glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] glms/desktop dx-welcome.png dx-selectLanguage.p...


From: gazza
Subject: [Glms-hackers] glms/desktop dx-welcome.png dx-selectLanguage.p...
Date: Mon, 11 Aug 2003 17:10:38 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Branch:     
Changes by:   gazza <address@hidden> 03/08/11 17:10:38

Added files:
    desktop    : dx-welcome.png dx-selectLanguage.png 
             dx-license.png dx-selectInstallClass.png 
             dx-selectMouse.png dx-doPartitionDisks.png 

Log message:
    Ja, hij gaf daarjuist dus een error dat het teveel was. Vandaar dus 
opnieuw
    maar nu in kleinere stukken.
    
    Figuurkes voor partitionering blijven echter de oude (van mandrake 9.0)
    daar in hun nieuwe help dit niet meer uitgelegd staat en ik ga geen 
vmware
    installatie uitvoeren alleen voor een paar figuurkes: geen tijd.
    
    De figuurkes die toegevoegd worden...

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/desktop/dx-welcome.png?rev=1.1
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/desktop/dx-selectLanguage.png?rev=1.1
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/desktop/dx-license.png?rev=1.1
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/desktop/dx-selectInstallClass.png?rev=1.1
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/desktop/dx-selectMouse.png?rev=1.1
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/desktop/dx-doPartitionDisks.png?rev=1.1

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]