glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] glms Makefile glms.tex installatiemandrake.tex ...


From: Rudy Gevaert
Subject: [Glms-hackers] glms Makefile glms.tex installatiemandrake.tex ...
Date: Thu, 31 Jul 2003 17:28:06 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Branch:     
Changes by:   Rudy Gevaert <address@hidden>  03/07/31 17:28:06

Modified files:
    .       : Makefile glms.tex installatiemandrake.tex 
             kde.tex mcc.tex multimedia.tex 
             office-toepassingen.tex wiskunde.tex 

Log message:
    invoegen van copyright notices and FDL header
    
    Het is heel belangrijk dat je dit doet bij het aanmaken van een nieuw 
bestand!
    
    Iedereen moet wel nog eens kijken of zijn naam in de juiste files staat

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/Makefile.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/glms.tex.diff?tr1=1.28&tr2=1.29&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/installatiemandrake.tex.diff?tr1=1.16&tr2=1.17&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/kde.tex.diff?tr1=1.2&tr2=1.3&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/mcc.tex.diff?tr1=1.9&tr2=1.10&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/multimedia.tex.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/office-toepassingen.tex.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/wiskunde.tex.diff?tr1=1.2&tr2=1.3&r1=text&r2=text

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]