17369,22 +17506,35 @@ msgid ""
 "the l3kernel and xparse bundles from the LaTeX 3 development team."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1553
+#: gnu/packages/tex.scm:2045
 msgid "Lua modules for general programming (in the (La)TeX world)"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1555
+#: gnu/packages/tex.scm:2047
 msgid ""
 "Lualibs is a collection of Lua modules useful for general programming.\n"
 "The bundle is based on Lua modules shipped with ConTeXt, and made available 
in\n"
 "this bundle for use independent of ConTeXt."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1575
+#: gnu/packages/tex.scm:2135
+msgid "OpenType font loader for LuaTeX"
+msgstr "OpenType-skriftindlæser for LuaTeX"
+
+#: gnu/packages/tex.scm:2137
+msgid ""
+"Luaotfload is an adaptation of the ConTeXt font loading system for the\n"
+"Plain and LaTeX formats. It allows OpenType fonts to be loaded with font\n"
+"features accessible using an extended font request syntax while providing\n"
+"compatibilitywith XeTeX. By indexing metadata in a database it facilitates\n"
+"loading fonts by their proper names instead of file names."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:2159
 msgid "AMS mathematical facilities for LaTeX"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1577
+#: gnu/packages/tex.scm:2161
 msgid ""
 "This is the principal package in the AMS-LaTeX distribution. It adapts\n"
 "for use in LaTeX most of the mathematical features found in AMS-TeX; it is\n"
@@ -17399,11 +17549,11 @@ msgid ""
 "definitions."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1605
+#: gnu/packages/tex.scm:2189
 msgid "AMS document classes for LaTeX"
-msgstr ""
+msgstr "AMS-dokumentklasser for LaTeX"
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1607
+#: gnu/packages/tex.scm:2191
 msgid ""
 "This bundle contains three AMS classes: @code{amsartamsart} (for writing\n"
 "articles for the AMS), @code{amsbookamsbook} (for books) and\n"
@@ -17412,11 +17562,11 @@ msgid ""
 "distribution."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1638
+#: gnu/packages/tex.scm:2222
 msgid "Multilingual support for Plain TeX or LaTeX"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1640
+#: gnu/packages/tex.scm:2224
 msgid ""
 "The package manages culturally-determined typographical (and other)\n"
 "rules, and hyphenation patterns for a wide range of languages. A document 
may\n"
@@ -17427,11 +17577,11 @@ msgid ""
 "polyglossia package rather than Babel."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1663
+#: gnu/packages/tex.scm:2247
 msgid "Babel support for English"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1665
+#: gnu/packages/tex.scm:2249
 msgid ""
 "This package provides the language definition file for support of\n"
 "English in @code{babel}. Care is taken to select British hyphenation 
patterns\n"
@@ -17439,11 +17589,24 @@ msgid ""
 "for Canadian and USA text."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1686
+#: gnu/packages/tex.scm:2269
+msgid "Babel support for German"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:2271
+msgid ""
+"This package provides the language definition file for support of German\n"
+"in @code{babel}. It provides all the necessary macros, definitions and\n"
+"settings to typeset German documents. The bundle includes support for the\n"
+"traditional and reformed German orthography as well as for the Austrian and\n"
+"Swiss varieties of German."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:2293
 msgid "Support for Cyrillic fonts in LaTeX"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1688
+#: gnu/packages/tex.scm:2295
 msgid ""
 "This bundle of macros files provides macro support (including font\n"
 "encoding macros) for the use of Cyrillic characters in fonts encoded under 
the\n"
@@ -17451,11 +17614,11 @@ msgid ""
 "language that is written in a Cyrillic alphabet."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1708
+#: gnu/packages/tex.scm:2315
 msgid "Font support for common PostScript fonts"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1710
+#: gnu/packages/tex.scm:2317
 msgid ""
 "The PSNFSS collection includes a set of files that provide a complete\n"
 "working setup of the LaTeX font selection scheme (NFSS2) for use with 
common\n"
@@ -17466,11 +17629,21 @@ msgid ""
 "packages."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1795
+#: gnu/packages/tex.scm:2358
+msgid "TeX Live base packages"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:2359 gnu/packages/tex.scm:2447
+msgid ""
+"This is a very limited subset of the TeX Live distribution.\n"
+"It includes little more than the required set of LaTeX packages."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:2430
 msgid "Union of TeX Live packages"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1796
+#: gnu/packages/tex.scm:2431
 msgid ""
 "This package provides a subset of the TeX Live\n"
 "distribution."
@@ -17478,17 +17651,11 @@ msgstr ""
 "Denne pakke tilbyder et undersæt af TeX Live-\n"
 "distributionen."
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1811
-msgid ""
-"This is a very limited subset of the TeX Live distribution.\n"
-"It includes little more than the required set of LaTeX packages."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/tex.scm:1828
+#: gnu/packages/tex.scm:2464
 msgid "LaTeX-based replacement for BibTeX"
 msgstr "LaTeX-baseret erstatning for BibTeX"
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1830
+#: gnu/packages/tex.scm:2466
 msgid ""
 "Amsrefs is a LaTeX package for bibliographies that provides an archival\n"
 "data format similar to the format of BibTeX database files, but adapted to\n"
@@ -17496,11 +17663,11 @@ msgid ""
 "conjunction with BibTeX or as a replacement for BibTeX."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1857
+#: gnu/packages/tex.scm:2493
 msgid "Footnotes for critical editions"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1859
+#: gnu/packages/tex.scm:2495
 msgid ""
 "This package aims to provide a one-stop solution to requirements for\n"
 "footnotes. It offers: Multiple footnote apparatus superior to that of\n"
@@ -17514,11 +17681,11 @@ msgid ""
 "@code{suffix} packages."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1885
+#: gnu/packages/tex.scm:2521
 msgid "Producing 'blind' text for testing"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1887
+#: gnu/packages/tex.scm:2523
 msgid ""
 "The package provides the commands @code{\\blindtext} and\n"
 "@code{\\Blindtext} for creating \"blind\" text useful in testing new 
classes\n"
@@ -17529,11 +17696,11 @@ msgid ""
 "ipsum\" text, see the @code{lipsum} package)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1917
+#: gnu/packages/tex.scm:2560
 msgid "German letter DIN style"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1919
+#: gnu/packages/tex.scm:2562
 msgid ""
 "This package implements a document layout for writing letters according\n"
 "to the rules of DIN (Deutsches Institut für Normung, German standardisation\n"
@@ -17545,11 +17712,11 @@ msgid ""
 "package."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1943
+#: gnu/packages/tex.scm:2586
 msgid "Put a grey textual watermark on document pages"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1945
+#: gnu/packages/tex.scm:2588
 msgid ""
 "This package provides a means to add a textual, light grey watermark on\n"
 "every page or on the first page of a document. Typical usage may consist 
in\n"
@@ -17559,11 +17726,11 @@ msgid ""
 "on everypage."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1967
+#: gnu/packages/tex.scm:2610
 msgid "New interface for environments in LaTeX"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1969
+#: gnu/packages/tex.scm:2612
 msgid ""
 "This package provides the @code{\\collect@@body} command (as in\n"
 "@code{amsmath}), as well as a @code{\\long} version @code{\\Collect@@Body},\n"
@@ -17571,11 +17738,11 @@ msgid ""
 "define a new author interface to creating new environments."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1989
+#: gnu/packages/tex.scm:2632
 msgid "Create equal-widthed parboxes"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:1991
+#: gnu/packages/tex.scm:2634
 msgid ""
 "LaTeX users sometimes need to ensure that two or more blocks of text\n"
 "occupy the same amount of horizontal space on the page. To that end, the\n"
@@ -17589,11 +17756,11 @@ msgid ""
 "also provided."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2025
+#: gnu/packages/tex.scm:2668
 msgid "Expanded description environments"
 msgstr "Udvidede beskrivelsesmiljøer"
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2027
+#: gnu/packages/tex.scm:2670
 msgid ""
 "The package provides additional features for the LaTeX\n"
 "@code{description} environment, including adjustable left margin. The 
package\n"
@@ -17602,11 +17769,11 @@ msgid ""
 "@code{enumerate} lists, and numbered lists remain in sequence)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2061
+#: gnu/packages/tex.scm:2704
 msgid "Provide file modification times, and compare them"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2063
+#: gnu/packages/tex.scm:2706
 msgid ""
 "This package provides macros to read and compare the modification dates\n"
 "of files. The files may be @code{.tex} files, images or other files (as 
long\n"
@@ -17618,11 +17785,11 @@ msgid ""
 "but non-expandable ones."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2087
+#: gnu/packages/tex.scm:2730
 msgid "Conditionals to test which platform is being used"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2089
+#: gnu/packages/tex.scm:2732
 msgid ""
 "This package uses the (La)TeX extension @code{-shell-escape} to\n"
 "establish whether the document is being processed on a Windows or on a\n"
@@ -17633,11 +17800,11 @@ msgid ""
 "classes of systems."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2112
+#: gnu/packages/tex.scm:2755
 msgid "Flexible bibliography support"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2114
+#: gnu/packages/tex.scm:2757
 msgid ""
 "This bundle provides a package that implements both author-year and\n"
 "numbered references, as well as much detailed of support for other\n"
@@ -17647,11 +17814,11 @@ msgid ""
 "designed from the start to be compatible with @code{natbib}."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2136
+#: gnu/packages/tex.scm:2779
 msgid "Replace strings in encapsulated PostScript figures"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2138
+#: gnu/packages/tex.scm:2781
 msgid ""
 "This package allows LaTeX constructions (equations, picture\n"
 "environments, etc.) to be precisely superimposed over Encapsulated 
PostScript\n"
@@ -17662,11 +17829,26 @@ msgid ""
 "rotated."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2174
-msgid "Process PostScript graphisc within pdfLaTeX documents"
+#: gnu/packages/tex.scm:2804
+msgid "Macros for defining and setting keys"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:2806
+msgid ""
+"This package is an extension of the @code{keyval} package and offers\n"
+"more flexible macros for defining and setting keys. The package provides a\n"
+"pointer and a preset system. Furthermore, it supplies macros to allow 
class\n"
+"and package options to contain options of the @code{key=value} form. A 
LaTeX\n"
+"kernel patch is provided to avoid premature expansions of macros in class 
or\n"
+"package options. A specialized system for setting @code{PSTricks} keys is\n"
+"provided by the @code{pst-xkey} package."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:2853
+msgid "Process PostScript graphics within pdfLaTeX documents"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2176
+#: gnu/packages/tex.scm:2855
 msgid ""
 "This is a package for processing PostScript graphics with @code{psfrag}\n"
 "labels within pdfLaTeX documents. Every graphic is compiled individually,\n"
@@ -17674,11 +17856,11 @@ msgid ""
 "re-processing."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2200
+#: gnu/packages/tex.scm:2888
 msgid "Make overhead slides"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2203
+#: gnu/packages/tex.scm:2891
 msgid ""
 "This package provides a class that produces overhead\n"
 "slides (transparencies), with many facilities. Seminar is not nowadays\n"
@@ -17687,11 +17869,11 @@ msgid ""
 "21st-century presentation styles."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2236
+#: gnu/packages/tex.scm:2924
 msgid "Trim spaces around an argument or within a macro"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2238
+#: gnu/packages/tex.scm:2926
 msgid ""
 "This very short package allows you to expandably remove spaces around a\n"
 "token list (commands are provided to remove spaces before, spaces after, or\n"
@@ -17699,21 +17881,21 @@ msgid ""
 "space-stripped macros."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2271
+#: gnu/packages/tex.scm:2959
 msgid "Captions on more than floats"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2273
+#: gnu/packages/tex.scm:2961
 msgid ""
 "This package defines a command @code{\\captionof} for putting a caption\n"
 "to something that's not a float."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2304
+#: gnu/packages/tex.scm:2992
 msgid "Create correct hyperlinks for DOI numbers"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2306
+#: gnu/packages/tex.scm:2994
 msgid ""
 "You can hyperlink DOI numbers to doi.org. However, some publishers have\n"
 "elected to use nasty characters in their DOI numbering scheme (@code{<},\n"
@@ -17723,11 +17905,11 @@ msgid ""
 "hyperlink to the target of the DOI."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2342
+#: gnu/packages/tex.scm:3030
 msgid "e-TeX tools for LaTeX"
 msgstr "e-TeX-værktøjer for LaTeX"
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2344
+#: gnu/packages/tex.scm:3032
 msgid ""
 "This package is a toolbox of programming facilities geared primarily\n"
 "towards LaTeX class and package authors. It provides LaTeX frontends to 
some\n"
@@ -17738,11 +17920,11 @@ msgid ""
 "of the LaTeX kernel."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2380
+#: gnu/packages/tex.scm:3068
 msgid "Seven predefined chapter heading styles"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2382
+#: gnu/packages/tex.scm:3070
 msgid ""
 "This package provides seven predefined chapter heading styles. Each\n"
 "style can be modified using a set of simple commands. Optionally one can\n"
@@ -17750,11 +17932,11 @@ msgid ""
 "headings."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2415
+#: gnu/packages/tex.scm:3103
 msgid "Framed or shaded regions that can break across pages"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2417
+#: gnu/packages/tex.scm:3105
 msgid ""
 "The package creates three environments: @code{framed}, which puts an\n"
 "ordinary frame box around the region, @code{shaded}, which shades the 
region,\n"
@@ -17765,11 +17947,11 @@ msgid ""
 "@code{\\MakeFramed} to make your own framed-style environments."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2449
+#: gnu/packages/tex.scm:3137
 msgid "Letter document class"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2451
+#: gnu/packages/tex.scm:3139
 msgid ""
 "This package is designed for formatting formless letters in German; it\n"
 "can also be used for English (by those who can read the documentation). 
There\n"
@@ -17777,21 +17959,21 @@ msgid ""
 "\"old\" and a \"new\" version of g-brief."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2471
+#: gnu/packages/tex.scm:3159
 msgid "Typeset Galois connections"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2473
+#: gnu/packages/tex.scm:3161
 msgid ""
 "The package deals with connections in two-dimensional style, optionally\n"
 "in colour."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2491
+#: gnu/packages/tex.scm:3179
 msgid "Citations in a reader-friendly style"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2493
+#: gnu/packages/tex.scm:3181
 msgid ""
 "The package allows citations in the German style, which is considered by\n"
 "many to be particularly reader-friendly. The citation provides a small 
amount\n"
@@ -17801,11 +17983,11 @@ msgid ""
 "BibLaTeX, and is considered experimental."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2515
+#: gnu/packages/tex.scm:3205
 msgid "Flexible and complete interface to document dimensions"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2517
+#: gnu/packages/tex.scm:3207
 msgid ""
 "This package provides an easy and flexible user interface to customize\n"
 "page layout, implementing auto-centering and auto-balancing mechanisms so 
that\n"
@@ -17816,11 +17998,11 @@ msgid ""
 "ability to communicate the paper size it's set up to the output."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2540
+#: gnu/packages/tex.scm:3230
 msgid "Miscellaneous tools by Mark Wooding"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2542
+#: gnu/packages/tex.scm:3232
 msgid ""
 "This collection of tools includes: @code{atsupport} for short commands\n"
 "starting with @code{@@}, macros to sanitize the OT1 encoding of the\n"
@@ -17830,21 +18012,21 @@ msgid ""
 "array environments; verbatim handling; and syntax diagrams."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2564
+#: gnu/packages/tex.scm:3254
 msgid "Alternative to babel for XeLaTeX and LuaLaTeX"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2566
+#: gnu/packages/tex.scm:3256
 msgid ""
 "This package provides a complete Babel replacement for users of LuaLaTeX\n"
 "and XeLaTeX; it relies on the @code{fontspec} package, version 2.0 at least."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2584
+#: gnu/packages/tex.scm:3274
 msgid "Multi-page tables package"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2586
+#: gnu/packages/tex.scm:3276
 msgid ""
 "This package was a predecessor of @code{longtable}; the newer\n"
 "package (designed on quite different principles) is easier to use and more\n"
@@ -17852,11 +18034,11 @@ msgid ""
 "situations where longtable has problems."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2619
+#: gnu/packages/tex.scm:3309
 msgid "TeX macros to handle Texinfo files"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2621
+#: gnu/packages/tex.scm:3311
 msgid ""
 "Texinfo is the preferred format for documentation in the GNU project;\n"
 "the format may be used to produce online or printed output from a single\n"
@@ -17865,11 +18047,11 @@ msgid ""
 "hypertext linkages in some cases)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2642
+#: gnu/packages/tex.scm:3332
 msgid "Show \"realistic\" quotes in verbatim"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2644
+#: gnu/packages/tex.scm:3334
 msgid ""
 "Typewriter-style fonts are best for program listings, but Computer\n"
 "Modern Typewriter prints @code{`} and @code{'} as bent opening and closing\n"
@@ -17883,22 +18065,22 @@ msgid ""
 "does not affect @code{\\tt}, @code{\\texttt}, etc."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2683
+#: gnu/packages/tex.scm:3373
 msgid "Simple package to set up document margins"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2685
+#: gnu/packages/tex.scm:3375
 msgid ""
 "This is a simple package to set up document margins. This package is\n"
 "considered obsolete; alternatives are the @code{typearea} package from the\n"
 "@code{koma-script} bundle, or the @code{geometry} package."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2704
+#: gnu/packages/tex.scm:3394
 msgid "Extra control of appendices"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2706
+#: gnu/packages/tex.scm:3396
 msgid ""
 "The appendix package provides various ways of formatting the titles of\n"
 "appendices. Also (sub)appendices environments are provided that can be 
used,\n"
@@ -17907,44 +18089,44 @@ msgid ""
 "command."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2727
+#: gnu/packages/tex.scm:3417
 msgid "Generate changebars in LaTeX documents"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2729
+#: gnu/packages/tex.scm:3419
 msgid ""
 "Identify areas of text to be marked with changebars with the\n"
 "@code{\\cbstart} and @code{\\cbend} commands; the bars may be coloured. 
The\n"
-"package uses 'drivers' to place the bars; the available drivers can work 
with\n"
-"@code{dvitoln03}, @code{dvitops}, @code{dvips}, the emTeX and TeXtures DVI\n"
+"package uses @code{drivers} to place the bars; the available drivers can 
work\n"
+"with @code{dvitoln03}, @code{dvitops}, @code{dvips}, the emTeX and TeXtures 
DVI\n"
 "drivers, and VTeX and pdfTeX."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2764
+#: gnu/packages/tex.scm:3454
 msgid "CMap support for PDF files"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2766
+#: gnu/packages/tex.scm:3456
 msgid ""
 "This package embeds CMap tables into PDF files to make search and\n"
 "copy-and-paste functions work properly."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2784
+#: gnu/packages/tex.scm:3474
 msgid "Add colour to LaTeX tables"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2786
+#: gnu/packages/tex.scm:3476
 msgid ""
 "This package allows rows, columns, and even individual cells in LaTeX\n"
 "tables to be coloured."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2817
+#: gnu/packages/tex.scm:3507
 msgid "Variants of \\fbox and other games with boxes"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2819
+#: gnu/packages/tex.scm:3509
 msgid ""
 "This package provides variants of @code{\\fbox}: @code{\\shadowbox},\n"
 "@code{\\doublebox}, @code{\\ovalbox}, @code{\\Ovalbox}, with helpful tools 
for\n"
@@ -17952,22 +18134,22 @@ msgid ""
 "floats, center, flushleft, and flushright, lists, and pages."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2852
+#: gnu/packages/tex.scm:3542
 msgid "Extensive control of page headers and footers in LaTeX2e"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2854
+#: gnu/packages/tex.scm:3544
 msgid ""
 "The package provides extensive facilities, both for constructing headers\n"
 "and footers, and for controlling their use (for example, at times when 
LaTeX\n"
 "would automatically change the heading style in use)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2873
+#: gnu/packages/tex.scm:3563
 msgid "Improved interface for floating objects"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2875
+#: gnu/packages/tex.scm:3565
 msgid ""
 "This package improves the interface for defining floating objects such\n"
 "as figures and tables. It introduces the boxed float, the ruled float and 
the\n"
@@ -17977,11 +18159,11 @@ msgid ""
 "with @code{\\floatplacement{figure}{H}}."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2897
+#: gnu/packages/tex.scm:3587
 msgid "Range of footnote options"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2899
+#: gnu/packages/tex.scm:3589
 msgid ""
 "This is a collection of ways to change the typesetting of footnotes.\n"
 "The package provides means of changing the layout of the footnotes 
themselves,\n"
@@ -17991,11 +18173,11 @@ msgid ""
 "footnotes with symbols rather than numbers."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2923
+#: gnu/packages/tex.scm:3613
 msgid "Typeset source code listings using LaTeX"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2925
+#: gnu/packages/tex.scm:3615
 msgid ""
 "The package enables the user to typeset programs (programming code)\n"
 "within LaTeX; the source code is read directly by TeX---no front-end 
processor\n"
@@ -18003,11 +18185,11 @@ msgid ""
 "styles. Support for @code{hyperref} is provided."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2958
+#: gnu/packages/tex.scm:3648
 msgid "Miscellaneous packages by Joerg Knappen"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:2960
+#: gnu/packages/tex.scm:3650
 msgid ""
 "This package provides miscellaneous macros by Joerg Knappen, including:\n"
 "represent counters in greek; Maxwell's non-commutative division;\n"
@@ -18019,11 +18201,11 @@ msgid ""
 "in SGML; use maths minus in text as appropriate; simple Young tableaux."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3035
+#: gnu/packages/tex.scm:3725
 msgid "Computer modern fonts in T1 and TS1 encodings"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3037
+#: gnu/packages/tex.scm:3727
 msgid ""
 "The EC fonts are European Computer Modern Fonts, supporting the complete\n"
 "LaTeX T1 encoding defined at the 1990 TUG conference hold at Cork/Ireland.\n"
@@ -18040,11 +18222,40 @@ msgid ""
 "differs from the EC in a number of particulars."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3118
+#: gnu/packages/tex.scm:3899 gnu/packages/tex.scm:4062
+#: gnu/packages/tex.scm:4197
+msgid "URW Base 35 font pack for LaTeX"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:3901
+msgid ""
+"This package provides a drop-in replacements for the Times font from\n"
+"Adobe's basic set."
+msgstr ""
+"Denne pakke tilbyder en direkte erstatning for Times-skrifttypen fra\n"
+"Adobes grundlæggende sæt."
+
+#: gnu/packages/tex.scm:4064
+msgid ""
+"This package provides a drop-in replacements for the Palatino font from\n"
+"Adobe's basic set."
+msgstr ""
+"Denne pakke tilbyder en direkte erstatning for Palatino-skrifttypen fra\n"
+"Adobes grundlæggende sæt."
+
+#: gnu/packages/tex.scm:4199
+msgid ""
+"This package provides a drop-in replacements for the Zapfding font from\n"
+"Adobe's basic set."
+msgstr ""
+"Denne pakke tilbyder en direkte erstatning for Zapfding-skrifttypen fra\n"
+"Adobes grundlæggende sæt."
+
+#: gnu/packages/tex.scm:4269
 msgid "Ralph Smith's Formal Script font"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3120
+#: gnu/packages/tex.scm:4271
 msgid ""
 "The fonts provide uppercase formal script letters for use as symbols in\n"
 "scientific and mathematical typesetting (in contrast to the informal script\n"
@@ -18054,22 +18265,22 @@ msgid ""
 "one of the packages @code{calrsfs} and @code{mathrsfs}."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3142
+#: gnu/packages/tex.scm:4293
 msgid "Add picture commands (or backgrounds) to every page"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3144
+#: gnu/packages/tex.scm:4295
 msgid ""
 "The package adds one or more user commands to LaTeX's @code{shipout}\n"
 "routine, which may be used to place the output at fixed positions. The\n"
 "@code{grid} option may be used to find the correct places."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3176
+#: gnu/packages/tex.scm:4327
 msgid "Extensions to epic and the LaTeX drawing tools"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3178
+#: gnu/packages/tex.scm:4329
 msgid ""
 "Extensions to @code{epic} and the LaTeX picture drawing environment,\n"
 "include the drawing of lines at any slope, the drawing of circles in any\n"
@@ -18079,11 +18290,11 @@ msgid ""
 "@code{\\special} commands."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3213
+#: gnu/packages/tex.scm:4364
 msgid "Customize basic list environments"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3215
+#: gnu/packages/tex.scm:4366
 msgid ""
 "This package is intended to ease customizing the three basic list\n"
 "environments: @code{enumerate}, @code{itemize} and @code{description}. It\n"
@@ -18092,22 +18303,22 @@ msgid ""
 "@code{\\begin{itemize}[itemsep=1ex,leftmargin=1cm]}."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3236
+#: gnu/packages/tex.scm:4387
 msgid "Create tabular cells spanning multiple rows"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3238
+#: gnu/packages/tex.scm:4389
 msgid ""
 "The package provides tools for creating tabular cells spanning multiple\n"
 "rows. It has a lot of flexibility, including an option for specifying an\n"
 "entry at the \"natural\" width of its text."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3270
+#: gnu/packages/tex.scm:4421
 msgid "Combine LaTeX commands over included graphics"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3272
+#: gnu/packages/tex.scm:4423
 msgid ""
 "The @code{overpic} environment is a cross between the LaTeX\n"
 "@code{picture} environment and the @code{\\includegraphics} command of\n"
@@ -18116,22 +18327,22 @@ msgid ""
 "positions; a grid for orientation is available."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3306
+#: gnu/packages/tex.scm:4457
 msgid "Layout with zero \\parindent, non-zero \\parskip"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3308
+#: gnu/packages/tex.scm:4459
 msgid ""
 "Simply changing @code{\\parskip} and @code{\\parindent} leaves a layout\n"
 "that is untidy; this package (though it is no substitute for a properly\n"
 "designed class) helps alleviate this untidiness."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3327
+#: gnu/packages/tex.scm:4478
 msgid "Include PDF documents in LaTeX"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3329
+#: gnu/packages/tex.scm:4480
 msgid ""
 "This package simplifies the inclusion of external multi-page PDF\n"
 "documents in LaTeX documents. Pages may be freely selected and it is 
possible\n"
@@ -18141,11 +18352,11 @@ msgid ""
 "use this package to insert PostScript files, in addition to PDF files."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3361
+#: gnu/packages/tex.scm:4512
 msgid "St Mary Road symbols for theoretical computer science"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3363
+#: gnu/packages/tex.scm:4514
 msgid ""
 "The fonts were originally distributed as Metafont sources only, but\n"
 "Adobe Type 1 versions are also now available. Macro support is provided 
for\n"
@@ -18154,11 +18365,11 @@ msgid ""
 "the whole font."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3384
+#: gnu/packages/tex.scm:4535
 msgid "Figures divided into subfigures"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3386
+#: gnu/packages/tex.scm:4537
 msgid ""
 "This (deprecated) package provides support for the manipulation and\n"
 "reference of small or \"sub\" figures and tables within a single figure or\n"
@@ -18171,11 +18382,11 @@ msgid ""
 "the more recent @code{subcaption} package more satisfactory."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3411
+#: gnu/packages/tex.scm:4562
 msgid "Tabular with variable width columns balanced"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3413
+#: gnu/packages/tex.scm:4564
 msgid ""
 "The package defines a @code{tabular*}-like environment, @code{tabulary},\n"
 "taking a \"total width\" argument as well as the column specifications. 
The\n"
@@ -18186,11 +18397,11 @@ msgid ""
 "according to the natural width of the widest cell in the column."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3449
+#: gnu/packages/tex.scm:4600
 msgid "Tables with captions and notes all the same width"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3451
+#: gnu/packages/tex.scm:4602
 msgid ""
 "This package facilitates tables with titles (captions) and notes. The\n"
 "title and notes are given a width equal to the body of the table (a\n"
@@ -18199,11 +18410,11 @@ msgid ""
 "environment."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3572
+#: gnu/packages/tex.scm:4723
 msgid "Times-like fonts in support of mathematics"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3574
+#: gnu/packages/tex.scm:4725
 msgid ""
 "Txfonts supplies virtual text roman fonts using Adobe Times (or URW\n"
 "NimbusRomNo9L) with some modified and additional text symbols in the OT1, 
T1,\n"
@@ -18219,11 +18430,11 @@ msgid ""
 "TeX metrics (VF and TFM files) and macros for use with LaTeX."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3621
+#: gnu/packages/tex.scm:4772
 msgid "Sans-serif typeface for TeX"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3622
+#: gnu/packages/tex.scm:4773
 msgid ""
 "Iwona is a two-element sans-serif typeface. It was created\n"
 "as an alternative version of the Kurier typeface, which was designed in 
1975\n"
@@ -18234,11 +18445,11 @@ msgid ""
 "of ink traps which typify the Kurier font."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3658
+#: gnu/packages/tex.scm:4809
 msgid "Select alternative section titles"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3660
+#: gnu/packages/tex.scm:4811
 msgid ""
 "This package provides an interface to sectioning commands for selection\n"
 "from various title styles, e.g. for marginal titles and to change the font 
of\n"
@@ -18247,11 +18458,11 @@ msgid ""
 "floats in a page. You may assign headers/footers to individual floats, too."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3681
+#: gnu/packages/tex.scm:4832
 msgid "Arbitrary size font selection in LaTeX"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3683
+#: gnu/packages/tex.scm:4834
 msgid ""
 "LaTeX, by default, restricts the sizes at which you can use its default\n"
 "computer modern fonts, to a fixed set of discrete sizes (effectively, a set\n"
@@ -18266,11 +18477,11 @@ msgid ""
 "@code{ec} fonts."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3710
+#: gnu/packages/tex.scm:4861
 msgid "Cyrillic fonts that support LaTeX standard encodings"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3712
+#: gnu/packages/tex.scm:4863
 msgid ""
 "The LH fonts address the problem of the wide variety of alphabets that\n"
 "are written with Cyrillic-style characters. The fonts are the original 
basis\n"
@@ -18283,43 +18494,43 @@ msgid ""
 "OT2 encoded fonts, CM bright shaped fonts and Concrete shaped fonts."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3750
+#: gnu/packages/tex.scm:4901
 msgid "Create scalable illustrations"
 msgstr "Opret skalerbare illustrationer"
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3752
+#: gnu/packages/tex.scm:4903
 msgid ""
 "MetaPost uses a language based on that of Metafont to produce precise\n"
 "technical illustrations. Its output is scalable PostScript or SVG, rather\n"
 "than the bitmaps Metafont creates."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3771
+#: gnu/packages/tex.scm:4922
 msgid "Class for typesetting publications of ACM"
 msgstr "Klasse til opsætning af ACM-udgivelser"
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3773
+#: gnu/packages/tex.scm:4924
 msgid ""
 "This package provides a class for typesetting publications of the\n"
 "Association for Computing Machinery (ACM)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3804
+#: gnu/packages/tex.scm:4955
 msgid "Variable-width minipage"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3806
+#: gnu/packages/tex.scm:4957
 msgid ""
 "The @code{varwidth} environment is superficially similar to\n"
 "@code{minipage}, but the specified width is just a maximum value — the box 
may\n"
 "get a narrower “natural” width."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3825
+#: gnu/packages/tex.scm:4976
 msgid "LaTeX support file to use the WASY2 fonts"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3827
+#: gnu/packages/tex.scm:4978
 msgid ""
 "The wasy2WASY2 (Waldi Symbol) font by Roland Waldi provides many glyphs\n"
 "like male and female symbols and astronomical symbols, as well as the 
complete\n"
@@ -18327,22 +18538,22 @@ msgid ""
 "to use interface for these symbols."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3860
+#: gnu/packages/tex.scm:5011
 msgid "Produces figures which text can flow around"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3862
+#: gnu/packages/tex.scm:5013
 msgid ""
 "This package allows figures or tables to have text wrapped around them.\n"
 "It does not work in combination with list environments, but can be used in 
a\n"
 "@code{parbox} or @code{minipage}, and in two-column format."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3894
+#: gnu/packages/tex.scm:5045
 msgid "Extended UTF-8 input encoding support for LaTeX"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3896
+#: gnu/packages/tex.scm:5047
 msgid ""
 "The bundle provides the @code{ucs} package, and @code{utf8x.def},\n"
 "together with a large number of support files. The @code{utf8x.def}\n"
@@ -18355,11 +18566,11 @@ msgid ""
 "package of that name now exists."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3928
+#: gnu/packages/tex.scm:5079
 msgid "Extract bits of a LaTeX source for output"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3930
+#: gnu/packages/tex.scm:5081
 msgid ""
 "The main purpose of the preview package is the extraction of selected\n"
 "elements from a LaTeX source, like formulas or graphics, into separate\n"
@@ -18370,11 +18581,11 @@ msgid ""
 "files."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3953
+#: gnu/packages/tex.scm:5104
 msgid "Expand acronyms at least once"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3955
+#: gnu/packages/tex.scm:5106
 msgid ""
 "This package ensures that all acronyms used in the text are spelled out\n"
 "in full at least once. It also provides an environment to build a list of\n"
@@ -18383,17 +18594,17 @@ msgid ""
 "e-TeX."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3989
+#: gnu/packages/tex.scm:5157
 msgid "TeX extension for direct creation of PDF"
 msgstr "TeX-udvidelse for direkte oprettelse af PDF"
 
-#: gnu/packages/tex.scm:3991
+#: gnu/packages/tex.scm:5159
 msgid ""
 "This package provides an extension of TeX which can be configured to\n"
 "directly generate PDF documents instead of DVI."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4058
+#: gnu/packages/tex.scm:5231
 msgid ""
 "TeX Live provides a comprehensive TeX document production system.\n"
 "It includes all the major TeX-related programs, macro packages, and fonts\n"
@@ -18403,7 +18614,7 @@ msgid ""
 "This package contains the complete tree of texmf-dist data."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4121
+#: gnu/packages/tex.scm:5294
 msgid ""
 "TeX Live provides a comprehensive TeX document production system.\n"
 "It includes all the major TeX-related programs, macro packages, and fonts\n"
@@ -18413,11 +18624,11 @@ msgid ""
 "This package contains the complete TeX Live distribution."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4164
+#: gnu/packages/tex.scm:5337
 msgid "Interface to read and parse BibTeX files"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4165
+#: gnu/packages/tex.scm:5338
 msgid ""
 "@code{Text::BibTeX} is a Perl library for reading, parsing,\n"
 "and processing BibTeX files. @code{Text::BibTeX} gives you access to the 
data\n"
@@ -18426,21 +18637,21 @@ msgid ""
 "values (strings, macros, or numbers) pasted together."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4247
+#: gnu/packages/tex.scm:5424
 msgid "Backend for the BibLaTeX citation management tool"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4248
+#: gnu/packages/tex.scm:5425
 msgid ""
 "Biber is a BibTeX replacement for users of biblatex. Among\n"
 "other things it comes with full Unicode support."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4272
+#: gnu/packages/tex.scm:5449
 msgid "Wrapper for LaTeX and friends"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4274
+#: gnu/packages/tex.scm:5451
 msgid ""
 "Rubber is a program whose purpose is to handle all tasks related to the\n"
 "compilation of LaTeX documents. This includes compiling the document 
itself,\n"
@@ -18450,32 +18661,32 @@ msgid ""
 "PDF documents."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4316
+#: gnu/packages/tex.scm:5493
 msgid "LaTeX editor"
 msgstr "LaTeX-redigeringsprogram"
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4317
+#: gnu/packages/tex.scm:5494
 msgid ""
 "Texmaker is a program that integrates many tools needed to\n"
 "develop documents with LaTeX, in a single application."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4356
+#: gnu/packages/tex.scm:5535
 msgid "Book on TeX, plain TeX and Eplain"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4357
+#: gnu/packages/tex.scm:5536
 msgid ""
 "@i{TeX for the Impatient} is a ~350 page book on TeX,\n"
 "plain TeX, and Eplain, originally written by Paul Abrahams, Kathryn 
Hargreaves,\n"
 "and Karl Berry."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4441
+#: gnu/packages/tex.scm:5632
 msgid "Document preparation system with GUI"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4442
+#: gnu/packages/tex.scm:5633
 msgid ""
 "LyX is a document preparation system. It excels at letting\n"
 "you create complex technical and scientific articles with mathematics,\n"
@@ -18484,11 +18695,11 @@ msgid ""
 "required: automatic sectioning and pagination, spell checking and so forth."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4476
+#: gnu/packages/tex.scm:5667
 msgid "Multimedia inclusion package with Adobe Reader-9/X compatibility"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4478
+#: gnu/packages/tex.scm:5669
 msgid ""
 "The package provides an interface to embed interactive Flash (SWF) and 3D\n"
 "objects (Adobe U3D & PRC), as well as video and sound files or streams in 
the\n"
@@ -18501,11 +18712,11 @@ msgid ""
 "specification. It replaces the now obsolete @code{movie15} package."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4516
+#: gnu/packages/tex.scm:5707
 msgid "Provide OCG (Optional Content Groups) support within a PDF document"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4518
+#: gnu/packages/tex.scm:5709
 msgid ""
 "This package provides OCG (Optional Content Groups) support within a PDF\n"
 "document.\n"
@@ -18523,11 +18734,11 @@ msgid ""
 "It also ensures compatibility with the @code{media9} and @code{animate} 
packages."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4550
+#: gnu/packages/tex.scm:5741
 msgid "Various LATEX packages by Martin Schröder"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4552
+#: gnu/packages/tex.scm:5743
 msgid ""
 "A bundle of LATEX packages by Martin Schröder; the collection comprises:\n"
 "\n"
@@ -18541,22 +18752,34 @@ msgid ""
 "@end itemize\n"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4582
+#: gnu/packages/tex.scm:5773
 msgid "Insert pagebreak if not enough space"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4584
+#: gnu/packages/tex.scm:5775
 msgid ""
 "Provides commands to disable pagebreaking within a given vertical\n"
 "space. If there is not enough space between the command and the bottom of 
the\n"
 "page, a new page will be started."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4617
+#: gnu/packages/tex.scm:5798
+msgid "Margin adjustment and detection of odd/even pages"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:5800
+msgid ""
+"The package provides commands to change the page layout in the middle of\n"
+"a document, and to robustly check for typesetting on odd or even pages.\n"
+"Instructions for use are at the end of the file. The package is an 
extraction\n"
+"of code from the @code{memoir} class, whose user interface it shares."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:5834
 msgid "UK format dates, with weekday"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4619
+#: gnu/packages/tex.scm:5836
 msgid ""
 "The package is used to change the format of @code{\\today}’s date,\n"
 "including the weekday, e.g., \"Saturday, 26 June 2008\", the 'UK format', 
which\n"
@@ -18564,11 +18787,11 @@ msgid ""
 "@code{\\maketitle} of the article class, \"June 26, 2008\", the 'US format'."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4653
+#: gnu/packages/tex.scm:5870
 msgid "Underline text in TeX"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4655
+#: gnu/packages/tex.scm:5872
 msgid ""
 "The package provides an @code{\\ul} (underline) command which will break\n"
 "over line ends; this technique may be used to replace @code{\\em} (both in 
that\n"
@@ -18577,11 +18800,11 @@ msgid ""
 "striking out (line through words) and crossing out (/// over words)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4707
+#: gnu/packages/tex.scm:5926
 msgid "Create PostScript and PDF graphics in TeX"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4709
+#: gnu/packages/tex.scm:5928
 msgid ""
 "PGF is a macro package for creating graphics. It is platform- and\n"
 "format-independent and works together with the most important TeX backend\n"
@@ -18593,11 +18816,11 @@ msgid ""
 "produce either PostScript or PDF output."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4754
+#: gnu/packages/tex.scm:5973
 msgid "Bundle of versatile classes and packages"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4756
+#: gnu/packages/tex.scm:5975
 msgid ""
 "The KOMA-Script bundle provides replacements for the article, report, and\n"
 "book classes with emphasis on typography and versatility. There is also a\n"
@@ -18622,22 +18845,22 @@ msgid ""
 "typearea (which are the main parts of the bundle)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4806
-msgid "Grab items in lists using user-specified seperation character"
+#: gnu/packages/tex.scm:6025
+msgid "Grab items in lists using user-specified separation character"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4808
+#: gnu/packages/tex.scm:6027
 msgid ""
 "This package allows one to capture all the items of a list, for which\n"
 "the parsing character has been selected by the user, and to access any of\n"
 "these items with a simple syntax."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4842
+#: gnu/packages/tex.scm:6061
 msgid "Read, store and recall array-formatted data"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4844
+#: gnu/packages/tex.scm:6063
 msgid ""
 "This package allows the user to input formatted data into elements of a\n"
 "2-D or 3-D array and to recall that data at will by individual cell number.\n"
@@ -18645,11 +18868,11 @@ msgid ""
 "formatted text."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4879
+#: gnu/packages/tex.scm:6098
 msgid "Deposit verbatim text in a box"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4881
+#: gnu/packages/tex.scm:6100
 msgid ""
 "The package provides a @code{verbbox} environment to place its contents\n"
 "into a globally available box, or into a box specified by the user. The\n"
@@ -18659,11 +18882,11 @@ msgid ""
 "@code{trivlist}) may not appear."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4916
+#: gnu/packages/tex.scm:6135
 msgid "Verbatim phrases and listings in LaTeX"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/tex.scm:4918
+#: gnu/packages/tex.scm:6137
 msgid ""
 "Examplep provides sophisticated features for typesetting verbatim source\n"
 "code listings, including the display of the source code and its compiled 
LaTeX\n"
@@ -18676,11 +18899,103 @@ msgid ""
 "titles."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/texinfo.scm:54
+#: gnu/packages/tex.scm:6177
+msgid "Flexible diagramming macros for TeX"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:6179
+msgid ""
+"A package for typesetting a variety of graphs and diagrams with TeX.\n"
+"Xy-pic works with most formats (including LaTeX, AMS-LaTeX, AMS-TeX, and 
plain\n"
+"TeX)."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:6259
+msgid "Fonts for XY-pic"
+msgstr "Skrifttyper for XY-pic"
+
+#: gnu/packages/tex.scm:6260
+msgid "This package provides the XY-pic fonts."
+msgstr "Denne pakke indeholder XY-pic-skirfttyperne."
+
+#: gnu/packages/tex.scm:6291
+msgid "Process bibliographies for LaTeX"
+msgstr "Behandl bibliografier for LaTeX"
+
+#: gnu/packages/tex.scm:6293
+msgid ""
+"BibTeX allows the user to store his citation data in generic form, while\n"
+"printing citations in a document in the form specified by a BibTeX style, 
to\n"
+"be specified in the document itself (one often needs a LaTeX citation-style\n"
+"package, such as @command{natbib} as well)."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:6361
+msgid "Charter fonts for TeX"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:6362
+msgid ""
+"A commercial text font donated for the common good. Support\n"
+"for use with LaTeX is available in @code{freenfss}, part of\n"
+"@command{psnfss}. "
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:6395
+msgid "Full featured, parameter driven macro package for TeX"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:6396
+msgid ""
+"A full featured, parameter driven macro package, which fully\n"
+"supports advanced interactive documents. See the ConTeXt garden for a 
wealth\n"
+"of support information."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:6452
+msgid "LaTeX class for producing presentations and slides"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:6453
+msgid ""
+"The beamer LaTeX class can be used for producing slides.\n"
+"The class works in both PostScript and direct PDF output modes, using the\n"
+"@code{pgf} graphics system for visual effects. Content is created in the\n"
+"@code{frame} environment, and each frame can be made up of a number of 
slides\n"
+"using a simple notation for specifying material to appear on each slide 
within\n"
+"a frame. Short versions of title, authors, institute can also be specified 
as\n"
+"optional parameters. Whole frame graphics are supported by plain frames. 
The\n"
+"class supports @code{figure} and @code{table} environments, transparency\n"
+"effects, varying slide transitions and animations."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:6480
+msgid "Include eXtensible Metadata Platform data in pdfLaTeX"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:6482
+msgid ""
+"The XMP (eXtensible Metadata platform) is a framework to add metadata to\n"
+"digital material to enhance the workflow in publication. The essence is 
that\n"
+"the metadata is stored in an XML file, and this XML stream is then embedded 
in\n"
+"the file to which it applies."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:6534
+msgid "PDF/X and PDF/A support for pdfTeX, LuaTeX and XeTeX"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/tex.scm:6536
+msgid ""
+"This package helps LaTeX users to create PDF/X, PFD/A and other\n"
+"standards-compliant PDF documents with pdfTeX, LuaTeX and XeTeX."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/texinfo.scm:55
 msgid "The GNU documentation format"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/texinfo.scm:56
+#: gnu/packages/texinfo.scm:57
 msgid ""
 "Texinfo is the official documentation format of the GNU project. It\n"
 "uses a single source file using explicit commands to produce a final 
document\n"
@@ -18690,15 +19005,15 @@ msgid ""
 "is on expressing the content semantically, avoiding physical markup commands."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/texinfo.scm:124
+#: gnu/packages/texinfo.scm:126
 msgid "Standalone Info documentation reader"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/texinfo.scm:156
+#: gnu/packages/texinfo.scm:158
 msgid "Convert Texinfo to HTML"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/texinfo.scm:158
+#: gnu/packages/texinfo.scm:160
 msgid ""
 "Texi2HTML is a Perl script which converts Texinfo source files to HTML\n"
 "output. It now supports many advanced features, such as 
internationalization\n"
@@ -18713,21 +19028,21 @@ msgid ""
 "Texi2HTML."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:79
+#: gnu/packages/textutils.scm:82
 msgid "DOS/Mac to Unix and vice versa text file format converter"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:81
+#: gnu/packages/textutils.scm:84
 msgid ""
 "dos2unix is a tool to convert line breaks in a text file from Unix format\n"
 "to DOS format and vice versa."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:106
+#: gnu/packages/textutils.scm:109
 msgid "Text encoding converter"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:107
+#: gnu/packages/textutils.scm:110
 msgid ""
 "The Recode library converts files between character sets and\n"
 "usages. It recognises or produces over 200 different character sets (or 
about\n"
@@ -18737,61 +19052,74 @@ msgid ""
 "handy front-end to the library."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:131
+#: gnu/packages/textutils.scm:134
 msgid "Text encoding detection tool"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:132
+#: gnu/packages/textutils.scm:135
 msgid ""
 "Enca (Extremely Naive Charset Analyser) consists of libenca,\n"
 "an encoding detection library, and enca, a command line frontend, 
integrating\n"
 "libenca and several charset conversion libraries and tools."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:182
+#: gnu/packages/textutils.scm:185
 msgid "C library for processing UTF-8 Unicode data"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:183
+#: gnu/packages/textutils.scm:186
 msgid ""
 "utf8proc is a small C library that provides Unicode\n"
 "normalization, case-folding, and other operations for data in the UTF-8\n"
 "encoding, supporting Unicode version 9.0.0."
 msgstr ""
 
+#: gnu/packages/textutils.scm:205 gnu/packages/textutils.scm:616
+msgid "Configuration file parser library"
+msgstr ""
+
 #: gnu/packages/textutils.scm:206
+msgid ""
+"libconfuse is a configuration file parser library. It\n"
+"supports sections and (lists of) values (strings, integers, floats, 
booleans\n"
+"or other sections), as well as some other features (such as\n"
+"single/double-quoted strings, environment variable expansion, functions and\n"
+"nested include statements)."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/textutils.scm:236
 msgid "Gordon's text utils library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:208
+#: gnu/packages/textutils.scm:238
 msgid ""
 "libgtextutils is a text utilities library used by the fastx toolkit from\n"
 "the Hannon Lab."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:240
+#: gnu/packages/textutils.scm:270
 msgid "C++ hash functions for strings"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:242
+#: gnu/packages/textutils.scm:272
 msgid ""
 "CityHash provides hash functions for strings. The functions mix the\n"
 "input bits thoroughly but are not suitable for cryptography."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:280
+#: gnu/packages/textutils.scm:310
 msgid "String library with very low memory overhead"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:282
+#: gnu/packages/textutils.scm:312
 msgid "Ustr is a string library for C with very low memory overhead."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:303
+#: gnu/packages/textutils.scm:333
 msgid "C/C++ configuration file library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:305
+#: gnu/packages/textutils.scm:335
 msgid ""
 "Libconfig is a simple library for manipulating structured configuration\n"
 "files. This file format is more compact and more readable than XML. And\n"
@@ -18799,11 +19127,11 @@ msgid ""
 "application code."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:325
+#: gnu/packages/textutils.scm:355
 msgid "Probabilistic fast file fingerprinting tool"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:327
+#: gnu/packages/textutils.scm:357
 msgid ""
 "pfff is a tool for calculating a compact digital fingerprint of a file\n"
 "by sampling randomly from the file instead of reading it in full.\n"
@@ -18812,22 +19140,22 @@ msgid ""
 "as existing hashing techniques, with provably negligible risk of collisions."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:348
+#: gnu/packages/textutils.scm:378
 msgid "Regular expression library"
 msgstr "Regulært udtryksbibliotek"
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:349
+#: gnu/packages/textutils.scm:379
 msgid ""
 "Oniguruma is a regular expressions library. The special\n"
 "characteristic of this library is that different character encoding for 
every\n"
 "regular expression object can be specified."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:403
+#: gnu/packages/textutils.scm:433
 msgid "Microsoft Word document reader"
 msgstr "Microsoft Word-dokumentlæser"
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:404
+#: gnu/packages/textutils.scm:434
 msgid ""
 "Antiword is an application for displaying Microsoft Word\n"
 "documents. It can also convert the document to PostScript or XML. Only\n"
@@ -18837,11 +19165,11 @@ msgid ""
 "runs Word\"."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:437
+#: gnu/packages/textutils.scm:467
 msgid "MS-Word to TeX or plain text converter"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:438
+#: gnu/packages/textutils.scm:468
 msgid ""
 "@command{catdoc} extracts text from MS-Word files, trying to\n"
 "preserve as many special printable characters as possible. It supports\n"
@@ -18857,21 +19185,21 @@ msgid ""
 "@command{catppt}, which extracts data from PowerPoint presentations."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:479
+#: gnu/packages/textutils.scm:509
 msgid "Portable C++ library for handling UTF-8"
 msgstr "Flytbart C++-bibliotek til håndtering af UTF-8"
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:480
+#: gnu/packages/textutils.scm:510
 msgid ""
 "UTF8-CPP is a C++ library for handling UTF-8 encoded text\n"
 "in a portable way."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:548
+#: gnu/packages/textutils.scm:578
 msgid "Bayesian text and email classifier"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:550
+#: gnu/packages/textutils.scm:580
 msgid ""
 "dbacl is a fast Bayesian text and email classifier. It builds a variety\n"
 "of language models using maximum entropy (minimum divergence) principles, 
and\n"
@@ -18879,19 +19207,15 @@ msgid ""
 "categories."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:586
-msgid "Configuration file parser library"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/textutils.scm:588
+#: gnu/packages/textutils.scm:618
 msgid "C library for creating and parsing configuration files."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:616
+#: gnu/packages/textutils.scm:646
 msgid "Syntax highlighting text component for Java Swing"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:617
+#: gnu/packages/textutils.scm:647
 msgid ""
 "RSyntaxTextArea is a syntax highlighting, code folding text\n"
 "component for Java Swing. It extends @code{JTextComponent} so it 
integrates\n"
@@ -18900,31 +19224,31 @@ msgid ""
 "source code."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:655
+#: gnu/packages/textutils.scm:685
 msgid "Fast implementation of the edit distance (Levenshtein distance)"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:657
+#: gnu/packages/textutils.scm:687
 msgid ""
 "This library simply implements Levenshtein distance algorithm with C++\n"
 "and Cython."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:677
+#: gnu/packages/textutils.scm:707
 msgid "@code{runewidth} provides Go functions to work with string widths"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:679
+#: gnu/packages/textutils.scm:709
 msgid ""
 "The @code{runewidth} library provides Go functions for padding,\n"
 "measuring and checking the width of strings, with support east asian text."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:730
+#: gnu/packages/textutils.scm:760
 msgid "Recover text from @file{.docx} files, with good formatting"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:732
+#: gnu/packages/textutils.scm:762
 msgid ""
 "@command{docx2txt} is a Perl based command line utility to convert\n"
 "Microsoft Office @file{.docx} documents to equivalent text documents. 
Latest\n"
@@ -18943,11 +19267,11 @@ msgid ""
 "@end itemize\n"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:766
+#: gnu/packages/textutils.scm:814
 msgid "Convert between Traditional Chinese and Simplified Chinese"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/textutils.scm:767
+#: gnu/packages/textutils.scm:815
 msgid ""
 "Open Chinese Convert (OpenCC) converts between Traditional\n"
 "Chinese and Simplified Chinese, supporting character-level conversion,\n"
@@ -18955,43 +19279,54 @@ msgid ""
 "Mainland China, Taiwan, and Hong-Kong."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:137
+#: gnu/packages/textutils.scm:849
+msgid "Network Kanji Filter"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/textutils.scm:850
+msgid ""
+"Nkf is yet another kanji code converter among networks,\n"
+"hosts and terminals. It converts input kanji code to designated kanji code\n"
+"such as ISO-2022-JP, Shift_JIS, EUC-JP, UTF-8, UTF-16 or UTF-32."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/version-control.scm:135
 msgid "Version control system supporting both distributed and centralized 
workflows"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:139
+#: gnu/packages/version-control.scm:137
 msgid ""
 "GNU Bazaar is a version control system that allows you to record\n"
 "changes to project files over time. It supports both a distributed 
workflow\n"
 "as well as the classic centralized workflow."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:453
+#: gnu/packages/version-control.scm:451
 msgid "Distributed version control system"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:455
+#: gnu/packages/version-control.scm:453
 msgid ""
 "Git is a free distributed version control system designed to handle\n"
 "everything from small to very large projects with speed and efficiency."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:572
+#: gnu/packages/version-control.scm:575
 msgid "Library providing Git core methods"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:574
+#: gnu/packages/version-control.scm:577
 msgid ""
 "Libgit2 is a portable, pure C implementation of the Git core methods\n"
 "provided as a re-entrant linkable library with a solid API, allowing you to\n"
 "write native speed custom Git applications in any language with bindings."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:610
+#: gnu/packages/version-control.scm:614
 msgid "Transparent encryption of files in a git repository"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:611
+#: gnu/packages/version-control.scm:615
 msgid ""
 "git-crypt enables transparent encryption and decryption of\n"
 "files in a git repository. Files which you choose to protect are encrypted 
when\n"
@@ -19003,11 +19338,11 @@ msgid ""
 "to lock down your entire repository."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:646
+#: gnu/packages/version-control.scm:650
 msgid "Whole remote repository encryption"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:647
+#: gnu/packages/version-control.scm:651
 msgid ""
 "git-remote-gcrypt is a Git remote helper to push and pull from\n"
 "repositories encrypted with GnuPG. It works with the standard Git 
transports,\n"
@@ -19026,31 +19361,31 @@ msgid ""
 "collaboration using typical untrusted file hosts or services."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:766
+#: gnu/packages/version-control.scm:770
 msgid "Web frontend for git repositories"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:768
+#: gnu/packages/version-control.scm:772
 msgid ""
 "CGit is an attempt to create a fast web interface for the Git SCM, using\n"
 "a built-in cache to decrease server I/O pressure."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:797
+#: gnu/packages/version-control.scm:800
 msgid "Copy directory to the gh-pages branch"
 msgstr "Kopier mappe til gh-pages-grenen"
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:798
+#: gnu/packages/version-control.scm:801
 msgid ""
 "Script that copies a directory to the gh-pages branch (by\n"
 "default) of the repository."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:856
+#: gnu/packages/version-control.scm:859
 msgid "Python implementation of the Git object database"
 msgstr "Pythonimplementering af Git-objektdatabasen"
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:858
+#: gnu/packages/version-control.scm:861
 msgid ""
 "GitDB allows you to access @dfn{bare} Git repositories for reading and\n"
 "writing. It aims at allowing full access to loose objects as well as packs\n"
@@ -19058,11 +19393,11 @@ msgid ""
 "allowing to handle large objects with a small memory footprint."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:897
+#: gnu/packages/version-control.scm:900
 msgid "Python library for interacting with Git repositories"
 msgstr "Pythonbibliotek til at interagere med Git-arkiver"
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:899
+#: gnu/packages/version-control.scm:902
 msgid ""
 "GitPython is a python library used to interact with Git repositories,\n"
 "high-level like git-porcelain, or low-level like git-plumbing.\n"
@@ -19073,11 +19408,11 @@ msgid ""
 "@command{git} command implementation."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:939
+#: gnu/packages/version-control.scm:941
 msgid "Command-line flags library for shell scripts"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:941
+#: gnu/packages/version-control.scm:943
 msgid ""
 "Shell Flags (shFlags) is a library written to greatly simplify the\n"
 "handling of command-line flags in Bourne based Unix shell scripts (bash, 
dash,\n"
@@ -19088,11 +19423,11 @@ msgid ""
 "will work."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:985
+#: gnu/packages/version-control.scm:987
 msgid "Git extensions for Vincent Driessen's branching model"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:987
+#: gnu/packages/version-control.scm:989
 msgid ""
 "Vincent Driessen's branching model is a git branching and release\n"
 "management strategy that helps developers keep track of features, hotfixes,\n"
@@ -19101,11 +19436,11 @@ msgid ""
 "lot easier."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1020
+#: gnu/packages/version-control.scm:1023
 msgid "Stacked Git"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1022
+#: gnu/packages/version-control.scm:1025
 msgid ""
 "StGit is a command-line application that provides functionality similar\n"
 "to Quilt (i.e., pushing/popping patches to/from a stack), but using Git\n"
@@ -19114,11 +19449,11 @@ msgid ""
 "manipulate them in various ways."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1058
+#: gnu/packages/version-control.scm:1062
 msgid "Version control system for @code{$HOME}"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1060
+#: gnu/packages/version-control.scm:1064
 msgid ""
 "vcsh version-controls configuration files in several Git repositories,\n"
 "all in one single directory. They all maintain their working trees without\n"
@@ -19127,43 +19462,43 @@ msgid ""
 "though this can be overridden."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1096
+#: gnu/packages/version-control.scm:1100
 msgid "Run a command over a sequence of commits"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1098
+#: gnu/packages/version-control.scm:1102
 msgid ""
 "git-test-sequence is similar to an automated git bisect except it’s\n"
 "linear. It will test every change between two points in the DAG. It will\n"
 "also walk each side of a merge and test those changes individually."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1211
+#: gnu/packages/version-control.scm:1215
 msgid "Git access control layer"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1213
+#: gnu/packages/version-control.scm:1217
 msgid ""
 "Gitolite is an access control layer on top of Git, providing fine access\n"
 "control to Git repositories."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1237
+#: gnu/packages/version-control.scm:1241
 msgid "Decentralized version control system"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1239
+#: gnu/packages/version-control.scm:1243
 msgid ""
 "Mercurial is a free, distributed source control management tool.\n"
 "It efficiently handles projects of any size\n"
 "and offers an easy and intuitive interface."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1273
+#: gnu/packages/version-control.scm:1277
 msgid "HTTP and WebDAV client library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1275
+#: gnu/packages/version-control.scm:1279
 msgid ""
 "Neon is an HTTP and WebDAV client library, with a C interface and the\n"
 "following features:\n"
@@ -19185,24 +19520,24 @@ msgid ""
 "@end enumerate\n"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1364
+#: gnu/packages/version-control.scm:1368
 msgid "Revision control system"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1366
+#: gnu/packages/version-control.scm:1370
 msgid ""
-"Subversion exists to be universally recognized and adopted as a\n"
+"@dfn{Subversion} (svn) exists to be recognized and adopted as a\n"
 "centralized version control system characterized by its\n"
 "reliability as a safe haven for valuable data; the simplicity of its model 
and\n"
 "usage; and its ability to support the needs of a wide variety of users and\n"
 "projects, from individuals to large-scale enterprise operations."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1388
+#: gnu/packages/version-control.scm:1392
 msgid "Per-file local revision control system"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1390
+#: gnu/packages/version-control.scm:1394
 msgid ""
 "RCS is the original Revision Control System. It works on a\n"
 "file-by-file basis, in contrast to subsequent version control systems such 
as\n"
@@ -19211,11 +19546,11 @@ msgid ""
 "machine."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1418
+#: gnu/packages/version-control.scm:1422
 msgid "Historical centralized version control system"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1420
+#: gnu/packages/version-control.scm:1424
 msgid ""
 "CVS is a version control system, an important component of Source\n"
 "Configuration Management (SCM). Using it, you can record the history of\n"
@@ -19223,11 +19558,11 @@ msgid ""
 "RCS, PRCS, and Aegis packages."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1466
+#: gnu/packages/version-control.scm:1462
 msgid "Export an RCS or CVS history as a fast-import stream"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1467
+#: gnu/packages/version-control.scm:1463
 msgid ""
 "This program analyzes a collection of RCS files in a CVS\n"
 "repository (or outside of one) and, when possible, emits an equivalent 
history\n"
@@ -19240,11 +19575,11 @@ msgid ""
 "masters from remote CVS hosts."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1494
+#: gnu/packages/version-control.scm:1490
 msgid "Version-control-agnostic ChangeLog diff and commit tool"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1496
+#: gnu/packages/version-control.scm:1492
 msgid ""
 "The vc-dwim package contains two tools, \"vc-dwim\" and \"vc-chlog\".\n"
 "vc-dwim is a tool that simplifies the task of maintaining a ChangeLog and\n"
@@ -19254,33 +19589,33 @@ msgid ""
 "standards-compliant ChangeLog entries based on the changes that it detects."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1521
+#: gnu/packages/version-control.scm:1517
 msgid "Make histograms from the output of @command{diff}"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1523
+#: gnu/packages/version-control.scm:1519
 msgid ""
 "Diffstat reads the output of @command{diff} and displays a histogram of\n"
 "the insertions, deletions, and modifications per file. It is useful for\n"
 "reviewing large, complex patch files."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1562
+#: gnu/packages/version-control.scm:1558
 msgid "File-based version control like SCCS"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1563
+#: gnu/packages/version-control.scm:1559
 msgid ""
 "GNU CSSC provides a replacement for the legacy Unix source\n"
 "code control system SCCS. This allows old code still under that system to 
be\n"
 "accessed and migrated on modern systems."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1651
+#: gnu/packages/version-control.scm:1647
 msgid "Project change supervisor"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1652
+#: gnu/packages/version-control.scm:1648
 msgid ""
 "Aegis is a project change supervisor, and performs some of\n"
 "the Software Configuration Management needed in a CASE environment. Aegis\n"
@@ -19291,11 +19626,11 @@ msgid ""
 "any project with more than one developer, is one of Aegis's major functions."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1726
+#: gnu/packages/version-control.scm:1722
 msgid "Edit version-control repository history"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1727
+#: gnu/packages/version-control.scm:1723
 msgid ""
 "Reposurgeon enables risky operations that version-control\n"
 "systems don't want to let you do, such as editing past comments and 
metadata\n"
@@ -19306,32 +19641,32 @@ msgid ""
 "from Subversion to any supported Distributed Version Control System (DVCS)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1766
+#: gnu/packages/version-control.scm:1762
 msgid "Ncurses-based text user interface for Git"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1768
+#: gnu/packages/version-control.scm:1764
 msgid ""
 "Tig is an ncurses text user interface for Git, primarily intended as\n"
 "a history browser. It can also stage hunks for commit, or colorize the\n"
 "output of the @code{git} command."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1789
+#: gnu/packages/version-control.scm:1786
 msgid "Print the modification time of the latest file"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1791
+#: gnu/packages/version-control.scm:1788
 msgid ""
 "Recursively find the newest file in a file tree and print its\n"
 "modification time."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1836
+#: gnu/packages/version-control.scm:1833
 msgid "Multiple repository management tool"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1838
+#: gnu/packages/version-control.scm:1835
 msgid ""
 "Myrepos provides the @code{mr} command, which maps an operation (e.g.,\n"
 "fetching updates) over a collection of version control repositories. It\n"
@@ -19339,74 +19674,42 @@ msgid ""
 "Mercurial, Bazaar, Darcs, CVS, Fossil, and Veracity."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1868
+#: gnu/packages/version-control.scm:1865
 msgid "Use hubic as a git-annex remote"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1870
+#: gnu/packages/version-control.scm:1867
 msgid ""
 "This package allows you to use your hubic account as a \"special\n"
 "repository\" with git-annex."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1923
+#: gnu/packages/version-control.scm:1929
 msgid "Software configuration management system"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1925
+#: gnu/packages/version-control.scm:1931
 msgid ""
 "Fossil is a distributed source control management system which supports\n"
 "access and administration over HTTP CGI or via a built-in HTTP server. It 
has\n"
 "a built-in wiki, built-in file browsing, built-in tickets system, etc."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1953
+#: gnu/packages/version-control.scm:1959
 msgid "Static git page generator"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:1954
+#: gnu/packages/version-control.scm:1960
 msgid ""
 "Stagit creates static pages for git repositories, the results can\n"
 "be served with a HTTP file server of your choice."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:2040
-msgid "Distributed Revision Control System"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/version-control.scm:2042
-msgid ""
-"Darcs is a revision control system. It is:\n"
-"\n"
-"@enumerate\n"
-"@item Distributed: Every user has access to the full command set, removing 
boundaries\n"
-"between server and client or committer and non-committers.\n"
-"@item Interactive: Darcs is easy to learn and efficient to use because it 
asks you\n"
-"questions in response to simple commands, giving you choices in your work 
flow.\n"
-"You can choose to record one change in a file, while ignoring another. As 
you update\n"
-"from upstream, you can review each patch name, even the full diff for 
interesting\n"
-"patches.\n"
-"@item Smart: Originally developed by physicist David Roundy, darcs is based 
on a\n"
-"unique algebra of patches called @url{http://darcs.net/Theory,Patchtheory}.\n";
-"@end enumerate"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/version-control.scm:2095
-msgid "Java library implementing the Git version control system"
-msgstr "Javabibliotek der implementerer Git-versionskontrolsystemet"
-
-#: gnu/packages/version-control.scm:2096
-msgid ""
-"JGit is a lightweight, pure Java library implementing the\n"
-"Git version control system, providing repository access routines, support 
for\n"
-"network protocols, and core version control algorithms."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/version-control.scm:2163
+#: gnu/packages/version-control.scm:1995
 msgid "3D visualisation tool for source control repositories"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:2164
+#: gnu/packages/version-control.scm:1996
 msgid ""
 "@code{gource} provides a software version control\n"
 "visualization. The repository is displayed as a tree where the root of the\n"
@@ -19415,11 +19718,11 @@ msgid ""
 "specific files and directories."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:2210
+#: gnu/packages/version-control.scm:2042
 msgid "Simple revision control"
 msgstr "Simpel revisionskontrol"
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:2213
+#: gnu/packages/version-control.scm:2045
 #, scheme-format
 msgid ""
 "SRC (or src) is simple revision control, a version-control system for\n"
@@ -19429,23 +19732,11 @@ msgid ""
 "directory full of HOWTOs."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:2338
-msgid "Manage files with Git, without checking in their contents"
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/version-control.scm:2339
-msgid ""
-"This package allows managing files with Git, without\n"
-"checking the file contents into Git. It can store files in many places,\n"
-"such as local hard drives and cloud storage services. It can also be\n"
-"used to keep a folder in sync between computers."
-msgstr ""
-
-#: gnu/packages/version-control.scm:2392
+#: gnu/packages/version-control.scm:2097
 msgid "Determine when a commit was merged into a Git branch"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/version-control.scm:2393
+#: gnu/packages/version-control.scm:2098
 msgid ""
 "This Git extension defines a subcommand,\n"
 "@code{when-merged}, whose core operation is to find the merge that brought 
a\n"
@@ -19453,11 +19744,35 @@ msgid ""
 "how information about the merge is displayed."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:214
-msgid "Machine emulator and virtualizer"
+#: gnu/packages/version-control.scm:2142
+msgid "Incremental merge for Git"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/version-control.scm:2143
+msgid ""
+"This Git extension defines a subcommand, @code{imerge},\n"
+"which performs an incremental merge between two branches. Its two primary\n"
+"design goals are to reduce the pain of resolving merge conflicts by finding\n"
+"the smallest possible conflicts and to allow a merge to be saved, tested,\n"
+"interrupted, published, and collaborated on while in progress."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:216
+#: gnu/packages/version-control.scm:2167
+msgid "Git extension for versioning large files"
+msgstr "Gitudvidelse til versionering af store filer"
+
+#: gnu/packages/version-control.scm:2169
+msgid ""
+"Git Large File Storage (LFS) replaces large files such as audio samples,\n"
+"videos, datasets, and graphics with text pointers inside Git, while storing 
the\n"
+"file contents on a remote server."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/virtualization.scm:225
+msgid "Machine emulator and virtualizer"
+msgstr "Maskinemulator og virtualiseringsprogram"
+
+#: gnu/packages/virtualization.scm:227
 msgid ""
 "QEMU is a generic machine emulator and virtualizer.\n"
 "\n"
@@ -19472,15 +19787,15 @@ msgid ""
 "server and embedded PowerPC, and S390 guests."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:238
+#: gnu/packages/virtualization.scm:249
 msgid "Machine emulator and virtualizer (without GUI)"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:330
+#: gnu/packages/virtualization.scm:341
 msgid "Operating system information database"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:331
+#: gnu/packages/virtualization.scm:342
 msgid ""
 "libosinfo is a GObject based library API for managing\n"
 "information about operating systems, hypervisors and the (virtual) hardware\n"
@@ -19490,22 +19805,22 @@ msgid ""
 "all common programming languages. Vala bindings are also provided."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:378
+#: gnu/packages/virtualization.scm:391
 msgid "Linux container tools"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:381
+#: gnu/packages/virtualization.scm:394
 msgid ""
 "LXC is a userspace interface for the Linux kernel containment features.\n"
 "Through a powerful API and simple tools, it lets Linux users easily create 
and\n"
 "manage system or application containers."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:464
+#: gnu/packages/virtualization.scm:479
 msgid "Simple API for virtualization"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:465
+#: gnu/packages/virtualization.scm:480
 msgid ""
 "Libvirt is a C toolkit to interact with the virtualization\n"
 "capabilities of recent versions of Linux. The library aims at providing 
long\n"
@@ -19513,11 +19828,11 @@ msgid ""
 "to integrate other virtualization mechanisms if needed."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:506
+#: gnu/packages/virtualization.scm:521
 msgid "GLib wrapper around libvirt"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:507
+#: gnu/packages/virtualization.scm:522
 msgid ""
 "libvirt-glib wraps the libvirt library to provide a\n"
 "high-level object-oriented API better suited for glib-based applications, 
via\n"
@@ -19530,11 +19845,11 @@ msgid ""
 "@end enumerate\n"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:549
+#: gnu/packages/virtualization.scm:564
 msgid "Python bindings to libvirt"
 msgstr "Pythonbindinger for libvirt"
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:550
+#: gnu/packages/virtualization.scm:565
 msgid ""
 "This package provides Python bindings to the libvirt\n"
 "virtualization library."
@@ -19542,11 +19857,11 @@ msgstr ""
 "Denne pakke tilbyder Pythonbindinger til virtualiseringsbiblioteket\n"
 "libvirt."
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:645
+#: gnu/packages/virtualization.scm:659
 msgid "Manage virtual machines"
 msgstr "Håndter virtuelle maskiner"
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:647
+#: gnu/packages/virtualization.scm:661
 msgid ""
 "The virt-manager application is a desktop user interface for managing\n"
 "virtual machines through libvirt. It primarily targets KVM VMs, but also\n"
@@ -19554,11 +19869,11 @@ msgid ""
 "domains, their live performance and resource utilization statistics."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:737
+#: gnu/packages/virtualization.scm:767
 msgid "Checkpoint and restore in user space"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:738
+#: gnu/packages/virtualization.scm:768
 msgid ""
 "Using this tool, you can freeze a running application (or\n"
 "part of it) and checkpoint it to a hard drive as a collection of files. 
You\n"
@@ -19567,22 +19882,22 @@ msgid ""
 "mainly implemented in user space."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:763
+#: gnu/packages/virtualization.scm:793
 msgid "Backup and restore QEMU machines"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:764
+#: gnu/packages/virtualization.scm:794
 msgid ""
 "qmpbackup is designed to create and restore full and\n"
 "incremental backups of running QEMU virtual machines via QMP, the QEMU\n"
 "Machine Protocol."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:808
+#: gnu/packages/virtualization.scm:841
 msgid "KVM Frame Relay (KVMFR) implementation"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:809
+#: gnu/packages/virtualization.scm:842
 msgid ""
 "Looking Glass allows the use of a KVM (Kernel-based Virtual\n"
 "Machine) configured for VGA PCI Pass-through without an attached physical\n"
@@ -19590,11 +19905,11 @@ msgid ""
 "monitor/GPU."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:864
+#: gnu/packages/virtualization.scm:902
 msgid "Open container initiative runtime"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:867
+#: gnu/packages/virtualization.scm:905
 msgid ""
 "@command{runc} is a command line client for running applications\n"
 "packaged according to the\n"
@@ -19603,21 +19918,21 @@ msgid ""
 "Open Container Initiative specification."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:913
+#: gnu/packages/virtualization.scm:951
 msgid "Tool for modifying Open Container images"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:915
+#: gnu/packages/virtualization.scm:953
 msgid ""
 "@command{umoci} is a tool that allows for high-level modification of an\n"
 "Open Container Initiative (OCI) image layout and its tagged images."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:960
+#: gnu/packages/virtualization.scm:999
 msgid "Interact with container images and container image registries"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:962
+#: gnu/packages/virtualization.scm:1001
 msgid ""
 "@command{skopeo} is a command line utility providing various operations\n"
 "with container images and container image registries. It can:\n"
@@ -19638,34 +19953,59 @@ msgid ""
 "@end enumerate"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:996
+#: gnu/packages/virtualization.scm:1035
 msgid "Python bindings for Vagrant"
 msgstr "Pythonbindinger for Vagrant"
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:998
+#: gnu/packages/virtualization.scm:1037
 msgid ""
 "Python-vagrant is a Python module that provides a thin wrapper around the\n"
 "@code{vagrant} command line executable, allowing programmatic control of 
Vagrant\n"
 "virtual machines."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:1049
+#: gnu/packages/virtualization.scm:1088
 msgid "Unprivileged sandboxing tool"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/virtualization.scm:1050
+#: gnu/packages/virtualization.scm:1089
 msgid ""
 "Bubblewrap is aimed at running applications in a sandbox,\n"
-"where it has restricted access to parts of the operating system or user 
data\n"
-"such as the home directory. Bubblewrap always creates a new mount 
namespace,\n"
-"and the user can specify exactly what parts of the filesystem should be 
visible\n"
-"in the sandbox. Any such directories specified is mounted nodev by 
default,\n"
-"and can be made readonly."
+"restricting their access to parts of the operating system or user data such 
as\n"
+"the home directory. Bubblewrap always creates a new mount namespace, and 
the\n"
+"user can specify exactly what parts of the file system should be made 
visible\n"
+"in the sandbox. These directories are mounted with the @code{nodev} option\n"
+"by default and can be made read-only."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/virtualization.scm:1115
+msgid "Emulator for x86 PC"
 msgstr ""
 
+#: gnu/packages/virtualization.scm:1117
+msgid ""
+"Bochs is an emulator which can emulate Intel x86 CPU, common I/O\n"
+"devices, and a custom BIOS. It can also be compiled to emulate many 
different\n"
+"x86 CPUs, from early 386 to the most recent x86-64 Intel and AMD 
processors.\n"
+"Bochs can run most Operating Systems inside the emulation including Linux,\n"
+"DOS or Microsoft Windows."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/virtualization.scm:1320
+msgid "Xen Virtual Machine Monitor"
+msgstr "Xen Virtual Machine Monitor"
+
+#: gnu/packages/virtualization.scm:1321
+msgid ""
+"This package provides the Xen Virtual Machine Monitor\n"
+"which is a hypervisor."
+msgstr ""
+"Denne pakke tilbyder Xen Virtual Machine Monitor\n"
+"der er en hypervisor."
+
 #: gnu/packages/webkit.scm:152
 msgid "Web content engine for GTK+"
-msgstr ""
+msgstr "Netindholdsmotor for GTK+"
 
 #: gnu/packages/webkit.scm:154
 msgid ""
@@ -19674,11 +20014,11 @@ msgid ""
 "HTML/CSS applications to full-fledged web browsers."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:152
+#: gnu/packages/web.scm:153
 msgid "Featureful HTTP server"
-msgstr ""
+msgstr "Funktionsrig HTTP-server"
 
-#: gnu/packages/web.scm:154
+#: gnu/packages/web.scm:155
 msgid ""
 "The Apache HTTP Server Project is a collaborative software development\n"
 "effort aimed at creating a robust, commercial-grade, featureful, and\n"
@@ -19688,106 +20028,106 @@ msgid ""
 "and its related documentation."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:186
+#: gnu/packages/web.scm:187
 msgid "Apache HTTPD module for Python WSGI applications"
-msgstr ""
+msgstr "Apache HTTPD-modul for Python WSGI-programmer"
 
-#: gnu/packages/web.scm:188
+#: gnu/packages/web.scm:189
 msgid ""
 "The mod_wsgi module for the Apache HTTPD Server adds support for running\n"
 "applications that support the Python @acronym{WSGI, Web Server Gateway\n"
 "Interface} specification."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:275
+#: gnu/packages/web.scm:278
 msgid "HTTP and reverse proxy server"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:277
+#: gnu/packages/web.scm:280
 msgid ""
 "Nginx (\"engine X\") is a high-performance web and reverse proxy server\n"
 "created by Igor Sysoev. It can be used both as a stand-alone web server\n"
 "and as a proxy to reduce the load on back-end HTTP or mail servers."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:322
+#: gnu/packages/web.scm:325
 msgid "XSLScript with NGinx specific modifications"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:324
+#: gnu/packages/web.scm:327
 msgid ""
 "XSLScript is a terse notation for writing complex XSLT stylesheets.\n"
 "This is modified version, specifically intended for use with the NGinx\n"
 "documentation."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:378
+#: gnu/packages/web.scm:380
 msgid "Documentation for the nginx web server"
 msgstr "Dokumentation for nginx-internetserveren"
 
-#: gnu/packages/web.scm:380
+#: gnu/packages/web.scm:382
 msgid "This package provides HTML documentation for the nginx web server."
 msgstr "Denne pakke tilbyder HTML-dokumentation for nginx-internetserveren."
 
-#: gnu/packages/web.scm:403
+#: gnu/packages/web.scm:405
 msgid "Language-independent, high-performant extension to CGI"
 msgstr "Sproguafhængig, højtydende udvidelse til CGI"
 
-#: gnu/packages/web.scm:404
+#: gnu/packages/web.scm:406
 msgid ""
 "FastCGI is a language-independent, scalable extension to CGI\n"
 "that provides high performance without the limitations of server specific\n"
 "APIs."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:435
+#: gnu/packages/web.scm:437
 msgid "Simple server for running CGI applications over FastCGI"
 msgstr "Simpel server til at afvikle CGI-programmer over FastCGI"
 
-#: gnu/packages/web.scm:436
+#: gnu/packages/web.scm:438
 msgid ""
 "Fcgiwrap is a simple server for running CGI applications\n"
 "over FastCGI. It hopes to provide clean CGI support to Nginx (and other 
web\n"
 "servers that may need it)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:467
+#: gnu/packages/web.scm:469
 msgid "PSGI/Plack web server"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:468
+#: gnu/packages/web.scm:470
 msgid ""
 "Starman is a PSGI perl web server that has unique features\n"
 "such as high performance, preforking, signal support, superdaemon 
awareness,\n"
 "and UNIX socket support."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:500
+#: gnu/packages/web.scm:502
 msgid "Java Web Start"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:502
+#: gnu/packages/web.scm:504
 msgid ""
 "IcedTea-Web is an implementation of the @dfn{Java Network Launching\n"
 "Protocol}, also known as Java Web Start. This package provides tools and\n"
 "libraries for working with JNLP applets."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:523
+#: gnu/packages/web.scm:527
 msgid "JSON C library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:525
+#: gnu/packages/web.scm:529
 msgid ""
 "Jansson is a C library for encoding, decoding and manipulating JSON\n"
 "data."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:552
+#: gnu/packages/web.scm:556
 msgid "JSON implementation in C"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:554
+#: gnu/packages/web.scm:558
 msgid ""
 "JSON-C implements a reference counting object model that allows you to\n"
 "easily construct JSON objects in C, output them as JSON-formatted strings 
and\n"
@@ -19795,11 +20135,11 @@ msgid ""
 "It aims to conform to RFC 7159."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:605
+#: gnu/packages/web.scm:609
 msgid "JSON parser written in ANSI C"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:606
+#: gnu/packages/web.scm:610
 msgid ""
 "This package provides a very low footprint JSON parser\n"
 "written in portable ANSI C.\n"
@@ -19812,22 +20152,22 @@ msgid ""
 "@end itemize"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:650
+#: gnu/packages/web.scm:654
 msgid "Library that maps JSON data to QVariant objects"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:651
+#: gnu/packages/web.scm:655
 msgid ""
 "QJson is a Qt-based library that maps JSON data to\n"
 "@code{QVariant} objects. JSON arrays will be mapped to @code{QVariantList}\n"
 "instances, while JSON's objects will be mapped to @code{QVariantMap}."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:735
+#: gnu/packages/web.scm:739
 msgid "Hierarchical data exploration with zoomable HTML5 pie charts"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:737
+#: gnu/packages/web.scm:741
 msgid ""
 "Krona is a flexible tool for exploring the relative proportions of\n"
 "hierarchical data, such as metagenomic classifications, using a radial,\n"
@@ -19836,42 +20176,42 @@ msgid ""
 "current version of any major web browser."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:777
+#: gnu/packages/web.scm:782
 msgid "JSON parser/generator for C++ with both SAX/DOM style API"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:779
+#: gnu/packages/web.scm:784
 msgid ""
 "RapidJSON is a fast JSON parser/generator for C++ with both SAX/DOM\n"
 "style API."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:805
+#: gnu/packages/web.scm:811
 msgid "C library for parsing JSON"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:807
+#: gnu/packages/web.scm:813
 msgid ""
 "Yet Another JSON Library (YAJL) is a small event-driven (SAX-style) JSON\n"
 "parser written in ANSI C and a small validating JSON generator."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:837
+#: gnu/packages/web.scm:843
 msgid "WebSockets library written in C"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:839
+#: gnu/packages/web.scm:845
 msgid ""
 "Libwebsockets is a library that allows C programs to establish client\n"
 "and server WebSockets connections---a protocol layered above HTTP that 
allows\n"
 "for efficient socket-like bidirectional reliable communication channels."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:867
+#: gnu/packages/web.scm:873
 msgid "C library for the Publix Suffix List"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:869
+#: gnu/packages/web.scm:875
 msgid ""
 "A \"public suffix\" is a domain name under which Internet users can\n"
 "directly register own names.\n"
@@ -19889,21 +20229,21 @@ msgid ""
 "UTS#46."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:915
+#: gnu/packages/web.scm:921
 msgid "HTML validator and tidier"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:916
+#: gnu/packages/web.scm:922
 msgid ""
 "HTML Tidy is a command-line tool and C library that can be\n"
 "used to validate and fix HTML data."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:948
+#: gnu/packages/web.scm:954
 msgid "Light-weight HTTP/HTTPS proxy daemon"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:949
+#: gnu/packages/web.scm:955
 msgid ""
 "Tinyproxy is a light-weight HTTP/HTTPS proxy\n"
 "daemon. Designed from the ground up to be fast and yet small, it is an 
ideal\n"
@@ -19912,22 +20252,22 @@ msgid ""
 "unavailable."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:982
+#: gnu/packages/web.scm:988
 msgid "Small caching web proxy"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:984
+#: gnu/packages/web.scm:990
 msgid ""
 "Polipo is a small caching web proxy (web cache, HTTP proxy, and proxy\n"
 "server). It was primarily designed to be used by one person or a small 
group\n"
 "of people."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1011
+#: gnu/packages/web.scm:1018
 msgid "WebSockets support for any application/server"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1012
+#: gnu/packages/web.scm:1019
 msgid ""
 "Websockify translates WebSockets traffic to normal socket\n"
 "traffic. Websockify accepts the WebSockets handshake, parses it, and then\n"
@@ -19935,11 +20275,11 @@ msgid ""
 "directions."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1038
+#: gnu/packages/web.scm:1045
 msgid "Caching web proxy optimized for intermittent internet links"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1039
+#: gnu/packages/web.scm:1046
 msgid ""
 "WWWOFFLE is a proxy web server that is especially good for\n"
 "intermittent internet links. It can cache HTTP, HTTPS, FTP, and finger\n"
@@ -19948,11 +20288,11 @@ msgid ""
 "changes, and much more."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1064
+#: gnu/packages/web.scm:1071
 msgid "C library implementing the OAuth API"
 msgstr "C-bibliotek der implementerer OAuth API'en"
 
-#: gnu/packages/web.scm:1066
+#: gnu/packages/web.scm:1073
 msgid ""
 "liboauth is a collection of C functions implementing the OAuth API.\n"
 "liboauth provides functions to escape and encode strings according to OAuth\n"
@@ -19961,42 +20301,42 @@ msgid ""
 "hash/signatures."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1089
+#: gnu/packages/web.scm:1096
 msgid "YAML 1.1 parser and emitter written in C"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1091
+#: gnu/packages/web.scm:1098
 msgid "LibYAML is a YAML 1.1 parser and emitter written in C."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1108 gnu/packages/web.scm:1142
-#: gnu/packages/web.scm:1165
+#: gnu/packages/web.scm:1115 gnu/packages/web.scm:1149
+#: gnu/packages/web.scm:1172
 msgid "Media stream URL parser"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1109
+#: gnu/packages/web.scm:1116
 msgid ""
 "This package contains support scripts called by libquvi to\n"
 "parse media stream properties."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1143
+#: gnu/packages/web.scm:1150
 msgid ""
 "libquvi is a library with a C API for parsing media stream\n"
 "URLs and extracting their actual media files."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1166
+#: gnu/packages/web.scm:1173
 msgid ""
 "quvi is a command-line-tool suite to extract media files\n"
 "from streaming URLs. It is a command-line wrapper for the libquvi library."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1238
+#: gnu/packages/web.scm:1245
 msgid "High-performance asynchronous HTTP client library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1240
+#: gnu/packages/web.scm:1247
 msgid ""
 "serf is a C-based HTTP client library built upon the Apache Portable\n"
 "Runtime (APR) library. It multiplexes connections, running the read/write\n"
@@ -20004,49 +20344,61 @@ msgid ""
 "minimum to provide high performance operation."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1292
+#: gnu/packages/web.scm:1281
+msgid "SASS Compiler, implemented as a C/C++ library"
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/web.scm:1283
+msgid ""
+"LibSass is a @acronym{SASS,Syntactically awesome style sheets} compiler\n"
+"library designed for portability and efficiency. To actually compile SASS\n"
+"stylesheets, you'll need to use another program that uses this library,\n"
+"@var{sassc} for example."
+msgstr ""
+
+#: gnu/packages/web.scm:1332
 msgid "CSS pre-processor"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1293
+#: gnu/packages/web.scm:1333
 msgid ""
 "SassC is a compiler written in C for the CSS pre-processor\n"
 "language known as SASS."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1322
+#: gnu/packages/web.scm:1361
 msgid "Compile a log format string to perl-code"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1323
+#: gnu/packages/web.scm:1362
 msgid ""
 "This module provides methods to compile a log format string\n"
 "to perl-code, for faster generation of access_log lines."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1351
+#: gnu/packages/web.scm:1390
 msgid "SASL authentication framework"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1352
+#: gnu/packages/web.scm:1391
 msgid "Authen::SASL provides an SASL authentication framework."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1377
+#: gnu/packages/web.scm:1416
 msgid "Sensible default Catalyst action"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1378
+#: gnu/packages/web.scm:1417
 msgid ""
 "This Catalyst action implements a sensible default end\n"
 "action, which will forward to the first available view."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1410
+#: gnu/packages/web.scm:1449
 msgid "Automated REST Method Dispatching"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1411
+#: gnu/packages/web.scm:1450
 msgid ""
 "This Action handles doing automatic method dispatching for\n"
 "REST requests. It takes a normal Catalyst action, and changes the dispatch 
to\n"
@@ -20055,32 +20407,32 @@ msgid ""
 "regular method."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1448
+#: gnu/packages/web.scm:1487
 msgid "Storage class for Catalyst authentication using DBIx::Class"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1449
+#: gnu/packages/web.scm:1488
 msgid ""
 "The Catalyst::Authentication::Store::DBIx::Class class\n"
 "provides access to authentication information stored in a database via\n"
 "DBIx::Class."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1475
+#: gnu/packages/web.scm:1514
 msgid "Create only one instance of Moose component per context"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1476
+#: gnu/packages/web.scm:1515
 msgid ""
 "Catalyst::Component::InstancePerContext returns a new\n"
 "instance of a component on each request."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1513
+#: gnu/packages/web.scm:1552
 msgid "Catalyst Development Tools"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1514
+#: gnu/packages/web.scm:1553
 msgid ""
 "The Catalyst-Devel distribution includes a variety of\n"
 "modules useful for the development of Catalyst applications, but not 
required\n"
@@ -20090,11 +20442,11 @@ msgid ""
 "modules."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1543
+#: gnu/packages/web.scm:1582
 msgid "Regex DispatchType for Catalyst"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1544
+#: gnu/packages/web.scm:1583
 msgid ""
 "Dispatch type managing path-matching behaviour using\n"
 "regexes. Regex dispatch types have been deprecated and removed from 
Catalyst\n"
@@ -20104,32 +20456,32 @@ msgid ""
 "when the dispatch type is first seen in your application."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1593
+#: gnu/packages/web.scm:1632
 msgid "DBIx::Class::Schema Model Class"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1594
+#: gnu/packages/web.scm:1633
 msgid ""
 "This is a Catalyst Model for DBIx::Class::Schema-based\n"
 "Models."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1617
+#: gnu/packages/web.scm:1656
 msgid "Request logging from within Catalyst"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1618
+#: gnu/packages/web.scm:1657
 msgid ""
 "This Catalyst plugin enables you to create \"access logs\"\n"
 "from within a Catalyst application instead of requiring a webserver to do 
it\n"
 "for you. It will work even with Catalyst debug logging turned off."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1652
+#: gnu/packages/web.scm:1691
 msgid "Infrastructure plugin for the Catalyst authentication framework"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1653
+#: gnu/packages/web.scm:1692
 msgid ""
 "The authentication plugin provides generic user support for\n"
 "Catalyst apps. It is the basis for both authentication (checking the user 
is\n"
@@ -20137,52 +20489,52 @@ msgid ""
 "system authorises them to do)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1684
+#: gnu/packages/web.scm:1723
 msgid "Role-based authorization for Catalyst"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1685
+#: gnu/packages/web.scm:1724
 msgid ""
 "Catalyst::Plugin::Authorization::Roles provides role-based\n"
 "authorization for Catalyst based on Catalyst::Plugin::Authentication."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1708
+#: gnu/packages/web.scm:1747
 msgid "Captchas for Catalyst"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1709
+#: gnu/packages/web.scm:1748
 msgid ""
 "This plugin creates and validates Captcha images for\n"
 "Catalyst."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1736
+#: gnu/packages/web.scm:1775
 msgid "Load config files of various types"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1737
+#: gnu/packages/web.scm:1776
 msgid ""
 "This module will attempt to load find and load configuration\n"
 "files of various types. Currently it supports YAML, JSON, XML, INI and 
Perl\n"
 "formats."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1769
+#: gnu/packages/web.scm:1807
 msgid "Catalyst generic session plugin"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1770
+#: gnu/packages/web.scm:1808
 msgid ""
 "This plugin links the two pieces required for session\n"
 "management in web applications together: the state, and the store."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1798
+#: gnu/packages/web.scm:1836
 msgid "Maintain session IDs using cookies"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1799
+#: gnu/packages/web.scm:1837
 msgid ""
 "In order for Catalyst::Plugin::Session to work, the session\n"
 "ID needs to be stored on the client, and the session data needs to be 
stored\n"
@@ -20190,22 +20542,22 @@ msgid ""
 "cookie mechanism."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1829
+#: gnu/packages/web.scm:1867
 msgid "FastMmap session storage backend"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1830
+#: gnu/packages/web.scm:1868
 msgid ""
 "Catalyst::Plugin::Session::Store::FastMmap is a fast session\n"
 "storage plugin for Catalyst that uses an mmap'ed file to act as a shared\n"
 "memory interprocess cache. It is based on Cache::FastMmap."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1855
+#: gnu/packages/web.scm:1893
 msgid "Stack trace on the Catalyst debug screen"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1856
+#: gnu/packages/web.scm:1894
 msgid ""
 "This plugin enhances the standard Catalyst debug screen by\n"
 "including a stack trace of your application up to the point where the error\n"
@@ -20213,11 +20565,11 @@ msgid ""
 "number, file name, and code context surrounding the line number."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1884
+#: gnu/packages/web.scm:1922
 msgid "Simple serving of static pages"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1885
+#: gnu/packages/web.scm:1923
 msgid ""
 "The Static::Simple plugin is designed to make serving static\n"
 "content in your application during development quick and easy, without\n"
@@ -20228,11 +20580,11 @@ msgid ""
 "MIME type directly to the browser, without being processed through Catalyst."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1947
+#: gnu/packages/web.scm:1985
 msgid "The Catalyst Framework Runtime"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1948
+#: gnu/packages/web.scm:1986
 msgid ""
 "Catalyst is a modern framework for making web applications.\n"
 "It is designed to make it easy to manage the various tasks you need to do 
to\n"
@@ -20240,11 +20592,11 @@ msgid ""
 "\"plug in\" existing Perl modules that do what you need."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1979
+#: gnu/packages/web.scm:2017
 msgid "Replace request base with value passed by HTTP proxy"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:1980
+#: gnu/packages/web.scm:2018
 msgid ""
 "This module is a Moose::Role which allows you more\n"
 "flexibility in your application's deployment configurations when deployed\n"
@@ -20252,42 +20604,42 @@ msgid ""
 "replaced with the contents of the X-Request-Base header."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2007
+#: gnu/packages/web.scm:2045
 msgid "Download data in many formats"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2008
+#: gnu/packages/web.scm:2046
 msgid ""
 "The purpose of this module is to provide a method for\n"
 "downloading data into many supportable formats. For example, downloading a\n"
 "table based report in a variety of formats (CSV, HTML, etc.)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2034
+#: gnu/packages/web.scm:2072
 msgid "Catalyst JSON view"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2035
+#: gnu/packages/web.scm:2073
 msgid ""
 "Catalyst::View::JSON is a Catalyst View handler that returns\n"
 "stash data in JSON format."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2061
+#: gnu/packages/web.scm:2099
 msgid "Template View Class"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2062
+#: gnu/packages/web.scm:2100
 msgid ""
 "This module is a Catalyst view class for the Template\n"
 "Toolkit."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2091
+#: gnu/packages/web.scm:2129
 msgid "Trait Loading and Resolution for Catalyst Components"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2092
+#: gnu/packages/web.scm:2130
 msgid ""
 "Adds a \"COMPONENT\" in Catalyst::Component method to your\n"
 "Catalyst component base class that reads the optional \"traits\" parameter\n"
@@ -20296,31 +20648,31 @@ msgid ""
 "MooseX::Traits::Pluggable."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2117
+#: gnu/packages/web.scm:2155
 msgid "Apply roles to Catalyst classes"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2118
+#: gnu/packages/web.scm:2156
 msgid ""
 "CatalystX::RoleApplicator applies roles to Catalyst\n"
 "application classes."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2145
+#: gnu/packages/web.scm:2183
 msgid "Catalyst development server with Starman"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2146
+#: gnu/packages/web.scm:2184
 msgid ""
 "This module provides a Catalyst extension to replace the\n"
 "development server with Starman."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2170
+#: gnu/packages/web.scm:2208
 msgid "Handle Common Gateway Interface requests and responses"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2171
+#: gnu/packages/web.scm:2209
 msgid ""
 "CGI.pm is a stable, complete and mature solution for\n"
 "processing and preparing HTTP requests and responses. Major features 
include\n"
@@ -20329,72 +20681,72 @@ msgid ""
 "headers."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2196
+#: gnu/packages/web.scm:2234
 msgid "Generate and process stateful forms"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2198
+#: gnu/packages/web.scm:2236
 msgid ""
 "@code{CGI::FormBuilder} provides an easy way to generate and process CGI\n"
 "form-based applications."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2223
+#: gnu/packages/web.scm:2261
 msgid "Persistent session data in CGI applications"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2225
+#: gnu/packages/web.scm:2263
 msgid ""
 "@code{CGI::Session} provides modular session management system across\n"
 "HTTP requests."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2248
+#: gnu/packages/web.scm:2285
 msgid "CGI interface that is CGI.pm compliant"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2249
+#: gnu/packages/web.scm:2286
 msgid ""
 "CGI::Simple provides a relatively lightweight drop in\n"
 "replacement for CGI.pm. It shares an identical OO interface to CGI.pm for\n"
 "parameter parsing, file upload, cookie handling and header generation."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2270
+#: gnu/packages/web.scm:2307
 msgid "Build structures from CGI data"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2271
+#: gnu/packages/web.scm:2308
 msgid ""
 "This is a module for building structured data from CGI\n"
 "inputs, in a manner reminiscent of how PHP does."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2294
+#: gnu/packages/web.scm:2331
 msgid "Date conversion routines"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2295
+#: gnu/packages/web.scm:2332
 msgid ""
 "This module provides functions that deal with the date\n"
 "formats used by the HTTP protocol."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2315
+#: gnu/packages/web.scm:2352
 msgid "MD5 sums for files and urls"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2316
+#: gnu/packages/web.scm:2353
 msgid ""
 "Digest::MD5::File is a Perl extension for getting MD5 sums\n"
 "for files and urls."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2334
+#: gnu/packages/web.scm:2371
 msgid "Perl locale encoding determination"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2336
+#: gnu/packages/web.scm:2373
 msgid ""
 "The POSIX locale system is used to specify both the language\n"
 "conventions requested by the user and the preferred character set to\n"
@@ -20406,110 +20758,110 @@ msgid ""
 "with Encode::decode(locale => $string)."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2371
+#: gnu/packages/web.scm:2408
 msgid "Syndication feed auto-discovery"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2372
+#: gnu/packages/web.scm:2409
 msgid ""
 "@code{Feed::Find} implements feed auto-discovery for finding\n"
 "syndication feeds, given a URI. It will discover the following feed 
formats:\n"
 "RSS 0.91, RSS 1.0, RSS 2.0, Atom."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2393
+#: gnu/packages/web.scm:2430
 msgid "Perl directory listing parser"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2395
+#: gnu/packages/web.scm:2432
 msgid ""
 "The File::Listing module exports a single function called parse_dir(),\n"
 "which can be used to parse directory listings."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2427
+#: gnu/packages/web.scm:2463
 msgid "Stock and mutual fund quotes"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2429
+#: gnu/packages/web.scm:2465
 msgid ""
 "Finance::Quote gets stock quotes from various internet sources, including\n"
 "Yahoo! Finance, Fidelity Investments, and the Australian Stock Exchange."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2451
+#: gnu/packages/web.scm:2487
 msgid "Perl extension providing access to the GSSAPIv2 library"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2452
+#: gnu/packages/web.scm:2488
 msgid ""
 "This is a Perl extension for using GSSAPI C bindings as\n"
 "described in RFC 2744."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2472
+#: gnu/packages/web.scm:2508
 msgid "Manipulate tables of HTML::Element"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2474
+#: gnu/packages/web.scm:2510
 msgid ""
 "HTML::Element::Extended is a Perl extension for manipulating a table\n"
 "composed of HTML::Element style components."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2498
+#: gnu/packages/web.scm:2534
 msgid "Perl class representing an HTML form element"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2499
+#: gnu/packages/web.scm:2535
 msgid ""
 "Objects of the HTML::Form class represents a single HTML\n"
 "<form> ... </form> instance."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2530
+#: gnu/packages/web.scm:2566
 msgid "Perl extension for scrubbing/sanitizing html"
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2532
+#: gnu/packages/web.scm:2568
 msgid "@code{HTML::Scrubber} Perl extension for scrubbing/sanitizing HTML."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2553
+#: gnu/packages/web.scm:2588
 msgid "Check for HTML errors in a string or file"
 msgstr "Kontroller for HTML-fejl i en streng eller fil"
 
-#: gnu/packages/web.scm:2554
+#: gnu/packages/web.scm:2589
 msgid ""
 "HTML::Lint is a pure-Perl HTML parser and checker for\n"
 "syntactic legitmacy."
 msgstr ""
 
-#: gnu/packages/web.scm:2575
+#: gnu/packages/web.scm:2610
 msg