glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] glms/desktop expertA2.png install1.png install2...


From: gazza
Subject: [Glms-hackers] glms/desktop expertA2.png install1.png install2...
Date: Mon, 11 Aug 2003 17:22:59 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Branch:     
Changes by:   gazza <address@hidden> 03/08/11 17:22:59

Removed files:
    desktop    : expertA2.png install1.png install2.png 
             install3.png installsplash.png 

Log message:
    En dat verwijderen zal dan toch lukken. Voor de mensen die willen weten 
hoe:
    
    http://www.cvshome.org/docs/manual/cvs-1.11.6/cvs_7.html#SEC68
    
    Je moet wel eerst de te deleten bestanden deleten op je locale 
repository...

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]