fmsystem-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Fmsystem-commits] [13768] Modifying UI


From: Alejandro
Subject: [Fmsystem-commits] [13768] Modifying UI
Date: Tue, 25 Aug 2015 00:07:24 +0000

Revision: 13768
     http://svn.sv.gnu.org/viewvc/?view=rev&root=fmsystem&revision=13768
Author:  nudrick
Date:   2015-08-25 00:07:23 +0000 (Tue, 25 Aug 2015)
Log Message:
-----------
Modifying UI

Modified Paths:
--------------
  branches/dev-syncromind/booking/templates/base/application_new.xsl

Modified: branches/dev-syncromind/booking/templates/base/application_new.xsl
===================================================================
--- branches/dev-syncromind/booking/templates/base/application_new.xsl 
2015-08-25 00:07:04 UTC (rev 13767)
+++ branches/dev-syncromind/booking/templates/base/application_new.xsl 
2015-08-25 00:07:23 UTC (rev 13768)
@@ -240,7 +240,12 @@
                     </input>
           </div>
           <div class="pure-control-group">
-                <div class="heading">7. <xsl:value-of 
select="php:function('lang', 'responsible applicant')" /> / <xsl:value-of 
select="php:function('lang', 'invoice information')" /></div>
+                        <div class="heading">7.x 
<xsl:value-of select="php:function('lang', 'responsible applicant')" /> / 
<xsl:value-of select="php:function('lang', 'invoice information')" /></div>
+                        <p>Ut fra reglementet i pkt. 8 
finner du kriterier for fakturering. Når du som privatperson skal låne noe som 
det ikke skal faktureres for oppgir du kun fødselsdato, men skal du leie noe 
som koster noe, da må vi ha hele personnummeret. Alle lag og organisasjoner 
skal oppgi organisasjonsnr.</p>
+                        <xsl:copy-of 
select="phpgw:booking_customer_identifier(application, '')"/>
+                        <p>
+                            <xsl:value-of 
select="php:function('lang', 'In order to send the invoice we need information 
about either customer organization number or norwegian social security 
number')" />
+                        </p>
           </div>
           <div class="pure-control-group">
                 <xsl:if 
test="config/application_responsible_applicant">
@@ -257,22 +262,24 @@
                 </xsl:if>
           </div>
           <div class="pure-control-group">
-                <div class="heading"><br />8. <xsl:value-of 
select="php:function('lang', 'Terms and conditions')" /></div>
+            <div class="heading"><br />8. <xsl:value-of 
select="php:function('lang', 'Terms and conditions')" /></div>
+                        <p>Alle som leier lokaler hos 
Bergen kommune må bekrefte at de har lest betingelsene, dette gjelder som regel 
brannforskrifter og husreglement.</p>
           </div>
           <div class="pure-control-group">
-                <xsl:if test="config/application_terms">
-                    <p>
-                        <xsl:value-of 
select="config/application_terms"/>
-                    </p>      
-                </xsl:if>
-                <br />
-                <div id='regulation_documents'>&nbsp;</div>
-                <br />
-                <xsl:if test="config/application_terms2">
-                    <p>
-                        <xsl:value-of 
select="config/application_terms2"/>
-                    </p>      
-                </xsl:if>
+                        <xsl:if 
test="config/application_terms">
+                            <p>
+                                    
<xsl:value-of select="config/application_terms"/>
+                            </p>      
+                        </xsl:if>
+                        <br />
+                        <div 
id='regulation_documents'>&nbsp;</div>
+                        <br />
+                        <xsl:if 
test="config/application_terms2">
+                            <p>
+                                    
<xsl:value-of select="config/application_terms2"/>
+                            </p>      
+                        </xsl:if>
+                        <p><xsl:value-of 
select="php:function('lang', 'To borrow premises you must verify that you have 
read terms and conditions')" /></p>
           </div>
         </div>
       </div>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]