gallium-announce
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Gallium-announce] bladder


From: Cornelia Atkins
Subject: [Gallium-announce] bladder
Date: Thu, 19 Oct 2006 23:08:54 +0300
User-agent: Thunderbird 0.5 (Windows/20040207)


Hierdoor zal de telefoondesk niet meer fysiek aanwezig zijn in het desbetreffende bedrijf zelf. Combineer dit met de informatiehonger die we kennelijk hebben en je ziet dat de grens tussen vakantie en werk langzaam maar zeker verdwijnt.
om de aan- en afwezigheid van bedrijven onbeperkt aantal medewerkers bij te houden.
Het stikt van de parttimers en we verzuimen te groeien en te innoveren. Bovendien is ongeveer de helft van plan op korte termijn de outsourcingcontracten uit te breiden.
Over twee maanden mogen telecombedrijven ze gaan aanbieden. Tweederde van hen is tijdens de vakantie gewoon bereikbaar voor het werk.
Verzin een idee en je klanten verzinnen er het businessmodel bij, kan het nog gekker? Hij is directeur van het Bossche telecomadviesbureau ExperiCom en werkte in het verleden als consultant bij KPN en Imtech. Vanwege het feit dat het aantal communicatiemiddelen fors is toegenomen, en het aantal personen per huishouden is afgenomen.
Hij heeft het mogelijk gemaakt om met de toekomst te bellen.
, waarin degenen die boodschappen of adviezen achterlaten zijn gerangschikt naar de punten die zij voor hun berichten hebben toegewezen gekregen. Je toestel wordt als het ware een computer - met IP-adres - die je net als een printer of laptop aansluit op je netwerk.
Kleinere bedrijven zijn er minder makkelijk voor te porren.
Voortaan kunnen deze ook buiten de regio worden gebruikt, mits de eigenaar zelf wel woonachtig is in het netnummergebied. Een derde van de managers geeft aan dat de schade in dat geval oploopt tot duizenden euro's. In Nederland ligt dit precies andersom.
De investeringkosten zijn vaak hoog en de VoIP-wereld is nauwelijks ingesteld op digibeten.
Het veroorzaakt alleen maar wrijving en u wilt natuurlijk ook dat uw medewerkers uitgerust van vakantie terugkomen.
De tarieven zijn in principe gelijk aan die van gewone netnummers.
Daarnaast zijn goede alternatieven schaars. Het bedrijf krijgt hierdoor ook inzicht in het telefoonverkeer dat zich binnen uw organisatie afspeelt.
De aanwezigheid van voldoende stoelen, sanitaire voorzieningen en de netheid van de wachtruimte dragen bovengemiddeld bij aan de beleving van een goede ontvangst, zo blijkt uit de NOB. De leden van dergelijke communities zijn interressant.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]