glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: cds?


From: Filip Rooms
Subject: Re: cds?
Date: Mon, 27 Jan 2003 15:42:00 +0100 (CET)

On Mon, 27 Jan 2003 address@hidden wrote:

> Ik wil die CD's wel schrijven. Kan de zeus aan goedkope CD's geraken of ga
> ik naar de Fnac en koop ik daar zo een pak van 50?

Als je wilt, kan je die hier komen branden: dan zetten we hier een
schrijver of  in parallel aan het werk...

Ciao,

Fluppe,

address@hidden
address@hidden
address@hidden

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]