gentoo-dk-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Gentoo-dk-devel] gentoo-dk/finish mirroring.xml


From: Jesper Brodersen
Subject: [Gentoo-dk-devel] gentoo-dk/finish mirroring.xml
Date: Wed, 05 Nov 2003 13:21:12 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/gentoo-dk
Module name:  gentoo-dk
Branch:     
Changes by:   Jesper Brodersen <address@hidden>    03/11/05 13:21:12

Added files:
    finish     : mirroring.xml 

Log message:
    små fejl, som er rettet ... ikke værd at skrive en rapport omkring :o)

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/gentoo-dk/gentoo-dk/finish/mirroring.xml?rev=1.1

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]