gentoo-dk-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Gentoo-dk-devel] Månedlig update


From: Jesper Brodersen
Subject: [Gentoo-dk-devel] Månedlig update
Date: Mon, 31 May 2004 00:24:41 +0200

Hej alle,

jeg vil lige lave et oplæg til månedsrapporten, som jeg desværre ikke
fik godkendt af jer andre sidste gang (I var også optaget anyways :P)

Hvad vi har lavet:
Aaby: eksamensfri
Garfield: eksamensfri
broeman: Dansk quickguide:
http://gentoo-dk.berlios.de/sider/gentoo-danish.xml (own_docs),
håndbogen i sync

Hvad vi ikke fik lavet:
broeman: oversættelser

Situationen i næste måned (Juni):
Aaby: eksamensfri
Garfield: eksamensfri (?)
broeman: oversættelser, sync og gentoo-danish udbyggelser, evt. ny host?

Nye interesserede:
CodeNet
barran
soon_dk (fra April)


Med venlig hilsen,
Jesper

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]