gentoo-dk-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Gentoo-dk-devel] gentoo-dk finish/rc-scripts.xml pre2/rc-scripts...


From: Arne Mejlholm
Subject: [Gentoo-dk-devel] gentoo-dk finish/rc-scripts.xml pre2/rc-scripts...
Date: Fri, 21 Nov 2003 09:44:00 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/gentoo-dk
Module name:  gentoo-dk
Branch:     
Changes by:   Arne Mejlholm <address@hidden> 03/11/21 09:44:00

Added files:
    finish     : rc-scripts.xml 
Removed files:
    pre2      : rc-scripts.xml 

Log message:
    sidste rettelse, ingen stavefejl, dog nogle enkelte fejl i tidsformater
    flyttet til finish

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/gentoo-dk/gentoo-dk/finish/rc-scripts.xml?rev=1.1

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]