gnunet-svn
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[taler-www] 03/03: Translated using Weblate (Czech)


From: gnunet
Subject: [taler-www] 03/03: Translated using Weblate (Czech)
Date: Thu, 08 Apr 2021 02:39:26 +0200

This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

weblate pushed a commit to branch master
in repository www.

commit 7be8aacd4909a3a903825bb27dec908441cc7cfa
Author: Stefan Kügel <skuegel@web.de>
AuthorDate: Wed Apr 7 16:33:51 2021 +0000

  Translated using Weblate (Czech)
  
  Currently translated at 33.6% (79 of 235 strings)
  
  Translation: GNU Taler/Main web site
  Translate-URL: http://weblate.taler.net/projects/gnu-taler/main-web-site/cs/
---
 locale/cs/LC_MESSAGES/messages.po | 74 +++++++++++++++++++++++----------------
 1 file changed, 43 insertions(+), 31 deletions(-)

diff --git a/locale/cs/LC_MESSAGES/messages.po 
b/locale/cs/LC_MESSAGES/messages.po
index f60b7ed..dfacf27 100644
--- a/locale/cs/LC_MESSAGES/messages.po
+++ b/locale/cs/LC_MESSAGES/messages.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
 "POT-Creation-Date: 2021-03-25 09:49+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-04-07 10:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-04-08 00:39+0000\n"
 "Last-Translator: Stefan Kügel <skuegel@web.de>\n"
 "Language-Team: Czech <http://weblate.taler.net/projects/gnu-taler/";
 "main-web-site/cs/>\n"
@@ -273,7 +273,7 @@ msgstr ""
 
 #: template/docs.html.j2:7
 msgid "GNU Taler: Documentation and Resources"
-msgstr ""
+msgstr "GNU Taler: Dokumentace a zdroje"
 
 #: template/docs.html.j2:13
 msgid ""
@@ -281,14 +281,16 @@ msgid ""
 "The full documentation contents can be found <a "
 "href=\"https://docs.taler.net/\";>here</a>."
 msgstr ""
+"Toto je přehled dokumentace a dalších zdrojů pro GNU Taler. Úplný obsah "
+"dokumentace naleznete <a href=\"https://docs.taler.net/\";>zde</a>."
 
 #: template/docs.html.j2:27
 msgid "Components"
-msgstr ""
+msgstr "Komponenty"
 
 #: template/docs.html.j2:38
 msgid "Merchant Backend Administration"
-msgstr ""
+msgstr "Backendová správa obchodníka"
 
 #: template/docs.html.j2:40
 #, python-format
@@ -296,40 +298,45 @@ msgid ""
 "Tutorial and manual for operating a merchant. Also available as <a "
 "href=\"https://%(docshost)s/pdf/taler-merchant-manual.pdf\">PDF</a>."
 msgstr ""
+"Výukový program a příručka pro obsluhu obchodníka (Merchant). K dispozici "
+"také jako <a href=\"https://%(docshost)s/pdf/taler-merchant-manual.pdf\""
+">PDF</a>."
 
 #: template/docs.html.j2:49
 msgid "Merchant API Tutorial"
-msgstr ""
+msgstr "Výukový program API pro obchodníky (Merchant API Tutorial)"
 
 #: template/docs.html.j2:51
 msgid "Tutorial for processing Taler payments using the merchant backend API."
 msgstr ""
+"Výukový program pro zpracování plateb Taler pomocí API backendové správy "
+"obchodníka."
 
 #: template/docs.html.j2:54 template/docs.html.j2:65 template/docs.html.j2:76
 #: template/docs.html.j2:99 template/docs.html.j2:110 template/docs.html.j2:157
 #, python-format
 msgid "Also available as <a href=\"%(link)s\">PDF</a>."
-msgstr ""
+msgstr "K dispozici také jako <a href=\"%(link)s\">PDF</a>."
 
 #: template/docs.html.j2:60
 msgid "Exchange"
-msgstr ""
+msgstr "Exchange"
 
 #: template/docs.html.j2:62
 msgid "Operator&#39;s manual for the GNU Taler exchange."
-msgstr ""
+msgstr "Návod k obsluze GNU Taler Exchange."
 
 #: template/docs.html.j2:71
 msgid "Bank Integration"
-msgstr ""
+msgstr "Integrace banky"
 
 #: template/docs.html.j2:73
 msgid "Manual for tightly integrating Taler with banking applications."
-msgstr ""
+msgstr "Příručka pro těsnou integraci systému Taler s bankovními aplikacemi."
 
 #: template/docs.html.j2:82
 msgid "Wallet"
-msgstr ""
+msgstr "Wallet"
 
 #: template/docs.html.j2:84
 msgid ""
@@ -337,90 +344,95 @@ msgid ""
 "download pre-packaged binaries from <a href=\"wallet.html\">the Taler "
 "wallet Web site</a>."
 msgstr ""
+"Příručka o Taler Walletu (WebExtensions, Android, CLI). Předpřipravené "
+"binární soubory si můžete stáhnout z <a href=\"wallet.html\">webové stránky "
+"peněženky Taler Wallet</a>."
 
 #: template/docs.html.j2:94
 msgid "Back office"
-msgstr ""
+msgstr "Back office"
 
 #: template/docs.html.j2:96
 msgid "Manual to run the back-office Web application."
-msgstr ""
+msgstr "Příručka o webové aplikaci pro Back office."
 
 #: template/docs.html.j2:105
 msgid "Merchant POS Terminal"
-msgstr ""
+msgstr "Merchant POS Terminal"
 
 #: template/docs.html.j2:107
 msgid "Manual for configuring and using the point of sale app."
-msgstr ""
+msgstr "Příručka pro konfiguraci a používání aplikace pro prodejní místo."
 
 #: template/docs.html.j2:116
 msgid "Cashier"
-msgstr ""
+msgstr "Cashier"
 
 #: template/docs.html.j2:118
 msgid "An app for taking in cash and handing out electronic cash."
 msgstr ""
+"Aplikace pro příjem hotovosti a výdej hotovosti v elektronické podobě (Taler "
+"coins)."
 
 #: template/docs.html.j2:131
 msgid "Internals"
-msgstr ""
+msgstr "Další informace"
 
 #: template/docs.html.j2:142
 msgid "HTTP API"
-msgstr ""
+msgstr "HTTP API"
 
 #: template/docs.html.j2:144
 msgid "Reference for the HTTP-based API for Taler components."
-msgstr ""
+msgstr "Odkaz na rozhraní API založené na protokolu HTTP pro komponenty Taler."
 
 #: template/docs.html.j2:152
 msgid "Onboarding"
-msgstr ""
+msgstr "Zúčastnit se"
 
 #: template/docs.html.j2:154
 msgid "Description of our taler.net setup and how to contribute."
-msgstr ""
+msgstr "Popis nastavení webových stránkách taler.net a jak přispět."
 
 #: template/docs.html.j2:166
 msgid "Community"
-msgstr ""
+msgstr "Community"
 
 #: template/docs.html.j2:177
 msgid "Mailing List"
-msgstr ""
+msgstr "Rozesílací seznam"
 
 #: template/docs.html.j2:179
 msgid "The official GNU Taler mailing list."
-msgstr ""
+msgstr "Oficiální rozesílací seznam pro projekt GNU Taler."
 
 #: template/docs.html.j2:185
 msgid "IRC"
-msgstr ""
+msgstr "Internet Relay Chat"
 
 #: template/docs.html.j2:187
 msgid "Our IRC channel is #taler on freenode."
-msgstr ""
+msgstr "Náš IRC kanál je #taler na freenode."
 
 #: template/docs.html.j2:193
 msgid "Bug Tracker"
-msgstr ""
+msgstr "Sledovač chyb"
 
 #: template/docs.html.j2:195
 msgid "Our bug tracker for bugs and feature request."
-msgstr ""
+msgstr "Náš nástroj pro sledování chyb a požadavků na funkce."
 
 #: template/docs.html.j2:205
 msgid "Code"
-msgstr ""
+msgstr "Kód"
 
 #: template/docs.html.j2:217
 msgid "Git repositories"
-msgstr ""
+msgstr "Repozitáře Git"
 
 #: template/docs.html.j2:219
 msgid "Git repositories for all of GNU Taler."
-msgstr ""
+msgstr "Repozitáře Git pro všechny součásti GNU Taleru."
 
 #: template/docs.html.j2:225
 msgid "lcov results"

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
gnunet@gnunet.org.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]