gentoo-dk-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Gentoo-dk-devel] gentoo-dk/pre1 index.xml


From: Arne Mejlholm
Subject: [Gentoo-dk-devel] gentoo-dk/pre1 index.xml
Date: Mon, 03 Nov 2003 12:14:04 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/gentoo-dk
Module name:  gentoo-dk
Branch:     
Changes by:   Arne Mejlholm <address@hidden> 03/11/03 12:14:04

Modified files:
    pre1      : index.xml 

Log message:
    rettet bugs, ingen stavefejl
    
    den skal formegentlig kigges igennem igen før den kan bruges på
    gentoo.org.
    
    Mest med henblik på om chapter i top stemmer overens med de faktiske
    og så skal dansk tilføjes på listen over sprog

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/gentoo-dk/gentoo-dk/pre1/index.xml.diff?tr1=1.2&tr2=1.3&r1=text&r2=text

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]