gentoo-dk-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Gentoo-dk-devel] gentoo-dk/pre1 gentoo-x86-install.xml


From: Jesper Brodersen
Subject: [Gentoo-dk-devel] gentoo-dk/pre1 gentoo-x86-install.xml
Date: Sun, 21 Sep 2003 15:23:43 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/gentoo-dk
Module name:  gentoo-dk
Branch:     
Changes by:   Jesper Brodersen <address@hidden>    03/09/21 15:23:43

Modified files:
    pre1      : gentoo-x86-install.xml 

Log message:
    Rettelser:
    - Ikke oversatte sætninger eller ord
    - Komma-ændringer
    - "huller" i ord, generel regel: ord der kan ende på s (som opsætnings) 
skrives sammen med det næste ord (f.eks. vejledning). Hvis ordet ikke kan 
skrives med s, så sæt en binde-streg.
    
    -Ord-diskussion:
    (DK)masser = (DK)en hel del
    (UK)build-time = (DK)bygningsperiode
    (UK)booting = (DK)opstart
    (DK)boote = (DK)starte
    (UK)boot = (DK)opstart
    RAM = (DK)hukommelse (kun brug RAM sammen med tal)
    (UK)logged in = (DK)logget ind
    (DK)misser = (DK)"misser" (ikke korrekt dansk)
    (DK)CDROMMER = (DK)CDROM-drev
    (UK)further = (DK)yderligere
    (UK)interface = (DK)grænseflade
    (UK)type = (DK)tast
    (DK)at liste = (DK)opliste,vise på en liste (at liste betyder: at gå på 
tå)
    
    Fejl i den engelske (men ikke rettet på dansk):
    mb = microbit, MB=Megabyte
    
    Opdatering til 2.6.11:
    -table-størrelser
    -cd1,cd2,basic fejl
    -note om links2 til basic-pakken (1406)
    -warning omkring ACCEPT_KEYWORDS (1633)
    -backup af make.conf (1825)
    -ext2,ext3 (1873)
    -skrive ned (2024)
    -2.6 kerne (2117)
    -GRP-ændringer (2335)
    -nye kategorier (2352)
    -link istedet for kopi (2523)
    -fejl i append linie (2798)
    -bindist overflødig for GRP (2938 og KDE)

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/gentoo-dk/gentoo-dk/pre1/gentoo-x86-install.xml.diff?tr1=1.2&tr2=1.3&r1=text&r2=text

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]