gentoo-dk-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Gentoo-dk-devel] gentoo-dk/finish index.xml


From: Arne Mejlholm
Subject: [Gentoo-dk-devel] gentoo-dk/finish index.xml
Date: Sun, 16 Nov 2003 16:52:57 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/gentoo-dk
Module name:  gentoo-dk
Branch:     
Changes by:   Arne Mejlholm <address@hidden> 03/11/16 16:52:56

Modified files:
    finish     : index.xml 

Log message:
    udkommenteret koreansk som sprog, i overensstemmelse med Swifts rettelse
    postet på gentoo-doc

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/gentoo-dk/gentoo-dk/finish/index.xml.diff?tr1=1.7&tr2=1.8&r1=text&r2=text

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]