guix-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

57/215: gnu: r-rhdf5: Update to 2.28.0.


From: guix-commits
Subject: 57/215: gnu: r-rhdf5: Update to 2.28.0.
Date: Sun, 5 May 2019 18:15:39 -0400 (EDT)

rekado pushed a commit to branch master
in repository guix.

commit f6ecdafa112423d1994789320b33b255ea57e6f4
Author: Ricardo Wurmus <address@hidden>
Date:  Sun May 5 23:36:22 2019 +0200

  gnu: r-rhdf5: Update to 2.28.0.
  
  * gnu/packages/bioinformatics.scm (r-rhdf5): Update to 2.28.0.
---
 gnu/packages/bioinformatics.scm | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/gnu/packages/bioinformatics.scm b/gnu/packages/bioinformatics.scm
index efc2924..ad04045 100644
--- a/gnu/packages/bioinformatics.scm
+++ b/gnu/packages/bioinformatics.scm
@@ -8564,13 +8564,13 @@ of gene-level counts.")
 (define-public r-rhdf5
  (package
   (name "r-rhdf5")
-  (version "2.26.2")
+  (version "2.28.0")
   (source (origin
        (method url-fetch)
        (uri (bioconductor-uri "rhdf5" version))
        (sha256
        (base32
-        "10zkw3k13wmvyif417gplyf6rwp2gpkjasw97lhwv2f9i32rry9l"))))
+        "0y1w3cs7wg2b3jlkd6wyyz6626xg011nrg36si8gg371iqck9a1i"))))
   (build-system r-build-system)
   (propagated-inputs
   `(("r-rhdf5lib" ,r-rhdf5lib)))reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]