gnunet-svn
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[taler-www] branch master updated: Translated using Weblate (Turkish)


From: gnunet
Subject: [taler-www] branch master updated: Translated using Weblate (Turkish)
Date: Thu, 07 Jan 2021 04:17:27 +0100

This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

weblate pushed a commit to branch master
in repository www.

The following commit(s) were added to refs/heads/master by this push:
   new 671a1d5 Translated using Weblate (Turkish)
671a1d5 is described below

commit 671a1d513a93fc4f70bfd5129453b79fa4abc206
Author: Mert Gör <mertgor@gmail.com>
AuthorDate: Wed Jan 6 01:39:29 2021 +0000

  Translated using Weblate (Turkish)
  
  Currently translated at 100.0% (305 of 305 strings)
  
  Translation: GNU Taler/Main web site
  Translate-URL: http://weblate.taler.net/projects/gnu-taler/main-web-site/tr/
---
 locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po | 856 ++++++++++++++++++++++++++++++--------
 1 file changed, 673 insertions(+), 183 deletions(-)

diff --git a/locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po 
b/locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po
index d64e3ae..9c76be5 100644
--- a/locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po
+++ b/locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po
@@ -8,100 +8,112 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
 "POT-Creation-Date: 2020-12-27 19:42+0100\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
-"Language-Team: none\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-01-07 03:17+0000\n"
+"Last-Translator: Mert Gör <mertgor@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Turkish <http://weblate.taler.net/projects/gnu-taler/";
+"main-web-site/tr/>\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
+"X-Generator: Weblate 4.4\n"
 "Generated-By: Babel 2.6.0\n"
 
 #: common/base.j2:5 common/news.j2:5
 msgid "GNU Taler"
-msgstr ""
+msgstr "GNU Taler"
 
 #: common/base.j2:6 common/news.j2:6
 msgid "Taxable Anonymous Libre Electronic Reserves"
 msgstr ""
+"Vergiye Tabi olabilen Anonimliğe ve Özgürlüğe saygılı Elektronik Rezervleri"
 
 #: common/footer.j2.inc:11
 msgid "Contact"
-msgstr ""
+msgstr "İletişim"
 
 #: common/footer.j2.inc:16
 msgid "FAQ"
-msgstr ""
+msgstr "SSS"
 
 #: common/footer.j2.inc:21
 msgid "Bibliography"
-msgstr ""
+msgstr "Kaynakça"
 
 #: common/footer.j2.inc:28
 msgid ""
 "GNU Taler is developed as part of the <a href='https://www.gnu.org/'>GNU "
 "project</a> for the GNU operating system."
 msgstr ""
+"GNU Taler, GNU işletim sistemi için <a href='https://www.gnu.org/'> GNU "
+"projesinin </a> bir parçası olarak geliştirilmiştir."
 
 #: common/footer.j2.inc:30 template/bibliography.html.j2:34
 msgid "and"
-msgstr ""
+msgstr "ve"
 
 #: common/footer.j2.inc:33
 msgid ""
 "We are grateful for support and free hosting of this site by <a "
 "href='https://www.bfh.ch/'>BFH</a>."
 msgstr ""
+"Bu sitenin <a href='https://www.bfh.ch/'> BFH </a> tarafından desteklendiği "
+"ve karşılıksız olarak barındırıldığı için minnettarız."
 
 #: common/footer.j2.inc:35
 msgid ""
 "This page was created using <a href='https://www.gnu.org/'>Free "
 "Software</a> only."
 msgstr ""
+"Bu sayfa yalnızca <a href='https://www.gnu.org/'> Özgür Yazılım </a> "
+"kullanılarak oluşturulmuştur."
 
 #: common/footer.j2.inc:37
 msgid "JavaScript license information"
-msgstr ""
+msgstr "JavaScript lisans bilgileri"
 
 #: common/navigation.j2.inc:23
 msgid "Features"
-msgstr ""
+msgstr "Özellikleri"
 
 #: common/navigation.j2.inc:24
 msgid "Principles"
-msgstr ""
+msgstr "İlkelerimiz"
 
 #: common/navigation.j2.inc:25
 msgid "Docs"
-msgstr ""
+msgstr "Belgelerimiz"
 
 #: common/navigation.j2.inc:26 news/index.html.j2:8 template/index.html.j2:55
 msgid "News"
-msgstr ""
+msgstr "Haberdar olun"
 
 #: news/index.html.j2:11
 msgid "News posts about changes related to GNU Taler such as releases and 
events"
 msgstr ""
+"Sürümler ve etkinlikler gibi GNU Taler ile ilgili değişiklikler hakkında "
+"haber gönderileri"
 
 #: news/index.html.j2:16
 msgid "subscribe to our RSS feed"
-msgstr ""
+msgstr "RSS akışına abone olun"
 
 #: news/index.html.j2:33
 msgid "read more"
-msgstr ""
+msgstr "daha fazlasını okumak için"
 
 #: template/architecture.html.j2:6
 msgid "Taler System Architecture"
-msgstr ""
+msgstr "Taler Sistem Mimarisi"
 
 #: template/bibliography.html.j2:5
 msgid "GNU Taler Bibliography"
-msgstr ""
+msgstr "GNU Taler Bibliyografyası"
 
 #: template/bibliography.html.j2:27
 msgid "by"
-msgstr ""
+msgstr "tarafımızdan"
 
 #: template/cashier.html.j2:43
 msgid ""
@@ -111,97 +123,115 @@ msgid ""
 "to what you may find on the bank Web site when withdrawing from an "
 "account there."
 msgstr ""
+"Bu, Taler kasiyer Uygulaması sayfasıdır. Kasiyerin, Taler kullanıcılarına "
+"kasiyerin banka hesabından belirli bir miktar e-nakit çekme hakkı vermesini "
+"sağlar. Bu nedenle, banka Web sitesinde bir hesaptan para çekerken "
+"bulabileceğinize eşdeğer bir işlevsellik sunar."
 
 #: template/cashier.html.j2:61 template/pos.html.j2:61
 #: template/wallet.html.j2:239
 msgid "Install Android App from Google App Store, or"
-msgstr ""
+msgstr "Android Uygulamasını Google App Store'dan yükleyin veya"
 
 #: template/cashier.html.j2:68 template/pos.html.j2:68
 msgid "Download App from F-Droid.org."
-msgstr ""
+msgstr "F-Droid.org adresinden Uygulamayı indirin."
 
 #: template/contact.html.j2:6
 msgid "Contact information"
-msgstr ""
+msgstr "İletişim bilgilerimiz"
 
 #: template/contact.html.j2:13
 msgid "The mailing list"
-msgstr ""
+msgstr "Posta listemiz"
 
 #: template/contact.html.j2:15
 msgid "An archived, public mailing list for GNU Taler is hosted at"
 msgstr ""
+"GNU Taler için arşivlenmiş, genel bir posta listesi şu adreste "
+"barındırılmaktadır"
 
 #: template/contact.html.j2:20
 msgid "archive"
-msgstr ""
+msgstr "arşivimiz"
 
 #: template/contact.html.j2:21
 msgid "You can send messages to the list at"
-msgstr ""
+msgstr "Listeye şu adresten mesaj gönderebilirsiniz"
 
 #: template/contact.html.j2:29
 msgid "Contacting individuals"
-msgstr ""
+msgstr "Bireylerle iletişim kurmak için"
 
 #: template/contact.html.j2:31
 msgid ""
 "Team members are generally reachable at <tt>LASTNAME@taler.net</tt>. All "
 "of us support receiving GnuPG encrypted e-mails."
 msgstr ""
+"Ekip üyelerine genellikle <tt> LASTNAME@taler.net </tt> adresinden "
+"ulaşılabilir. Hepimiz GnuPG şifreli e-postaların alınmasını destekliyoruz."
 
 #: template/contact.html.j2:40
 msgid "Chat"
-msgstr ""
+msgstr "Sohbet"
 
 #: template/contact.html.j2:42
 msgid ""
 "You can find some team members in the IRC channel <tt>#taler</tt> on "
 "<tt>irc.freenode.net</tt>."
 msgstr ""
+"Bazı ekip üyelerini <tt> irc.freenode.net </tt> üzerindeki IRC kanalında "
+"<tt> #taler </tt> bulabilirsiniz."
 
 #: template/contact.html.j2:50
 msgid "Reporting bugs"
-msgstr ""
+msgstr "Hataları bildirmek için"
 
 #: template/contact.html.j2:52
 msgid "We track open feature requests and bugs in our"
 msgstr ""
+"Açıkta bulunan yani aktif özellik isteklerini ve hatalar raporlarını takip "
+"ediyoruz"
 
 #: template/contact.html.j2:55
 msgid "Bug tracker"
-msgstr ""
+msgstr "Hata izleyicimizde"
 
 #: template/contact.html.j2:56
 msgid ""
 "which is shared with the GNUnet project. You can also report bugs or "
 "feature requests to the mailing list."
 msgstr ""
+"GNUnet projesi ile paylaşılır. Ayrıca hataları veya özellik isteklerini "
+"posta listesine de bildirebilirsiniz."
 
 #: template/contact.html.j2:65
 msgid "General inquiries"
-msgstr ""
+msgstr "Genel sorular"
 
 #: template/contact.html.j2:67
 msgid ""
 "You can reach a group of team members handling general inquiries at "
 "<tt>contact AT taler.net</tt>."
 msgstr ""
+"Genel sorularla ilgilenen ekip üyelerine <tt> AT taler.net ile iletişime "
+"geçin </tt> adresinden ulaşabilirsiniz."
 
 #: template/contact.html.j2:75
 msgid "Executive team"
-msgstr ""
+msgstr "İcra ekibi"
 
 #: template/contact.html.j2:77
 msgid ""
 "For non-technical commercial requests, please contact <tt>ceo AT "
 "taler.net</tt>."
 msgstr ""
+"Teknik olmayan ticari talepler için lütfen <tt> ceo AT taler.net </tt> ile "
+"iletişime geçin."
 
 #: template/copyright.html.j2:6
 msgid "Copyright Assignment"
-msgstr ""
+msgstr "Telif Hakkı Ataması"
 
 #: template/copyright.html.j2:8
 msgid ""
@@ -212,6 +242,11 @@ msgid ""
 " agreement on licensing and collaborative development</a> of the GNUnet "
 "and GNU Taler projects is satisfied."
 msgstr ""
+"Git erişimine sahip GNU Taler'a katkıda bulunanlar,<a href=\"/pdf/copyright."
+"pdf\"> telif hakkı atamasını imzalamak zorundadır sebebi <a href=\"https"
+"://git.gnunet.org/gnunet-ev.git/tree/gnunet_taler_agreement.tex\">GNUnet "
+"e.V. --- Taler Systems SA lisanslama ve işbirliğine dayalı geliştirme "
+"anlaşması</a> GNUnet ve GNU Taler projelerinden incelenebilir."
 
 #: template/copyright.html.j2:19
 msgid ""
@@ -221,6 +256,11 @@ msgid ""
 " company the ability to dual-license (for example, so that we can "
 "distribute via App-stores that are hostile to free software)."
 msgstr ""
+"Anlaşmalar, kodun özgür yazılım lisansları kapsamında sunulmaya devam "
+"etmesini sağlar, ancak geliştiricilere lisanslar konusunda endişelenmeden "
+"kodu GNUnet ve GNU Taler arasında taşıma özgürlüğü ve şirkete ikili "
+"lisanslama yeteneği verir (örneğin, biz özgür yazılıma düşman olan Uygulama "
+"mağazaları aracılığıyla dağıtabilir)."
 
 #: template/copyright.html.j2:29
 msgid ""
@@ -229,10 +269,14 @@ msgid ""
 "case simply sign the agreement with your pseudonym. Scanned copies are "
 "sufficient, but snail mail is preferred."
 msgstr ""
+"Küçük katkılar (temelde Git erişimi olmayan herkes) telif hakkı ataması "
+"gerektirmez. Anonim katkılar kabul edilir, bu durumda anlaşmayı takma "
+"adınızla imzalamanız yeterlidir. Taranmış kopyalar yeterlidir, ancak normal "
+"posta tercih edilir."
 
 #: template/docs.html.j2:7
 msgid "GNU Taler: Documentation and Resources"
-msgstr ""
+msgstr "GNU Taler: Belgeler ve Kaynaklar"
 
 #: template/docs.html.j2:13
 msgid ""
@@ -240,14 +284,16 @@ msgid ""
 "The full documentation contents can be found <a "
 "href=\"https://docs.taler.net/\";>here</a>."
 msgstr ""
+"Bu, GNU Taler için belgelere ve diğer kaynaklara genel bir bakıştır. Tam "
+"belge içeriği <a href=\"https://docs.taler.net/\";> burada </a> bulunabilir."
 
 #: template/docs.html.j2:27
 msgid "Components"
-msgstr ""
+msgstr "Bileşenler"
 
 #: template/docs.html.j2:38
 msgid "Merchant Backend Administration"
-msgstr ""
+msgstr "Satıcı Backend(Sistem tarafı) Yönetimi"
 
 #: template/docs.html.j2:40
 #, python-format
@@ -255,40 +301,46 @@ msgid ""
 "Tutorial and manual for operating a merchant. Also available as <a "
 "href=\"https://%(docshost)s/pdf/taler-merchant-manual.pdf\">PDF</a>."
 msgstr ""
+"Bir işletme için eğitim ve kılavuzumuz. <a href=\"https://%(docshost)s/pdf/"
+"taler-merchant-manual.pdf\"> PDF </a> olarak da mevcuttur."
 
 #: template/docs.html.j2:49
 msgid "Merchant API Tutorial"
-msgstr ""
+msgstr "Satıcı API Eğitim Belgeleri"
 
 #: template/docs.html.j2:51
 msgid "Tutorial for processing Taler payments using the merchant backend API."
 msgstr ""
+"Satıcı backend(sistem tarafı) API'sini kullanarak Taler ödemelerini işleme "
+"eğitimi."
 
 #: template/docs.html.j2:54 template/docs.html.j2:65 template/docs.html.j2:76
 #: template/docs.html.j2:99 template/docs.html.j2:110 template/docs.html.j2:157
 #, python-format
 msgid "Also available as <a href=\"%(link)s\">PDF</a>."
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"%(link)s\"> PDF </a> olarak da mevcuttur."
 
 #: template/docs.html.j2:60
 msgid "Exchange"
-msgstr ""
+msgstr "Alışveriş"
 
 #: template/docs.html.j2:62
 msgid "Operator&#39;s manual for the GNU Taler exchange."
-msgstr ""
+msgstr "GNU Taler alışverişi için operatör kılavuzu."
 
 #: template/docs.html.j2:71
 msgid "Bank Integration"
-msgstr ""
+msgstr "Banka Entegrasyonu"
 
 #: template/docs.html.j2:73
 msgid "Manual for tightly integrating Taler with banking applications."
 msgstr ""
+"Taler'ı bankacılık uygulamalarıyla sıkı bir şekilde entegre etmek için el "
+"kitabı."
 
 #: template/docs.html.j2:82
 msgid "Wallet"
-msgstr ""
+msgstr "Cüzdan"
 
 #: template/docs.html.j2:84
 msgid ""
@@ -296,110 +348,113 @@ msgid ""
 "download pre-packaged binaries from <a href=\"wallet.html\">the Taler "
 "wallet Web site</a>."
 msgstr ""
+"Taler cüzdanları hakkında kılavuz (WebExtensions, Android, CLI). Önceden "
+"paketlenmiş ikili dosyaları <a href=\"wallet.html\"> Taler cüzdan Web "
+"sitesinden </a> indirebilirsiniz."
 
 #: template/docs.html.j2:94
 msgid "Back office"
-msgstr ""
+msgstr "Merkez Ofis"
 
 #: template/docs.html.j2:96
 msgid "Manual to run the back-office Web application."
-msgstr ""
+msgstr "Merkez Ofis Web uygulamasını çalıştırmak için el kitabı."
 
 #: template/docs.html.j2:105
 msgid "Merchant POS Terminal"
-msgstr ""
+msgstr "Ticari POS Terminali"
 
 #: template/docs.html.j2:107
 msgid "Manual for configuring and using the point of sale app."
-msgstr ""
+msgstr "Satış noktası uygulamasını yapılandırma ve kullanma kılavuzu."
 
 #: template/docs.html.j2:116
 msgid "Cashier"
-msgstr ""
+msgstr "Kasiyer"
 
 #: template/docs.html.j2:118
 msgid "An app for taking in cash and handing out electronic cash."
-msgstr ""
+msgstr "Nakit almak ve elektronik nakit dağıtmak için bir uygulama."
 
 #: template/docs.html.j2:131
 msgid "Internals"
-msgstr ""
+msgstr "Dahili Bileşenler"
 
 #: template/docs.html.j2:142
 msgid "HTTP API"
-msgstr ""
+msgstr "HTTP API"
 
 #: template/docs.html.j2:144
 msgid "Reference for the HTTP-based API for Taler components."
-msgstr ""
+msgstr "Taler bileşenleri için HTTP tabanlı API referansı."
 
 #: template/docs.html.j2:152
 msgid "Onboarding"
-msgstr ""
+msgstr "İlk katılım"
 
 #: template/docs.html.j2:154
 msgid "Description of our taler.net setup and how to contribute."
-msgstr ""
+msgstr "Taler.net kurulumumuzun açıklaması ve nasıl katkıda bulunulacağı."
 
 #: template/docs.html.j2:166
 msgid "Community"
-msgstr ""
+msgstr "Topluluk"
 
 #: template/docs.html.j2:177
 msgid "Mailing List"
-msgstr ""
+msgstr "Eposta listesi"
 
 #: template/docs.html.j2:179
 msgid "The official GNU Taler mailing list."
-msgstr ""
+msgstr "Resmi GNU Taler posta listesi."
 
 #: template/docs.html.j2:185
 msgid "IRC"
-msgstr ""
+msgstr "IRC"
 
 #: template/docs.html.j2:187
 msgid "Our IRC channel is #taler on freenode."
-msgstr ""
+msgstr "IRC kanalımız freenode platformunda #taler'dır."
 
 #: template/docs.html.j2:193
 msgid "Bug Tracker"
-msgstr ""
+msgstr "Hata Takip Sistemimiz"
 
 #: template/docs.html.j2:195
 msgid "Our bug tracker for bugs and feature request."
-msgstr ""
+msgstr "Hatalar ve özellik istekleri için hata izleyicimiz."
 
 #: template/docs.html.j2:205
 msgid "Code"
-msgstr ""
+msgstr "Kaynak Kodlarımız"
 
 #: template/docs.html.j2:217
 msgid "Git repositories"
-msgstr ""
+msgstr "Git depolarımız"
 
 #: template/docs.html.j2:219
 msgid "Git repositories for all of GNU Taler."
-msgstr ""
+msgstr "Tüm GNU Taler için Git depolarımız."
 
 #: template/docs.html.j2:225
 msgid "lcov results"
-msgstr ""
+msgstr "lcov sonuçları"
 
 #: template/docs.html.j2:227
 msgid "Shows results of the code coverage analysis for our test suite."
-msgstr ""
+msgstr "Test paketimiz için kod kapsamı analizinin sonuçlarını gösterir."
 
 #: template/docs.html.j2:233
 msgid "Continuous integration"
-msgstr ""
+msgstr "Sürekli entegrasyon"
 
 #: template/docs.html.j2:235
 msgid "Continuous integration and deployment is managed by our Buildbot."
-msgstr ""
+msgstr "Sürekli entegrasyon ve dağıtım, Buildbot'umuz tarafından yönetilir."
 
 #: template/faq.html.j2:5
 msgid "How is Taler related to Bitcoin or Blockchains?"
-msgstr ""
+msgstr "Taler'ın Bitcoin veya Blockchain ile ilişkisi nedir?"
 
 #: template/faq.html.j2:8
 msgid ""
@@ -408,6 +463,11 @@ msgid ""
 "Taler is based on blind signatures. However, it is theoretically possible"
 " to combine Taler with peer-to-peer crypto-currencies like Bitcoin."
 msgstr ""
+"Taler herhangi bir Blockchain teknolojisine ihtiyaç duymaz ve ayrıca iş "
+"kanıtı veya başka herhangi bir dağıtılmış konsensüs mekanizmasına dayanmaz. "
+"Bunun yerine Taler, kör imzalara dayanıyor. Bununla birlikte, Taler'ı "
+"Bitcoin gibi eşler arası kripto para birimleriyle birleştirmek teorik olarak "
+"mümkündür."
 
 #: template/faq.html.j2:18
 msgid ""
@@ -415,10 +475,13 @@ msgid ""
 "into a Taler wallet (with an appropriate exchange), which would give some"
 " benefits over plain Bitcoin, such as instant confirmation times."
 msgstr ""
+"Bununla birlikte, Bitcoin'de belirtilen paraları bir Taler cüzdanına (uygun "
+"bir takas ile) çekmek mümkün olacak ve bu, düz Bitcoin'e göre anlık onay "
+"süreleri gibi bazı avantajlar sağlayacaktır."
 
 #: template/faq.html.j2:26
 msgid "Where is the balance in my wallet stored?"
-msgstr ""
+msgstr "Cüzdanımdaki bakiye nerede saklanıyor?"
 
 #: template/faq.html.j2:28
 msgid ""
@@ -426,10 +489,13 @@ msgid ""
 "your balance. The exchange keeps funds matching all unspent coins in an "
 "escrow bank account."
 msgstr ""
+"Cüzdanınız dijital paraları depolar ve sonuçta bilgisayarınız bakiyenizi "
+"tutar. Borsa, bir emanet banka hesabında harcanmamış tüm paralarla eşleşen "
+"fonları tutar."
 
 #: template/faq.html.j2:35
 msgid "What if my wallet is lost?"
-msgstr ""
+msgstr "Ya cüzdanım kaybolursa?"
 
 #: template/faq.html.j2:37
 msgid ""
@@ -438,16 +504,22 @@ msgid ""
 "like with a physical wallet for cash, you are responsible for keeping it "
 "safe."
 msgstr ""
+"Cüzdanınızdaki dijital değer paraları anonim hale getirildiğinden, borsa, "
+"kayıp veya çalınan bir cüzdanı kurtarmanıza yardımcı olamaz. Tıpkı nakit "
+"para için fiziksel bir cüzdanda olduğu gibi, onu güvende tutmaktan "
+"sorumlusunuz."
 
 #: template/faq.html.j2:46
 msgid ""
 "The risk of losing a wallet can be mitigated by making backups or keeping"
 " the balance reasonably low."
 msgstr ""
+"Bir cüzdanı kaybetme riski, yedekleme yaparak veya bakiyeyi makul derecede "
+"düşük tutarak azaltılabilir."
 
 #: template/faq.html.j2:52
 msgid "What if my computer is hacked?"
-msgstr ""
+msgstr "Ya bilgisayarım ele geçirilirse ve istismar edilirse ?"
 
 #: template/faq.html.j2:54
 msgid ""
@@ -455,10 +527,13 @@ msgid ""
 "coins from your wallet. Checking your balance might reveal to you that "
 "your device has been compromised."
 msgstr ""
+"Cihazlarınızdan birinin tehlikeye girmesi durumunda, bir saldırgan "
+"cüzdanınızdan bozuk para harcayabilir. Bakiyenizi kontrol etmek, cihazınızın "
+"ele geçirildiğini size gösterebilir."
 
 #: template/faq.html.j2:61
 msgid "Can I send money to my friend with Taler?"
-msgstr ""
+msgstr "Taler ile arkadaşıma para gönderebilir miyim?"
 
 #: template/faq.html.j2:63
 msgid ""
@@ -466,30 +541,36 @@ msgid ""
 "payment, they can easily set up a Taler merchant and receive the payment "
 "in their bank account."
 msgstr ""
+"Arkadaşınız size bir ödeme karşılığında mal veya hizmet sağlarsa, kolayca "
+"bir Taler tüccarı kurabilir ve ödemeyi banka hesabından alabilir."
 
 #: template/faq.html.j2:70
 msgid ""
 "Future versions of the Taler wallet may allow exchanging coins among "
 "friends directly as well."
 msgstr ""
+"Taler cüzdanının gelecekteki sürümleri, doğrudan arkadaşlar arasında para "
+"alışverişine de izin verebilir."
 
 #: template/faq.html.j2:76
 msgid "How does Taler handle payments in different currencies?"
-msgstr ""
+msgstr "Taler, farklı para birimlerindeki ödemeleri nasıl ele alır?"
 
 #: template/faq.html.j2:78
 msgid ""
 "Taler wallets can store digital coins corresponding to multiple different"
 " currencies such as the Euro, US Dollars or Bitcoins."
 msgstr ""
+"Taler cüzdanlar, Euro, ABD Doları veya Bitcoin gibi birden fazla farklı para "
+"birimine karşılık gelen dijital paraları saklayabilir."
 
 #: template/faq.html.j2:84
 msgid "Taler currently does not offer conversion between currencies."
-msgstr ""
+msgstr "Taler şu anda para birimleri arasında dönüştürme sunmamaktadır."
 
 #: template/faq.html.j2:89
 msgid "How does Taler protect my privacy?"
-msgstr ""
+msgstr "Taler mahremiyetimi nasıl koruyor?"
 
 #: template/faq.html.j2:91
 msgid ""
@@ -499,10 +580,14 @@ msgid ""
 " prevents the exchange from knowing which coin it signed for which "
 "customer."
 msgstr ""
+"Cüzdanınız, bir borsa tarafından <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/";
+"Blind_signature\"> körü körüne imzalanmış </a> dijital paraları depolar. Kör "
+"imza kullanımı, takasın hangi parayı hangi müşteri için imzaladığını "
+"bilmesini engellediği için gizliliğinizi korur."
 
 #: template/faq.html.j2:101
 msgid "How much does it cost?"
-msgstr ""
+msgstr "Fiyatı ne kadar?"
 
 #: template/faq.html.j2:103
 msgid ""
@@ -516,10 +601,21 @@ msgid ""
 " that this is an early estimate, details may depend on hosting and backup"
 " requirements from the regulator and could thus easily be 10x higher."
 msgstr ""
+"Taler protokolü, herhangi bir borsanın kendi ücret yapısını belirlemesine "
+"izin vererek, operatörlerin paralarını çekmek, yatırmak, yenilemek veya iade "
+"etmek için ücret belirlemesine izin verir. Operatörler ayrıca rezervleri "
+"kapatmak ve tüccarlara (toplu) banka havaleleri için ücret alabilir. "
+"Satıcılar, müşterilerin maruz kaldığı bazı ücretleri karşılamayı "
+"seçebilirler. Gerçek işlem maliyetleri yaklaşık 0.001 sent / işlem olarak "
+"tahmin edilmektedir (yüksek işlem oranlarında, milyarlarca işlem üzerinden "
+"amortismana tabi tutulmuş, geçiş maliyetleri hariç). Bunun erken bir tahmin "
+"olduğunu, ayrıntıların düzenleyicinin barındırma ve yedekleme "
+"gereksinimlerine bağlı olabileceğini ve bu nedenle kolayca 10 kat daha "
+"yüksek olabileceğini unutmayın."
 
 #: template/faq.html.j2:117
 msgid "Does Taler work with international payments?"
-msgstr ""
+msgstr "Taler uluslararası ödemelerde çalışıyor mu?"
 
 #: template/faq.html.j2:119
 msgid ""
@@ -531,10 +627,17 @@ msgid ""
 "day payments, so we have no plans to support currency conversion in the "
 "near future."
 msgstr ""
+"Taler&#39;ın cüzdanı birden fazla para birimini destekliyor, ancak sistem şu "
+"anda para birimleri arasındaki dönüşümü desteklemiyor. Ancak, prensipte, bir "
+"para biriminde mevduatı kabul eden ve başka bir para biriminde para çekmeye "
+"izin veren bir varlık yaratılabilir. Yine de, bu durumda düzenleyici "
+"engeller özellikle karmaşık olma eğilimindedir. Taler için odak noktası "
+"günlük ödemelerdir, bu nedenle yakın gelecekte para birimi dönüştürmeyi "
+"destekleme planımız yoktur."
 
 #: template/faq.html.j2:130
 msgid "How does Taler relate to the (European) Electronic Money Directive?"
-msgstr ""
+msgstr "Taler'in (Avrupa) Elektronik Para Direktifi ile nasıl bir ilişkisi 
var?"
 
 #: template/faq.html.j2:132
 msgid ""
@@ -542,12 +645,16 @@ msgid ""
 "regulatory framework a Taler exchange with coins denominated in Euros "
 "would have to follow."
 msgstr ""
+"Avrupa Elektronik Para Direktifi'nin düzenleyici çerçevenin bir bölümünü "
+"Euro cinsinden paralarla Taler takasının takip etmesi gerektiğine inanıyoruz."
 
 #: template/faq.html.j2:139
 msgid ""
 "What bank would guarantee the conversion between Taler coins and bank "
 "money in regular bank accounts?"
 msgstr ""
+"Normal banka hesaplarında Taler coinleri ile banka parası arasındaki "
+"dönüşümü hangi banka garanti eder?"
 
 #: template/faq.html.j2:141
 msgid ""
@@ -558,12 +665,20 @@ msgid ""
 "regulations establishing a reason why consumers would have faith in the "
 "conversion from Taler coins into regular bank money."
 msgstr ""
+"Değişim, bir banka tarafından veya bir banka ile işbirliği içinde "
+"yürütülecek ve bu banka fonları emanette tutacaktı. Bu bankanın normal bir "
+"banka veya merkezi bir elektronik para birimi için bir merkez bankası "
+"olabileceğini unutmayın. Her şeye rağmen, banka, tüketicilerin Taler madeni "
+"paralarının normal banka parasına dönüştürülmesine neden inandıklarını "
+"belirleyen ilgili bankacılık düzenlemelerine tabi olacaktı."
 
 #: template/faq.html.j2:150
 msgid ""
 "To whom would consumers complain to in case of non-conversion or non-"
 "compliance?"
 msgstr ""
+"Dönüşüm olmaması veya uyumsuzluk durumunda tüketiciler kime şikayette "
+"bulunur?"
 
 #: template/faq.html.j2:152
 msgid ""
@@ -574,10 +689,16 @@ msgid ""
 "available to the respective regulatory authorities, or even the general "
 "public."
 msgstr ""
+"Herhangi bir değişim, bir veya daha fazla bağımsız denetçi tarafından "
+"denetlenmelidir. Satıcılar ve tüketici cüzdanları, belirli sorunları "
+"denetçilere otomatik olarak bildirir, ancak denetçiler ayrıca sorunların "
+"manuel olarak iletilmesi için bir yöntem de sağlayabilir. Denetçilerin "
+"raporlarını ilgili düzenleyici makamlara ve hatta kamuoyuna sunmaları "
+"beklenir."
 
 #: template/faq.html.j2:161
 msgid "Are there any projects already using Taler?"
-msgstr ""
+msgstr "Halihazırda Taler kullanan herhangi bir proje var mı?"
 
 #: template/faq.html.j2:163
 msgid ""
@@ -589,10 +710,16 @@ msgid ""
 "href=\"https://gnunet.org/bugs/\";>our bugtracker</a> for a list of open "
 "issues)."
 msgstr ""
+"Keşif projeleri yürüten veya çalışan prototipler geliştiren birkaç "
+"işletmenin farkındayız. Ayrıca birkaç normal banka ve birkaç merkez bankası "
+"ile proje hakkında görüşmeler yapıyoruz. Bununla birlikte, şu anda piyasada "
+"henüz ürün yok ve projenin durumu göz önüne alındığında bunun erken "
+"olacağına inanıyoruz (ayrıca bkz. <a href=\"https://gnunet.org/bugs/\";> hata "
+"takip aracımıza </a> açık sorunların listesi için)."
 
 #: template/faq.html.j2:174
 msgid "Does Taler support recurring payments?"
-msgstr ""
+msgstr "Taler, yinelenen ödemeleri destekliyor mu?"
 
 #: template/faq.html.j2:176
 msgid ""
@@ -610,10 +737,24 @@ msgid ""
 "and a future version of the Taler wallet will likely support them. But "
 "this is not a feature that we are targeting for Taler 1.0. at this time."
 msgstr ""
+"Bugün, cüzdan uygulamamız yinelenen ödemeleri desteklemiyor. Bazı sabit "
+"miktarların düzenli olarak ödendiği yinelenen ödemeler teorik olarak Taler "
+"ile mümkündür, ancak birkaç uyarı ile birlikte gelirler. Özellikle, "
+"yinelenen ödemeler yalnızca Taler cüzdan çalışır durumda ve istenen zaman "
+"civarında çevrimiçiyse işe yarayabilir. Ayrıca, tekrarlayan yapıları göz "
+"önüne alındığında, bağlanabilirler ve bu nedenle, örneğin, ödeme sırasında "
+"kullanıcıyı çevrimdışına almaya zorlayarak ve bunun zamanında "
+"gerçekleşmediğini gözlemleyerek, tekrarlayan ödemeyi yapan kullanıcının "
+"kimliğini ortadan kaldırmak için kullanılabilirler. Son olarak, Taler cüzdan "
+"krediyle çalışmaz ve bu nedenle kullanıcının, tekrarlayan ödemenin "
+"yapılabilmesi için yeterli bir bakiye taşıdığından emin olması gerekir. Yine "
+"de yararlı olabilirler ve Taler cüzdanının gelecekteki bir sürümü muhtemelen "
+"onları destekleyecektir. Ancak bu, Taler 1.0 için hedeflediğimiz bir özellik "
+"değil. şu anda."
 
 #: template/features.html.j2:7
 msgid "GNU Taler: Features"
-msgstr ""
+msgstr "GNU Taler: Özellikler"
 
 #: template/features.html.j2:13
 msgid ""
@@ -622,6 +763,11 @@ msgid ""
 "income through payments with GNU Taler. This helps to <span "
 "class=\"tlr\">avoid tax evasion and money laundering</span>."
 msgstr ""
+"GNU Taler, <span class = \"tlr\"> gizliliği koruyan </span> bir ödeme "
+"sistemidir. Müşteriler anonim kalabilir, ancak tüccarlar GNU Taler ile "
+"yapılan ödemeler yoluyla gelirlerini gizleyemezler. Bu, <span class = \"tlr\""
+"> vergi kaçakçılığının ve kara para aklamanın önlenmesine </span> yardımcı "
+"olur."
 
 #: template/features.html.j2:23
 msgid ""
@@ -629,6 +775,9 @@ msgid ""
 " it is <span class=\"tlr\">not meant as a store</span> of value. Payments"
 " are always backed by an existing currency."
 msgstr ""
+"GNU Taler'ın birincil kullanım durumu <span class = \"tlr\"> ödemelerdir "
+"</span>; <span class = \"tlr\"> bir değer deposu değildir </span>. Ödemeler "
+"her zaman mevcut bir para birimi ile desteklenir."
 
 #: template/features.html.j2:32
 msgid ""
@@ -636,6 +785,9 @@ msgid ""
 "money</span> into <em>electronic money</em> with the help of an Exchange "
 "service, that is, a payment service provider for Taler."
 msgstr ""
+"Ödemeler, Taler için bir ödeme hizmeti sağlayıcısı olan bir Exchange "
+"hizmetinin yardımıyla <span class=\"tlr\"> mevcut parayı <em> elektronik "
+"paraya </em> dönüştürdükten sonra yapılır."
 
 #: template/features.html.j2:41
 msgid ""
@@ -643,6 +795,9 @@ msgid ""
 "can accept payments <span class=\"tlr\">without making their customers "
 "register</span> on the merchant&#39;s Website."
 msgstr ""
+"Ödeme yaparken müşterilerin yalnızca ücretli bir cüzdana ihtiyacı vardır. "
+"Bir satıcı, <span class=\"tlr\">müşterilerini satıcı&#39;nın Web sitesine "
+"kaydettirmeden ödemeleri </span>kabul edebilir."
 
 #: template/features.html.j2:50
 msgid ""
@@ -651,10 +806,14 @@ msgid ""
 "fraud. In case of loss or theft, only the limited amount of money left in"
 " the wallet might be gone."
 msgstr ""
+"GNU Taler, kredi kartı bilgilerinin kimlik avı veya ters ibraz sahtekarlığı "
+"gibi <span class=\"tlr\"> birçok dolandırıcılığa karşı bağışıktır </span>. "
+"Kayıp veya hırsızlık durumunda, yalnızca cüzdanda kalan sınırlı miktarda "
+"para gitmiş olabilir."
 
 #: template/features.html.j2:69
 msgid "Paying with Taler"
-msgstr ""
+msgstr "Taler ile ödeme yapmak"
 
 #: template/features.html.j2:71
 msgid ""
@@ -662,6 +821,9 @@ msgid ""
 "device. Before the first payment, the desired currency must be added to "
 "the wallet&#39;s balance by some other means of payment."
 msgstr ""
+"Taler ile ödeme yapmak için müşteriler cihazlarına elektronik bir cüzdan "
+"yükler. İlk ödemeden önce, istenen para birimi başka bir ödeme yöntemiyle "
+"cüzdan&#39;ın bakiyesine eklenmelidir."
 
 #: template/features.html.j2:79
 msgid ""
@@ -669,14 +831,18 @@ msgid ""
 " never falsely rejected by fraud detection and do not pose any risk of "
 "phishing or identity theft."
 msgstr ""
+"Bir kez cüzdan ücretlendirildikten sonra, web sitelerindeki ödemeler "
+"yalnızca tek bir tıklama alır, dolandırıcılık tespiti tarafından asla "
+"yanlışlıkla reddedilmez ve herhangi bir kimlik avı veya kimlik hırsızlığı "
+"riski oluşturmaz."
 
 #: template/features.html.j2:87
 msgid "Try it yourself with the interactive demo!"
-msgstr ""
+msgstr "İnteraktif tanıtıcı ile kendiniz deneyin!"
 
 #: template/features.html.j2:94
 msgid "Receiving payments with Taler"
-msgstr ""
+msgstr "Taler ile ödeme alma"
 
 #: template/features.html.j2:96
 msgid ""
@@ -686,20 +852,28 @@ msgid ""
 "for Taler transaction processing can run on the merchant&#39;s premises "
 "or be hosted by a third party."
 msgstr ""
+"Taler ödemelerini almak için bir tüccarın istenen para biriminde bir banka "
+"hesabına ihtiyacı vardır. Entegrasyonu zahmetsiz hale getirmek için çeşitli "
+"programlama dillerinde destekleyici yazılımlar sağlıyoruz. Satıcı&#39;nın "
+"Taler işlemi için sistem tarafı, satıcı&#39;nın tesislerinde çalışabilir "
+"veya üçüncü bir tarafça barındırılabilir."
 
 #: template/features.html.j2:105
 msgid ""
 "Merchant integration is simple, and customers can pay for products "
 "without even having to register an account."
 msgstr ""
+"Satıcı entegrasyonu basittir ve müşteriler, bir hesap açmak zorunda kalmadan "
+"ürünler için ödeme yapabilir."
 
 #: template/features.html.j2:112
 msgid "See how merchant integration works in our developer documentation!"
 msgstr ""
+"Geliştirici belgelerimizde satıcı entegrasyonunun nasıl çalıştığını görün!"
 
 #: template/features.html.j2:127
 msgid "Practical"
-msgstr ""
+msgstr "Kullanılabilirliği"
 
 #: template/features.html.j2:130
 msgid ""
@@ -707,10 +881,13 @@ msgid ""
 "cryptographically secured and are confirmed within milliseconds with "
 "extremely low transaction costs."
 msgstr ""
+"Taler'ın mevcut Web uygulamalarıyla entegrasyonu kolaydır. Ödemeler "
+"kriptografik olarak güvenceye alınır ve son derece düşük işlem "
+"maliyetleriyle milisaniyeler içinde onaylanır."
 
 #: template/features.html.j2:140
 msgid "Stable"
-msgstr ""
+msgstr "Sağlam"
 
 #: template/features.html.j2:143
 msgid ""
@@ -719,11 +896,16 @@ msgid ""
 "existing currencies. Thus, Taler&#39;s cryptographic coins correspond to "
 "existing currencies, such as US Dollars, Euros or even Bitcoins."
 msgstr ""
+"Taler yeni bir para birimi getirmiyor. Taler, madeni paraları depolayan "
+"dijital bir cüzdan ve mevcut para birimlerinde emanet hesapları olan ödeme "
+"hizmeti sağlayıcıları kullanıyor. Bu nedenle, Taler&#39;ın kripto paraları "
+"ABD Doları, Euro ve hatta Bitcoin gibi mevcut para birimlerine karşılık "
+"gelir."
 
 #: template/features.html.j2:154 template/governments.html.j2:55
 #: template/merchants.html.j2:41
 msgid "Secure"
-msgstr ""
+msgstr "Güvenlikli"
 
 #: template/features.html.j2:157
 msgid ""
@@ -732,10 +914,13 @@ msgid ""
 "never rejects a legitimate customer due to a fraud-detection false "
 "positive."
 msgstr ""
+"Tasarım gereği Taler, kimlik avı veya sahte gibi pek çok güvenlik sorunu "
+"sınıfından etkilenmez. Taler, güvenlik özellikleri sayesinde, sahtekarlık "
+"tespiti yanlış pozitif nedeniyle meşru bir müşteriyi asla reddetmez."
 
 #: template/features.html.j2:169 template/governments.html.j2:25
 msgid "Taxable"
-msgstr ""
+msgstr "Vergilendirilebilir"
 
 #: template/features.html.j2:172
 msgid ""
@@ -744,10 +929,14 @@ msgid ""
 "helps prevent black markets. Taler is not suitable for illegal "
 "activities."
 msgstr ""
+"Taler'ı kullanırken, tüccar&#39s;ın geliri vergi toplama yetkilileri için "
+"şeffaftır. Nakit ve çoğu dijital para biriminin aksine Taler, kara "
+"piyasaları önlemeye yardımcı olur. Taler, yasadışı faaliyetler için uygun "
+"değildir."
 
 #: template/features.html.j2:182
 msgid "Private"
-msgstr ""
+msgstr "Gizlilik"
 
 #: template/features.html.j2:184
 msgid ""
@@ -755,10 +944,13 @@ msgid ""
 " like payments in cash, nobody else can track how you spent your "
 "electronic money. However, you obtain a legally valid proof of payment."
 msgstr ""
+"Taler ile ödeme yaptığınızda kimliğinizin ifşa edilmesi gerekmez. Nakit "
+"ödemelerde olduğu gibi, hiç kimse elektronik paranızı nasıl harcadığınızı "
+"takip edemez. Ancak, yasal olarak geçerli bir ödeme belgesi elde edersiniz."
 
 #: template/features.html.j2:195 template/governments.html.j2:85
 msgid "Libre"
-msgstr ""
+msgstr "Özgürce"
 
 #: template/features.html.j2:198
 msgid ""
@@ -767,24 +959,29 @@ msgid ""
 "individuals, organizations or whole countries. Since the reference "
 "implementation is a"
 msgstr ""
+"Taler, ilke olarak, ister bireyler, ister kuruluşlar veya tüm ülkeler olsun, "
+"herkesin kendi ödeme altyapısını çalıştırmasına olanak sağlayan protokoller "
+"ve referans uygulamaları sağlar. Referans uygulaması bir"
 
 #: template/features.html.j2:205
 msgid "package, it will always remain free software."
-msgstr ""
+msgstr "paket, her zaman özgür yazılım olarak kalacaktır."
 
 #: template/financial-news.html.j2:6
 msgid "Financial News"
-msgstr ""
+msgstr "Finansal Haberler"
 
 #: template/financial-news.html.j2:9
 msgid ""
 "This page explains (only in English) how Taler can change ongoing "
 "developments in the financial industry."
 msgstr ""
+"Bu sayfa, Taler'in finans endüstrisinde devam eden gelişmeleri nasıl "
+"değiştirebileceğini (yalnızca İngilizce) açıklamaktadır."
 
 #: template/governments.html.j2:6
 msgid "Advantages for Governments"
-msgstr ""
+msgstr "Hükümetler için Avantajlar"
 
 #: template/governments.html.j2:8
 msgid ""
@@ -795,6 +992,12 @@ msgid ""
 "contributes to digital sovereignty in the critical financial "
 "infrastructure."
 msgstr ""
+"Taler, işin yasal olarak işlemesini sağlamak için hesap verebilirlik "
+"sağlarken aynı zamanda vatandaşların sivil özgürlüklerine de saygı gösterir. "
+"Taler, açık standartlara ve özgür yazılıma dayalı bir ödeme sistemidir. "
+"Taler, bir mali çerçeve oluştururken ve güvenilir düzenleyiciler olarak "
+"hareket ederken hükümetlere ihtiyaç duyar. Taler, kritik finansal altyapıda "
+"dijital egemenliğe katkıda bulunur."
 
 #: template/governments.html.j2:27
 msgid ""
@@ -805,6 +1008,12 @@ msgid ""
 "use this data to tax businesses and individuals based on their income, "
 "making tax evasion and black markets less viable."
 msgstr ""
+"Taler, yolsuzlukla mücadele ve vergilendirmeyi desteklemek amacıyla inşa "
+"edildi. Taler ile, herhangi bir ödeme şeklinin alıcısı hükümet tarafından "
+"kolayca tespit edilir ve satıcı, müşteri tarafından kabul edilen sözleşmeyi "
+"sağlamak zorunda kalabilir. Hükümetler bu verileri işletmeleri ve bireyleri "
+"gelirlerine göre vergilendirmek, vergi kaçakçılığını ve kara piyasaları daha "
+"az uygulanabilir hale getirmek için kullanabilir."
 
 #: template/governments.html.j2:40
 msgid ""
@@ -817,6 +1026,14 @@ msgid ""
 "shared access to funds with trusted friends and family, or synchronizing "
 "wallets across multiple devices."
 msgstr ""
+"Böylece, mal ve hizmet satın almak için dijital para harcayan vatandaşlara "
+"anonimlik sunmasına rağmen Taler, devletin gelen fonları gözlemleyebilmesini "
+"de sağlıyor. Bu, işletmelerin yalnızca yasal faaliyetlerde bulunmasını ve "
+"gelir vergisi, satış vergisi veya katma değer vergisinden kaçınmamasını "
+"sağlamak için kullanılabilir. Bununla birlikte, bu gözlemsel yetenek "
+"doğrudan kişisel alana kadar uzanmaz. Özellikle izleme, güvenilir arkadaşlar "
+"ve aile ile fonlara paylaşılan erişimi veya cüzdanları birden çok cihaz "
+"arasında senkronize etmeyi kapsamaz."
 
 #: template/governments.html.j2:58
 msgid ""
@@ -826,6 +1043,11 @@ msgid ""
 "disputes. Financial damages are strictly limited, improving economic "
 "security for individuals, merchants, the exchange and the state."
 msgstr ""
+"Taler &#39; ın ödemeleri kriptografik olarak güvence altına alınmıştır. "
+"Böylece müşteriler, tüccarlar ve Taler ödeme hizmeti sağlayıcısı (takas) "
+"anlaşmazlık durumunda mahkemede yasal davranışlarını matematiksel olarak "
+"gösterebilir. Mali zararlar kesinlikle sınırlıdır ve bireyler, tüccarlar, "
+"döviz ve devlet için ekonomik güvenliği artırır."
 
 #: template/governments.html.j2:70
 msgid ""
@@ -837,6 +1059,12 @@ msgid ""
 "This ensures that the exchange does not threaten the economy due to "
 "fraud."
 msgstr ""
+"Bir ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak Taler borsası finansal düzenlemeye "
+"tabidir. Güven oluşturmak için mali düzenleme ve düzenli denetimler çok "
+"önemlidir. Taler tasarımı, emanet hesabının dürüst bir şekilde yönetilmesini "
+"sağlamak için borsada biriken kriptografik kanıtları kontrol eden bağımsız "
+"bir denetçinin varlığını zorunlu kılar. Bu, takasın dolandırıcılık nedeniyle "
+"ekonomiyi tehdit etmemesini sağlar."
 
 #: template/governments.html.j2:88
 msgid ""
@@ -844,10 +1072,13 @@ msgid ""
 "Taler will enable competition and avoid the monopolization of payment "
 "systems that threatens global political and financial stability today."
 msgstr ""
+"Taler, açık protokol standardı uygulayan özgür bir yazılımdır. Böylece "
+"Taler, rekabeti mümkün kılacak ve bugün küresel siyasi ve finansal istikrarı "
+"tehdit eden ödeme sistemlerinin tekelleşmesinden kaçınacaktır."
 
 #: template/governments.html.j2:98
 msgid "Efficient"
-msgstr ""
+msgstr "Verimli"
 
 #: template/governments.html.j2:101
 msgid ""
@@ -855,54 +1086,66 @@ msgid ""
 "such as Bitcoin, Taler will not threaten the availability of national "
 "electric grids or (significantly) contribute to environmental pollution."
 msgstr ""
+"Taler, verimli bir tasarıma sahiptir. Bitcoin gibi Blockchain tabanlı ödeme "
+"sistemlerinin aksine Taler, ulusal elektrik şebekelerinin mevcudiyetini "
+"tehdit etmeyecek veya (önemli ölçüde) çevre kirliliğine katkıda "
+"bulunmayacaktır."
 
 #: template/governments.html.j2:117
 msgid "Taler and regulation"
-msgstr ""
+msgstr "Taler ve kurallarımız"
 
 #: template/governments.html.j2:119
 msgid "Anti money laundering (AML)"
-msgstr ""
+msgstr "Kara para aklamayı önleme (AML)"
 
 #: template/governments.html.j2:120
 msgid ""
 "With Taler, income is visible and can be tied to the contract signed by "
 "both parties."
 msgstr ""
+"Taler ile gelir görünür ve her iki tarafın imzaladığı sözleşmeye "
+"bağlanabilir."
 
 #: template/governments.html.j2:121
 msgid "Know your customer (KYC)"
-msgstr ""
+msgstr "Müşterinizi tanıyın (KYC)"
 
 #: template/governments.html.j2:122
 msgid ""
 "In Taler, payer and payee are known by their bank accounts when "
 "withdrawing or depositing coins respectively"
 msgstr ""
+"Taler'da, ödeyen ve alacaklı, sırasıyla para çekerken veya yatırırken banka "
+"hesapları tarafından bilinir"
 
 #: template/governments.html.j2:123
 msgid "General Data Protection Regulation (GDPR)"
-msgstr ""
+msgstr "Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR)"
 
 #: template/governments.html.j2:124
 msgid ""
 "Taler cryptographically protects citizen's privacy, and by design "
 "implements data minimization and privacy by default."
 msgstr ""
+"Taler, vatandaşın mahremiyetini kriptografik olarak korur ve tasarım gereği "
+"varsayılan olarak veri minimizasyonunu ve gizliliği uygular."
 
 #: template/governments.html.j2:125
 msgid "Payment Services Directive (PSD2)"
-msgstr ""
+msgstr "Ödeme Hizmetleri Direktifi (PSD2)"
 
 #: template/governments.html.j2:126
 msgid ""
 "Taler provides an open standard with public APIs contributing to a "
 "competitive banking sector."
 msgstr ""
+"Taler, rekabetçi bir bankacılık sektörüne katkıda bulunan halka açık API'ler "
+"ile açık bir standart sağlar."
 
 #: template/governments.html.j2:134
 msgid "Taler provides privacy and accountability"
-msgstr ""
+msgstr "Taler gizlilik ve hesap verebilirlik sağlar"
 
 #: template/governments.html.j2:137
 msgid ""
@@ -910,6 +1153,9 @@ msgid ""
 " and leaving the Taler payment system. Starting with the wire transfers, "
 "governments can obtain:"
 msgstr ""
+"Taler, hükümetlerin Taler ödeme sistemine giren ve çıkan geleneksel banka "
+"havalelerini gözlemleyebileceğini varsayıyor. Banka havalelerinden "
+"başlayarak, hükümetler şunları elde edebilir:"
 
 #: template/governments.html.j2:145
 msgid ""
@@ -917,10 +1163,13 @@ msgid ""
 "government can impose limits on how much digital cash a customer can "
 "withdraw within a given time frame."
 msgstr ""
+"Bir müşteri tarafından çekilen toplam dijital para birimi miktarı. Devlet, "
+"belirli bir zaman dilimi içinde bir müşterinin ne kadar dijital nakit "
+"çekebileceği konusunda sınırlar koyabilir."
 
 #: template/governments.html.j2:154
 msgid "The income received by any merchant via the Taler system."
-msgstr ""
+msgstr "Taler sistemi aracılığıyla herhangi bir tüccarın aldığı gelir."
 
 #: template/governments.html.j2:161
 msgid ""
@@ -928,6 +1177,8 @@ msgid ""
 "customer and merchant. However, this information would typically not "
 "include the identity of the customer."
 msgstr ""
+"Müşteri ve satıcı arasında imzalanan temel sözleşmenin tam ayrıntıları. "
+"Ancak, bu bilgiler tipik olarak müşterinin kimliğini içermez."
 
 #: template/governments.html.j2:170
 msgid ""
@@ -937,20 +1188,27 @@ msgid ""
 "performed by merchants with the exchange, and the income of the exchange "
 "from transaction fees."
 msgstr ""
+"Müşteriler tarafından borsadan yasal olarak çekilen dijital paraların "
+"miktarları, müşteri&#39;snin cüzdanlarındaki itfa edilmeyen dijital "
+"paraların değeri, tüccarlar tarafından borsada gerçekleştirilen para yatırma "
+"işlemlerinin değeri ve karşılık gelen banka havalesi ayrıntıları ve işlem "
+"ücretlerinden değişim."
 
 #: template/gsoc-codeless.html.j2:5
 msgid "GSoC 2018: Codeless Payment"
-msgstr ""
+msgstr "GSoC 2018: Kodsuz Ödeme"
 
 #: template/gsoc-codeless.html.j2:6
 msgid ""
 "Implemented by Shivam Kohli as part of GSoC 2018 under the mentoring and "
 "guidance of Florian Dold."
 msgstr ""
+"GSoC 2018'in bir parçası olarak, Florian Dold'un mentorluğu ve rehberliğinde "
+"Shivam Kohli tarafından uygulandı."
 
 #: template/gsoc-codeless.html.j2:12
 msgid "Overview"
-msgstr ""
+msgstr "Genel Bakış"
 
 #: template/gsoc-codeless.html.j2:14
 msgid ""
@@ -961,14 +1219,20 @@ msgid ""
 "button for a specific product. This code can be directly copy pasted on "
 "the seller&#39;s frontend and can be used for &#39;Pay with Taler&#39;."
 msgstr ""
+"Kodsuz ödeme, satıcının ön ucu ile GNU Taler satıcı sistem tarafı arasında "
+"yer alan bir bileşendir. Bu bileşen, ödeme düğmelerinin yapılandırıldığı bir "
+"web arayüzüne sahiptir. Kayıtlı satıcılar envanterlerini yönetebilir ve "
+"eşzamanlı olarak &#39; Şimdi Satın Al &#39; belirli bir ürün için düğme. Bu "
+"kod doğrudan satıcının uygulama tarafına kopyalanabilir ve &#39; Taler ile "
+"Öde &#39; için kullanılabilir."
 
 #: template/gsoc-codeless.html.j2:29
 msgid "Use Cases"
-msgstr ""
+msgstr "Kullanım Durumları"
 
 #: template/gsoc-codeless.html.j2:31
 msgid "The various use cases and features of codeless payment are:"
-msgstr ""
+msgstr "Kodsuz ödemenin çeşitli kullanım durumları ve özellikleri şunlardır:"
 
 #: template/gsoc-codeless.html.j2:37
 msgid ""
@@ -980,10 +1244,16 @@ msgid ""
 "also monitors the orders placed and updates the status of the order which"
 " helps in shipment tracking."
 msgstr ""
+"Birincil kullanım durumu, tüccarın tescilidir. Kodsuz ödeme arka ucu, "
+"satıcıya django tarafından doğrulanmış güvenli bir giriş sağlar. Kayıtlı üye "
+"işyeri stoklarına envanter (hem dijital hem de fiziksel) ekleyebilir. "
+"Envanteri yönetebilir ve aynı anda ürün için bir \"Şimdi Satın Al\" düğmesi "
+"oluşturabilirler. Satıcı ayrıca verilen siparişleri izler ve siparişin "
+"durumunu güncelleyerek gönderi takibine yardımcı olur."
 
 #: template/gsoc-codeless.html.j2:48
 msgid "A merchant has the flexibility to add two types of inventory as 
follows:"
-msgstr ""
+msgstr "Satıcı, aşağıdaki gibi iki tür envanter ekleme esnekliğine sahiptir:"
 
 #: template/gsoc-codeless.html.j2:53
 msgid ""
@@ -991,6 +1261,9 @@ msgid ""
 "the codeless payments frontend and the user can then purchase it and view"
 " the version hosted by the codeless payment frontend."
 msgstr ""
+"Satıcı, kodsuz ödeme ön ucu aracılığıyla dijital envanteri (bir PDF veya "
+"HTML sayfası gibi) yükleyebilir ve kullanıcı daha sonra bunu satın alabilir "
+"ve kodsuz ödeme ön ucu tarafından barındırılan sürümü görüntüleyebilir."
 
 #: template/gsoc-codeless.html.j2:61
 msgid ""
@@ -1001,6 +1274,11 @@ msgid ""
 "(currently this feature has not been added but soon email notification "
 "would be added)."
 msgstr ""
+"Satıcı, stoklarında bulunan herhangi bir fiziksel envanteri ekleyebilir. Bu "
+"envanteri eklerken, satıcıdan stokta bulundurulması gereken minimum ürün "
+"miktarını eklemesi istenir. Hisse senetleri bu sınırın altına düştüğünde "
+"satıcıya bilgi verilecektir (şu anda bu özellik eklenmemiştir, ancak yakında "
+"e-posta bildirimi eklenecektir)."
 
 #: template/gsoc-codeless.html.j2:73
 msgid ""
@@ -1011,6 +1289,11 @@ msgid ""
 "shipment for physical products or view the digital version hosted by the "
 "codeless payment frontend."
 msgstr ""
+"Alıcılar, 'Şimdi Satın Al' düğmesinin kodunun bulunduğu satıcının ön ucuna "
+"erişecekler. Bu düğme tetiklendiğinde, kodsuz ödeme arka ucuna yönlendirilir "
+"ve sonunda ödeme sayfasına yönlendirilir. Başarılı bir ödemenin ardından "
+"alıcı, gönderilerini fiziksel ürünler için de takip edebilir veya kodsuz "
+"ödeme ön ucu tarafından barındırılan dijital sürümü görüntüleyebilir."
 
 #: template/gsoc-codeless.html.j2:84
 msgid ""
@@ -1020,10 +1303,15 @@ msgid ""
 "After successful payment, the users are redirected to the fulfilment "
 "page."
 msgstr ""
+"Kodsuz ödeme arka ucunun diğer kullanım durumu, satıcının ön ucunda 'Şimdi "
+"Satın Al' düğmesi tetiklendiğinde olayı ele almaktır. Ödemeyi "
+"gerçekleştirmek için arka uç, satıcı arka uç api'siyle iletişim kurar. "
+"Başarılı bir ödeme yapıldıktan sonra, kullanıcılar yerine getirme sayfasına "
+"yönlendirilir."
 
 #: template/gsoc-codeless.html.j2:93
 msgid "Dynamic Merchant Instance"
-msgstr ""
+msgstr "Dinamik Satıcı Merkezleri"
 
 #: template/gsoc-codeless.html.j2:95
 msgid ""
@@ -1031,30 +1319,33 @@ msgid ""
 " be found <a href=\"https://docs.taler.net/api/api-merchant.html#dynamic-";
 "merchant-instance\">here</a>."
 msgstr ""
+"Satıcı merkezini dinamik olarak yönetmek için API dokümantasyonu <a href="
+"\"https://docs.taler.net/api/api-merchant.html#dynamic-merchant-instance\"";
+">burada</a> bulunabilir."
 
 #: template/gsoc-codeless.html.j2:103
 msgid "Use Case Diagram"
-msgstr ""
+msgstr "Kullanım Şeması"
 
 #: template/gsoc-codeless.html.j2:109
 msgid "Link to the contributions made"
-msgstr ""
+msgstr "Yapılan katkılara bağlantı"
 
 #: template/gsoc-codeless.html.j2:113
 msgid "Codeless Payment Backend"
-msgstr ""
+msgstr "Kodsuz Ödeme'nin Sistem tarafı"
 
 #: template/gsoc-codeless.html.j2:114 template/gsoc-codeless.html.j2:117
 msgid "Link"
-msgstr ""
+msgstr "Bağlantılar"
 
 #: template/gsoc-codeless.html.j2:116
 msgid "Documentation to dynamically manage Merchant Instances"
-msgstr ""
+msgstr "Satıcı Merkezlerini dinamik olarak yönetmek için belgeler"
 
 #: template/gsoc-codeless.html.j2:127
 msgid "Future Work"
-msgstr ""
+msgstr "Planlanan Çalışmalarımız"
 
 #: template/gsoc-codeless.html.j2:130
 msgid ""
@@ -1064,6 +1355,11 @@ msgid ""
 " are various features that will be soon added in the Codeless Merchant "
 "Backend. The list of future work is as follows:"
 msgstr ""
+"Kodsuz ödemenin sistem tarafı çok sağlamdır ve gereksinimlere göre kolayca "
+"genişletilebilir. Bu çerçeveye yeni özellikler eklemek uyarlanabilir. Ancak "
+"tartışmaya ve bu projenin kapsamına göre, Kodsuz Satıcı sistem tarafı "
+"yakında eklenecek çeşitli özellikler var. Gelecekteki çalışmaların listesi "
+"aşağıdaki gibidir:"
 
 #: template/gsoc-codeless.html.j2:140
 msgid ""
@@ -1072,6 +1368,10 @@ msgid ""
 "stocks is currently taken from the merchant(specific to each product) but"
 " no such notification system is designed."
 msgstr ""
+"Stoklar belirli bir limitin altına düştüğünde üye iş yerine e-posta "
+"bildirimi göndermek. Stoklarda bulundurulması gereken asgari miktar "
+"halihazırda üye işyerinden (her ürüne özel) alınmaktadır ancak böyle bir "
+"bildirim sistemi tasarlanmamıştır."
 
 #: template/gsoc-codeless.html.j2:150
 msgid ""
@@ -1084,6 +1384,14 @@ msgid ""
 " display the generated key and a base URL for the API to use by the "
 "seller, which is handled by the codeless payments service."
 msgstr ""
+"Kodsuz ödeme hizmeti aracılığıyla satıcı sistem tarafına API erişimi eklemek "
+"için temel olarak, birden fazla tüccar için bir barındırma platformu olarak "
+"kullanılacaktır. Kodsuz ödeme hizmetinde, oturum açmış bir satıcının bir API "
+"anahtarı oluşturabileceği ek bir kullanıcı arabirimi parçası olacaktır. Bu "
+"API anahtarı, satıcı sistem tarafının işlevselliğine kontrollü bir şekilde "
+"erişmek için kullanılabilir. Bir API anahtarı talep ettikten sonra, sayfa, "
+"kodsuz ödemeler hizmeti tarafından yönetilen, satıcı tarafından kullanılmak "
+"üzere üretilen anahtarı ve API için temel bir URL'yi görüntüleyecektir."
 
 #: template/gsoc-codeless.html.j2:164
 msgid ""
@@ -1092,6 +1400,11 @@ msgid ""
 "soon as API access for sellers, this is a useful feature. The codeless "
 "payment service then can also double as a hosting service for merchants."
 msgstr ""
+"Her satıcı hesabını ayrı bir satıcı sistem tarafı örneğiyle eşleme. Bu, "
+"kodsuz ödemelerin basit bir sürümü için gerekli değildir, ancak satıcılar "
+"için API erişimi olur olmaz, bu kullanışlı bir özelliktir. Kodsuz ödeme "
+"hizmeti daha sonra tüccarlar için bir barındırma hizmeti olarak ikiye "
+"katlanabilir."
 
 #: template/gsoc-codeless.html.j2:174
 msgid ""
@@ -1103,22 +1416,28 @@ msgid ""
 "some more research have to be done before proceeding to the "
 "implementation."
 msgstr ""
+"Satıcı için çeşitli analizler eklemek için. İlgili üye işyeri için verilen "
+"siparişler üzerinde çeşitli analizler yapılabilmektedir. "
+"Gerçekleştirilebilecek analizlerden bazıları, en sık satın alınan ürünün "
+"gösterilmesi, sevkiyat takibi hakkında bazı bilgiler, teslimat yerine göre "
+"ürünlerin analizi, vs.'dir. Bu bölüm için, devam etmeden önce tartışmalar ve "
+"biraz daha araştırma yapılması gerekmektedir. uygulama."
 
 #: template/gsoc-codeless.html.j2:191
 msgid "Screenshots"
-msgstr ""
+msgstr "Ekran alıntıları"
 
 #: template/gsoc-codeless.html.j2:193
 msgid "Home page"
-msgstr ""
+msgstr "Ana sayfa"
 
 #: template/gsoc-codeless.html.j2:197
 msgid "Product page"
-msgstr ""
+msgstr "Ürün sayfası"
 
 #: template/gsoc-codeless.html.j2:201
 msgid "Shipment Tracking"
-msgstr ""
+msgstr "Gönderim Takibi"
 
 #: template/index.html.j2:14
 msgid ""
@@ -1126,52 +1445,56 @@ msgid ""
 "friendly</span> online transactions <span class='tlr'>fast and "
 "easy</span>."
 msgstr ""
+"<Span class = 'tlr'> gizlilik dostu </span> çevrimiçi işlemleri <span "
+"class='tlr'> hızlı ve kolay </span> yapan bir ödeme sistemi sağlıyoruz."
 
 #: template/index.html.j2:19
 msgid "Payments without registration"
-msgstr ""
+msgstr "Kayıt olmadan yapılabilen ödemeler"
 
 #: template/index.html.j2:23
 msgid "Data protection by default"
-msgstr ""
+msgstr "Varsayılan olarak yapmakta olduğumuz veri koruması"
 
 #: template/index.html.j2:27
 msgid "Fraud eliminated by design"
-msgstr ""
+msgstr "Dolandırıcılık yaptığımız tasarımla ortadan kaldırıldı"
 
 #: template/index.html.j2:31
 msgid "Not a new currency!"
-msgstr ""
+msgstr "Yeni bir para birimi değil!"
 
 #: template/index.html.j2:35
 msgid "Empowers communities to run their own payment infrastructure"
-msgstr ""
+msgstr "Toplulukları kendi ödeme altyapılarını çalıştırmaları için güçlendirir"
 
 #: template/index.html.j2:39
 msgid "Free Software"
-msgstr ""
+msgstr "Özgür Yazılım"
 
 #: template/index.html.j2:42
 msgid "Try Demo!"
-msgstr ""
+msgstr "Tanıtımı deneyiniz !"
 
 #: template/index.html.j2:43
 msgid "Read Docs"
-msgstr ""
+msgstr "Belgelerimizi okuyunuz"
 
 #: template/investors.html.j2:6
 msgid "Invest in Taler!"
-msgstr ""
+msgstr "Taler'a yatırımda bulunun!"
 
 #: template/investors.html.j2:9
 msgid ""
 "We have created a company, Taler Systems SA in Luxembourg.<br> Please "
 "contact <tt>invest@taler.net</tt> if you want to invest in Taler."
 msgstr ""
+"Lüksemburg'da Taler Systems SA adında bir şirket kurduk. <br>Taler'e yatırım "
+"yapmak istiyorsanız lütfen <tt>invest@taler.net</tt> ile iletişime geçin."
 
 #: template/investors.html.j2:24
 msgid "The Team"
-msgstr ""
+msgstr "Takımlarımız"
 
 #: template/investors.html.j2:27
 msgid ""
@@ -1180,6 +1503,10 @@ msgid ""
 "vision of how payments should work and the goal of imposing this vision "
 "upon the world."
 msgstr ""
+"Ekibimiz birinci sınıf iş liderlerini, kriptografları, yazılım "
+"mühendislerini, sivil haklar aktivistlerini ve akademisyenleri bir araya "
+"getiriyor. Ödemelerin nasıl işlemesi gerektiğine dair bir vizyon ve bu "
+"vizyonu dünyaya empoze etme hedefi ile birleştik."
 
 #: template/investors.html.j2:37
 msgid ""
@@ -1188,10 +1515,14 @@ msgid ""
 "automation, and the <a href=\"https://renewablefreedom.org/\";>Renewable "
 "Freedom Foundation</a>."
 msgstr ""
+"Şu anda, bilişim ve otomasyon alanında araştırma yapan Fransız ulusal "
+"enstitüsü <a href=\"http://www.inria.fr/\";> Inria </a> ve <a href = \"https: "
+"// tarafından destekleniyoruz renewablefreedom.org/\"> Yenilenebilir "
+"Özgürlük Vakfı </a>."
 
 #: template/investors.html.j2:47
 msgid "The Technology"
-msgstr ""
+msgstr "Teknolojilerimiz"
 
 #: template/investors.html.j2:50
 msgid ""
@@ -1204,10 +1535,18 @@ msgid ""
 "the demonstration that participants were honest. Actual transaction costs"
 " are fractions of a cent."
 msgstr ""
+"Taler'daki tüm işlemler <a href=\"bibliography.html\"> modern kriptografi </"
+"a> kullanılarak güvence altına alınır ve tüm taraflara güven en aza "
+"indirilir. Mali hasar &#x28; müşteriler, tüccarlar ve takas için &#x29; "
+"Sistemlerin tehlikeye atılması ve özel anahtarların çalınması durumunda "
+"bile. Veritabanları tutarlılık açısından denetlenebilir, bu da ya risk "
+"altındaki sistemlerin tespit edilmesiyle ya da katılımcıların dürüst "
+"olduğunun gösterilmesiyle sonuçlanır. Gerçek işlem maliyetleri bir sentin "
+"kesirleri."
 
 #: template/investors.html.j2:63
 msgid "The Business"
-msgstr ""
+msgstr "İş modelimiz"
 
 #: template/investors.html.j2:65
 msgid ""
@@ -1219,14 +1558,20 @@ msgid ""
 "represented using traditional payment systems at the exchange. The "
 "exchange charges fees to facilitate the transactions."
 msgstr ""
+"Taler için ölçeklenebilir iş modeli, geleneksel ödeme sistemlerinden ("
+"MasterCard, SEPA, UPI, Visa, Bitcoin, ACH, SWIFT, vb.) Parayı aynı para "
+"biriminde anonim elektronik paralara dönüştüren ödeme hizmeti sağlayıcısının "
+"çalışmasıdır. Müşteri daha sonra elektronik paraları borsada geleneksel "
+"ödeme sistemlerini kullanarak temsil edilen parayla takas edebilecek bir "
+"satıcıda kullanabilir. Değişim, işlemleri kolaylaştırmak için ücret alır."
 
 #: template/investors.html.j2:84
 msgid "The Business Case"
-msgstr ""
+msgstr "Gerçek iş hayatı örneği"
 
 #: template/investors.html.j2:90
 msgid "Download"
-msgstr ""
+msgstr "İndirin"
 
 #: template/investors.html.j2:94
 msgid ""
@@ -1234,10 +1579,13 @@ msgid ""
 "English how Taler can impact current developments in the global payment "
 "market."
 msgstr ""
+"<a href=\"financial-news.html\"> Finans haberleri </a> sayfamız, Taler'in "
+"küresel ödeme piyasasındaki güncel gelişmeleri nasıl etkileyebileceğini "
+"İngilizce olarak açıklamaktadır."
 
 #: template/investors.html.j2:117
 msgid "Running a Taler payment service operator"
-msgstr ""
+msgstr "Taler ödeme hizmeti operatörü çalıştırmak"
 
 #: template/investors.html.j2:120
 msgid ""
@@ -1246,36 +1594,46 @@ msgid ""
 "operational expenses are from wire transfers with the banking system and "
 "the operation of the computing infrastructure."
 msgstr ""
+"Ödeme hizmeti operatörü <em>Taler exchange</em>'i çalıştırır. Borsa, "
+"müşterilerden veya satıcılardan <b>işlem ücreti</b> alır. Operasyonel "
+"giderleri bankacılık sistemiyle yapılan banka havalelerinden ve bilgi işlem "
+"altyapısının işletilmesinden kaynaklanmaktadır."
 
 #: template/investors.html.j2:130
 msgid ""
 "Cryptographic operations, bandwidth and storage costs are less than 0.01 "
 "cent per transaction."
 msgstr ""
+"Kriptografik işlemler, bant genişliği ve depolama maliyetleri işlem başına "
+"0,01'den azdır."
 
 #: template/investors.html.j2:131
 msgid ""
 "Multiple Taler transactions can be aggregated into larger wire transfers "
 "to merchants to minimize wire transfer costs."
 msgstr ""
+"Banka havalesi maliyetlerini en aza indirmek için birden fazla Taler işlemi, "
+"tüccarlara yapılan daha büyük havale olarak birleştirilebilir."
 
 #: template/investors.html.j2:132
 msgid ""
 "Protocol allows the exchange to charge fees for any expensive operation "
 "(withdraw, deposit, refresh, refund or aggregated wire transfers)."
 msgstr ""
+"Protokol, borsanın herhangi bir pahalı işlem (para çekme, para yatırma, "
+"yenileme, para iadesi veya toplu havale) için ücret almasına izin verir."
 
 #: template/investors.html.j2:133
 msgid "Partnership with banks establishes consumer trust."
-msgstr ""
+msgstr "Bankalarla ortaklık, tüketici güvenini tesis eder."
 
 #: template/investors.html.j2:134
 msgid "Partnership with free software community enables rapid deployment."
-msgstr ""
+msgstr "Özgür yazılım topluluğu ile ortaklık, hızlı dağıtım sağlar."
 
 #: template/merchants.html.j2:5
 msgid "Advantages for Merchants"
-msgstr ""
+msgstr "Satıcılar için Avantajlar"
 
 #: template/merchants.html.j2:8
 msgid ""
@@ -1284,10 +1642,14 @@ msgid ""
 "milliseconds. Your Web customers pay with previously unknown levels of "
 "convenience without risk of fraud."
 msgstr ""
+"Taler, ödemenin milisaniyeler içinde doğru şekilde çalıştığına dair "
+"kriptografik kanıt sağlayan uygun maliyetli bir elektronik ödeme sistemidir. "
+"Web müşterileriniz, dolandırıcılık riski olmadan önceden bilinmeyen kolaylık "
+"düzeyleriyle ödeme yapar."
 
 #: template/merchants.html.j2:22
 msgid "Fast"
-msgstr ""
+msgstr "Çabuktur"
 
 #: template/merchants.html.j2:25
 msgid ""
@@ -1299,6 +1661,12 @@ msgid ""
 "small transactions that would not work with credit card payments due to "
 "the mental overhead for customers."
 msgstr ""
+"Taler ile işlemleri gerçekleştirmek hızlıdır ve müşterinizle yaptığınız "
+"işlemi hemen hemen onaylamanıza olanak tanır. Müşterileriniz, kredi kartı "
+"bilgilerini girmek ve &quot;doğrulayan &quot; oyun. Ödemeleri müşterileriniz "
+"için önemli ölçüde daha uygun hale getirerek, Taler'ı müşterilerin zihinsel "
+"yükü nedeniyle kredi kartı ödemeleriyle çalışmayan küçük işlemler için "
+"kullanabilirsiniz."
 
 #: template/merchants.html.j2:44
 msgid ""
@@ -1309,10 +1677,16 @@ msgid ""
 "qualified signatures for all transactions which you can use in court in "
 "case of disputes."
 msgstr ""
+"Taler ödeme hizmeti sağlayıcısından kriptografik ödeme kanıtı alacaksınız. "
+"Taler ile hiçbir zaman hassas müşteri hesap bilgilerini işlemezsiniz ve bu "
+"nedenle herhangi bir özel güvenlik denetiminden (PCI DSS gibi) geçmek "
+"zorunda kalmazsınız. Anlaşmazlık durumunda mahkemede kullanabileceğiniz tüm "
+"işlemler için sistemlerinizde nitelikli imzalı müşteri sözleşmeleri "
+"olacaktır."
 
 #: template/merchants.html.j2:58
 msgid "Free"
-msgstr ""
+msgstr "Özgür"
 
 #: template/merchants.html.j2:61
 msgid ""
@@ -1322,10 +1696,16 @@ msgid ""
 "development model will ensure that you can select from many competing "
 "integrators for support."
 msgstr ""
+"Taler özgür bir yazılımdır ve liberal(yani bu durumda kaynak kodun "
+"kapatılmasına izin veren lisanslara atıf var.) lisanslı referans kodunu "
+"Taler'ı hizmetlerinize entegre etmek için bir başlangıç noktası olarak "
+"kullanabilirsiniz. Taler'ı kullanmak için lisans ücreti ödemeniz gerekmez ve "
+"özgür yazılım geliştirme modeli, destek için birçok rakip entegratör "
+"arasından seçim yapabilmenizi sağlar."
 
 #: template/merchants.html.j2:76
 msgid "Cheap"
-msgstr ""
+msgstr "Satın almaya elverişlidir"
 
 #: template/merchants.html.j2:78
 msgid ""
@@ -1334,10 +1714,15 @@ msgid ""
 " makes fraud impossible, Taler payment service providers can operate with"
 " very low overhead and thus offer low transaction fees."
 msgstr ""
+"Taler, düşük bant genişliği ve depolama gereksinimleri ile verimli "
+"kriptografik yapılar kullanır. Taler&#39s;ın dolandırıcılığı imkansız kılan "
+"güçlü güvenliği ile birleştiğinde Taler ödeme hizmeti sağlayıcıları çok "
+"düşük genel giderlerle çalışabilir ve bu nedenle düşük işlem ücretleri "
+"sunabilir."
 
 #: template/merchants.html.j2:88
 msgid "Flexible"
-msgstr ""
+msgstr "Elverişli yani esnektir"
 
 #: template/merchants.html.j2:90
 msgid ""
@@ -1345,10 +1730,13 @@ msgid ""
 "Bitcoins) and any amount, limited only by applicable regulation and what "
 "denominations the payment service provider supports."
 msgstr ""
+"Taler, farklı para birimleri (Euro, ABD Doları veya Bitcoin gibi) ve "
+"herhangi bir miktar için kullanılabilir, yalnızca geçerli düzenlemelerle ve "
+"ödeme hizmeti sağlayıcısının desteklediği değerlerle sınırlıdır."
 
 #: template/merchants.html.j2:99
 msgid "Ethical"
-msgstr ""
+msgstr "Etik değerlere inanırız"
 
 #: template/merchants.html.j2:101
 msgid ""
@@ -1357,30 +1745,34 @@ msgid ""
 "encourages transparency by providing an open standard and free software "
 "reference implementations."
 msgstr ""
+"Taler, vergi kaçakçılığını ve kara para aklamayı önler. Taler&#39;sın "
+"protokolleri etkilidir ve savurgan iş kanıtı hesaplamaları kullanmaz. Taler, "
+"açık bir standart ve Özgür Yazılım referans uygulamaları sağlayarak "
+"şeffaflığı teşvik eder."
 
 #: template/merchants.html.j2:115
 msgid "Manuals for merchants"
-msgstr ""
+msgstr "Satıcılar için kılavuzlar"
 
 #: template/merchants.html.j2:117
 msgid "The GNU Taler merchant backend operator manual"
-msgstr ""
+msgstr "GNU Taler satıcı sistem tarafına ait operatör kılavuzu"
 
 #: template/merchants.html.j2:121
 msgid "The GNU Taler Web shop integration tutorial (PHP)"
-msgstr ""
+msgstr "GNU Taler Web mağazası entegrasyon kılavuzu (PHP)"
 
 #: template/merchants.html.j2:125
 msgid "The GNU Taler Web shop integration tutorial (Python)"
-msgstr ""
+msgstr "GNU Taler Web mağazası entegrasyon kılavuzu (Python)"
 
 #: template/merchants.html.j2:136
 msgid "The GNU Taler Merchant Backend"
-msgstr ""
+msgstr "GNU Taler Satıcı Sistem tarafı arayüzü"
 
 #: template/merchants.html.j2:138
 msgid "Merchants process payments using the Taler backend:"
-msgstr ""
+msgstr "Satıcılar, Taler sistem tarafını kullanarak ödemeleri işler:"
 
 #: template/merchants.html.j2:144
 msgid ""
@@ -1388,6 +1780,10 @@ msgid ""
 "made by the merchant to customers. For this, the merchant&#39;s frontend "
 "needs to give the customer&#39;s order in a JSON format to the backend."
 msgstr ""
+"Sistem tarafı, satıcı tarafından müşterilere sunulan tekliflerin tüm "
+"şartlarını <b> imzalar </b> ve <b> depolar </b>. Bunun için, satıcının "
+"uygulama tarafında müşterinin siparişini sistem tarafına JSON formatında "
+"vermesi gerekir."
 
 #: template/merchants.html.j2:153
 msgid ""
@@ -1397,6 +1793,10 @@ msgid ""
 "request through to the Taler backend and check the HTTP status code that "
 "is returned."
 msgstr ""
+"Sistem tarafı, cüzdandan alınan ödemeleri <b>doğrular</b> ve bunları Taler "
+"ödeme hizmeti sağlayıcısı (değişim) ile <b>yürütür</b>. Bunun için, "
+"satıcının uygulama tarafını ödeme isteğini Taler arka ucuna iletmeli ve "
+"döndürülen HTTP durum kodunu kontrol etmelidir."
 
 #: template/merchants.html.j2:164
 msgid ""
@@ -1404,10 +1804,13 @@ msgid ""
 "transfers to sets of business transactions, including the exact terms of "
 "each contract."
 msgstr ""
+"Sistem tarafı, tamamlanan işlemleri <b>listeleyebilir</b> ve her bir "
+"sözleşmenin tam şartları dahil olmak üzere banka havalelerini ticari işlem "
+"kümeleriyle <b>eşleyebilir</b>."
 
 #: template/merchants.html.j2:178
 msgid "customer perspective"
-msgstr ""
+msgstr "müşterinin bakış açısıyla"
 
 #: template/pos.html.j2:43
 msgid ""
@@ -1416,42 +1819,49 @@ msgid ""
 "Taler payments for these contracts. Its main use-case is for a mensa, "
 "cafeteria or restaurant when vending food from a menu."
 msgstr ""
+"Bu, Taler PoS Uygulaması sayfasıdır. Bir satıcının bir ürün listesi "
+"tutmasına ve Taler sözleşmelerini hızlı bir şekilde oluşturmasına ve bu "
+"sözleşmeler için Taler ödemelerini işlemesine olanak tanır. Ana kullanım "
+"durumu, bir menüden yiyecek satarken bir mensa, kafeterya veya restoran "
+"içindir."
 
 #: template/press.html.j2:4
 msgid "GNU Taler in the Press"
-msgstr ""
+msgstr "Basında GNU Taler haberleri"
 
 #: template/press.html.j2:6
 msgid "2018"
-msgstr ""
+msgstr "2018"
 
 #: template/press.html.j2:15
 msgid "2017"
-msgstr ""
+msgstr "2017"
 
 #: template/press.html.j2:25
 msgid "2016"
-msgstr ""
+msgstr "2016"
 
 #: template/press.html.j2:43
 msgid "2015"
-msgstr ""
+msgstr "2015"
 
 #: template/principles.html.j2:21
 msgid "GNU Taler: Design Principles"
-msgstr ""
+msgstr "GNU Taler'ın Tasarım İlkeleri"
 
 #: template/principles.html.j2:25
 msgid "When designing GNU Taler, we had the following design principles in 
mind:"
 msgstr ""
+"GNU Taler'ı tasarlarken aşağıdaki tasarım ilkelerini göz önünde bulundurduk:"
 
 #: template/principles.html.j2:31
 msgid "1. Free/Libre Software"
-msgstr ""
+msgstr "1. Özgür Yazılım"
 
 #: template/principles.html.j2:33
 msgid "... in the area of computing, freedom means not using proprietary 
software"
 msgstr ""
+"... bilgisayar alanında özgürlük, özel mülk yazılım kullanmamak demektir"
 
 #: template/principles.html.j2:36
 msgid ""
@@ -1465,6 +1875,15 @@ msgid ""
 "href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Kerckhoffs's_principle\">Kerckhoff's"
 " principle</a> and to establish public confidence."
 msgstr ""
+"GNU Taler, <a href=\"https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html\";>Özgür "
+"Yazılım</a> olmalıdır. Tüccarlar için Özgür Yazılımı, satıcıların "
+"kilitlenmesini önler; bu, satıcıların ödemelerini işlemek için kolayca başka "
+"bir hizmet sağlayıcı seçebileceği anlamına gelir. Ülkeler için Özgür "
+"Yazılımı, GNU Taler'ın kısıtlamalar veya gereksinimler getirerek "
+"egemenlikten ödün veremeyeceği anlamına gelir. Ve borsa operatörleri için "
+"şeffaflık, <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Kerckhoffs_principle\";> "
+"Kerckhoff ilkesini</a> karşılamak ve halkın güvenini sağlamak için çok "
+"önemlidir."
 
 #: template/principles.html.j2:49
 msgid ""
@@ -1473,14 +1892,18 @@ msgid ""
 "must be available and make it easy to verify that user-hostile features "
 "such as tracking or telemetry are absent."
 msgstr ""
+"Müşteriler, Özgür Yazılımından yararlanır çünkü herkes cüzdan yazılımını "
+"değiştirmekte özgürdür, ek platformları destekler. Kaynak kodu mevcut olmalı "
+"ve izleme veya telemetri gibi kullanıcıya düşman özelliklerin olmadığını "
+"doğrulamayı kolaylaştırmalıdır."
 
 #: template/principles.html.j2:60
 msgid "2. Protect the privacy of buyers"
-msgstr ""
+msgstr "2. Alıcıların mahremiyetini koruyun"
 
 #: template/principles.html.j2:62
 msgid "You deserve some privacy"
-msgstr ""
+msgstr "Biraz mahremiyeti hak ediyorsunuzdur"
 
 #: template/principles.html.j2:64
 msgid ""
@@ -1491,6 +1914,13 @@ msgid ""
 "for online publications. Thus, GNU Taler must protect the privacy of "
 "buyers to avoid facilitating totalitarian control over the population."
 msgstr ""
+"Gizlilik, yalnızca politikaların aksine, teknik önlemlerle garanti "
+"edildiğinde en anlamlıdır. Varsayılan olarak gizlilik sağlayan teknik bir "
+"katman olmadan, finansal işlemler kişisel veya özel verilerin gereksiz "
+"seviyelerini ortaya çıkarır. Bu, özellikle çevrimiçi yayınlar için mikro "
+"ödemeler yaparken doğru olacaktır. Bu nedenle, GNU Taler, nüfus üzerinde "
+"totaliter kontrolü kolaylaştırmaktan kaçınmak için alıcıların mahremiyetini "
+"korumalıdır."
 
 #: template/principles.html.j2:72
 msgid ""
@@ -1499,16 +1929,22 @@ msgid ""
 "protected according to local laws. In this case, GNU Taler must enable "
 "deletion of such data as soon as it is no longer required."
 msgstr ""
+"Fiziksel teslimat için teslimat adresi gibi sınırlı özel verilerin, iş "
+"ihtiyaçlarına göre toplanması ve yerel yasalara göre korunması gerekebilir. "
+"Bu durumda, GNU Taler bu tür verilerin silinmesini artık gerekmediği anda "
+"etkinleştirmelidir."
 
 #: template/principles.html.j2:83
 msgid ""
 "3. Auditability - enable the state to tax income and crack down on "
 "illegal business activities"
 msgstr ""
+"3. Denetlenebilirlik - devletin geliri vergilendirmesini ve yasa dışı iş "
+"faaliyetlerini durdurmasını sağlar"
 
 #: template/principles.html.j2:85
 msgid "Money laundering"
-msgstr ""
+msgstr "Kara para aklama"
 
 #: template/principles.html.j2:87
 msgid ""
@@ -1519,14 +1955,20 @@ msgid ""
 "society, and fair taxation requires income transparency. Thus, GNU Taler "
 "must enable authorities to track income."
 msgstr ""
+"Bir ödeme sisteminin yasal olarak çalışabilmesi için yerel yasalara uyması "
+"gerektiğinden, GNU Taler bu gereksinimlere uyacak şekilde tasarlanmalıdır. "
+"GNU Taler, yasalara göre faaliyet gösteren araştırmacılar için bir denetim "
+"izi sağlamalıdır. Dahası, vergi alınmasının topluma faydalı olduğunu "
+"düşünüyoruz ve adil vergilendirme, gelir şeffaflığı gerektiriyor. Bu "
+"nedenle, GNU Taler yetkililerin geliri takip etmesini sağlamalıdır."
 
 #: template/principles.html.j2:102
 msgid "4. Prevent payment fraud"
-msgstr ""
+msgstr "4. Ödeme sahtekarlığını önleyin"
 
 #: template/principles.html.j2:104
 msgid "Phishing attack"
-msgstr ""
+msgstr "Oltalama saldırıları"
 
 #: template/principles.html.j2:106
 msgid ""
@@ -1537,16 +1979,25 @@ msgid ""
 "provide extensive cryptographic evidence for all key processes to enable "
 "all parties to precisely attribute bad behavior."
 msgstr ""
+"GNU Taler, ödeme sahtekarlığının en yaygın kaynaklarını hafifletmelidir. "
+"Yazılım tasarımında en iyi uygulamaları, kafa karışıklığını ve yanıltıcı "
+"kullanıcı arayüzlerini önleyen 3. taraf tasarım yönergelerini takip "
+"etmeliyiz ve başkalarının halka açık kodumuzu incelemesini sağlamalıyız. "
+"Dahası, GNU Taler, tüm tarafların tam olarak kötü davranışı atfetmesini "
+"sağlamak için tüm anahtar süreçler için kapsamlı kriptografik kanıt "
+"sağlamalıdır."
 
 #: template/principles.html.j2:120
 msgid "5. Collect the minimum information necessary"
-msgstr ""
+msgstr "5. Gerekli minimum bilgileri toplayın"
 
 #: template/principles.html.j2:121
 msgid ""
 "Privacy by design, privacy by default, General Data Protection Regulation"
 " (GDPR) compliant"
 msgstr ""
+"Tasarım gereği gizlilik, varsayılan olarak gizlilik, Genel Veri Koruma "
+"Yönetmeliği (GDPR) ile uyumludur"
 
 #: template/principles.html.j2:123
 msgid ""
@@ -1556,14 +2007,18 @@ msgid ""
 "necessary: data that is not collected or is no longer stored can not be "
 "compromised."
 msgstr ""
+"Alıcıların mahremiyetine ilke (2)'nin bir parçası olarak özel öncelik "
+"verilmektedir. Ancak, tüccarlar gibi diğer tarafların da veri korumasına "
+"sahip olması gerekir. Genel olarak, GNU Taler gerekli minimum bilgiyi "
+"toplamalıdır: toplanmayan veya artık depolanmayan veriler tehlikeye atılamaz."
 
 #: template/principles.html.j2:137
 msgid "6. Be usable"
-msgstr ""
+msgstr "6. Kullanılabilirliği önemsiyoruz"
 
 #: template/principles.html.j2:138
 msgid "Buy with one click. Easy for children."
-msgstr ""
+msgstr "Tek tıkla satın alın. Çocuklar için bile kolay."
 
 #: template/principles.html.j2:140
 msgid ""
@@ -1577,14 +2032,23 @@ msgid ""
 "(APIs) to allow frictionless integrations between GNU Taler and other "
 "projects."
 msgstr ""
+"GNU Taler, bir GNU Taler cüzdanının son kullanıcıları, GNU Taler kullanarak "
+"ödeme kabul etmek isteyen tüccarlar ve e-ticaret ve diğer platformlar için "
+"3. taraf uygulama geliştiricileri dahil olmak üzere uzman olmayan müşteriler "
+"için kullanılabilir olmalıdır. GNU Taler, en iyi uygulama kullanım "
+"kılavuzlarını takip etmeli ve uzmanlardan ve kullanıcılardan gelen geri "
+"bildirimleri içermelidir. Özgür Yazılımı, bilinçli seçimlere izin vermek "
+"için Özgür belgeleri de gerektirir. GNU Taler, GNU Taler ve diğer projeler "
+"arasında sürtünmesiz entegrasyonlara izin vermek için iyi belgelenmiş "
+"Uygulama Programlama Arayüzleri (API'ler) sağlamalıdır."
 
 #: template/principles.html.j2:157
 msgid "7. Be efficient"
-msgstr ""
+msgstr "7. Verimli ve etkili çalışma ilkemiz"
 
 #: template/principles.html.j2:158
 msgid "Energy efficiency"
-msgstr ""
+msgstr "Enerji verimliliği"
 
 #: template/principles.html.j2:160
 msgid ""
@@ -1594,14 +2058,20 @@ msgid ""
 "Taler to be used for micropayments. Therefore certain expensive "
 "primitives, such as proof-of-work, must not be used by GNU Taler."
 msgstr ""
+"GNU Taler verimli olacak şekilde tasarlanmalıdır. Basitçe söylemek "
+"gerekirse, verimlilik daha az kırılacak şey anlamına gelir ve saniyede daha "
+"fazla işlem anlamına gelir ve çevresel etkimizi azaltır. Verimlilik, GNU "
+"Taler'ın mikro ödemelerde kullanılması için de kritiktir. Bu nedenle, "
+"çalışma kanıtı gibi bazı pahalı ilkellerin GNU Taler tarafından "
+"kullanılmaması gerekir."
 
 #: template/principles.html.j2:173
 msgid "8. Fault-tolerant design"
-msgstr ""
+msgstr "8. Hataya dayanıklı tasarım"
 
 #: template/principles.html.j2:174
 msgid "Life Safers"
-msgstr ""
+msgstr "Hayat Kurtarır"
 
 #: template/principles.html.j2:176
 msgid ""
@@ -1613,14 +2083,23 @@ msgid ""
 "they must fail gracefully. GNU Taler must have a plan to recover from "
 "malicious operators compromising core secrets."
 msgstr ""
+"Kötü niyetli operatörler, şişman parmaklar, bilgisayar hataları, gremlinler. "
+"İşler ters gittiğinde ise GNU Taler, tek tek bileşenlerin ve sistemlerin "
+"arızalarını tolere edecek şekilde tasarlanmalıdır. Sistemin güvenli bir "
+"şekilde çalışmaya devam edebileceği yerlerde, güvenli bir şekilde çalışmaya "
+"devam edecektir. Bir işlemi durdurması gerektiğinde, diğer işlemler gereksiz "
+"yere çevrimdışı duruma getirilmemelidir. Sistemlerin başarısız olduğu "
+"yerlerde, sorunsuz bir şekilde başarısız olmaları gerekir. GNU Taler, temel "
+"sırlardan ödün veren kötü niyetli operatörlerden kurtulmak için bir plana "
+"sahip olmalıdır."
 
 #: template/principles.html.j2:194
 msgid "9. Foster competition"
-msgstr ""
+msgstr "9. Rekabeti teşvik edin"
 
 #: template/principles.html.j2:195
 msgid "A competitive market"
-msgstr ""
+msgstr "Rekabetçi bir pazar"
 
 #: template/principles.html.j2:197
 msgid ""
@@ -1629,12 +2108,18 @@ msgid ""
 "rather high and outside of our control. However, GNU Taler must minimize "
 "the technical burden for new competitors to enter the market."
 msgstr ""
+"Rakiplerin birlikte çalışabilir alternatifleri kullanması nispeten kolay "
+"olmalıdır. Geleneksel finansal sistemlerde bunun önündeki engeller oldukça "
+"yüksektir ve kontrolümüzün dışındadır. Ancak GNU Taler, yeni rakiplerin "
+"pazara girmesi için gereken teknik yükü en aza indirmelidir."
 
 #: template/principles.html.j2:204
 msgid ""
 "GNU Taler must enable a diverse set of operators, breaking up the current"
 " system where only a few global companies dominate the market."
 msgstr ""
+"GNU Taler, yalnızca birkaç küresel şirketin pazara hakim olduğu mevcut "
+"sistemi parçalayarak çeşitli operatörler kümesini etkinleştirmelidir."
 
 #: template/principles.html.j2:209
 msgid ""
@@ -1643,75 +2128,80 @@ msgid ""
 "improved upon independently, instead of having one completely monolithic "
 "system."
 msgstr ""
+"Bunu destekleyen bir tasarım seçimine bir örnek, tüm sistemi tamamen tek bir "
+"sisteme sahip olmak yerine bağımsız olarak çalıştırılabilen, "
+"geliştirilebilen ve iyileştirilebilen daha küçük bileşenlere ayırmaktır."
 
 #: template/schemafuzz.html.j2:6
 msgid "SchemaFuzz"
-msgstr ""
+msgstr "SchemaFuzz"
 
 #: template/wallet.html.j2:106
 msgid "Congratulations, you have installed the Taler wallet. Check out the"
-msgstr ""
+msgstr "Tebrikler, Taler cüzdanını yüklediniz. Kontrol ediniz"
 
 #: template/wallet.html.j2:111
 msgid "demo"
-msgstr ""
+msgstr "tanıtımı"
 
 #: template/wallet.html.j2:117
 msgid "You don&#39;t have a wallet installed yet."
-msgstr ""
+msgstr "Henüz yüklü bir cüzdanınız yok."
 
 #: template/wallet.html.j2:126
 msgid "Install the wallet for your browser below, then check out the"
-msgstr ""
+msgstr "Aşağıdan tarayıcınız için cüzdanı kurun, ardından"
 
 #: template/wallet.html.j2:130
 msgid "demonstration"
-msgstr ""
+msgstr "tanıtım"
 
 #: template/wallet.html.j2:143 template/wallet.html.j2:153
 msgid "or"
-msgstr ""
+msgstr "veya"
 
 #: template/wallet.html.j2:147
 msgid "is required, but it appears you don&#39;t have it installed."
-msgstr ""
+msgstr "gerekli, ancak yüklememişsiniz gibi görünüyor."
 
 #: template/wallet.html.j2:157
 msgid "version"
-msgstr ""
+msgstr "sürüm"
 
 #: template/wallet.html.j2:161
 msgid "or newer is required, but it appears you have an older version."
 msgstr ""
+"veya daha yenisi gerekiyor, ancak daha eski bir sürüme sahip olduğunuz "
+"görülüyor."
 
 #: template/wallet.html.j2:168
 msgid "Install wallet"
-msgstr ""
+msgstr "Cüzdan yükleyin"
 
 #: template/wallet.html.j2:175
 msgid "JavaScript is disabled, installation won&#39;t work."
-msgstr ""
+msgstr "JavaScript devre dışı bırakıldı, kurulum çalışmayacak."
 
 #: template/wallet.html.j2:214
 msgid "Install Download Chrome Extension"
-msgstr ""
+msgstr "Chrome Uzantısını İndirin"
 
 #: template/wallet.html.j2:221
 msgid "Install GNU Taler"
-msgstr ""
+msgstr "Chrome Uzantısını İndirin"
 
 #: template/wallet.html.j2:225
 msgid "from the Chrome Web Store"
-msgstr ""
+msgstr "Chrome Web Mağazası'ndan"
 
 #: template/wallet.html.j2:246
 msgid "Download Android App from F-Droid (bypassing Google registration)."
-msgstr ""
+msgstr "Android Uygulamasını F-Droid'den indirin (Google kaydını atlayarak)."
 
 #: template/wallet.html.j2:259
 msgid "Other browsers"
-msgstr ""
+msgstr "Diğer web tarayıcıları"
 
 #: template/wallet.html.j2:261
 msgid "Wallets for other browsers will be provided in the near future."
-msgstr ""
+msgstr "Diğer tarayıcılar için cüzdanlar yakın gelecekte sağlanacaktır."

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
gnunet@gnunet.org.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]