gnunet-svn
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[taler-www] 02/02: Translated using Weblate (Hungarian)


From: gnunet
Subject: [taler-www] 02/02: Translated using Weblate (Hungarian)
Date: Mon, 03 Apr 2023 12:46:05 +0200

This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

weblate pushed a commit to branch master
in repository www.

commit 799b95abd958a1a804eef8012e815bb18577244b
Author: Krispin Kügel <krispinkuegel@gmail.com>
AuthorDate: Mon Apr 3 09:50:25 2023 +0000

    Translated using Weblate (Hungarian)
    
    Currently translated at 95.1% (293 of 308 strings)
    
    Translation: GNU Taler/Main web site
    Translate-URL: 
https://weblate.taler.net/projects/gnu-taler/main-web-site/hu/
---
 locale/hu/LC_MESSAGES/messages.po | 102 +++++++++++++++++++++++++++++++-------
 1 file changed, 84 insertions(+), 18 deletions(-)

diff --git a/locale/hu/LC_MESSAGES/messages.po 
b/locale/hu/LC_MESSAGES/messages.po
index b17f022..074fbed 100644
--- a/locale/hu/LC_MESSAGES/messages.po
+++ b/locale/hu/LC_MESSAGES/messages.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
 "POT-Creation-Date: 2023-01-31 14:18+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2023-04-02 23:23+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2023-04-03 10:45+0000\n"
 "Last-Translator: Krispin Kügel <krispinkuegel@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Hungarian <https://weblate.taler.net/projects/gnu-taler/";
 "main-web-site/hu/>\n"
@@ -981,6 +981,12 @@ msgid ""
 "establishing a reason why consumers would have faith in the conversion from "
 "Taler coins into regular bank money."
 msgstr ""
+"Az exchange-t egy bank vagy egy bankkal együttműködve működtetné, és ez a "
+"bank tartaná a pénzeszközöket letétben. Megjegyzendő, hogy ez a bank lehet "
+"egy hagyományos bank vagy egy központi bank is, központi banki elektronikus "
+"valuta esetében. Ettől függetlenül a bank a vonatkozó banki szabályozás "
+"hatálya alá tartozna, amely megalapozza, hogy a fogyasztók miért bíznának a "
+"Taler-érmék hagyományos bankpénzre váltásában."
 
 #: template/faq.html.j2:141
 msgid ""
@@ -1795,16 +1801,22 @@ msgid ""
 "to local laws. In this case, GNU Taler must enable deletion of such data as "
 "soon as it is no longer required."
 msgstr ""
+"Korlátozott mennyiségű személyes adatot, például szállítási címét, az üzleti "
+"igényeknek megfelelően kell gyűjteni, és a helyi jogi előírások alapján kell "
+"védeni. Ebben az esetben a GNU Talernek biztosítania kell az ilyen adatok "
+"törlését, amint azokra már nincs szükség."
 
 #: template/principles.html.j2:83
 msgid ""
 "3. Auditability - enable the state to tax income and crack down on illegal "
 "business activities"
 msgstr ""
+"3. Ellenőrizhetőség - az adóbeszedés megkönnyítése és az illegális "
+"tevékenységek megelőzése"
 
 #: template/principles.html.j2:85
 msgid "Money laundering"
-msgstr ""
+msgstr "Pénzmosás"
 
 #: template/principles.html.j2:87
 msgid ""
@@ -1815,14 +1827,22 @@ msgid ""
 "taxation requires income transparency. Thus, GNU Taler must enable "
 "authorities to track income."
 msgstr ""
+"Mivel egy fizetési rendszernek meg kell felelnie a helyi törvényeknek ahhoz, "
+"hogy jogszerűen működhessen, a GNU Talert úgy kell megtervezni, hogy "
+"megfeleljen ezeknek a követelményeknek. Ez magában foglalja azt is, hogy a "
+"jogszerű ellenőrzésekhez megfelelő információk álljanak rendelkezésre. "
+"Továbbá az adók kivetését a társadalom számára hasznosnak tartjuk, és a "
+"tisztességes adózás megköveteli a jövedelem átláthatóságát. Ezért a GNU "
+"Talernek lehetővé kell tennie a hatóságok számára a jövedelmek "
+"visszakövetését."
 
 #: template/principles.html.j2:102
 msgid "4. Prevent payment fraud"
-msgstr ""
+msgstr "4. Fizetési csalások megelőzése"
 
 #: template/principles.html.j2:104
 msgid "Phishing attack"
-msgstr ""
+msgstr "Adathalászat támadás"
 
 #: template/principles.html.j2:106
 msgid ""
@@ -1833,16 +1853,25 @@ msgid ""
 "extensive cryptographic evidence for all key processes to enable all parties "
 "to precisely attribute bad behavior."
 msgstr ""
+"A GNU Talernek csökkentenie kell a fizetési csalások leggyakoribb forrásait. "
+"Követnünk kell a legjobb szoftvertervezési gyakorlatokat, a harmadik fél "
+"tervezési irányelveit, amelyek megakadályozzák a zavaros és félrevezető "
+"felhasználói felületek kialakítását, és másokkal is ellenőriztetnünk kell a "
+"nyilvánosan elérhető kódunkat. Továbbá a GNU Taler-nek minden alapvető "
+"folyamatra kiterjedt kriptográfiai bizonyítékot kell szolgáltatnia, hogy "
+"minden fél számára lehetővé tegye a rossz viselkedés pontos hozzárendelését."
 
 #: template/principles.html.j2:120
 msgid "5. Collect the minimum information necessary"
-msgstr ""
+msgstr "5. Gyűjtsünk be csak a minimálisan szükséges információkat"
 
 #: template/principles.html.j2:121
 msgid ""
 "Privacy by design, privacy by default, General Data Protection Regulation "
 "(GDPR) compliant"
 msgstr ""
+"Tervezett adatvédelem, alapból adatvédelem, az általános adatvédelmi "
+"rendeletnek (GDPR) megfelelően"
 
 #: template/principles.html.j2:123
 msgid ""
@@ -1851,14 +1880,19 @@ msgid ""
 "Generally, GNU Taler must only collect the minimum information necessary: "
 "Data that is not collected or is no longer stored cannot be compromised."
 msgstr ""
+"A vásárlók magánéletének védelme a (2) elv részeként kiemelt prioritást "
+"élvez. Ugyanakkor más feleknek - például a kereskedőknek - is adatvédelemre "
+"van szükségük. Általában a GNU Taler csak a minimálisan szükséges "
+"információkat gyűjtheti: A nem gyűjtött vagy már nem tárolt adatokat nem "
+"lehet megtámadni."
 
 #: template/principles.html.j2:136
 msgid "6. Be usable"
-msgstr ""
+msgstr "6. Felhasználóbarát"
 
 #: template/principles.html.j2:137
 msgid "Buy with one click. Easy for children."
-msgstr ""
+msgstr "Vásárlás egy kattintással. Könnyű gyerekeknek."
 
 #: template/principles.html.j2:139
 msgid ""
@@ -1871,14 +1905,21 @@ msgid ""
 "well-documented Application Programming Interfaces (APIs) to allow "
 "frictionless integrations between GNU Taler and other projects."
 msgstr ""
+"A fizetési rendszernek egyszerűnek kell lennie, és a tapasztalatlan "
+"felhasználók számára is intuitívnak kell maradnia. Ez a felhasználóbarátság "
+"a rendszerintegrátorokra és webshop-üzemeltetőkre vagy a Taler-t integrálni "
+"kívánó platformok és alkalmazások fejlesztőire is vonatkozik. Ezért "
+"dokumentációnk részletes és érthető információkat nyújt az architektúráról "
+"és az egyes programozási interfészekről, amelyek lehetővé teszik a "
+"problémamentes integrációt más projektekbe."
 
 #: template/principles.html.j2:156
 msgid "7. Be efficient"
-msgstr ""
+msgstr "7. Legyen hatékony"
 
 #: template/principles.html.j2:157
 msgid "Energy efficiency"
-msgstr ""
+msgstr "Energiahatékonyság"
 
 #: template/principles.html.j2:159
 msgid ""
@@ -1888,14 +1929,20 @@ msgid ""
 "for micropayments. Therefore certain expensive primitives, such as proof-of-"
 "work, must not be used by GNU Taler."
 msgstr ""
+"A GNU Talert úgy kell megtervezni, hogy hatékony legyen. A hatékonyság "
+"egyszerűen azt jelenti, hogy kevesebb dolog menjen tönkre, és több "
+"tranzakciót jelent másodpercenként, valamint kisebb környezeti hatást. A "
+"hatékonyság a GNU Taler mikrofizetésre való használatához is kritikus "
+"fontosságú. Ezért a GNU Taler nem használhat bizonyos drága módszereket, "
+"mint például a proof-of-work."
 
 #: template/principles.html.j2:172
 msgid "8. Fault-tolerant design"
-msgstr ""
+msgstr "8. Hibatűrés biztosítása"
 
 #: template/principles.html.j2:173
 msgid "Life Safers"
-msgstr ""
+msgstr "Mentőöv vészhelyzetekre"
 
 #: template/principles.html.j2:175
 msgid ""
@@ -1907,14 +1954,22 @@ msgid ""
 "must fail gracefully. GNU Taler must have a plan to recover from malicious "
 "operators compromising core secrets."
 msgstr ""
+"Rosszindulatú kezelők, gépelési hiba, számítógépes hibák. A dolgok rosszul "
+"mehetnek. A GNU Talert úgy kell megtervezni, hogy tolerálja az egyes "
+"komponensek és rendszerek meghibásodását. Ahol a rendszer biztonságosan "
+"tovább tud működni, ott biztonságosan fog működni. Ha le kell állítani egy "
+"műveletet, akkor más műveleteket nem kell feleslegesen leállítani. Ahol a "
+"rendszerek meghibásodnak, ott méltóságteljesen kell meghibásodniuk. A GNU "
+"Taler-nek rendelkeznie kell egy tervvel arra, hogy helyreálljon, ha "
+"rosszindulatú operátorok veszélyeztetik az alapvető rendszert."
 
 #: template/principles.html.j2:193
 msgid "9. Foster competition"
-msgstr ""
+msgstr "9. Verseny ösztönzése"
 
 #: template/principles.html.j2:194
 msgid "A competitive market"
-msgstr ""
+msgstr "Versenypiac"
 
 #: template/principles.html.j2:196
 msgid ""
@@ -1928,26 +1983,37 @@ msgid ""
 "can be operated, developed and improved upon independently, instead of "
 "having one completely monolithic system."
 msgstr ""
+"A versenytársak számára viszonylag könnyűnek kell lennie az interoperábilis "
+"alternatívák bevezetésének. A hagyományos pénzügyi rendszerekben ennek "
+"akadályai igen magasak, és nem áll hatalmunkban befolyásolni őket. A GNU "
+"Talernek azonban minimalizálnia kell a technikai terheket az új "
+"versenytársak számára, hogy minél könnyebben léphessenek be a piacra. A GNU "
+"Talernek lehetővé kell tennie a szolgáltatók sokszínűségét, felbomlasztva a "
+"jelenlegi rendszert, amelyben csak néhány globális vállalat uralja a piacot. "
+"Egy példa az ezt támogató tervezésre az, hogy az egész rendszert kisebb "
+"komponensekre osztjuk, amelyeket egymástól függetlenül lehet üzemeltetni, "
+"fejleszteni és javítani, ahelyett, hogy egy teljesen monolitikus rendszerrel "
+"rendelkeznénk."
 
 #: template/schemafuzz.html.j2:7
 msgid "SchemaFuzz"
-msgstr ""
+msgstr "SchemaFuzz"
 
 #: template/wallet.html.j2:97
-#, fuzzy
-#| msgid "Wallet"
 msgid "Taler Wallet"
-msgstr "Pénztárca"
+msgstr "Taler Pénztárca"
 
 #: template/wallet.html.j2:106
 msgid ""
 "Congratulations, the Taler wallet is installed on your device. Check out the "
 "<a href=\"https://demo.taler.net/\";>demonstration</a>."
 msgstr ""
+"Gratulálunk, a Taler pénztárca telepítve van a készülékére. Nézze meg a <a "
+"href=\"https://demo.taler.net/\";>bemutatót</a>."
 
 #: template/wallet.html.j2:110
 msgid "You don&#39;t have a wallet installed yet."
-msgstr ""
+msgstr "Ezen a készüléken még nincsen telepítve Taler pénztárca."
 
 #: template/wallet.html.j2:117
 msgid ""

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
gnunet@gnunet.org.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]