gentoo-dk-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Gentoo-dk-devel] gentoo-dk/pre2 gentoo-x86-install.xml


From: Arne Mejlholm
Subject: [Gentoo-dk-devel] gentoo-dk/pre2 gentoo-x86-install.xml
Date: Sat, 01 Nov 2003 12:23:07 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/gentoo-dk
Module name:  gentoo-dk
Branch:     
Changes by:   Arne Mejlholm <address@hidden> 03/11/01 12:23:07

Modified files:
    pre2      : gentoo-x86-install.xml 

Log message:
    Aaby: har rettet hele dokuementet igennem fra ende til anden. De fejl
    der var, var typisk omvendt ordstiling og for der skulle være til. Eller
    klar til at blive bumped til final.

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/gentoo-dk/gentoo-dk/pre2/gentoo-x86-install.xml.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]